elektro.info

Zastosowanie systemów automatyki budynkowej w obiektach wielkopowierzchniowych

Rys. 1. Topologia systemu KNX, gdzie: UM – urządzenie magistralne, Z/C – zasilacz, SL – sprzęgło liniowe, SO – sprzęgło obszarowe [1]

Rys. 1. Topologia systemu KNX, gdzie: UM – urządzenie magistralne, Z/C – zasilacz, SL – sprzęgło liniowe, SO – sprzęgło obszarowe [1]

Stosowane obecnie systemy automatyki budynkowej można podzielić na systemy zdecentralizowane oraz scentralizowane. W systemach zdecentralizowanych nie występuje jeden, centralny sterownik zarządzający pracą całej instalacji.

Zobacz także

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować...

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować o ogrzewaniu w mieszkaniu oraz jeśli zapomnimy zgasić światło, możemy je wyłączyć zdalnie. Wszystko to dzięki systemowi automatyki mieszkaniowej, który oferuje firma S-Labs. Co ważne system jest nie tylko oszczędny, dba o środowisko, ale też nie wymaga dodatkowego okablowania.

Dom bez kabli?

Dom bez kabli? Dom bez kabli?

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda...

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda sieci komputerowej, kładzione będą przewody telefoniczne, instalacji antenowej i wysokiej jakości przewody kina domowego. Szybko okazuje się, że pod tynkiem niedużego domu mamy ok. 6 km kabli i przewodów. Jeśli zamarzy nam się dom inteligentny z całą masą czujników i detektorów będziemy zmuszeni...

Inteligentne urządzenia domowe

Inteligentne urządzenia domowe Inteligentne urządzenia domowe

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane...

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, wykonują coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych funkcji. Co jest też bardzo istotne, w wielu przypadkach ich obsługa - pomimo zwiększonej funkcjonalności - jest prostsza, bo ustawienia szczegółowych parametrów pozostawiamy procesorom.

Rozwiązanie to opiera się na wzajemnej komunikacji pomiędzy urządzeniami połączonymi magistralą. Urządzenia przesyłają między sobą rozkazy bądź informacje o stanie, na podstawie których wykonywane są polecenia. Do systemów zdecentralizowanych można zaliczyć systemy KNX, LCN i LonWorks (LON). W obu tych systemach nie występują centralne sterowniki, obecna jest natomiast magistrala komunikacyjna służąca do wymiany informacji pomiędzy urządzeniami.

Topologia systemu KNX składa się z następujących elementów (rys. 1.):

  • linia, do której podłącza się elementy magistralne (maksymalnie 255 urządzeń),
  • obszar, który buduje się poprzez łączenie wielu linii razem za pośrednictwem sprzęgieł liniowych (do 15 linii),
  • system, który tworzony jest przez obszary połączone wzajemnie za pomocą sprzęgieł obszarowych (do 15 obszarów).

W ten sposób jeżeli urządzenia z różnych linii lub obszarów nie wymagają łączności pomiędzy sobą, to nie zachodzi konieczność przesyłania pomiędzy nimi telegramów. Takie podejście pozwala na zmniejszenie obciążenia magistrali i zwiększa jej przepustowość.

W systemie KNX magistrala komunikacyjna może zostać wykonana jako przewodowa lub bezprzewodowa. Jako magistralę przewodową stosuje się skrętkę dwuparową (­twistedpair KNX.TP) 2x2x0,8, w której to jedna para żył, czerwono-czarna, wykorzystywana jest do komunikacji, a druga para żółto-biała jest rezerwowa (rys. 2.).

