elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Doświadczenia eksploatacyjne selektywnego wyłączania zwarć doziemnych w sieciach SN

Rys. 1. Przebiegi prądu i napięcia składowej zerowej podczas zwarcia doziemnego łukowego (wartości po stronie wtórnej przekładników)
Rys. M. Talaga. A. Halinka, M. Szewczyk

Rys. 1. Przebiegi prądu i napięcia składowej zerowej podczas zwarcia doziemnego łukowego (wartości po stronie wtórnej przekładników)


Rys. M. Talaga. A. Halinka, M. Szewczyk

Sieci średniego napięcia zwykle pracują w układzie z nieskutecznie uziemionym punktem neutralnym. Najczęściej występującą awarią w sieciach średniego napięcia są zwarcia doziemne jednej fazy spowodowane obniżeniem parametrów izolacji poprzez uszkodzenia mechaniczne, czynniki środowiskowe bądź spowodowane błędami obsługi czy wtargnięciem zwierząt.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Streszczenie

W artykule przedstawiono specyfikę pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych, zagadnienia związane z prawidłowym doborem przekładników prądowych oraz analizy poprawności działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych w tego typu instalacjach.

Doziemienie jednej fazy w sieciach z izolowanym punktem neutralnym z reguły nie stanowi jeszcze poważnej awarii. Wzrasta jednak ryzyko porażenia prądem lub powstania groźnego zwarcia wielofazowego. Selektywnie działające zabezpieczenia ziemnozwarciowe pozwalają ograniczyć to ryzyko.

W artykule zostaną omówione wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach średniego napięcia z izolowanym punktem neutralnym (p.n.). Przedstawione zagadnienia i spostrzeżenia są efektem analiz teoretycznych, doświadczeń ruchowych oraz prób zwarciowych.

Specyfika pracy sieci elektroenergetycznych średnich napięć w zakładach przemysłowych

Sieci SN w zakładach przemysłowych, w odróżnieniu od sieci rozdzielczych, są znacznie mniej rozległe [1, 2]. Z tego powodu poziomy ziemnozwarciowych prądów pojemnościowych w tych sieciach są odpowiednio niższe. Stosunkowo niska wartość prądu ziemnozwarciowego pozwala na zrezygnowanie z kompensacji. W sieciach rozdzielczych poprawę warunków działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych zwykle uzyskuje się poprzez uziemianie punktu gwiazdowego transformatora przez rezystor (stałe lub chwilowe). Natomiast w Polsce, w sieciach przemysłowych, zazwyczaj nie stosuje się rezystora uziemiającego. Wynika to z różnych uwarunkowań technicznych, ekonomicznych (wyższe koszty inwestycyjne), prawnych (np. sieci górnicze) czy historycznych (zwyczajowych), Zajmując się tylko aspektami technicznymi takiego podejścia do sposobu pracy sieci można wymienić najważniejsze zalety izolowania p.n. w sieciach przemysłowych:

 • wymuszanie dodatkowego prądu ziemnozwarciowego powoduje poważniejsze uszkodzenia silników zasilanych bezpośrednio z tej sieci w przypadku doziemienia w ich wnętrzu, stąd dołączanie dodatkowej impedancji do p.n. jest niewskazane,
 • sieci przemysłowe są najczęściej sieciami kablowymi, co zmniejsza ryzyko bezpośredniego dotknięcia części czynnej, a małe prądy ziemnozwarciowe powodują niewielkie zagrożenie występowania niebezpiecznych napięć dotykowych w czasie doziemienia, w porównaniu z nimi sieci rozdzielcze, zwłaszcza napowietrzne, są pod tym względem znacznie bardziej niebezpieczne,
 • w przypadku dużej sieci przemysłowej zmieniająca się i złożona topologia z wieloma transformatorami zasilającymi komplikuje prowadzenie ruchu przy pracy p.n. innego niż izolowany,
 • w uzasadnionych przypadkach niewielki prąd ziemnozwarciowy pozwala na pracę z pojedynczym doziemieniem.

