elektro.info

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów » Przenośne drukarki etykiet dla elektryków i instalatorów »

Nowy numer eletro.info do czytania!

Nowy numer eletro.info do czytania! Nowy numer eletro.info do czytania!

Wybrane zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w badaniach i diagnostyce samochodowych układów zapłonowych (część 3)

Niebezpieczeństwo porażenia prądem ze strony nieobciążonego układu zapłonowego

Rys. 1. Napięcie na świecy zapłonowej z poszerzoną szczeliną międzyelektrodową

Rys. 1. Napięcie na świecy zapłonowej z poszerzoną szczeliną międzyelektrodową

W poprzedniej części artykułu przedstawiono przykłady zdarzeń, których skutkiem mogło być porażenie prądem elektrycznym podczas prowadzenia prac serwisowych w bliskim sąsiedztwie układu zapłonowego działającego pod obciążeniem (świece zapłonowe). W trzeciej, ostatniej części cyklu poruszony zostanie problem zagrożenia porażeniem ze strony nieobciążonego układu zapłonowego. Przedstawione zostaną ponadto sposoby ochrony i reguły pozwalające poprawić bezpieczeństwo pracowników dokonujących napraw pojazdów.

Zobacz także

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości Porażenia prądem elektrycznym o wysokiej częstotliwości

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane...

Rozwój urządzeń elektronicznych i telekomunikacyjnych w ostatnich latach spowodował powszechność stosowania napięć o częstotliwości większej od przemysłowej. Skutki urazu elektrycznego u człowieka powodowane prądem rażeniowym o wysokiej częstotliwości różnią się od skutków, które wywołuje prąd przemienny 50 Hz.

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 1.)

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2]...

W 2003 roku wprowadzono do katalogu Polskich Norm normę uznaniową PN-EN 61140:2003 (U) pt. „Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym – Wspólne aspekty instalacji i urządzeń”. Jej wersja polska [2] ukazała się w 2005 roku. Jest to norma niezwykle ważna i niestety mało znana. Zapisano w niej, że „jej celem jest podanie podstawowych zasad i wymagań, które są wspólne dla instalacji, sieci i urządzeń elektrycznych lub niezbędne dla ich koordynacji”. Wymagania normy dotyczą głównie ochrony przeciwporażeniowej...

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U) Nowelizacja zasad i wymagań stawianych ochronie przeciwporażeniowej (część 2.). Norma PN-HD 60364-4-41 (U)

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień...

Pod koniec 2005 r. IEC przesłało do krajowych Komitetów Normalizacyjnych projekt dokumentu IEC 603 64-4-41, Ed.5 z prośbą o wyrażenie o nim opinii. Projekt normy został opracowany przy uwzględnieniu postanowień normy IEC 61140:2001 i równoważnej normy polskiej PN-EN 61140 [2]. Dokument ten został już zatwierdzony i w grudniu 2005 r. został ustanowiony jako norma IEC 60364-4-41:2005 [1].

Streszczenie

Jednym z najważniejszych układów elektrycznych silników spalinowych o zapłonie iskrowym jest układ zapłonowy odpowiedzialny za doprowadzenie do wyładowania iskrowego między elektrodami świecy zapłonowej pod wpływem wysokiego napięcia i za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Wartość chwilowa tego napięcia jest niebezpieczna dla człowieka, ponieważ może osiągnąć poziom kilkunastu lub kilkudziesięciu kilowoltów. Celem artykułu jest analiza przyczyn mogących prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, głównie podczas prowadzonych prac serwisowych silników spalinowych o zapłonie iskrowym. Zaproponowano i opisano również sposoby postępowania i zasady mające na celu ograniczenie ryzyka porażenia prądem podczas badań i diagnostyki układów zapłonowych.

