elektro.info

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Lighting of football pitches in accordance with the requirements of lighting classes defined by the PN-EN 12193 standard

Prawidłowo oświetlony obiekt sportowy powinien spełnić wymagania normatywne dotyczące wartości natężenia oświetlenia, jego równomierności, wskaźnika oddawania barw, a także ograniczenia olśnieni

Prawidłowo oświetlony obiekt sportowy powinien spełnić wymagania normatywne dotyczące wartości natężenia oświetlenia, jego równomierności, wskaźnika oddawania barw, a także ograniczenia olśnieni

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

W artykule:

• Wymagania normatywne
• Źródła stosowane w oświetlaniu boisk do gry w piłkę nożną
• Zanieczyszczenie światłem

Ze względu na obowiązujący normatywnie wymiar boiska do piłki nożnej w zakresie (100÷110) metrów długości i (64÷75) metrów szerokości, budowa krytych obiektów sportowych jest bardzo kosztowna. Oczywiście zdarzają się sporadyczne przypadki, gdy inwestor decyduje się na realizację wnętrzową boiska treningowego do piłki nożnej, lecz najczęściej w tym przypadku hala jest realizowana nie w pełnym wymiarze. Alternatywą boisk są również hale pneumatyczne, które często są rozkładane, nadmuchiwane i zakotwiczane w miejscu boiska otwartego głównie na okres zimowy. Są one klimatyzowane, wentylowane oraz oświetlone najczęściej z opraw liniowych, oraz naświetlaczy. Jednakże typowe oświetlenie boiska sportowego dotyczy oświetlenia zewnętrznego boiska sportowego przy zastosowaniu słupowej konstrukcji oświetleniowej.

Wymagania normatywne

Oświetlenie sportowe boiska ma za cel zapewnienie odpowiedniego poziomu oświetlenia powierzchni poziomych, pionowych (przy wyższych klasach rozgrywek) oraz powierzchni szczególnych, określanych w zależności od dyscypliny sportowej. Według normy PN-EN 12193 dla pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną rozróżnia się trzy klasy oświetleniowe. Klasa oświetleniowa III posiada najmniejsze wymogi co do ilości, jak i jakości światła. W tej klasie wystarczy zapewnić wartość poziomego natężenie oświetlenia na poziomie 75 lx. Dopuszczalnym jest stosowanie źródeł o bardzo niskim wskaźniku oddawania barw Ra np. 20. Druga klasa oświetleniowe przy wymaganych 200 lx, nakłada obowiązek stosowania źródeł o lepszym wskaźniku barw, mniejszym olśnieniu zawodników, a także zapewnienie wysokiej równomierności oświetlenia (minimalne do średniego natężenia oświetlenia poziomego) na poziomie minimum 0,6. Dla porównania, równomierność 0,6 w oświetleniu wnętrzowym według normy PN-EN 12-464-1 pojawia się np. przy oświetleniu powierzchni roboczych biur, gdzie wymóg co do wartości natężenia oświetlenia to 500 lx. Jednakże nawet spełnienie wymagań stawianych najwyższej klasie oświetleniowej (norma PN-EN 12193) nie jest wystarczające do realizację transmisji telewizyjnej w rozdzielczości 4K. 

Pionowe natężenie oświetlenia ze szczegółowo wypunktowanymi wymogami jest określone dla transmisji telewizyjnej, im wyższa jest rozdzielczość obrazu transmisji, tym wymóg, co do wartości pionowego natężenia oświetlenia oraz jego równomierności jest wyższy. Wymagana wartość pionowego natężenia oświetlenia zawodników jest istotna również ze względu na odległość, z jakiej wydarzenie obserwują kibice. Zależność wymaganego minimalnego poziomu natężenia oświetlenia pionowego przy transmisji telewizyjnej zależy od szybkości akcji odbywających się w polu gry. Na rysunku 1. zilustrowano tę zależność według kategorii od A do C, tj. rozpoczynając od sportów wolniejszych do szybszych. 

boiska rys01 1

Rys. 1. Zależność pomiędzy wartościami pionowego natężenia oświetlenia a odległością kamery do prowadzenia transmisji telewizyjnej [1]

Dane zawarte na rysunku 1. wskazują, iż wraz ze wzrostem szybkości rozgrywki, wymagany jest drastyczny wzrost oświetlenia zawodników, lub zmniejszenie odległości kamery względem miejsca gdzie ma miejsce nagła akcja np. stosując kamerę SpiderCam, która porusza się ponad głowami zawodników. Jeżeli w transmisji telewizyjnej pokazywane są regularnie powtórki w zwolnionym tempie to wymagania oświetleniowe wzrastają ponad wartości wyspecyfikowane na wykresie z rysunku 1.

