elektro.info

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Simulation methods for analyzing the operation of power automation systems

Schemat modelu linii dwutorowej z zaznaczonym położeniem kondensatorów szeregowych (SC), możliwymi lokalizacjami zwarcia oraz pomiarami, jakie udostępnia model

Schemat modelu linii dwutorowej z zaznaczonym położeniem kondensatorów szeregowych (SC), możliwymi lokalizacjami zwarcia oraz pomiarami, jakie udostępnia model

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

W artykule:

• Modelowanie sieci elektroenergetycznej
• Przykład zastosowania analizy symulacyjnej

Coraz ostrzejsze wymagania stawiane dostawcom energii elektrycznej przez odbiorców w zakresie pewności i jakości zasilania, stale rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rosnący poziom zakłóceń w sieci, pojawienie się nowych technologii np. sieci inteligentnych, upowszechnienie się alternatywnych źródeł energii rozproszonej, pojawienie się licznej grupy prosumentów oraz cały szereg innych czynników, które w połączeniu z ciągłym niedofinansowaniem istniejącej infrastruktury energetycznej, powodują, że efektywny nadzór i sterowanie pracą sieci elektroenergetycznych jest trudne i rodzi konieczność wprowadzania nowych rozwiązań w tym zakresie.

O tym, że jest to realny problem, obok pomniejszych lokalnych awarii, świadczy najlepiej zwiększająca się liczba poważnych awarii systemowych, w tym również wielkoobszarowych blackoutów, które każdorazowo swoim zasięgiem obejmują ogromne obszary oraz dotykają niestety coraz większą liczbę odbiorców. Takie awarie są wyjątkowo uciążliwe dla konsumentów, ale również dla operatorów i spółek dystrybucyjnych, gdyż usuwanie ich jest często bardzo kosztowne i zabiera dużo czasu. Sytuacje takie zdarzają się na całym świecie, równie często, może nawet częściej w krajach wysoko rozwiniętych, gdzie konsumpcja energii elektrycznej w przeliczeniu na obywatela jest wielokrotnie większa niż w krajach biedniejszych. Nie dziwi więc, że również w Polsce kwestia zapewnienia lepszych warunków pracy sieciom elektroenergetycznym jest problemem coraz ważniejszym, którego skuteczne rozwiązanie wymagać będzie zapewne co najmniej zweryfikowania rozwiązań stosowanych obecnie m.in. w zakresie kontroli i sterowania.

Kluczowym elementem, który sprawia, że praca sieci i systemów elektroenergetycznych jest w ogóle możliwa są układy automatyki elektroenergetycznej. Różnorodność i szybkość przebiegu procesów, jakie w nich występują oraz konieczność niezawodnego reagowania i podejmowania poprawnych decyzji w możliwie krótkim czasie, powoduje, że ręczna kontrola i sterowanie nie miały racji bytu w sieciach i systemach właściwie już od momentu wprowadzenia ich do użytkowania na przełomie XIX i XX wieku. Co więcej, układy automatyki elektroenergetycznej, w tym głównie systemy kontrolne typu SCADA, ale coraz częściej także układy automatyki zabezpieczeniowej, poprzez łącza teleinformatyczne wykorzystują do pracy informacje i pomiary rozproszone z wielu obiektów rozlokowanych często na dużych obszarach. Bez przesady można stwierdzić, że to właśnie od poprawnej pracy układów automatyki elektroenergetycznej zależy to czy sieci elektroenergetyczne będą dobrze pracować, i w efekcie czy odbiorcy w niezakłócony sposób będą mieć dostarczaną energię elektryczną o odpowiednich parametrach. Przy czym rola automatyki elektroenergetycznej jest równie istotna na wszystkich etapach, począwszy od wytwarzania, poprzez przesył i dystrybucję, na lokalnej konsumpcji energii skończywszy, ale także w zakresie diagnostyki i monitoringu urządzeń i sieci, oraz ich centralnego sterowania.