Często wymieniane są również wady izolowania p.n., do których można zaliczyć:

 • utrudnione warunki działania automatyki zabezpieczeniowej dla zwarć doziemnych,
 • częściej występujące zwarcia łukowe, przerywane, związane z małym naturalnym prądem ziemnozwarciowym sieci,
 • wyższy współczynnik przepięć, występujący w stanach nieustalonych.

Aby wyeliminować lub przynajmniej zminimalizować niekorzystne efekty izolowania p.n. sieci, istnieje potrzeba stosowania odpowiednich przekaźników zabezpieczeniowych oraz ograniczników przepięć. Dlatego w dalszej części artykułu uwaga zostanie skupiona głównie na doborze i warunkach pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych.

Głównym celem szybkiego wyłączania zwarć doziemnych w sieciach przemysłowych jest ochrona urządzeń i maszyn, ponieważ utrzymujące się doziemienie może przerodzić się w zwarcie wielofazowe. Skutki takiej awarii są często kosztowne ze względu na powstałe uszkodzenia i przerwy w pracy. Niekiedy, jak np. w przemyśle wydobywczym, szybkie wyłączanie pojedynczego doziemienia jest wymogiem prawnym ze względów bezpieczeństwa. Zwykle jednak w czasie zwarcia doziemnego nie występują niebezpieczne napięcia na elementach dostępnych. Natomiast w sieciach rozdzielczych straty spowodowane ewentualnymi zwarciami wielofazowymi są stosunkowo niższe. Ważniejsze jest więc szybkie wyłączanie doziemień z powodu niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym.

Przytoczone wcześniej niektóre różnice sieci przemysłowych w stosunku do sieci rozdzielczych wymuszają też inne podejście do specyfiki działania zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Ze względu na niewielkie prądy ziemnozwarciowe, czasem nawet poniżej 1 A, zabezpieczenia w sieciach przemysłowych muszą charakteryzować się dużą czułością oraz powinny działać selektywnie przy zmieniającej się konfiguracji sieci, a więc zmieniającym się rozpływie prądów ziemnozwarciowych. Powinny one również prawidłowo wykrywać często występujące zwarcia doziemne łukowe, nie zmniejszając przy tym znacząco swojej czułości działania.

W praktyce można spotkać różne odmiany opisywanych wcześniej trzech zasadniczych sposobów pracy punktu neutralnego. Możliwe jest np. krótkotrwałe uziemienie przez rezystor sieci pracujących ze skompensowanym lub izolowanym punktem neutralnym. Chwilowe włączenie rezystancji pomiędzy punkt neutralny a ziemię wymusza przepływ składowej czynnej prądu ziemnozwarciowego. Osiąga ona wtedy wartość, która zapewnia odpowiednie „warunki” pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych. Jeżeli we wcześniej wymienionych sieciach wystąpi zwarcie jednofazowe, prąd ziemnozwarciowy będzie miał znacznie niższe wartości od prądów, które popłyną podczas wystąpienia zwarć międzyfazowych. Wartości te często będą mniejsze od wartości prądów obciążeniowych. Dodatkowo można mieć do czynienia ze zwarciami pośrednimi (rezystancyjnymi), które jeszcze bardziej ograniczą wartość prądu zwarciowego. Dlatego zabezpieczenia stosowane w tego typu sieciach opierają swoje działanie na pomiarze czy wyznaczaniu takich wielkości jak napięcie zerowe, prąd zerowy czy też moc zerowa.

Dobór zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach SN z izolowanym p.n.

W sieciach izolowanych średniego napięcia są stosowane z reguły zabezpieczenia, których działanie oparte jest na kryterium nadprądowym lub kierunkowym [1, 2]. Najprostszym kryterium stosowanym do lokalizacji doziemienia jest kryterium nadprądowe. Kryterium to posiada wiele zalet, jak np. relatywnie prosta konstrukcja przekaźników zabezpieczeniowych. Dla tego kryterium nie ma konieczności ustalenia „kierunku działania”. Jest też ono „niewrażliwe” na uszkodzenia w obwodzie pomiaru składowej zerowej napięcia 3U0. Jednakże zakres stosowania tego kryterium jest w przypadku małych sieci izolowanych bardzo ograniczony. Wynika to głównie ze zmieniającej się wartości prądu zwarciowego w funkcji liczby załączonych pól. Zabezpieczenia nadprądowe nie mogą być nastawiane zbyt czule, ponieważ brak korelacji z napięciem 3U0 może powodować zbędne działanie zabezpieczeń od pojawiających się prądów uchybowych. Kryterium to zdaje egzamin tylko w przypadku bardzo krótkich linii, zazwyczaj zasilających transformator lub silnik. 

