elektro.info

Publikacje mgr inż. Julian Wiatr

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej generatora przydomowej instalacji PV

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej generatora przydomowej instalacji PV Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej generatora przydomowej instalacji PV

Instalacje fotowoltaiczne stają się instalacjami powszechnie występującymi w różnych obiektach budowlanych. Szereg osób decydujących się na ich budowę nie zdaje sobie sprawy z kosztów takiej inwestycji...

Instalacje fotowoltaiczne stają się instalacjami powszechnie występującymi w różnych obiektach budowlanych. Szereg osób decydujących się na ich budowę nie zdaje sobie sprawy z kosztów takiej inwestycji oraz problemów eksploatacyjnych. W artykule prezentujemy przykładowy projekt instalacji piorunochronnej generatora PV zlokalizowanego poza budynkiem na wolnym terenie.

mgr inż. Julian Wiatr Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych

Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych

„Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych”, autorstwa dr. inż. Mariusza T. Sarniaka, pracownika naukowo-dydaktycznego Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, jest uzupełnieniem monografii pt....

„Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych”, autorstwa dr. inż. Mariusza T. Sarniaka, pracownika naukowo-dydaktycznego Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku, jest uzupełnieniem monografii pt. „Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych”, wydanej w przez Grupę Medium Sp. z o.o. Sp. K. w 2015 roku o elementy praktyczne. Stanowi pomoc do przygotowania się do egzaminu dla kandydatów ubiegających się o Certyfikat Instalatora Systemów Fotowoltaicznych, wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego.

mgr inż. Julian Wiatr Nowy numer 4/2022 „elektro.info”!

Nowy numer 4/2022 „elektro.info”! Nowy numer 4/2022 „elektro.info”!

Witam Państwa w kwietniowym wydaniu „elektro.info”, które zwiastuje nadejście wiosny oraz powolny powrót do normalności związany z systematycznym odwoływaniem ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19....

Witam Państwa w kwietniowym wydaniu „elektro.info”, które zwiastuje nadejście wiosny oraz powolny powrót do normalności związany z systematycznym odwoływaniem ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19. Pomimo trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej, życie w kraju przebiega normalnie. Wielu naszych rodaków wspiera duchowo oraz materialnie, niosąc pomoc uchodźcom z Ukrainy. Bądźmy dobrej myśli, że wojna zakończy się i niebawem wszystko będzie jak dawniej.

mgr inż. Julian Wiatr Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)*)

Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)*) Wpływ temperatury pożaru na wartość napięcia zasilającego odbiorniki energii elektrycznej oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej (część 2.)*)

W warunkach pożaru zmianie ulegają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Głównym powodem odmiennego podejścia w tym zakresie w stosunku do instalacji funkcjonujących w warunkach normalnych jest...

W warunkach pożaru zmianie ulegają wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej. Głównym powodem odmiennego podejścia w tym zakresie w stosunku do instalacji funkcjonujących w warunkach normalnych jest zjawisko Wiedemanna-Franza-Lorentza, z którego wynika, że pod wpływem temperatury rośnie przewodność cieplna i maleje przewodność elektryczna żył przewodzących przewodów zasilających urządzenia elektryczne. Zjawisko to negatywnie wpływa na jakość napięcia dostarczanego do zasilanych odbiorników...

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania rozdzielnicy zasilającej urządzenia ppoż. w budynku zasilanym z sieci elektroenergetycznej o układzie zasilania TT

Uproszczony projekt zasilania rozdzielnicy zasilającej urządzenia ppoż. w budynku zasilanym z sieci elektroenergetycznej o układzie zasilania TT Uproszczony projekt zasilania rozdzielnicy zasilającej urządzenia ppoż. w budynku zasilanym z sieci elektroenergetycznej o układzie zasilania TT

Uproszczony projekt zasilania rozdzielnicy zasilającej urządzenia ppoż. w budynku zasilanym z sieci elektroenergetycznej o układzie zasilania TT

Uproszczony projekt zasilania rozdzielnicy zasilającej urządzenia ppoż. w budynku zasilanym z sieci elektroenergetycznej o układzie zasilania TT

mgr inż. Julian Wiatr Historia elektrotechniki

Historia elektrotechniki Historia elektrotechniki

Jesienią 2021 roku Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” opublikowało książkę pt. Historia elektrotechniki”, autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu teorii i techniki ochrony przeciwporażeniowej, dr. hab. inż....

