elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Wybrane metody diagnostyki linii kablowych SN

Przykładowa aplikacja zespołu diagnostycznego OWTS firmy SEBAKMT [3]

Przykładowa aplikacja zespołu diagnostycznego OWTS firmy SEBAKMT [3]

Do niedawna diagnozowanie stanu linii kablowej opierało się głównie na próbie napięciem wyprostowanym wraz z pomiarem rezystancji izolacji. Doświadczenie pokazało, że takie podejście w diagnostyce jest mało przydatne, ponieważ powstawało wiele awarii tuż po pozytywnych wynikach badań. Idealnym rozwiązaniem diagnostycznym linii kablowej byłoby nie tylko określenie stanu izolacji i zakwalifikowanie bądź nie do eksploatacji, ale także wskazanie miejsca potencjalnego uszkodzenia w izolacji.

Zobacz także

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL Zobacz osprzęt kablowy HELUKABEL

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez...

Jesteśmy kompleksowym dostawcą kabli, przewodów oraz osprzętu kablowego dla rozwiązań standardowych, jak również niestandardowych – przygotowanych na indywidualne zamówienia Klientów. Produkowane przez nas z wysoką dbałością o szczegóły produkty są odporne na czynniki chemiczne, atmosferyczne, działanie temperatur, jak również promieniowanie. Oferujemy Państwu również kompletny zakres osprzętu kablowego do sprzedawanych kabli i przewodów. Są to m.in. dławiki kablowe do standardowych zastosowań, dławiki...

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ) Próby napięciowe kabli elektroenergetycznych SN a diagnostyka bezinwazyjna z pomiarem wyładowań niezupełnych (WNZ)

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji...

Celem artykułu jest przedstawienie nowoczesnych technik probierczych i diagnostycznych, będących alternatywą dla prób DC, oraz ich unifikację dla wszystkich typów kabli w kategoriach typu izolacji, konstrukcji i napięcia znamionowego. Omówiono także wykorzystanie technicznego potencjału probierczego i diagnostycznego w taki sposób, aby zapobiegać awariom systemów kablowych i maksymalnie wydłużyć okres eksploatowania kabli. Urządzenia diagnostyczne to znaczący krok naprzód w porównaniu z próbami napięciowymi...

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.) Nowoczesne krajowe rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne elementów górnej sieci trakcyjnej (część 1.)

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie...

Polskie sieci trakcyjne ze względu na zaniedbania materiałowe, konstrukcyjne oraz brak inwestycji przez szereg lat szczególnie pilnie wymagają w tej chwili działań mających na celu ich modernizację, dostosowanie do standardów międzynarodowych oraz parametrów jazdy pociągów, zgodnie z obowiązującymi w tej materii dyrektywami Unii Europejskiej.

Obecnie jest już znanych kilka metod diagnozowania stanu izolacji linii kablowej, jednak wiele z nich ciągle jest udoskonalanych.

Diagnozowanie stanu izolacji płaszcza kabla poprzez czujnik zawilgocenia

Proponowane przez U. Glease na konferencji w Graz w 1995 roku rozwiązanie polega na umieszczeniu specjalnego czujnika wraz z drutami żyły powrotnej kabla (rys. 1.). Czujnik jest wykonany w postaci przewodu o jednolitej rezystancji na całej długości i izolacji z polimeru przepuszczającego wilgoć. Reaguje na pojawienie się wilgoci pod płaszczem. Działanie jest bardzo proste. W normalnej sytuacji, gdy płaszcz jest nieuszkodzony, czujnik jest odizolowany od reszty drutów żyły powrotnej. Kiedy dojdzie do uszkodzenia płaszcza, wilgoć wsiąka z polimer, czyli przez izolację czujnika, i następuje zwarcie z żyłą powrotną. Jeżeli na początku i końcu kabla między żyłę powrotną a czujnik włączy się źródło (min. 5 V) napięcia stałego U poprzez rezystory Rm, tak jak to przedstawiono na rysunku 2., to można oprócz zasygnalizowania uszkodzenia (przepływ prądów i1 i i2) obliczyć miejsce uszkodzenia płaszcza ze wzoru:

gdzie:

L1 – długość do miejsca uszkodzenia,

L – długość linii kablowej,

a oraz b – jednostkowe rezystancje czujnika i żyły powrotnej,

i1 oraz i2 – pomierzone prądy,

Rm – dobrana rezystancja układu.