Bardziej złożone jest kryterium kierunkowe. Może ono mieć charakter kryterium biernomocowego, prądowego kierunkowego oraz admitancyjnego. Stosowanie kryteriów kierunkowych daje najlepsze rezultaty w aspekcie możliwości lokalizacji miejsca doziemienia. Dla takich przypadków nie ma potrzeby „dokładnego” określania wartości rozruchowych zabezpieczeń. Stosunkowo czule nastawione zabezpieczenia będą działały selektywnie w szerokim zakresie zmian konfiguracji sieci. Stosując zabezpieczenia kierunkowe większą uwagę należy zwrócić na wzajemne koordynacje tych zabezpieczeń, wartości nastawionych opóźnień czasowych, wzajemne blokady, itp. Jest to szczególnie istotne w polach zasilających poszczególne rozdzielnie przy skomplikowanym układzie sieci. Wskazane jest wtedy dokładne przeprowadzenie analizy teoretycznej, aby zagwarantować selektywność działania zabezpieczeń zarówno w warunkach pracy normalnej sieci, jak i w stanach awaryjnych. Jak wynika z doświadczeń eksploatacyjnych, analizy przeprowadzane dla istniejących obiektów często wykazują niespójność nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych pracujących w jednej sieci. Efektem tego było najczęściej nieselektywne działanie tych zabezpieczeń.

Jednym z istotnych wymagań, jakie stawia się zabezpieczeniom ziemnozwarciowym, jest ich właściwe działanie przy zwarciach łukowych. Według danych literaturowych i eksploatacyjnych stanowią one 70...90% zwarć jednofazowych z ziemią. W czasie zwarć łukowych dochodzi do cyklicznego impulsowego przeładowania pojemności sieci. Przykładowe przebiegi występujące podczas takich zwarć przedstawiono na rysunku 1. W takich warunkach praktycznie nie występuje składowa 50 Hz w mierzonym prądzie ziemnozwarciowym, co znacznie utrudnia realizację kryteriów kierunkowych w zabezpieczeniach. Można się spodziewać, że nie wszystkie stosowane algorytmy właściwie reagują na wielkości wejściowe występujące podczas zwarć łukowych. Może to być powodem niektórych nieselektywnych zadziałań.

Przekładniki prądowe stosowane w sieciach o małym prądzie zwarcia doziemnego

Ważnym czynnikiem wpływającym na poprawność funkcjonowania każdego typu zabezpieczeń jest właściwy dobór i montaż przekładników prądowych. Ma to szczególne znaczenie w sieciach izolowanych. Dobrej klasy przekładniki ziemnozwarciowe, np. Ferrantiego, pozwalają poprawnie zmierzyć prądy już od wartości 100 mA. Należy mieć jednak świadomość, że w przypadku stosowania przekładników ziemnozwarciowych, o dokładności pomiaru decyduje nie tylko ich klasa, ale właśnie poprawność montażu w miejscu zainstalowania oraz stopień obciążenia przekładnika. Przy zachowaniu odpowiedniej „jakości” montażu, można uchyb prądowy zminimalizować do poziomu niewpływającego w istotny sposób na wynik pomiaru. Błąd systematyczny transformacji (polegający na zmniejszeniu wartości prądu płynącego po stronie wtórnej przekładnika) w funkcji wielkości obciążenia można wtedy uwzględnić przy parametryzacji wartości wielkości rozruchowej przekaźników.

Z dostępnych doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że jednym z najczęstszych błędów montażowych jest niewłaściwe uziemienie pancerza kabla. Poprawny sposób uziemienia pancerza kabla został przedstawiony na rysunku 2. Inny sposób uziemienia pancerza kabla niż pokazany na rysunku 2. spowoduje przepływ przez okno przekładnika dodatkowego prądu będącego prądem wyrównującym potencjały siatek uziemiających powiązanych z końcami kabla. Prąd ten może zostać wygenerowany dopiero w czasie zwarcia doziemnego, co z kolei może być przyczyną nieselektywnego działania zabezpieczeń.

