elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Jeden z najczęściej stosowanych w przemyśle sterowników – Simatic S7-300 firmy Siemens

Jeden z najczęściej stosowanych w przemyśle sterowników – Simatic S7-300 firmy Siemens

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Zobacz także

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą...

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

Obecnie sterowniki programowalne tworzą dużą i różnorodną grupę produktów – od modeli najprostszych, tzw. przekaźników programowalnych, poprzez kompaktowe, modułowe lub rozproszone „obiektowe” wersje sterowników aż do skomplikowanych urządzeń o możliwościach zbliżonych do komputerów przemysłowych. Nowsze sterowniki nie są już określane skrótem PLC, w nazwach stosuje się raczej dane dotyczące rodzaju wykonania (np. sterownik kompaktowy).

Poprzednikami sterowników programowalnych były układy sterowania tworzone przez łączenie różnych modułów. Moduły takie zawierały różne elementy: styczniki, przekaźniki, człony czasowe i inne specjalne, i były łączone ze sobą przewodami, odpowiednio do wymaganego algorytmu pracy. Rolę programu spełniało okablowanie. Całość była instalowana w szafach sterowniczych. Obecnie moduły logiczne są zintegrowane w sterowniku, a algorytm sterowania realizowany jest przez wbudowany w nim mikroprocesor na podstawie programu wpisanego do pamięci sterownika. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest jego uniwersalność dotycząca zastosowań i łatwość programowania. Przy zmianach algorytmu sterowania lub rozbudowie instalacji automatyki nie zmienia się okablowania i nie buduje nowych modułów, tylko wprowadza zmiany w programie sterownika.

Różnorodność rozwiązań i zastosowań

Sterowniki programowalne są od dawna najczęściej stosowanymi w automatyce urządzeniami. Wykorzystuje się je w liniach produkcyjnych do sterowania zarówno maszynami do produkcji wielkoseryjnej, jak i specjalizowanymi maszynami, np. do pakowania. Stosuje się je także w tzw. ciągłych procesach produkcyjnych, np. w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. W ostatnich latach sterowniki znalazły wiele zastosowań w układach automatyzacji, tzw. inteligentnych budynków.

Obecnie kilkudziesięciu producentów na terenie Europy oferuje całe serie sterowników różniących się między sobą zestawem modułów specjalnych o różnych funkcjach, mocą obliczeniową, liczbą wejść i wyjść, szybkością i oczywiście ceną. Są to najczęściej sterowniki o budowie modułowej i zmiennej konfiguracji, a ponadto wyposażone w interfejsy komunikacyjne. Dzięki temu w większych systemach automatyki komunikacja pomiędzy komputerową stacją operatorską a sterownikami i urządzeniami obiektowymi odbywa się za pośrednictwem komputerowych sieci przemysłowych, takich jak Profibus, Interbus lub CAN.

Nowoczesne sterowniki zapewniają dużą elastyczność i swobodę przy tworzeniu struktur regulacyjnych w układach automatyki. Oprogramowanie firmowe zawiera moduły programowe umożliwiające tworzenie projektu i programu sterowania dla dowolnego obiektu. Umożliwia też ono opracowywanie potrzebnych algorytmów pracy sterownika, wstępne testowanie programu i poprawianie go, a następnie wysyłanie programu do sterownika. Ułatwiają to specjalne przenośne interfejsy użytkownika, tzw. HMI z ekranem i klawiaturą. Sterowniki znajdują obecnie zastosowanie zarówno w tanich i prostych układach automatyzacji, jak i w dużych instalacjach sterowania produkcją lub procesami.

W ostatnich latach producenci sterowników zaangażowali się w rozwój technologii umożliwiających zastosowanie ich w tanich układach automatyzacji. Sterowniki PLC stały się dzięki temu prostsze w obsłudze, tańsze i bardziej uniwersalne. Dla obiektów wymagających taniej automatyzacji proponuje się obecnie modułowe systemy złożone ze sterowników i regulatorów, które umożliwiają elastyczne tworzenie układów automatyki w umiarkowanej cenie. Natomiast w dużych nowych instalacjach nie spotyka się już systemów opartych na samych sterownikach PLC. W jednej instalacji współpracują ze sobą sterowniki programowalne, regulatory, systemy sieciowe, komputery, sterowniki automatyki typu PAC i systemy wizualizacji typu SCADA.

