elektro.info

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

The chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in the data centers buildings

Fot. K. Kuczyński

Fot. K. Kuczyński

Zagadnienie niezawodności zasilania gwarantowanego w obiektach data center jest ­bardzo istotne na etapie zarówno budowy, jak również eksploatacji obiektu. Niezawodność systemu informatycznego w obiektach data center jest szerszym
pojęciem, związanym m.in.: z czynnikiem ludzkim, jakością sprzętu IT, jak również właściwymi parametrami środowiska serwerowni. Wysoka niezawodność nie zawsze gwarantuje wysoką ­dostępność systemu.

Zobacz także

mgr inż. Karol Kuczyński Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS

Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS Tandem zespół prądotwórczy i zasilacz UPS

Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy...

Obiekty wymagające zwiększonej niezawodności dostarczanego zasilania to: banki, centra przetwarzania danych, szpitale, metro, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy inteligentnego budynku. Niejednokrotnie zastosowanie zasilania dwustronnego z sieci elektroenergetycznej jest niewystarczające i należy instalować dodatkowe źródło energii w postaci zespołu prądotwórczego.

mgr inż. Karol Kuczyński Układy SZR

Układy SZR Układy SZR

Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w torze...

Układy samoczynnego załączania rezerwy (SZR) pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku zaniku napięcia w torze zasilania podstawowego. Po powrocie napięcia w torze zasilania podstawowego następuje automatyczny powrót układu zasilania do stanu pierwotnego. Układy SZR są najczęściej stosowane w obiektach, w których wymagana jest ciągłość zasilania, na przykład w szpitalach, bankach czy budynkach użyteczności publicznej. Szpital jest obiektem, w którym nawet krótka...

mgr inż. Jacek Katarzyński, dr hab. inż Marek Olesz Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.) Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach zasilanych z UPS-ów typu online oraz zasada oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (część 1.)

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej,...

Zasilacze UPS są obecnie najpopularniejszym środkiem przeciwdziałającym zaburzeniom w sieci energetycznej i chroniącym odbiorniki przed skutkami tych zaburzeń [1]. Wyposażone w magazyn energii elektrycznej, najczęściej w postaci akumulatorów kwasowo-ołowiowych w technologii AGM VRLA (Absorbe Glass Mat Valve Regulated Lead Acid) [2], są w stanie zapewnić bezprzerwowe zasilanie odbiornikom wymagającym ciągłości zasilania. Skutki utraty danych, przerwania ciągu technologicznego czy utraty życia ludzkiego...

Zgodnie z normą ANSI/TIA-942, centrum danych (ang. data center) jest budynkiem lub jego częścią, która składa się z serwerowni (ang. computer roomoraz obszarów wspierających funkcjonalność całego centrum. Obiekt typu data center to ściśle wg TIA-942: budynek lub część budynku, która w swej podstawowej funkcji mieści pomieszczenie komputerowe oraz strefy podtrzymujące.

W wypadku prawdziwego centrum danych – serwerownia jest więc pomieszczeniem przeznaczonym do utrzymania pracy sprzętu serwerowego w odpowiednich warunkach – właściwe zasilanie, chłodzenie, bezpieczeństwo, łączność, obsługa itp. Parametry te są zapewniane i dostarczane przez instalacje rozlokowane w pomieszczeniach funkcjonalnych [1]. Błędem jest w tym wypadku nazwanie całości serwerownią, ponieważ jest ona jedynie jego częścią.

W wypadku jednego pomieszczenia, które pełni wszystkie wspomniane funkcje, możemy użyć zarówno określenia centrum danych, jak i serwerownia.

W takiej sytuacji serwerownia jest pomieszczeniem przeznaczonym do utrzymania pracy sprzętu serwerowego w odpowiednich warunkach, które są zapewniane i dostarczane przez instalacje umieszczone głównie w tym pomieszczeniu.

Takie urządzenia jak jednostki zewnętrzne klimatyzacji czy zespół prądotwórczy zawsze będą zainstalowane poza serwerownią, jednak wszelkie instalacje wewnętrzne są scentralizowane i zamknięte w jednym, odpowiednio chronionym miejscu. W Polsce dodatkowo bywa stosowane określenie „centrum przetwarzania danych”, w skrócie CPD. Termin CPD nie oddaje jednak właściwego znaczenia tego miejsca. Zgodnie ze standardem ANSI/TIA-942 wyróżniamy tylko definicje „data center” oraz „computer room”, które wyczerpują problem nazewnictwa oraz pozwalają na rozróżnienie funkcjonalności.

Do podstawowych elementów infrastruktury data center zaliczamy:

 • szafy teleinformatyczne,
 • okablowanie,
 • dystrybucję zasilania,
 • klimatyzację i wentylację,
 • system przeciwpożarowy,
 • kontrolę dostępu,
 • monitoring środowiskowy.

