elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Konfiguracja modułów rozszerzeń – cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC

Widok rozwiniętych zakładek Input Constant dla wejść wbudowanych sterownika CP1H-XA i Unit Settings dla modułowych jednostek CPU nieposiadających wejść wbudowanych
K. Ludwinek, B. Krasuski

Widok rozwiniętych zakładek Input Constant dla wejść wbudowanych sterownika CP1H-XA i Unit Settings dla modułowych jednostek CPU nieposiadających wejść wbudowanych


K. Ludwinek, B. Krasuski

Wzrastające wymogi co do niezawodności i szybkości podejmowania decyzji (reakcji na zdarzenia), częste zmiany konfiguracyjne i rozbudowa układów sterowania wynikająca ze zmian technologicznych, ułatwienia diagnostyki i serwisu, czy znaczne zmniejszenie kosztów itp., wymusiły na konstruktorach sterowników PLC opracowanie takich układów wbudowanych wejść i wyjść oraz modułów rozszerzeń, które mogłyby sprostać tym wymaganiom.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Podstawą konfiguracji systemów modułowych oraz grupy z kompaktowym sterownikiem PLC stanowią cyfrowe moduły rozszerzeń:

 • podstawowych i mieszanych wejść i wyjść (Direct Current and Mixed Digital Input and Output Unit),
 • specjalnych wejść, w których sygnałem wejściowym jest np. napięcie przemienne (AC) lub AC/DC (Alternating Current/Direct Current Input Unit),
 • wejść przerwaniowych (Interrupt Input Unit),
 • szybkich wejść (High-speed Input Unit),
 • wejść szybkiego licznika (Highspeed Counter Input Unit),
 • wejść i wyjść TTL (TTL Input/Output Unit),
 • wyjść przekaźnikowych (Relay Contact Output Unit),
 • wyjść triakowych (Traic Output Unit).

Wymienione moduły (za wyjątkiem specjalnych wejść cyfrowych z sygnałem wejściowym AC oraz modułów wyjść triakowych, które są wewnętrznie wyzwalane impulsami cyfrowymi o odpowiednim poziomie napięcia i czasie trwania, natomiast sygnał wyjściowy z triaka jest analogowy), jak również jednostki CPU z wbudowanymi cyfrowymi wejściami i wyjściami pracują w dwóch stanach logicznych. W przypadku wejść potrafią przetwarzać sygnał cyfrowy bądź analogowy (ale o odpowiednim poziomie napięcia) na sygnał cyfrowy (odpowiadający tzw. stanom logicznym „0” lub „1”). W przypadku wyjść, wewnętrzny sygnał cyfrowy przetwarzany jest również na cyfrowy o odpowiednim poziomie napięcia, który wyprowadzany jest na poszczególne wyjścia.

Pierwszy stan, tzw. „0” logiczne, oznacza brak sygnału na wejściu lub wyjściu modułu oraz drugi stan, tzw. „1” logiczna, oznacza obecność sygnału o odpowiedniej wartości na wejściu lub wyjściu. Poziomy napięć odpowiadające logicznej „1” dla modułów wejść i wyjść cyfrowych lub wbudowanych wejść i wyjść cyfrowych sterowników PLC określa się ogólnie jako 24 V (lub w przypadku wejść LD – 5 V). Z przeprowadzonych przez autorów badań wynika, że po przekroczeniu 20 V sygnał wejściowy jest już traktowany jako logiczna „1” (ale spotyka się również moduły wejść cyfrowych lub wbudowanych wejść cyfrowych sterowników PLC, że już od 17,5 V sygnał jest traktowany jako „1”). Dla modułowych i kompaktowych sterowników PLC istnieje duży wybór dodatkowych modułów cyfrowych (tzw. modułów rozszerzających możliwości samego sterownika PLC).

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące rodzajów cyfrowych modułów wejść i wyjść z rodziny CJ, CS i CP. Przedstawiono sposób konfigurowania i programowania wejść i wyjść cyfrowych na przykładzie modułowego sterownika CJ1M Firmy OMRON (jednostka CPU21 tj. – z wbudowanymi cyfrowymi wejściami i wyjściami), który rozbudowano o dwa moduły rozszerzeń: cyfrowych wejść CJ1W–ID211 i wyjść CJ1W–OD212.