Podstawowym medium transmisyjnym wykorzystywanym w instalacji KNX jest skrętka dwuparowa. Medium to służy do zapewnienia zasilania urządzeniom magistralnym oraz do przekazywania informacji pomiędzy nimi. Informacje przekazywane są w postaci telegramów, czyli paczek bitów zawierających dane, między innymi o nadawcy, odbiorcy oraz rozkazie do wykonania. Każde urządzenie magistralne posiada swój własny, niepowtarzalny adres fizyczny składający się z trzech liczb. Określają one położenie danego elementu w topologii systemu. Do identyfikacji odbiorcy lub grupy odbiorców wykorzystuje się adres grupowy. Każdy element magistralny może posiadać więcej niż jeden adres grupowy. W systemie LCN wykorzystuje się do transmisji danych dodatkową żyłę transmisyjną oraz żyłę neutralną tradycyjnej instalacji elektrycznej (rys. 3.). Każdy moduł LCN może dzięki tym dwóm żyłom komunikować się z całą magistralą.

Technologia LonWorks (LON) została opracowana w drugiej połowie lat 80. XX wieku. Sieć sterowania składa się z węzłów sieci, połączonych magistralą transmisji danych. Każdy węzeł sieci realizuje zadany algorytm sterowania i zajmuje się kontrolą wejść i wyjść oraz komunikacją z innymi węzłami. Sieć sterowania oparta jest na standardowym protokole wymiany danych. W systemie LonWorks możliwe jest stosowanie wielu rodzajów magistrali, przy czym za najpopularniejszy uznaje się ten oparty na skrętce dwuparowej o prędkości transmisji 78 Kb/s w topologii swobodnej (rys. 6.). Możliwe jest również wykorzystanie topologii magistrali (rys. 7.). Sieć LON oparta jest na strukturze hierarchicznej, składającej się z następujących elementów (w kolejności od najwyższego na najniższego poziomu): domeny, podsieci oraz węzłów sieci. Dla potrzeb tego systemu stworzony został protokół LonTalk. Protokół ten określa między innymi zakresy poszczególnych identyfikatorów struktury logicznej w odniesieniu do części fizycznej systemu (tab. 1.). Przykładowa fizyczna struktura sieci LON przedstawiona została na rysunku 5. W jednej domenie może istnieć maksymalnie 32 385 węzłów.

Dopuszczalne odległości pomiędzy elementami systemu

W obiektach o niewielkiej powierzchni dopuszczalne maksymalne długości magistrali najczęściej nie stanowią większego problemu. Zarówno w systemie KNX, jak i LCN pojedynczy odcinek magistrali dwużyłowej może mieć długość 1000 m, co jest wystarczające dla większości budynków mieszkalnych jednorodzinnych czy też małych obiektów biurowych. Dopiero w kontekście obiektów budowlanych o znacznych powierzchniach, jak na przykład centra handlowe bądź całych kompleksów budynków oddalonych od siebie, należy brać pod uwagę zarówno maksymalne, jak i minimalne odległości pomiędzy elementami systemu.

Magistrala dwużyłowa, tzw. twisted-pair, w systemie KNX musi spełniać pewne ograniczenia związane z odległościami pomiędzy elementami systemu, przedstawione w tabeli 2. Należy pamiętać, że magistrala ta wymaga dodatkowych zasilaczy, co wiąże się z ostatnim, przedstawionym w tabeli 2., ograniczeniem minimalnej odległości pomiędzy zasilaczami wyposażonymi w dławik. Odległość ta liczona jest według długości przewodu magistralnego, a nie odległości między samymi urządzeniami.

Dopuszczalne odległości pomiędzy elementami magistralnymi, w odniesieniu do długości jednej linii, przedstawiono na rysunku 8. Maksymalne i minimalne odległości pomiędzy elementami magistralnymi a zasilaczami przedstawiono na rysunku 9.

Magistrala w systemie LCN nie wymaga dodatkowego zasilacza, ponieważ każde z urządzeń ma własne zasilanie. Niemniej jednak nadal występuje ograniczenie maksymalnej długości żyły danych wynoszące 1000 m. Ograniczenie to występuje w obu systemach i wynika z możliwości przesyłania telegramów na skończoną odległość.

