elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info Promocja! Kup taniej dostęp online elektro.info

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

Tylko do 10 maja możesz skorzystać z wyjątkowej promocji i kupić 20% taniej dostęp online do wszystkich treści portalu elektro.info!

15-lecie elektro.info - rys historyczny

mgr inż. Julian Wiatr | 2016-11-14

Na początku października 2016 roku minęło 15 lat istnienia elektro.info na rynku wydawniczym. Miesięcznik ten stanowi część Grupy MEDIUM (do 2012 roku DOM WYDAWNICZY MEDIUM) na czele, której stoi prezes Bogusława Wiewiórowska-Paradowska. Miniona piętnastka to burzliwa historia rozwoju miesięcznika, którą spróbuję w skrócie przedstawić.

Zobacz także

Michał Doliwo-Dobrowolski

Michał Doliwo-Dobrowolski Michał Doliwo-Dobrowolski

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem...

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem dla sierot.

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 r. w Telszach na Żmudzi, w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Lipawie i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu,...

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 r. w Telszach na Żmudzi, w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Lipawie i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu, ale z powodu choroby (gruźlicy) został zmuszony do ich przerwania i wyjazdu na zalecenie lekarzy do Szwajcarii.

Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz

Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz

Dwaj niemieccy fizycy, którzy przeszli do historii nauki jako twórcy prawa nazwanego ich nazwiskami, dotyczącego przewodnictwa cieplnego i elektrycznego metali.

Dwaj niemieccy fizycy, którzy przeszli do historii nauki jako twórcy prawa nazwanego ich nazwiskami, dotyczącego przewodnictwa cieplnego i elektrycznego metali.

Wydawnictwo o nazwie Dom Wydawniczy Medium, funkcjonujące na rynku wydawniczym kilka lat, skupiało dwie redakcje czasopism: „Rynek Instalacyjny” oraz „Izolacje”. Brakowało pisma poświęconego branży elektrycznej, przez co Wydawca postanowił utworzyć pismo poświęcone instalacjom elektrycznym w budownictwie. W lipcu 2001 roku w codziennej prasie zostało zamieszczone ogłoszenie:

„Dom Wydawniczy Medium poszukuje do współpracy absolwenta Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, nauczyciela.”

Pod namową sąsiadki, złożyłem swoje CV. W ciągu kilku dni zostałem zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Jak się okazało, zgłosiło się kilka osób o podobnych kwalifikacjach.

Po przesłuchaniu wszystkich kandydatów zostałem wybrany i mianowany przez Wydawcę redaktorem prowadzącym nowo tworzonego pisma dla elektryków. Stanąłem przed nie lada wyzwaniem, gdyż okazało się że redakcja składa się zaledwie z dwóch osób: sekretarza redakcji w osobie Ady Bieryło, przyjętej kilka dni wcześniej, oraz mnie, redaktora prowadzącego, będącego pracownikiem dochodzącym, bez etatowego zatrudnienia w wydawnictwie.

Mimo trudności i braku doświadczenia, dzięki pomocy działu handlowego, udało nam się przygotować pierwszy numer „elektro.info”, który ujrzał światło dzienne na początku października 2001 roku.

Drugi numer pisma, w tworzeniu którego pomógł Jacek Sawicki z redakcji czasopisma „Izolacje”, udało się wydać już w listopadzie i nadać mu tematykę przewodnią poświęconą zasilaniu obiektów służby zdrowia. W piśmie pojawiła się krzyżówka oraz uproszczony projekt systemu zasilania awaryjnego. Spowodowało to wielkie zainteresowanie nowo powstałym pismem fachowym wśród czytelników. Pozwoliło tym samym na przyjęcie określonej strategii na rok 2002, który zaowocował wydaniem dziewięciu numerów i spowodował umocnienie pisma na rynku wydawniczym.

Ponieważ przyjęta strategia wydawnicza okazał się właściwa, pomysł był kontynuowany przez następny rok. Jesienią 2002 roku do redakcji przyszedł Marek Płóciennik, którego rok później zastąpił Marcin Orzechowski, współautor wielu książek oraz artykułów publikowanych przez „elektro.info”.