Pomiar wyładowań niezupełnych metodą OWTS

Żeby dokonać pomiaru wyładowań niezupełnych (wnz) w trybie offline, należy je zainicjować. Następnie wykryć wnz oraz zlokalizować przy jak najbardziej zbliżonych warunkach do eksploatacyjnych – w ten sposób wartość ładunku elektrycznego mierzonego w pC będzie zbliżona do tego, który pojawia się podczas eksploatacji. Diagnostyka wnz została oparta na pomiarze takich wielkości jak:

 • ładunek elektryczny wnz, w [pC] – jest to największa wartość zarejestrowana przez system,
 • koncentracja wnz – jest to liczba wnz w danym miejscu w określonym czasie,
 • napięcie inicjacji wnz, w [kV] – jest to napięcie, które podczas stopniowego podnoszenia napięcia probierczego wywoła pierwsze wnz, wartość tego napięcia jest mocno uzależniona od czułości systemu pomiarowego,
 • napięcie gaśnięcia wnz, w [kV] – jest to parametr szczególnie ważny do określenia ryzyka potencjalnej awarii kabla, wartość tego napięcia jest z reguły niższa od wartości napięcia inicjacji, ponieważ źródło wnz często wykazuje histerezę pomiędzy omawianymi napięciami (inicjacji i gaśnięcia wnz),

Najbardziej miarodajny wynik byłby przy 50 Hz, czyli częstotliwości eksploatacyjnej. Niestety taki sam problem jest z zespołem probierczym do wytworzenia napięcia probierczego 50 Hz, co w próbach napięciowych. Jest to zespół o dużych gabarytach i posiadający sporą masę, co utrudnia transport; dodatkowo jest bardzo drogi. Wydawałoby się, że do zasilania układu do pomiaru wnz można wykorzystać zespół probierczy VLF. Niestety badania udowodniły, że wnz występujące przy VLF, tj. 0,1 Hz, nie odpowiadają wnz przy 50 Hz. Przy 0,1 Hz wnz były o wiele wyższe niż przy 50 Hz.

Problemem właściwego źródła zasilania układu diagnostyki wnz zajęła się energetyka włoska. Każdy system, który pojawił się na rynku, był gruntownie badany pod kątem wpływu na środowisko (kompatybilność elektromagnetyczna, brak zakłóceń w sąsiednich liniach, filtrowanie itp.) oraz pod względem parametrów eksploatacyjnych, czyli między innymi ocenie podlegał wpływ na degradację testowanej izolacji. W kolejnym kroku taki przebadany laboratoryjnie system był testowany w terenie. Diagnozowano wiele linii kablowych, a następnie do analizy wzięto pod uwagę następujące wielkości:

 • wydajność źródła – tj. zdolność do wykrycia wnz przy możliwie niskim poziomie napięcia probierczego, bez jej dodatkowego osłabiania,
 • techniczną charakterystyką systemu – tj. zdolność systemu do wykrywania wnz,
 • ergonomiczność – tj. łatwość obsługi, brak konieczności obsługiwania przez personel złożony z samych ekspertów w tej dziedzinie, funkcjonowanie oprogramowania, czytelność,
 • ekonomiczność – tj. koszt nabycia, najmu, transportu, konserwacji.

Do powyższych badań wzięto cztery systemy dostępne na rynku, nazwano je odpowiednio: A, B, C, D. W tabeli 1. przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy nimi.

Natomiast cechy wspólne omawianych systemów to: tryb pracy off-line, tzn. kable muszą być odłączone od napięcia, uziemione w celu pozbycia się ładunków oraz odpięte od urządzeń.

Do testów laboratoryjnych wykorzystano pięć typów kabli 12/20 kV. Defekty w tych kablach zostały sztucznie wykonane na potrzeby testów, następnie zaczęto analizować wartości napięć inicjujących wnz. Nazwano je odpowiednio: C1, C2, C3, C4, C5. W badaniach otrzymano bardzo małą korelację między napięciem inicjacji wnz a ich amplitudą. Przyczyny takiej różnorodności mogą być następujące:

 • różne rodzaje źródła,
 • różne metody rejestracji, próbkowania itp.,
 • różne charakterystyki oprogramowania.

