elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Instalacje fotowoltaiczne – wybrane aspekty prawidłowego montażu

Kąt nachylenia paneli wpływa nie tylko na ich wydajność, ale też na zdolność do samooczyszczania, fot. Pixabay

Kąt nachylenia paneli wpływa nie tylko na ich wydajność, ale też na zdolność do samooczyszczania, fot. Pixabay

Prawidłowe wykonawstwo to – obok właściwego projektu oraz zastosowania komponentów, urządzeń i podzespołów najwyższej jakości – filar efektywnej, bezpiecznej i prawidłowo działającej instalacji fotowoltaicznej. Warto pamiętać, które detale montażu instalacji PV mają szczególny wpływ na jej wydajność i bezpieczeństwo (w tym pożarowe).

W artykule:

 • Problemy związane z zacienieniem i mikrouszkodzeniami paneli
 • Zasady montażu falownika
 • Jakość kabli solarnych
 • Ochrona odgromowa instalacji PV
 • Ochrona przed przepięciami
 • Ochrona przed zagrożeniem pożarowym

Panele fotowoltaiczne muszą mieć dostęp do jak największej ilości światła, co wiąże się z ich orientacją względem stron świata, kątem nachylenia oraz brakiem zacienienia. Najwyższą wydajność (moc rzeczywistą) uzyskują panele zorientowane na południe. Ze względu na wydłużenie czasu produkcji energii warto uwzględnić także orientację południowo-wschodnią i południowo-zachodnią. Inna niż południowa orientacja paneli PV wymaga większej powierzchni instalacji, aby można było uzyskać taką samą wydajność jak w przypadku paneli skierowanych na po­łudnie. 

Wartość kąta nachylenia wpływa nie tylko na uzyskanie dużej mocy rzeczywistej (wydajności) paneli, ale też na zdolność do samooczyszczania, co znacznie ogranicza zaleganie śniegu i zabrudzeń (a więc zapobiega zacienieniu).

Minimalny kąt nachylenia wynosi 15°, a orientacyjna wartość optymalna dla warunków nasłonecznienia panujących w Polsce to 35–38° (w przypadku paneli skierowanych na południe). Inne nachylenie dachu (w granicach 20–60°), powoduje spadek rzeczywistej mocy o kilka (3–8) procent rocznie [1, 2].

 

rys1 systemy montazowe paneli pv do dachow metalowych

Rys. 1. Systemy montażowe paneli PV do dachów metalowych: a) do blachodachówki, b) do blachy trapezowej; źródło: Energy5

Na dachach płaskich instalowane są specjalne konstrukcje umożliwiające nachylenie montowanych paneli pod kątem 30° – zwiększając kąt nachylenia, trzeba zachować odpowiednią odległość między kolejnymi rzędami paneli, inaczej będą one rzucać cień na siebie nawzajem, co może znacznie zmniejszyć ich powierzchnię użytkową i rzeczywistą moc. Do montażu należy stosować systemy pochodzące od jednego dostawcy i stanowiące całość – wszystkie części są wówczas precyzyjnie do siebie dopasowane (w innym przypadku mogą mieć niewystarczającą wytrzymałość i nieodpowiednie wymiary), wokół paneli zapewniona jest cyrkulacja powietrza niezbędna do ich prawidłowego działania, a odpowiednie rozwiązania zabezpieczają membranę dachową przed uszkodzeniem. 

fot1 systemy montazowe pv do roznych dachow plaskich

Fot. 1. System montażowy do różnych wykonań dachów płaskich: a) system podwyższony z lepszą cyrkulacją powietrza (źródło: Energy5), b) system do dachów zielonych (źródło: BayWa r.e.), c) panele zamontowane na dachu zielonym (źródło: BayWa r.e.)

Na rynku dostępne są też konstrukcje, które automatycznie regulują kąt nachylenia paneli PV względem słońca, a ich zastosowanie może zwiększyć produkcję energii o kilka procent w skali roku. Są one jednak wyraźnie droższe pod względem zakupu i montażu, wymagają cyklicznej konserwacji i są bardziej narażone na awarię czy przestój (zawierają części ruchome, które ulegają zużyciu). Lepszym rozwiązaniem jest zatem precyzyjne wyliczenie najlepszego kąta nachylenia dla danej lokalizacji. Przykładowo w 2019 roku w Katowicach przeprowadzono badania, w wyniku których stwierdzono, że dla paneli PV z krzemu amorficznego w okresie 1 grudnia–28 lutego optymalny kąt wynosi 73°, dla okresów 1 marca–30 kwietnia oraz 11 sierpnia–30 listopada kąt ten to 48°, a między 1 maja i 10 września maksymalna moc rzeczywista osiągana jest dla kąta 19° [3].

Panele nie powinny wystawać poza obrys dachu, gdyż mogą zostać zerwane. Haki do ich mocowania powinny być dobrane w odpowiedniej liczbie i dostosowane do rodzaju pokrycia dachu – jeśli nieprawidłowo dobrany hak opiera się na dachówce, może ją zdeformować, a nawet spowodować pęknięcie. Zbyt mała liczba haków może się wiązać z ich nadmiernym odkształceniem, co może grozić zniszczeniem instalacji w rejonach o zwiększonych opadach śniegu lub z silnymi wiatrami.

rys2 haki dachowe do montazu pv

Rys. 2. Haki dachowe do montażu PV na dachu pokrytym dachówkami ceramicznymi lub betonowymi; źródło: Vario

Należy również unikać długotrwałego zacienienia powierzchni paneli, które wpływa na obniżenie uzysków energii (mocy rzeczywistej), a także zagraża trwałości samej instalacji. Zacienienie może pochodzić nie tylko od drzew czy kominów oraz od nieprawidłowo rozmieszczonych innych paneli i ich konstrukcji, ale także od rys i uszkodzeń (nawet w skali mikro) na powierzchni panelu.

Problemy związane z zacienieniem i mikrouszkodzeniami paneli

Jednym z najczęstszych problemów związanych z pracą instalacji PV są tzw. hot spoty (gorące miejsca), czyli punkty nagrzewające się mocniej niż pozostałe (nawet do ponad 200°C) w wyniku wzrostu rezystancji. Mogą one prowadzić do skrócenia żywotności modułu PV oraz samozapłonu i pożaru. Powstają w miejscach długotrwałego miejscowego zacienienia (zachowując się jak odbiorniki energii) oraz w miejscach uszkodzeń, wynikających np. z niedoróbek produkcyjnych lub mikropęknięć.

Problem powstawania hot spotów w wyniku długotrwałego zacienienia paneli rozwiązano w ostatnich latach, dzieląc panele na stringi (szeregi) oraz stosując diody bocznikujące (bypassy, obejściowe). Dzięki diodom bocznikującym w przypadku częściowego zasłonięcia modułu odłączana jest tylko jego część, co zmniejsza wpływ zacienienia na spadek wydajności całej instalacji. Diody takie muszą być rozwiązaniami dobrej jakości, trzeba je także prawidłowo zamontować. W innym przypadku mogą się przegrzewać, co stanowi jeden z powodów występowania łuku elektrycznego, będącego główną przyczyną pożaru [4].

Mikropęknięcia – wciąż będące poważnym problemem instalacji PV – powstają wskutek stosowania rozwiązań niskiej jakości, a najczęściej w wyniku niewłaściwego traktowania paneli. Można tu wymienić nieuważny transport, stawanie na panelach czy chodzenie po nich, a także nieostrożny montaż – głównie zbyt mocne dokręcanie, czyli stosowanie nieodpowiednich (niezgodnych z zaleceniem producenta) momentów dokręcenia śrub mocujących – oraz niedbałą eksploatację, np. zbyt inwazyjne mycie lub odśnieżanie [4].