Wzmocniony stan osobowy redakcji znacznie ułatwił pracę i pozyskiwanie coraz nowszych czytelników. Pismo coraz bardziej umacniało swoją pozycję rynkową, dzięki czemu pod koniec roku 2004 została przyjęta konwencja wydawania dziesięciu numerów w roku przy nakładzie 9000 egzemplarzy. W tym czasie sukcesywnie pozyskiwaliśmy autorów i podnosiliśmy poziom merytoryczny każdego numeru. Również w 2004 roku została podjęta decyzja dotycząca wydawania publikacji książkowych.

Na wiosnę 2004 r., dotychczasową sekretarz redakcji zastąpiła Anna Kuziemska, doświadczona w pracy dziennikarskiej, co spowodowało bardzo silny wzrost pozycji pisma, które otrzymało statut miesięcznika. Na jesieni 2004 roku na rynku księgarskim ukazało się pierwsze wydanie popularnego „Poradnika Projektanta Elektryka”, które doczekało się pięciu wydań. Również na jesieni 2004 roku Marcina Orzechowskiego zastąpił Krzysztof Lenarczyk, na którego miejsce przyszedł natomiast Łukasz Kaczmarczyk.

W 2005 roku Łukasza Kaczmarczyka zastąpił Michał Matuszewski, który pracował z nami do jesieni 2006 roku. Jego miejsce zajął Karol Kuczyński, który pracuje po dzień dzisiejszy. I tak we wrześniu 2006 roku dobrnęliśmy do jubileuszu 5-lecia elektro.info, który obchodziliśmy podczas targów ENERGETAB w Bielsku-Białej.

Od 2008 roku, trzech autorów najlepszych artykułów merytorycznych jest wyróżnianych nagrodą medialną w postaci statuetki „VERBA DOCENT”, co po polsku oznacza: „Słowa uczą, a czyny są przykładem”. Jako pierwsi dostąpili tego zaszczytu:

 • prof. dr hab. inż. Andrzej Sowa,
 • dr inż. Jerzy Szymański,
 • mgr inż. Andrzej Boczkowski.

W 2009 roku został uruchomiony portal internetowy elektro.info.pl, a jego pierwszym moderatorem została Ada Jastrzębska, którą zastąpiła w 2010 roku Marta Muszyńska. Tego roku zostałem również redaktorem naczelnym elektro.info. I tak w 2011 roku dobrnęliśmy do 10-lecia istnienia elektro.info, które obchodziliśmy podczas targów ENERGETAB w Bielsku-Białej.

W 2013 roku obowiązki operatora portalu internetowego przyjęła Emilia Sobiesiak, którą na początku 2015 roku zastąpiła Karolina Chodkowska. Od lutego 2016 roku moderatorem strony internetowej jest Błażej Bierczyński.

Sprawdź także: Blog "Okiem Reportera"

Na dzień dzisiejszy zespół redakcyjny to grupa profesjonalistów z dużym doświadczeniem dziennikarskim oraz dużym doświadczeniem w zakresie elektroenergetyki, pożarnictwa i prawa. W skład zespołu redakcyjnego wchodzą:

 • mgr inż. Julian Wiatr – redaktor naczelny
 • mgr Anna Kuziemska – sekretarz redakcji
 • mgr inż. Karol Kuczyński – redaktor tematyczny
 • mgr Jacek Sawicki – redaktor tematyczny
 • mgr Błażej Bierczyński – redaktor strony internetowej

Stale współpracują z redakcją Krystyna i Jerzy Nowotczyńscy, którzy regularnie informują naszych czytelników o zmianach w normalizacji.

W 2007 roku powstał pomysł stworzenia cyklu wydawniczego pn. „Zeszyty dla elektryków”, który zaowocował wydaniem książki pt. „Podstawy projektowania i budowy elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia”, oznaczonej jako zeszyt 1.