Systemy i układy automatyki elektroenergetycznej są rozwijane już od dziesiątek lat. Obecnie dominują rozwiązania cyfrowe, które umożliwiają ogromną swobodę w budowaniu i konfigurowaniu systemów kontrolno-pomiarowo-decyzyjnych, tak aby możliwie dobrze uwzględniały charakterystykę fragmentu sieci, którą mają nadzorować oraz wymagania jej właściciela. Układy muszą być zbudowane w taki sposób, aby spełniały cztery podstawowe wymagania:

 • pewność i niezawodność,
 • szybkość działania,
 • czułość i selektywność,
 • dyspozycyjność.

Zadaniem projektanta zabezpieczenia, a później projektanta układu zabezpieczeń konkretnego już obiektu/obiektów jest, aby te podstawowe wymagania były spełnione zawsze, gdyż tylko wtedy zabezpieczenie będzie skutecznie spełniało swoją funkcję. Oprócz powyższych podstawowych wymagań, zabezpieczeniom stawia się też wymagania dodatkowe, do których należą elastyczność, łatwość obsługi, dopasowywalność, testowalność, ekonomiczność, ale te wymagania są raczej w gestii ich producenta.

Wymóg spełnienia wymagań podstawowych w każdych warunkach jest banalny i oczywisty, ale w praktyce często trudny do precyzyjnego zdefiniowania, a następnie zweryfikowania. Po pierwsze, każde zabezpieczenie jest przeznaczone do realizacji tylko wybranych funkcji, i to w warunkach, jakie zostały założone na etapie projektowania urządzenia – to powinien gwarantować producent. Jak jednak takie zabezpieczenie będzie się zachowywało w realnym układzie, to już inna sprawa.

W rzeczywistości istnieje wiele czynników, które mogą rzutować na wynik działania zabezpieczenia, a których projektant mógł nie uwzględnić w wystarczający sposób. Do najważniejszych należą: zmiana parametrów elementów sieci, zmiana konfiguracji sieci, zmiana mocy zwarciowych, zmiana i wahania częstotliwości, obecność wyższych harmonicznych w mierzonych napięciach i prądach, zakłócenia w sieci o różnym charakterze, nasycenie przekładników pomiarowych, zmiana kierunku przepływu mocy, kołysania mocy, różne stany pracy urządzeń (np. rozruch lub wybieg silników), lokalne operacje łączeniowe w sieci (np. załączenie baterii kondensatorów), zmiana współczynnika kompensacji ziemnozwarciowej sieci, niewłaściwie dobrane nastawy zabezpieczenia itp.

W przypadku układów automatyki zabezpieczeniowej dochodzi jeszcze kwestia parametrów zwarć, jakie mogą się wydarzyć w sieci: miejsce zwarcia, jego typ (m.in. jednofazowe, wielofazowe, rozwijające), rezystancja w miejscu zwarcia i jego charakter (np. łukowe, metaliczne, przerywane, rezystancyjne). Jak widać czynników, które należy brać pod uwagę jest naprawdę dużo, a liczba kombinacji tych czynników jest ogromna, i dla nich wszystkich zabezpieczenie powinno działać poprawnie, tj. dawać tylko zadziałania pożądane, bez zadziałań nadmiarowych i bez braku zadziałań w przypadkach ewidentnych zwarć. Rodzi się pytanie o techniczny sposób realizacji takiej weryfikacji. Zasadniczo do dyspozycji są następujące możliwości:

1. badania w rzeczywistej sieci,

2. badania na fizycznym modelu sieci,

3. badania symulacyjne,

4. badania fizyczne w oparciu o symulacyjne dane testowe,

5. badania fizyczne w układach typu HIL (ang. Hardware-in-the-Loop),

6. badania eksperymentalne w docelowym układzie.