Mikropęknięć zwykle nie widać – ich wykrycie jest możliwe za pomocą badań kamerą termowizyjną, choć widocznym objawem są tzw. ślimacze ścieżki na panelach PV, czyli ciemne przebarwienia pojawiające się w ciągu 3–12 miesięcy w instalacji o niższej jakości, np. wykonanej z tańszych paneli, lub niestarannie zamontowanej [4]. Widocznym uszkodzeniem jest porysowanie paneli. Może ono spowodować niewielkie (miejscowe) zacienienie ogniw, a w przypadku większych rys – zniszczenie powłoki antyrefleksyjnej oraz przenikanie wilgoci i zanieczyszczeń do wnętrza modułu.

fot2 panele pv w obrazie elektroluminescencyjnym

Fot. 2. Panele w obrazie elektroluminescencyjnym [4]: a) nieuszkodzony, b) z mikrouszkodzeniami

W panelach gorszej jakości może dojść także do delaminacji, czyli odklejania się folii EVA zabezpieczającej ogniwa przed wilgocią w okolicach busbarów (szynoprzewodów odpowiedzialnych za przewodzenie prądu fotoelektrycznego). Powoduje to zmniejszenie przezroczystości modułu i jego zdolności do absorpcji światła słonecznego. Odklejona folia może łatwo ulec przedziurawieniu, co naraża ogniwo na wilgoć i korozję [4].

Zasady montażu falownika

Truizmem jest stwierdzenie, że dobry, wysokiej jakości falownik (inwerter prądu stałego DC na prąd zmienny AC) to serce instalacji PV. Odpowiada on nie tylko za przetwarzanie prądu DC/AC, ale też zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem napięcia w sieci oraz sygnalizuje szereg nieprawidłowości (np. awarię sieci AC czy upływ prądu do uziemienia), chroniąc przed ich skutkami dzięki wyłączeniu instalacji. Te wszystkie kluczowe zadania będą realizowane tylko w przypadku prawidłowego montażu – w przeciwnym wypadku nawet najlepsze urządzenie może się okazać nieskuteczne.

Falownik powinien się znajdować w odległości nie większej niż 10 m od paneli fotowoltaicznych. Wiąże się to przede wszystkim z wymaganiem zachowania spadku napięcia nieprzekraczającego 1%. Należy także ograniczyć wszelkie połączenia między modułami a falownikiem – im mniej miejsc zarabiania złączy, tym mniejsze ryzyko ich nieprawidłowego połączenia. Łączenie należy wykonywać za pomocą złączy pochodzących od jednego producenta o odpowiedniej renomie – mieszanie złączek od różnych producentów może spowodować niedopasowanie i nieprawidłowy styk, co skutkuje przepaleniem złączki, a nawet powstaniem łuku elektrycznego, który może być przyczyną pożaru.

Falownik należy łączyć z instalacją DC z jednej strony i AC z drugiej poprzez przewody solarne, których przekrój zależy od mocy instalacji – przyjmuje się, że w przypadku falownika o mocy od 3 do 7,5 kW należy zastosować kabel solarny o średnicy wewnętrznej 4 mm, natomiast w przypadku mocy falownika od 7,5 do 11 kW sprawdzi się kabel 6 mm. Falownik należy umieścić w pomieszczeniu chłodnym i suchym, a jednocześnie dobrze wentylowanym (zatem nie należy go zamykać np. w szafie) – można go więc montować w domu lub w piwnicy na niepalnej powierzchni ściany (nie na stropie!), zachowując odległość co najmniej 1 m od podłogi oraz przynajmniej 15–30 cm wolnej przestrzeni z każdej strony. Jeśli falowników jest więcej, powinny być one oddalone od siebie o co najmniej 0,5 m.

Jakość kabli solarnych

Moc rzeczywista mikroinstalacji PV uzależniona jest także od rodzaju, jakości i działania przewodów fotowoltaicznych (solarnych) zastosowanych do wykonania połączeń. Wszystkie kable solarne – użyte do połączenia modułów, połączenia instalacja–falownik oraz podłączeń po stronie prądu stałego – powinny spełniać wymagania określone w normie PN-EN 50618:2015-03 [5] oraz w normie branżowej ­N-SEP-E-004 [6]. Dobre kable solarne mają zwykle gwarancję na taki sam okres jak instalacja PV, czyli od 15 do 25 lat.

Kabel solarny ma większą średnicę niż typowy kabel elektryczny, żyła miedziana jest pokryta cyną, jego giętkość jest większa (zwykle używa się kabli o klasie giętkości 5 lub 6). Ma także podwójną izolację. Materiałem głównej warstwy izolacyjnej jest polietylen usieciowany (PE-x), a warstwy zewnętrznej – różne tworzywa sztuczne, jednak godne polecenia są tworzywa bezhalogenowe (niezawierające halogenów, czyli chloru, fluoru, bromu i jodu), z których w przypadku pożaru nie są emitowane toksyczne gazy – np. poliolefiny. Izolacja powinna także zapewniać odporność na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, grad, upały) oraz promieniowanie UV.

fot3 przekroj kabla solarnego

Fot. 3. Przekrój kabla solarnego w izolacji bezhalogenowej; źródło: Helukabel

Kable solarne mogą mieć zewnętrzną średnicę od 4,5 do ponad 28 mm i dobiera się je zawsze do konkretnej instalacji PV. Należy je układać odpowiednio napięte (z uwzględnieniem rozszerzalności temperaturowej wynikającej z nagrzewania się podczas przepływu prądu), tak by nie były zanurzone w wodzie lub narażone na długotrwałe oddziaływanie wilgoci. Kable solarne można prowadzić w ziemi.

Ochrona odgromowa instalacji PV

Instalacja fotowoltaiczna powinna być połączona z instalacją odgromową (LPS – ang. Lightning Protection System) – połączenie wyrównawcze ma połączyć moduł PV oraz falownik z ziemią o zerowym napięciu. Instalacja odgromowa (uziemienie) chroni instalację PV przed skutkami bezpośredniego uderzenia pioruna (m.in. wybuchem pożaru, porażeniem prądem, zniszczeniem instalacji i urządzeń elektrycznych). Urządzenia wchodzące w skład instalacji fotowoltaicznej od strony prądu stałego (falownik, rozdzielnica) są obowiązkowo wyposażane we własne zabezpieczenia przeciwprzepięciowe.

Prawidłowe uziemienie instalacji PV rozwiązuje także problem prądów błądzących, które jeszcze na początku lat 2000 powodowały istotne straty mocy paneli – nawet do 70%. Prądy błądzące (wywoływane przez różnicę potencjałów między uziemioną ramą a stringami modułów PV) powodowały zjawisko PID (Potential Induced Degradation), czyli degradację wywołaną napięciem. Obecnie na rynku dostępne są panele PV oznaczone jako „PID Free”, w przypadku których straty wynikające z prądów błądzących nie przekraczają 1%.

Zaleceniami do wykonania instalacji odgromowej są: dach z pokryciem metalowym, ryzyko wysokich strat materialnych i utraty życia, konieczność ochrony zabytku lub budynku/budowli ważnej dla kultury i sztuki oraz wysokie ryzyko wyładowań atmosferycznych w obiekt. Zmiany klimatyczne sprawiają, że przybywa anomalii pogodowych, w tym gwałtownych i częstych burz, dlatego dzisiejsze szacowanie częstotliwości wyładowań atmosferycznych uderzających w obiekt może być niemiarodajne w horyzoncie kilku–kilkunastu lat.