W systemie LonWorks można stosować różne media transmisyjne (tab. 3.). Każde z nich ma inne ograniczenia co do długości pojedynczego segmentu sieci i prędkości transmisji danych. Porównując podstawowe medium transmisyjne, jakim jest skrętka dwuparowa w systemie LON, z mediami w systemie KNX, widać znaczne różnice w tym zakresie. Podstawowy segment sieci może być dłuższy, a w szczególnych przypadkach, przy zastosowaniu światłowodów, zasięg jednego segmentu sieci może wynosić nawet 30 km.

Przedłużanie magistrali przewodowej

Dla obiektów budowlanych o znacznych powierzchniach, jak na przykład centra handlowe, bądź całych kompleksów budynków oddalonych od siebie, dopuszczalna odległość 1 km może okazać się zbyt mała. Twórcy systemów przewidzieli takie okoliczności i zaproponowali swoje rozwiązania problemu.

W systemie KNX jako zastępczą magistralę można wykorzystać sieć komputerową IP. Pozwala to na zastosowanie dostępnych urządzeń, takich jak przełączniki czy routery, oraz okablowania strukturalnego. Typowa budowa systemu KNX wykorzystującego skrętkę dwuparową przedstawiona została na rysunku 11.

W takiej strukturze każda część systemu ma ścisłą budowę hierarchiczną typu linia ® obszar ® system. Wszystkie urządzenia wykorzystują skrętkę dwuparową. Dodatkowo na każdym poziomie do zasilania magistrali konieczne jest zastosowanie dodatkowych zasilaczy. Przy czym każda część systemu nadal posiada ograniczenia opisane wcześniej.

Możliwe jest zastąpienie części systemu z magistralą KNX.TP i wykorzystanie sieci IP. W tym celu stosuje się sprzęgła KNXnet/IP jako sprzęgła obszarowe (rys. 12.). Pozwala to zdjąć ograniczenia odległościowe narzucone tradycyjnej magistrali i wykorzystując sieć okablowania strukturalnego rozszerzyć zasięg działania automatyki budynkowej.

Przy takiej budowie systemu należy pamiętać, że hierarchicznie nad sprzęgłami KNXnet/IP nie może znajdować się żadne urządzenie magistralne KNX.TP.

Można również sprzęgła te wykorzystać na poziomie linii, tak jak przedstawione to zostało na rysunku 13. W takim rozwiązaniu tylko pojedyncze linie magistralne wykonane są za pomocą skrętki dwuparowej, a reszta systemu wykorzystuje sieć teleinformatyczną.

W systemie LCN nie wykorzystuje się sieci internetowej (poza produktami firm trzecich). Istnieje natomiast kilka możliwości przedłużenia długości pojedynczego segmentu magistrali. Jedną z nich jest zastosowanie modułu galwanicznej separacji i wzmacniacza LCN-IS (rys. 14.). Moduł ten pozwala na wykorzystanie pojedynczego odcinka żyły danych o długości do 1 km. W pojedynczym segmencie można zamontować maksymalnie 10 takich modułów, oddalonych od siebie o nie więcej niż 20 m (całkowita długość magistrali dwuprzewodowej, stosowanej do łączenia LCN-IS). Daje to łącznie możliwość stworzenia segmentu składającego się z 10 odcinków po 1000 m każdy. Należy zaznaczyć, że moduły te nie tworzą dodatkowego segmentu, a jedynie pozwalają na wydłużenie żyły danych, która nadal traktowana jest jako pojedynczy segment.

Jeżeli konieczne jest połączenie magistralne pomiędzy dwoma budynkami (rys. 15.), to w tym celu można wykorzystać światłowód plastikowy (odległość do 100 m) lub światłowód optyczny (odległość do 2000 m).

Nie ma modułu, który w sposób bezpośredni zamieniałby telegramy z żyły D na sygnał światłowodowy. Należy zastosować moduły LCN-IS, które zamieniają żyłę danych D na dwuprzewodową, do której następnie dołącza się odpowiednie moduły światłowodowe (LCN-LLK lub LCN‑LLG).