Źródła stosowane w oświetlaniu boisk do gry w piłkę nożną

W oświetleniu sportowym zastosowanie znalazły źródła światła, które charakteryzują się spełnieniem w wystarczającym stopniu wybrane parametry:

 • wysoka skutecznością świetlną h [lm/W] z uwzględnieniem układu zasilającego,
 • małą objętością części świetlnej, upraszczającą tym samym tworzenie układów optycznych o zróżnicowanych rozsyłach światłości opraw sportowych,
 • wysoka wartość wskaźnika oddawania barw Ra,
 • szeroki wybór temperatury barwowej najbliżej Tcb światła,
 • stabilność barwy światła przez cały okres eksploatacji,
 • wysoka trwałość eksploatacyjna źródła,
 • bezpieczeństwo użytkowania przez ludzi,
 • koszt produkcji,
 • dowolność pozycji pracy źródła, przekładająca się na możliwość nakierowania oprawy w dowolnym kierunku,
 • krótki czas do ponownego załączenia źródła światła, w przypadku awaryjnego zaniku zasilania,
 • osiągnięcie parametrów znamionowych światła w minimalnym czasie,
 • brak w składzie pierwiastków szkodliwych lub łatwość ich utylizacji,
 • ograniczona ilość generowanego ciepła (unikanie chłodzenia aktywnego oprawy sportowej),    
 • wysoką stabilnością strumienia świetlnego na przestrzeni czasu eksploatacji, jak największy zakres dozwolonych pozycji pracy źródła w oprawie sportowej, która (niektóre źródła posiadają położenia źródła powodujące przegrzanie, oraz błyskawiczną degradację źródła)
 • ograniczonym gabarytem produktu finalnego, jakim jest oprawa sportowa z układem optycznym w postaci reflektora, soczewki lub połączenia obydwu rozwiązań (konstrukcje wsporcze muszą wytrzymywać nie tylko ciężar, ale również siłę parcia wiatru na powierzchnię czołową/boczną opraw sportowych),

Najbliższym spełnieniu powyższych wymogów źródłem światła są lampy metalohalogenkowe MH (rys. 2.) produkowane do celów oświetlenia sportowego w wykonaniu 400 W, 1000 W oraz 2000 W. Ze względu na swoje liczne zalety, są one najczęściej stosowane w oświetleniu obiektów sportowych. Do oświetlenia boisk sportowych o niskiej klasie oświetleniowej, wymogi co do wskaźnika oddawania barw są również niskie (zalecana wartość Ra wynosi bowiem 20 przy Em równym 75 lx). Powoduje to, że akceptowanymi staja się w tego rodzaju aplikacjach również wysokoprężne lampy sodowe (rys. 2.).

boiska rys02 1

Rys. 2. Przykładowy wygląd: a) lampy metalohalogenkowej, b) wysokoprężnej lampy sodowej [3]

Wraz z rozwojem technologii LED (diody LED), znalazły też zastosowanie w oświetleniu sportowym, ze względu na ciągle polepszające się parametry, tj. skuteczność świetlna, jakość barwy światła, trwałość, małe wymiary źródeł pozwalające na tworzeniu optyk rozsyłu światła od wąskostrumieniowych po bardzo szerokostrumieniowe. Rozwiązania sportowe w technologii LED na obecną chwilę powodują zwiększenie kosztów początkowych inwestycji w zakresie oświetlenia około 35-krotnie, względem rozwiązań na źródłach metalohalogenkowych. Nieco wyższa skuteczność świetlna oraz brak konieczności wymiany źródeł światła co kilka tysięcy godzin, powoduje znaczące zmniejszenie kosztów eksploatacji opraw sportowych LED względem konkurencyjnych rozwiązań technologicznych. Wadą tego rozwiązania jest większa powierzchnia czołowa opraw LED względem opraw MH o równoważnym strumieniu świetlnym oraz rozsyle światła, co skutkuje koniecznością projektowania mocniejszych konstrukcji wsporczych, większych fundamentów (w przypadku rozwiązań masztowych i wieżowych), generujących dodatkowy koszt inwestycji, która powinna być rozpatrywana jako całość. Na rysunku 3. przedstawiono stadion nocą, przystosowany do transmisji telewizyjnej w rozdzielczości 4K.

