elektro.info

LED-y na ulicach miast i gmin

Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie objęła swoim zakresem 80 % systemu oświetleniowego miasta, fot. K. Strzałka-Gołuszka, J. Strzałka

Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie objęła swoim zakresem 80 % systemu oświetleniowego miasta, fot. K. Strzałka-Gołuszka, J. Strzałka

W obecnych czasach zużycie energii jest znacznie większe niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Ze wszystkich stron kierowane są wezwania do jej oszczędzania. Co więcej posiadamy coraz większą świadomość tego, że oszczędzanie energii jest bardzo ważne nie tylko dla naszych portfeli, ale i środowiska. Energooszczędność zatem staje się istotnym kryterium dobrego projektu i jakości wykonawstwa, co w głównej mierze zależy od zastosowanych materiałów.

Zobacz także

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Potężnym narzędziem w walce o oszczędności są będące tematem artykułu, nowoczesne diody LED. Dynamiczny rozwój technologiczny w produkcji półprzewodnikowych źródeł światła, w ostatnich kilkunastu latach sprawił, iż stało się możliwe stosowanie ich jako pełnowartościowych źródeł światła. Coraz większe moce emisyjne tych źródeł pozwoliły na zastosowanie diod LED w oświetleniu w przemyśle motoryzacyjnym, do podświetlania dużych wyświetlaczy LCD, w oświetleniu dekoracyjnym, architektonicznym, w sygnalizacji ulicznej oraz w oświetleniu ogólnym zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym (drogowym).

W artykule przedstawiono pokrótce historię rozwoju diod, ich budowę i zasadę działania. Ukazano zalety i możliwości stosowania diod LED jako źródeł światła w oświetleniu drogowym w aspekcie oszczędności energii. Wskazano na możliwości pozyskania przez gminy dofinansowania na modernizację oświetlenia. Podano kilka przykładów dokonanych modernizacji bazujących na technologii LED i ich rezultaty.

Dioda LED jako źródło światła – krótka historia, budowa, działanie

Podstawą działania diod LED jest zjawisko elektroluminescencji. Po raz pierwszy zostało ono zaobserwowane w 1907 roku przez eksperymentatora brytyjskiego H. J. Rounda z laboratoriów Marconiego, który wykrył emisję światła widzialnego z kryształu węglika krzemu (SiC), a pierwszą diodę świecącą zbudował Rosjanin Oleg Łosiew w roku 1927. Kolejne badania związków półprzewodnikowych, pod koniec lat trzydziestych XX wieku, pozwoliły na zaobserwowanie zjawiska elektroluminescencji w siarczku cynku (ZnS).

Pierwsze diody LED do zastosowań specjalnych wytworzono na bazie arsenku galu (GaAs) dopiero w 1962 roku, a na rynek konsumencki trafiły dopiero w latach 70. ub. wieku. Początkowo emitowały one światło monochromatyczne, najpierw podczerwone, potem czerwone, zielone, niebieskie a na końcu białe.

Prawdziwa rewolucja LED nadeszła dopiero w drugiej dekadzie XXI wieku, gdy opracowano wyrafinowane półprzewodniki pozwalające na osiągniecie dużego strumienia świetlnego, a masowa produkcja umożliwiła spadek cen do poziomu akceptowalnego przez konsumentów.

Obecnie technika świetlna dysponuje półprzewodnikowymi źródłami światła o wysokiej wydajności, emitującymi światło w trzech podstawowych barwach: czerwonej, zielonej i niebieskiej, a w wyniku połączenia tych trzech barw możliwe staje się otrzymanie światła białego, co umożliwia ich szersze zastosowanie.