Występują również przypadki uziemienia pancerza kabla na odcinku pomiędzy przekładnikiem ziemnozwarciowym a końcówką kabla (np. poprzez pozostawienie uziemionych metalowych obejm mocujących kable). W takim przypadku występuje efekt „zwartego zwoju”. Bocznikuje on prąd doziemny mierzony przez przekładnik ziemnozwarciowy. Przypadek taki ma często miejsce na modernizowanych obiektach, gdy – ze względów konstrukcyjnych – założenie przekładnika bezpośrednio na końcu kabla (w polu rozdzielnicy) jest utrudnione. W takim przypadku przekładnik montowany jest od strony kablowni – przed przejściem przez strop rozdzielni. Zapomina się wtedy o istniejących uchwytach kablowych.

Zbyt bliskie usytuowania przekładnika ziemnozwarciowego względem końca kabla również może być przyczyną powstania dodatkowych prądów uchybowych indukowanych po stronie wtórnej przekładnika przy przepływie prądów zwarciowych, łączeniowych, a nawet roboczych. Zalecany sposób montażu wynikający z przeprowadzonych prób zwarciowych i doświadczeń eksploatacyjnych przedstawiony został na rysunku 3.

Łączenie równoległe kilku przekładników w przypadku zabezpieczania wiązki kabli równoległych prowadzi do powstawania poważnych uchybów w transformacji prądów doziemnych. Jest to spowodowane wzajemnym obciążaniem się przekładników. W takim przypadku należy zastosować wyselekcjonowane przekładniki o zbliżonych charakterystykach. Dobre efekty daje też zastosowanie jednego przekładnika obejmującego swym obwodem magnetycznym wszystkie kable równoległe.

Niedokładne skręcenie lub zabrudzenie w czasie montażu powierzchni styku połówek rdzenia przekładników o dzielonym rdzeniu w sposób zdecydowany pogarszają parametry przekładnika, a w szczególności wpływają na wzrost uchybu transformacji prądów. Omyłkowe zwarcie końcówek uzwojenia pomocniczego służącego do przeprowadzania okresowych sprawdzeń zabezpieczeń powoduje również nieprawidłową pracę przekładnika.

Wychwycenie większości błędów montażowych jest możliwe przez dokonanie pomiaru przekładni prądowej przekładnika. Do pomiaru prądu po stronie wtórnej należy zastosować miliamperomierz o oporności wewnętrznej nieprzekraczającej 1 W, aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć przekładnik. Pomiaru należy dokonywać przy wyłączonym polu i nieuziemionym kablu. Pojawienie się prądu po stronie wtórnej, mimo wyłączenia pola i braku uziemień kabla, świadczy o niewłaściwym dodatkowym uziemieniu pancerza kabla za przekładnikiem. W praktyce można było napotkać również przypadki, kiedy przekładnik ziemnozwarciowy był zamocowany w pobliżu (ok. 10 cm) stalowej konstrukcji budynku. Prąd płynący w tej konstrukcji powodował indukowanie się prądu w uzwojeniu wtórnym przekładnika o wartości kilku mA.

Duża impedancja obwodów wejściowych zabezpieczenia lub duża rezystancja przewodów łączeniowych w obwodach wtórnych przekładników prowadzą do znacznych uchybów. Przykładowe charakterystyki błędu amplitudy w funkcji prądu pierwotnego dla różnych wartości obciążenia przekładnika pokazane zostały na rysunku 4. Do badań zostały wybrane przekładniki specjalnie dostosowane do pracy w sieciach o bardzo małych prądach zwarcia z ziemią.

Pewne problemy mogą wiązać się również z pomiarem napięcia 3U0, generowanego w obwodzie tzw. „otwartego trójkąta” przekładników napięciowych. Zdarza się, że w obwodzie tym pojawia się napięcie o znacznej wartości w czasie, gdy rozdzielnia jest nieobciążona. Znane są przypadki, gdy wartość tego napięcia osiągała 30 V. Napięcie to było efektem asymetrii obciążenia przekładników napięciowych. W tym konkretnym przypadku przekładniki napięciowe były niesymetrycznie obciążone licznikami umieszczonymi w prawie każdym polu rozdzielni. W tej sytuacji należy rozłożyć obciążenia przekładników napięciowych równomiernie pomiędzy poszczególne fazy lub dodatkowo dołożyć obciążenie korygujące asymetrię, tak aby nie dochodziło do zbędnych działań zabezpieczeń.