Nadal istniały rozbieżności w wynikach między systemami. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, że oprócz celowych uszkodzeń pojawiają się inne uszkodzenia, defekty izolacji kabla, co świadczy o dużej zdolności wykrywania wad metodą pomiaru wnz. Po zakończeniu testów w laboratorium rozpoczęto testy systemów w terenie. Przeprowadzono je na 18 wybranych liniach kablowych w różnych częściach Włoch, w latach 1999 - 2000. W tabeli 2. przedstawiono ich charakterystykę.

Wyniki z pomiarów kabli 1, 2, 3, po bliższej analizie wykazały duże wartości wnz w mufach. Kable 4, 5, 6 wykazały szeroką rozpiętość wnz na całej długości linii, co po późniejszym wycięciu fragmentu kabla okazało się mieć związek z wysokim zawilgoceniem izolacji. Kolejne kable, od 7. do 12., wykazały duże wartości wnz w okolicach muf. W kablach 13, 14, 15 były spore utrudnienia w odczytach z uwagi na położoną w pobliżu stację radiową, mimo użytych dodatkowo filtrów. Natomiast kable 16, 17, 18 charakteryzowały się szczególnie dużymi wnz w okolicach muf, co było sygnałem dla lokalnego zakładu energetycznego.

Porównano wyniki powyższych linii kablowych w czterech testowanych systemach – były one zbliżone, jednak w systemach C oraz D napięcia inicjacji wnz były niższe od pozostałych. Efektywność źródła napięcia była rozpatrywana pod kątem inicjacji wnz, tzn. im niższe napięcie inicjacji wnz, tym wyższa ocena. Detekcja uszkodzeń to zdolność pomiaru wnz we wszystkich testowanych kablach. Odporność na zakłócenia, lokalizacja uszkodzeń oraz ocena i identyfikacja uszkodzenia, to kryteria analogiczne, tzn. im wyższa odporność, trafniejsza lokalizacja i prostsza identyfikacja, tym wyższa ocena dla systemu.

Biorąc pod uwagę aspekty ekonomiczne testowanych systemów, pod względem transportu najniższą ocenę otrzymał system A, przede wszystkim z powodu dużej masy i rozmiaru, wymagających użycia specjalnego samochodu. Następnym czynnikiem ekonomicznym są koszty operacyjne i tutaj najniżej został oceniony system B. Ze względu na niską częstotliwość próbkowanie wydłuża się, co znacznie wydłuża także czas całego badania. Kolejnym elementem jest konserwacja. Tutaj trudno jest rozpatrywać ten element dosłownie, ponieważ są to urządzenia bezobsługowe pod względem konserwacji, więc oparto się na stopniu skomplikowania układu – tutaj najniższą oceną otrzymał system A i B.

Energetyka włoska wybrała system C. Polska opierając się na badaniach Włochów również wybrała system C. Nazwa tego systemu to OWTS (Oscilating Wave Test System – system do przeprowadzenia prób napięciem oscylującym). Zespół diagnostyczny OWTS wykorzystuje oscylację napięcia wytworzonego za pomocą rezonansu. Jest to rozwiązanie kompaktowe, o niewielkiej wadze (fot. 1.). Zastosowano w OWTS bardzo szybki rejestrator cyfrowy, co było możliwe dzięki zaawansowanej elektronice.

Badana linia kablowa zostaje przyłączona do systemu diagnostycznego OWTS, a wcześniej odłączona z obu stron od urządzeń, po czym system zostaje skalibrowany z obiektem (automatycznie). Podczas kalibracji jest również możliwa lokalizacja muf. Rejestrację takich muf przedstawiono na fotografii 2., widać na nim odbicia fali propagującej. Przesuwając kursorem po ekranie monitora (żółta pionowa linia), możemy określić odległości między mufami lub od mufy do systemu.

Kabel wstępnie jest ładowany napięciem stałym przez 30 ms. Następnie za pomocą łącznika IGBT jest podłączony do cewki o stałej indukcyjności, po czym w kablu powstaje napięciowa, rezonansowa fala samogasnąca, o pewnej oscylacji. Częstotliwość tej fali jest zależna od pojemności badanego obiektu. W praktyce można nawet osiągnąć częstotliwość sieciową przy pojemności obiektu 4 - 5 μF, czyli w przypadku długich kabli. Pomiar wnz odbywa się przy każdorazowym przejściu przez zero wymuszonej fali samogasnącej. Wraz z tłumieniem fali zanikają rejestrowane wnz (fot. 3.). Kolejnym krokiem jest zwiększanie napięcia probierczego, skokowo co 1 kV, aż do dwukrotnej wartości napięcia roboczego kabla, przy czym po każdym wzroście następuje pomiar napięcia inicjacji wnz. Napięcie gaśnięcia zostaje wyznaczone z krzywej tłumienia napięcia.