Diody LED (Light Emitting Diode) są strukturami półprzewodnikowymi. W skład ich budowy wchodzi warstwa półprzewodnika typu n, obszar aktywny zwany złączem p-n, warstwa półprzewodnika typu p oraz para metalowych kontaktów – elektrody dodatniej (do materiału typu p) i elektrody ujemnej (do materiału typu n). Podstawą działania półprzewodnikowych diod emitujących światło, jak wspomniano wcześniej jest elektroluminescencja. Cechą charakterystyczną materiału p jest posiadanie nadmiaru dziur w paśmie walencyjnym, z kolei materiał n posiada w tym paśmie nadmiar elektronów. W momencie spolaryzowania diody w kierunku przewodzenia, następuje przenikanie elektronów i dziur do warstwy aktywnej o niższym poziomie energetycznym. W złączu p-n, zwanym złączem epilaktycznym, będącym połączeniem dwóch warstw materiałów półprzewodnikowych typu p i n, wzbudzone elektrony rekombinują z dziurami i pozbywają się nadmiaru energii, która zostaje wypromieniowywana w postaci kwantu światła (emisja fotonu). Na rysunku 1. przedstawiono ogólny schemat budowy półprzewodnikowej diody świecącej. Złącze posiada bardzo małe wymiary, dlatego też montowane jest na specjalnej płytce oraz wyposażone w odbłyśnik i soczewkę, te dwa elementy pozwalają kształtować kierunki promieniowania chipu LED, co przedstawia rysunek 2.

schemat budowy polprzewodnikowej diody swiecacej rys1

Rys. 1. Ogólny schemat budowy półprzewodnikowej diody świecącej [22]

ksztaltowanie rozsylu chipu rys2

Rys. 2. Kształtowanie rozsyłu chipu LED [12]

Wartość energii emitowanego fotonu jest w przybliżeniu równa wartości przerwy między stanami energetycznymi, charakterystycznej dla danego materiału półprzewodnikowego. W zależności od użytego materiału do wykonania diody możliwym jest uzyskanie praktycznie dowolnej barwy światła (żółtą, czerwoną, zieloną, niebieską, pomarańczową, a także białą). Uzyskuje się to poprzez odpowiednie domieszkowanie, tworzenie zestawów diod o wybranych barwach światła oraz ewentualne sterowanie ich strumieniem świetlnym.

Właściwości LED w aspekcie oświetlenia drogowego

Dynamiczny postęp technologiczny w produkcji diod elektroluminescencyjnych w ostatnich latach sprawił, że diody LED wkroczyły w różne obszary zastosowań oświetleniowych, nie wyłączając oświetlenia drogowego.

Rosnące ceny energii elektrycznej i wysoka emisja dwutlenku węgla do atmosfery (rys. 3.) wymuszają poszukiwanie energooszczędnych rozwiązań zgodnych z zasadami ochrony środowiska.

ilosc dwutlenku wegla dzialalnosci rys3

Rys. 3. Całkowita ilość dwutlenku węgla w podziale na poszczególne sektory działalności [24]

Dodatkowo za stosowaniem oświetlenia ulicznego w technologii LED przemawia szereg zalet, jakie posiadają:

 • osiągają stopień oszczędności energii na poziomie prawie równym lampom wyładowczym,
 • pozwalają na precyzyjne kształtowanie rozsyłu światła, a tym samym na eliminację olśnienia i zanieczyszczenia środowiska światłem,
 • nie emitują szkodliwego promieniowania ultrafioletowego,
 • mają bardzo wysoki współczynnik oddawania barw,
 • zapewniają „szybki start”, pozwalający na osiągnięcie pełnej jasności natychmiast po włączeniu,
 • brak efektu stroboskopowego dzięki zasilaniu prądem stałym,
 • są odporne na wibracje i wstrząsy,
 • nie zawierają ołowiu, rtęci i innych substancji toksycznych, więc są przyjazne środowisku,
 • charakteryzują się bezgłośną pracą w każdych warunkach,
 • kompaktowa budowa oprawy zapewnia zmniejszenie powierzchni bocznej narażonej na wiatr, co poprawia bezpieczeństwo,
 • brak konieczności wymiany źródła światła przez ponad 13 lat eksploatacji.

Dodatkowo wymiana oświetlenia na nowoczesne i energooszczędne oświetlenie LED jest bezpośrednią przyczyną poprawy bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenia zużycia energii, jak i polepszenia este­tyki miasta (zastąpienia żółtego ­światła  sodowego białą barwą diod LED).

Pewną barierę stanowi jeszcze dziś cena oświetlenia wykorzystującego diody LED. Na poziomie inwestycyjnym nowa technologia wymaga dużo większych nakładów w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami.