Jesienią 2021 roku Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” opublikowało książkę pt. Historia elektrotechniki”, autorstwa wybitnego specjalisty z zakresu teorii i techniki ochrony przeciwporażeniowej, dr. hab. inż. Stefana Gierlotki. Prezentowana książka jest publikacją historyczną prezentującą rozwój elektrotechniki, która stanowi fragment historii fizyki. Elektryczność istnieje od początku stworzenia świata.

mgr inż. Julian Wiatr Nowy numer 3/2022 „elektro.info”!

Nowy numer 3/2022 „elektro.info”! Nowy numer 3/2022 „elektro.info”!

Witam Państwa w marcowym numerze „elektro.info”, który wydajemy w okresie pandemii COVID-19, skutkującej wprowadzeniem szeregu ograniczeń oraz reżimu sanitarnego. Zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia prowadzone...

Witam Państwa w marcowym numerze „elektro.info”, który wydajemy w okresie pandemii COVID-19, skutkującej wprowadzeniem szeregu ograniczeń oraz reżimu sanitarnego. Zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia prowadzone są przez Internet. Próby ograniczenia rozwoju zagrożenia przez zdalne nauczanie zamiast zamierzonego skutku spowodowały straty nie do odrobienia.

mgr inż. Julian Wiatr Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)

Wykorzystanie energii słonecznej (OZE) Wykorzystanie energii słonecznej (OZE)

Jesienią 2021 roku nakładem Wydawnictwa POLcen Sp. z o.o. ukazała się książka autorstwa Zygmunta Katolika, poświęcona wykorzystaniu energii słonecznej. Jest to publikacja o charakterze popularnonaukowym,...

Jesienią 2021 roku nakładem Wydawnictwa POLcen Sp. z o.o. ukazała się książka autorstwa Zygmunta Katolika, poświęcona wykorzystaniu energii słonecznej. Jest to publikacja o charakterze popularnonaukowym, przeznaczona dla szerokiego grona odbiorców. Zostały w niej przedstawione grupy najbardziej popularnych urządzeń przeznaczonych do przemiany energii słonecznej w energię elektryczną oraz ciepło.

mgr inż. Julian Wiatr Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru Ochrona przeciwporażeniowa urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru

Wielokrotnie opisywaliśmy środowisko pożarowe oraz podstawy teorii pożarów, gdzie były prezentowane krzywe pożarowe określone w normie w PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury...

Wielokrotnie opisywaliśmy środowisko pożarowe oraz podstawy teorii pożarów, gdzie były prezentowane krzywe pożarowe określone w normie w PN-EN 1363-2:2001 Badanie odporności ogniowej. Część 2: Procedury alternatywne i dodatkowe oraz skutki działania wysokiej temperatury. Termiczne działanie pożaru, zgodnie z prawem Wiedemanna-Franza-Lorenza przekładające się na zmianę rezystancji przewodów elektrycznych, co wpływa na warunki pracy zasilanych urządzeń elektrycznych oraz stan ochrony przeciwporażeniowej.

mgr inż. Julian Wiatr Praktyczny poradnik instalatora

Praktyczny poradnik instalatora Praktyczny poradnik instalatora

W 2021 roku nakładem firmy ATUM Sp. z o.o. we Wrocławiu ukazało się trzecie wydanie publikacji pt. „Praktyczny poradnik instalatora. Systemy fotowoltaiczne” przygotowany przez zespół autorski składający...

W 2021 roku nakładem firmy ATUM Sp. z o.o. we Wrocławiu ukazało się trzecie wydanie publikacji pt. „Praktyczny poradnik instalatora. Systemy fotowoltaiczne” przygotowany przez zespół autorski składający się z wieloletnich instalatorów systemów PV. Książka powstała na bazie doświadczeń autorów oraz osób prowadzących szkolenia orgaznizowane przez Wydawcę dla instalatorów oraz projektantów systemów fotowoltaicznych.

