elektro.info

Sprostać pozycji lidera

Hala produkcyjna firmy ELEKTROBUDOWA SA w Koninie
Hala produkcyjna firmy ELEKTROBUDOWA SA w Koninie

Czy sytuacja na światowych rynkach przełożyła się na sytuację w ELEKTROBUDOWIE SA?
– Przychody ze sprzedaży dla całej GK ELEKTROBUDOWA SA nieco spadły, na szczęście nie jest to znaczący spadek, ponieważ w porównaniu z 2008 rokiem, który zamknęliśmy kwotą około 810 mln zł, rok 2009 przyniósł nam przychód w wysokości 700 mln zł. Odpowiednio nastąpił również spadek zysku, z 60 mln zł w 2008 roku do 54 mln zł w 2009. W tej chwili marże wykonawców znacząco spadają, wynika to głównie z dużej konkurencji przy stosunkowo małej liczbie projektów, które są do zrealizowania. Staramy się jednak zdywersyfikować sprzedaż, zarówno, jeśli chodzi o nowe rynki, jak i o nowe produkty.

Jak oceniłby Pan obecną sytuację rynkową?

– Rok 2009 był trudny, kryzys ekonomiczny spowodował, że wiele projektów elektroenergetycznych zostało wstrzymanych. Na szczęście w tym roku obserwuje się powolny wzrost inwestycji, co dla firm z naszego sektora oznacza wzrost liczby zamówień.

Które rynki są w tej chwili w polu Państwa zainteresowań?

– Podsumuję to pytanie tak: te, których nie dosięgnął kryzys. Co prawda, na rynku wschodnim zaobserwowaliśmy gwałtowny spadek zamówień, ale za to pozyskaliśmy znaczące zamówienia z Arabii Saudyjskiej na wielkoparametrowe rozdzielnice SN, charakteryzujące się prądem znamionowym szyn zbiorczych o wartości ponad 3000 A, mające nietypowe konstrukcje, 60 Hz, 13,6 kV. Okazuje się, że wszędzie tam, gdzie trzeba zrobić coś nietypowego, dopasowanego do indywidualnych potrzeb klienta, niezawodnego i w krótkim terminie, wygrywamy w konkurencji z dużymi koncernami branżowymi. Tak dzieje się w wielu miejscach na świecie.

Mając w pamięci Pana słowa o dywersyfikacji, proszę powiedzieć, jakie nowinki znajdziemy w ofercie produktowej?

– Przygotowujemy się do kolejnych ulepszeń serii rozdzielnic typu D, zwiększenia ich parametrów, głównie pod kątem modernizacji lub budowy nowych bloków w elektrowniach. Unifikujemy serię rozdzielnic nn, zastępujemy dotychczasowe dwa typy RNM-2 i NGWR jednym. Znaczącym krokiem w rozwoju spółki są trwające prace nad rozdzielnicami w izolacji SF6, zarówno SN, jak i WN. Koncentrujemy się także nad ofertą typową dla obiektów wielkopowierzchniowych, centrów handlowych, budynków wysokościowych. Chcemy być jedyną spółką, która zapewni tym obiektom dostawy urządzeń i to od poziomu, powiedzmy, instalacji elektrycznej SN do poziomu „gniazdek”, czyli osprzętu elektroinstalacyjnego.

Mamy w ofercie dostosowane specjalnie do ich wymagań rozdzielnice SN typu UNIPANEL. Produkujemy je w dwóch wersjach: tańszej, z wykorzystaniem aparatury produkowanej w Chinach, oraz droższej – na bazie aparatury renomowanych koncernów. Oprócz rozdzielnic średniego napięcia produkujemy również rozdzielnice nn, stacjonarne i wtykowe. Jednym z naszych flagowych produktów są przewody szynowe PONTIS. Są one coraz częściej stosowane ze względu na swoje liczne zalety w porównaniu do instalacji kablowych. Ich budowa pozwala na łatwy dobór elementów w fazie projektowania oraz na dowolną modyfikację układu już w trakcie jego eksploatacji. Gotowe moduły gwarantują łatwy i szybki montaż, jednocześnie konstrukcja eliminuje ryzyko nieprawidłowego połączenia. Duży wybór elementów każdego podsystemu pozwala na zaprojektowanie i dopasowanie trasy przewodu szynowego do różnych konfiguracji, również w warunkach specjalnych wymagań technicznych.

Co szczególnego jest w systemie przewodów szynowych PONTIS, z jakiego powodu warto zwrócić na nie uwagę?