Łączna powierzchnia wszystkich komercyjnych data center w Polsce wynosi, według stanu na pierwszą połowę 2013 r., prawie 60 tys. m2, co w przybliżeniu odpowiada potencjałowi jednego data center wybudowanego przez Microsoft w 2008 r. w Northlake (okolice Chicago, USA) [3].

Rynek data center w Polsce jest nadal w dużym stopniu rozproszony, wykazuje też duży rozrzut w skali i zakresie świadczonych usług. Obok dużych i profesjonalnych data center istnieje duża grupa mniejszych dostawców, nastawionych przeważnie na obsługę klientów o mniejszej skali działalności i mniejszych wymaganiach co do jakości usługi [3].

Małe data center zajmuje typowo około 300–1000 m2 powierzchni oraz ma zapotrzebowanie na moc około 500–2000 kVA.

Średniej wielkości data center zajmuje powierzchnię około 2000–3000 m2 przy zapotrzebowaniu na moc około 4000–7000 kVA [11].

Rynek usług data center w Polsce charakteryzuje się znacznym rozdrobnieniem. Udziały rynkowe liderów sięgają kilkunastu procent i żadnemu z nich nie udało się jak dotąd zdobyć trwałej przewagi konkurencyjnej.

Powierzchnia większości polskich obiektów data center nie przekracza 1000 m2, a największymi powierzchniami kolokacyjnymi w pojedynczych lokalizacjach (powyżej 3000 m2) dysponują: TP (Łódź), GTS Poland (Piaseczno), Network Communications (Łódź) oraz Onet (Kraków) [3].

Normy – budowa obiektu typu data center

W złożonym procesie projektowania, budowy i eksploatacji obiektu typu data center należy stosować się do odpowiednich norm i rozporządzeń.

W zakresie instalacji elektroenergetycznych wyróżniamy [2]:

 • normy dotyczące instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych:
  - PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
 • normy dotyczące dystrybucji energii:
  - PN-EN 50600-2-2:2014-06 Technika informatyczna. Wyposażenie i infrastruktura centrów przetwarzania danych. Część 2-2: Dystrybucja energii,
 • normy dotyczące ochrony odgromowej obiektów budowlanych:
  - PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa. Część 1: Wymagania ogólne,
  - PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa. Część 2: Zarządzanie ryzykiem,
  - PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenie życia,
  - PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa. Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach budowlanych,
 • normy dotyczące instalacji oświetleniowej wnętrz:
  - PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
 • normy dotyczące zespołów prądotwórczych:
  - PN-EN 12601:2011 Zespoły prądotwórcze napędzane silnikami spalinowymi tłokowymi. Bezpieczeństwo (oryg.),
  - PN-ISO 8528-1:1996 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne (norma wycofana),
  - PN-EN 60034-22:2010 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego napędzane silnikiem spalinowym tłokowym. Prądnice prądu przemiennego do zespołów prądotwórczych,
  - PN-EN 60034-1:2011 Maszyny elektryczne wirujące. Część 1: Dane znamionowe i parametry,
  - PN-EN 60034-2-1:2015-01 Maszyny elektryczne wirujące. Metody wyznaczania strat i sprawności na podstawie badań (z wyjątkiem maszyn pojazdów trakcyjnych),
  - PN-EN 60034-8:2007 Maszyny elektryczne wirujące. Część 8: Oznaczanie wyprowadzeń i kierunek wirowania maszyn wirujących,
  - PN-EN 60034-14:2004/A1:2007 Maszyny elektryczne wirujące. Część 14: Drgania mechaniczne określonych maszyn o wznosach osi wału 56 mm i większych. Pomiar, ocena i wartości graniczne intensywności drgań,
  - PN-EN 60034-22:2010 Maszyny elektryczne wirujące. Prądnice prądu przemiennego do zespołów prądotwórczych napędzanych tłokowymi silnikami spalinowymi,
  - PN-93/T-0645 Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne. Urządzenia i metody pomiarów zakłóceń radioelektrycznych,
  - PN-E-06704:1994 Maszyny elektryczne wirujące. Metody wyznaczania wielkości charakterystycznych maszyn synchronicznych na podstawie badań,
  - PN-87/B-02156 Akustyka budowlana. Metody pomiaru dźwięku A w budynkach,
  - PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach,
 • normy dotyczące zasilaczy UPS:
  - PN-EN 62040-1:2009/A1:2013-10 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 1: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS,
  - PN-EN 62040-3:2005/A11:2009 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 3: Metody określania właściwości i wymagania dotyczące badań,
  - PN-EN 62040-2:2008 Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS). Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),
  - PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością. Wymagania,
  - PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania,
 • normy w zakresie specyfikacji wymagań niezawodnościowych oraz analizy niezawodności:
  - PE-EN 60300-3-1:2005 Zarządzanie niezawodnością. Część 3-1: Przewodnik zastosowań. Techniki analizy niezawodności. Przewodnik metodologiczny,
  - PN-EN 61078:2006 Techniki analizy niezawodności. Metoda schematów blokowych niezawodności oraz metody boolowskie,
  - PN-EN 60300-3-4:2008 Zarządzanie niezawodnością. Część 3-4: Przewodnik zastosowań. Przewodnik dotyczący specyfikowania wymagań niezawodnościowych.