Techniczne zaawansowanie produktów LED-owych wpływa przede wszystkim na początkowe, wysokie koszty zakupu. Odbiornik jest urządzeniem dość skomplikowanym, które składa się z szeregu elementów wspomagających. W jego skład oprócz samej matrycy z diodami wysokiej jakości wchodzą zaawansowany układ optyczny z kolimatorami, zasilacz jak również element odpowiedzialny za odprowadzanie ciepła – radiator. Każda z wyżej wymienionych części musi być ściśle dobrana pod specyfikację samej diody i dodatkowo współgrać z pozostałymi, aby dioda pracowała w idealnych warunkach zasilania, wilgotności czy temperatury. Ma to decydujący wpływ na trwałość użyteczną tego systemu (oprawy). Dlatego też dobór odpowiednich elementów, ich projektowanie jak i sama jakość wykonania muszą znajdować swoje odzwierciedlenie w kosztach.

Użytkownicy końcowi często widzą koszty, które ponoszą na początku przy zakupie systemów, zapominając tym samym, że jest to tak naprawdę część kosztów rzeczywistych. Pozostałą część stanowią opłaty za eksploatację i konserwację zakupionych systemów. Jeśli na kosztorys popatrzymy, uwzględniając wszystkie te czynniki, wówczas diody LED to jedyna w swoim rodzaju inwestycja, która bardzo szybko się zwraca.

Znaczący producenci branży oświetleniowej proponują coraz więcej przykładów udanych rozwiązań z zastosowaniem diod świecących. Producenci wprowadzają na rynek swoje produkty składając deklarację wobec UE na temat parametrów funkcjonalnych i jakości swoich produktów. W tabeli 1. przedstawiono różnice między lampami sodowymi a oświetleniem LED.

Dodatkowym atutem jest możliwość skutecznego działania LED w bardzo trudnych warunkach pogodowych, nawet we mgle czy podczas opadów deszczu i śniegu, gdy inne źródła światła często zawodzą.

roznice led a lampa sodowa tab1

Tab. 1. Różnice między lampami sodowymi a oświetleniem LED

Program SOWA

W Polsce oświetlenie publiczne co roku pochłania ponad 1500 GWh energii i tym samym generuje znaczącą część globalnej emisji gazów cieplarnianych pochodzących z energetyki. Badania przeprowadzone w 2012 roku na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [27], wykazały, że w kraju jest około 3,3 mln lamp drogowych, z czego blisko 60% to infrastruktura przestarzała, która słabo świeci, szybko się zużywa a przy tym pobiera dużo energii. Dominujące jest oświetlenie sodowe, pozostała część to oświetlenie rtęciowe, żarowe lub neonowe. Oprawy drogowe odpowiadają za 13% całkowitego zużycia energii na oświetlenie w całej Polsce. Niektóre miejscowości na oświetlenie uliczne przeznaczają od 30 do 50% całkowitego zużycia energii. Zarówno aspekty ekologiczne, jak i dążenie do oszczędności sprawiają, że duża część polskich gmin planuje modernizację oświetlenia ulicznego w ciągu najbliższych lat. Przy okazji wymiany oświetlenia coraz częściej decydują się na wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem. Te innowacyjne rozwiązania są dla samorządów tym bardziej atrakcyjne, jeżeli mogą skorzystać z zewnętrznego finansowania.

I tu naprzeciw gminom wychodzi NFOŚiGW z programem finansowym „SOWA”. Program ten to nie nowa inicjatywa. Jego pierwsza edycja miała miejsce w latach 2013–2017.

Środki potrzebne do uruchomienia programu SOWA resort środowiska pozyskał ze sprzedaży nadwyżki praw do emisji CO2 m.in. z Hiszpanii. Łączna wartość wszystkich zawartych przez Polskę transakcji wyniosła 780 mln złotych i została przeznaczona m.in. na ochronę klimatu, projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych, w tym energooszczędne oświetlenie ulic. Na modernizację instalacji w gminach w pierwszej edycji programu przeznaczony został budżet 356 mln zł, z czego 160 mln zł przeznaczono na dotację a 196 mln zł przewidziano na pożyczki.

Gminy chętne do przystąpienia do programu SOWA musiały spełnić kilka warunków. Do ich zobowiązań należało przeprowadzenie audytu oświetlenia i wykazanie redukcji emisji CO2 o 40% (minimum 250 ton CO2 rocznie). Wykonawca inwestycji musiał również udzielić gwarancji na co najmniej 5 lat, a realizacja spełniać obowiązujące w całej Unii Europejskiej normy oświetlenia dróg publicznych. Nie musiały też być właścicielami infrastruktury oświetleniowej, która w około 70% należała do zakładów energetycznych. Starając się o dofinansowanie wystarczyło, że wydzierżawią teren, na którym planowały zrealizować inwestycję. Samorządy nie muszą też dysponować wkładem własnym.