Moduły cyfrowych wejść i wyjść

Moduły cyfrowych wejść i wyjść posiadają wbudowany filtr wejściowy dający możliwość programowej zmiany minimalnego rozpoznawalnego czasu trwania sygnału wejściowego z rodziny CS1, CJ i CP1 od ∼0 do 32 ms, tj. 0 ms, 0,5 ms, 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms lub 32 ms z nastawą fabryczną (domyślną) 8 ms (Default), natomiast dla sterowników z rodziny CPM do 80 ms, tj. 1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms z nastawą fabryczną również 8 ms. Wydłużenie czasu w znacznym stopniu ogranicza, a nawet eliminuje skutki odbicia styków czujników, przycisków oraz pozwala wyeliminować stany niestabilne lub przypadkowe krótkotrwałe sygnały. Jeśli czas trwania sygnału wejściowego jest krótszy niż wynika to z ustawień, nie zostanie wykryty. Standardowo każdy moduł cyfrowy, jeśli nie zdefiniuje się inaczej, posiada filtr ustawiony domyślnie (Default) na minimalny czas trwania sygnału wejściowego 8 ms. Dla poszczególnych modułów i sterowników PLC filtr ten można zmienić poprzez odpowiednie ustawienia w oknie Project Propretis – Settings (PLC Settings) i wybór odpowiedniej zakładki w zależności od typu sterownika PLC.

Dla wersji CX-One 3.0 i Programu Cx-Programmer 7.3 będą to następujące zakładki. Dla sterowników PLC typu CJ i CS jest to zakładka Unit Settings, natomiast dla rodziny CP1L/H jest to zakładka Input Constant oraz dla starszych sterowników CPM1A i CPM2A/C jest to zakładka Interrupt/Refresh i następnie okno Input Constant. Na rysunku 1. przedstawiono widok rozwiniętej zakładki Input Constant dla wejść wbudowanych sterownika CP1H-XA z przykładowymi dokonanymi zmianami wykrywanego minimalnego czasu trwania sygnału wejściowego z ustawień domyślnych (Default 8 ms) dla każdego wejścia cyfrowego, na: 4 ms dla wejścia CIO0.00 (0CH), 16 ms dla wejścia CIO0.02 (2CH), 2 ms dla wejścia CIO0.06 (6CH) oraz rozwiniętym oknem możliwych czasów ustawień. W przypadku sterowników modułowych i jednostek CPU, które nie posiadają wbudowanych wejść i wyjść, nie ma zakładki Input Constant, jest natomiast zakładka Unit Settings (rys. 1b), gdzie widoczne są domyślne ustawienia również 8 ms dla poszczególnych grup rozszerzeń (liczba możliwych grup rozszerzeń, sposób konfiguracji i określanie adresów modułów rozszerzeń cyfrowych i analogowych wejść i wyjść dla modułowych i kompaktowych sterowników PLC były przedmiotem innych publikacji w „elektro.info”).

Na rysunku 2. przedstawiono widok przykładowych modułów cyfrowych [3] CP1W – … (lub CP1M – …) dla sterowników kompaktowych CP1L/H, CP1MA i CPM2A. Dla sterowników modułowych pokazanych na rysunku 3. przedstawiono widok przykładowych modułów cyfrowych CJ1W – … (rys. 3a) montowanych poprzez złącze rozszerzeń (dotyczy sterowników: CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2H) oraz modułów cyfrowych CS1W – … (rys. 3b) montowanych na płytach montażowych jednostek CPU (dotyczy CS1H, CS1G, CS1D [1, 8].