W złożonym procesie budowy obiektu typu data center oprócz wymienionej wcześniej grupy norm dotyczących szeroko pojętych instalacji elektroenergetycznych mają również zastosowanie inne normy, ustawy i rozporządzenia z następujących zakresów tematycznych [2]:

 • ustawy i rozporządzenia w zakresie budowy obiektu z przeznaczeniem na ośrodek obliczeniowy,
 • normy dotyczące instalacji teleinformatycznych,
 • normy dedykowane (technika informatyczna) dla obiektów data center,
 • normy związane z zabezpieczeniem przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i radiowymi,
 • normy związane z zabezpieczeniem przed zalaniem wodą oraz kurzem, gazem lub dymem,
 • normy związane z zabezpieczeniem przed włamaniem oraz z Elektronicznym Systemem Ochrony (ESO),
 • normy związane z zabezpieczeniem przed pożarem.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że obecnie w CENELEC powstaje grupa europejskich norm kompleksowo ujmujących zagadnienia data center o symbolu EN 50600. Opublikowana norma EN 50600-1 obejmuje pojęcia ogólne [6].

Sześć arkuszy z grupy EN 50600-2-x obejmuje zagadnienia związane z poszczególnymi elementami infrastruktury fizycznej (do chwili obecnej zatwierdzono i opublikowano arkusze norm 2-1, 2-2, 2-3 oraz 2-4).

Struktura grupy norm jest następująca:

 • EN 50600-1 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 1: General concepts,
 • EN 50600-2-1 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 2-1: Building construction,
 • EN 50600-2-2 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 2-2: Power distribution,
 • EN 50600-2-3 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 3-2: Environmental control,
 • EN 50600-2-4 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 2-4: Telecommunications cabling infrastructure,
 • EN 50600-2-5 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 2-5: Security systems,
 • EN 50600-2-6 Information technology. Data Centre facilities and infrastructure. Part 2-6: Management and operational information.

Szczególną uwagę należy zwrócić w kontekście niezawodności zasilania na normę EN 50600-2-2 dotyczącą dystrybucji zasilania.

Jednym z elementów kończących budowę obiektu są testy odbiorcze związane z zasilaniem elektrycznym. Testy dotyczą m.in.: uziemienia całości systemu, okablowania, szynoprzewodów, rozdzielnic elektrycznych, zespołów prądotwórczych, zasilaczy UPS, urządzeń ATS, STS, systemów SZR, systemów awaryjnego wyłączenia zasilania (EPO) oraz współdziałania systemów.

Miary niezawodności i dostępności

Klasyfikacja Tier dzieli obiekty data center na 4 poziomy. Dany poziom Tier związany jest ściśle z wartością dostępności.

Przykładowo, w przypadku najwyższego poziomu Tier IV dostępność musi być równa co najmniej 99,995%. Łatwo z tej wartości obliczyć szacowany czas niedostępności w okresie roku:

b problematyka niezawodnosci data center wzor1

Wzór 1

gdzie:

p – czas dostępności,

t – liczba okresów czasu w ciągu roku (np. minut).

Dostępność systemu/urządzenia obliczana jest następująco:

b problematyka niezawodnosci data center wzor2 1

Wzór 2

gdzie:

 • MTBF – (ang. Mean Time Between Failure) – średni czas pracy urządzenia pomiędzy awariami deklarowany przez producenta (np. w przypadku wysokiej klasy trójfazowego zasilacza UPS średniej mocy czas ten wynosi około 150 000 godzin). Przy jego stosowaniu trzeba pamiętać, iż nie oznacza on szacowanego okresu eksploatacji urządzenia (szczegóły w dalszej części tekstu),
 • MTTR (ang. Mean Time to Repair) – średni czas naprawy urządzenia (czas ten w praktyce stanowi suma czasu od momentu awarii do momentu rozpoczęcia naprawy oraz samego czasu naprawy – producenci typowo podają tylko czas średni samej naprawy urządzenia, warto o tym pamiętać). W przypadku rozważanego UPS czas naprawy wynosi typowo od 30 do 60 minut. Zastosowanie UPS o budowie modułowej może skrócić czas naprawy.