Budżet zakładał dofinansowanie dla gmin w formie dotacji i pożyczek. W pierwszej edycji maksymalnie można było otrzymać 15 mln zł na pokrycie 45% kosztów kwalifikowanych oraz 18,3 mln zł pożyczki z NFOŚiGW na pozostałą część modernizacji. Spłata rozłożona była na 10 lat z karencją zwrotu na 1,5 roku od czasu zakończenia inwestycji.

W programie SOWA jednym z preferowanych rozwiązań zamiany oświetlenia drogowego było zastosowanie systemów LED-owych.

Wynik naborów według list rankingowych w pierwszej edycji programu SOWA przedstawiał się następująco:

I – 11 projektów na 46 mln zł kosztów inwestycji o efekcie 7.555 MgCO2/rok,

II – 9 projektów na 62 mln zł kosztów inwestycji o efekcie 9.638 MgCO2/rok,

III – 14 projektów na 94 mln zł kosztów inwestycji o efekcie 11.905 MgCO2/rok.

Razem daje to 34 projekty na 202 mln zł kosztów inwestycji o efekcie ok. 29.1 tys. MgCO2/rok.

W tabeli 2. przedstawiono miasta i gminy, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w pierwszej edycji programu SOWA.

dofinansowanie oswietlenie tab2

Tab. 2. Miasta i gminy zakwalifikowane do dofinansowania

modernizacja oswietlenia tab3

Tab. 3. Lista ulic i ich odcinków, które zyskają zmodernizowane oświetlenie [1]

Sukces pierwszej edycji programu SOWA zapewnił jego kontynuację. Druga edycja konkursu ruszyła w maju 2018 r. Podobnie jak podczas poprzedniej edycji nabór wniosków prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsięwzięcia, na które mogło zostać przeznaczone dofinansowanie zostały ściśle określone przez organizatora. Obejmowały one kompleksową modernizację oświetlenia zewnętrznego w zakresie istniejącej instalacji oświetleniowej. Wymienić można prace takie jak:

 • demontaż starych wyeksploatowanych opraw oświetleniowych,
 • montaż nowych opraw oświetleniowych,
 • wymianę przewodów elektrycznych w słupach i wysięgnikach wraz z wymianą zabezpieczeń,
 • wymianę wysięgników,
 • wymianę zapłonników,
 • wymianę wyeksploatowanych słupów kablowych,
 • modernizacja/przebudowa istniejących punktów zapalania i sterowania oświetleniem,
 • montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego,
 • montaż inteligentnego sterowania oświetleniem.

Wartość całego budżetu programu to 50 milionów złotych. Dofinansowanie przyznawane było w formie preferencyjnej pożyczki, która jest zwrotna. Dodatkowo można umorzyć 10% kosztów przedsięwzięcia, a oprocentowanie pożyczki wynosiło zaledwie 1%.

Przykłady realizacji oświetlenia ulicznego LED

Kraków

Kraków jest jednym z miast w Polsce, które w ramach programu Sowa, w wytypowanych rejonach, zmodernizowało wszystkie elementy infrastruktury oświetleniowej. Był to największy do tej pory tego typu projekt w Polsce. Kraków pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w wysokości 33,2 mln zł.

Przy modernizacji oświetlenia ulicznego w Krakowie zastosowano lampy typu LED, zastępując nimi lampy sodowe (żółte). Jednym z warunków uzyskania dotacji było ograniczenie emisji dwutlenku węgla o 40%, uważanego za jedną przyczyn globalnego ocieplenia klimatu.

