elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

„Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach”

„Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach” „Obwody sterowania z przekaźnikiem w tle - na co zwracać uwagę w projektach”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Jeleniogórska energetyka wodna. Wybrane małe elektrownie wodne

Elektrownia wodna Bobrowice I - widok zapory i budynku elektrowni
Julian Wiatr

Elektrownia wodna Bobrowice I - widok zapory i budynku elektrowni


Julian Wiatr

Trudno sobie wyobrazić współczesne społeczeństwo bez dostępu do energii elektrycznej, która stanowi ekologicznie najczystszy rodzaj energii. W światowej produkcji energii elektrycznej dominujące znaczenie mają ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny oraz uran. Surowce te w wyniku przemian energetycznych wpływają na znaczne zanieczyszczenie środowiska naturalnego, a duża konsumpcja energii elektrycznej powoduje szybkie zmniejszanie się zapasów tych surowców. Prowadzi to do konieczności poszukiwania nowych źródeł energii, do których należy zaliczyć energię słońca, wiatru, wodę oraz biomasę.

Zobacz także

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce Gejzery i ich wykorzystanie w elektroenergetyce

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na...

Gejzery to źródła wyrzucające w powietrze gorącą wodę i parę. Występują w obszarach wulkanicznych czerpiąc energię cieplną z rozgrzanych skał magmowych pod powierzchnią ziemi. Otwór erupcyjny gejzeru na powierzchni ziemi jest ujściem wąskiego przewodu skalnego połączonego z bocznymi krętymi kanałami i podziemnymi kawernami. Gromadzą się w nich wody gruntowe, które są ogrzewane ciepłem otaczających skał do temperatury wrzenia.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Elektryczne niechlujstwo - cz. 5 Elektryczne niechlujstwo - cz. 5

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu poświęconego elektrycznemu niechlujstwu, wielu czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące, jak zły jest stan eksploatowanych przez nas instalacji elektrycznych. Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenie Polskich Energetyków próbują dotrzeć do świadomości osób wykonujących oraz eksploatujących instalacje, sieci oraz urządzenia elektryczne organizując różnego rodzaju przedsięwzięcia mające na celu edukację na temat zasad bezpiecznego i poprawnego eksploatowania...

Japonia i jej zelektryfikowanie

Japonia i jej zelektryfikowanie Japonia i jej zelektryfikowanie

Japonia jest krajem usytuowanym na łańcuchu wysp zachodniego Pacyfiku o długości 3,3 tys. km. Większość powierzchni jest pokryta górami. Najwyższym szczytem jest wulkan Fudżi (3776 m n.p.m.). Położona...

Japonia jest krajem usytuowanym na łańcuchu wysp zachodniego Pacyfiku o długości 3,3 tys. km. Większość powierzchni jest pokryta górami. Najwyższym szczytem jest wulkan Fudżi (3776 m n.p.m.). Położona na styku płyt tektonicznych, w obrębie „ognistego pierścienia Pacyfiku”, jest stale zagrożona trzęsieniami ziemi, wybuchami wulkanów i falami tsunami.

Coraz częściej można spotkać farmy wiatrowe, ogniwa fotowoltaiczne oraz zainstalowane na wysypiskach odpadów zespoły prądotwórcze zasilane gazem wysypiskowym. Człowiek od dawna wykorzystuje energię wiatru oraz wody. Już w starożytności wiatr wykorzystywano jako nośnik energii. Młyny napędzane siłą wiatru pojawiły się w Europie około 1800 r. i odeszły w cień pod koniec XIX wieku, wskutek wynalezienia trójfazowego silnika prądu przemiennego. Podobnie od bardzo dawna energia wody była wykorzystywana do napędu młynów, które w niektórych miejscach są eksploatowane do dzisiejszego dnia. Jeżeli siła wiatru oraz wody może służyć do napędu młynów, to równie dobrze nadaje się do napędu generatorów produkujących energię elektryczną.