– W systemie PONTIS ograniczono do minimum liczbę połączeń spawanych i śrubowych. W przypadku podzespołów i elementów, gdzie zachodzi konieczność połączeń nierozłącznych, zastosowano nitowanie. Dzięki temu cała konstrukcja jest sztywna i wytrzymała. Jednocześnie dzięki zastosowaniu specjalnych izolatorów, nowej generacji przewodów ze stopów aluminium oraz wielofunkcyjnej lekkiej obudowy, uzyskano przewody szynowe o niewielkich gabarytach i ciężarze. To wszystko znacząco wpływa na zmniejszenie czasu potrzebnego na montaż oraz liczbę osób go wykonujących. Zastosowanie w torach prądowych specjalnie dobranego stopu aluminium, dotąd rzadko stosowanego, pozwoliło na zmniejszenie ciężaru przewodów szynowych.

Uzyskano przewody o wysokich właściwościach mechanicznych porównywalnych do miedzi, a jednocześnie dużo lżejszych, w których nie występuje uciążliwy dla eksploatacji efekt tzw. „płynięcia materiału”. Innowacyjny jest również kształt torów prądowych. Zmienia się on dla różnych wartości prądu polepszając oddawanie ciepła, a także pozwalając na maksymalne obciążenie prądowe. Pozwoliło to na ograniczenie liczby wykonań obudów do 5 typów dla całego szeregu 28 wartości znamionowych prądu. Ma to wpływ na łatwiejszy dobór elementów lub modyfikację instalacji oraz optymalizuje wykorzystanie linii produkcyjnych.

Na jakim etapie są Państwa prace nad ofertą związaną z trakcją elektryczną?

– Finalizujemy już sformowanie kompleksowej oferty dla trakcji miejskiej, są to rozdzielnice RT-1 o napięciu 660 V dla trolejbusów i tramwajów oraz 825 V dla metra, oraz trakcji kolejowej, czyli rozdzielnic RT-3 o napięciu 3,3 kV. Występujemy we wszystkich postępowaniach przetargowych dotyczących modernizacji stacji prostownikowych trakcji miejskiej. Utworzyliśmy w tym celu Biuro Marketingu Trakcji, któremu szefuje Joanna Janus-Jurczyk.

Nowe oferty wymagają ciągłego rozwoju...

– W dziale rozwoju pracuje ponad 50 inżynierów – musimy sprostać pozycji lidera. Jest to zadanie ambitne, ponieważ każdy patrzy na ELEKTROBUDOWĘ SA, a następnie kopiuje jej rozwiązania. Jesteśmy wzorem i wyznacznikiem zarówno dla małych, jak i największych konkurentów w branży. Chcemy swoim rozwojem kreować przyszłość tak, aby zapewnić sobie przewagę na konkurencyjnym rynku. Warto zwrócić uwagę, że jako nieliczni przeprowadzamy pełne próby typu. Jest to kosztowne, ale robimy to ze względu na bezpieczeństwo klientów.

Z jakimi problemami spotyka się firma na rynku? Jak sobie z nimi radzi?

– Ważnym problemem jest konkurowanie naszych rozdzielnic, opartych na urządzeniach renomowanych producentów, na przykład stosujemy wyłączniki VD4, HVX, SION itp., automatykę zabezpieczeniową Micom, Sepam, REF itp., czy przekładniki, uziemniki, izolatory dobrej marki, z producentami stosującymi w swoich rozwiązaniach elementy produkowane np. w Chinach. Rozwiązania te są dużo tańsze i, jak twierdzą ich producenci, niezawodne. My także zaczęliśmy proponować inwestorom „ekonomiczne” wersje rozdzielnic i innych produktów. Zdziwiło nas jednak to, że większość z nich pozostaje przy rozwiązaniach sprawdzonych aparatów.

Jednak przy postępowaniach publicznych, których jest coraz więcej, gdy wyznacznikiem wyboru dostawcy jest wyłącznie cena, jesteśmy zmuszeni do stosowania tańszej aparatury. Niestety często kosztem klienta. Ceny w takich przetargach dochodzą do absurdalnie niskich. Naszym zdaniem traci wówczas zarówno dostawca, decydując się na minimalną marżę czy nawet stratę, jak i klient, który oszczędzając na projekcie często musi się pogodzić z niezrealizowaniem pełnego zakresu zamówienia, problemami z terminami, czy wykorzystaniem w projekcie tańszych zamienników sprawdzonych elementów.

W jaki sposób planujecie poradzić sobie z tzw. kryzysem w 2010 r.?