Cyfrowe moduły rozszerzeń rozróżnia się po oznaczeniu. I tak, wejścia cyfrowe (Input) po oznaczeniu ID np. CJ1W–ID231, wyjścia cyfrowe (Output) po oznaczeniu OD, np. CJ1W–OD231, natomiast moduły cyfrowych mieszanych wejść – wyjść (Mixed) oznacza się MD, np. CJ1W–MD23. Większość cyfrowych modułów rozszerzeń jest wyzwalana sygnałem cyfrowym narastającym (reagującym na zbocze narastające), opadającym (reagującym na zbocze opadające) lub poziomem napięcia [reagującym tylko na odpowiednią wartość napięcia odpowiadającej „1” logicznej (około 5 V – TTL lub tzw. wejścia LD, 12 V, 24 V) lub „0” logicznemu]. Niektóre moduły rozszerzeń współpracujące z modułowymi sterownikami PLC są wyzwalane sygnałami analogowymi o wartościach napięcia wejściowego od 85 do 260 V, np. moduł CJ1W–IA111 (16 wejść AC 100 - 120 V) do sterowników CJ1/2. Do modułów cyfrowych zalicza się również moduły wyjść triakowych, których sygnał wyjściowy (z triaka) jest wprawdzie analogowy, ale wewnętrznie wyzwalane są impulsami cyfrowymi o odpowiednim poziomie napięcia i czasie trwania. Przykładem takiego modułu jest CJ1W–OA201, posiadający 8 wyjść do 250 V AC, 5 A, 50/60 Hz. W tabelach 1-5 dla sterowników kompaktowych i modułowych z rodziny CP, CJ i CS zestawiono dostępne cyfrowe moduły rozszerzeń:

 • wejść i wyjść dla sterowników modułowych i kompaktowych z rodziny CP (tab. 1.),
 • wejść dla sterowników modułowych z rodziny CJ (tab. 2.),
 • wyjść dla sterowników modułowych z rodziny CJ (tab. 3.),
 • wejść dla sterowników modułowych z rodziny CS (tab. 4.),
 • wyjść dla sterowników modułowych z rodziny CS (tab. 5.).

W tabeli 1. zestawiono moduły rozszerzeń cyfrowych wejść i wyjść dla sterowników modułowych i kompaktowych z rodziny CPM1A, CPM2A i CPM2C. W tabeli 2. zestawiono moduły rozszerzeń cyfrowych wejść dla sterowników z rodziny CJ1M, CJ1G, CJ1H i CJ2H. W tabeli 3. zestawiono moduły rozszerzeń cyfrowych wyjść dla sterowników z rodziny CJ1M, CJ1G, CJ1H i CJ2H. W tabeli 4. zestawiono moduły rozszerzeń cyfrowych wejść dla sterowników z rodziny CS (CS1G, CS1H i CS1D). Kolorem niebieskim zaznaczono moduły cyfrowych wejść modułowych sterowników z rodziny C200H, które współpracują również ze sterownikami CS. W tabeli 5. zestawiono moduły rozszerzeń cyfrowych wyjść dla sterowników z rodziny CS. Kolorem niebieskim zaznaczono moduły cyfrowych wejść modułowych sterowników z rodziny C200H, które współpracują również ze sterownikami CS.

Charakterystyka modułów rozszerzeń z grupy podstawowych cyfrowych wejść i wyjść

Każdy z przedstawionych w tabelach 1-5 modułów rozszerzeń z grupy podstawowych cyfrowych wejść i wyjść posiada oprócz filtru ustawianego w sposób programowy, także obwód wejściowy będący sam w sobie filtrem dolnoprzepustowym. Przykłady takich obwodów wejściowych dla modułów CJ1W–ID231, CJ1W–ID232, CJ1W–ID261 i CJ1W–ID262 przedstawiono na rysunku 4a oraz dla CJ1W–ID211 na rysunku 4b [1]. Cechą charakterystyczną obwodów wejść cyfrowych jest antyrównoległy układ dwóch diod współpracujących z fototranzystorem. Takie połączenie oznacza, że układ może być załączony niezależnie od biegunowości źródła obwodu wejściowego.