Polecamy lekturę: Życiorysy wielkich elektryków

W ślad za tym poszły następne publikacje skutkujące ciągłym rozwijaniem się tej serii wydawniczej. Najnowszy zeszyt tej serii posiada nr 13 i jest poświęcony fotowoltaice.

Uzupełnieniem tej popularnej serii wydawniczej są „Niezbędniki elektryka”, które ze względu na format stanowią podręczne kompendium wiedzy bardzo przydatne podczas pracy w terenie.W minionym okresie 15 lat nawiązaliśmy ścisłą współpracę niemal ze wszystkimi wyższymi uczelniami technicznymi na terenie kraju, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi (SEP; SPE; SITP), CNBOP PIB oraz Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Wydaliśmy 30 bardzo poczytnych pozycji książkowych. Co roku dla naszych czytelników przygotowujemy kalendarz, w którym zamieszczamy istotne w codziennej praktyce informacje. Z okazji jubileuszu 15-lecia przygotowaliśmy kalendarz na rok 2017 i wkładkę poświęconą podstawom projektowania oraz budowy przydomowych elektrowni PV,z vademecum elektryka pt. „Instalacje elektryczne, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Zagadnienia wybrane”.

Od 2010 roku organizujemy konferencje szkoleniowe dotyczące zasilania obiektów budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej. Regularnie prowadzimy szkolenia elektryków oraz pożarników w różnych ośrodkach, oraz stowarzyszeniach naukowo-technicznych. Prowadzimy wykłady z zakresu projektowania oraz eksploatacji instalacji elektrycznych dla słuchaczy studiów podyplomowych organizowanych przez Politechnikę Wrocławską, Szkołę Główną Służby Pożarniczej oraz dla słuchaczy kursów organizowanych przez CNBOP PIB w Józefowie k. Otwocka. Pracownicy redakcji regularnie uczestniczą w konferencjach naukowo-technicznych na terenie całego kraju.

Współpracujemy również z Europejskim Instytutem Miedzi z siedzibą we Wrocławiu, który jest kontynuatorem prac prowadzonych przez Polskie Centrum Promocji Miedzi. W wyniku tej współpracy powstała norma N SEP-E 005 Dobór przewodów elektrycznych do zasilania urządzeń, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru.

W wyniku szeroko zakrojonych prac prowadzonych przez Europejski Instytut Miedzi, którym przewodniczy Michał Ramczykowski oraz Roman Targosz, norma ta znalazła się w CENELECU, gdzie trwają prace nad jej umiędzynarodowieniem. W niedługim czasie dla wygody naszych czytelników dostępne będą szkolenia e-learningowe, nad którymi obecnie pracujemy.

W dniu 17 listopada w Centrum Konferencyjnym NIMBUS w Warszawie, podczas III Konferencji Szkoleniowej poświęconej wykorzystaniu zespołów prądotwórczych oraz zasilaczy UPS w układach zasilania budynków zostaną wręczone tegoroczne nagrody medialne „VERBA DOCENT”, które otrzymają:

 • dr inż. Waldemar Jasiński
 • dr inż. Mariusz Sarniak
 • dr inż. Marcin Sulkowski
 • mgr inż. Bogdan Uzar

W tym miejscu pragnę złożyć serdeczne podziękowania zespołowi redakcyjnemu oraz działowi handlowemu, który wspiera naszą pracę, za doskonałe wyniki oraz minione 15 lat wytężonej pracy. Podziękowania należą się również studiu graficznemu oraz wszystkim czytelnikom, których uwagi przyczyniły się do uzyskania wysokiego poziomu merytorycznego pisma.

Szczególne podziękowania kieruję do mgr. inż. Bogdana Uzara, dzięki któremu zająłem się elektroenergetyką. Wszystko zaczęło się 26 lat temu podczas wizji lokalnej w terenie przyszłej budowy, która wymagała zasilania w energię elektryczną. Padło wówczas stwierdzenie z ust pana Bogdana:

"Niech się pan przekwalifikuje w kierunku elektroenergetyki."