Badania w rzeczywistej sieci wydają się najbardziej wiarygodne i tak w rzeczywistości jest, jednak pomimo tej niezaprzeczalnej zalety mają one szereg wad:

 • konieczność przygotowania stanowiska testowego (co na rzeczywistym obiekcie może być trudne, np. dla zabezpieczenia różnicowego linii),
 • testy zwarciowe, mają najczęściej charakter niszczący, co oznacza, że właściciel nie będzie chętny do udzielenia zgody na takie badania,
 • na czas trwania testów obiekt jest wyłączony z użytkowania,
 • ryzyko uszkodzenia sąsiednich obiektów,
 • liczba testów jakie trzeba wykonać w celu wiarygodnego badania to zwykle kilkanaście, częściej kilkaset, kilka tysięcy,
 • brak możliwości sprawdzenia szeregu istotnych scenariuszy zwarciowych (np. zwarcie zwojowe w transformatorze),
 • brak możliwości rejestracji wszystkich pożądanych sygnałów,
 • wysokie koszty,
 • ogromna czasochłonność.

Wady te powodują, że w obecnych czasach metoda ta nie jest stosowana powszechnie. Dodatkowo, nawet gdyby udało się wykonać serię takich badań, to i tak nie dają one informacji na temat, jak zabezpieczenie zachowałoby się, gdyby uległa zmianie np. konfiguracja czy parametry sieci. W takich przypadkach, w zasadzie należałoby powtórzyć wszystkie testy, co oczywiście jest całkowicie niepraktyczne. Metodę tę można sensownie stosować, przy świadomości wszystkich ograniczeń, tylko w konkretnych, wybranych przypadkach zwarciowych, gdy inne metody nie są w stanie dostarczyć rzetelnych wyników.

Badania z wykorzystaniem fizycznego modelu analizowanego fragmentu sieci były popularne zanim rozwinęły się techniki modelowania cyfrowego. W porównaniu do poprzedniej metody nie była ona tak uciążliwa w stosowaniu, pozwalała bezpiecznie przeprowadzać serie rozbudowanych testów, odpowiadających różnym warunkom, ale posiadała też wady. Największą z nich była taka, że należało dysponować modelem analizowanej sieci, najlepiej modelem dokładnym, podczas gdy modele używane w praktyce miały bardzo ograniczone możliwości zmiany konfiguracji i parametrów. Między innymi z tego powodu modele fizyczne ustąpiły na dość długi czas miejsca modelowaniu numerycznemu, chociaż aktualnie obserwuje się ich renesans, czego przejawem jest to, iż w wielu ośrodkach naukowo-badawczych na świecie budowane są nowe fizyczne modele umożliwiające wygodną analizę zjawisk w bardzo rozbudowanych układach sieciowych, z uwzględnieniem wszystkich współczesnych urządzeń wytwórczych i odbiorczych.

Analiza pracy automatyki elektroenergetycznej jest również możliwa w oparciu o badania symulacyjne. Do tego celu tworzy się cyfrowe modele sieci elektroenergetycznej, które dostarczają wejściowych danych pomiarowych do układów automatyki. Wielkości te to głównie prądy i napięcia, jak również wielkości mechaniczne, opisujące bieżący stan ruchu maszyn elektrycznych. W porównaniu do obu wyżej wymienionych metod, badania symulacyjne mogą dostarczać również informację o przebiegach, które normalnie nie są dostępne w rzeczywistych układach, np. prądy i napięcia wyrażone w innych niż fazowe układach współrzędnych, np. prądy w osiach dq maszyny synchronicznej, prądy klatek silnika asynchronicznego, informację o wielkości strumienia magnetycznego w rdzeniu transformatora itp. Bardzo istotna zaleta takiego modelowania zjawisk w sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych, polega na tym, że można w ten sposób dowolnie zmieniać konfigurację analizowanego systemu, oraz parametry jego poszczególnych elementów, uzyskując tym samym możliwość wygodnego, szybkiego i taniego utworzenia bardzo obszernego wielowariantowego zbioru danych wejściowych.