Przebieg czasowy zmian napięcia uC(t) na kondensatorze 1000 pF obwodu wejściowego przedstawionego na rysunku 4. przy sygnale skokowym zmieniającym się od 0 do 24 V bez uwzględnienia przewodzenia diody można obliczyć na podstawie zależności (1):

ei 9 2009 konfiguracja modulow rozszerzen cyfrowych wejsc i wyjsc sterownikow plc wzor1

Wzór 1

gdzie:

U⋅(t) – skokowa zmiana napięcia na wejściu układu (U=24 V), R1=5,6 kΩ, R2=560 Ω, C=1 nF,

uC(t) – napięcie na kondensatorze, które po osiągnięciu wartości przewodzenia diody utrzymuje się na poziomie 1,5 V (w badaniach symulacyjnych przyjęto napięcie w stanie przewodzenia diody transoptora jako 1,5 V).

Zależność (1) zapisana z wykorzystaniem transformaty Laplace’a:

ei 9 2009 konfiguracja modulow rozszerzen cyfrowych wejsc i wyjsc sterownikow plc wzor2

Wzór 2

Przekształcając zależność (2) ze względu na napięcie na kondensatorze UC(s) otrzymano:

ei 9 2009 konfiguracja modulow rozszerzen cyfrowych wejsc i wyjsc sterownikow plc wzor3

Wzór 3

Aby uzyskać rozwiązanie zależności (3) ze względu na postać czasową uC(t), należy skorzystać z odwrotnego przekształcenia Laplace’a. Stąd napięcie na kondensatorze uC(t) wynosi:

ei 9 2009 konfiguracja modulow rozszerzen cyfrowych wejsc i wyjsc sterownikow plc wzor4

Wzór 4

gdzie:

τ – stała czasowa R2C.

Napięcie na kondensatorze uzyska wartość 1,5 V po czasie tD:

ei 9 2009 konfiguracja modulow rozszerzen cyfrowych wejsc i wyjsc sterownikow plc wzor5

Wzór 5

Wynik symulacji przebiegu czasowego zmian napięcia na kondensatorze uC(t) w układzie przedstawionym na rysunku 4. przeprowadzono w układzie jak na rysunku 5. w programie Matlab/Simulink przy skokowej zmianie napięcia od 0 do 24 V z uwzględnieniem napięcia przewodzenia diod (w badaniach symulacyjnych przyjęto 1,5 V, typowe wartości napięcia przewodzenia UF diod w transoptorach wynoszą od 1,2 do 1,7 V).

Wyniki badań przebiegów czasowych zmian napięcia na kondensatorze uC(t) i prądów wejściowych dla układów filtrów z rysunku 4. przedstawiono na rysunku 6.

Czasy opóźnienia wnoszone przez filtry wejściowe (po których napięcie na diodzie osiągnie wartość umożliwiającą wejście jej w stan przewodzenia) wynoszą dla układu z rysunku 4a około 0,74 μs, dla układu z rysunku 4b około 0,31 μs i są pomijalnie małe w odniesieniu do całkowitego czasu jednego cyklu programu. Producenci nie podają dokładnie, jakie parametry wewnętrzne wpływają na ten czas. Przeprowadzona symulacja potwierdza występujące w dokumentacjach przykłady obliczeń całkowitego czasu jednego cyklu programu, w których potrzebne jest określenie czasu opóźnienia, jaki wystąpi w układach wejściowych z modułami cyfrowymi, w których parametry R1, R2 i C wynoszą jak na rysunku 4. [4]. W przypadku innych parametrów R1, R2 i C opóźnienie oblicza się na podstawie zależności (1 - 5).

Całkowity czas cyklu sterowników PLC z modułami wejść/wyjść cyfrowych

Na całkowity czas cyklu sterowników PLC firmy Omron składa się pięć faz [4]:

 • pierwsza faza – nadzorowania dla sterowników PLC firmy Omron jest stała, np. dla CP1L wynosi 0,4 ms, dla starszych sterowników CPM1A jest równa 0,6 ms,
 • druga faza – wykonania programu w zależności od liczby linii od góry do dołu aż do instrukcji END. Czas trwania tej fazy jest zmienny i zależy od długości oraz zawartości programu. W każdej linii może być dowolna liczba warunków zakończonych użyciem instrukcji końcowej (funkcji lub wyjścia). Czas 0,55 ms występuje np. w dokumentacji [4] jako czas wykonania obsługi jednego wejścia cyfrowego, np. dla modułu CP1W–40EDR, natomiast obsługa dla wyjścia jest to czas 1,1 ms. W przypadku programu o liczbie wejść, np. 300, i wyjść, np. 100, otrzymuje się następujący wynik 300×0,55 ms+ +100×1,1 ms=275 ms,
 • trzecia faza – obliczania i kontroli czasu cyklu jest ustawiona programowo. W przypadku pracy ze zmiennym czasem cyklu faza ta jest bardzo mała ∼0 ms i czasami w instrukcjach dla danego typu sterownika jest pomijana [5],
 • czwarta faza – odświeżania wejść/wyjść, tj. przepisania stanów wejść i wyjść do pamięci sterownika. Należy pamiętać, że każdy program w układach mikroprocesorowych pracuje na podstawie bitów lub słów w pamięci, a nie na rzeczywistych wejściach czy wyjściach. Zarówno dla wejść i wyjść wbudowanych, jak i modułów czas ten jest stały. Przykładowo dla CP1W–40EDR/40EDT/40EDT1 i CPM1A–40EDR/40EDT/40EDT1) wynosi 0,39 ms, natomiast dla najmniejszych modułów CP1W–8ER/8ED/8EDT/8EDT1 i również dla CPM1A–8ER/8ED/8EDT/8EDT1) wynosi 0,08 ms. Sumaryczny czas odświeżania wejść i wyjść każdego dołączonego modułu jest mnożony przez liczbę używanych modułów. W przypadku braku dołączonych modułów czas czwartej fazy jest równy 0 ms [5],
 • piąta faza – obsługa portów peryferyjnych (USB, szeregowych, komunikacyjnych, dostępu do kasety pamięci), np. dla portu szeregowego lub USB sterowników CP1L/H czas ten wynosi 0,1 ms, ale może być również zmieniony programowo. Jeśli porty nie są podłączone, czas realizacji usług wyniesie 0 ms [5].

Najkrótsze opóźnienie pomiędzy zmianą sygnału na wejściu cyfrowym a pojawieniem się sygnału na wyjściu cyfrowym występuje, jeśli zmiana sygnału na wejściu odbędzie się tuż przed czwartą fazą. Natomiast najdłuższe opóźnienie wystąpi, jeśli zmiana sygnału na wejściu odbędzie się tuż przed piątą fazą, czyli już po odświeżeniu wejść/wyjść. Opóźnienie to będzie spowodowane dodatkowym czasem kolejnego cyklu, gdyż dopiero w następnym cyklu nastąpi odświeżenie wejść/wyjść. Należy pamiętać, że zmiana trybu pracy sterowników PLC w programie Cx-Programmer powoduje również zmianę czasu cyklu. Przy zmianie z trybu RUN na tryb MONITOR czas cyklu zostanie wydłużony, np. dla CP1L do około 10 ms.

Charakterystyka modułów rozszerzeń cyfrowych wejść z sygnałem AC

Obwody wejściowe modułów cyfrowych mogą być również wyzwalane (zasilane) napięciem przemiennym. Na podstawie przeprowadzonych badań naukowych dotyczących przesyłania kształtu sygnałów cyfrowych szczególnie na dalsze odległości okazuje się, że najdalej przesyłane są sygnały o przebiegu sinusoidalnym [2]. Można to wytłumaczyć tym, że każdy przebieg odkształcony  od przebiegu sinusoidalnego zawiera oprócz sygnału sinusoidalnego zwanego składową podstawową, także sygnały będące całkowitą wielokrotnością (tzw. harmoniczne), niebędące całkowitą wielokrotnością (tzw. interharmoniczne) oraz sygnały będące ułamkową wielokrotnością (tzw. subharmoniczne). Dla każdego takiego sygnału o różnej częstotliwości przewód będzie stanowił inny opór czynny związany ze zmianą głębokości wnikania prądu w przewodnik (zjawisko naskórkowości) i bierny związany ze zmianą reaktancji indukcyjnej lub pojemnościowej.