Często wezbrane wody rzek górskich podczas opadów przenoszą znaczne ilości wody, niejednokrotnie wylewają z koryt i zatapiają okoliczne miejscowości położone wzdłuż biegu. Zjawisko to jest nieuniknione, ale możliwe do opanowania przez budowę zapór przeciwpowodziowych, które gromadzą duże ilości wody napływającej i umożliwiają kontrolowany jej odpływ. Zjawisko to zostało wykorzystane na Podsudeciu przez profesora Otto Intze, który pod koniec XIX wieku opracował program ochrony przeciwpowodziowej tamtego regionu. Program ten został zatwierdzony przez ówczesny parlament niemiecki i doprowadził do budowy na początku XX wieku pierwszej zaporowej elektrowni wodnej na rzece Kwisa w miejscowości Leśna. W ciągu kolejnych kilkunastu lat zbudowano kaskadę rzeki Bóbr ze zbiornikami w Siedlęcinie, Wrzeszczynie i największym, w Pilchowicach. Na Kwisie, obok Leśnej, powstał zbiornik wodny Złotniki, uregulowano rzekę Kamienną, a na sudeckich dopływach Odry zbudowano szereg zbiorników przeciwpowodziowych suchych i przeciwrumowiskowych. Stworzono system sterowania falą powodziową, który sprawdza się również w dzisiejszych czasach.

Rola, jaką budowa zbiorników w Leśnej i Pilchowicach odegrała w kształtowaniu standardu technicznego i kształceniu modelu inżyniera hydrotechnika, nie do końca jest doceniona przez współczesne społeczeństwo. Elektrownie wodne Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. stanowią zapis tego dziedzictwa i twórczą jego kontynuację. System przeciwpowodziowy piętrzący wodę w korytach rzeki Kwisy oraz rzeki Bóbr spełnia swoje zadanie do dzisiaj. Chroni przed powodzią i jednocześnie umożliwia produkcję energii elektrycznej. W fotoreportażu postaramy się przybliżyć wybrane elektrownie wodne eksploatowane przez spółkę Jeleniogórskie Elektrownie Wodne Sp. z o.o. zlokalizowane w rejonie Podsudecia. Spółka eksploatuje 29 elektrowni wodnych zlokalizowanych na terenie Dolnego Śląska oraz częściowo na terenie Śląska Opolskiego. Elektrownie te są zlokalizowane na rzekach Bóbr, Kwisa, Kamienna, Bystrzyca, Nysa Kłodzka, Odra oraz Mała Panew. Spośród 29 elektrowni wodnych eksploatowanych przez Jeleniogórskie Elektrownie Wodne 9 to elektrownie zbiornikowe, a 20 to elektrownie przepływowe o łącznej mocy zainstalowanej 59,779 MW (ich dokładną lokalizację przedstawia mapka).

Pierwsze elektrownie wodne na rzece Bóbr występują w rejonie Jeleniej Góry i są położone w dolinie rzeki, wzdłuż której prowadzi alejka spacerowa kierująca turystów do jednego z najbardziej malowniczych miejsc Pogórza Sudeckiego zwanego Perłą Zachodu. W rejonie zaledwie kilkuset metrów od tego schroniska wstępują cztery elektrownie: Bobrowice I, Bobrowice II, Bobrowice III oraz Bobrowice IV.

Elektrownia Bobrowice I jest przykładem elektrowni przyjazowej z budynkiem siłowni i rozdzielni energetycznej usytuowanym w korycie rzeki. Charakterystyczne dla stopnia wodnego jest powiązanie jazu i budynku, pomiędzy które wprowadzono blok upustu dennego. Turbiny Francisa zainstalowano w otwartych komorach betonowych, których ściana stanowi ścianę odwodną hali maszyn. Piętrzenie na stopniu Bobrowice I wynosi 14,5 m. Elektrownia ta zlokalizowana jest na rzece Bóbr w miejscowości Siedlęcin, gmina Jeżów Sudecki, województwo dolnośląskie. Elektrownia Bobrowice I jest trzecią z kolei elektrownią wodną na Bobrze poniżej Jeleniej Góry. Budowę elektrowni rozpoczęto w 1924 r., a ukończono w 1925 r. Po raz pierwszy zbiornik wypełniono 8 listopada 1925 r. Od 16 stycznia 1926 r. elektrownia zaczęła przekazywać energię elektryczną do sieci. Łączna moc trzech turbozespołów wynosi 2,422 MW.