Bardzo często stosuje się decentralizację układów sterowania i umieszczenie ich w pobliżu urządzeń wykonawczych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przemysłowych sieci komunikacyjnych, rozproszonych baz danych i szybkich komputerów do przetwarzania danych. Rozwiązania o otwartej architekturze pozwalają na elastyczny dobór stosowanego sprzętu i rozbudowę systemu za pomocą modułów o różnych funkcjach. Czołowe firmy oferują obecnie rodziny sterowników o podobnej budowie mechanicznej, lecz o różnych możliwościach, które, w zależności od modelu i wybranej konfiguracji, mogą być przeznaczone albo do prostych układów automatyki, albo do automatyzacji dużych i złożonych instalacji przemysłowych.

Budowa i sposób działania

Podstawowym trybem pracy sterowników jest praca cykliczna w zamkniętej pętli programowej. Na początku każdego cyklu pętli program odczytuje stany wejść sterownika i zapisuje je w pamięci, tworząc tzw. obraz wejść procesu. Następnie sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Po wykonaniu wszystkich rozkazów i wyznaczeniu odpowiadającego im stanu wyjść, sterownik zapisuje do pamięci obraz wyjść procesu, a jego system operacyjny ustawia odpowiednie sygnały na wyjściach sterownika (połączonych z odpowiednimi elementami wykonawczymi w obiekcie). Tak więc wszystkie sygnały elektryczne odczytywane są przez układy  wejść sterownika, a program śledziich obraz i reaguje na nie zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu sterowania.

Sterowniki programowalne składają się z: jednostki centralnej (CPU), bloków wejść i wyjść cyfrowych, bloków wejść i wyjść analogowych, bloków komunikacyjnych i bloków specjalnych. Kolejne generacje sterowników charakteryzują się coraz mniejszymi wymiarami, większą liczbą tzw. punktów wejść i wyjść, większą pojemnością pamięci oraz większymi możliwościami komunikacyjnymi. Ważnym kierunkiem rozwoju jest też ułatwianie i zwiększanie możliwości programowania sterowników. Realizowane jest to przez tworzenie coraz doskonalszych funkcji sterujących i użytkowych, takich jak np. funkcja automatyzacji doboru parametrów regulacji. Producenci dbają o to, by nowe konstrukcje były kompatybilne ze starszymi elementami systemu. Dzięki temu nowy sterownik może wykonywać program napisany dla starszego modelu oraz sterować tymi samymi urządzeniami bez konieczności dokonywania adaptacji sprzętu i programu. Jest to cecha gwarantująca ciągłość realizowanej produkcji i dlatego uznawana za jedną z najważniejszych.

W nowych sterownikach wielu producentów stosuje się wbudowane interfejsy HMI. Takie połączenie powoduje, że urządzenie ma zwartą konstrukcję i jednocześnie duże możliwości użytkowe. W jednym module zawarty jest w pełni funkcjonalny sterownik przemysłowy zapewniający obok automatycznego sterowania możliwość ręcznego sterowania przez operatora i wizualizację procesu. Dobrze sprawdza się ono zarówno w układach sterowania maszyn produkcyjnych i technologicznych, jak i w małych instalacjach przemysłowych. Sterowniki coraz częściej współpracują z urządzeniami pracującymi w przemysłowej sieci komputerowej, umożliwiającymi wymianę danych między połączonymi sterownikami oraz tworzenie rozproszonych systemów sterowania bez centralnego komputera. Takie rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia długości okablowania i jednocześnie do zwiększenia niezawodności działania systemu. Zapewniają też tak zwaną skalowalność systemu, czyli możliwość rozbudowy lub zmniejszenia systemu zarówno w zakresie sprzętu, jak i programu sterowania.

Poza połączeniami kablowymi i światłowodowymi stosuje się coraz częściej bezprzewodową transmisję danych oraz systemy wykorzystujące systemy telefonii komórkowej GSM, które mogą powiadomić pracowników nadzoru o sytuacjach alarmowych zaistniałych w oddalonych instalacjach. Współczesne sterowniki oferują też znacznie bogatsze niż dawniej funkcje użytkowe. Oprogramowanie interfejsu użytkownika umożliwia intuicyjne wybieranie funkcji. Komunikacja z Internetem pozwala na kontrolowanie pracy sterownika przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowe funkcje dają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania sterownika i jego diagnostyki. W firmach posiadających wdrożony system zarządzania jakością możliwa jest też integracja sterowników z systemem zarządzania firmą i automatyczne tworzenie raportów z pracy systemu produkcyjnego.