Dostępność systemu zasilania w przypadku rozważanego zasilacza UPS wyniesie więc teoretycznie, przyjmując czas naprawy MTTR = 0,75 h:

b problematyka niezawodnosci data center wzor3

Wzór 3

Otrzymany wynik (99,9995%) wskazuje na pewną wadę (ułomność) parametru MTBF podawanego przez producentów.

Otóż wartość MTBF = 150 000 godzin to przecież ponad 17 lat ciągłej pracy do awarii. Zauważmy, że nikt przecież nie testuje grupy UPS-ów przez 17 lat i nie mierzy czasów pracy do awarii zasilacza UPS.

MTBF wynika obecnie z pewnych statystyk związanych ze spodziewanymi czasami życia poszczególnych elementów konstrukcji UPS i należy do takiej miary podchodzić z dużą rezerwą.

Dostępność systemu obliczona z wykorzystaniem wzoru (3), to wartość nienaturalnie duża. Gdyby niezawodność UPS była faktycznie tak duża, to można by zrezygnować z wyrafinowanych układów redundancji w systemach zasilania gwarantowanego. Natomiast jeśli uwzględnimy w czasie MTTR dodatkowo czas od momentu awarii do rozpoczęcia naprawy, np. równy 6 godzin, wtedy otrzymamy dostępność poziomu niezawodności Tier IV, czyli również zbyt dużą i mało realną wartość:

b problematyka niezawodnosci data center wzor4

Wzór 4

Znając wartość MTBF podaną przez producenta, łatwo obliczyć, jakie jest prawdopodobieństwo awarii w okresie 1 roku działania urządzenia, np. rozważanego zasilacza UPS [15]:

b problematyka niezawodnosci data center wzor5

Wzór 5

Do otrzymanej wartości 5,84% również należy zachować spory dystans. W rzeczywistości prawdopodobieństwo awarii jest raczej dużo większe.

Dla poziomu niezawodności Tier IV przyjmuje się, że awaria zdarza się raz na 5 lat. Oznacza to, że taki system ma wartość MTBF = 365 dni · 24 godziny · 5 lat = 43 800 godzin, czyli wartość znacznie mniejszą niż deklarowana przez producentów UPS wartość MTBF równa 150 000 godzin. Korzystając ze wzoru (2), możemy ponadto oszacować maksymalny czas MTTR, czyli czas naprawy wraz z czasem dojazdem serwisu, aby zachowany był poziom niezawodności Tier IV (dostępność = 99,995%, 1 awaria raz na 5 lat) (wzór 6):

b problematyka niezawodnosci data center wzor6 1

Wzór 6

W branży IT (i nie tylko) zdarza się, że producenci podają współczynnik MTBF o ogromnej wartości nawet miliona godzin, z czego wynikałoby, iż takie urządzenie będzie działać bezawaryjnie przez 100 lat [12]. Taka wartość w przypadku skomplikowanych systemów jest właściwie niemożliwa do osiągnięcia, gdyż wraz z upływem czasu i technicznym zużyciem, prawdopodobieństwo awarii sprzętu rośnie

Klasyfikacja obiektów data center według poziomu niezawodności

Klasyfikacja Tier dzieli obiekty data center na 4 poziomy (Tier I, Tier II, Tier III oraz Tier IV) zgodnie z poziomem niezawodności systemu (czas MTBF) i dostępności do systemu informatycznego (wartość p) na podstawie standardu ANSI/TIA-942 oraz wytycznych Uptime Institute (UI) [14].

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Uptime Institute jest niezależną firmą konsultingową specjalizującą się w tematyce obiektów data center o wysokiej dostępności i tworzy standardy przede wszystkim opisowe, analizujące rozwiązania stosowane w nich pod kątem potrzeb biznesowych. Są to opracowania raczej o charakterze strategii postępowania niż opisujące konkretne rozwiązania techniczne [6]. Podstawowy dokument odnoszący się do rozważanej tematyki to Data Center Infrastructure Tier Standard: Topology.

System klasyfikacji obiektów data center wg normy EN 50600-1 opiera się na ocenie kilku elementów: klasy dostępności (4 klasy), klasy zabezpieczenia (3 klasy) oraz efektywności energetycznej (3 poziomy) [6]. W tabeli 1. przedstawiono klasy dostępności w odniesieniu do obiektów data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600. Natomiast klasyfikacja Tier wg Uptime Institute wyróżnia 4 poziomy niezawodności zasilania data center [8]:

 • poziom Tier I – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, brak elementów redundantnych,
 • poziom Tier II – jeden obwód do dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne,
 • poziom Tier III – zwielokrotnione obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, ale tylko jeden obwód aktywny,
 • poziom Tier III – zwielokrotnione aktywne obwody dystrybucji zasilania i chłodzenia, elementy redundantne, odporne na błędy.