Kilkaset metrów przed elektrownią Bobrowice I na wspólnym terenie funkcjonuje elektrownia Bobrowice III oraz Bobrowice IV. Obiekt ten był kiedyś jedną z dwóch siłowni energetycznych przedwojennej fabryki papieru. Podczas drugiej wojny światowej siłownie uległy zniszczeniu i dopiero w latach 1953 - 1954 odbudowano jedną z nich, zaś drugą pozostawiono w ruinach dawnej fabryki papieru.

Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną produkowaną z wykorzystaniem źródeł odnawialnych spowodował, że pod koniec 2008 r. po gruntownej modernizacji i przebudowie uruchomiono elektrownię Bobrowice IV. Obecnie Bobrowice III jest to elektrownia zautomatyzowana, dysponująca mocą 0,126 MW, zdalnie sterowana z elektrowni wodnej Bobrowice I. Na wyposażeniu elektrowni znajduje się turbina Francisa produkcji Gotha, a także generator asynchroniczny z 1953 r. produkcji M-1 Polska. Elektrownia wodna Bobrowice IV jest wyposażona w dwa turbozespoły wykonane na podstawie turbin Kaplana o mocy 0,5 MW każdego z generatorów, zasilane przez kanał energetyczny, budowlę ujęcia wody i rurociągi turbinowe o średnicy 1600 mm i długości 15 m. Spad nominalny w elektrowni wynosi 8,5 m. Zamontowane w obiekcie turbozespoły oraz sąsiedztwo elektrowni Bobrowice III umożliwiają produkcję energii elektrycznej w bardzo szerokim zakresie przepływów na rzece Bóbr (od niskich, wynoszących kilka metrów sześciennych na sekundę, do wysokich – kilkunastometrowych). Należy jeszcze dodać, że praca elektrowni jest całkowicie zautomatyzowana.

Elektrownia wodna Bobrowice II jest usytuowana na kanale rzeki Bóbr w miejscowości Siędlecin. Początkowo funkcjonowała ona jako młyn wodny i tartak oraz fabryka przetworów drzewnych. 12 kwietnia 1932 r. została włączona do systemu elektrowni zawodowych.

Pracują w niej dwie pionowe turbiny Francisa zasilane z jednoprzęsłowego jazu klapowego, który zapewnia spad, wynoszący 3,5 m.

Bardzo ciekawą budowlą jest elektrownia wodna Pilchowice I, zlokalizowana na rzece Bóbr w rejonie miejscowości Pilchowice. Wzniesiona na rzece zapora stanowi jednocześnie element stopnia wodnego ze zbiornikiem przeciwpowodziowym. Zbiornik o całkowitej pojemności 54 mln m3 jest głównym czynnikiem decydującym o ochronie powodziowej doliny rzeki Bóbr. Rezerwa powodziowa zbiornika wynosi 26 mln m3. Urządzenia zrzutowe to przelew powierzchniowy z kaskadą o długości 87 m, sztolnia obiegowa o długości 383 m z trzema zasuwami o średnicy 1,5 m wraz z dwoma upustami dennymi o średnicy 1,5 m. Obiekt znajduje się na terenie gminy Wleń w województwie dolnośląskim. Zapora kamienno-betonowa w Pilchowicach ma wysokość całkowitą 62 m, wysokość od poziomu terenu 45 m i długość w koronie 270 m. Jest ona najwyższym tego typu obiektem w południowej Polsce. W budynku elektrowni znajduje się sześć turbozespołów z turbinami Francisa firmy J.M. Voith oraz generatorami firmy Siemens-Schucker Werke oraz AEG. Elektrownia została przekazana do eksploatacji w 1913 r.