boiska rys03 1

Rys. 3. Stadion Łużniki w Moskwie – stadion oświetlony w technologii LED na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej 2018 (obiekt został przystosowany do transmisji telewizyjnej w rozdzielczości 4K) [2]

Przed przystąpieniem do projektowania obiektów sportowych, konieczne jest rozeznanie w dostępnych handlowo technologiach oświetleniowych oraz oferowanych komercyjnie zestawach lamp. W tabeli 2. i 3. zestawiono oprawy oświetleniowe stosowane przy oświetleniu obiektów sportowych. Aby porównanie wartości strumieni świetlnych było miarodajne, uwzględniono oprawy oświetleniowe charakteryzujące się zbliżonym rozsyłem światłości (krzywymi światłości). 

boiska tab02 1

Tab. 2. Zestawienie parametrów opraw oświetleniowych jednego z producentów oświetlenia sportowego cz. 1 [3]

boiska tab03 1

Tab. 3. Zestawienie parametrów opraw oświetleniowych jednego z producentów oświetlenia sportowego cz. 2 [3]

Zgodnie z informacjami zawartymi w tabelach 2. i 3., źródła MH długo się wygrzewają (nawet do 15 minut w przypadku niestosowania dodatkowego osprzętu zapewniającego gorący zapłon) do momentu osiągnięcia nominalnego strumienia świetlnego. A także, przed ponownym zapłonem konieczne jest odczekanie do parunastu minut przed ponownym uruchomieniem instalacji oświetleniowej, ze względu na konieczność schłodzenia lampy łukowej znajdującej się w środku źródła MH. O ile w przypadku obiektów zaprojektowanych do niższych klas oświetleniowych typu treningi, taki stan jest akceptowalny, o tyle przy rozgrywkach wyższych lig oraz pucharów, taki stan rzeczy jest niedopuszczalny. Stosowanie urządzeń zapewniających zapłon impulsowy (gorący zapłon), oprócz skrócenia przerwy w oświetleniu obiektu w sytuacjach chwilowego, awaryjnego braku oświetlenia, wpływa również pozytywnie na żywotność źródeł metalohalogenkowych, których trwałość zależy również od liczby załączeń.

Stosowanie opraw sportowych wyposażonych w źródła MH z gorącym zapłonem, oprócz aspektów stricte komfortowych, wpływa pozytywnie na nieuniknione zjawisko zmiany barwy światła emitowanego ze źródeł na skutek eksploatacji źródeł, a także sama strata strumienia w czasie oraz awaryjność źródła maleje.

Podejmując się projektowania oświetlenia na obiekcie sportowym, konieczne są konsultacje z innymi branżami. Poniżej została zilustrowana kolejność prac, które należy przeprowadzić od strony konstrukcyjnej oraz oświetleniowej, z którą muszą się zmierzyć projektanci oświetlenia na obiektach sportowych. Aspekt elektryczno-energetyczny, typu moc przyłącza, kompensacja mocy biernej, rozmieszczenie rozdzielnic oświetleniowych oraz dobór materiału i przekroju kabli ze względu na spadki napięcia, zabezpieczenia nadprądowe oraz inne zostały celowo pominięte ze względu na ograniczenie zagadnienia do części konstrukcyjnej, oraz oświetleniowej. Aby projekt mógł zostać uznany za opracowany w duchu Value Engineering, należy przeanalizować dostępne informacje szczegółowe na temat lokalizacji obiektu, pod względem kategorii wiatrowej, badań gruntów, na którym będą montowane maszty bądź wieże oświetleniowe posadowione na fundamencie. Podstawowym wymogiem jest spełnienie oczekiwanej przez Inwestora funkcjonalności obiektu. 

Znając wymaganą klasę oświetleniową (tab. 1.) projektant jest w stanie wstępnie określić minimalną liczbę opraw oświetleniowych zapewniających wymagany strumień świetlny przy określonym współczynniku konserwacji instalacji oświetleniowej. Weryfikację ilościową co do wymaganej ilości strumienia świetlnego można w prosty sposób uzyskać, znając pozycję masztów oświetleniowych. 

boiska tab01 1

Tab. 1. Wymogi stawiane wobec pełnowymiarowych boisk do gry w piłkę nożną według normy PN-EN 12193

Projektant oświetlenia posiada bardzo szeroki wachlarz optyk do wyboru. Dla przykładu oprawa MVF403 (rys. 4.) wartość maksymalna światłości w przypadku pierwszej optyki przekracza 27000 cd/klm, a dla ostatniej zaś jest powyżej 1600 cd/klm. W dolnym, prawym rogu każdego wykresu znajduje się informacja o sprawności układu optycznego danej oprawy. Na podstawie rysunku 4. można stwierdzić, iż sprawność maleje wraz ze wzrostem szerokości rozsyłu wiązki świetlnej.