Wybór właściwego dla instalacji sterownika

Każda automatyzowana instalacja przemysłowa ma swoje specyficzne cechy, które decydują o tym, jakie sterowniki programowane należy w niej zastosować. Nieuwzględnienie ich, a zamiast tego wybranie systemu najtańszego, może w efekcie wydłużyć czas zwrotu inwestycji. Podstawowe parametry, które należy wyznaczyć, to liczba obsługiwanych sygnałów pomiarowych i urządzeń wykonawczych w poszczególnych miejscach zakładu przemysłowego, odległości między nimi i możliwości połączeń kablowych. Pozwoli to na ustalenie liczby urządzeń wejść/wyjść i liczby kanałów w każdym z nich oraz dobór systemu komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej. Jednocześnie należy zdecydować, czy system będzie instalowany w szafach sterowniczych, czy będzie to system rozproszony z mniejszymi sterownikami instalowanymi przy wybranych maszynach lub „punktach produkcyjnych”. W wielu instalacjach może być korzystne jednoczesne stosowanie obydwu wersji.

Sterowniki o dużej mocy obliczeniowej i krótkich czasach odpowiedzi muszą być położone blisko krytycznych pod względem szybkości działania maszyn, aby długość kabli łączących nie wpływała na czas odpowiedzi systemu. Oddalone moduły wejść/wyjść mogą być instalowane w dużej odległości od centralnych jednostek sterowników, tam, gdzie czas przesyłania danych za pomocą systemu magistralnego może być dłuższy bez negatywnego wpływu na proces produkcyjny. Konfiguracja systemu musi także uwzględniać wymagania dotyczące procesora i pamięci. W małych systemach wystarczy jeden procesor, który będzie obsługiwał sterowanie i wszystkie wejścia/wyjścia. W większych systemach trzeba stosować dzielenie sterowania pomiędzy wiele procesorów. Należy wykonać szczegółową analizę potrzeb w zakresie wymaganych funkcji specjalizowanych, takich jak np. sterowanie silnikiem krokowym, oraz określić wymagania dla interfejsów komunikacyjnych dla sieci przemysłowych. Przy wyborze dostawcy i producenta należy brać pod uwagę koszty związane z wdrożeniem oraz koszty ewentualnego późniejszego rozwoju systemu sterowania, a także niezawodność sterowników określaną na ogół na podstawie doświadczeń ze sprzętem wybranego producenta.

Przykład wykonania sterownika programowalnego

Jednym ze stosowanych w przemyśle sterowników jest Simatic S7-300 firmy SIEMENS. Stanowi on uniwersalną platformę dla systemu automatyki. Umożliwia budowę zarówno scentralizowanych, jak i rozproszonych układów sterowania, na podstawie różnych magistral komunikacyjnych. Ma wbudowane interfejsy do magistral Profibus DP i Industrial Ethernet, pozwalające na łączenie wielu sterowników w jednolity i zintegrowany system sterowania produkcją.

Istnieje kilka modeli jednostek centralnych różniących się wydajnością i wielkością pamięci. Zapewniają one wykonywanie programu użytkownika, obsługę wejść i wyjść, komunikację w specjalizowanej magistrali sterowników MPI lub innej sieci za pośrednictwem modułu komunikacyjnego. Specjalizowane moduły CPU dodatkowo realizują określone funkcje technologiczne i posiadają wbudowane wejścia/wyjścia oraz procesory wyposażone w interfejsy komunikacyjne do sieci przemysłowych.

Każdy moduł procesora CPU posiada pamięć typu RAM do wpisania programu użytkownika i przechowywania danych. Do uruchomienia sterownika wymagana jest jeszcze pamięć ładująca, wkładana do sterownika w postaci karty typu MMC (ang. Micro Memory Card). Z niej ładowany jest program źródłowy aplikacji, nazwy symboliczne zmiennych i komentarze. Na karcie pamięci można również przechowywać cały projekt systemu automatyki, obejmujący kilka sterowników oraz panele operatorskie. W trakcie wykonywania programu jest możliwe zapisywanie i odczytywanie danych z tej karty. Na karcie można archiwizować zmienne, przechowywać receptury i obszerne bloki danych. Jednostki CPU wyposażone w kartę MMC nie potrzebują baterii do podtrzymania programu i danych. Przy zaistnieniu przerwy w zasilaniu dane chwilowe, takie jak znaczniki, timery, liczniki i bloki danych są automatycznie przenoszone do pamięci nieulotnej – MMC.