Sumaryczny opór stawiany przez przewód będzie większy niż w przypadku przebiegu sinusoidalnego. Ponadto moduły wejść cyfrowych z sygnałem AC z uwagi na znaczne wartości sygnałów wejściowych, które mogą wahać się od 85 V dla modułu CJ1W–IA111 do 264 V dla modułu CJ1W–IA201 sygnału przemiennego są bardziej odporne na zakłócenia. Każdy z przedstawionych w tabeli 2. i tabeli 3. modułów wejść cyfrowych z sygnałem AC posiada oprócz filtru ustawianego w sposób programowy, także obwód wejściowy, będący również filtrem dolnoprzepustowym nieco bardziej rozbudowanym niż przedstawiony na rysunku 4. (ze względu na kilka razy większe wartości napięć zasilania wynoszące w zależności od modułu od 85 do 264 V). Przykład takich obwodów wejściowych wraz z rozmieszczeniem i opisem zacisków dla modułów CJ1W–IA111 i CJ1W÷IA201 przedstawiono na rysunku 7a i 7b [1].

Producenci zwykle nie podają bliższych informacji na temat niektórych elementów i parametrów obwodów wejściowych. W przeprowadzonych badaniach stymulacyjnych założono, że nieopisane elementy są o wartościach podobnych jak na rysunku 4. W układzie jak na rysunku 7. rezystor na wejściu ogranicza udary prądów, które wystąpiłyby w chwili bezpośredniego załączenia napięcia na kondensatory. Rezystor 1 MΩ służy do rozładowania kondensatora po wyłączeniu napięcia zasilającego. Napięcia resztkowe kondensatorów będą zanikały ze stałą czasową τ1=1 MΩ×0,15 μF równą 0,15 s i τ2=1 MΩ×0,22 μF równą 0,22 s. Po kilku stałych czasowych napięcia na kondensatorach 0,15 μF i 0,22 μF wejściowych będzie bliskie 0 V. Zadaniem kondensatorów 0,15 μF i 0,22 μF jest ograniczenie prądów płynących przez diody współpracujące z fototranzystorem transoptora.

Przedstawione na rysunku 7. układy są często wykorzystywane w różnego typu maszynach i urządzeniach do sygnalizacji: włączonego odbiornika do sieci zasilania bądź obecności napięcia przemiennego. W układach tych ograniczenie prądu można by było również zrealizować (jak to również często się spotyka) za pomocą rezystora, jednak trzeba się liczyć ze stratą mocy, np. w przypadku napięcia 200 V i prądu 10 mA około 2 W (na rezystancji 20 kΩ). W przypadku zastosowania kondensatora ograniczamy wartość płynącego prądu za pomocą reaktancji pojemnościowej, a jak wiadomo, straty mocy w takich elementach są praktycznie bliskie 0 W.

Stałe czasowe narastania sygnałów obwodów wejściowych w obu przypadkach są podobne i wynoszą dla układu z rysunku 7a około 152 ms, natomiast w układzie z rysunku 6b około 156 μs i są znacznie większe niż stałe czasowe dla modułów rozszerzeń z grupy podstawowych cyfrowych wejść i wyjść z uwagi na ich przeznaczenie dla sygnałów wolnozmiennych, tj. napięć przemiennych 50 Hz. Większe stałe czasowe na wejściach obwodów oznaczają większe tłumienie sygnałów wejściowych, szczególnie krótkotrwałych i o dużych stromościach.

Pamiętać należy, że sygnał wejściowy dla modułów CJ1W–IA111, CJ1W–IA201 i CS1W–IA211 będzie ograniczony do około 10 mA dla sygnału napięciowego o częstotliwości 50 Hz. W przypadku niższych częstotliwości prąd będzie mniejszy (dla sygnałów stałych układ nie pracuje – kondensatory wprowadzają tzw. „przerwę w obwodzie”, a dzielnik złożony z rezystorów spowoduje, że na rezystancji 1 MΩ odłoży się praktycznie całe napięcie). W przypadku wyższych częstotliwości f prąd wejściowy będzie większy z uwagi na zmniejszającą się wartość reaktancji 1/(2πfC) głównie pojemności C1 (0,15 μF i 0,22 μF).