Możliwe jest szeregowe podłączenie kilku sprzęgów światłowodowych. Wykorzystanie tych sprzęgów nie dzieli jednak magistrali na segmenty, a jedynie przedłuża jej zasięg. Wykorzystując sprzęgło LCN-SK dzieli w sposób logiczny instalacje na segmenty. Długość odcinka magistrali w pojedynczym segmencie może zostać przedłużona na kilka sposobów (rys. 16.). Wykorzystane zostały dwa rodzaje sprzęgów światłowodowych, dla światłowodu plastikowego i optycznego. Wykorzystanie ich w segmencie możliwe jest poprzez magistralę dwużyłową, którą tworzy się za pomocą modułu LCN‑IS. W ułożeniu gwiazdowym instalacji w pojedynczym węźle mogą być połączone ze sobą maksymalnie trzy urządzenia, np. LCN-IS + LCN-LLK + LCN-LLG.

Propozycja rozwiązania komunikacji w obiektach rozległych

Na podstawie powyższych informacji przedstawiona zostanie propozycja rozwiązania komunikacji pomiędzy częścią budynków kampusu jednej z uczelni wyższych. Na rysunku 17. zaprezentowano podział na segmenty w systemie LCN.

Jeden segment może obsłużyć do 250 urządzeń, jednak żaden nie jest w pełni wykorzystany. Zastosowanie większej liczby sprzęgieł, w tym wypadku 25, ma poprawić komunikację, a także umożliwić dalszą rozbudowę poszczególnych segmentów. Istotnym elementem jest pojawienie się rozdzielnicy głównej RG, w której znajdują się wszystkie sprzęgi systemowe LCN-SK (rys. 18.).

System pracuje w sposób zdecentralizowany na poziomie połączeń logicznych (komunikacja pomiędzy modułami). Natomiast połączenia elektryczne pomiędzy sprzęgami LCN-SK należy wykonać w jednej rozdzielnicy. Takie rozwiązanie wynika z ograniczenia, jakim jest możliwość wykorzystania tylko jednej magistrali dwużyłowej, łączącej moduły LCN‑SK, w danej instalacji.

Każdy segment instalacji, który ma być w innym budynku lub odległej części tego samego obiektu, należy przedłużyć. W tym celu zastosowano moduł wzmacniacza LCN‑IS, do którego następnie podłączono moduł światłowodowy (LCN-LLK lub LCN-LLG). W ten sposób zamieniono tradycyjną żyłę komunikacyjną D na światłowód. Na drugim końcu należy zamontować kolejny sprzęg światłowodowy oraz moduł wzmacniacza, aby stworzyć żyłę danych D. Wykorzystanie światłowodu plastikowego lub optycznego uzależnione jest od faktycznej długości połączenia, liczonej wzdłuż przewodu.

Wykonanie połączeń segmentów w jednej rozdzielnicy może wpłynąć na jej działanie w przypadku przerwy w zasilaniu. Jeżeli tak się stanie, to utracona zostanie możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami budynku lub pomiędzy budynkami. Poszczególne segmenty, dopóki będą zasilone, dopóty będą mogły działać niezależnie od siebie. Z tego powodu można rozważyć, czy zastosowanie zasilania gwarantowanego, przynajmniej w minimalnym stopniu – tylko do zasilania sprzęgieł systemowych, nie byłoby zasadne.

Rozprowadzenie poszczególnych linii w instalacji KNX przedstawiono na rysunku 19. Ponieważ system dzieli się na linie i obszary, a nie tylko na segmenty, jak LCN, zastosowano inną numerację.