Rozmowa ta mocno mnie zainspirowała. Będąc absolwentem Wydziału Elektroniki WAT, podjąłem studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej i pod nadzorem pana Bogdana, który wówczas był zastępcą dyrektora Rejonu Energetycznego w Żyrardowie, rozpocząłem praktykę wykonawczą i projektową.

Po ukończeniu Politechniki złożyłem egzamin w Urzędzie Wojewódzkim i uzyskałem uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami w specjalności elektroinstalacyjnej bez ograniczeń. Zdobyte doświadczenie oraz wiedza znacząco pomagała mi w pracy projektanta oraz inspektora nadzoru. Była również bardzo przydatna w pracy redakcyjnej, szczególnie przy bardzo wymagających czytelnikach. W minionym okresie 15 lat nigdy nie byłem pracownikiem etatowym redakcji i dzięki wyrozumiałości moich pracodawców mogłem umiejętnie łączyć pracę zawodową z dziennikarskim hobby.

Przeczytaj także: Elektryczne niechlujstwo - przykłady, czego nie robić w elektroenergetyce

W tym miejscu składam im serdeczne podziękowanie za wyrozumiałość i okazaną przez te lata pomoc. Szczególne podziękowania kieruję do panów: ppłk. mgr. inż. w st. spocz. Dariusza Żelasko – szefa zlikwidowanej w 2006 roku Delegatury Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Warszawie oraz płk. mgr. inż. w st. spocz. Andrzeja Kanianka – prezesa zlikwidowanego w 2012 roku Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie.

Dzisiaj „elektro.info” jest znaczącym pismem barażowym o wysokiej pozycji pośród czasopism krajowych, które znalazło się na liście pism punktowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Jego nakład obecnie wynosi 15000 egzemplarzy. Co miesiąc na łamach pisma jest publikowana porcje materiałów merytorycznych, w formie recenzji informacja o nowościach wydawniczych oraz nowościach na rynku elektrotechnicznym.

Dla wygody naszych czytelników co miesiąc zamieszczamy przykładowy projekt sieci, instalacji lub urządzeń elektrycznych, przegląd parametrów wybranych produktów branżowych oraz krzyżówkę z nagrodami, które są rozlosowane pośród nadesłanych poprawnych rozwiązań.

W każdym numerze można znaleźć relacje z imprez branżowych, w których uczestniczyła nasza redakcja oraz informacje o zmianach w normalizacji.

Obchody 15-lecia elektro.info to jeden z elementów wyjątkowo bogatego dla mnie roku w wydarzenia rocznicowe. 30 sierpnia 2016 r. minęło 35 lat mojej promocji oficerskiej, z której pamiątkowy kordzik z wyrytym napisem „HONOR i OJCZYZNA”, wisi na ścianie w moim mieszkaniu. Natomiast tydzień później minęła 35. rocznica ślubu z moją żoną Małgorzatą, której dziękuję za wsparcie i wyrozumiałość przez wszystkie te lata oraz zaangażowanie i pomoc w tworzeniu naszego wspólnego miesięcznika. Jeszcze w tym roku ukaże się 150. numer elektro.info, który niejako zwieńczy obchody jubileuszu 15-lecia.

Julian Wiatr
Redaktor Naczelny

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.) Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 2.)

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia...

Zespół prądotwórczy stanowi źródło zasilania awaryjnego (ZP), które nie może dostarczać energii do sieci elektroenergetycznej. Powoduje to konieczność projektowania układów uniemożliwiających podanie napięcia do sieci elektroenergetycznej z generatora pracującego zespołu prądotwórczego (w uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody od zarządcy lub właściciela sieci, dopuszcza się w godzinach szczytu obciążeń równoległe zasilanie odbiorników z sieci oraz generatora zespołu prądotwórczego. Nie dopuszcza...

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.) Źródła zasilania awaryjnego i gwarantowanego w układach zasilania obiektów budowlanych (część 1.)

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane...