W tabeli 2 (tab. 2a i tab. 2b.) przedstawiono zestawienie głównych wymagań dotyczących klasyfikacji Tier wg Uptime Institute.

b problematyka niezawodnosci data center tab1

Tab. 1. Klasy dostępności data center i przykładowe implementacje zgodnie z grupą norm EN 50600 (opracowano na podstawie [2, 6])

b problematyka niezawodnosci data center tab2

Tab. 2. Zestawienie głównych wymagań dotyczących klasyfikacji Tier wg Uptime Institute Data Center Infrastructure Tier Standard: Topology (opracowano na podstawie [2, 5, 7, 8])

Dostępność i stopień niezawodności systemu zasilania gwarantowanego zależą ściśle od zastosowanego układu redundancji. Interpretacja poszczególnych oznaczeń stopnia redundancji elementów aktywnych została podana w tabeli 3.

Należy zwrócić uwagę, że sam układ redundancji, np. 2N nie oznacza jeszcze, że system jest jednocześnie serwisowalny, a układ 2(N+1), że układ jest odporny na awarie. To, czy system z takim układem redundancji będzie spełniał te cechy, zależy od konstrukcji układu zasilania, np. muszą istnieć 2 ścieżki dystrybucji zasilania.

Jedna aktywna i jedna dodatkowa ścieżka dystrybucji zasilania w przypadku wymagań poziomu Tier III oraz dwie aktywne ścieżki zasilania w przypadku wymagań poziomu Tier IV.

Ponadto sprzęt komputerowy musi mieć dwustronne zasilanie.

Tak więc samo stwierdzenie, że dany system ma układ redundancji 2N, nie świadczy jeszcze o konkretnym poziomie Tier takiego systemu zasilania.

Wg Uptime Institute w przypadku niektórych systemów możliwe jest osiągnięcie poziomu Tier IV nawet w układzie N+1. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że standard Tier nie wymaga podniesionej podłogi ani zimnego/ciepłego korytarza, ale oczywiście wybór rozwiązań ma wpływ na skuteczność chłodzenia [2].

Podobnie wybór sposobu chłodzenia (pod podłogą czy górą) zależy tylko od preferencji użytkownika. Standard Tier nie zawiera również specjalnych wymagań dotyczących systemów bezpieczeństwa. Ich wybór i zakres zależą od wymagań użytkownika oraz praktyki i polityki bezpieczeństwa [2].

Standard Tier nie zawiera także wymagań odnośnie do liczby źródeł zasilania z sieci elektroenergetycznej. Innymi słowy, teoretycznie stosowanie np. 2 źródeł zasilania z sieci nie jest obowiązkowe [2].

Istotne w przypadku poziomu Tier IV jest wydzielenie elementów redundancji w pomieszczeniach. W przypadku układu redundancji N+R w jednym pomieszczeniu nie powinno być więcej niż R elementów.

b problematyka niezawodnosci data center tab3

Tab. 3. Charakterystyka różnych układów redundancji systemów zasilania

Przykładowo w układzie N+R dla N=3, R=2 w pojedynczym pomieszczeniu powinny znajdować się nie więcej niż 2 elementy. Ma to na celu zmniejszenie ryzyka awarii obejmującej np. wszystkie elementy będące razem w tym samym pomieszczeniu, np. pożar, zalanie lub inne zdarzenia losowe.

Ścieżki dystrybucji w przypadku poziomu Tier IV powinny mieć różne fizycznie położenia na drodze do pomieszczeń z systemem. Tier IV wymaga również w pełni autonomicznej reakcji na awarię.

Wybór poziomu Tier zależy od oczekiwanej dostępności i niezawodności data center oraz spodziewanego poziomu kosztów związanych z brakiem działania systemu. Ilustruje to rysunek 1.

b problematyka niezawodnosci data center rys1

Rys. 1. Schemat wyboru poziomu Tier (opracowano na podstawie [2])

Powstaje zatem pytanie, dla jakich rodzajów firm i działalności są kolejne kategorie Tier.

W uproszczeniu podział jest następujący [4, 9]:

 • Tier I – małe firmy, w których technologia informatyczna jest wykorzystywana głównie w wewnętrznej działalności i które nie odczuwają finansowo skutków awarii data center (zyski nie zależą w dużym stopniu od często występujących awarii zasilania),
 • Tier II
  a) przedsiębiorstwa, w których proces technologiczny ogranicza się do tradycyjnych godzin pracy, po których system może zostać wyłączony (nie potrzebują dostępu on-line po ich zakończeniu),
  b) małe firmy opierające się np. na działalności internetowej, które nie ponoszą poważnych kar finansowych z tytułu jakości usług,
  c) podmioty gospodarcze niemające zobowiązań dotyczących dostarczania usług w czasie rzeczywistym (np. są chronione przed brakiem dostępności systemu na podstawie umów),
 • Tier III – najczęściej duże firmy, których praca wymaga dostępu do zasobów znajdujących się w obiektach data center przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, dopuszczalne są krótkie okresy braku tego dostępu w przypadku zakłóceń spowodowanych przez zdarzenia nieplanowane. Ta kategoria polecana jest również dla firm prowadzących swoją działalność w internecie, dla których brak odpowiedniej jakości usług wiąże się z poważnymi konsekwencjami finansowymi. W wyniku rozwoju firmy i konieczności zapewniania odpowiednich standardów nastąpić może rozbudowa i migracja z kategorii III do kategorii IV,
 • Tier IV – najczęściej duże i bardzo duże firmy wymagające bardzo wysokiego poziomu dostępności (np. dla firm działających 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku w sektorze dużej konkurencji, w których dostęp klientów i pracowników do aplikacji decyduje o konkurencyjności). Bardzo wysokie koszty nawet krótkich przerw w zasilaniu zmuszają do zastosowania wyrafinowanych i drogich rozwiązań w zakresie zapewniania bardzo wysokiej dostępności systemu.

Do firm wymagających bardzo wysokiej niezawodności zasilania (Tier IV oraz Tier III) zaliczyć można: banki, giełdę papierów wartościowych, instytucje finansowe, transport (kolej, lotnictwo), firmy hostingowe i kolokacyjne, wojsko, policję, straż graniczną oraz szpitale.

Na rysunku 2. przedstawiono przykładową topologię systemu zasilania gwarantowanego zgodnego z kategorią Tier IV [9]. Topologia poziomu IV jest najdroższą i jednocześnie najbardziej niezawodną ze wszystkich topologii przedstawionych w klasyfikacji Uptime Institute.

Na rysunku 2. przedstawiony został układ redundancji „2N”, ale możliwy jest także układ „2(N+1)” różniący się komponentami nadmiarowymi, których brakuje w układzie „2N”.

b problematyka niezawodnosci data center rys2

Rys. 2. Przykładowa topologia systemu zasilania gwarantowanego klasy Tier IV (opracowano na podstawie [10])

Dwa niezależne od siebie źródła zasilania odbiorów powodują, że system nie ma wspólnych punktów decydujących o dostępności systemu.

Cały sprzęt IT zgodnie z ustaleniami dla kategorii Tier IV powinien mieć dwustronne zasilanie, aby zapewnić możliwość konserwacji systemu zasilania pomiędzy sprzętem IT a urządzeniem UPS bez przerwy w pracy systemu komputerowego.

Każdy element systemu klimatyzacji i systemu zasilania może zostać usunięty na czas planowanego serwisu bez konieczności wyłączania systemu komputerowego. Istotne jest również, że systemy uzupełniające się i linie zasilające muszą być całkowicie oddzielone w celu zapewnienia odpowiedniej niezawodności systemu. System jest odporny na awarię, ale należy pamiętać, że uruchomienie się alarmu przeciwpożarowego (pożar) lub awaryjne wyłączenie zasilania spowodują przerwę w działaniu systemu.

Literatura

 1. N. Szkwir, Jaka jest różnica pomiędzy serwerownią a centrum danych?, 5.05.2011, http://www.networkmagazyn.pl.
 2. Poradnik projektanta, BKT Elektronik.
 3. E. Konarzewski, G. Bernatek, Data center w Polsce, 23.10.2013, http://www.computerworld.pl.
 4. M. Piechulek, Serwerownie, data center, Centra przetwarzania danych, prezentacja firmy BKT Elektronik, 3.07.2013.
 5. http://uptimeinstitute.com.
 6. K. Szczygieł, Tworzenie koncepcji infrastruktury fizycznej Data Center w oparciu o normy, 8th PLNOG Meeting, 5–6 marca 2012.
 7. P. Piotrowski, M. Derlacki, Klasyfikacja niezawodności dla obiektów typu data center, „elektro.info” nr 6/2014.
 8. J. Wiatr, M. Orzechowski, M. Miegoń, A. Przasnyski, Poradnik projektanta systemów zasilania awaryjnego i gwarantowanego (wydanie II poprawione i rozszerzone), tom I, Eaton Quality Power, 2008.
 9. P. Piotrowski, Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center, „Elektro.info” nr 10/2014.
 10. Uptime Institute, White Paper, Tier Classifications Define Site Infrastructure Performance, by W. Pitt Turner IV, John H. Seader, PE, Vince Renaud, PE, and Kenneth G. Brill, 2008.
 11. E. Konarzewski, Najnowsze trendy na rynku data center w Polsce, prezentacja, Audytel, 2013.
 12. S. Igras, Dostępność i niezawodność, 12.01.2015, http://www.computerworld.pl.
 13. P. Piotrowski, R. Pająk, Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 1 – porównanie kosztów budowy poszczególnych układów zasilania, „elektro.info” nr 12/2012.
 14. Piotrowski, R. Pająk, Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 2 – porównanie niezawodności układów zasilania w standardach Tier, „elektro.info” nr 1–2/2013.
 15. P. Piotrowski, Aspekty elektryczne sieci komputerowych, wydanie II rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

BRADY Polska Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej? Jak szybko i niezawodnie opisać tysiące pozycji w parku energii słonecznej?