Dla przykładu, identyfikator 1/3 oznacza pierwszy obszar i trzecią linię, a 4/5 oznacza czwarty obszar i piątą linę. Jak pokazano na rysunkach 6. oraz 7., topologia sieci możliwa jest do wykonania na dwa sposoby. W pierwszym z nich tylko linia obszarowa oparta jest na sieci informatycznej. W takim rozwiązaniu połączenia pomiędzy poszczególnymi sprzęgłami liniowymi w danym obszarze muszą być wykonane w sposób tradycyjny, na przykład skrętką dwuparową KNX.TP. Przykładowo linie 4/1 do 4/9 powinny być w ten sposób ze sobą połączone. Ze względu na ograniczenia nałożone na skrętkę dwuparową mogłoby to okazać się zadaniem trudnym. Z kolei przy zastosowaniu sprzęgieł KNXnet/IP, jako sprzęgieł liniowych (rys. 13.), można wszystkie przedstawione na rysunku 19. połączenia wykonać na bazie sieci informatycznej. Przy takim rozwiązaniu należy zaznaczyć, że pojawia się w systemie większa liczba sprzęgieł liniowych. W instalacji KNX.TP możliwe jest wykorzystanie tylko 15 linii w każdym obszarze. Natomiast w przedstawionym układzie każdy sprzęg KNXnet/IP spełnia ­podwójną funkcję (rys. 20.). Zastosowany został ten sam podział, co w przypadku instalacji LCN, na liczbę linii z tych samych powodów. W tym rozwiązaniu nie występuje rozdzielnica główna, w której byłyby umieszczone wszystkie sprzęgła liniowe. Część okablowania strukturalnego, na bazie którego jest wykonane połączenie pomiędzy liniami, nie stanowi przedmiotu niniejszych rozważań.

Zastosowane sprzęgła KNXnet/IP z jednej strony połączone są do sieci teleinformatycznej, z drugiej, podłączone są tradycyjne skrętki dwuparowe KNX.TP. Zaznaczone zostały przykładowe adresy fizyczne. Dla każdej linii obowiązują podstawowe zasady tworzenia topologii KNX, stąd musi pojawić się przynajmniej jeden zasilacz z dławikiem.

Podsumowanie

Zastosowanie systemów automatyki budynkowej w obiektach rozległych stawia przed projektantem takiego systemu dodatkowe trudności. Oprócz zaprojektowania elementów systemu, przeznaczonego do sterowania pracą instalacji w budynku, należy także zaplanować sposób komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami instalacji. Sposób komunikacji jest silnie związany z wybranym systemem automatyki i nie można podać ogólnego rozwiązania tego problemu.

Zarówno w systemie LCN, jak i KNX możliwe jest stworzenie rozległej sieci komunikacyjnej, umożliwiającej wykonanie automatyki nawet dla tak rozległego terenu, jaki został przedstawiony w przykładzie. Różnice w rozwiązaniu problemu rozległej komunikacji dla tych dwóch systemów są znaczne, a stworzenie działającego systemu wymaga wiedzy z zakresu działania tych systemów.

Literatura

  1. KNX Association, KNX Basic Course Documentation, 2009.
  2. LCN, Katalog produktów, 2009/2010.
  3. LCN, Inteligentne Instalacje Elektryczne, 2010.
  4. H. J. Langels, KNX IP – using IP networks as KNX medium, KNX Scientific Conference, 2010.
  5. INPE, Wprowadzenie do technologii LonWorks, SEP-COSiW, Warszawa 2010.
  6. Dane mapy dostępne są na licencji Open Database License http://www.openstreetmap.org/copy­right

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach Sekwencja działania zabezpieczeń zwarciowych w połączonych równolegle przewodach

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego...

Niezawodność zasilania, wzrost mocy zapotrzebowanej odbiorców oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiły, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle ułożonych przewodów. Innymi powodami wymuszającymi stosowanie równolegle ułożonych przewodów jest dopuszczalny promień gięcia pojedynczego...

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 2.)

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane...

Wzrost mocy zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 1)

Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 1) Prądy zwarciowe w przewodach i kablach elektroenergetycznych połączonych równolegle (część 1)

Wzrost mocy: zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego [1]...

Wzrost mocy: zapotrzebowanej rozdzielnic niskiego napięcia (nn), pojedynczych odbiorników (najczęściej napędzających linię technologiczną), transformatorów SN/nn oraz wymagania Prawa energetycznego [1] związane z jakością energii elektrycznej sprawiają, że wymagany przekrój pojedynczego przewodu zasilającego często jest większy od przekroju oferowanych w handlu przewodów. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest stosowanie, prowadzonych tą samą trasą, równolegle układanych przewodów.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.) Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 2.)

