elektro.info

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Serwonapęd Junma Pulse
OMRON

Serwonapęd Junma Pulse


OMRON

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Współpraca serwonapędu Junma Pulse ze sterownikiem CJ1M-CPU21

Rysunek 1. [1] przedstawia przykładową konfigurację serwonapędu Junma Pulse. W jego skład wchodzą:

 • serwomotor Junma,
 • serwosterownik Junma sterowany impulsowo,
 • kabel zasilania,
 • kabel enkodera,
 • kabel sterowania,
 • listwy zaciskowe sterownika ogólnego przeznaczenia (z wyjściem impulsowym),
 • filtr, 
 • moduł hamujący (opcjonalny).

Serwonapęd Junma Pulse charakteryzuje się zwartą budową i małymi wymiarami (serwosterownik 35×120×140 mm i serwomotor 40×40×120 mm). Rozdzielczość pozycjonowania serwonapędu Junma Pulse wynosi do 8196 skoków na jeden obrót. Dużą zaletą serwonapędu Junma Pulse jest możliwość wytworzenia i utrzymania 300% momentu znamionowego przez trzy sekundy. Największą jednak zaletą serwonapędów serii Junma jest to, że są to pierwsze na świecie serwonapędy niewymagające dostrajania [2]. Dzięki temu czas montażu i uruchomienia skraca się do minimum. Jedynymi parametrami, które należy ustawić, są: wybór typu i częstotliwości impulsów wejściowych za pomocą przełącznika PULSE oraz wybór jednego z ośmiu poziomów filtracji za pomocą przełącznika FIL. Oba przełączniki znajdują się na przednim panelu serwosterownika Junma i zostały zaznaczone na rysunku 4., podobnie jak pozostałe elementy składowe [1].

Rozpoczęcie pracy z serwonapędem Junma polega na podłączeniu do serwosterownika serwomotoru z wbudowanym enkoderem, a następnie połączenie serwosterownika ze sterownikiem PLC. Podłączenie serwomotoru oraz enkodera do serwosterownika Junma jest bardzo proste i polega na podłączeniu kabla enkodera do gniazda CN2, a kabla zasilającego serwomotor do gniazda CNB. Do zacisków L1 i L2 gniazda CNA należy doprowadzić zasilanie 230 V ac, natomiast do zacisków „+” i „–” gniazda CNA należy podłączyć moduł hamujący, który jest opcjonalnym rozwiązaniem, przydatnym, gdy energia hamowania jest duża. Podłączenie tych wszystkich przewodów nie powinno być problemem pod warunkiem, że zostaną użyte przewody oferowane przez firmę Omron. Sposób wykonania tych przewodów uniemożliwia podłączenie ich inaczej niż powinny być podłączone. Jedynie połączenie serwosterownika Junma ze sterownikiem PLC może sprawić pewne trudności. Kabel 5 zaznaczony na rysunku 1. posiada czternaście przewodów, których opis został przedstawiony w tabeli 1.

Serwosterownik Junma posiada osiem wejść i sześć wyjść. Sposób podłączenia serwosterownika do sterownika PLC jest ściśle związany z rodzajem wyjść sterownika PLC oraz z wybranym sposobem sterowania serwonapędem. W artykule przedstawiono sposób podłączenia serwosterownika Junma do sterownika PLC z wyjściami tranzystorowymi NPN typu open-collector, z funkcją sterowania CW/CCW (clockwise/counterclockwise) i CLR (clear) (tab. 1.).

Na rysunku 6. został przedstawiony przykładowy sposób podłączenia wejść i wyjść serwosterownika Junma do sterownika PLC, np. typu CJ1MCPU21. Należy pamiętać, że prąd wejściowy (i) powinien mieścić się w zakresie od 7 do 15 mA i tak, na przykład rezystory R1÷R3 mogą wynosić dla napięcia zasilania:

 • Vcc=24 V dc – 2,2 kΩ,
 • Vcc=12 V dc – 1 kΩ,
 • Vcc=5 V dc – 180 Ω.

Sposoby sterowania serwonapędem Jumna Pulse

Serwonapęd Junma Pulse może być sterowany albo za pomocą sterownika PLC ogólnego przeznaczenia z wyjściem impulsowym, albo za pomocą sterownika PLC z dodatkowym modułem rozszerzającym przeznaczonym do tego celu. W artykule przedstawiono sposób sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC typu CJ1M-CPU21 z wyjściem impulsowym. W sterownikach PLC typu  CJ1/CS1 firmy Omron dostępnych jest sześć bloków funkcyjnych, które w zależności od potrzeb można wykorzystać do sterowania serwonapędem Junma Pulse. Bloki funkcyjne (instrukcje), które można wykorzystać do sterowania serwonapędem Junma Pulse, to: SPED(885), PULS(886), PLS2(887), ACC(888), ORG(889) oraz INI(880).

Instrukcja SPED (885), pokazana na rysunku 5., używana jest do ustawienia częstotliwości impulsów wyjściowych i jednocześnie do rozpoczęcia generowania impulsów [3].