Zastosowanie systemu sterowania zmodernizowanym oświetleniem, pozwoliło na dostosowanie poziomu oświetlenia do aktualnych potrzeb. Zaliczyć do nich możemy warunki pogodowe, natężenie ruchu drogowego, pory dnia, miejsca, w tym, bliskość przejścia dla pieszych i skrzyżowania oraz obowiązujące normy. System sterowania pozwala na uzyskanie precyzyjnych informacji odnoście każdego zmodernizowanego punktu świetlnego. Dyspozytorzy, dzięki czujnikom zamontowanym w oprawie lamp, na bieżąco z wykorzystaniem cyfrowej mapy z zaznaczonymi wszystkimi modernizowanymi punktami świetlnymi mogą śledzić czy dany punkt świetlny działa prawidłowo, jakie są parametry poboru prądu, jaka jest moc lampy. Dodatkowo wszystko jest zdalnie sterowane. W przypadku awarii lampy, ikonka na mapie zapali się na czerwono i alarm w postaci sms wysyłany jest na komórkę dyspozytora, w celu podjęcia szybkiej interwencji.

W wyniku realizacji projektu w Krakowie, zamontowano:

 • 116 szaf sterowniczo-zasilających wraz z wyposażeniem,
 • 4235 słupów betonowych i stalowych z wysięgnikami,
 • 4375 opraw ulicznych,
 • 147,73 km kabli zasilających,
 • 2796 wysięgników stalowych.

Realizacja projektu przyczyniła się do:

 • zmniejszenia rocznego zużycia energii na oświetlenie uliczne: 63,13%,
 • oszczędności energii elektrycznej: 2755,86 [MWh/rok],
 • ograniczenia emisji CO2: 1809,97 [Mg/rok],
 • oszczędności wynikające z konserwacji: 78 000 [PLN/rok],
 • oszczędności zużycia energii: 1 377 930 [PLN/rok],

Całkowita oszczędność rocznie – 1 455 930 [PLN/rok].

Zgodnie z audytem Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu Kraków zaoszczędził ponad 60 procent energii w stosunku do stanu poprzedniego, co dało około 1,3 mln zł oszczędności. Do tego doszły oszczędności w kosztach eksploatacji i konserwacji lamp.

Prace modernizacyjne były realizowane na terenie całego Krakowa, przede wszystkim wzdłuż ulic, na których odbywa się duży ruch, a oświetlenie było już mocno wyeksploatowane.

Nowe oświetlenie pojawiło się między innymi na następujących ulicach: Kamieńskiego, Powstańców Śląskich, Wielicka, Dekerta, Ludwinowska, Limanowskiego, Nowohucka, Nowosądecka, Jerzmanowskiego, Teligi, Zakopiańska, Ptaszyckiego, Okulickiego, Wiślicka, Dobrego Pasterza, Stella – Sawickiego, Andersa, Medweckiego, Bieńczycka, Srebrnych Orłów, Obrońców Krzyża, Kocmyrzowska, Piastowska, Prądnicka, Weissa, Bronowicka, Armii Krajowej, Meissnera, Prandoty, al. Pokoju, al. Róż, al. Solidarności i al. Jana Pawła II.

krakow zmodernizowane oswietlenie fot1

Fot. 1. Kraków jest jednym z miast w Polsce, które w ramach programu Sowa, w wytypowanych rejonach, zmodernizowało wszystkie elementy infrastruktury oświetleniowej, fot. K. Strzałka-Gołuszka, J. Strzałka

AGH – Projekt ISE

W Krakowie w ostatnich latach przeprowadzono dodatkowo innowacyjny projekt badawczy Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Akademii Górniczo-Hutniczej zakładający modernizację oświetlenia ulicznego. W ramach projektu zamontowanych zostało:

 • 3768 nowych lamp LED,
 • 73 szt. szaf zasilająco-sterujących,
 • system sterowania oświetleniem,
 • oraz przeprowadzone zostały działania informacyjno-edukacyjne.

Montaż specjalnego, inteligentnego oświetlenia, którego intensywność została dostosowana do warunków pogodowych, innych źródeł światła czy natężenia ruchu drogowego może przełożyć się na ogólne zasady funkcjonowania oświetlenia w całym Krakowie.

Nowoczesne punkty świetlne zlokalizowano w rejonie Alei Trzech Wieszczów i Starego Miasta, Salwatora, Łobzowa, Bronowic, na terenie Krowodrzy i Śródmieścia. Podsumowaniem projektu były trzy konferencje, które Akademia Górniczo-Hutnicza zorganizowała, aby zwrócić uwagę zarówno na użytą technologię jak i wymiar ekologiczny (redukcję zużycia energii czy ograniczenie skutków nadmiernego oświetlenia), społeczny (poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miejskiej, komfort życia w mieście), oraz spojrzeć na oświetlenie jako aspekt wizerunku miasta.