W obwodzie „otwartego trójkąta” w czasie normalnej pracy sieci wartość napięcia jest bliska zeru. Z tego powodu w razie wystąpienia jakiejkolwiek usterki w tym obwodzie, nie ma możliwości zaalarmowania obsługi o fakcie jej wystąpienia. Usterka ta ujawnia się dopiero w czasie zwarcia doziemnego i prowadzi do braku działania automatyki zabezpieczeniowej. Najczęstsze usterki to przerwy i zwarcia w obwodzie 3U0, rozprowadzonym jako szyny okrężne po wszystkich polach rozdzielni. Dlatego należy okresowo dokonywać przeglądów stanu obwodów otwartego trójkąta.

Osobnym problemem jest zapewnienie prawidłowej „kierunkowości” obwodów prądowych i napięciowych. Częstą sytuacją jest brak w dokumentacji projektowej oznaczenia „początku i końca” uzwojenia pierwotnego przekładników Ferrantiego, a analityczne ustalenie „kierunkowości” jest często utrudnione. Prowadzi to więc do ich niewłaściwego montażu, a w konsekwencji do nieselektywnego działania zabezpieczeń. 

Zjawisko ferrorezonansu

W sieciach izolowanych o niewielkich prądach zwarcia z ziemią może powstać zjawisko ferrorezonansu. Zjawisko to najczęściej objawia się występowaniem drgań elektrycznych o częstotliwości zbliżonej do 25 Hz. Powstanie drgań o wyższej częstotliwości (50 Hz i 150 Hz) jest znacznie mniej prawdopodobne lub są one samoistnie wygaszane. Czynnikiem inicjującym drgania są najczęściej stany nieustalone. Najczęściej są one wynikiem manipulacji łączeniowych lub wyłączenia zwarcia doziemnego. Doświadczenia obiektowe [3] potwierdzają, że podczas przeprowadzania prób ziemnozwarciowych wielokrotnie obserwowano to zjawisko. Na jednych obiektach obserwowane drgania ustawały samoistnie lub po dociążeniu przekładników. Zdarzały się również przypadki, kiedy „wygaszenie” ferrorezonansu było możliwe tylko poprzez odłączenie przekładników napięciowych. Przykład rejestracji zjawiska ferrorezonasu przedstawiono na rysunku 5.

Drgania ferrorezonansowe stanowią zagrożenie szczególnie dla przekładników napięciowych. Przekładniki te nadmierne nagrzewają się i w efekcie dochodzi do ich uszkodzenia. Z tego powodu powinno się ograniczać możliwość powstania tego zjawiska. Można tego dokonać poprzez obciążenie dodatkową rezystancją obwodu otwartego trójkąta oraz obwodów wtórnych przekładników poszczególnych faz. Dodatkowa rezystancja wprowadza odpowiednio większe tłumienie do obwodu rezonansowego, co zwykle pomaga w samoistnym wygaszeniu drgań ferrorezonansowych. Innym sposobem może być obniżanie napięcia nieobciążonej rozdzielni. Zmniejsza się przez to prawdopodobieństwo wejścia w obszar pracy nieliniowej przekładników napięciowych. W rozległych sieciach wskazane jest również ograniczenie liczby przekładników napięciowych. Środkiem niezapobiegającym powstawaniu ferrorezonansu, ale umożliwiającym obsłudze podjęcie stosownych działań, jest zainstalowanie urządzeń wykrywających ferrorezonans. Przykładem mogą być tu zabezpieczenia rodziny ZI0 posiadające człon wykrywający składową 25 Hz w napięciu 3U0 w obwodzie otwartego trójkąta.