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

Artykuł przedstawia zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1. Dobór wyłączników różnicowoprądowych w szczególności został uzależniony od kształtu prądu różnicowego oraz typu wyłącznika.

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.)

Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.) Zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych do selektywnej współpracy (część 1.)

W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych...

W pracy przedstawiono zasady i kryteria doboru wyłączników różnicowoprądowych w instalacjach elektrycznych dla uzyskania pełnej lub częściowej selektywności ich działania, na podstawie danych normatywnych wg PN-HD 61008‑1.

Ochrona przewodów od skutków zwarć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Ochrona przewodów od skutków zwarć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia Ochrona przewodów od skutków zwarć w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

W artykule omówiono zjawiska nagrzewania przewodów podczas przepływu prądów zwarciowych, przedstawienia urządzeń zabezpieczających od skutków zwarć, wskazano jak obliczać wartości prądów zwarciowych i...

W artykule omówiono zjawiska nagrzewania przewodów podczas przepływu prądów zwarciowych, przedstawienia urządzeń zabezpieczających od skutków zwarć, wskazano jak obliczać wartości prądów zwarciowych i dobierać przekroje przewodów, a ponadto dokonano analizy hipotetycznego przypadku doboru przewodu.

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

W artykule przedstawione są zasady doboru wyłączników nadmiarowoprądowych do pracy selektywnej z innymi aparatami.

W artykule przedstawione są zasady doboru wyłączników nadmiarowoprądowych do pracy selektywnej z innymi aparatami.

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia

Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia

W artykule autor udziela wskazówek dotyczących doboru i zabezpieczeń przekaźnikowych elementów wykonawczych w systemach automatyki budowlanej. W szczególności pisze o dopuszczalnej obciążalności prądowej...

W artykule autor udziela wskazówek dotyczących doboru i zabezpieczeń przekaźnikowych elementów wykonawczych w systemach automatyki budowlanej. W szczególności pisze o dopuszczalnej obciążalności prądowej i doborze sterowników oraz doborze zabezpieczeń przetężeniowych.

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć

Wyłączniki nadmiarowoprądowe, zwane również instalacyjnymi, znajdują obecnie zastosowanie jako aparaty zabezpieczające każdy rodzaj obwodu. Produkowane są na prądy znamionowe w zakresie od 0,5 do 125 A....

Wyłączniki nadmiarowoprądowe, zwane również instalacyjnymi, znajdują obecnie zastosowanie jako aparaty zabezpieczające każdy rodzaj obwodu. Produkowane są na prądy znamionowe w zakresie od 0,5 do 125 A. Stosowanie ich w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, do zabezpieczania obwodów odbiorczych, podyktowane jest zapisem w artykule §183.1 rozporządzenia, który mówi, że do zabezpieczenia obwodów odbiorczych instalacji elektrycznych należy stosować wyłączniki instalacyjne [1].

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach inteligentnych

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach inteligentnych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach inteligentnych

Instalacje i urządzenia elektryczne, obok innych wymagań, powinny zapewniać ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym [1]. Wymagania w stosunku do instalacji inteligentnych (BMS – Building Management...

Instalacje i urządzenia elektryczne, obok innych wymagań, powinny zapewniać ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym [1]. Wymagania w stosunku do instalacji inteligentnych (BMS – Building Management System) są nie mniejsze niż w instalacjach tradycyjnych. Niemniej przy zabezpieczaniu takich obwodów należy uwzględnić ich specyfikę.

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej Analiza rozwiązań instalacji inteligentnych w kontekście oszczędności energii elektrycznej

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji...