boiska rys04 1

Rys. 4. Widok oprawy oraz dostępnych krzywych rozsyłu światłości przedstawionych w postaci wykresów biegunowych, dostępne w ramach jednego typu opraw reflektorowych, sportowych przystosowanych do pracy ze źródłem MH o mocy 2000 W

Wymagania oświetleniowe pełnowymiarowego boiska do gry w piłkę nożną dotyczące wartości średniego natężenia oświetlenia wskazują, iż powinno być ono nie mniejsze, niż Eśr = 500 lx oraz równomierność powinna wynosić Eśr/Emin ≥0,7. W związku z czym, celem zapewnia normatywnego poziomu natężenia oświetlenia oraz równomierności, projektant powinien rozważać zastosowanie jedynie zastosowanie czterech ostatnich optyk omawianej oprawy MH.

Kolejnym bardzo istotnym czynnikiem przy oświetleniu boiska jest kąt nakierowania opraw. Ze względu na dopuszczalną pozycję pracy źródła, zawsze przed podjęciem prac projektowo-symulacyjnych należy sprawdzić, w jakim zakresie kątowym może pracować oprawa oświetleniowa.

Stosując zasady Value Engineering, należy ograniczyć energochłonność obiektu. Wartość natężenia oświetlenia na powierzchni zależy proporcjonalnie liniowo od światłości I źródła, natomiast w kwadracie od cosinusa kąta padania wektora światłości, a odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości r między powierzchnią oświetlaną a źródłem (rys. 5.).

boiska rys05 1

Rys. 5. Graficzne przedstawienie prawa odwrotności kwadratów [4]

Analizując zależność (1), otrzymujemy wskazówkę, iż skracając drogę optyczną, którą musi pokonać wyemitowane światło, otrzymamy takie samo natężenie oświetlenia, co przy zastosowaniu większej światłości na obszary dalej oddalone względem źródła.

Na obiektach o pierwszej klasie oświetleniowej, jest możliwe zastosowanie oświetlania boiska z czterech masztów oświetleniowych, gdzie oprawy z jednego masztu są skierowane wyłącznie w najbliższą ćwiartkę boiska, ograniczając drogę optyczną światła. Podejście to jest możliwe, ze względu na brak wymagań szczegółowych w zakresie wartości pionowego natężenia oświetlenia oraz jego równomierności.

Stosowanie tej metody, niesie ze sobą jeszcze jeden bardzo korzystny element. Ze względu na skierowanie opraw w pobliskie obszary boiska, kąt ochronny przyjmuje niższe wartości, niżeli byśmy nakierowali oprawy na inne ćwiartki boiska. Dzięki temu zabiegowi można zastosować oprawy o wyższej wartości światłości maksymalnej, a także zmniejszyć ich wysokość montażu. Dzięki zmniejszeniu wysokości montażu siła parcia wiatru działająca na oprawy jest przenoszona na konstrukcję masztu w postaci mniejszego momentu zginającego, co za tym idzie maszt może być wykonany z cieńszego materiału (najczęściej blachy ocynkowanej), a także wielkość fundamentu może się zmniejszyć, prowadząc do spełnienia podstawowych zasad Value Engineering, jakim jest ograniczanie kosztów, bez umniejszania wartości dla klienta. 

Niestety, spotykany jest też negatywny proceder, przy którym ze względu na źle dobrane optyki opraw oświetleniowych lub zbyt niską wysokość montażu opraw sportowych, projektanci manipulują wynikami obliczeń wskaźnika olśnienia GR. Według obowiązującej normy PN-EN 12193 obliczenia należy wykonywać dla obserwatora, którego wzrok (główna oś optyczna) jest skierowana 2 stopnie poniżej poziomu horyzontu. Do nadużycia dochodzi poprzez zwiększenie tego kąta poprzez stosowanie kierunku patrzenia „pod nogi”, co jest oczywistym nadużyciem, próbą zamaskowania nieprawidłowości projektowych, prowadzących do olśnienia uciążliwego lub nawet olśnienia przykrego dramatycznie obniżającego komfort użytkowania obiektu sportowego. Sytuacja ta dodatkowo sprawia zagrożenie w ruchu drogowym, powodując nawet olśnienie przykre wobec uczestników ruchu.