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego...

Vindo Solar B.V. to przedsiębiorstwo zajmujące się inżynierią, projektowaniem, instalacją i konserwacją fotowoltaiki, działające w Holandii, Belgii, Niemczech, Irlandii i Polsce. Firma potrzebowała wydajnego rozwiązania do identyfikacji kabli i falowników 124 000 paneli słonecznych w parku energii odnawialnej Haringvliet-Zuid w Holandii. Każde zastosowane rozwiązanie do identyfikacji musiało pozostać przymocowane i czytelne przez 10 lat w aktywnym promieniowaniu UV i w trudnych warunkach środowiskowych.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Nowe przewody wstążkowe od 3M

Nowe przewody wstążkowe od 3M Nowe przewody wstążkowe od 3M

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi...

Przewody wstążkowe i okrągłe stosuje się powszechnie zarówno w konsumenckich, jak i przemysłowych urządzeniach elektronicznych. Ich zadaniem jest zapewnianie elastycznego połączenia między systemami elektronicznymi potrzebnymi w takich branżach jak automatyzacja, RTV, telekomunikacja i informatyka. Ze względu na zróżnicowaną charakterystykę aplikacji, przewody występują w wielu wariantach. Dlatego w katalogu TME znaleźć można dosłownie setki rodzajów takich kabli. Niedawno oferta ta dodatkowo poszerzyła...

mgr inż. Julian Wiatr Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych Instalacja fotowoltaiczna na terenie stacji paliw płynnych i gazowych

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny...

Wykorzystanie energii słonecznej przy lokalizacji elektrowni PV w miejscu dobrego nasłonecznienia może skutkować nadmiarem produkcji energii elektrycznej w stosunku do potrzeb. Z pomocą przychodzą magazyny energii, w których może zostać zgromadzony jej nadmiar, przeznaczony do wykorzystania w godzinach nocnych lub w zależności od potrzeb użytkownika.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Smart Home – co to jest i jaki system wybrać? Smart Home – co to jest i jaki system wybrać?

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści...

Dlaczego systemy inteligentnego domu są coraz bardziej popularne? Ponieważ zapewniają domownikom komfort i dają poczucie bezpieczeństwa. Poznaj funkcjonalności systemu inteligentnego domu oraz korzyści płynące ze stosowania zestawów Smart Home.

Mirosław Marciniak Ensto Building System Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Domowe stacje ładowania – bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich,...

Według danych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych po polskich drogach pod koniec marca jeździło prawie 23 tysiące elektrycznych samochodów osobowych. Choć daleko nam do krajów skandynawskich, które przodują w dziedzinie elektromobilności, to widok auta elektrycznego budzi coraz mniejsze zdziwienie. Wzrost zainteresowania autami elektrycznymi powoduje zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę ładowania. Choć w wielu miejscach publicznych, takich jak centra handlowe czy urzędy, coraz...

BayWa r.e. Solar Systems Fronius Wattpilot

Fronius Wattpilot Fronius Wattpilot

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

Ładowanie samochodów elektrycznych w domu i w podróży

BRADY Polska Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw Inteligentne zarządzanie łańcuchem dostaw

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Teraz firmy mogą usprawnić zarządzanie łańcuchem dostaw przedmiotów, poprawić uwierzytelnianie i zwiększyć zaangażowanie użytkowników końcowych za pomocą jednej etykiety.

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny punkt oświetleniowy – bieżące wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest ograniczenie skutków zderzenia drogowego.

BRADY Polska Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet Brady A8500 Flexcell – automatyczne drukowanie i umieszczanie etykiet

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu...

Brady A8500 Flexcell umożliwia automatyczny wydruk i umieszczenie niezawodnej etykiety identyfikacyjnej w dowolnym miejscu na dowolnym wielo- lub jednopłytkowym standardowym obwodzie drukowanym w ciągu 3 sekund. Odkryj nowe zautomatyzowane rozwiązanie!

BRADY Polska BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów BradyPrinter i5300: Łatwa obsługa. Bez konfiguracji i korekt. Bez odpadów

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody...

Konfiguracja, przełączanie i drukowanie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki przemysłowej drukarce etykiet BradyPrinter i5300. Jest intuicyjna, automatycznie kalibrowana i precyzyjna, drukuje kody kreskowe i małe czcionki na etykietach o wielkości zaledwie 5,08 mm.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów Nowe wymogi w zakresie kodeksów sieciowych i certyfikatów

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny...