Doświadczenie eksploatacyjne

Mikroprocesorowe zabezpieczenie ziemnozwarciowe typu ZI0 jest zabezpieczeniem wykorzystywanym do lokalizacji i selektywnego wyłączania zwarć doziemnych. Przeznaczone jest dla sieci średnich napięć izolowanych, uziemionych przez rezystor i kompensowanych z wymuszeniem składowej czynnej. Jednak ze względu na wysoką czułość jest przeznaczone przede wszystkim dla sieci o małym prądzie zwarcia z ziemią. Przyjęta koncepcja działania zabezpieczenia pozwala na właściwe lokalizowanie doziemień niezależnie od rodzaju zwarcia (metaliczne, łukowe, oporowe). Duża czułość zabezpieczenia (która praktycznie nie maleje przy zwarciach łukowych) umożliwia jego stosowanie w sieciach o bardzo małych prądach zwarcia z ziemią. Zabezpieczenie typu ZI0-1 składa się z trzech członów pomiarowych: napięciowego, prądowego i kierunkowego. Każdy z członów może wygenerować impuls wyłączający z niezależnym czasem opóźnienia. Wykorzystując człony kierunkowe i wejścia blokujące dwóch zabezpieczeń ZI0-1, można zrealizować zabezpieczenie ziemnozwarciowe odcinkowe. Dzięki zastosowaniu trzech członów pomiarowych i bogatym funkcjom logicznym można w większości przypadków tak dobrać nastawy, aby zabezpieczenie poprawnie działało przy zmieniającej się konfiguracji sieci. Zabezpieczenie ZI0-1 jest opcjonalnie wyposażane w rejestratory zdarzeń i zakłóceń oraz interfejs RS-485 do komunikacji z systemem nadrzędnym.

Zabezpieczenia ziemnozwarciowe z rodziny ZI0 stosowane są od roku 1997 [3, 4]. Obecnie zainstalowane są na około tysiącu pól średniego napięcia. Są to zabezpieczenia szczególnie przystosowane do pracy w sieciach izolowanych o bardzo małych prądach zwarcia z ziemią (np. układy potrzeb własnych bloków energetycznych). Standardowo wartość rozruchowa ich członów prądowych kierunkowych jest nastawiona bardzo czule, tj. 4 mA (przy przekładni przekładnika 100:1 daje to 0,4 A po stronie pierwotnej). Sporadycznie stosowano również nastawę 2 mA. Tak czułe zabezpieczenia pozwalają na prawidłowe wykrywanie zwarć doziemnych w większości istniejących sieci, nawet przy znacznie zmieniającej się ich konfiguracji. Jedynym warunkiem jest to, aby sumaryczny prąd pojemnościowy „zdrowych” linii przekraczał 0,6 A (przy założonym współczynniku czułości 1,5). Odpowiada to długości około 600 metrów typowego kabla 6 kV. Człony czasowe zabezpieczeń ZI0 w polach zasilających transformatory i silniki są z reguły nastawiane na 0,2 s. Mimo tak dużej czułości nastaw prądowych i krótkich opóźnieniach czasowych doświadczenia eksploatacyjne są bardzo pozytywne dla tego typu zabezpieczeń. Miały one okazję zadziałać już kilkadziesiąt razy, wykazując przy tym 100% selektywności działania. Na chwilę obecną brak jest danych o jakimkolwiek nieselektywnym zadziałaniu tych zabezpieczeń, a dane poawaryjne od użytkowników tych zabezpieczeń potwierdzają wysoką pewność podejmowanych przez nie decyzji. Z kilku obiektów otrzymano informacje, że zabezpieczenie ZI0 charakteryzuje się wyjątkową czułością. Przykładowo, po wyłączeniu pola przez zabezpieczenie, pracownicy dokonywali sprawdzenia izolacji induktorem, nie znajdując powodu wyłączenia. Pole zostało załączone, a zabezpieczenie ponownie wyłączyło to pole. Sytuacja ta powtórzyła się kilkakrotnie, a obsługa podejrzewała uszkodzenie zabezpieczenia. Dopiero przeprowadzona próba napięciowa tego pola wykazała uszkodzenie izolacji. Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że każde wyłączenie lub sygnalizacja doziemienia przez zabezpieczenie ZI0 powinno być analizowane przy założeniu wysokiej pewności podjętej przez nie decyzji. Przykład doziemienia zarejestrowanego przez wewnętrzny rejestrator zabezpieczenia ZI0 został przedstawiony na rysunku 6.