Szacuje się, że efektem realizacji projektu jest: oszczędność energii – 1378 MWh/rok, ograniczenie emisji CO2 – 1140 Mg/rok.

Poznań

Poznań również uczestniczył w pierwszej edycji programu SOWA. W ramach którego zrealizowany został projekt pt. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Poznaniu”. Zarząd Dróg Miejskich złożył wniosek o dofinansowanie projektu ze środków programu „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”. W kwietniu 2014 r. roku została podpisana umowa o dofinansowanie.

Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2016 r. Koszt inwestycji wyniósł 3 616 431,49 zł, natomiast wysokość dofinansowania to kwota 1 603 863,49 zł. Przedsięwzięcie objęło swoim zakresem 2 656 punktów świetlnych podłączonych do 79 punktów pomiarowych na terenie Miasta Poznania. Modernizacja polegała na wymianie oświetlenia rtęciowego (kilkadziesiąt opraw) oraz sodowego (ponad 2 tys. opraw) na wyposażone w systemy indywidualnej redukcji natężenia strumienia świetlnego oprawy typu LED. Wymiana oświetlenia dotyczyła ponad 200 ulic zlokalizowanych w 11 rejonach.

Modernizacja oświetlenia pozwoliła na zmniejszenie zużycia energii i ograniczenie emisji CO2 dla zmodernizowanego oświetlenia o ponad 70%.

Realizacja projektu pozwoliła na redukcję poboru energii elektrycznej oraz poprawę efektywności energetycznej systemu oświetlenia w wysokości około 380 MWh rocznie, co z kolei przyczyniło się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo okres zwrotu inwestycji, przy uwzględnieniu środków dotacji, wyniesie około 5 lat, co oznacza, że możliwe będzie uzyskanie oszczędności w nakładach bieżących w wysokości ponad 400 tys. zł rocznie.

Kętrzyn

Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie została wykonana w ramach programu SOWA. Objęła swoim zakresem 80 % systemu oświetleniowego miasta. W miejsce dotychczasowych lamp, zainstalowano 1155 opraw LED. Wykorzystane rozwiązania pozwalają dostosować oświetlenie do rytmu życia miasta. Modernizacja umożliwia zmniejszanie natężenia światła w godzinach nocnych, gdy ruch na drodze jest niewielki, i zwiększanie go w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych, gdy natężenie ruchu pieszego i samochodowego jest większe.

Zużycie energii po modernizacji oświetlenia w Kętrzynie zmniejszyło się o blisko 55 %. Zastosowane rozwiązania przyczyniły się również do zmniejszenia mocy elektrycznej instalacji z 217,8 kW do zaledwie 117,7 kW. Dla miasta oznacza to oszczędności w wys. ok. 345 tys. zł rocznie. Dodatkowo nakłady na utrzymanie oświetlenia obniżone zostaną o 18 tys. zł. Natomiast obliczona według obowiązujących norm redukcja emisji CO2 do atmosfery wyniesie ok. 550 ton/rok.

Nowe oświetlenie LED przynosi również korzyści dla samych mieszkańców. Na poprawę widoczności i bezpieczeństwa wpłynęło równomierne i jasne oświetlenie dróg i chodników. Zastosowane rozwiązania LED pozwalają o 20-30 % lepiej widzieć i rozpoznawać twarze po zmroku jak i rozróżniać kolory, nie tylko przez ludzkie oko, ale również przez kamery czy systemy monitoringu, co wpływa na ograniczenie wandalizmu i przestępczości.

ketrzyn zmodernizowane oswietlenie fot2

Fot. 2. Modernizacja oświetlenia w Kętrzynie objęła swoim zakresem 80 % systemu oświetleniowego miasta, fot. K. Strzałka-Gołuszka, J. Strzałka

Warszawa

W 2019 do programu „SOWA – oświetlenie zewnętrzne”, w drugiej jego edycji, przystąpiła między innymi Warszawa. W ramach projektu w ciągu 2 lat zmodernizowane ma zostać oświetlenie 13 ulic. Prace w ramach projektu mają być kompleksowe. Planuje się wymianę kabli, szaf zasilających, słupów i niemal 1000 opraw oświetleniowych. Budżet całego projektu to 12,5 mln zł. Większość tej kwoty (10,8 mln zł) pokryje długoterminowa pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pożyczka zostanie wypłacona w dwóch transzach w 2020 roku i w 2021 roku, a jej spłata ma nastąpić w latach 2021-2026.