W tej instrukcji nie ma możliwości ustawienia przyspieszenia i opóźnienia w generowaniu impulsów. Instrukcja SPED(885) może być wykonywana w trybie ciągłym lub niezależnym. Instrukcja SPED(885), pracując w trybie ciągłym, służy do sterowania prędkością obrotową serwomotoru Junma, natomiast pracując w trybie niezależnym – do sterowania pozycją serwomotoru Junma. Gdy instrukcja SPED(885) zostanie ustawiona do pracy w trybie ciągłym, impulsy są generowane dopóty, dopóki generowanie impulsów nie zostanie zatrzymane programowo. Gdy instrukcja SPED(885) zostanie ustawiona do pracy w trybie niezależnym, to instrukcja SPED(885) musi być poprzedzona instrukcją PULS(886) i impulsy są generowane dopóty, dopóki określona liczba impulsów ustawiona za pomocą instrukcji PULS(886) nie zostanie wygenerowana.

Konfiguracje bloku funkcyjnego SPED(885) rozpoczyna się od określenia parametru P, który odpowiada za wybór wyjścia impulsowego. Wpisanie 0000 hex oznacza wyjście impulsowe 0, natomiast wpisanie 0001 hex oznacza wyjście impulsowe 1. W parametrze M należy dokonać ustawień, które określają sposób generowania impulsów wyjściowych. Sposób ustawienia parametru M został pokazany na rysunku 2. [3].

Wpisanie np. 0001 hex będzie oznaczać wybranie funkcji sterowania CW/CCW z kierunkiem obrotów CW (clockwise) oraz impulsy będą generowane w trybie niezależnym. Parametr F (rys. 4.) określa częstotliwość generowania impulsów, których zakres wynosi 0 - 100 kHz. Ustawienie parametru F polega na podaniu adresu pamięci, w którym będzie określona żądana częstotliwość generowania impulsów. Należy jednak pamiętać, że podanieadresu rejestru, w którym będzie określona żądana częstotliwość generowania impulsów, automatycznie spowoduje zarezerwowanie kolejnego rejestru. Powód takiej sytuacji jest prosty. Sterownik CJ1M-CPU21 posiada 16-bitową pamięć, więc do zadeklarowania liczby większej niż 65535 potrzebne są dwa rejestry. Rejestr określony w F jest mniej znaczącym rejestrem, natomiast F+1 jest bardziej znaczącym rejestrem. Chcąc zadeklarować częstotliwość 75 kHz, należy w komórce pamięci określonej w F wpisać 24F8 hex, a w F+1 – 0001 hex. Na rysunku 3. [3] zaprezentowano przykładowy sposób wykonania instrukcji SPED(885).

Instrukcja PULS(886) pokazana na rysunku 7. używana jest do określenia liczby impulsów, które mają być wygenerowane w dalszej części programu za pomocą instrukcji SPED(885) lub ACC(888) [3].

Konfigurację bloku funkcyjnego PULS(886) rozpoczyna się od określenia parametru P, który odpowiada za wybór wyjścia impulsowego. Wpisanie 0000 hex oznacza wyjście impulsowe 0, natomiast wpisanie 0001 hex oznacza wyjście impulsowe 1. W parametrze T należy wybrać sposób generowania impulsów. Wpisanie 0000 hex oznacza względny sposób generowania impulsów, natomiast wpisanie 0001 hex oznacza bezwzględny sposób generowania impulsów. Gdy instrukcja PULS(886) zostanie ustawiona do pracy w trybie względnym, to instrukcja PULS(886) decyduje tylko o liczbie impulsów, które mają być wygenerowane, natomiast ustawienie instrukcji PULS(886) w bezwzględnym trybie pracy spowoduje, że instrukcja PULS(886) decyduje: o liczbie impulsów, które mają być wygenerowane, oraz o kierunku obrotów. Oznacza to, że kierunek obrotów wybrany w SPED(885) zostanie zignorowany. Jeżeli instrukcja PULS(886) została ustawiona do pracy w trybie bezwzględnym, to instrukcja PULS(886) musi być poprzedzona instrukcją INI(880). Parametr N określa liczbę impulsów, a zakres zależy od wybranego tryby pracy i tak, dla względnego trybu pracy wynosi od 0 do 2147483647, natomiast dla bezwzględnego trybu pracy wynosi od -2147483648 do 2147483647. Zasada ustawienia parametru N jest taka sama jak dla instrukcji SPED(885) i polega na podaniu adresu pamięci, w którym będzie określona liczba impulsów, które mają być wygenerowane. Dla trybu względnego rzeczywista liczba impulsów, jaka zostanie wygenerowana, równa jest liczbie wpisanej pod adresem podanym w parametrze N, natomiast dla trybu bezwzględnego rzeczywista liczba impulsów równa jest liczbie wpisanej pod adresem podanym w parametrze N, pomniejszonej o liczbę PV wpisaną pod adresem zadeklarowanym w parametrze NV instrukcji INI(880).