Przeprowadzone próby zwarciowe rodziny zabezpieczeń ziemnozwarciowych typu ZI0 w kilku elektrowniach i zakładach przemysłowych (m.in. Elektrownia Turów, KWB Bełchatów, Cementownia Strzelce Opolskie, Elektrownia Opole, kopalnia bazaltu w Wilkowie, Elektrownia Bełchatów) potwierdziły poprawność działania tych układów zarówno przy zwarciach metalicznych, łukowych, jak też prawidłowe zachowanie się w czasie występowania ferrorezonansu.

Kolejnym etapem testów było sprawdzenie możliwości „sygnalizowania” przez zabezpieczenie wyładowań niezupełnych występujących w sieci. W 1998 roku w Elektrowni Bełchatów przeprowadzono próby zwarciowe w sieci SN, która w zależności od konfiguracji może pracować z punktem neutralnym izolowanym lub uziemionym przez rezystor. Próby miały na celu wykazanie, które z zabezpieczeń ziemnozwarciowych wytypowanych do prób działa poprawnie, przy obydwu konfiguracjach sieci. Dodatkowo wykonano próby mające na celu stwierdzenie możliwości lokalizowania uszkodzonego pola przez zabezpieczenia ziemnozwarciowe przy zwarciach łukowych o bardzo krótkim czasie trwania. Próbom poddano kilka typów dostępnych na rynku polskim zabezpieczeń ziemnozwarciowych, wśród nich było również opisywane wcześniej zabezpieczenie typu ZI0.

Wyniki prób wykazały, że zastosowane w zabezpieczeniu typu ZI0 kryterium działania jest poprawne zarówno dla sieci z punktem zerowym izolowanym, jak i uziemionym przez rezystor. Również w przypadku pojawienia się pojedynczych impulsów prądu ziemnozwarciowego, dzięki dużej czułości obwodów wejściowych układu, zabezpieczenie potrafiło poprawnie wskazać kierunek przepływu prądu.

Podsumowanie

W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące specyfiki pracy zabezpieczeń ziemnozwarciowych w izolowanych sieciach średniego napięcia. Na podstawie analiz teoretycznych, doświadczeń ruchowych oraz prób zwarciowych można stwierdzić, że właściwy dobór i parametryzacja zabezpieczeń ziemnozwarciowych, stosowanych w takich sieciach [4, 5], może w sposób znaczący poprawić selektywność i szybkość podejmowanych przez nie decyzji. Jednocześnie z doświadczeń eksploatacyjnych wynika, że jednym z kluczowych zagadnień, umożliwiających uzyskanie dużej poprawności, selektywności i szybkości podejmowanych decyzji jest nie tylko właściwy wybór kryterium decyzyjnego i typu terminalu zabezpieczeniowego, ale również dobór i odpowiedni montaż przekładników prądowych.

Literatura

 1. A. Pawłowski, A. Trybus, Zabezpieczenia ziemnozwarciowe, OWPT, Bielsko-Biała 1983.
 2. Prace naukowe Instytutu Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Seria: konferencje – „Zjawiska i zabezpieczenia ziemnozwarciowe w sieciach rozdzielczych średniego napięcia”, II Krajowa konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, maj 1997 r.
 3. W. Graczykowski, M. Trojanowski, G. Konopiński, Badania reakcji zabezpieczeń ziemnozwarciowych podczas prób zwarciowych w Elektrowni Bełchatów – wyniki prób zwarciowych.
 4. M. Talaga, F. Rodoń, Dokumentacja techniczno-ruchowa mikroprocesorowego zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu ZI0, Energotest-Energopomiar 1999 r.
 5. W. Hoppel, J. Lorenc, Podstawy doboru zabezpieczeń w polach SN, „Automatyka Elektroenergetyczna” 2003, nr 1, s. 45–50.
 6. J. Lorenc, W. Hoppel, Techniczne środki wspomagające działanie zabezpieczeń ziemnozwarciowych w sieciach SN, „Przegląd Elektrotechniczny”, R.85 9/2009, s. 241–248.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika - na ten mariaż zdecydowąła się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika - na ten mariaż zdecydowąła się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.