Planowana przebudowa oświetlenia, wykonana w technologii LED, przyniesie średnią oszczędność na poziomie 60%. Oznacza to roczne oszczędności energii elektrycznej ok. 720 MWh, tym samym oszczędności ponad 335 tysięcy złotych rocznie [1].

Podsumowanie

Ciągły rozwój technologii LED pozwala na stwierdzenie, że w niedalekiej przyszłości diody te staną się jednym z podstawowych źródeł światła wykorzystywanych w oświetleniu ulicznym. W porównaniu ze standardowymi źródłami światła diody LED charakteryzują się większą skutecznością świetlną i trwałością, co świadczy o tym, iż są bardziej ekonomiczne.

Diody LED zdecydowanie wyróżniają się spośród pozostałych źródeł światła długością życia. W zależności od poziomu generowanego promieniowania mogą w praktyce świecić od 50 tys. do 100 tys. godzin.

Diody LED są bardzo wytrzymałe mechanicznie na uderzenia, drgania, wstrząsy, wibracje oraz oddziaływanie otoczenia, w tym wysokie i niskie temperatury. Jest to możliwe dzięki zwartej budowie, braku części szklanych i żarników. Umożliwia to zatem stosowane ich wszędzie tam, gdzie do tej pory instalacja oświetlenia była niemożliwa lub znacznie utrudniona.

Wymiana starych opraw oświetleniowych na oprawy LED, jak i połączenie ich z zintegrowanym systemem do zarządzania oświetleniem zwraca się błyskawicznie – oszacowano, że po modernizacji zużycie energii elektrycznej może się zmniejszyć nawet o 60-70% porównaniu z obecnie stosowanymi oprawami, bez potrzeby rezygnowania z jakości światła.

Przybywa samorządów, które decydują się wymienić stare oprawy na nowoczesne oświetlenie LED. Dodatkowym atutem są dostępne zewnętrzne formy finansowania, pozwalające na uzyskanie estetycznych, ekologicznych i przede wszystkim ekonomicznych korzyści.

Pomimo ciągłych inwestycji i modernizacji Polska wciąż jest na początku drogi do wymiany oświetlenia na oprawy LED. Szacuje się, że obecnie tylko około 10 % oświetlenia publicznego bazuje na technologii LED-owej, natomiast zaledwie 2% jest zarządzanych zdalnie przy użyciu systemu sterowania.

We wrześniu 2019 r. odbyła się 20. edycja konkursu na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2018 roku i najlepszą inwestycję oświetleniową 2018 roku zorganizowana przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Celem konkursu jest propagowanie aktywności inwestycyjnej w zakresie oświetlenia jak również upowszechnianie dobrych, innowacyjnych, a zarazem energooszczędnych rozwiązań technicznych.