Instrukcja ACC(888) pokazana na rysunku 8. ma takie same zastosowanie jak instrukcja SPED(885), z tym że dodatkowo istnieje możliwość ustawienia przyspieszenia i opóźnienia, przy czym wartość przyspieszenia jest równa wartości opóźnienia [3].

Konfiguracja parametrów P i M jest taka sama jak dla instrukcji SPED(885). W parametrze S podobnie jak w instrukcji SPED(885) także należy podać adres pamięci. Różnica polega na tym, że instrukcja ACC(888) rezerwuje adres wskazany w parametrze S oraz kolejne dwa rejestry, a nie jeden rejestr jak w przypadku SPED(885). Pod adresem wskazanym w parametrze S należy określić wartość przyspieszenia/opóźnienia, których zakres wynosi od 1 do 2 kHz. Pod adresem S+1 i S+2 należy określić częstotliwość docelową generowania impulsów, której zakres wynosi od 0 do 100 kHz. Należy pamiętać, że prędkość obrotowa zwiększa/zmniejsza się o wartość podaną w S co 4 ms. Na rysunku 9. pokazano przykładowe wykonanie instrukcji ACC(887) [3].

Najbardziej zaawansowanym blokiem funkcyjnym umożliwiającym sterowanie serwonapędem Junma jest blok funkcyjny PLS2(887), który został przedstawiony na rysunku 10. [3]. PLS2(887) jako jedyna instrukcja z wszystkich wymienionych umożliwia jednoczesne ustawienie wszystkich parametrów potrzebnych do wysterowania serwonapędu Junma i rozpoczęcie generowania impulsów bez konieczności jednoczesnego używania innych instrukcji, a w dodatku instrukcja PLS2(887) umożliwia określenie przyspieszenia i opóźnienia, przy czym wartości przyspieszenia/opóźnienia mogą być różne. Konfiguracje rozpoczyna się standardowo, od wyboru wyjścia impulsowego. Wybiera się je dokładnie tak samo jak w przypadku wcześniej opisanych instrukcji. Ustawienie parametru M jest identyczne jak dla instrukcji SPED(885) (rys. 11.) [3]. Jedyna różnica to tryb pracy. Tryby pracy, w jakich może pracować instrukcja PLS2(887), są takie same jak tryby pracy dla instrukcji PULS(886) i różnica między nimi została wyjaśniona przy okazji omawiania instrukcji PULS(886). W parametrze S należy, podobnie jak dla innych instrukcji, podać adres pamięci. Różnica polega na tym, że instrukcja PLS2(887) rezerwuje adres podany w S oraz pięć kolejnych rejestrów. Pod adresem wskazanym w parametrze S należy określić wartość przyspieszenia, natomiast wartość opóźnienia należy określić pod adresem S+1. Zakres wartości przyspieszenia/opóźnienia wynosi od 1 do 2 kHz. Należy pamiętać, że prędkość obrotowa zwiększa się o wartość podaną w S i zmniejsza się o wartość podaną w S+1 co 4 ms.

Pod adresem S+2 i S+3 należy określić częstotliwość docelową generowania impulsów, której zakres wynosi od 0 do 100 kHz. Pod adresem S+4 i S+5 należy określić liczbę impulsów, które mają zostać wygenerowane. Nie wolno jednak zapomnieć, że zakres liczby generowanych impulsów zależy od trybu pracy, w jaki została ustawiona instrukcja PLS2(887). Szczegółowo zostało to opisane przy opisywaniu instrukcji PULS(886). W parametrze F należy podać tak jak w parametrze S adres obszaru pamięci. Instrukcja PLS2(887) rezerwuje adres podany w F oraz jeden kolejny rejestr. Pod adresem podanym w F i F+1 należy określić częstotliwość startową z zakresu od 0 do 100 kHz. Na rysunku 12. został przedstawiony przykład wykonania instrukcji PLS2(887) [3].

Podsumowanie

W przedstawionym artykule podano podstawowe zagadnienia dotyczące sposobów sterowania serwonapędem Jumna Pulse z wykorzystaniem sterownika PLC typu CJ1M-CPU2x. Podane zagadnienia mają na celu przybliżenie najważniejszych zagadnień użytkownikom zajmującym się programowaniem bądź diagnostyką sterowników PLC (w tym artykule sterownika PLC typu CJ1M-CPU21 w połączeniu z serwonapędem Jumna Pulse). Opisane instrukcje sterownika PLC pokazują, że stosowanie zaawansowanych napędów serwo od strony programowania PLC jest proste i łatwe. Aplikacja serwonapędów daje znaczną poprawę dokładności pozycjonowania i dynamikę nieporównywalnie lepszą w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na przemiennikach częstotliwości i silnikach AC.

Literatura

 1. Omron, serwonapęd serii JUNMA, wersja elektroniczna KPP_Junma_01_PL.pdf
 2. http://industrial.omron.pl/pl/products/...
 3. Omron, CJ-series Built-in I/O CJ1M-CPU21/22/23, CJ1M CPU Units, OperationManual, wersja elektroniczna W395-E1-05+CJ1M+CPU+Operation_Manual.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.