– My sobie z nim już poradziliśmy. W tej chwili realizujemy bardzo perspektywiczne zamówienia z Arabii Saudyjskiej. Z inwestycji „pod klucz”, nad którymi pracujemy w tej chwili, możemy wymienić między innymi prace wykonywane dla PGE Dystrybucja Zamość (GPZ „Rońsko” i GPZ „Głęboka”), RWE STOEN (RPZ „Krakowska” i RPZ „Ochota”), Enea – Operator Poznań (GPZ „Duszniki”), czy PSE Operator (stacja 220/110 kV „Janów”). Prowadzimy również projekty w kopalniach, na przykład w Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka” jest to pilotażowa inwestycja związana z aplikacją aktywnego filtru wyższych harmonicznych dla maszyny wyciągowej; jesteśmy też obecni i w innych, wymienię tu, chociażby KWK „Ziemowit” czy KWK „Jankowice”.

Sprzedaż rozdzielnic SN naszej produkcji w 2008 roku wyniosła 3699 pól, rozdzielnic nn – 1745 pól, wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy także 187 stacji kontenerowych i 2380 metrów przewodów szynowych. Możemy się również pochwalić tak dużymi projektami, jak: wykonawstwo prac elektroenergetycznych na nowym bloku w elektrowni jądrowej OLKILUOTO 3 w Finlandii, prace przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie czy SKY Tower we Wrocławiu. Tych projektów jest bardzo dużo, zajmują się nimi dwa oddziały stworzone specjalnie do realizacji inwestycji kompleksowych. Są to Rynek Wytwarzania Energii i Rynek Przemysłu. Ich biura znajdują się w całej Polsce.

Jakie prace wykonujecie w ramach budowy Stadionu Narodowego w Warszawie?

– Realizacją tej inwestycji zajmuje się nasz warszawski oddział. Obejmuje ona kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych. Nasz oddział w ramach tego projektu będzie dostarczał rozdzielnice średnich napięć typu D oraz niskich napięć typu NGWR i przewodów szynowych PONTIS

W takim razie, na co w 2010 roku i w latach następnych kładziecie największy nacisk?

– Na pewno na rozwijanie sprzedaży na rynku krajowym poprzez poszerzanie oferty produktowej i wykonawczej, na przykład budujemy od podstaw Sąd Rejonowy w Koninie. Chcemy dalej być obecni na rynkach światowych, a także rozwijać sprzedaż na rynku wschodnim i arabskim. Oznacza to ciągłe ulepszanie i rozwój produktów, technologii, a także potencjału ludzkiego. Spółka, oprócz sprawdzonych urządzeń (rozdzielnice SN i nn, stacje kontenerowe, przewodów szynowych SN i nn), oferuje także generalne wykonawstwo inwestycji w branży elektroenergetycznej, tj. GPZ-ty, budownictwo liniowe, infrastrukturalne, trakcyjne i inne sektory, w których potrzeba fachowości, jakości i terminowości. Ta multidyscyplinarność, połączona z marką, jakością wykonywanych prac i urządzeń oraz kompetencją ludzi, daje przewagę, którą trudno jest zniwelować naszym konkurentom. Stąd pozycja lidera, mimo „podgryzania i szczypania” nas przez innych, daje niewątpliwy komfort kreowania rynku w danej branży.

Takim perspektywicznym działaniem jest także zapewne współpraca ELEKTROBUDOWY z Politechniką Śląską, na czym ona polega?

– Politechnika kształci inżynierów elektryków, a więc naszych przyszłych klientów i pracowników. Stwierdziliśmy, że jako firma wyspecjalizowana w produkcji wysokiej klasy rozdzielnic niskiego i średniego napięcia, możemy pomóc uczelni i studentom zapoznając ich z najnowszymi rozwiązaniami rozdzielnic. Dlatego przekazaliśmy Politechnice Śląskiej pole małogabarytowej rozdzielnicy SN typu PREM-G1, przystosowanej do pracy w podziemnych wyrobiskach kopalń węgla kamiennego, rud miedzi itp. Rozwiązania konstrukcyjne tej rozdzielnicy prezentują najwyższy poziom techniczny. Zgłosiliśmy się również do udziału w XIII Krajowej Konferencji Elektryki Górniczej, organizowanej przez Politechnikę Śląską w czerwcu. Przygotowaliśmy referat, będziemy mieli podczas konferencji także prezentację.

Rozmowa z dr. inż. Adamem Gawłowskim, dyrektorem marketingu ELEKTROBUDOWA SA, Rynek Dystrybucji Energii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Rozwiązania KNX Finder

Rozwiązania KNX Finder Rozwiązania KNX Finder

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie...

KNX jest międzynarodowym standardem umożliwiającym łączenie komponentów wielu producentów i stworzenie wysoko zintegrowanego systemu automatyki budynkowej. Oferta Finder w zakresie tych rozwiązań nieustannie się powiększa i w związku z tym pragniemy zaprezentować nasze najnowsze produkty. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, jakie posiadamy w produkcji zasilaczy, czujników ruchu, ściemniaczy i przekaźników wykonawczych możemy zaoferować urządzenia o wysokiej niezawodności.