Po włączeniu odpowiedniej funkcji na monitorze komputera, program na podstawie odbić fali wędrownej od wnz podaje ich lokalizację w linii kablowej w funkcji odległości, opierając się na teorii fali wędrownej. Po wykonaniu omawianych czynności na wszystkich fazach linii kablowej, program może wyświetlić na jednym diagramie trzy zbadane fazy (żółte kółko – L1, niebieski trójkąt – L2, czerwony kwadrat – L3), wartości wnz w funkcji długości linii kablowej (fot. 4.) oraz inne ustawione parametry potrzebne użytkownikowi systemu.

Ocena wyników w całym procesie diagnostycznym jest rzeczą najtrudniejszą. Otrzymane wyniki, takie jak na fotografii 4., należy analizować pod kilkoma względami, a mianowicie:

 • rozróżnić wnz, czy otrzymane wartości są z wewnątrz kabla, czy np. pochodzą z wyładowań ulotowych na aparaturze łączeniowej,
 • należałoby posiadać swoją bazę z wynikami lub pochodzącą z obcego źródła, do przeanalizowania wartości wnz, co znacznie pomogłoby określić stan izolacji badanej linii kablowej.

W Polsce opracowano wspólny, praktyczny model analizowania wyników pochodzących z pomiarów. Istotne parametry wzięte do analizy to:

 • wartość wnz przy Uo,
 • koncentracja wnz przy poziomie Uo,
 • wartość wnz przy poziomie 1,7 Uo,
 • koncentracja wnz przy poziomie 1,7 Uo,
 • wartość wnz przy poziomie 2 Uo,
 • koncentracja wnz przy poziomie 2 Uo,
 • obserwacja rozwoju wnz pomiędzy Uo a 2 Uo,

gdzie Uo – napięcie robocze, międzyfazowe kabla.

Posiadając wyniki z powyższych pomiarów należy posłużyć się bazą danych dopuszczalnych wartości dla danego kabla, czy zamontowanego na nim osprzętu. W posiadaniu takiej bazy są nieliczni, z uwagi na niedawne wdrożenie systemu OWTS. Po zestawieniu wyników z pomiarów z wartościami z bazy, kolejny krok to określenie statusu, tj. czasookresu do następnej diagnostyki (praktykowany w Polsce) i tak:

 • status zielony – kolejne badanie diagnostyczne za 5 lat,
 • status żółty – kolejne badanie diagnostyczne za 12 miesięcy,
 • status pomarańczowy – kolejne badanie diagnostyczne za 3 miesiące,
 • status czerwony – kabel do natychmiastowej niszczącej próby probierczej.

Status zielony otrzymują kable, które nie wykazują wnz przy Uo oraz nie przekraczają wartości dopuszczalnej przy 2 Uo, status żółty otrzymują kable, w przypadku których choć jeden z warunków statusu zielonego nie został spełniony. Status pomarańczowy otrzymuje kabel znacznie wyeksploatowany, tj. wszystkie wymienione parametry zostają przekroczone. Należy tu podjąć decyzję, czy dana linia kablowa będzie wymieniana czy naprawiona. Status czerwony to skrajny przypadek, w tym przypadku wartości dopuszczalne są znacznie przekroczone, taka linia kablowa nie może być załączona, należy ją cofnąć do próby napięciowej.

W innych krajach Europy statusy kwalifikacji zbadanej linii kablowej wyglądają inaczej, a nawet opierają się na analizie innych wartości niż w Polsce, np. analizie napięcia inicjacji i gaśnięcia wnz. Zapewne i ta analiza jest słuszna, jednak na ile, pokaże to wieloletnia eksploatacja. Istnieje również lokalizacja oraz analiza wnz w trybie on-line. Odbywa się ona za pomocą specjalnej sondy. Taka sonda w diagnostyce linii kablowej ma ograniczone zastosowanie, ponieważ diagnostyka odbywa się lokalnie, tzn. należy zbliżyć sondę do badanego elementu, a taki obiekt jak linia kablowa ze względu na charakter budowy to uniemożliwia. Jednak taka technika jest bardzo pomocna w diagnostyce głowic, czy odkrytych muf.