Abstract

Some problems of electric shock prevention in automotive ignition circuits investigation and diagnostics

Ignition circuit is one of the most important electrical circuits of a spark - ignition combustion engine. It is responsible for high – voltage electric discharge between spark plug electrodes to burn air – fuel mixture. Instantaneous value of the high voltage is dangerous because it may reach several dozen kilovolts. The aim of the paper is the electrocution danger evaluation, mainly at combustion engines’ service. Some tips to reduce risk of electrical shock during investigation and diagnostic procedures are proposed and discussed.

Opisany w części drugiej problem zagrożenia porażeniem elektrycznym przy obciążeniu cewki świecami zapłonowymi przedstawia się nieco inaczej niż w sytuacji, gdy między zaciskiem uzwojenia wtórnego cewki a świecą zapłonową pojawia się przerwa. Układ zapłonowy funkcjonujący w tych warunkach określany będzie umownie jako nieobciążony. Na początku warto przyjrzeć się przebiegowi wysokiego napięcia przy znaczącym (przynajmniej rzędu dziesiątek kiloomów) wzroście rezystancji w obwodzie wtórnym cewki zapłonowej. Na rysunku 1. przedstawiono oscylogram napięcia roboczego świecy po zwiększeniu oporu poprzez poszerzenie jej odstępu międzyelektrodowego.

Zaobserwowano zwiększenie maksymalnej chwilowej wartości napięcia w fazie pojemnościowej przy jednoczesnym zwiększeniu początkowej wartości napięcia fazy indukcyjnej i nieznacznym skróceniu czasu jej trwania. Wyniki podobnego eksperymentu, przeprowadzonego ze świecą o jeszcze większym odstępie międzyelektrodowym, wskazują na pojawianie się dalszego wzrostu napięcia koniecznego do przebicia przestrzeni międzyelektrodowej przy zwiększaniu szerokości szczeliny. Ten wzrost napięcia przebicia możliwy jest pod warunkiem zgromadzenia przez cewkę zapasu energii wystarczającego do zainicjowania wyładowania. Cewka zapłonowa projektowana jest z myślą o sprostaniu wymaganiom wywołania zapłonu również w mniej sprzyjających warunkach (niska temperatura, zużycie lub usterki elementów układu zapłonowego itp.). W ogólnym przypadku wpływ wymienionych wyżej czynników na wartość napięcia Ub, konieczną do przebicia przestrzeni międzyelektrodowej świecy, wyrazić można za pomocą wzoru Paschena:

wybrane zagadnienia ochrony przeciwporazeniowej wzor1

Wzór 1

gdzie:

k – stała zależna od kształtu elektrod i właściwości materiałów, z których zostały wykonane,

d – szerokość szczeliny międzyelektrodowej,

p – ciśnienie w komorze spalania,

T – temperatura.

Jeżeli cewka zapłonowa pracuje bez obciążenia, cały prąd rażenia płynie przez ciało operatora. Skutki porażenia będą więc bardziej odczuwalne. Tego rodzaju zdarzenie może mieć miejsce w czasie próby zdjęcia przewodu zapłonowego przy pracującym silniku (rys. 2.).

Warto zauważyć, że operator dokonujący takiej próby chwyta za izolowaną końcówkę przewodu zapłonowego. Izolacja przewodu wysokiego napięcia ma opór uzależniony od jego budowy, rodzaju materiału, a także w mniejszym stopniu od wartości chwilowej napięcia po stronie wtórnej. Opór ten powinien być na tyle duży, by nie dopuścić do porażenia w przypadku użytkowania układu zapłonowego obciążonego. Rezystancja izolacji jest jednak ściśle powiązana ze stanem technicznym przewodu. Jeżeli doszło do przebicia izolacji lub przepływu prądu po zanieczyszczonej powierzchni, również dla cewki obciążonej, przewód zapłonowy staje się częścią przewodzącą dostępną. Na rysunku 3. przedstawiono schemat zastępczy ilustrujący analizowany przypadek porażenia, odpowiadający rysunkowi 2.