Symulację zmian napięcia na rezystorze 220 i 270 W (lub na kondensatorze uC2(t) przyjęto C2=1000 pF) obwodu wejściowego jak na rysunku 7. przy sygnale wejściowym sinusoidalnym o amplitudzie odpowiednio 100√2 i 200√2 z uwzględnieniem przewodzenia diod przeprowadzono w układzie jak na rysunku 8. w środowisku Matlab/Simulink na podstawie zmodyfikowanego schematu jak na rysunku 5. po dołączeniu na wejście pojemności i rezystancji oraz zmianie rodzaju źródła sterowania na sinusoidalne.

Wyniki badań, tj. obliczone przebiegi czasowe napięcia uC2(t) dla układów filtrów z rysunków 7a i 7b napięcia na wejściu i prądu wejściowego przedstawiono na rysunku 9.

Sygnał napięciowy na badanym wyjściu uC2(t) obwodu wejściowego jest przesunięty w fazie w odniesieniu do sygnału na wejściu w obu przypadkach o około 10 ms z uwagi na prawie całkowicie pojemnościowy charakter prądu całego obwodu wejściowego. Takie opóźnienie sygnału wystąpi, jeśli dany moduł CJ1W-IA 111 lub CJ1W-IA 201, pracujący w danej grupie, posiada zmieniony minimalny czas trwania sygnału wejściowego z ustawień domyślnych (Default 8 ms) na 0 ms. W przeciwnym razie całkowite opóźnienie będzie sumą poszczególnych opóźnień i będzie wynosić około 18 ms, co potwierdzają również wartości podane przez producenta. Takie opóźnienia wystąpią dla ustawionej reakcji modułu na narastający sygnał napięcia (ON Response Time). Dla ustawionej reakcji modułu na opadający sygnał napięcia (OFF Response Time) opóźnienia zależą również od parametrów wewnętrznych modułu i dla CJ1W-IA 111 wynoszą 63 ms (przy pozostawionym Default 8 ms) natomiast dla CJ1W-IA 201 wynoszą 48 ms (przy pozostawionym Default 8 ms).

Przedstawione w artykule układy symulacyjne umożliwiają również określenie wartości prądów pobieranych przez poszczególne obwody wejściowe modułów cyfrowych, co np. jest szczególnie ważne przy rozbudowie już istniejących systemów i prawidłowym określeniem możliwości wykorzystania wydajności istniejącego zasilacza.

Podsumowanie

W artykule podano najważniejsze zagadnienia dotyczące rodzajów modułów rozszerzeń cyfrowych wejść i wyjść sterowników PLC, które umożliwiają rozbudowę grup sterowników kompaktowych CPM1A, CPM2A, CP1L i CP1H oraz sterowników modułowych CJ1M, CJ1G, CJ1H, CJ2H oraz CS1G, CS1H i CS1D. Podane zagadnienia mają na celu przybliżenie użytkownikom zajmującym się programowaniem bądź diagnostyką sterowników PLC najważniejszych zagadnień związanych z wykorzystaniem, rozbudową oraz ewentualnymi zamiennikami modułów rozszerzeń cyfrowych wejść i wyjść. Ponadto w artykule przedstawiono przykładowe badania symulacyjne przebiegów czasowych w zależności od rodzaju wprowadzanych sygnałów na moduły cyfrowe. Przedstawione przebiegi czasowe mają na celu przybliżenie zjawisk zachodzących podczas pracy podstawowych modułów cyfrowych oraz modułów cyfrowych wejść z sygnałem AC.

Literatura

 1. Sysmac CJ1, Modułowy sterownik o małych wymiarach i wielkich możliwościach, Omron 2004.
 2. D. E. Comer, Sieci komputerowe i intersieci, WNT, Warszawa 2003.
 3. CP1L_Datasheet (P20E–EN–01). Omron 2007.
 4. CP1L CPU Unit, Operational manual, Omron 2007.
 5. Moduł jednostki centralnej CP1L, Podręcznik wprowadzający, Omron 2007.
 6. Sysmac CP Series, CP1H/CP1L CPU Unit, Programming Manual, Omron 2007.
 7. Programmable Controllers, Sysmac CJ2, Omron 2008.
 8. Sterowniki programowalne serii Sysmac CS, Omron 2004.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.