elektro.info

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

news Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii Sąd unieważnił podwyżkę ceny energii

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej...

Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał wyrok w sprawie sporu związanego z podwyżką cen energii elektrycznej, która została wprowadzona jednostronną decyzją sprzedawcy. Sąd uznał, że uzasadnienie podwyżki bliżej niesprecyzowanymi zmianami rynkowymi jest niewystarczające i wydał wyrok korzystny dla odbiorcy.

news Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej Wystartowała budowa największej morskiej farmy wiatrowej

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE...

Jak podaje portal gramwzielone.pl, wystartowała budowa największej farmy wiatrowej – projekt Dogger Bank o mocy 3,6 GW powstaje w brytyjskiej części Morza Północnego. Realizują go brytyjski deweloper SSE Renewables i norweski koncern paliwowy Equinor.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

The chosen aspects of the reliability of guaranteed power supply and information system in the data centers buildings

Widok serwerowni
Fot. K. Kuczyński

Widok serwerowni


Fot. K. Kuczyński

Zagadnienie niezawodności zasilania gwarantowanego w obiektach data center jest bardzo istotne na etapie zarówno budowy, jak i eksploatacji obiektu.

Zobacz także

Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza UPS?

Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza UPS? Na co zwracać uwagę przy wyborze zasilacza UPS?

Występowanie stanów awaryjnych lub innych zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, jak również oddziaływanie czynników atmosferycznych wpływa na powstawanie przerw w dostawach energii. Oddziałujące zaburzenia...

Występowanie stanów awaryjnych lub innych zaburzeń w systemie elektroenergetycznym, jak również oddziaływanie czynników atmosferycznych wpływa na powstawanie przerw w dostawach energii. Oddziałujące zaburzenia bądź przerwy w zasilaniu odbiorników mogą powodować utratę przetwarzanych danych, uszkodzenie urządzeń, przegrzewanie się systemów z uwagi na wyłączenie klimatyzacji, a w konsekwencji ich natychmiastowe zatrzymanie lub uszkodzenie. Zabezpieczeniem przed przytoczonymi konsekwencjami jest zastosowanie...

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Niezawodność ­systemu informatycznego w data center jest szerszym pojęciem związanym m.in.: z czynnikiem ludzkim, jakością sprzętu IT, jak również właściwymi parametrami środowiska ­serwerowni. Wysoka niezawodność nie zawsze gwarantuje wysoką dostępność systemu.

Dlaczego wysoka niezawodność jest tak istotna w obiektach typu data center?

Brak możliwości działania kluczowych aplikacji na skutek braku zasilania lub awarii infrastruktury informatycznej to w wielu obszarach biznesu bardzo wysokie nieoczekiwane koszty. Kosztowna jest również w wielu przypadkach utrata danych w wyniku awarii zasilania elektrycznego. Koszty wizerunkowe wynikające np. ze zmniejszonego zaufania klientów do firmy na skutek problemów z dostępem do systemu informatycznego również mogą być znaczące.

Według statystyk amerykańskich 91% obiektów typu data center doświadczyło nieplanowanej przerwy w działaniu w ciągu 24 miesięcy, a ponad 70% wszystkich awarii w data center jest spowodowanych przez czynnik ludzki [2, 16].

Awaria dotyczyć może, na co należy zwrócić uwagę, zarówno braku zasilania elektrycznego, jak i braku działania systemu informatycznego przy działającym zasilaniu elektrycznym.

Według badań firmy Gartner w USA, około 80% zaników w działaniu systemów niezwiązanych z brakiem zasilania elektrycznego wynikało z błędnych działań administratorów systemu oraz wykonawców systemu [3].