Jeśli budynek ma już instalację odgromową, należy objąć nią także całą instalację PV, w przeciwnym wypadku zgodnie z normą PN-EN 62305 [7] instalację należy uziemić odrębnie. Otwory w aluminiowych ramach modułów fotowoltaicznych należy wykorzystać do połączenia modułów przewodami uziemiającymi. Zgodnie z normą, przekrój kabla uziemiającego powinien wynosić co najmniej 16 mm2, a rezystancja uziemienia co do zasady nie powinna przekraczać wartości 10 Ω (chyba że zostały sprecyzowane inne, specjalne wytyczne). Uziemienie powinno się znajdować na głębokości co najmniej 3 m, przy czym o konkretnej wielkości decyduje tu rodzaj gruntu [6].

Ochrona przed przepięciami

Napięcie w sieci niskiego napięcia musi wynosić 230 V ± 10% (czyli od 207 do 253 V). Zbyt wysokie napięcie w sieci może być spowodowane za wysokim oporem (impedancją) związanym ze zbyt małym przekrojem przewodów łączących instalację fotowoltaiczną lub źle wykonanymi połączeniami tych przewodów albo ze zbyt wysoką mocą prądu przesyłaną do sieci z instalacji PV (ma to miejsce w przypadku za dużej instalacji u danego odbiorcy lub zbyt dużej liczby instalacji PV doprowadzających prąd do sieci w okolicy). Dlatego kluczowe jest zastosowanie wysokiej jakości ograniczników przepięć – rozwiązań chroniących instalację przed uszkodzeniem wynikającym z przekroczenia wartości maksymalnej napięcia, czy to z powodu nieprawidłowej pracy sieci, czy też wyładowań atmosferycznych.

fot4 elementy zabezpieczenia instalacji pv

Fot. 4. Przykładowe elementy zabezpieczenia instalacji fotowoltaicznej od strony DC: a) ogranicznik przepięć (źródło: Weidmüller), b) podstawa bezpiecznikowa (źródło: ETI Polam)

Ochrona przed zagrożeniem pożarowym

Instalacje fotowoltaiczne wymagają stosowania urządzenia odłączającego – wyłącznika pożarowego, który umożliwia odłączenie zasilania w razie pożaru i bezpieczną pracę straży pożarnej. Wyłączniki pożarowe blokują przepływ prądu z modułów fotowoltaicznych zaraz po wyłączeniu głównej rozdzielnicy. Po przywróceniu zasilania wyłącznik pożarowy ponownie łączy stringi fotowoltaiczne. Należy zawsze stosować rozwiązania wysokiej jakości i nie oszczędzać na nich!

Ze statystyk zgromadzonych przez europejskie instytuty badawcze (niemieckie TÜV Rheinland i Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme oraz brytyjski BRE National Solar Centre) wynika, że choć pożary instalacji fotowoltaicznych stanowią znacznie poniżej 1% pożarów występujących w budynkach mieszkalnych [8, 9], w ponad połowie przypadków powodowane są przez czynniki zewnętrzne (burze i wyładowania atmosferyczne), a wśród pozostałych przyczyn główną rolę odgrywają: nieprawidłowy montaż, obejmujący również błędy w doborze podzespołów, np. przewodów (18%), awarie urządzeń (17%) i błędy w projekcie (9%) [8].

Najczęściej występujące źródło pożaru stanowi łuk elektryczny – przepływ prądu przez powietrze między dwoma przewodnikami, którego temperatura wynosi nawet do 5000°C; powstająca znaczna ilość ciepła może doprowadzić do zniszczenia materiałów i wystąpienia pożaru. Łuk elektryczny pojawia się w instalacji elektrycznej w wyniku przerwania obwodu. W instalacjach PV nieprawidłowości powodujących przerwanie obwodu może wystąpić wiele – np. uszkodzenia przewodów powstałe w wyniku niestarannego montażu lub złej eksploatacji; niedopasowane, źle zamocowane lub wadliwe wtyczki prądu stałego; niestarannie wykonane zaciski śrubowe w rozdzielnicy czy falowniku; nieprecyzyjnie wykonane lub starzejące się połączenia lutowane; przegrzewanie się diod bocznikujących; mikropęknięcia ogniw i inne czynniki powodujące uszkodzenie modułów; źle dobrane lub zamontowane bezpieczniki prądu stałego oraz dopuszczenie do wpływu czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć czy kurz [8, 9].

Profilaktykę łuku elektrycznego stanowi prawidłowy i staranny w detalach montaż oraz zastosowanie kompatybilnych materiałów wysokiej jakości, przystosowanych do pracy z wysokim napięciem oraz w trudnych i zmiennych warunkach zewnętrznych – problematyczne może być bowiem nawet łączenie w jednej realizacji złączek od różnych producentów [2, 8, 9]. Dodatkowym zabezpieczeniem przed powstawaniem łuku elektrycznego jest zastosowanie w falowniku odpowiedniego modułu – podstawową funkcjonalnością jest przerywacz łuku elektrycznego (AFCI – Arc-Fault Circuit Interrupter), w który standardowo lub opcjonalnie wyposażone są niektóre falowniki dostępne na rynku. Rozwiązanie to wykrywa i wygasza łuk elektryczny w czasie poniżej 1 s, a jednocześnie informuje użytkownika o pojawieniu się niebezpiecznej sytuacji, co umożliwia ustalenie źródła problemu i interwencję (np. wymianę wadliwej części instalacji PV).

Dodatkowym zaleceniem w przypadku instalacji fotowoltaicznej dla budynków nowych lub poddawanych gruntownemu remontowi jest odpowiednie wykonanie dachu pod względem odporności na ogień. MIWO – Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej – rekomenduje zastosowanie niepalnej bariery, która w przypadku pożaru instalacji zapobiegnie przedostawaniu się ognia do wnętrza budynku, i wskazuje, że w domach jednorodzinnych w wielu wypadkach taką barierą może być izolacja cieplna z wełny mineralnej (niepalna, czyli o klasie reakcji na ogień co najmniej A2-s3, d0). Natomiast samo pokrycie dachu powinno mieć klasę odporności ogniowej REI 30 [10]. MIWO rekomenduje, by wartości takie znalazły się w przepisach warunków technicznych [11] – być może wymóg ten zacznie obowiązywać w niedalekiej przyszłości, a dachy domów jednorodzinnych będą zgodnie z literą prawa realizowane z myślą o fotowoltaice. Znowelizowana dyrektywa EPBD przewiduje, że wszystkie nowe budynki będą musiały być „gotowe na energetykę słoneczną”, czyli przygotowane do zainstalowania dachowej instalacji PV lub kolektorów słonecznych [12].

Literatura

 1. B. Szymański, Instalacje fotowoltaiczne, Globenergia 2023.
 2. J. Wiatr, Podstawy projektowania przydomowych systemów fotowoltaicznych. Niezbędnik elektryka, Grupa MEDIUM, Warszawa 2023.
 3. M. Pławecki, E. Rówiński, Ł. Płatkowski, B. Bzowski, Optymalizacja ustawień panelu fotowoltaicznego amorficznego w Katowicach, „Energetyka” 1/2019.
 4. M. Köntges, S. Kurtz, C. Packard, U. Jahn, K.A. Berger, K. Kato, T. Friesen, H. Liu, M. van Iseghem, Review of Failures of Photovoltaic Modules. Report IEA-PVPS T13­ 01:2014, IEA – International Energy Agency, 2014.
 5. PN-EN 50618:2015-03 Kable i przewody do systemów fotowoltaicznych
 6. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
 7. PN-EN 62305 Ochrona odgromowa.
 8. K. Prume, Viehweg Jochen, Assessing Fire Risks in Photovoltaic Systems and Developing Safety Concepts for Risk Minimization, Golden, 2018.
 9. Pester Steve, Crowder David, Fire and Solar PV Systems – Recommendations for the Photovoltaic Industry, Report No. P100874-1006, Issue 2.5, Building Research Establishment Ltd, Cornwall 2017.
 10. M. Hyjek, Panele fotowoltaiczne a bezpieczeństwo pożarowe budynków, „Rynek Instalacyjny” 10/2023, www.rynekinstalacyjny.pl.
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DzU 2022, poz. 1225).
 12. European Commission, Commission welcomes political agreement on new rules to boost energy performance of buildings across the EU, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_6423 (dostęp: 20.02.2024).