Jednym z bardzo ważnych obszarów dynamicznie i intensywnie rozwijanych w ostatnim okresie jest obszar zintegrowanych inteligentnych instalacji elektrycznych i tzw. automatyki budynkowej. Za pomocą instalacji inteligentnych można zrealizować wszystkie tradycyjne układy sterowania instalacji elektrycznej [5].

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme Inteligentny system automatyki mieszkaniowej Appartme

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować...

Obecnie dzięki inteligentnym rozwiązaniom IoT możemy przez telefon zarządzać naszym mieszkaniem. Wystarczy jedna aplikacja, która pozwala na bieżąco monitorować zużycie energii elektrycznej, decydować o ogrzewaniu w mieszkaniu oraz jeśli zapomnimy zgasić światło, możemy je wyłączyć zdalnie. Wszystko to dzięki systemowi automatyki mieszkaniowej, który oferuje firma S-Labs. Co ważne system jest nie tylko oszczędny, dba o środowisko, ale też nie wymaga dodatkowego okablowania.

Inteligentny dom Fibaro: miejsce dostosowane do Twoich potrzeb

Inteligentny dom Fibaro: miejsce dostosowane do Twoich potrzeb Inteligentny dom Fibaro: miejsce dostosowane do Twoich potrzeb

Z roku na rok nasze oczekiwania wobec innowacyjnych urządzeń i nowych technologii zdecydowanie rosną. Oczekujemy coraz to bardziej dogodnych rozwiązań, które nie tylko ułatwią wykonywanie codziennych czynności,...

Z roku na rok nasze oczekiwania wobec innowacyjnych urządzeń i nowych technologii zdecydowanie rosną. Oczekujemy coraz to bardziej dogodnych rozwiązań, które nie tylko ułatwią wykonywanie codziennych czynności, lecz także na stałe wpiszą się w rytm naszego domu i staną się jego nieodłącznym elementem. Inteligentny dom Fibaro jest taką właśnie przestrzenią, która zachwyci nas ogromem możliwości, a przy tym wyjdzie naprzeciw naszym potrzebom. Wszystko za sprawą niezliczonej ilości smart produktów,...

Kryteria wyboru sterowania w inteligentnym budynku

Kryteria wyboru sterowania w inteligentnym budynku Kryteria wyboru sterowania w inteligentnym budynku

Określenie „inteligentny budynek” jest bardzo szerokim pojęciem. Dotyczy wielu różnych rozwiązań oraz systemów. Często mających niewiele wspólnego z inteligencją. Budynek może być inteligentnie zaprojektowany....

Określenie „inteligentny budynek” jest bardzo szerokim pojęciem. Dotyczy wielu różnych rozwiązań oraz systemów. Często mających niewiele wspólnego z inteligencją. Budynek może być inteligentnie zaprojektowany. Mądrze zaprojektowane instalacje umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii, są ergonomiczne, a także zapewniają wyższy komfort i bezpieczeństwo jego użytkownikom. Wcale nie muszą być wyposażone w nowoczesne gadżety, „elektroniczne fontanny” i „złote klamki”. Inteligentny budynek musi...

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej Metody pomiaru zużycia energii elektrycznej

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze...

Od początku XXI wieku rządy większości państw wysoko rozwiniętych przejawiają wyjątkową dbałość o środowisko naturalne. Niekorzystne zmiany klimatyczne (wliczając w to efekt cieplarniany) oraz coraz wyraźniejsze widmo wyczerpania kopalnianych źródeł energii skłaniają do przyjmowania kolejnych dyrektyw dotyczących przede wszystkim oszczędzania energii.

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do...

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do swoich domów. Popularne na rynku iPhony i smartfony zaczynają dominować w tym względzie. Tym bardziej że ich funkcjonalność nie odbiega od możliwości oferowanych przez komputery i panele dotykowe.

Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej

Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej Rozwiązania inteligentnego budynku w rewitalizacji budynków użyteczności publicznej

Racjonalne użytkowanie energii prowadzące do oszczędności różnych rodzajów energii stało się konkretnym wyzwaniem dla współczesnych rozwiązań technicznych. Konieczność realizacji działań zmierzających...