Nieco inne statystyki podaje Ponemon Institute [12]. Na podstawie danych z 41 obiektów data center różnej wielkości i z różnych branży ustalono, że najczęstszą przyczyną nieplanowanych przestojów systemu komputerowego były awarie zasilaczy UPS. Szczegóły przedstawiono na rysunku 1.

problematyka niezawodnosci zasilania rys01

Rys. 1. Główne przyczyny nieplanowanych przestojów (opracowano na podstawie [12])

„USA Today” opublikowało analizę około 200 obiektów typu data center, która wykazała, że w 80% obiektów godzinny koszt przestojów przekroczył kwotę 50 000 $ [3].

W 25% przypadków godzinny koszt przestojów przekroczył olbrzymią kwotę 500 000 $.

Średni roczny czas przerwy wyniósł 14 godzin.

Koszt przestoju silnie zależy od profilu działalności.

W sektorze mediów godzinny koszt przestoju to około 90 tysięcy dolarów.

W przypadków dużych firm brokerskich koszt ten wynosić może nawet 6,5 miliona dolarów.

Średni koszt za minutę przestojów w obiektach typu data center w USA wzrósł o 41% od 5614 USD w 2010 do 7908 USD w 2013.

Natomiast w Polsce już 10 min zatrzymania data center jednej z sieci marketów kosztowało ponad 12 milionów złotych. Mówimy tu tylko o zatrzymaniu procesu logistycznego, nie mówiąc o ­zatrzymaniu procesów sprzedaży [4].

problematyka niezawodnosci zasilania tab01

Tab. 1. Koszty przestojów w obiektach data center w zależności od niezawodności i dostępności systemu (opracowano na podstawie [3])

tabeli 1. przedstawiono szacunkowe koszty przestojów w obiektach data center w zależności od dostępności i niezawodności systemu.

W obiektach o najwyższej niezawodności liczba przerw jest oczywiście najmniejsza. Najmniejszy jest również czas pojedynczej przerwy, ale również, co bardzo istotne, średni koszt pojedynczej przerwy.

W bilansie ogólnych kosztów wynikających z przerw w działaniu, obiekty data center o niskiej niezawodności i dostępności wypadają oczywiście najgorzej.

Koszty te są, na co warto zwrócić uwagę, 40-krotnie większe niż w przypadku obiektów data center o najwyższej niezawodności.

Ewidentnie wynika stąd, że warto ponieść wyższe koszty na etapie budowy data center w celu zwiększenia poziomu niezawodności. Warto jednak pamiętać, że wyjątkowo wysoka niezawodność jest znacząco droższa od wysokiej niezawodności – koszty rosną znacznie dynamiczniej niż poziom niezawodności, co ilustrują rysunek 2. i rysunek 3.

problematyka niezawodnosci zasilania rys02

Rys. 2. Procentowy koszt budowy poszczególnych układów zasilania Tier w odniesieniu do kosztu układu zasilania w kategorii Tier I [5]

b problematyka niezawodnosci zasilania rys03

Rys. 3. Współczynnik dostępności w zależności od kosztów budowy dla poszczególnych kategorii Tier [6]

SLA (ang. Service Level Agreement) to umowa dotycząca poziomu usług, która w szczegółowy sposób określa ustalone pomiędzy stronami parametry świadczonych usług [1]. Usługi informatyczne są w pewnego rodzaju zależności drzewiastej. Na szczycie mamy usługi świadczone dla biznesu, poniżej aplikacje wspierające te usługi, jeszcze niżej – infrastrukturę i sieć. Utworzenie katalogu usług i podzielenie ich w odpowiednie zakresy jest podstawą do określenia warunków utrzymania. Dostępność to zdolność systemu informatycznego do poprawnego wypełniania powierzonego mu zadania w ciągu zdefiniowanego okresu czasu. Zazwyczaj dostępność jest określana w umowie z firmą zajmującą się utrzymaniem systemu lub infrastruktury. Gwarantowany roczny czas braku dostępu do danych (tzw. czas SLA) w krajowych obiektach data center wynosi maksymalnie do 90 minut. Dostępność systemu oznacza jego działanie jako całości. Innymi słowy, czas naprawy awarii jednego z wielu serwerów to czas niedostępności systemu – nie każda przerwa w działaniu systemu jest więc bezpośrednio związana z brakiem zasilania elektrycznego. Najbardziej zaawansowane systemy są dostępne przez 99,999% czasu – oznacza to 300 sekund (5 minut) niedostępności systemu w ciągu jednego roku (tab. 2.).