Sonda bazuje na metodzie szerokopasmowego wzmocnienia impulsów, w tym przypadku wnz. Został również wbudowany system elektroniczny do regulacji sygnału, służący do optymalizacji – sygnał/szum. Istnieje możliwość wizualizacji wnz po podłączeniu oscyloskopu lub rejestratora. Dla bezpieczeństwa, zamiast przewodu elektrycznego między sondą a jednostką użyto światłowodu. Sonda ma wbudowany miernik wskazówkowy do wstępnej wizualizacji oraz możliwość podłączenia słuchawek, które mogą pomóc w lokalizacji przez nasłuchiwanie amplitudy wnz.

Sonda została zaprojektowana do prac w terenie, o czym świadczy wysokie IP oraz obudowa odporna na udary mechaniczne, ale jest także wykorzystywana do prac badawczych w laboratoriach.

Diagnozowanie metodą analizy izotermicznego prądu relaksacyjnego

Ten rodzaj metody diagnozowania został opracowany w Niemczech przez firmę Seba-Dynatronic i służy do diagnostyki kabli o izolacji polimerowej (fot. 5.). Wyznacznikiem diagnostycznym jest proces starzenia polimeru. Omawiana metoda jest również nazywana inteligentną próbą, pozwalającą określić sumę wszystkich zmian właściwości elektrycznych, chemicznych, mechanicznych, fizycznych oraz strukturalnych danego kabla. Metoda mierzy prąd wsteczny (tzw. odpowiedź prądowa) w obecności napięcia stałego. A więc podstawową wartością do analizy jest dynamika składowych prądu relaksacyjnego.

Pod wpływem pola elektrycznego stałego dochodzi do przesunięcia ładunków i ich zmagazynowania. W momencie usunięcia pola elektrycznego, w polimerze zachodzą procesy wyrównywania się ładunków. Ten mechanizm jest nazywany depolaryzacją lub relaksacją. Starzenie się polimeru to również jego degradacja, czego odzwierciedleniem w tej metodzie jest zmieniający się prąd relaksacji. Wartości składowe tego prądu są różne w zależności od stopnia degradacji izolacji, i to one są wykorzystywane do oceny stanu izolacji. Na rysunku 3. przedstawiono przebieg takiego prądu relaksacyjnego. Przebieg mieści się w przedziale 5 - 1800 s.

Obliczenia są na tyle czasochłonne, że tę część diagnostyki pozostawiono programom komputerowym. Program na podstawie takiej charakterystyki, jaką pokazano na rysunku 3., wykonuje między innymi takie obliczenia, jak:

 • wyodrębnia stałe czasowe,
 • wyznacza amplitudy stałych czasowych,
 • wyznacza współczynnik starzenia A.

Współczynnik starzenia A jest wartością empiryczną, użytkową i jest to stosunek dwóch stałych czasowych. Do badanej żyły podłącza się napięcie stałe 1 kV na czas 30 min. Następnie spolaryzowany dielektryk zostaje rozładowany przez rezystor, jednocześnie podczas rozładowania następuje analiza komputerowa prądu wyładowania, co trwa kolejne 30 min. Jak można łatwo obliczyć, dla całej linii kablowej procedura pomiarowa trwa ok. 3 godzin. Po zakończeniu diagnostyki otrzymujemy gotową wartość współczynnika starzenia A. Jednak pojedyncza wartość niewiele mówi. Są dwie drogi zinterpretowania otrzymanego współczynnika starzenia A. Pierwsza z nich to skorzystanie z bazy danych (wgranej w komputerze lub przez Internet z innej bazy), gdzie otrzymany wynik współczynnika starzenia A zostanie porównany z innymi i w dalszej kolejności zostanie określone zagrożenie awarii. Drugi sposób to oprócz uaktualniania bazy swoimi wynikami, zbieranie poszczególnych punktów na wykresie danego kabla (rys. 4.). Już np. po roku widzimy postęp degradacji izolacji (wzrost współczynnika A) monitorowanego kabla. Następnie program, opierając się na zebranych punktach (współczynnik starzenia w funkcji czasu), pomoże określić żywotność monitorowanego kabla.