Szybki i intensywny rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce jest faktem. Jest odpowiedzią na rosnące ceny energii oraz ciągły wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, czynnik charakterystyczny dla krajów rozwijających się (fot. 1.).

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet Arduino – komunikacja z wykorzystaniem sieci Ethernet

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny...

Tworzenie rozbudowanych sieci komputerowych już od dobrych kilkunastu lat przestało służyć jedynie łączeniu komputerów. Spadek cen oraz wzrost mocy obliczeniowej małych mikrokontrolerów rozpoczął gwałtowny proces przyłączania do lokalnych sieci Ethenetowych czy nawet globalnej sieci Internetowej, niskomocowych urządzeń, pełniących głównie funkcje kontrolne, sterujące i pomiarowe.

AS ENERGY AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC AS Energy: dystrybutor nowoczesnych rozwiązań dla PV i HVAC

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych...

Fotowoltaika to najdynamiczniej rozwijający się sektor OZE w Polsce. Swój rozkwit przeżywa również branża HVAC. Marką specjalizującą się w obu tych obszarach i proponującą jedne z najbardziej nowoczesnych i niezawodnych rozwiązań na rynku jest AS Energy. W swoich działaniach łączy troskę o środowisko naturalne z dostarczaniem produktów najwyższej klasy.

Relpol S.A. RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 RELPOL zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku....

W dniach 14–16 września odbędzie się kolejna edycja międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. Weźmie w nich udział firma Relpol – wiodący producent przekaźników, obecny w branży od 1958 roku. Relpol zaprasza na stoisko nr 12 w pawilonie A.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Wamtechnik zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

Wamtechnik, jeden z największych w Europie assemblerów baterii, wystawia się na tegorocznych międzynarodowych Targach ENERGETAB. Targi jak co roku odbywają się w Bielsko-Białej, w dniach 14-16 września.

ELEKTROMETAL SA Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021 Elektrometal zaprasza na Targi ENERGETAB 2021

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

Firma Elektrometal SA będzie obecna międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. Zapraszamy na stoisko A36.

BayWa r.e. Solar Systems novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV novotegra – szybki i prosty montaż modułów PV

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy...

Baywa r.e. Solar Systems Sp. z o.o. – autoryzowany dystrybutor PV w Polsce oferuje nie tylko moduły, falowniki i wszelkie akcesoria PV od globalnych, sprawdzonych dostawców, ale także autorski system montażowy novotegra opracowany przez rodzimą spółkę BayWa r.e.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder na Targach ENERGETAB 2021 Finder na Targach ENERGETAB 2021

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, będzie obecny na Targach ENERGETAB 2021, odbywających się w Bielsko-Białej w dniach 14-16 września. Firma zaprasza na swoje stoisko A58.

merXu Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem Nowe możliwości dzięki integracji merXu z BaseLinkerem

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

MerXu to nowa międzynarodowa platforma internetowa dla przedsiębiorców sprzedających i kupujących przede wszystkim w kategoriach przemysłowych, takich jak elektrotechnika i oświetlenie.

swiatlolux.pl Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki? Jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki?

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj,...

Remontujesz mieszkanie? Wybrałeś już żyrandol do salonu lub sypialni i teraz zastanawiasz się, kto go podłączy? Nie musisz dzwonić po elektryka – świetnie poradzisz sobie samodzielnie! Nie wierzysz? Przeczytaj, jak podłączyć żyrandol na 3 żarówki. To prostsze niż myślisz!

Brother Polska BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

BROTHER na Targach ENERGETAB 2021 BROTHER na Targach ENERGETAB 2021

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku...

Firma BROTHER bierze udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2021, które odbywają się w Bielsku-Białej w dniach 14-16 września. W ramach targowej promocji drukarka PTE110VP będzie sprzedawana na stoisku BROTHER za 99 zł, czyli 50% taniej. Zapraszamy na stoisko N16.

AS ENERGY Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni? Fotowoltaika na nowych zasadach. Co się zmieni?

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW,...

Rozwój fotowoltaiki w Polsce nie zwalnia tempa. Jak wynika z informacji statystycznej opublikowanej przez Agencję Rynku Energii (ARE), moc zainstalowana w PV w czerwcu 2021 roku wyniosła niemal 5,4 GW, co oznacza wzrost o 117% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Czy na dynamikę przyrostu instalacji wpłyną planowane nowe przepisy prawne? Przedstawiamy zmiany, jakie czekają osoby zainteresowane inwestycją w fotowoltaikę.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

Euro Pro Group Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021 Euro Pro Group na Targach ENERGETAB 2021

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września...

Euro Pro Group, firma prowadząca dystrybucję kamer diagnostycznych oraz badania diagnostyczne, będzie obecna na międzynarodowych targach energetycznych ENERGETAB, które odbędą się w dniach 14-16 września w Bielsku-Białej. Zaprezentuje tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.