Tak uzyskane dane można z powodzeniem wykorzystać do sprawdzenia poprawności funkcjonowania zabezpieczeń. Są tutaj dwa możliwe podejścia. Pierwsze sprowadza się, do testowania pojedynczych algorytmów automatyki elektroenergetycznej na drodze czysto numerycznej. Analizowane algorytmy mogą być zaimplementowane razem z modelem sieci albo oddzielnie, z wykorzystaniem bardziej wygodnego programistycznego środowiska testowego, np. Matlab. Takie podejście jest szczególnie uzasadnione na etapie projektowania algorytmów i ich wstępnego testowania. Podejście drugie zakłada, że testowaniu będzie polegać prototyp lub finalne urządzenie, na których obwody wejściowe należy podać „rzeczywiste” przebiegi napięciowe i prądowe. Można również użyć sygnałów pochodzących z cyfrowych modeli sieci, ale dopiero po ich odpowiednim dopasowaniu we wzmacniaczach napięciowych i prądowych.Do budowy modeli sieci elektrycznych, jak i modeli algorytmów pomiarowo-decyzyjnych realizowanych w zabezpieczeniach, można użyć jednego z wielu przeznaczonych do tego programów. Największym zaufaniem użytkowników i popularnością cieszą się m.in. ATP-EMTP, PSCAD, PowerFactory, jak również Matlab z zainstalowanym modułem Simscape Power Systems™.

Jest wiele sytuacji, gdy wskazane lub wręcz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej analizy poprawności działania algorytmów i układów automatyki elektroenergetycznej. Najważniejsze z nich są następujące:

 • opracowywanie nowych algorytmów, lub modyfikacja istniejących – należy się upewnić, że będą one gwarantowały właściwą pewność, niezawodność i szybkość działania, czułość oraz selektywność,
 • analiza zarejestrowanych nieprawidłowych działań układów automatyki – próba odtworzenia warunków w jakich to nastąpiło, oraz podjęcie kroków zmierzających do usprawnienia działania zabezpieczeń, tak aby podobne sytuacje nie mogły się powtórzyć,
 • weryfikacja nastaw zabezpieczeń, jak i weryfikacja poprawnego wyboru kryteriów i algorytmów decyzyjnych – np. przy zmianach warunków przyłączenia do sieci,
 • określenie wpływu zmiany konfiguracji sieciowej na funkcjonowanie dotychczasowych układów automatyki,
 • określenie wpływu zmiany parametrów urządzeń wytwórczych, dystrybucyjnych i odbiorczych na funkcjonowanie układów automatyki, np. praca w układach z tzw. elektrowniami wirtualnymi,
 • określenie wpływu na funkcjonowanie układów automatyki w przypadku obniżenia bezpieczeństwa cyfrowego infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej do transmisji danych pomiędzy elementami automatyki elektroenergetycznej (zakłócenia transmisji, opóźnienie transmisji, podmiana przesyłanych danych, włamania do baz danych, podmiana danych itp.).

W takich przypadkach warto w pierwszym rzędzie spróbować wykorzystać możliwości jakie daje analiza symulacyjna.

Modelowanie sieci elektroenergetycznej

Poniżej przedstawiono podstawowe właściwości oraz zasady wykorzystania programu ATP‑EMTP do modelowania pracy sieci elektroenergetycznych. Ze względu na dużą liczbę różnych modeli elementów systemu elektroenergetycznego i szeroki zakres zastosowania programu, do jego pełnego wykorzystania niezbędne jest posługiwanie się szczegółowym podręcznikiem przygotowania danych w postaci tekstowej lub graficznej. Podstawy matematyczne programu oraz stosowane metody numeryczne opisane są w dołączonej do programu dokumentacji.Przystępując do komputerowej symulacji omawianych tu procesów należy pamiętać, że wykonanie obliczeń jest zazwyczaj tylko jednym z etapów analizy zagadnień związanych z badaniem elektromagnetycznych stanów przejściowych towarzyszących funkcjonowania automatyki elektroenergetycznej.

Całość problemu można podzielić na następujące zadania:

I. Opracowanie modelu cyfrowego:

 • przeznaczenie symulacji: stan ustalony/stan przejściowy, badanie dynamiki/charakterystyka częstotliwościowa i inne,
 • wybór modeli poszczególnych elementów analizowanego układu, przygotowanie danych, określenie parametrów symulacji,
 • wybór wielkości wyjściowych.

II. Wykonanie badań symulacyjnych (obliczenia):

 • pojedyncza symulacja,
 • seria symulacji ze zmianą określonych parametrów.