Jakiego poziomu dostępności spodziewają się firmy posiadające data center? W przeprowadzonej w USA ankiecie, 10% firm posiadających obiekt typu data center uważa, że potrzebuje poziomu dostępności powyżej 99,999%. Poziom 99,999% jest wystarczający dla 9% firm. Dla 30% firm wystarczający wydaje się poziom dostępności 99,99%, a dla 39% wystarczający jest poziom dostępności 99,9%. W przypadku jedynie 15% firm wystarczający jest dla nich poziom dostępności równy 99%. Poziom dostępności na poziomie poniżej 99% był wystarczający jedynie dla 4% firm [3]. Szczegółowo przedstawiono preferencje na rysunku 4.

problematyka niezawodnosci zasilania tab02

Tab. 2. Procentowa dostępność systemu a czas niedostępności w ciągu 1 miesiąca oraz 1 roku (opracowano na podstawie [1])

problematyka niezawodnosci zasilania rys04

Rys. 4. Potrzeby ankietowanych obiektów data center odnośnie wartości dostępności systemu (opracowano na podstawie [3])

Efektywne chłodzenie elementem niezawodności systemu komputerowego

Niezawodność pracy systemu to również wydajne i niezawodne chłodzenie sprzętu IT w serwerowni.

Standardowa temperatura w pomieszczeniach serwerowni powinna wynosić około 24°C przy wilgotności względnej powietrza około 50%. Szczegółowo określa te parametry standard ASHRAE TC 9.9 2011 – minimalna temperatura 18°C, maksymalna temperatura 27°C, minimalna wilgotność 35%, maksymalna wilgotność 60%.

Natomiast maksymalna zmiana temperatury nie powinna być większa niż 5°C na godzinę.

Zbyt wysoka wilgotność powietrza może być powodem kondensacji pary wodnej mogącej powodować zwarcia w układach elektronicznych sprzętu IT, a zbyt niska wilgotność powietrza to ryzyko zbyt silnych oddziaływań elektrostatycznych.

Pomiar temperatury powinien odbywać się na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi wzdłuż linii środkowej zimnego korytarza oraz w istotnych miejscach dla sprzętu IT.

Brak chłodzenia sprzętu komputerowego (serwery, aktywny sprzęt sieciowy) groziłby wzrostem temperatury do wartości, które działają destrukcyjnie na sprzęt, a w konsekwencji mogą powodować nieplanowane przerwy w działaniu systemu.

Przykładowo, temperatura wewnątrz obudowy komputera/serwera powinna być utrzymana na poziomie 30–40°C i absolutnie nie może przekraczać 55°C (temperatura uśredniona) [7].

Oczywiście część podzespołów, takich jak procesory i karty graficzne, pracuje przy znacznie wyższych wartościach wydzielanego ciepła (radzą sobie nawet z temperaturą 80–90°C), ale tak wysoka temperatura występuje tylko lokalnie. W temperaturze 150°C krzem zaczyna przewodzić prąd w podobny sposób jak metal – w układzie nagrzanym do temperatury krytycznej wszystkie tranzystory zostają w nim zwarte i znikają zaprojektowane struktury logiczne – uszkodzenia są nieodwracalne. W przypadku procesorów firmy Intel natychmiastowe, nieodwracalne zniszczenie układu następuje w temperaturze około 135°C, a w przypadku procesorów firmy AMD w temperaturze około 125°C.

Układy scalone (dobrych producentów) są tak projektowane aby w zakresie temperatur 25–65°C były w stanie pracować w sposób ciągły przez minimum 10 lat.