Po zdjęciu końcówki przewodu ze świecy, między ciałem człowieka, stanowiącym względnie dobry przewodnik, a częścią przewodzącą przewodu zapłonowego pojawia się rezystancja izolacji Ri, mająca istotny wpływ na wartość chwilową napięcia dotykowego. Ze względu na silny wzrost napięcia na zaciskach uzwojenia wtórnego cewki, typowa izolacja przewodu zapłonowego, będącego nawet w dobrym stanie technicznym, najczęściej nie jest w stanie uchronić przed porażeniem w tej sytuacji. Płynący przez ciało człowieka prąd rażenia zależy oczywiście również od innych czynników – rezystancji naskórka, powierzchni kontaktu, siły nacisku, oporu i pojemności podłoża, ogumienia oraz obuwia (impedancja zastępcza Zz), miejsca kontaktu z przewodzącą częścią pojazdu itp. Czynność zdejmowania przewodu ze świecy bywa często praktykowana podczas prób identyfikacji cylindra, w którym stale lub okresowo nie dochodzi do zapłonu. Decydując się na tę metodę, odłączenia przewodu wysokiego napięcia należy dokonać bezwzględnie po wcześniejszym unieruchomieniu silnika. Zdjęcie przewodu ze świecy przy pracującym silniku nie daje gwarancji jego zatrzymania. Silnik, a wraz z nim cały układ zapłonowy, może bowiem kontynuować pracę nawet w przypadku braku zapłonu w jednym z cylindrów. Do porażenia może dojść również wtedy, gdy wcześniej odłączone zostanie zasilanie aparatury wtryskowej w celu zapobieżenia uruchomieniu silnika. Układ zapłonowy będzie bowiem działał także podczas pracy rozrusznika. Warto dodać, że przewód wysokiego napięcia zdjęty ze świecy, ale połączony z cewką zapłonową, przy pracującym bądź uruchamianym silniku stanowi w dalszym ciągu potencjalne zagrożenie ze względu na działający układ zapłonowy generujący impulsy wysokonapięciowe. Jeżeli czynności diagnostyczne wymagają zdjęcia przewodu wysokiego napięcia ze świecy danego cylindra, dobrym rozwiązaniem pozwalającym ograniczyć ryzyko porażenia jest podłączenie jego zacisku do dodatkowej świecy zapłonowej, umieszczonej poza wewnętrzną przestrzenią cylindra, której zewnętrzna elektroda połączona zostanie z masą. Dobre połączenie elektrody zewnętrznej z masą jest konieczne ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa. Brak kontaktu świecy z masą czyni układ praktycznie nieobciążonym. Niedopuszczalne jest trzymanie w ręku dodatkowej świecy podłączonej jednym końcem do uzwojenia wtórnego cewki zapłonowej przy pracującym bądź uruchamianym silniku. Analizę porażenia ze strony nieobciążonego układu zapłonowego można rozszerzyć na przypadek kontaktu operatora z masą, podobnie jak w kwestii układu obciążonego opisanego w poprzedniej części artykułu. Pewnym zmianom ulegnie wtedy struktura schematu zastępczego ilustrującego drogę prądu rażenia przez ciało człowieka.

Skutki porażeń ze strony układów zapłonowych i ochrona przeciwporażeniowa

Jednym z głównych celów stawianych konstruktorom układów zapłonowych jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom pojazdu oraz aparaturze elektronicznej stanowiącej jego wyposażenie. Dla pracownika serwisu mającego bezpośrednią styczność z różnego typu układami zapłonowymi, nie zawsze będącymi w dobrym stanie technicznym, problem zagrożenia porażeniem wygląda jednak zupełnie inaczej niż z punktu widzenia zwykłego kierowcy. Nowoczesne układy zapłonowe, pomimo prawidłowej budowy, wysokiej niezawodności i stale udoskonalanej konstrukcji, w dalszym ciągu wymagają okresowej kontroli a niejednokrotnie również diagnostyki i napraw. Usterki układu zapłonowego, ujawniające się często w postaci wypadania zapłonów, mają bowiem bezpośredni wpływ na pracę silnika. Ze względu na możliwość uszkodzenia jednostki napędowej, katalizatora i innych układów elektronicznych pojazdu, jak również na spadek mocy i wzrost zużycia paliwa, uszkodzenia, szczególnie w obrębie obwodu wysokiego napięcia, powinny być możliwie szybko identyfikowane i usuwane.