Zintegrowane z CPU interfejsy komunikacyjne MPI, Profibus DP lub swobodnie programowalny port PtP umożliwiają szybką i efektywną wymianę danych pomiędzy sterownikami a dołączonymi do niego urządzeniami zewnętrznymi. MPI jest uniwersalnym interfejsem komunikacyjnym do wymiany danych pomiędzy sterownikami a panelami operatorskimi HMI, komputerami PC i urządzeniami programującymi. Magistrala Profibus umożliwia budowanie w prosty sposób rozproszonych systemów sterowania na bazie S7-300 i dołączanie do CPU stacji wejść/wyjść typu ET200 oddalonych nawet o 1200 m. Konfiguracja i obsługa programowa rozproszonych modułów wejść/wyjść jest taka sama, jak modułów wejść/wyjść dołączonych bezpośrednio do CPU. Komunikacja Profibus DP pozwala również na wymianę danych z urządzeniami spoza rodziny produktów Simatic i z urządzeniami innych producentów. Niektóre jednostki centralne mają wbudowany dodatkowy, swobodnie programowalny interfejs PtP w standardzie RS-422/485. Umożliwia on komunikację z dowolnymi urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy, np. czytnikami kodów paskowych i systemami ważącymi.

Platformy do programowania sterowników

Do programowania większości nowoczesnych sterowników stosowane są platformy programowe zgodne z wymaganiami normy EN 61131-3. Są to systemy, które umożliwiają programowanie sterowników w dowolnej znanej formie:

 • tekstowo,
 • listą instrukcji,
 • tekstem strukturalnym,
 • graficznie,
 • za pomocą programowych funkcji sekwencyjnych,
 • bloków funkcyjnych,
 • schematu drabinkowego lub
 • funkcji ciągłych.

Jedną z takich platform stanowi pakiet AL-PCS/WIN firmy MITSUBISHI ELECTRIC, stosowany do programowania przekaźników programowalnych z serii Alpha XL. To program działający w środowisku Windows na dołączonym do sterownika komputerze. Jest prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika większego doświadczenia w programowaniu sterowników. Pozwala na generowanie zaawansowanych programów, które mogą wykorzystywać do 200 bloków funkcyjnych, w tym 20 regulatorów PID w jednym programie. Do dyspozycji programisty są wszystkie bramki logiczne (and, or, not itd.), funkcje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) oraz różnego rodzaju generatory impulsów, przesunięcia, opóźnienia, timery, liczniki, a także kalendarz, który umożliwia załączanie i wyłączanie urządzeń w czasie rzeczywistym (po podaniu daty i godziny). Program zawiera wbudowane funkcje służące do tworzenia pełnej dokumentacji programu i posiada 4 podstawowe tryby pracy – programowanie, symulację, monitorowanie i wizualizację.

Programowanie

Na ekranie komputera widoczne są graficzne reprezentacje wejść (z lewej strony) i wyjść (z prawej strony) W środku ekranu przedstawione są graficznie – do wyboru przez programistę – różne bloki funkcyjne, stanowiące funkcję przejścia pomiędzy wejściem a wyjściem. Za pomocą myszki użytkownik może tworzyć graficzne połączenia pomiędzy wejściami, blokami funkcyjnymi i wyjściami w celu zdefiniowania logicznego obrazu programu. Kliknięcie myszką na wybrany blok funkcyjny powoduje wyświetlenie okienka edycji umożliwiającego wprowadzanie odpowiednich parametrów, np. czasu opóźnienia i ustawień wstępnych dla liczników.

Symulacja działania programu

Ten tryb pracy realizuje symulację działania napisanego programu bez podłączonego sterownika. Program informuje za pomocą graficznych symboli, które wejście lub wyjście jest aktywne w danym momencie, jaki jest aktualny stan timerów, liczników i wszystkich bloków użytych w programie. Zmianę stanu wejścia można wymusić klikając na nie myszką, a stan wyjść i bloków funkcyjnych jest przedstawiony w postaci graficznej za pomocą cyfr, aktywnych symboli i kolorów.

Monitorowanie w trakcie działania systemu automatyki

Tryb monitorowania realizuje komunikację komputera ze sterownikiem w czasie rzeczywistym i podgląd działania aplikacji na ekranie komputera PC. W tym trybie wyświetlany jest aktualny stan wejść i wyjść oraz bloków funkcyjnych podczas wykonywania programu przez sterownik.

Wizualizacja automatyzowanego procesu

Wizualizacja procesu jest przedstawiana w oddzielnym oknie, do którego można kopiować elementy graficzne (zdjęcia obiektu lub inne pliki graficzne) oraz programowe (wejścia, wyjścia, bloki funkcyjne). Można również wstawić blok wyświetlacza, który jest kopią panelu operatora ze sterownika. Okno wizualizacji może być także używane do wykonywania symulacji graficznej procesu i do monitoringu.