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd? Co musisz wiedzieć o rachunku za prąd?

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają....

Przyglądałeś się kiedyś szczegółowo rachunkowi za prąd? A może do tej pory zwracałeś uwagę wyłącznie na kwotę, jaką musisz zapłacić? Z pewnością warto dowiedzieć się, jakie opłaty się na niego składają. Podpowiadamy także, jakie rodzaje rozliczeń funkcjonują na rynku i co zrobić w sytuacji, gdy zapomnisz zapłacić za energię elektryczną!

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki? Czy sterowniki PLC wyparły z instalacji przekaźniki?

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno...

Do końca lat 60. ubiegłego wieku wszystkie układy sterowania były realizowane na przekaźnikach. Jednak w latach 70. pojawiły się nowe urządzenia zwane sterownikami PLC. Dzięki sterownikom można było mocno ograniczyć przestrzeń, jaką zajmowały szafy sterownicze. PLC, które zajmują dzisiaj zaledwie kilkadziesiąt milimetrów szerokości na szynach montażowych, zastąpiły ogromne szafy z przekaźnikami. Czy w takim razie przekaźniki straciły dzisiaj sens bycia? Czy przekaźniki są jeszcze potrzebne?

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle Obudowy hermetyczne w automatyce i przemyśle

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych...

Odpowiednia obudowa jest niezbędnym elementem każdego urządzenia elektrycznego. Zewnętrzna osłona aparatury elektrycznej ma kluczowe znaczenie, bo to właśnie od niej zależy właściwa ochrona poszczególnych komponentów urządzenia. Obudowy powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością mechaniczną oraz szczelnością, aby skutecznie zabezpieczyć urządzenia przed niepożądaną penetracją cząstek stałych wody, pyłów i substancji żrących. Szczególnie w automatyce i przemyśle istotne jest, by urządzenia chronione...

Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji przemysłowej Elementy instalacji przemysłowej

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji....

Elementy instalacji elektrycznej w domu zasadniczo różnią się od instalacji pracującej w fabrykach czy warsztatach. Specyfika zakładów przemysłowych wymaga zastosowania określonych elementów instalacji. Omówimy dzisiaj gniazda, wtyczki i przewody przemysłowe, porównując je do odpowiedników, które są stosowane w naszych domach.

UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej Słowniczek najważniejszych pojęć z branży elektrycznej

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki...

Znasz to uczucie, gdy wchodząc do sklepu stacjonarnego albo przeszukując największe internetowe sklepy elektryczne, czujesz się zagubionym i niepewnym? Wśród tysięcy produktów i oznaczeń nie wiesz jaki produkt spełni Twoje oczekiwania i co ważne – stanie się bezpiecznym i funkcjonalnym?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone? Rejestratory sieciowe NVR – czym różnią się od DVR, do czego są przeznaczone?

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają...

W przeciwieństwie do rejestratorów DVR urządzenia NVR służą do obsługi kamer wykorzystujących protokół internetowy. Urządzenia te nie potrzebują dodatkowego okablowania do transferowania danych – pobierają je przez internet od skonfigurowanych ze sobą kamer IP. Co jeszcze warto wiedzieć o rejestratorach sieciowych NVR?

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017 Odnawialne źródła energii, a krajowe bilanse energetyczne w roku 2017

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych,...

Odnawialne źródła energii - jeśli chodzi o ich udział w Polskiej gospodarce, to odnotowuje się wzrost OZE z roku na rok. Niezaprzeczalnie nadal najwięcej energii w naszym kraju pochodzi ze źródeł konwencjonalnych, z paliw kopalnych, takich jak węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny czy ropa naftowa. Ciągłe uzależnienie kraju od dostaw gazu i ropy, nie oddziałuje pozytywnie na stan gospodarki czy poczucie komfortu społeczeństwa z zakresu energetyki, a w tym podwyżek cen za energię elektryczną. Nie...

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie? Czy wykwalifikowani elektrycy muszą aż tyle robić ręcznie?

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie...

Rosnąca ilość zleceń, coraz bardziej złożone projekty oraz niewystarczająca ilość specjalistów daje się we znaki również w branży produkcji aparatury sterowniczej. Firmy Rittal i Eplan zauważyły to wyzwanie i zapoczątkowały wspólny projekt – zintegrowany łańcuch wartości, czyli systemowe podejście do optymalizacji i industrializacji procesów prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic.

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.