Układ zapłonowy nie stwarza zagrożenia porażeniem przy braku zasilania, dlatego bezpieczna wymiana podzespołów wchodzących w jego skład nie stanowi problemu. Jednak niektóre czynności z zakresu diagnostyki, kontroli i regulacji muszą być wykonywane przy pracującym silniku. Oznacza to potencjalną możliwość kontaktu człowieka z elementami znajdującymi się pod napięciem. Jest to szczególnie istotne w przypadku samochodów starszych i nieregularnie serwisowanych, których stan techniczny układu zapłonowego bywa niezadowalający. Prace kontrolne i naprawcze przeważnie prowadzone są przez pracowników serwisów niemających kwalifikacji w zakresie obsługi, eksploatacji, pomiarów, montażu czy napraw urządzeń elektrycznych pracujących pod napięciem powyżej 1 kV, do których zaliczają się również podzespoły wchodzące w skład układu zapłonowego pojazdu. Ponadto nie wszyscy serwisanci mają świadomość zagrożeń płynących ze strony niesprawnego bądź niewłaściwie obsługiwanego układu zapłonowego. Pojawia się więc problem szerszej oceny stanu wiedzy na ten temat, głównie z myślą o poprawie bezpieczeństwa pracowników dokonujących czynności naprawczych w pojazdach. 

Jak ogólnie wiadomo, rozmiar skutków porażeń prądem elektrycznym zależy od następujących czynników: natężenia i gęstości prądu, czasu trwania porażenia, rodzaju prądu (zmienny, stały) i drogi, jaką przebywa prąd rażenia. Warunki środowiskowe mają istotny wpływ nie tylko na uznanie danej wartości napięcia za bezpieczną, lecz również na opór ciała człowieka, od którego zależy natężenie prądu rażenia. Biorąc pod uwagę stan pomieszczeń, w których dokonywane są naprawy pojazdów, trzeba pamiętać o z reguły wyższej wilgotności niż w obiektach mieszkalnych, jak również o obecności różnego rodzaju substancji (paliwa, płyny eksploatacyjne itp.) mogących mieć wpływ na wartość impedancji ciała. Skłania to do przyjęcia w tej sytuacji szczególnej klasy warunków środowiskowych.

Analizując problem porażenia elektrycznego ze strony układu zapłonowego pojazdu można określić prąd rażenia jako impulsowy (natężenie zmienne w czasie), o stałym kierunku przepływu. Należy więc rozpatrywać niekorzystne działanie prądu na organizm uwzględniając zjawiska towarzyszące porażeniu zarówno prądem zmiennym, jak i stałym. Impedancja ciała ludzkiego dla prądu przemiennego, uzależniona od budowy fizycznej, składu chemicznego tkanki oraz szeregu czynników środowiskowych, ma charakter nieliniowy, zależny od wartości przyłożonego napięcia i jego częstotliwości. Bliższe szczegóły na ten temat zawiera dokument [5]. W przeciwieństwie do porażenia prądem przemiennym, szczególnie odczuwalny dla człowieka jest moment kontaktu z częścią pod zbyt wysokim napięciem stałym bądź chwila włączenia i wyłączenia. Uwaga ta dotyczy układów zapłonowych. Ponadto przepływ prądu stałego przez tkankę jest przyczyną zjawisk elektrochemicznych związanych głównie z elektrolizą. Wywołuje on ruch jonów i zmiany w polaryzacji błon komórkowych. Skutkiem tego jest zróżnicowanie pobudliwości mięśni [6].