Podczas przejścia przez stopień Pilchowice wielkich wód powodziowych, przepływa ponad 200 m3/s wody przepuszczanych przez niekontrolowany przelew powierzchniowy z kaskadą. Mimo że fale powodziowe, jakie pojawiały się w latach 1915, 1926, 1938, 1958. 1977, 1981 oraz dwukrotnie w 1997 r., powodowały zalewanie miast Wleń i Lwówek oraz przyległych do nich terenów, nadal zapora spełnia swoje zadanie. Pracujące sześć turbozespołów w budynku elektrowni dysponuje łączną mocą 7,585 MW. Kolejną elektrownią wodną zlokalizowaną na rzece Bóbr jest elektrownia Wrzeszczyn, wzniesiona w latach 1926 - 1927. Jest ona wyposażona w dwa turbozespoły z pionowymi turbinami Kaplana. Jest to elektrownia zbiornikowa, gdzie pojemność zbiornika wynosi 1,75 mln m2. Łączna moc zainstalowana elektrowni wynosi 4,71 MW. Na uwagę zasługują zamontowane w niej turbiny Kaplana, które doskonale nadają się do stosowania na stopniach wodnych o małym spadzie i rzekach o nieregularnym przepływie. Ma ona wspólną cechę z elektrownią Bobrowice I, gdzie zastosowano jaz dwuprzęsłowy z mostem jazowym oraz usytuowano budynek w przedłużeniu skrzydła jazu.

Natomiast na rzece Kwisie funkcjonuje zespół dwóch elektrowni wodnych położonych w miejscowościach Leśna oraz Złotniki Lubańskie. Budynek elektrowni wodnej Leśna budowano w latach 1906 - 1908. Stanął on ok. 100 m poniżej zapory. Najpierw zainstalowano w niej cztery turbiny Francisa, a następnie (w 1908 r.) dwie kolejne. Obecnie jest zainstalowanych sześć turbozespołów o łącznej mocy 2,61 MW. Zbiornik posiada pojemność 15 mln m3. Na szczególną uwagę zasługują urządzenia zrzutowe, na które składają się dwie sztonie obiegowe o średnicy 5,8 m i łącznej długości 445 m, przelewy studzienne-kielichowe oraz dwa upusty boczne. Stojąc na zaporze w Leśnej odnosi się wrażenie, jakby rzeka straciła ciągłość nurtu. Woda ze zbiornika doprowadzana jest do dolnego koryta rzeki sztolniami obiegowymi oraz przelewami studziennymi. Do budynku elektrowni woda jest doprowadzana rurami. Pojemność energetyczna zbiornika jest szacowana na 4 mln m3, natomiast jego rezerwa powodziowa wynosi 8 mln m3. Zapora posiada wysokość całkowitą 45 m, a od poziomu terenu 36 m. Jej długość wynosi 130 m przy szerokości korony wynoszącej 8 m. Koronę zapory zwieńcza fryz arkadowy noszący znamiona neoklasycyzmu. Bliżej prawego przyczółka wyłania się z korony zapory neogotycka wieżyczka. Wylot ze sztolni obiegowej ozdobiony jest nadbudówką w formie attyki. Jest to najstarsza elektrownia zbiornikowa funkcjonująca w Polsce.