Zanieczyszczenie światłem 

Prawidłowo oświetlony obiekt sportowy powinien spełnić wymagania normatywne dotyczące wartości natężenia oświetlenia, jego równomierności, wskaźnika oddawania barw, a także ograniczenia olśnienia. Jedynie wtedy będzie on umożliwiał komfortową rozgrywkę zarówno dla graczy i sędziów oraz kibiców. Oświetlenie obiektu sportowego nie powinno oślepiać kibiców, przechodniów, osób zmotoryzowanych, oraz pobliskich gospodarstw domowych. Przy poprawnej realizacji oświetlenia obiektu sportowego (rys. 6.) światło w bardzo ograniczonym stopniu przedostaje się na pobliską jezdnię oraz chodnik. Jednakże na efekt zanieczyszczenia światłem wpływa też emisja strumienia świetlnego z obiektu sportowego w kierunku nieboskłonu, tj. pionowa emisja światła [5]. 

boiska rys06 1

Rys. 6. Przykład realizacji oświetlenia boiska piłki nożnej w I klasie oświetleniowej ulokowanego niżej niż pobliska infrastruktura [fot. R. Supronowicz]

Wpływa to na wyższy koszt początkowy inwestycji jak i jej eksploatacji. Oświetlenie nieboskłonu pogarsza również warunki przeprowadzania obserwacji astronomicznych, powoduje także konieczność stosowania mocniejszych opraw oświetleniowych architektonicznych w pobliskim otoczeniu do zachowania założonego efektu świetlnego. Dodatkowo udowodniono naukowo, iż zanieczyszczenie światłem wpływa negatywnie na funkcjonowanie licznych zwierząt oraz owadów, co odbija się na lokalnym ekosystemie. Ograniczyć zanieczyszczenie oświetlenia można na wiele sposobów. Podstawowym jest dobieranie odpowiedniego kąta nachylenia oraz bryły światłości adekwatnej do wysokości montażu oprawy sportowej. Innym, wspomagającym jest stosowanie opraw oświetleniowych, które ograniczają emisję światła w górną półprzestrzeń, do niektórych modeli opraw są to po prostu półpierścienie doczepiane do przedniej części oprawy sportowej (rys. 7.). Zabudowa stadionowa, nieprzepuszczająca światło jest kolejnym skutecznym sposobem ograniczania zanieczyszczenia światłem. Ograniczenie oddziaływania światła na okoliczne obiekty można uzyskać budując kompleksy sportowe w miejscach położonych niżej, niż pobliska infrastruktura oraz budynki. 

boiska rys07 1

Rys. 7. Element dodatkowy oprawy sportowej, ograniczający zanieczyszczenie światłem otoczenia oraz olśnienie obserwatorów [3]

Podsumowanie

Dobrze wykonany projekt oświetleniowy od części konstrukcyjnej, projektu elektrycznego, projektu fotometrycznego, aż po realizację, oraz wykonanie pomiarów fotometrycznych wymaga przyłożenia bardzo dużej skrupulatności wszystkich uczestników na każdym etapie inwestycji. Nie można pominąć również samego użytkownika obiektu, na którym spoczywa obowiązek przeprowadzania regularnych oględzin instalacji elektrycznej, czyszczenia opraw oświetleniowych z częstotliwością określoną przez projektanta, a także wymianę elementów eksploatacyjnych takich jak źródła metalohalogenkowe. Zalecane jest by po każdorazowej wymianie źródła, dokonać weryfikacji obiektu pod względem fotometrycznym. Nowe źródło charakteryzuje się po około 100 godzinach pracy swoimi znamionowymi parametrami świetlnymi. Wymiana pojedynczego źródła na nowe spowoduje wzrost natężenia oświetlenia w sektorze oświetlanym przez oprawę, prowadząc do wzrostu średniego natężenia oświetlenia poziomowego, wymiana taka może skutkować pogorszeniem się równomierności oświetlenia płyty boiska.

*  *  *

Artykuł został zrealizowany w Katedrze Elektroenergetyki Fotoniki i Techniki Świetlnej Politechniki Białostockiej w ramach pracy MB/WE/6/2018 finansowanej ze środków MNiSW.

Literatura

 1. PN-EN-12193 Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie.
 2. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/39/Luzhniki_2017.jpg/800px-Luzhniki_2017.jpg 
 3. http://www.lighting.philips.com/prof
 4. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radioactivity_and_radiation.png
 5. CIE 150 “Guide on the Limitation of the Effects of Obtrusive Light from Outdoor Lighting Installations”

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.