Kolejną ważną kwestią jest droga, jaką popłynie prąd elektryczny pod wpływem napięcia dotykowego. W publikacji [4] zwrócono uwagę na różnicę w oddziaływaniu prądu stałego na organizm ludzki ze względu na drogę prądu rażenia i kierunek jego przepływu. Wyróżniane są dwa podstawowe kierunki przepływu prądu. Prąd rażenia wzdłużny wstępujący, płynący pod wpływem napięcia dotykowego na drodze stopa spolaryzowana dodatnio – ręka spolaryzowana przeciwnie oraz prąd zstępujący, płynący przy odwrotnej polaryzacji wymienionych kończyn. W przypadku wielu samochodowych układów zapłonowych, działających w systemie tzw. jednoprzewodowej instalacji elektrycznej pojazdu, napięcie na zacisku elektrody środkowej świecy ma najczęściej potencjał ujemny względem punktu masy połączonego z metalowymi elementami nadwozia. Część pojazdów wyposażona jest w układ zapłonowy bezrozdzielaczowy z podwójną cewką, dzięki której otrzymywane są zarówno impulsy ujemne, jak i dodatnie względem masy. Tak więc elektrody środkowe dwóch świec mających elektrodę zewnętrzną na potencjale masy pojazdu, podłączonych do tego samego uzwojenia wtórnego cewki, otrzymywać będą impulsy o zbliżonej amplitudzie, lecz o przeciwnej polaryzacji. Możliwy jest więc wtedy przepływ zarówno prądu wstępującego, jak i zstępującego, w zależności od przewodu, z którym miał kontakt operator. W publikacjach z zakresu ochrony przeciwporażeniowej i medycyny ratunkowej jako stwarzający większe zagrożenie podano kierunek wzdłużny wstępujący [4], natomiast za najbardziej niekorzystną uznaje się drogę prądu rażenia w obwodzie ręka – ręka [2].

W przypadku układów zapłonowych energia wyładowania nie jest duża (rzędu dziesiątych części dżula), dlatego trudno wskazać znaczące zagrożenia wynikające z oddziaływania cieplnego na organizm człowieka. Wiadomo, że wyładowanie między częścią czynną dostępną a powierzchnią kończyny jest wyraźnie odczuwalne mogąc wywołać uczucie bólu, jak również doprowadzić do uszkodzenia niewielkiego fragmentu naskórka. Znacznie większe niebezpieczeństwo związane jest natomiast z następstwami potencjalnych zagrożeń wybuchowych i pożarowych, którym sprzyja obecność niepożądanych wyładowań w bliskim sąsiedztwie paliw i innych płynów eksploatacyjnych (np. elektrolitów).

Porażenie prądem układu zapłonowego może oddziaływać również w sposób pośredni powodując reakcję obronną człowieka (np. odruchowa próba ucieczki, odrzucenia przewodu lub narzędzia, które niespodziewanie znalazło się pod napięciem), stwarzając przez to niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia ciała [1]. Wchodzi w grę bowiem bliskie sąsiedztwo szeregu elementów wirujących, nierzadko połączonych ze sobą za pomocą pasków klinowych lub zębatych oraz wysoka temperatura niektórych elementów silnika.

Jako środki ochrony przeciwporażeniowej podstawowej w układach zapłonowych wykorzystuje się głównie izolację części przewodzących oraz umiejscowienie elementów pod napięciem poza zasięgiem człowieka (pokrywy z materiału izolacyjnego, obudowy, indywidualne cewki zapłonowe o budowie kompaktowej itp.). Dla zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa podczas prac serwisowych można również wykorzystać rękawice robocze, izolowane narzędzia i dodatkową izolację podłoża.