Komentarze

Powiązane

Redakcja news W czasie Wielkanocy znów ograniczono moc instalacji fotowoltaicznych

W czasie Wielkanocy znów ograniczono moc instalacji fotowoltaicznych W czasie Wielkanocy znów ograniczono moc instalacji fotowoltaicznych

W ostatnie święta PSE wyłączyły instalacje fotowoltaiczne, w wyniku czego „przepadło” ponad 13 000 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Tylko w marcu br. takich interwencji dotyczących energii z...

W ostatnie święta PSE wyłączyły instalacje fotowoltaiczne, w wyniku czego „przepadło” ponad 13 000 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE. Tylko w marcu br. takich interwencji dotyczących energii z OZE było kilka. Czy jest to zwiastun tego, co może nas czekać w nadchodzącym lecie? Czy możemy to zmienić i nie dopuszczać do utraty zielonej energii?

mgr inż. Julian Wiatr news Nowy numer 3/2024 „elektro.info”!

Nowy numer 3/2024 „elektro.info”! Nowy numer 3/2024 „elektro.info”!

Witam Państwa w marcowym numerze „elektro.info”. Na wstępie pragnę zauważyć, że po opublikowaniu w poprzednim wydaniu „listu otwartego” rozpętała się dyskusja w kwestii Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu....

Witam Państwa w marcowym numerze „elektro.info”. Na wstępie pragnę zauważyć, że po opublikowaniu w poprzednim wydaniu „listu otwartego” rozpętała się dyskusja w kwestii Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu. 15 lutego CNBOP-PIB wydało komunikat w sprawie wymagań dla wyrobu budowlanego – Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu i wydanych dla niego przez Instytut dokumentów. W tym komunikacie twórcy KOT próbują zapewnić, że wyrób jest w pełni wartościowy. Należy nadmienić, że KOT opracowana przez CNBOP-PIB stanowi...

Redakcja news Na koniec ubiegłego roku mieliśmy 1,4 mln mikroinstalacji OZE o mocy 11,3 GW

Na koniec ubiegłego roku mieliśmy 1,4 mln mikroinstalacji OZE o mocy 11,3 GW Na koniec ubiegłego roku mieliśmy 1,4 mln mikroinstalacji OZE o mocy 11,3 GW

Na koniec 2023 roku w Polsce funkcjonowało 1,4 mln mikroinstalacji OZE, niemal w całości fotowoltaicznych, których moc wynosiła 11,3 GW – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Mikroinstalacje OZE...

Na koniec 2023 roku w Polsce funkcjonowało 1,4 mln mikroinstalacji OZE, niemal w całości fotowoltaicznych, których moc wynosiła 11,3 GW – wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki. Mikroinstalacje OZE stanowiły 17 proc. polskich mocy.

Redakcja news Photonica – nowy producent komponentów PV na polskim rynku

Photonica – nowy producent komponentów PV na polskim rynku Photonica – nowy producent komponentów PV na polskim rynku

Menlo Electric zostało pierwszym oficjalnym dystrybutorem produktów firmy Photonica – polskiego, dynamicznie rozwijającego się startupu technologicznego.

Menlo Electric zostało pierwszym oficjalnym dystrybutorem produktów firmy Photonica – polskiego, dynamicznie rozwijającego się startupu technologicznego.

Redakcja news Budżet programu „Energia dla wsi” większy o 2 mld zł

Budżet programu „Energia dla wsi” większy o 2 mld zł Budżet programu „Energia dla wsi” większy o 2 mld zł

Nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o zwiększeniu z 1 mld do 3 mld zł kwoty przeznaczonej na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich...

Nowy zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o zwiększeniu z 1 mld do 3 mld zł kwoty przeznaczonej na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”.

Redakcja news Luneos Green Energy w ciągu roku zbuduje farmy PV i wiatrowe o mocy 167 MW

Luneos Green Energy w ciągu roku zbuduje farmy PV i wiatrowe o mocy 167 MW Luneos Green Energy w ciągu roku zbuduje farmy PV i wiatrowe o mocy 167 MW

Spółka Luneos Green Energy, wspomagana przez szwajcarski fundusz SUSI Partners, pozyskała finansowanie na budowę projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 167 MW.

Spółka Luneos Green Energy, wspomagana przez szwajcarski fundusz SUSI Partners, pozyskała finansowanie na budowę projektów fotowoltaicznych i wiatrowych o łącznej mocy 167 MW.

Redakcja news NFOŚiGW dofinansuje budowę instalacji PV z magazynami energii na Podkarpaciu

NFOŚiGW dofinansuje budowę instalacji PV z magazynami energii na Podkarpaciu NFOŚiGW dofinansuje budowę instalacji PV z magazynami energii na Podkarpaciu

Prawie 4,4 mln zł dotacji i pożyczki pozwoli miejskiemu przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej w Krośnie na budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Przedsięwzięcie będzie sprzyjać...

Prawie 4,4 mln zł dotacji i pożyczki pozwoli miejskiemu przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej w Krośnie na budowę instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii. Przedsięwzięcie będzie sprzyjać redukcji emisji dwutlenku węgla oraz wieloletniej produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Redakcja news PGE Obrót oferuje fotowoltaikę z kredytem na zero procent

PGE Obrót oferuje fotowoltaikę z kredytem na zero procent PGE Obrót oferuje fotowoltaikę z kredytem na zero procent

PGE Obrót przygotowało kompleksową ofertę fotowoltaiki obejmującą fachowe doradztwo, montaż i obsługę instalacji fotowoltaicznych połączoną z kredytem oprocentowanym na zero procent.

PGE Obrót przygotowało kompleksową ofertę fotowoltaiki obejmującą fachowe doradztwo, montaż i obsługę instalacji fotowoltaicznych połączoną z kredytem oprocentowanym na zero procent.

Redakcja news Sympozjum SEP we Wrocławiu pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych"

Sympozjum SEP we Wrocławiu pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych" Sympozjum SEP we Wrocławiu pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych"

Oddział Wrocławski SEP zaprasza na Sympozjum pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych", które odbędzie się 17 października 2023 r. w budynku IASE przy ulicy Wystawowej...

Oddział Wrocławski SEP zaprasza na Sympozjum pt. „Projektowanie, budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń elektrycznych", które odbędzie się 17 października 2023 r. w budynku IASE przy ulicy Wystawowej 1 we Wrocławiu.

dr inż. Tomasz Bakoń Agrofotowoltaika – wybrane aspekty i szanse rozwoju

Agrofotowoltaika – wybrane aspekty i szanse rozwoju Agrofotowoltaika – wybrane aspekty i szanse rozwoju

W ostatniej dekadzie fotowoltaika była najszybciej rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W marcu 2022 r. światowa skumulowana moc zainstalowana w systemach...

W ostatniej dekadzie fotowoltaika była najszybciej rozwijającą się technologią wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. W marcu 2022 r. światowa skumulowana moc zainstalowana w systemach fotowoltaicznych przekroczyła 1 TW.

Redakcja news Księgarnia techniczna poleca poradnik „Instalacje fotowoltaiczne”

Księgarnia techniczna poleca poradnik „Instalacje fotowoltaiczne” Księgarnia techniczna poleca poradnik „Instalacje fotowoltaiczne”

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, monterom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi.

Książka dedykowana jest świadomym inwestorom, monterom i handlowcom, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z fotowoltaiką lub już są na początku tej drogi.