Przykład platformy programowej

Firma Rockwell opracowała platformę programową RSLogix 5000. Zawiera ona 2 edytory zgodne z normą IEC 61131-3: Sequential Function Chart (SFC) oraz Structured Text (ST). W skład platformy wchodzi także Ladder Diagram (język drabinkowy LD) i Function Block Diagram (język bloków funkcyjnych FBD). RSLogix 5000 jest to oprogramowanie narzędziowe dla rodziny sterowników Logix, w skład której wchodzą różnej wielkości PLC, programowe PLC oraz napędy AC. W związku ze wzrostem złożoności aplikacji w przemyśle zaistniała potrzeba wprowadzenia alternatywnych języków programowania, innych od tradycyjnej logiki drabinkowej (Ladder Logic). SFC (język sekwencji) jest graficznym językiem używanym w złożonych, wieloetapowych aplikacjach, graficznie przedstawia poszczególne sekwencje (etapy) w danym procesie. ST jest językiem programowania wysokiego poziomu opartym na edytorze tekstowym. Skonstruowany jest podobnie jak nowoczesne języki programowania (np. BASIC). Umożliwia pisanie wielu pętli operacji w powtarzalnych i zależnych od siebie procesach. Pisanie programu polega na tworzeniu kolejnych bloków programu, bloków funkcji i bloków danych oraz odpowiednie ich łączenie. W trakcie pracy procesor analizuje program linię po linii, wykonując poszczególne rozkazy. Gdy powróci do pierwszej linii programu, to znaczy, że zakończony został jeden cykl. Czas przetwarzania całej pętli nazywa się czasem cyklu i jest jednym z podstawowych parametrów przy projektowaniu systemu sterowania dla maszyn lub procesów produkcyjnych.

Przykład zastosowania sterowników w linii produkcyjnej

W uruchamianej w firmie WSN w Holandii nowej linii produkcyjnej wytwarzania metalowej taśmy z jednoczesnym trawieniem i galwanizacją na gorąco zastosowano układ automatyzacji wykorzystujący sterowniki programowalne. Sterowanie na linii produkcyjnej realizuje 5 programowalnych sterowników S7-400 firmy Siemens, które współpracują z komputerami PC komunikując się przez lokalną sieć Ethernet. Linia produkcyjna jest parametryzowana przez obsługę z wykorzystaniem 4 komputerów PC oraz lokalnych paneli operatorskich typu OP 27. W celu umożliwienia szybkiej i sprawnej instalacji systemu i zapewnienia szybkiej lokalizacji uszkodzeń zastosowano system o rozproszonej inteligencji oparty na magistrali Profibus DP. Czujniki szybkości przesuwu oraz czujniki położenia są wyposażone we wbudowany interfejs Profibus DP i dołączone bezpośrednio do magistrali. Pozostałe czujniki połączone są do sterowników PLC za pośrednictwem 41 stacji wejść/wyjść ET200S zawierających interfejsy Profibus DP. W całej instalacji 168 stacji Profibus DP przetwarza 595 nastaw oraz 3500 wejść i wyjść. Dzięki stosowaniu standardowych profili aplikacyjnych, przez jedną magistralę można przesyłać zarówno dane pomiarowe, jak i dane dla napędów, a przy użyciu specjalnego trybu acyklicznej wymiany danych można, bezpośrednio z panelu operatorskiego, przesyłać parametry (dla celów serwisowych) do napędów i innych urządzeń wykonawczych. Ponadto lokalna sieć w fabryce jest połączona z siecią firmową Wupperman Group, obejmującą wszystkie zakłady WSN w Europie w celu wymiany danych dotyczących produkcji i magazynów.

W Polsce wiele firm zajmuje się dystrybucją sterowników produkowanych przez znane w automatyce marki, takie jak m in. Beckhoff, Moeller, ABB, Fanuc i Omron, ale jest też kilka firm oferujących własne rozwiązania. W kolejnej części cyklu przedstawione zostaną bliżej różne wykonania sterowników tych firm: kompaktowe, modułowe, stacje wejść/wyjść, PAC, zintegrowane w panelu operatorskim i realizowane na komputerach PC – programowe PLC.

Literatura

 1. www.rockwellautomation.com/pl/
 2. www.mitsubishi-automation.pl/
 3. www.siemens.pl/
 4. www.allen-bradley.pl/
 5. http://industrial.omron.pl/
 6. www.beckhoff.pl/
 7. www.moeller.pl/
 8. www.abb.pl
 9. www.honeywell.com/sites/acs/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

 • Zapal Zapal, 03.08.2012r., 11:06:56 Artykuł bardzo dobry .Czekam na następne. z poważąniem Jerzy Zapał

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.