Przykładowe maksymalne temperatury pracy to:

 • 95°C dla procesora (przekroczenie tej temperatury skraca „życie” procesora do około 1,5 roku),
 • 80°C dla karty graficznej,
 • 60°C dla dysku twardego,
 • 45°C dla płyty głównej (kondensatory, rezystory)
 • oraz 45°C dla nagrywarki DVD (po przekroczeniu 60°C plastikowe mocowania soczewek oraz optyka z plastiku zaczyna się deformować i prawidłowe zogniskowanie wiązki laserowej nie jest możliwe).

W przypadku przegrzania serwera można oczekiwać restartów systemu lub zawieszenia się systemu komputerowego, a w najlepszym przypadku spowolnienia pracy wynikające z zadziałania mechanizmów zabezpieczających układy przed przegrzaniem (np. zmniejszenie częstotliwości taktowania procesorów).

W kontekście monitoringu parametrów serwerowni warto wspomnieć o zaawansowanych urządzeniach PDU (ang. Power Distribution Unit), czyli listwach dystrybucji zasilania stosowanych w szafach serwerowych.

W serwerowniach stosuje się głównie listwy pionowe montowane z tyłu szafy rackowej – po dwie na szafę, każda na osobną linię zasilania.

Listwy mogą mieć różne parametry użytkowe oraz funkcje.

Przykładem jednych z bardziej rozbudowanych urządzeń PDU są zarządzalne listwy dystrybucji zasilania – Network Power Manager V (NPM V) (fot. 1.).

problematyka niezawodnosci zasilania fot01

Fot. 1. Pozioma zarządzalna 19” listwa dystrybucji zasilania BKT NPM V – widok z przodu oraz z tyłu [11]

Urządzenia mające wersję jednofazową oraz trójfazową (prąd do 32 A) łączą w sobie funkcje dystrybucji energii oraz mają dodatkowe funkcje [10]:

 • alarmu,
 • monitoringu,
 • zarządzania
 • oraz konfiguracji.

Zarządzalne PDU ma interfejsy Ethernet, SNMP (V1, V2c, V3), HTTP, SSH, Telnet, SMTP oraz złącze USB do komunikacji bezprzewodowej.

Alarmy oprócz ich wizualizacji na panelu kontrolnym oraz generacji dźwięku (wewnętrzny wbudowany alarm) wysyłane są także na wskazane adresy e-mail.

Ponadto alarmy widoczne są z poziomu interfejsu www.

Urządzenie może współpracować z podpiętymi do urządzenia:

 • czujnikami temperatury i wilgotności (oprócz bieżących wartości odnotowuje wartości minimalne oraz maksymalne),
 • czujnikiem zalania,
 • czujnikiem dymu
 • oraz czujnikami otwarcia drzwi (również osłon bocznych szafy).

Listwa monitoruje ponadto zużycie energii z całej listwy oraz z każdego gniazdka, pokazuje bieżącą wartość współczynnika mocy, napięcie zasilania oraz natężenie prądu dla każdego gniazda, oraz całej listwy, pobór mocy z całej listy oraz z każdego gniazda.

Urządzenie odnotowuje ponadto minimalne oraz maksymalne wartości napięcia, oraz prądu.

Urządzenia NPM V zawierają ponadto porty RJ45 do kaskadowego łączenia kilku urządzeń w łańcuch wielu urządzeń PDU korzystających z jednego adresu IP.

Konfiguracji podlega np. obciążenie prądowe każdego gniazda oraz każdej fazy z ustalonymi wartościami maksymalnymi oraz czasem opóźnienia przy sekwencyjnym wyłączaniu.

Konfigurowane są również wszystkie te wartości, które uruchamiają alarm po przekroczeniu zdefiniowanych w konfiguracji wartości.

Do wyposażenia dodatkowego PDU zaliczyć można:

 • wyłącznik nadmiarowoprądowy,
 • wyłącznik różnicowoprądowy zintegrowany z wyłącznikiem nadmiarowoprądowym
 • oraz wymienny moduł przeciwprzepięciowy z filtrem.