Redakcja news Projekt Solartechnik wchodzi na rynki zagraniczne

Projekt Solartechnik wchodzi na rynki zagraniczne Projekt Solartechnik wchodzi na rynki zagraniczne

Projekt Solartechnik to jeden z największych deweloperów farm fotowoltaicznych w Polsce. Teraz firma z grupy Grenevia rozpoczyna ekspansję zagraniczną. Poza Niemcami, gdzie realizuje projekty PV o mocy...

Projekt Solartechnik to jeden z największych deweloperów farm fotowoltaicznych w Polsce. Teraz firma z grupy Grenevia rozpoczyna ekspansję zagraniczną. Poza Niemcami, gdzie realizuje projekty PV o mocy około 580 MW, firma zarejestrowała swoje spółki w Rumunii, Francji i Hiszpanii.

news Fronius rusza z nową kampanią i zaprasza na spotkania

Fronius rusza z nową kampanią i zaprasza na spotkania Fronius rusza z nową kampanią i zaprasza na spotkania

Firma Fronius w nowej kampanii „We’re back” informuje o pełnej dostępności falowników, odpowiadając na zwiększony popyt na swoje produkty. Kampanii towarzyszy cykl spotkań adresowanych do instalatorów...

Firma Fronius w nowej kampanii „We’re back” informuje o pełnej dostępności falowników, odpowiadając na zwiększony popyt na swoje produkty. Kampanii towarzyszy cykl spotkań adresowanych do instalatorów w całej Polsce.

Redakcja news Budżet programu Mój Prąd wzrośnie o 450 mln zł

Budżet programu Mój Prąd wzrośnie o 450 mln zł Budżet programu Mój Prąd wzrośnie o 450 mln zł

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że budżet programu Mój Prąd zostanie powiększony o dodatkowe 450 mln zł. Zainteresowanie dofinansowaniem dla osób, które chcą wytwarzać energię...

Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała, że budżet programu Mój Prąd zostanie powiększony o dodatkowe 450 mln zł. Zainteresowanie dofinansowaniem dla osób, które chcą wytwarzać energię na własne potrzeby, a jej nadwyżkę przekazują do sieci energetycznej, jest wciąż bardzo duże.

Redakcja news Hiszpański sposób na zarządzanie energią w biurowcach

Hiszpański sposób na zarządzanie energią w biurowcach Hiszpański sposób na zarządzanie energią w biurowcach

Hiszpańska firma Wallbox opracowała system zarządzania energią elektryczną w biurowcach, zaprojektowany z myślą o budynkach, w których wdrożono nowoczesne rozwiązania energetyczne i transportowe. System...

Hiszpańska firma Wallbox opracowała system zarządzania energią elektryczną w biurowcach, zaprojektowany z myślą o budynkach, w których wdrożono nowoczesne rozwiązania energetyczne i transportowe. System pozwala zmniejszyć zużycie energii nawet o 50 proc.

Redakcja news Grupa Hager z nowym zakładem produkcyjnym w woj. śląskim

Grupa Hager z nowym zakładem produkcyjnym w woj. śląskim Grupa Hager z nowym zakładem produkcyjnym w woj. śląskim

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, zakończył budowę obiektu o powierzchni 21 500 metrów kw. dla Grupy Hager – wiodącego dostawcy rozwiązań i usług w zakresie instalacji...

Panattoni, najaktywniejszy deweloper nieruchomości przemysłowych na świecie, zakończył budowę obiektu o powierzchni 21 500 metrów kw. dla Grupy Hager – wiodącego dostawcy rozwiązań i usług w zakresie instalacji elektrycznych. Najnowsza fabryka Grupy Hager służyć będzie przede wszystkim do produkcji elektrycznych urządzeń zabezpieczających.

Fotowoltaika cz. 2 – pobierz bezpłatny poradnik

Fotowoltaika cz. 2 – pobierz bezpłatny poradnik Fotowoltaika cz. 2 – pobierz bezpłatny poradnik

Oddajemy w Państwa ręce kolejny ebook poświęcony zagadnieniom związanym z fotowoltaiką. Poruszamy w nim całe spektrum zagadnień – począwszy od ochrony odgromowej i przeciwpożarowej elementów instalacji...

Oddajemy w Państwa ręce kolejny ebook poświęcony zagadnieniom związanym z fotowoltaiką. Poruszamy w nim całe spektrum zagadnień – począwszy od ochrony odgromowej i przeciwpożarowej elementów instalacji fotowoltaicznych, przez problematykę dotyczącą bezpieczeństwa, po tematykę związaną z magazynami energii. Miłej lektury!

Redakcja news Orlen z nowymi inwestycjami w OZE w Wielkopolsce

Orlen z nowymi inwestycjami w OZE w Wielkopolsce Orlen z nowymi inwestycjami w OZE w Wielkopolsce

Spółka Energa Wytwarzanie, wchodząca w skład grupy Orlen, podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW w województwie wielkopolskim.

Spółka Energa Wytwarzanie, wchodząca w skład grupy Orlen, podpisała z firmą Greenvolt umowę przedwstępną na zakup farmy wiatrowej i czterech farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 59 MW w województwie wielkopolskim.

Tomasz Gorzelańczyk, Marcin Szkudniewski – SONEL S.A. Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych...

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Większa świadomość społeczna oraz branie odpowiedzialności rządów poszczególnych państw za otaczający nas klimat wymusza przesunięcie sektora energetycznego w stronę zielonej energii. Ponadto technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Jeśli dodamy do tego nieustanny...

Redakcja news Columbus Energy rozpoczyna współpracę ze spółką budującą domy

Columbus Energy rozpoczyna współpracę ze spółką budującą domy Columbus Energy rozpoczyna współpracę ze spółką budującą domy

Zgodnie z podpisaną umową, dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki – Columbus Energy S.A. oraz lider pierwotnego rynku domów – Extradom.pl Sp. z o.o. rozpoczęły roczną współpracę. Spółki będą realizować...

Zgodnie z podpisaną umową, dostawca usług z zakresu nowoczesnej energetyki – Columbus Energy S.A. oraz lider pierwotnego rynku domów – Extradom.pl Sp. z o.o. rozpoczęły roczną współpracę. Spółki będą realizować wzajemnie usługi głównie w obszarze marketingu i wsparcia sprzedaży, aby dotrzeć ze swoją ofertą do klientów indywidualnych, czyli przyszłych właścicieli domów.

Redakcja news W programie "Mój Prąd" mogą się pojawić przydomowe elektrownie wiatrowe

W programie "Mój Prąd" mogą się pojawić przydomowe elektrownie wiatrowe W programie "Mój Prąd" mogą się pojawić przydomowe elektrownie wiatrowe

– Analizujemy, czy do programu "Mój Prąd" dołączyć kolejny komponent w postaci dofinansowania do małych przydomowych elektrowni wiatrowych – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony...

– Analizujemy, czy do programu "Mój Prąd" dołączyć kolejny komponent w postaci dofinansowania do małych przydomowych elektrowni wiatrowych – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Stacjonarne analizatory jakości energii PQI-DA Smart w instalacjach z odnawialnymi źródłami energii

Stacjonarne analizatory jakości energii PQI-DA Smart w instalacjach z odnawialnymi źródłami energii Stacjonarne analizatory jakości energii PQI-DA Smart w instalacjach z odnawialnymi źródłami energii

Obecność w systemie elektroenergetycznym odnawialnych źródeł energii stała się już codziennością. Obecnie zainstalowana moc farm fotowoltaicznych wynosi aż 11 924 MW (listopad 2022), a instalacji wykorzystujących...