Racjonalne użytkowanie energii prowadzące do oszczędności różnych rodzajów energii stało się konkretnym wyzwaniem dla współczesnych rozwiązań technicznych. Konieczność realizacji działań zmierzających do poprawy efektywności energetycznej, rozumianej jako ograniczenie zużycia energii pierwotnej przy niezmienionym (lub poprawionym) efekcie końcowym łańcucha przemian energetycznych [1], wynika m.in. z celów przyjętej polityki klimatycznej i ekologicznej Unii Europejskiej. Rezultatem wspomnianych działań...

Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe Inteligentny budynek – instalacje wideodomofonowe i oświetleniowe

Nowoczesny budynek to nie tylko obiekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych ułatwiających codzienne życie. Ich lista jest bardzo długa,...

Nowoczesny budynek to nie tylko obiekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi standardami, ale wyposażony w wiele różnych urządzeń elektrycznych ułatwiających codzienne życie. Ich lista jest bardzo długa, a wraz z upowszechnieniem się systemów inteligentnego budynku będzie coraz większa.

Architektura i zastosowania technologii inteligentnego domu

Architektura i zastosowania technologii inteligentnego domu Architektura i zastosowania technologii inteligentnego domu

Rozwój elektroniki i rozszerzanie możliwości jej zastosowań w dziedzinach pokrewnych (automatyka, pomiary wielkości nieelektrycznych) ułatwiają proponowanie nowoczesnych systemów pomiarowo-sterujących,...

Rozwój elektroniki i rozszerzanie możliwości jej zastosowań w dziedzinach pokrewnych (automatyka, pomiary wielkości nieelektrycznych) ułatwiają proponowanie nowoczesnych systemów pomiarowo-sterujących, które zwiększają komfort życia oraz usprawniają pracę tysięcy ludzi. Rozwiązania stosowane pierwotnie w wojsku, wkrótce trafiają do przemysłu, stając się standardowym rozwiązaniem w fabryce lub urządzeniach komputerowych (czego przykładem była magistrala ISA [1]). Na końcu stają się one elementem systemów...

Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach

Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach Szybkość tworzenia się zagrożeń utrudniających bezpieczną i skuteczną ewakuację podczas pożarów instalacji elektrycznych w budynkach

Zjawisko pożaru jako jedno z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem spalania materiałów. Emisja energii cieplnej, produktów rozkładu termicznego i spalania...

Zjawisko pożaru jako jedno z nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, jest niekontrolowanym w czasie i przestrzeni procesem spalania materiałów. Emisja energii cieplnej, produktów rozkładu termicznego i spalania oraz dymu, na drodze złożonych reakcji chemicznych, powoduje gwałtowną zmianę środowiska. Inicjacja pożaru w ograniczonej przestrzeni, jaką mogą stanowić pomieszczenia budynku prowadzi do powstania środowiska pożaru w budynku i jego otoczeniu.

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie np. poprzez rozgorzenie (detonacyjne spalanie dymu powstające wskutek gwałtownego napływu powietrza do zadymionego pomieszczenia objętego pożarem). Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego...

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie...

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności [1].

Zrób to sam: Sieci IT

Zrób to sam: Sieci IT Zrób to sam: Sieci IT

Przez ostanie lata wzrost ilości zastosowań i znaczenia rozwiązań IT doprowadził do sytuacji, w której sieci komputerowe stały się prawdziwym systemem nerwowym. Porównanie to jest bardzo trafne nie tylko...

Przez ostanie lata wzrost ilości zastosowań i znaczenia rozwiązań IT doprowadził do sytuacji, w której sieci komputerowe stały się prawdziwym systemem nerwowym. Porównanie to jest bardzo trafne nie tylko ze względu na rolę jaką spełniają sieci, ale również ze względu na jej wrażliwość. Ich znaczenie jest oczywiste, jeśli chodzi o zastosowania korporacyjne i firmowe natomiast coraz częściej dotyczy to też naszych mieszkań czy domów.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.