Drugi ze wspomnianych obiektów znajduje się w miejscowości Złotniki Lubańskie w gminie Leśna, województwo dolnośląskie. Budowę zapory i zbiornika na rzece Kwisa rozpoczęto w 1919 r., natomiast elektrownia ruszyła 20 listopada 1924 r. Wysokość całkowita zapory wynosi 36 m, a do poziomu terenu 27,5 m. Długość zapory wynosi 168 m, a jej szerokość w stopie 27 m przy szerokości w koronie wynoszącej 5 m. Zbiornik posiada całkowitą pojemność 10,5 mln m3. Jego rezerwa powodziowa wynosi 1,6 mln m3. Urządzenia zrzutowe to przelew stokowy z kaskady o długości 45 m, sztolnia obiegowa o długości 150 m oraz przelew powierzchniowy dwuprzęsłowy z zamknięciami dwuprzęsłowymi. Łączna moc elektrowni oddawana przez trzy turbozespoły wynosi 4,42 MW.

Zwiedzając te elektrownie trudno się oprzeć zachwytowi, jaki wzbudza doskonały stan techniczny generatorów wyprodukowanych na początku XX wieku. Obiekty te oprócz niewątpliwej funkcji ochrony przeciwpowodziowej Podsudecia oraz produkcji energii elektrycznej cechuje piękno architektury początku zeszłego wieku.

Opracowano na podstawie materiałów własnych oraz otrzymanych od dyrektora ds. technicznych Jeleniogórskich Elektrowni Wodnych Sp. z o.o. mgr. inż. Ryszarda Turka

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!


Elektrownie wodne

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 5.)

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości...

Na placu budowy ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych oraz przepięć wywołanych czynnościami łączeniowymi w sieci zasilającej wymagają przede wszystkim obiekty zaplecza budowy oraz, w większości przypadków, także nowo wznoszone obiekty. Rozróżniamy przy tym ochronę zewnętrzną, mającą na celu zminimalizowanie skutków bezpośredniego trafienia pioruna w obiekt, oraz ochronę wewnętrzną, zabezpieczającą czułe elektroniczne urządzenia przed przepięciami powodowanymi przez zjawiska atmosferyczne...

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn Sposoby ograniczania pola magnetycznego 50 Hz we wnętrzowych stacjach transformatorowych SN/nn

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego...

W artykule przedstawiono i omówiono wpływ wnętrzowych stacji transformatorowych, będących źródłem pola magnetycznego, na ludzi przebywających w ich pobliżu. Zawarto przykładowe wartości natężeń pola magnetycznego zidentyfikowane pomiarowo w różnych pomieszczeniach zlokalizowanych nad lub obok rozdzielni SN/nn. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie metod ograniczania natężenia pola magnetycznego poprzez stosowanie ekranów magnetycznych lub odpowiedniej konfiguracji szyn w rozdzielniach niskiego...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 8.)

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie...

W ósmej części kursu zostanie zaprezentowany praktyczny przykład wykorzystania pakietu ATP do obliczania i oceny skuteczności ochrony przed przepięciami powstającymi podczas wyładowań piorunowych w linie średniego napięcia. Specjalna grupa elementów dedykowana do takich zastosowań zostanie dodatkowo szczegółowo opisana.

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła Zasady projektowania sterowań instalacji do odprowadzania dymu i ciepła

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie, np. poprzez rozgorzenie. Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w niektórych przypadkach nakładają obowiązek stosowania specjalnych instalacji...

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 4.)

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia...

W czwartej części kursu zostaną szczegółowo scharakteryzowane transformatory i autotransformatory. W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są wyniki prób stanu jałowego i zwarcia powszechnie dostępne na tabliczkach znamionowych i w katalogach.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP EMTP (część 3.)

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach...

W trzeciej części kursu zostaną scharakteryzowane linie przesyłowe (napowietrzne i kablowe). W obliczeniach przeprowadzanych za pomocą pakietu ATP wykorzystywane są typowe, powszechnie dostępne w katalogach parametry. Wszystkie inne niezbędne parametry, takie jak m.in. reaktancje podłużne i susceptancje poprzeczne, są automatycznie przeliczane przez ATP i nie ma konieczności przeprowadzania dodatkowych obliczeń.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 2.)

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo...