Obecność w systemie elektroenergetycznym odnawialnych źródeł energii stała się już codziennością. Obecnie zainstalowana moc farm fotowoltaicznych wynosi aż 11 924 MW (listopad 2022), a instalacji wykorzystujących energię wiatru – 7 864 MW. Najsilniejszy wzrost mocy zainstalowanej notują farmy fotowoltaiczne, gdzie na koniec 2019 roku moc zainstalowana wynosiła 477 MW, a już po roku osiągnęła poziom 887 MW. Wraz z najnowszymi planami Europejskiego Zielonego Ładu można spodziewać się dalszego rozwoju...

dr inż. Tomasz Maksimowicz RST sp. z o.o., Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów fotowoltaicznych

Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów fotowoltaicznych Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa systemów fotowoltaicznych

Instalacje fotowoltaiczne (PV), wykonywane głównie w celu ograniczenia kosztów energii z sieci elektroenergetycznych, wymagają niestety często znacznych nakładów finansowych. Koszty te są coraz większe,...

Instalacje fotowoltaiczne (PV), wykonywane głównie w celu ograniczenia kosztów energii z sieci elektroenergetycznych, wymagają niestety często znacznych nakładów finansowych. Koszty te są coraz większe, biorąc pod uwagę rosnącą popularność magazynów energii. A zatem, zastosowanie środków ochrony odgromowej i przepięciowej ma na celu nie tylko spełnienie wymagań norm czy zapewnienie funkcjonalności instalacji, ale także zabezpieczenie inwestycji przed potencjalnymi dużymi stratami ekonomicznymi.

Tomasz Gorzelańczyk SONEL S.A. Kompleksowy zestaw do pomiarów instalacji fotowoltaicznych – Sonel MPI-540-PV Solar

Kompleksowy zestaw do pomiarów instalacji fotowoltaicznych – Sonel MPI-540-PV Solar Kompleksowy zestaw do pomiarów instalacji fotowoltaicznych – Sonel MPI-540-PV Solar

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-540-PV dysponuje ogromnymi możliwościami pomiarowymi nie tylko z obszaru fotowoltaiki, ale także odbiorczych instalacji niskiego napięcia,...

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych Sonel MPI-540-PV dysponuje ogromnymi możliwościami pomiarowymi nie tylko z obszaru fotowoltaiki, ale także odbiorczych instalacji niskiego napięcia, jakości energii czy też – przy zastosowaniu dodatkowych akcesoriów – elektromobilności.

Wybrane dla Ciebie

Zrób zakupy i odbierz Multimetr cęgowy True RMS 376FC »

Zrób zakupy i odbierz Multimetr cęgowy True RMS 376FC » Zrób zakupy i odbierz Multimetr cęgowy True RMS 376FC »

Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych»

Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych» Falownik z funkcją zasilania rezerwowego dla gospodarstw domowych»

Gdzie kupić akcesoria elektrotechniki przemysłowej? »

Gdzie kupić akcesoria elektrotechniki przemysłowej? » Gdzie kupić akcesoria elektrotechniki przemysłowej? »

Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego »

Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego » Najnowsza i najbardziej zaawansowana seria osprzętu elektroinstalacyjnego »

Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne?

Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne? Gdzie sprawdzą się zasilacze awaryjne?

Wyszukiwarka UPS - znajdź najlepszy dla siebie!

Wyszukiwarka UPS - znajdź najlepszy dla siebie! Wyszukiwarka UPS - znajdź najlepszy dla siebie!

Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym »

Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym » Sprawdź oprogramowanie dedykowane projektantom elektrycznym »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych » Sterowniki zabezpieczeniowe dedykowane dla farm fotowoltaicznych i wiatrowych »

Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać?

Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać? Rejestrator zakłóceń - jaki wybrać?

Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub!

Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub! Jesteś elektrykiem? Dołącz do programu Elektroklub!

Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić?

Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić? Zasilanie gwarantowane - jak je zapewnić?

Zasilacze z magazynami energii »

Zasilacze z magazynami energii » Zasilacze z magazynami energii »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne?

Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne? Jak wybrać odpowiednie zasilanie awaryjne?

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji?

Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji? Jak zmienić swój dom w dom inteligentny bez konieczności zmian w tradycyjnej instalacji?

Zwiększ wydajność: narzędzie do testowania impedancji pętli »

Zwiększ wydajność: narzędzie do testowania impedancji pętli » Zwiększ wydajność: narzędzie do testowania impedancji pętli »

Najnowsze produkty i technologie

Michał Przybylski, Starszy Inżynier Wsparcia Technicznego EVER Sp. z o.o. Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych, a ich prawidłowa współpraca

Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych, a ich prawidłowa współpraca Dobór zasilaczy UPS i zespołów prądotwórczych, a ich prawidłowa współpraca

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które to mogą sparaliżować nasze codzienne...

W dzisiejszych czasach, przy wszechobecnej elektronice, bardzo istotne jest zabezpieczenie się przed nagłymi i niekontrolowanymi przerwami w dostawach prądu, które to mogą sparaliżować nasze codzienne życie. Najbardziej zalecanym sposobem zapewnienia poprawności zasilania urządzeń jest zastosowanie systemów zasilania gwarantowanego UPS. W przypadku zaniku lub nieprawidłowości napięcia sieciowego zadaniem ich jest dostarczenie energii do odbiorników (przy wykorzystaniu energii zgromadzonej w akumulatorach)...

leroymerlin.pl Plafony, kinkiety, lampy wiszące. Sprawdź, jakie oświetlenie do sypialni wybrać

Plafony, kinkiety, lampy wiszące. Sprawdź, jakie oświetlenie do sypialni wybrać Plafony, kinkiety, lampy wiszące. Sprawdź, jakie oświetlenie do sypialni wybrać

Sypialnia to pomieszczenie, w którym zaczyna się i kończy dzień. Ważne, aby zrobić to dobrze! Choć w tej przestrzeni głównym celem jest idealna ciemność, to nie wolno pomijać światła. Właściwy dobór lamp...

Sypialnia to pomieszczenie, w którym zaczyna się i kończy dzień. Ważne, aby zrobić to dobrze! Choć w tej przestrzeni głównym celem jest idealna ciemność, to nie wolno pomijać światła. Właściwy dobór lamp do sypialni potrafi wznieść aranżację na wyższy poziom oraz wyraźnie poprawić samopoczucie domowników. Co umieścić przy łóżku: lampki stojące czy kinkiety? Czym się kierować przy wyborze opraw sufitowych? Oto wszystko, co trzeba wiedzieć, by móc spać spokojnie.

Firma Produkcyjno-Handlowa AKMEL Mielec Agregaty prądotwórcze dla straży pożarnej i innych służb

Agregaty prądotwórcze dla straży pożarnej i innych służb Agregaty prądotwórcze dla straży pożarnej i innych służb

Pożar, akcja ratunkowa, walka o ludzkie życie – to codzienność strażaków, ale też pracowników innych służb ratowniczych czy porządkowych. Podczas wykonywania swoich obowiązków mają dziś oni do dyspozycji...

Pożar, akcja ratunkowa, walka o ludzkie życie – to codzienność strażaków, ale też pracowników innych służb ratowniczych czy porządkowych. Podczas wykonywania swoich obowiązków mają dziś oni do dyspozycji najnowocześniejsze sprzęty, wśród których nie może zabraknąć agregatu prądotwórczego. Dowiedz się więcej o generatorach prądu dla straży pożarnej i służb ratowniczych – przekonaj się, że urządzenie to może uratować życie.

Bartosz Fijałkowski, SONEL S.A. Nowy standard bezpieczeństwa w pomiarach napięć DC – adapter Sonel AHV-3

Nowy standard bezpieczeństwa w pomiarach napięć DC – adapter Sonel AHV-3 Nowy standard bezpieczeństwa w pomiarach napięć DC – adapter Sonel AHV-3

Rozwijający się świat i przemysł stawiają przed elektromonterami nowe wyzwania, do których potrzeba nie tylko innego niż dotychczas podejścia, ale także całkiem nowego sprzętu pomiarowego. Przeskok ten...