III. Analiza i wykorzystanie wyników:

 • prezentacja wyników w postaci przebiegów czasowych zarejestrowanych wielkości i parametrów,
 • analiza harmoniczna,
 • analiza statystyczna (symulacja w warunkach przypadkowych zmian wybranych parametrów),
 • wykorzystanie wyników jako sygnałów wejściowych do zewnętrznych modeli układów automatyki elektroenergetycznej,
 • wykorzystanie wyników do badania rzeczywistych urządzeń, po przekształceniu sygnałów prądu i napięcia do postaci naturalnej za pomocą odpowiednich wzmacniaczy napięciowych i prądowych.

Przygotowanie modelu sieci elektrycznej do symulacji komputerowej wymaga znajomości nie tylko elektrotechniki, ale także podstaw obliczeń numerycznych i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Ważną cechą doświadczonego użytkownika programu do symulacji komputerowej jest ostrożność, a nawet krytycyzm w odniesieniu do uzyskanych wyników. Źródłem błędów mogą być nie tylko pomyłki we wprowadzanych danych, ale także zastosowanie nieadekwatnych modeli poszczególnych elementów, czy też nieprawidłowa, z numerycznego punktu widzenia, struktura modelu całej sieci.

Szczególnie częstym błędem, popełnianym zwłaszcza przez początkujących użytkowników, jest tworzenie modeli o małej spójności, co oznacza, że niektóre fragmenty sieci są połączone przez dużą impedancję (lub brak jest takich połączeń). Nie należy również zapominać, że model tylko w ograniczonym zakresie odwzorowuje rzeczywistość. Jeśli na przykład w jakimś punkcie rzeczywistej sieci następuje wzrost napięcia, to jego górna wartość w fizycznym obiekcie jest zawsze ograniczona przez właściwości materiałów izolacyjnych (ich modele mogą być uważane za liniowe tylko w wąskim przedziale zmian odpowiednich wielkości elektrycznych). W modelu można łatwo przeoczyć tę, a także podobne, cechy fizycznych układów.

Oprócz modeli sieci należy również wykonać model odwzorowujący układy automatyki, tj. obwody regulacji i sterowania, współpracujące z siecią elektryczną lub konkretne algorytmy. Zadanie to można zrealizować razem z modelem sieci, pomimo że modele matematyczne tych elementów istotnie różnią się od modeli sieci i ich jednolita reprezentacja numeryczna prowadziłaby do znacznego skomplikowania algorytmu obliczeniowego. W związku z tym, oba te modele nie są rozwiązywane równocześnie: sygnały pochodzące z modelu układów sterowania są przekazywane do modelu sieci z opóźnieniem o jeden krok modelowania. W modelu można łatwo modelować bloki opisane transmitancjami, realizować liczniki, komparatory i inne typowe elementy układów sterowania.

Dostępne są także typowe funkcje matematyczne. Do modelu można wprowadzić sygnały wprost z modelu sieci (prąd, napięcie, stan wyłączników i inne) i, w rezultacie ich przetwarzania, uzyskać podobne sygnały sterujące, wprowadzane z kolei do modelu sieci. Daje to możliwość pełnego odwzorowania układów sterowania i ich współdziałania z analizowaną siecią. Pomimo niewątpliwych zalet takiego rozwiązania, nie zawsze daje się je wygodnie stosować. Pewne trudności pojawiają się w sytuacji, gdy rozważane algorytmy są bardzo rozbudowane i wymagające obliczeniowo, bowiem często uniemożliwia to implementację pełnego algorytmu z powodu ograniczeń ATP-EMTP. Wtedy lepiej jest dokonać implementacji algorytmów korzystając z Matlaba, zaś model sieci traktować jako źródło danych wejściowych.