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 1-2/2022 „elektro.info”!

Nowy numer 1-2/2022 „elektro.info”! Nowy numer 1-2/2022 „elektro.info”!

Witam Państwa w pierwszym, łączonym numerze „elektro.info” w 2022 roku. Wchodzimy w Nowy Rok z panującą pandemią COVID-19, z nadzieją, że uda się opanować zagrożenia. Pomijając kwestię „Polskiego ładu”...

Witam Państwa w pierwszym, łączonym numerze „elektro.info” w 2022 roku. Wchodzimy w Nowy Rok z panującą pandemią COVID-19, z nadzieją, że uda się opanować zagrożenia. Pomijając kwestię „Polskiego ładu” oraz galopującej inflacji, należy wspomnieć o niekończących się zmianach w przepisach techniczno-prawnych.

mgr inż. Julian Wiatr, mgr inż. Marcin Orzechowski Uproszczony projekt automatyki zrzutu obciążenia przejmowanego przez zespół prądotwórczy

Uproszczony projekt automatyki zrzutu obciążenia przejmowanego przez zespół prądotwórczy Uproszczony projekt automatyki zrzutu obciążenia przejmowanego przez zespół prądotwórczy

Uproszczony projekt automatyki zrzutu obciążenia przejmowanego przez zespół prądotwórczy

Uproszczony projekt automatyki zrzutu obciążenia przejmowanego przez zespół prądotwórczy

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 12/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 12/2021 „elektro.info”! Nowy numer 12/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w kolejnym numerze „elektro.info”, który jest ostatnim w 2021 roku. Miniony czas dał się we znaki wszystkim obywatelom, czego przyczyną była nadal nieopanowana pandemia. Pomimo nasilającej...

Witam Państwa w kolejnym numerze „elektro.info”, który jest ostatnim w 2021 roku. Miniony czas dał się we znaki wszystkim obywatelom, czego przyczyną była nadal nieopanowana pandemia. Pomimo nasilającej się czwartej fali COVID-19 bez przerw przygotowujemy dla Państwa nowe materiały oraz uczestniczymy w konferencjach oraz innych imprezach branżowych.

mgr inż. Julian Wiatr, mgr inż. Marcin Orzechowski Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 11/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 11/2021 „elektro.info”! Nowy numer 11/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w listopadowym numerze „elektro.info”, który wydajemy w trudnym okresie panującej pandemii COVID-19. Mimo niesprzyjającego czasu pracujemy i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Witam Państwa w listopadowym numerze „elektro.info”, który wydajemy w trudnym okresie panującej pandemii COVID-19. Mimo niesprzyjającego czasu pracujemy i jesteśmy do Państwa dyspozycji.

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 10/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 10/2021 „elektro.info”! Nowy numer 10/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w kolejnym numerze „elektro.info”. We wrześniu zakończyły się największe krajowe targi energetyczne ENERGETAB 2021. W tegorocznej edycji udział brało ponad 270 firm krajowych i zagranicznych,...

Witam Państwa w kolejnym numerze „elektro.info”. We wrześniu zakończyły się największe krajowe targi energetyczne ENERGETAB 2021. W tegorocznej edycji udział brało ponad 270 firm krajowych i zagranicznych, zajmujących się produkcją oraz dystrybucją urządzeń elektrycznych.

mgr inż. Julian Wiatr, Redakcja elektro.info ma 20 lat!

elektro.info ma 20 lat! elektro.info ma 20 lat!

Na początku października 2021 roku minie 20 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „elektro.info” na rynku wydawniczym. Periodyk ten jest jedną z sześciu gazet wydawanych przez Grupę MEDIUM...

Na początku października 2021 roku minie 20 lat od ukazania się pierwszego numeru miesięcznika „elektro.info” na rynku wydawniczym. Periodyk ten jest jedną z sześciu gazet wydawanych przez Grupę MEDIUM Sp. z o.o Sp. k. (do 2012 roku Dom Wydawniczy MEDIUM), na czele której stoi prezes Bogusława Wiewiórowska-Paradowska. Mijające dwadzieścia lat to burzliwa historia rozwoju miesięcznika, którą spróbuję w skrócie przedstawić.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn Uproszczony projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn.