Rozwijający się świat i przemysł stawiają przed elektromonterami nowe wyzwania, do których potrzeba nie tylko innego niż dotychczas podejścia, ale także całkiem nowego sprzętu pomiarowego. Przeskok ten najlepiej widać w elektromobilności i odnawialnych źródłach energii, gdzie napięcie 1000 V DC już dawno zostało przekroczone.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Analiza widma wyższych harmonicznych napięcia z wykorzystaniem analizatora PQ-BOX 300

Analiza widma wyższych harmonicznych napięcia z wykorzystaniem analizatora PQ-BOX 300 Analiza widma wyższych harmonicznych napięcia z wykorzystaniem analizatora PQ-BOX 300

Dzisiejsze urządzenia i sprzęty, takie jak zasilacze impulsowe, przetwornice częstotliwości, sterowane napędy, urządzenia ładujące do pojazdów elektrycznych lub oświetlenie LED, pracują wewnętrznie z wysokimi...

Dzisiejsze urządzenia i sprzęty, takie jak zasilacze impulsowe, przetwornice częstotliwości, sterowane napędy, urządzenia ładujące do pojazdów elektrycznych lub oświetlenie LED, pracują wewnętrznie z wysokimi częstotliwościami w celu wydajnej regulacji mocy. Może to prowadzić do zakłóceń liniowych i polowych (sprzężonych) w sieci energetycznej.

dr Michał Szulborski, ETI Polam Sp. z o.o. Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy produkcji ETI Polam od 25 A do 125 A

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy są nieodłącznymi urządzeniami elektrycznymi w obecnie projektowanych instalacjach elektrycznych. Montowane w tablicach...

Trójpołożeniowe modułowe przełączniki zasilania SSQ I-0-II sieć-agregat prądotwórczy są nieodłącznymi urządzeniami elektrycznymi w obecnie projektowanych instalacjach elektrycznych. Montowane w tablicach rozdzielczych, odgrywają kluczową rolę, umożliwiając ręczne przełączanie źródeł zasilania w przypadku stanu awaryjnego głównej sieci zasilającej w budynku.

EKOVO Sp. z o.o. Poznaj FSU - system redukujący napięcie stałe w całym obwodzie DC.

Poznaj FSU - system redukujący napięcie stałe w całym obwodzie DC. Poznaj FSU - system redukujący napięcie stałe w całym obwodzie DC.

Dynamiczny rozwój branży OZE w Polsce spowodował, że instalacje tego typu trwale wpisały się w otaczający nas krajobraz.

Dynamiczny rozwój branży OZE w Polsce spowodował, że instalacje tego typu trwale wpisały się w otaczający nas krajobraz.

Marcin Szkudniewski, mgr inż. Piotr Matera, Lopi Sp. z o.o., SONEL S.A. Kompensacja mocy biernej – trzy kroki do oszczędności finansowych

Kompensacja mocy biernej – trzy kroki do oszczędności finansowych Kompensacja mocy biernej – trzy kroki do oszczędności finansowych

Odbiorniki nieliniowe takie jak zasilacze awaryjne (UPS-y), zasilacze komputerowe, oświetlenie diodowe, falowniki, klimatyzatory itp. pobierają z sieci prąd odkształcony oraz przesunięty w fazie względem...

Odbiorniki nieliniowe takie jak zasilacze awaryjne (UPS-y), zasilacze komputerowe, oświetlenie diodowe, falowniki, klimatyzatory itp. pobierają z sieci prąd odkształcony oraz przesunięty w fazie względem napięcia. Jednym z negatywnym skutków takiej pracy jest generacja do sieci mocy biernej pojemnościowej.

ifm electronic sp. z o.o. IO-Link: master w automatyce przemysłowej – zalety zastosowania IO-Link w systemach przemysłowych

IO-Link: master w automatyce przemysłowej – zalety zastosowania IO-Link w systemach przemysłowych IO-Link: master w automatyce przemysłowej – zalety zastosowania IO-Link w systemach przemysłowych

Skomplikowane systemy przemysłowe wymagają montażu dziesiątek czujników i aktuatorów. Zbierane informacje, w celu przesłania do systemów sterowania, są konwertowane do sygnałów analogowych. Skutkuje to...

Skomplikowane systemy przemysłowe wymagają montażu dziesiątek czujników i aktuatorów. Zbierane informacje, w celu przesłania do systemów sterowania, są konwertowane do sygnałów analogowych. Skutkuje to mniejszą dokładnością pomiarową i większymi wydatkami na odpowiednie przewody, które będą przesyłać zmierzone parametry. Odpowiedzią na te problemy jest system IO-Link. Stosując nowoczesne mastery, można z łatwością zintegrować i unowocześnić istniejące instalacje automatyki przemysłowej.

Energynat Niezwykła promocja na optymalizatory SolarEdge

Niezwykła promocja na optymalizatory SolarEdge Niezwykła promocja na optymalizatory SolarEdge

Takiej promocji jeszcze nie było! Energynat Trade – oficjalny importer i dystrybutor rozwiązań SolarEdge – rusza z nietypową promocją w Polsce i rozdaje optymalizatory mocy… za darmo! Jakie są warunki...

Takiej promocji jeszcze nie było! Energynat Trade – oficjalny importer i dystrybutor rozwiązań SolarEdge – rusza z nietypową promocją w Polsce i rozdaje optymalizatory mocy… za darmo! Jakie są warunki otrzymania prezentu i dlaczego warto stosować optymalizatory w swoich instalacjach? Sprawdźcie w poniższym artykule.

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o. Wykorzystanie stacjonarnych analizatorów jakości energii PQI-DA Smart do raportowania stanu sieci elektroenergetycznej

Wykorzystanie stacjonarnych analizatorów jakości energii PQI-DA Smart do raportowania stanu sieci elektroenergetycznej Wykorzystanie stacjonarnych analizatorów jakości energii PQI-DA Smart do raportowania stanu sieci elektroenergetycznej

Zapewnienie właściwej jakości energii elektrycznej, w tym brak przerw w dostawie energii oraz opłat za ponadumowny pobór energii elektrycznej, należą do zadań służb energetycznych w zakładzie przemysłowym....

Zapewnienie właściwej jakości energii elektrycznej, w tym brak przerw w dostawie energii oraz opłat za ponadumowny pobór energii elektrycznej, należą do zadań służb energetycznych w zakładzie przemysłowym. Aby móc wypełnić wskazane zadania, niezbędne są rzetelne dane o parametrach jakości energii elektrycznej. W tym celu można stosować stacjonarne analizatory jakości energii elektrycznej firmy A-Eberle typu PQI-DA Smart.

Aero7.pl Klimatyzator ścienny split do domu i mieszkania

Klimatyzator ścienny split do domu i mieszkania Klimatyzator ścienny split do domu i mieszkania

Klimatyzatory ścienne split to idealne rozwiązanie do chłodzenia wnętrz zarówno w domach, jak i mieszkaniach. Umożliwiają efektywną regulację temperatury, zapewniając komfort nawet w najgorętsze dni.

Klimatyzatory ścienne split to idealne rozwiązanie do chłodzenia wnętrz zarówno w domach, jak i mieszkaniach. Umożliwiają efektywną regulację temperatury, zapewniając komfort nawet w najgorętsze dni.

De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich Sanktuarium w Kałkowie-Godowie z nowoczesnym systemem ogrzewania marki De Dietrich

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający...

Zakończono półtoraroczny projekt termomodernizacji w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Pani Ziemi Świętokrzyskiej, zlokalizowanym w Kałkowie-Godowie. Obecnie zarówno duchowni, jak i pielgrzymi odwiedzający to miejsce, mają dostęp do zaawansowanego technologicznie systemu grzewczego.

Fakro Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu?

Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu? Elegancja i funkcjonalność: dlaczego schody strychowe są idealnym wyborem dla Twojego domu?