Ocena stanu izolacji z wykorzystaniem metody napięcia powrotnego

Diagnostyka na podstawie zmierzonego napięcia powrotnego wykorzystuje zjawisko ładunku szczątkowego. Jako pierwsza opracowała tę metodę niemiecka firma Hagenuk. Na początku kabel jest ładowany napięciem stałym, dwukrotnie większym od napięcia roboczego międzyfazowego. Następnie zostaje zwarty na kilka minut przez rezystor z uziemieniem, za pomocą stycznika S1 (rys. 5.). Rezystor jest tak dobrany, żeby podczas badania wyeliminować przebiegi falowe wzdłuż kabla. Po rozładowaniu kabel zostaje przełączony przez stycznik S2 na układ pomiarowy. Taki układ składa się z woltomierza wartości szczytowej, wzmacniacza, przetwornika analogowo-cyfrowego oraz komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Wartością diagnostyczną są:

 • stromość oraz wartość szczytowa napięcia powrotnego (rys. 6.),
 • zależność napięcia powrotnego do wartości napięcia probierczego.

Powyższe wartości odczytuje komputer i przedstawia je na podobnym wykresie jak na rysunku 7. Żeby móc zinterpretować otrzymane wartości, należy posiadać wzorzec wyznaczony dla kabli nowych. Można również wyznaczyć parametr, który nie wymaga dodatkowych zbiorów informacji i jest wyznaczony z wykresu wartości napięcia powrotnego w funkcji napięcia probierczego do znamionowego (rys. 8.). Interpretacja jest stosunkowo łatwa po otrzymaniu wykresu z komputera, tj. jeśli omawiany parametr jest równy 2, to izolacja jest w dobrym stanie, jeżeli znajduje się w przedziale między 2 a 3, to izolacja jest zdegradowana, ale nadająca się do eksploatacji, powyżej 3 to izolacja mocno zdegradowana, niewykluczona jest w nieodległym czasie awaria.

Obecnie istnieje wiele firm, które produkują sprzęt do pomiaru napięcia powrotnego. Takie systemy diagnostyczne coraz częściej łączą ze sobą inne dodatkowe funkcje pomiarowe, przykładem jest miernik firmy Tettex (fot. 6.). Przy pomiarze napięcia powrotnego oraz napięcia ładowania dodatkowo miernik mierzy początkową wartość narastania, szczytową wartość narastania napięcia powrotnego, czas szczytu, rezystancję izolacji oraz prąd polaryzacji. Urządzenie posiada pamięć do budowania własnej bazy z pomiarów i program do analizy wyników i przyrównywania do np. kabli nowych. Producent określa jego przydatność głównie do diagnostyki izolacji papierowo-olejowej.

Użytkownik może sam ustawić program diagnostyki wprowadzając kryteria rejestracji, co przy odpowiednim doświadczeniu znacznie skróci czas pomiaru danych wartości, najczęściej przez zdefiniowanie zakresu pomiarowego przez użytkownika oraz skrócenie czasów np. relaksacji.

Ocena stanu izolacji z wykorzystaniem spektroskopii impedancyjnej w dziedzinie częstotliwości

Duże nadzieje przy diagnozowaniu stanu izolacji kabli elektroenergetycznych o izolacji polimerowej wiąże się z nowo rozwijającą się metodą diagnostyczną, jaką jest spektroskopia impedancyjna (SI), zwana również spektroskopią dielektryczną. Obecnie SI stosuje się do wykrywania drzewienia wodnego w kablach o izolacji polimerowej oraz do określenia stopnia zawilgocenia kabli o izolacji papierowo-olejowej.

Spektroskopia impedancyjna bazuje na pomiarze tzw. odpowiedzi dielektrycznej badanego dielektryka na pobudzenie małym sygnałem elektromagnetycznym w szerokim zakresie częstotliwości oraz analizie tej odpowiedzi w celu uzyskania użytecznej informacji o stanie dielektryka, tj. jego właściwości fizykochemicznych. Parametry SI to wartości rzeczywiste i urojone impedancyjne (Z) lub admitancyjne (Y), zmieniające się w funkcji czasu lub częstotliwości. Metoda SI w diagnostyce linii kablowych opiera się na pomiarze współczynnika stratności tgδ oraz wyznaczeniu składowej urojonej ε” przenikalności elektrycznej. Współczynnik tgδ i składowa urojona ε” przenikalności elektrycznej zależą od częstotliwości i temperatury badanego idealnego dielektryka. Gdy w dielektryku, w tym przypadku w izolacji polimerowej, pojawi się woda (drzewienie wodne), współczynnik tgδ wraz ze zmniejszaniem się częstotliwości ulega zmianie, ale nie w sposób znaczący. Obecność wody zostanie natomiast wykryta w sposób jednoznaczny, gdy pomiary zostaną wykonane przy wysokim napięciu, dla dwóch jego różnych poziomów.