Literatura 

 1. Abramik S., Władziński W.: Nowoczesne systemy oświetleniowe z diodowymi źródłami światła. Gdańskie Dni Elektryki 2006 r., str. 255-266.
 2. Cichal P., Wojdat M.: Oświetlenie drogowe z energooszczędnymi oprawami LED, Elektroinstalator 2/2013, str. 58 – 61.
 3. Elektrosystem, wrzesień 2016, str. 46.
 4. Grzanka M.: Znaczące oszczędności w kosztach energii i konserwacji oświetlenia dzięki zastosowaniu opraw LED wyposażonych w system inteligentnego sterowania Owlet. Materiały z Konferencji N-T „Energooszczędność w oświetleniu”. Poznań, 13 maja 2014 r., str. 63-68.
 5. Krześniak T.: Oświetlenie LED-owe zyskuje na znaczeniu. Elektrosystemy, Technika świetlna, Październik 2008, str. 32-34.
 6. Materiały Firmy LUXAN: Energooszczędna SOWA. Elektroinstalator, 11-12/2014, str. 51.
 7. Pawlak A.: Diody świecące jako źródła światła. Bezpieczeństwo pracy 12/2007, str. 24-27.
 8. Porada Z., Strzałka – Gołuszka K.: LED – diody elektroluminescencyjne. INPE, zeszyt 44, sierpień 2013.
 9. Schnitzer K.: Energooszczędne źródła światła w technologii LED i OLED. Elektroinstalator, W-wa 2014 r., str. 38-41.
 10. Signify N.V.: Wielkopolska stawia na inteligentne oświetlenie. Elektroinstalator, 2/2019, str.4.
 11. Strzałka-Gołuszka K.: Diody LED w oświetleniu zewnętrznym i iluminacji. Materiały z Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Energooszczędne oświetlenie w miastach i gminach”. Kraków, 20.10.2016 r.
 12. Strzyżewski J.: Wpływ energooszczędnych źródeł światła na efektywność oświetlenia, Elektroinstalator 2/2015, str. 54-60.
 13. Strzyżewski J.: Źródła światła (3). Elektroinstalator, 5/2009, str. 46-48.
 14. Strzyżewski J.: Źródła światła LED – analiza aktualnych możliwości. Elektroinstalator 7/2015, str. 20-25.
 15. Wiśniewski A.: Źródła światła. COSiW, Warszawa 2013 r.
 16. Wojdat M.: Właściwości nowoczesnego oświetlenia drogowego LED. Elektroinstalator, 4/2013, str. 51-53.
 17. www.eltast.pl
 18. www.ke.pl
 19. www.lighting.pl 
 20. www.lighting.philips.pl
 21. www.oswietlenie.krakow.pl
 22. www.portalsamorzadowy.pl
 23. www.sonel.pl
 24. renovis.pl
 25. wfosigw.olsztyn.pl 
 26. zdm.waw.pl
 27. www.rynekinfrastruktury.pl
 28. Zaremba K.: Diody oświetleniowe LED. Biuletyn Oddziału Białostockiego SEP, Nr 23, listopad 2005r., str. 20-22.
Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Lampy LED do rozdzielnic - które wybrać?

Lampy LED do rozdzielnic - które wybrać? Lampy LED do rozdzielnic - które wybrać?

Pokaż swoje wsparcie, a Farnell przekaże 1 € na rzecz jednego z wybranych celów »

Pokaż swoje wsparcie, a Farnell przekaże 1 € na rzecz jednego z wybranych celów » Pokaż swoje wsparcie, a Farnell przekaże 1 € na rzecz jednego z wybranych celów »

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać? Zasilacze awaryjne UPS - jak dobierać?

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji » Kamera termowizyjna FLIR T840 w akcji »

Świetlne kurtyny bezpieczeństwa - jak to działa?

Świetlne kurtyny bezpieczeństwa - jak to działa? Świetlne kurtyny bezpieczeństwa - jak to działa?

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych » Poznaj rozwiązania do urządzeń i wyrobów medycznych »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro » Łączniki w stylu amerykańskim - nowoczesny design w stylu retro »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie » WIĘCEJ MOCY w jednej obudowie »

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Jak zbudować system zasilania gwarantowanego? Jak zbudować system zasilania gwarantowanego?

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Enkodery obrotowe - jakie wybrać? Enkodery obrotowe - jakie wybrać?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! » Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z podstaw termowizji! »

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Zasilacze impulsowe 78.51.1.230.1203

Zasilacze impulsowe 78.51.1.230.1203 Zasilacze impulsowe 78.51.1.230.1203
 • Dystrybutor

  :
  Finder Polska Sp. z o.o.
 • Producent

  :
  Finder SpA

Od 1954 Finder pracował wyłącznie w zakresie przekaźników i timerów. Wysoki stopień specjalizacji zaowocował ponad 10.000 różnych produktów w jednej z najszerszych dostępnych ofert. Finder posiada filie we Włoszech (8 filii handlowych powstałych pomiędzy 1991 i 2017) oraz Niemczech (1985)

Czytaj całość »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Sekcja dla instalatora - instaluj z nami » Sekcja dla instalatora - instaluj z nami »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Osprzęt kablowy - złączki i mufy » Osprzęt kablowy - złączki i mufy »

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa? Automatyczne złącze prądowo-powietrzne - zobacz jak działa?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki? Oznaczniki - na czym drukować trwałe oznaczniki?

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji Diris Digiware: Jak przeprowadzić montaż punktów pomiarowych w istniejącej instalacji

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik » Potrzebujesz pomocy w wyborze UPS-a? - Sprawdź nasz przewodnik »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny » Zobacz, jak wykonać pomiar termowizyjny »

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.