Składane schody prowadzące na strych są popularną alternatywą dla tradycyjnych schodów, które zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. W jakie konstrukcje warto zainwestować? Czym się charakteryzują?

Składane schody prowadzące na strych są popularną alternatywą dla tradycyjnych schodów, które zazwyczaj zajmują bardzo dużo miejsca. W jakie konstrukcje warto zainwestować? Czym się charakteryzują?

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Efektywność prefabrykacji przewodów

Efektywność prefabrykacji przewodów Efektywność prefabrykacji przewodów

Konstruktorzy szaf sterowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od międzynarodowej presji konkurencyjnej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, po rosnące koszty pracy i materiałów. Stosunkowo...

Konstruktorzy szaf sterowniczych stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od międzynarodowej presji konkurencyjnej i niedoboru wykwalifikowanych pracowników, po rosnące koszty pracy i materiałów. Stosunkowo niewiele można zrobić, aby wpłynąć na te aspekty, dlatego coraz częściej w centrum uwagi znajduje się produkcja własna ze wszystkimi procesami i strukturami, a także ogólna struktura kosztów.

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych

EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych EMC na przykładzie kabli zasilających i sterowniczych

Kompatybilność elektromagnetyczna kabli elektrycznych jest kluczowym parametrem, który charakteryzuje sposób stosowania i użytkowania danych kabli do wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych zestawionych...

Kompatybilność elektromagnetyczna kabli elektrycznych jest kluczowym parametrem, który charakteryzuje sposób stosowania i użytkowania danych kabli do wzajemnej współpracy kilku urządzeń elektrycznych zestawionych w całość. Prawidłowe funkcjonowanie urządzeń może być zapewnione tylko i wyłącznie wtedy, gdy zakłócenia generowane przez otoczenie będą skutecznie blokowane. Generowane spodziewane zakłócenia elektromagnetyczne przez wyposażenie otaczające kable muszą zatem być w odpowiedni sposób odseparowane.

Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych?

Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych? Jaki dysk zewnętrzny wybrać, robiąc backup danych?

Dzięki kopii zapasowej możesz wykonać kopię całej zawartości swojego komputera. W ten sposób nie stracisz swoich plików i programów. Istnieją różne typy pamięci zewnętrznych z oddzielną funkcją tworzenia...

Dzięki kopii zapasowej możesz wykonać kopię całej zawartości swojego komputera. W ten sposób nie stracisz swoich plików i programów. Istnieją różne typy pamięci zewnętrznych z oddzielną funkcją tworzenia kopii zapasowych. Czytaj dalej i dowiedz się, który z nich może odpowiadać Twoim potrzebom!

Renowa24.pl Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza Okna dachowe Fakro – klucz do doskonałego oświetlenia poddasza

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

Dlaczego wybór okien dachowych jest ważny?

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku! BayWa r.e. Solar Systems otwiera magazyn w Gdańsku!

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie...

Na początku 2024 roku firma BayWa r.e. Solar Systems zrobiła kolejny duży krok w rozwoju działalności na polskim rynku, otwierając nowy magazyn w Gdańsku. Jego powierzchnia to 25 000 m kw., co łącznie daje ponad 45 tys. m kw. powierzchni magazynowej BayWa r.e. Solar Systems w Polsce.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych Przelotowa złączka instalacyjna 2773 Inline do przewodów sztywnych

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi...

Dzięki takim złączkom od firmy WAGO ELWAG naprawienie lub przedłużenie przewodu jest tak proste jak nigdy dotąd! Za ich pomocą można nawet w najmniejszych przestrzeniach – szybko i bez użycia narzędzi – połączyć przewody o przekroju od 0,75 do 4 mm kw. Wystarczy po prostu odizolować końcówkę przewodu i bez użycia jakichkolwiek narzędzi wsunąć ją do złączki – i bezpieczne połączenie gotowe.

ASTAT Sp. z o.o. Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner Modułowe filtry aktywne firmy Schaffner

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej,...

Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wyższych harmonicznych, można wykorzystać różne rozwiązania. Uzależnione są one od takich czynników jak: moc zapotrzebowana w zakładzie, sztywność sieci zasilającej, moc odbiorników czy budowa samej instalacji elektroenergetycznej. Dobór konkretnego rozwiązania powinien opierać się na analizie układu zasilającego zakład, reżimu pracy i zainstalowanych odbiorników. Bardzo ważnym punktem doboru jest wykonanie pomiarów Jakości Energii Elektrycznej i ich prawidłowa...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

IGE+XAO Polska Sp. z o.o. Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

SONEL S.A. Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych Pomiary impedancji pętli zwarcia na farmach fotowoltaicznych

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV...

W związku z dynamicznym rozwojem farm fotowoltaicznych rośnie zapotrzebowanie na prawidłowe pomiary impedancji pętli zwarcia na odcinku inwerter-transformator nn/SN. Z pomocą przychodzi Sonel MZC-340-PV – pierwszy na świecie miernik przeznaczony do pomiarów impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach dochodzących aż do 900 V AC, z kategorią pomiarową CAT IV 1000 V.

GROMTOR sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych Nowoczesne narzędzia do projektowania i realizacji instalacji odgromowych

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie...

Wyładowania atmosferyczne jako nieodłączny element burz stanowią poważne zagrożenie dla ludzi oraz infrastruktury. Aby zminimalizować ryzyko strat spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne, można skutecznie zabezpieczać wszelkiego rodzaju obiekty, projektując i montując instalację odgromową zgodną z obowiązującymi przepisami.

Redakcja news Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami! Wiosenna promocja w Elektroklubie! Do wygrania 3-dniowy wyjazd z atrakcjami!

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa...

Elektroklub jest programem partnerskim dla klientów wybranych hurtowni elektrotechnicznych, który powstał we współpracy z trzema producentami z tej branży: Philips, NKT i Schneider Electric. Obecnie trwa w nim wiosenna promocja, w której można wygrać supernagrody!

Solfinity sp. z o.o. sp.k. Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki Inwertery hybrydowe: przyszłość zrównoważonej energetyki

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są...

Chcesz zwiększyć wydajność swojej instalacji fotowoltaicznej? Pomyśl o inwerterach hybrydowych. Dowiedz się, czym są te urządzenia, jakie korzyści płyną z ich wykorzystania i dlaczego to właśnie one są przyszłością zrównoważonej energetyki.

CSI S.A Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210 Komputer PICO-EHL4-SEMI z oszczędnymi procesorami Intel® Celeron® J6412 oraz N6210

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel®...

Firma CSI S.A. poszerza ofertę komputerów Mini PC o nowy produkt z serii PICO-SEMI od AAEON. Komputer PICO-EHL4-SEMI jest dostępny w dwóch wersjach procesorowych: Intel® Celeron® J6412 o mocy 10 W i Intel® Celeron® N6210 o mocy 6,5 W.

Ewimar Sp. z o.o. Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko Nowe ograniczniki przepięć do systemów automatyki i nie tylko

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Już wkrótce gama produktów z firmy Ewimar, zostanie wzbogacona o nowe produkty ochrony przeciwprzepięciowej, dedykowane do linii zasilających, linii pomiarowych oraz transmisyjnych.

Pewny Lokal Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków? Świadectwa energetyczne a nowoczesne instalacje elektryczne – jak innowacje technologiczne przekładają się na klasę energetyczną budynków?

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych...

Nowoczesne technologie doprowadziły do wyraźnej transformacji sektora budownictwa, szczególnie w kwestii poprawy efektywności energetycznej. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i zmian klimatycznych optymalizacja zużycia energii staje się priorytetem. Jednym z ważniejszych kroków prowadzących do obniżenia klasy energetycznej budynków jest wprowadzenie świadectwa energetycznego i nowoczesnych instalacji elektrycznych.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.