Z badań wynika, że nawet 60 - 80% izolacji kabli z uszkodzeniem w postaci drzewienia wodnego nie zostanie wykrytych przez typowy pomiar współczynnika tgδ z wykorzystaniem tradycyjnego mostka Scheringa. Zastosowanie metody SI stanowi zatem ciekawą alternatywę w badaniach degradacji izolacji kabli. Firma PAX DIAGNOSTICS ze Szwecji wprowadziła w 2007 roku urządzenie do diagnostyki metodą SI kabli elektroenergetycznych (fot. 7.). Urządzenie składa się z dwóch członów: wzmacniacza sygnału wyjściowego, który pozwala generować sygnał napięciowy do 30 kV oraz jednostki pomiarowej wyposażonej w elektrometr do pomiaru małych prądów, oraz układ sterowania pracujący na komputerze klasy PC. Odpowiednie oprogramowanie pozwala kontrolować pomiar oraz przekształcać wyniki do interesującej postaci. Urządzenie nadaje się zarówno do laboratoriów, jak i do pracy w terenie. Maksymalny zakres częstotliwości przy generowaniu wysokiego napięcia wynosi od 1 mHz do 100 Hz.

Wnioski

Diagnostyka stanu izolacji linii kablowych to młoda dziedzina, która jest na etapie rozwoju, jednak prace nad nią są prowadzone w sposób systematyczny. Nad sprzętem oraz systemem do diagnostyki linii kablowych pracują głównie europejskie firmy o światowej renomie, które posiadają spore doświadczenie w konstruowaniu i wdrażaniu tego typu sprzętu i przeznaczają na ten cel znaczne środki finansowe. W dziedzinie diagnozowania stanu izolacji linii kablowej oraz określenia jej niezawodności na podstawie otrzymanych wyników pomiarów w trybie off-line nie ma jak na razie standardu. Aktualnie wydaje się wręcz niemożliwy do uzyskania. Powodów jest kilka, między innymi: brak na chwilę obecną przodującej metody, która byłaby najbardziej miarodajna dla wszystkich rodzajów linii kablowych, zbyt małe doświadczenie oraz liczba przeprowadzanych tego typu diagnostyk.

Diagnostyka w trybie on-line stanu izolacji całej linii kablowej to na razie jeszcze temat przyszłości. Nie ma w tej chwili na rynku sprzętu do tego typu diagnostyki, ale niewykluczone, że firmy nad nim pracują i niebawem wprowadzą nowe rozwiązania na rynek. Obecnie w trybie on-line możemy prowadzić diagnostykę tylko osprzętu linii kablowej (głowice oraz mufy odkryte).

Sprzęt do diagnostyki linii kablowej jest powszechnie dostępny na rynku, ale jest to sprzęt drogi. Firmy, które opracowały oraz wdrożyły dany system diagnozowania, są zmuszone do narzucania wysokiej ceny za sprzęt z uwagi na poniesione koszty, czasem na wieloletnie badania. Dodatkowy powód to fakt, że odbiorcy takiego sprzętu stanowią niewielką grupę, a jak wiadomo, jednostkowa produkcja sprzętu zawsze wiąże się z wysokim kosztem.

Literatura

 1. J. Wodziński, Wysokonapięciowa technika prób i pomiarów, PWN, Warszawa 1997.
 2. F. Spyra, J. Stępień, Diagnozowanie stanu izolacji kabli elektroenergetycznych średniego napięcia, IV Konferencja Elektroenergetyczne Linie Kablowe – stan obecny, nowe techniki.
 3. Materiały reklamowe firmy SEBAKMT.
 4. T. Strehl, On-and Off-Line Measurement, Diagnostics and Monitoring of Partial Discharges on High-Voltage Equipment, Workshop 2000, Alexandria, Virginia, 13-14 September 2000.
 5. R. Szczerski Lokalizacja uszkodzeń kabli i wybrane badania eksploatacyjne linii kablowych, WNT, Warszawa 1999.
 6. Materiały reklamowe firmy Tettex.
 7. www.paxdiagnostics.com.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.