Warto dodać, że w przypadku zasilania wielu szaf teleinformatycznych do monitorowania zastosować można np. system EMS (System Monitorowania Środowiska), za pomocą którego można nadzorować środowisko i zasilanie w jednej lub kilku szafach (maksymalnie 11 jednostek typu slave) (fot. 2.).

Na całość systemu składają się: jednostka centralna (master), jednostki wykonawcze (slave), koncentrator oraz listwy zasilające PDU z modułami MPD [10]. Do systemu EMS nie podpina się listew zarządzanych, takich jak NPM, ale listwy PDU z modułami pomiarowymi, które tylko monitorują parametry elektryczne i środowiskowe z całej listwy. Szczegóły połączeń w systemie przedstawiono na rysunku 5.

Problem właściwej temperatury dotyczy oczywiście również elementów zasilania gwarantowanego. Przykładowo UPS musi być zaprojektowany zgodnie z normą IEC62040 do maksymalnej temperatury pracy nie większej niż 40°C. Według normy EN 50600-2-3:2014 pomieszczenia, w których znajdują się zespoły prądotwórcze, oraz pomieszczenia, w których znajdują się transformatory, powinny mieć temperaturę od 10°C do 35°C, jeśli nie ma dokładnych wytycznych. Pomieszczenie, w którym znajdują się baterie akumulatorów, powinno mieć natomiast temperaturę od 19°C do 22°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Proces doboru klimatyzacji precyzyjnej dla obiektu data center jest obecnie procesem oceny tzw. TCO (ang. Total Cost of Ownership), czyli całkowitego kosztu posiadania. TCO to suma wszystkich kosztów danego rozwiązania począwszy od jego zakupu, poprzez użytkowanie, aż do likwidacji. Na TCO składają się w tym przypadku m.in. [4]:

 • koszt zakupu urządzeń i instalacji (systemu),
 • prognozowane koszty eksploatacji – energii elektrycznej i serwisu z materiałami eksploatacyjnymi
 • tzw. czas SLA (związany z kosztami), na który składają się:
  • czas reakcji serwisu (czas, w którym dostawca usługi serwisowej reaguje na zgłoszenie klienta w formie albo potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, albo telefonu zwrotnego do użytkownika systemu lub przyjazdu na obiekt w celu oceny problemu/usterki)
  • i czas doprowadzenia systemu do 100% sprawności (czas, w którym serwis naprawi i uruchomi system klimatyzacji). Oczywiście im krótszy czas SLA jest gwarantowany, tym koszty dla firmy są wyższe.
problematyka niezawodnosci zasilania fot02

Fot. 2. System EMS – jednostka centralna [11]

problematyka niezawodnosci zasilania rys05

Rys. 5. System EMS – przykładowa konfiguracja systemu [11]

Inny istotny element związany z utrzymaniem m.in. właściwej temperatury w serwerowni i mający wpływ na koszt pracy systemu to efektywność wg PUE (ang. Power Usage Effectiveness). Efektywność zużycia energii (PUE) to jeden z najważniejszych wskaźników określających parametry data center. PUE obliczamy według wzoru (1):

problematyka niezawodnosci zasilania wzor

Wzór 1

Im mniejsza wartość PUE (bliższa liczbie 1), tym niższe koszty związane z opłatami za energię elektryczną.

W nowoczesnych data center wartość PUE może wynosić około 1,3 i mniej. W skrajnie niekorzystnym przypadku, np. PUE = 3, gdy do działania sprzętu IT potrzeba np. 10 kW mocy to całkowite zapotrzebowanie na moc wynosi aż 30 kW.

Warto dodać, że według analiz Uptime Institute średnia wartość PUE w roku 2011 wynosiła 1,89, a w roku 2014 zmalała do wartości 1,7 [2]. Pobór mocy przez systemy chłodnicze stanowi dużą część całkowitego zapotrzebowania na moc w obiekcie data center. Ilustruje to rysunek 6. W tym przykładowym przypadku wskaźnik PUE wynosi aż 2,7.