Układy trójfazowe prądu sinusoidalnie zmiennego są powszechnie stosowane w elektroenergetyce. W rękach sprawnego inżyniera możliwość przeprowadzania prostych, szybkich i bezbłędnych obliczeń może być bardzo często przydatna w pracy zawodowej. Pakiet ATP może być nieocenionym źródłem pomocy. W drugiej części kursu poprawność wykonywanych obliczeń zostanie zweryfikowana analitycznie, na przykładzie prostego układu trójfazowego.

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.) Kurs praktycznego wykorzystania programu ATP - EMTP (część 1.)

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to...

Pakiet ATP to oprogramowanie służące do analizy obwodów w dziedzinie czasu. Poprawność obliczeń wykonywanych przez program była już wielokrotnie weryfikowana w praktyce i to z dobrymi efektami. ATP to pakiet programów o ogromnych możliwościach. W rękach sprawnego inżyniera będzie stanowił nieocenione narzędzie pracy.

Domy z soli i energetyka w Boliwii

Domy z soli i energetyka w Boliwii Domy z soli i energetyka w Boliwii

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się...

Boliwia jest najwyżej położonym krajem Ameryki Południowej. Stolica La Paz, leżąca na wysokości około 4000 m n.p.m., jest najwyżej położoną stolicą państwową na świecie. Na zachodzie kraju wznoszą się kordyliery andyjskie. Pomiędzy kordylierami rozciąga się na wysokości 3300–3800 m n.p.m. płaskowyż Altiplano. W południowo-zachodniej części Altiplano znajdują się rozległe solniska, w tym największa na świecie pustynia solna Salar de Uyuni.

Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen i energetyka Spitsbergen i energetyka

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami:...

Spitsbergen jest miejscem niezwykłym ze względu na wyjątkową bliskość od bieguna geograficznego. Archipelag Svalbard, którego największą wyspą jest Spitsbergen, graniczy z Oceanem Arktycznym oraz Morzami: Norweskim, Grenlandzkim i Barentsa. Dominuje rzeźba górska z licznymi dolinami polodowcowymi.

Birma i energetyka

Birma i energetyka Birma i energetyka

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary...

Birma, zwana też Myanmar, leży w Azji Południowo-Wschodniej nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim. Graniczy z Tajlandią, Laosem, Chinami, Bangladeszem i Indiami. Jest to kraj górzysty, gdzie obszary górskie zajmują północną, wschodnią i zachodnią część kraju. W północnej części kraju, przy granicy z Chinami, góry osiągają wysokość 5881 m n.p.m. Główną rzeką kraju jest Irawadi o długości 2150 km. Wypływa z Wyżyny Tybetańskiej w Chinach, a przy ujściu do Morza Andamańskiego tworzy ogromną deltę. Połowę...

Kolumbia i energetyka

Kolumbia i energetyka Kolumbia i energetyka

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad...

Kolumbia położona w północno-zachodniej części Ameryki Południowej zajmuje powierzchnię czterokrotnie większą od Polski. Stolicą jest Bogota, położona na wysokości 2650 m n.p.m., którą zamieszkuje ponad 8 milionów ludności. W zachodniej części kraju znajdują się Andy, a w części wschodniej nizina Orinoko i Puszcza Amazońska. Andy kolumbijskie ciągną się wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, tworząc trzy Kordyliery rozdzielone głębokimi dolinami rzek Magdaleny i Cauca.

Technologie blisko natury

Technologie blisko natury Technologie blisko natury

„Nigdzie indziej technologie nie znajdują się tak blisko natury jak na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej” – tymi słowami powitano nas na 31. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich. I w tym...

„Nigdzie indziej technologie nie znajdują się tak blisko natury jak na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej” – tymi słowami powitano nas na 31. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich. I w tym stwierdzeniu tkwi sens pobytu w czasie tych trzech wrześniowych dni u stóp Szyndzielni. Ponad 700 wystawców z 23 krajów Europy i Azji w dniach 11–13 września prezentowało na stoiskach swój bogaty asortyment – pełne spektrum rozwiązań dla elektroenergetyki XXI wieku.