Przykład zastosowania analizy symulacyjnej

Na rysunkach 1. i 2. przedstawiono model wykorzystany do badania właściwości nowego, szybkiego algorytmu zabezpieczeniowego do ochrony dwutorowej linii równoległej wysokiego napięcia, wyposażonej w układy kondensatorowej kompensacji szeregowej. W tym przypadku model obejmuje fragment systemu elektroenergetycznego i zawiera: model linii równoległej, konfigurowalne układy kompensacji szeregowej z ochroną przepięciową w postaci warystorów MOV, zastępcze ekwiwalenty systemów zasilających, uniwersalny model zwarcia, modele przekładników pomiarowych napięciowych pojemnościowych oraz prądowych indukcyjnych. Dodatkowo, modelowane są układy wejściowe zabezpieczenia, w których przyjęto przetworniki A/C pracujące z częstotliwością próbkowania 1 kHz, poprzedzone filtrami antyaliasingowymi o częstotliwości odcięcia 350 Hz.

metody analizy automatyki elektroenergetycznej rys1

Rys. 1. Schemat modelu linii dwutorowej z zaznaczonym położeniem kondensatorówszeregowych (SC), możliwymi lokalizacjami zwarcia oraz pomiarami,jakie udostępnia model

W oparciu o powyższy model przygotowano zbiór symulacji, który pozwolił na dokładne przetestowanie 14 wariantów algorytmu nowego zabezpieczenia linii. Podczas badań modyfikowane były następujące parametry:

 • konfiguracja pracy linii – współczynnik kompensacji szeregowej (35% oraz 70%) oraz sposób pracy poszczególnych zestawów SC+MOV (łącznie 8 wariantów),
 • rezystancja w miejscu zwarcia (4 wartości),
 • rodzaj zwarcia (11 wariantów),
 • miejsce zwarcia (w linii, jak i poza linią) (14 lokalizacji),
 • tor linii objęty zwarciem,impedancje systemów zasilających (4 warianty),
 • początkowy kąt zwarcia (2 wartości kątów),
 • moc i kierunek jej przepływu przed zwarciem (8 warianty),
 • czas trwania zwarcia (2 warianty).

Uzyskano w ten sposób zbiór danych symulacyjnych obejmujący prawie 200 tys. symulacji. W pierwszym rzędzie dane te wykorzystano do wnikliwego przeanalizowania przydatności stosowanych dotychczas algorytmów odległościowych w kontekście zabezpieczania rozważanej linii dwutorowej. Okazało się, że żaden z algorytmów nie zapewniał wymaganej skuteczności i pewności działania, czego w sumie się spodziewano. Po drugie, otrzymany zbiór danych symulacyjnych posłużył do wytypowania najlepszego spośród opracowanych algorytmów. Wszystkie analizy przeprowadzono w trybie off-line z wykorzystaniem środowiska Matlab.

Analizie poddano zarówno sygnały wejściowe, jak również wszystkie flagi i „sygnały wewnętrzne” badanych algorytmów. Oczywiście, efektywna analiza tak ogromnej ilości danych jest możliwa tylko przy zastosowaniu automatycznego przetwarzania, oraz statystycznej analizy uzyskanych wyników. Z tego powodu, opracowano specjalne programy realizujące te zadania, ale jednocześnie zostawiając użytkownikowi możliwość wglądu oraz szczegółowej „ręcznej” analizy pojedynczych przypadków testowych, głównie przypadków tzw. „trudnych”, gdy algorytm działał nieprawidłowo. Na poniższych rysunkach pokazano przykładowe wyniki analiz dla kilku wybranych przypadków testowych.

Podsumowanie

W artykule przedstawiono sposoby analizy poprawności działania układów automatyki elektroenergetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem metod wykorzystujących metody symulacji komputerowych. Opisano podstawowe zasady tworzenia takich modeli, jak również modeli układów automatyki elektroenergetycznej. Wyniki uzyskane z tego typu badań symulacyjnych można z powodzeniem wykorzystać do weryfikacji poprawności działania już obecnie stosowanych algorytmów, jak również do oceny nowych metod przeznaczonych np. dla przyszłych zabezpieczeń elektroenergetycznych. Zostało to zaprezentowane na przykładzie systemu testowania nowego szybkiego algorytmu zabezpieczenia linii. Tym samym pokazano, że analiza funkcjonowania automatyki na drodze symulacyjnej dostarcza wiarygodny materiał badawczy i jest bardzo wartościowym narzędziem w praktyce inżyniersko-badawczej.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.