Oczywiście im bardziej wyrafinowany system chłodzenia, tym wartość wskaźnika PUE jest mniejsza, maleją koszty opłat za energię elektryczną – ilustruje to rysunek 7., dla którego wartość wskaźnika PUE wynosi tylko 1,7. Zmiana nastąpiła w wyniku zastosowania energooszczędnych rozwiązań w systemie klimatyzacji przykładowego data center przedstawionego na rysunku 6.

Według statystyk amerykańskich [2] 12% ankietowanych obiektów typu data center pożąda PUE o wartościach ekstremalnie niskich czyli 1,0–1,2, 47% data center chciałoby wartości PUE 1,2–1,5, natomiast 37% data center byłoby zadowolonych z wartości PUE 1,5–2,0.

problematyka niezawodnosci zasilania rys06

Rys. 6. Przykładowy rozkład energii w data center (opracowano na podstawie [8])

problematyka niezawodnosci zasilania rys07

Rys. 7. Przykładowy rozkład energii w data center po zastosowaniu energooszczędnych technologii w zakresie klimatyzacji (opracowano na podstawie [8])

Istnieje wiele rozwiązań energooszczędnych, które pozwalają znacząco obniżyć wartość wskaźnika PUE oraz całkowite zapotrzebowanie na energię.

Jednym z najlepszych sposobów na poprawienie efektu chłodzenia w serwerowniach są tzw. zamknięcia stref gorących lub zimnych. Zastosować można np. szafy chłodnicze (nadmuch pod podłogą techniczną) z użyciem zabudowy, np. typu „NAUTILUS” [8].

Interesującym, ale dość drogim rozwiązaniem (nie do każdej strefy klimatycznej), jest wykorzystanie w klimatyzacji systemu Free Cooling (darmowy chłód) – jest to system pozwalający na wytwarzanie schłodzonej wody bez angażowania sprężarek chłodniczych, a wykorzystującym tylko niską temperaturę powietrza zewnętrznego w chłodnych porach roku [8].

Samodzielne naturalne chłodzenie w warunkach krajowych jest możliwe do 20% czasu eksploatacji, natomiast przez około 18% czasu eksploatacji jako chłodzenie wspomagające w systemie klimatyzacji wykorzystującym energię elektryczną. Oprócz oszczędności w zużyciu energii, przedłuża się również żywotność sprężarek.

W przypadku wyrafinowanych rozwiązań w zakresie systemów klimatyzacji koszty na etapie budowy/modernizacji data center są oczywiście wyższe – należy więc i ten aspekt kosztów brać pod uwagę.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem wydaje się symulacja kosztów całkowitych (nakłady początkowe na budowę (wielowariantowe w zależności od zastosowanych technologii) oraz koszty roczne związane z działaniem data center) dla pewnego okresu czasu, np. 10 lat, i wybór takich rozwiązań, które przy zachowaniu wymaganej niezawodności oraz wymaganych standardów będą najkorzystniejsze ekonomicznie.

Warto wiedzieć, że globalne zużycie energii przez obiekty data center na świecie wynoszące 322 TWh w 2012 roku stanowiło około 1,8% całkowitego zużycia energii elektrycznej [9].

Podsumowanie

Poziom Tier IV daje najwyższą dostępność zasilania dla odbiorów końcowych, ale jest jednocześnie najdroższy, ponieważ wymaga zastosowania wielu, często drogich elementów nadmiarowych. Ponadto, pomimo większych kosztów projektu, budowy oraz utrzymania obiektu, otrzymuje się współczynnik dostępności na poziomie niewiele większym niż w obiekcie z poziomem Tier III.

Kompromisowym rozwiązaniem wydaje się wybór poziomu Tier III, który w przybliżeniu może kosztować 50% więcej od wyboru poziomu I lub II, ale jego dostępność będzie kilkukrotnie wyższa [13, 14, 15].