Wnioski

W treści artykułu przedstawiono wybrane problemy zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym ze strony układów zapłonowych stosowanych w pojazdach. Zilustrowano na przykładach zdarzenia mogące być konsekwencją nieostrożnego bądź nieumiejętnego obchodzenia się z podzespołami układów zapłonowych przy uruchamianym bądź pracującym silniku. Wskazano bezpośrednie i pośrednie konsekwencje porażenia prądem płynącym pod wpływem wysokiego napięcia pojawiającego się okresowo w obwodzie wtórnym cewki zapłonowej. Pominięto natomiast kwestię występowania niebezpiecznego napięcia po stronie uzwojenia pierwotnego cewki oraz wpływ pola elektromagnetycznego układu zapłonowego na bezpieczeństwo pracy osób zajmujących się naprawą pojazdów. Część uwagi poświęcono kilku możliwym wariantom przebiegu drogi prądu rażenia. W artykule opisano kilka przypadków przepływu prądu między częściami przewodzącymi dostępnymi układu zapłonowego i ciałem człowieka z uwzględnieniem zróżnicowanego oporu na drodze prądu rażenia. Dalsza i bardziej szczegółowa analiza wymagałaby rozpatrzenia innych możliwych wariantów przebiegu drogi prądu rażenia, łącznie z wyznaczeniem współczynników transformacji, podobnie jak w publikacji [3].

Podstawowe zasady dotyczące bezpieczeństwa prac związanych z układami zapłonowymi można streścić w formie następujących punktów:

 • nie należy dotykać przewodów zapłonowych w czasie pracy silnika;
 • podczas prowadzenia pomiarów wymagających galwanicznego połączenia z elementami obwodu zapłonowego korzystać ze specjalnie przeznaczonych do tego celu narzędzi o odpowiedniej klasie izolacji;
 • nie konserwować końcówek przewodów wysokiego napięcia ani zacisków świec zapłonowych za pomocą płynów lub past przewodzących;
 • osoby z rozrusznikiem serca nie powinny prowadzić prac przy układach zapłonowych;
 • unikać prób działania układu zapłonowego na zasadzie wymuszania wyładowań między końcówkami przewodów zapłonowych zdjętych ze świec i masą;
 • nie umieszczać układów pracujących pod niskim napięciem w bliskim sąsiedztwie przewodów zapłonowych;
 • przewody zapłonowe układać w taki sposób, by ograniczyć do minimum kontakt ich zewnętrznego płaszcza izolacyjnego z masą;
 • dbać o właściwy stan techniczny podzespołów układu zapłonowego dokonując zgodnej z zaleceniami producenta okresowej wymiany wyeksploatowanych części, pomimo braku widocznych oznak ich zużycia.

Warto zauważyć, że problem ochrony przeciwporażeniowej dotyczy również innych urządzeń, których działanie związane jest ze spalaniem benzyny – na przykład silników zaburtowych łodzi, pił łańcuchowych oraz kos i kosiarek spalinowych, wyposażonych przeważnie w iskrownikowy układ zapłonowy. Maszyny te często wykorzystywane są w warunkach środowiskowych sprzyjających występowaniu zagrożenia porażeniem (wysoka temperatura, wilgoć, zapylenie itp.).

Literatura

 1. J. Cadick i inni, Electrical Safety Handbook, McGraw – Hill, 2006.
 2. J. Ciećkiewicz, Medycyna ratunkowa. Porażenie prądem elektrycznym. Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2008.
 3. S. Gierlotka, Badania impedancji ciała człowieka, „elektro.info” 3/2012, s. 80–82.
 4. S. Gierlotka, Skutki rażenia prądem stałym, „Bezpieczeństwo Pracy”, 9/2006, s. 30–32.
 5. IEC TS 60479-1 Effects of current on human beings and livestock. Part 1: General aspects, 2005.
 6. T. Mika, Fizykoterapia, PZWL, Warszawa 1996.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.