Elektryczne niechlujstwo

Elektryczne niechlujstwo Elektryczne niechlujstwo

Lekceważenie bezpieczeństwa elektrycznego przez osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń, sieci oraz instalacji elektrycznych ma konsekwencje w postaci wzrastającego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym....

Lekceważenie bezpieczeństwa elektrycznego przez osoby odpowiedzialne za eksploatację urządzeń, sieci oraz instalacji elektrycznych ma konsekwencje w postaci wzrastającego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Coraz częściej pojawiają się osoby bez kwalifikacji w dziedzinie elektrotechniki, którym wydaje się, że posiedli tak dogłębną wiedzę, że mogą nauczać innych. Przykładem jest chociażby powierzanie im prowadzenia specjalistycznych szkoleń z zakresu zasilania budynków w energię elektryczną...

Syberyjska energetyka

Syberyjska energetyka Syberyjska energetyka

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał,...

Syberia rozciąga się od Uralu aż do Oceanu Spokojnego. Większość rzek Syberii wpływa do zlewiska Oceanu Arktycznego i zamarzają w północnym biegu na około 5 miesięcy. Największym jeziorem Syberii jest Bajkał, który jest też najgłębszym jeziorem na świecie. Głębokość Bajkału wynosi 1700 m. Jezioro rozciąga się na długość 670 km i szerokość 79 km. Zbiornik wypełnia 23 tys. km³ wody, co stanowi 20% światowych zasobów wody słodkiej. Od stycznia do maja wody Bajkału zamarzają na grubość do ok. 1 m. Do...

Iran i energetyka

Iran i energetyka Iran i energetyka

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części...

Iran zwany do roku 1935 Persją, jest krajem wyżynnym i górzystym. Nizinne tereny zajmują niewielki procent jego powierzchni. Wnętrze Wyżyny Irańskiej jest podzielone na dwie pustynie. W północnej części wyżyny znajduje się Wielka Pustynia Słona, a na południowy wschód od niej leży Pustynia Lota z usypanymi przez wiatr wydmami. Oficjalną religią Iranu jest islam szyicki. Irańska gospodarka opiera się na wydobyciu surowców energetycznych, głównie ropy naftowej i gazu.

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II)

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II) Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część II)

Od zakończenia naszej konferencji, poświęconej zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, mija właśnie tydzień....

Od zakończenia naszej konferencji, poświęconej zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, mija właśnie tydzień. Tymczasem zbliżający się koniec roku skłania nas nie tylko do tego, by podsumowywać mijające 12 miesięcy, ale również, by już planować dalsze działania szkoleniowe. Nim jednak wejdziemy w nowy 2018 rok, zapraszamy do obejrzenia II części fotorelacji z wydarzenia.

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I)

Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I) Fotorelacja: "Zespoły prądotwórcze i zasilacze UPS w układach zasilania budynków w energię elektryczną" (część I)

IV edycja naszej konferencji, poświęcona zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, już za nami! Zapraszamy...

IV edycja naszej konferencji, poświęcona zasilaniu gwarantowanemu, zasilaniu budynków, zapobieganiu awariom oraz możliwościom zastosowania zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS, już za nami! Zapraszamy zatem do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia, którego duża frekwencja odzwierciedla doskonale zainteresowanie branży poruszaną tematyką.

Namibia i energetyka

Namibia i energetyka Namibia i energetyka

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia...

Namibia znajduje się w południowozachodniej Afryce i graniczy z Angolą, Botswaną, Zambią i RPA. Zajmuje powierzchnię 825 tys. km2, a liczba ludności szacowana jest na 2,3 mln osób. Od 1884 roku Namibia była kolonią niemiecką pod nazwą Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia. Po pierwszej wojnie światowej kraj stał się terytorium mandatowym Ligi Narodów. W 1990 r. proklamowano niepodległą Republikę Namibii ze stolicą Windhuk.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.