Właściwy, efektywny system klimatyzacji z redundancją jest również istotnym elementem wpływającym na dostępność systemu komputerowego. Przyczyną awarii może być usterka, np. serwera, wynikająca z przegrzania jego elementów. Inwestycje w wysokiej jakości systemy klimatyzacji są więc istotne.

Według statystyk [2, 16] błędy ludzkie są odpowiedzialne za 70% zaników działania obiektów typu data center.

Właściwe przeszkolenie personelu, odpowiednie przepisy dotyczące pracy i kontrola ich przestrzegania, właściwe procedury obsługi i konserwacji elementów systemu są również bardzo istotnym elementem wpływającym na jego niezawodność.

Eliminując chociaż część błędów wynikających z działań człowieka, niezawodność systemu mogłaby znacząco wzrosnąć. Inwestycje w jakość pracy personelu w celu minimalizacji błędów wynikających z ich działań są na pewno warte poniesienia i raczej niezbyt wysokie w porównaniu z dalszą rozbudową redundancji systemów.

Bardzo istotnym elementem związanym z zapewnieniem wysokiej niezawodności systemu jest również monitoring środowiskowy pozwalający odpowiednio szybko reagować na potencjalne zagrożenia (np. uszkodzenia baterii w systemach UPS, zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniu, zakłócenia w sieci zasilającej, przekroczenie dopuszczalnej wartości prądu w obwodzie itd.) i zapobiegać powstaniu awarii, czyli działania sprzyjające zachowaniu jak najwyższej wartości czasu MTBF dla systemu.

Gwarancja szybkiego dojazdu serwisu w przypadku awarii, posiadanie fachowego personelu serwisowego w data center zapewniającego maksymalnie krótki czas naprawy usterki, to także ważne elementy wpływające na zmniejszenie z kolei wartości czasu MTTR dla systemu (większa dostępność systemu).

Bardzo ważna jest ponadto automatyzacja reakcji na określone zagrożenia. Dbałość o przestrzeganie wymaganych zakresów przeglądów okresowych i ich terminów to również element prewencyjny minimalizujący prawdopodobieństwo awarii.

Literatura

 1. Karwatka P: Co to jest SLA i jakie powinna mieć parametry?, 6.11.2012, http://ideas2action.pl/
 2. Severina L.: Data Centre Trends – Now and in the Future, Symposium Uptime Institute, Santa Clara, 20-22 may 2014.
 3. Perlin M.: Downtime, outages and failures – understanding their true costs, http://www.evolven.com/blog/downtime-outages-and-failures-understanding-their-true-costs.html
 4. Biernacki B.: Aspekty biznesowe serwisu klimatyzacji w data center, 24.03.2012, http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/
 5. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 1 – porównanie kosztów budowy poszczególnych układów zasilania, Elektro.info nr. 12/2012
 6. Piotrowski P., Pająk R.: Analiza układów zasilania dla obiektu typu data center w zależności od wymaganego poziomu niezawodności, część 2 – porównanie niezawodności układów zasilania w standardach Tier, Elektro.info nr. 1/2/2013
 7. Bieńkowski M.: Pecetowe upały, CHIP, luty 2006,
 8. Piechulek M.: Serwerownie, data center, Centra przetwarzania danych, prezentacja firmy BKT Elektronik 3.07.2013,
 9. http://www.datacenterdynamics.com/
 10. Łapiński M: Systemy dystrybucji energii, prezentacja firmy BKT Elektronik, 20.10.2014,
 11. www.bkte.pl
 12. Calculating the Cost of Data Center Outages, Ponemon Institute Research Report, 2011
 13. Piotrowski P.: Aspekty elektryczne sieci komputerowych, wydanie II rozszerzone, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011
 14. Piotrowski P., Derlacki M.: Klasyfikacja niezawodności dla obiektów typu data center, Elektro.info nr 6/2014,
 15. Piotrowski P.: Niezawodność zasilania gwarantowanego dla obiektów typu data center, Elektro.info nr 10/2014.
 16. Uptime Institute – AIRs Abnormal Incident Reports database, 2012

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.