Przedstawiamy projekt zasilania przemysłowych stacji transformatorowych SN/nn.

mgr inż. Julian Wiatr Instalacje fotowoltaiczne. Edycja 2021

Instalacje fotowoltaiczne. Edycja 2021 Instalacje fotowoltaiczne. Edycja 2021

Wiosną 2021 roku nakładem Wydawnictwa GLOBEnergia ukazało się kolejne wydanie popularnej książki pt. „Instalacje fotowoltaiczne”, autorstwa mgr. inż. Bogdana Szymańskiego. Nowe wydanie książki zostało...

Wiosną 2021 roku nakładem Wydawnictwa GLOBEnergia ukazało się kolejne wydanie popularnej książki pt. „Instalacje fotowoltaiczne”, autorstwa mgr. inż. Bogdana Szymańskiego. Nowe wydanie książki zostało przygotowane w odmiennej szacie graficznej i składa się z ośmiu rozdziałów. Treść merytoryczną poprzedza zestawienie podstawowych definicji, takich jak: natężenie promieniowania, nasłonecznienia, usłonecznienie, sprawność modułu, efekt fotowoltaiczny, moduł fotowoltaiczny, panel fotowoltaiczny, instalacja...

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 9/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 9/2021 „elektro.info”! Nowy numer 9/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa we wrześniowym numerze „elektro.info”, którego wydanie rozpoczyna 21. rok istnienia miesięcznika oraz zbiega się z bardzo ważnymi dla mnie rocznicami.

Witam Państwa we wrześniowym numerze „elektro.info”, którego wydanie rozpoczyna 21. rok istnienia miesięcznika oraz zbiega się z bardzo ważnymi dla mnie rocznicami.

mgr inż. Julian Wiatr Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01

Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01 Uproszczony projekt zasilania hali produkcyjnej z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg...

Prezentujemy rozwiązanie układu przeciwpożarowego wyłącznika prądu (PWP) w rzeczywistym układzie zasilania hali produkcyjnej zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-01, gdzie określa się wymóg całkowitego wyłączenia zasilania w energię elektryczną płonącego budynku po zakończonej ewakuacji.

mgr inż. Julian Wiatr Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych, została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych,...

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych, została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1065 z późniejszymi zmianami) [3].

mgr inż. Julian Wiatr Poradnik inżyniera elektryka

Poradnik inżyniera elektryka Poradnik inżyniera elektryka

W 2020 roku firma Schneider Electric dla wygody swoich klientów wydała „Poradnik Inżyniera Elektryka”. Książka ma format A4 i składa się z siedemnastu rozdziałów oznaczonych literami alfabetu „A–S”, obejmujących...

W 2020 roku firma Schneider Electric dla wygody swoich klientów wydała „Poradnik Inżyniera Elektryka”. Książka ma format A4 i składa się z siedemnastu rozdziałów oznaczonych literami alfabetu „A–S”, obejmujących osobne zagadnienia prezentowane w formie encyklopedycznej. Została przygotowana przez najlepszych pracowników firmy na podstawie wymagań obowiązujących norm.

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 7-8/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 7-8/2021 „elektro.info”! Nowy numer 7-8/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w wakacyjnym numerze „elektro.info”, który tradycyjnie ukazał się jako numer łączony. Mimo że rozpoczął się czas letniego wypoczynku, mam nadzieję, że znajdą Państwo chwilę na przeczytanie...

Witam Państwa w wakacyjnym numerze „elektro.info”, który tradycyjnie ukazał się jako numer łączony. Mimo że rozpoczął się czas letniego wypoczynku, mam nadzieję, że znajdą Państwo chwilę na przeczytanie kolejnego numeru naszego miesięcznika, który skończył 20. rok funkcjonowania na rynku wydawniczym.

mgr inż. Karol Kuczyński, mgr inż. Julian Wiatr Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia

Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia Ogólne wymagania dotyczące zasilania w energię elektryczną oraz stosowania nowoczesnych technologii informatycznych w służbie zdrowia

Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających aparaturę medyczną stosowaną do obrazowania wymusza zapewnienie niezawodności zasilania tych systemów. Obecnie diagnostyka medyczna coraz...

Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających aparaturę medyczną stosowaną do obrazowania wymusza zapewnienie niezawodności zasilania tych systemów. Obecnie diagnostyka medyczna coraz częściej wspierana jest poprzez sieci neuronowe i uczenie głębokie, które wspomagają identyfikację zmian chorobowych oraz wymagają dużej mocy obliczeniowej procesorów i układów graficznych.

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 6/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 6/2021 „elektro.info”! Nowy numer 6/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w czerwcowym wydaniu „elektro.info”, które wydajemy w miesiącu rozpoczynającym powrót do „normalności”. Zostało zniesionych szereg ograniczeń. Szkoły wyższe rozpoczynają zajęcia audytoryjne,...

Witam Państwa w czerwcowym wydaniu „elektro.info”, które wydajemy w miesiącu rozpoczynającym powrót do „normalności”. Zostało zniesionych szereg ograniczeń. Szkoły wyższe rozpoczynają zajęcia audytoryjne, a restauracje i hotele wznawiają działalność. Powoli wszystko wraca do normy, ale musimy mieć świadomość, że nie oznacza to końca pandemii COVID-19. Zaawansowany proces szczepień daje nadzieję, że docelowo służby medyczne świata opanują ten stan i choroba wywoływana koronawirusem będzie traktowana...

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 5/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 5/2021 „elektro.info”! Nowy numer 5/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika, który wydajemy w okresie zaawansowanego procesu szczepień przeciwko COVID-19. Postęp w liczbie zaszczepionych powoduje powolne łagodzenie wprowadzonego...

Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika, który wydajemy w okresie zaawansowanego procesu szczepień przeciwko COVID-19. Postęp w liczbie zaszczepionych powoduje powolne łagodzenie wprowadzonego reżimu sanitarnego. Uczniowie młodszych klas wrócili do szkół, niebawem odblokowane zostaną hotele oraz przywrócona zostanie możliwość prowadzenia zajęć audytoryjnych, spotkań i konferencji. Jest nadzieja, że w niedługim czasie wszystko wróci do normy, choć proces ten potrwa zapewne kilka miesięcy....

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 4/2021 „elektro.info”!

Nowy numer 4/2021 „elektro.info”! Nowy numer 4/2021 „elektro.info”!

Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika, które zwiastuje nadejście wiosny. Pomimo upływu czasu oraz prowadzonych szczepień przeciwko COVID-19, pandemia nie odpuszcza. Wiosna to nie tylko...

Witam Państwa w kolejnym wydaniu naszego miesięcznika, które zwiastuje nadejście wiosny. Pomimo upływu czasu oraz prowadzonych szczepień przeciwko COVID-19, pandemia nie odpuszcza. Wiosna to nie tylko okres wzmożonych prac ogrodowych, ale również początek sezonu burzowego. Zatem nadszedł też czas na sprawdzenie instalacji piorunochronnych oraz wykonanie konserwacji i niezbędnych napraw. W związku z tym numer kwietniowy poświęciliśmy w części instalacjom piorunochronnym, ale także źródłom energii...

dr inż. Waldemar Jaskółowski, mgr inż. Julian Wiatr Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem Instalacje elektryczne niskoprądowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Artykuł przedstawia podstawowe wymagania, które powinny spełniać instalacje niskoprądowe zasilające urządzenia elektryczne (kable i przewody, trasy kablowe i zespoły kablowe) pracujące w przestrzeniach...

Artykuł przedstawia podstawowe wymagania, które powinny spełniać instalacje niskoprądowe zasilające urządzenia elektryczne (kable i przewody, trasy kablowe i zespoły kablowe) pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz zasady prawidłowego ich montażu. Obiekty zagrożone wybuchem muszą spełniać wymienione wymagania, do których odwołują Dyrektywa ATEX i krajowe dokumenty prawne, a także normy (m.in. PN 60079-14:2009E).

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.