Przystępując do opracowania projektu układu zasilania obiektu budowlanego projektant musi przeprowadzić szczegółową analizę w zakresie wymagań pewności zasilania przez poszczególne odbiorniki planowane do zainstalowania w projektowanym obiekcie budowlanym.

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego Uproszczony projekt zasilania stacji bazowej radiowego łącza internetowego

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona...

W linii ogrodzenia terenu stacji zainstalowana jest szafka złączowo-licznikowa, przystosowana do zainstalowania układu pomiarowego bezpośredniego. Energia elektryczna do wymienionej szafki doprowadzona jest kablem YAKXS 4×120, przyłączonym do pobliskiej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Impedancja obwodu zwarciowego dla zwarć jednofazowych zmierzona miernikiem MZ-C2 w szafce złączowo-licznikowej, na zaciskach przyłączeniowych kabla, wynosi Zk1=0,50 Ω. Impedancja dla zwarć trójfazowych...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów Uproszczony projekt zasilania oświetlenia bilbordów

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu...

Zasilanie projektowanej instalacji należy realizować z istniejącego złącza kablowego garaży samochodowych zlokalizowanych przy ul. Słowackiego. Bezpośredni układ pomiarowy należy instalować w wolnym polu szafki złączowo-licznikowej, zainstalowanej w linii ogrodzenia, z której zasilane są garaże.

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw Uproszczony projekt instalacji odgromowej budynku magazynu paliw

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym....

Budynek jest przeznaczony do przechowywania beczek z paliwem. Funkcjonuje w nim system detekcji stężenia atmosfery zagrożonej wybuchem. Ponad dach wyprowadzone są wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym. W projekcie technologii wyznaczono strefy zagrożenia, również przy wentylatorach, które zakwalifikowano do strefy 2. Budynek jest zasilany kablem YAKY 4×50 wprowadzonym do rozdzielnicy głównej budynku zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego Uproszczony projekt modernizacji instalacji oświetlenia pomieszczenia świetlicowego

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez...

Pomieszczenie świetlicowe oświetlone jest z wykorzystaniem źródeł halogenowych o mocy 20 W, które są zainstalowane w suficie podwieszanym. Liczba zainstalowanych źródeł światła zapewnia wymagany przez normę PN-EN 12464-1:2004 poziom natężenia oświetlenia. Dzięki temu modernizacji podlega instalacja zasilająca oprawy oświetleniowe, bez konieczności opracowania nowego projektu oświetlenia pomieszczenia.

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego Uproszczony projekt rozdzielnicy potrzeb własnych pomieszczenia zespołu spalinowo-elektrycznego

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego....

W budynku zostało wydzielone pomieszczenie do instalacji Zespołu Spalinowo-Elektrycznego (ZSE), oddalone od Rozdzielnicy Zasilania Awaryjnego (RZA) o 260 m, liczone wzdłuż linii kablowej zasilania awaryjnego. Pomieszczenie ZSE zostało wykonane zgodnie z projektem konstrukcyjnym i projektem instalacji sanitarnych, który obejmuje czerpnie powietrza, wyrzutnię oraz wentylację. Projekt konstrukcyjny oraz projekt sanitarny stanowią osobne opracowania. Z uwagi na wydzielenie pomieszczenia adaptowanego...

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym Uproszczony projekt częściowej modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi....

Wiele budynków posiada instalację elektryczną wykonaną wiele lat temu, która nie spełnia obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-prawnych. Instalacja ta często jest wykonana przewodami aluminiowymi. Moc umowna, która jest wykazana w umowie zawartej pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, najczęściej nie przekracza wartości 5 kW.

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego Uproszczony projekt zasilania osiedla mieszkaniowego

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy...

W rozdzielnicach głównych poszczególnych budynków należy projektować układ pomiarowy do pomiaru mocy czynnej oraz mocy biernej indukcyjnej. Pomiar zużytej energii przez poszczególnych lokatorów należy projektować w układzie bezpośrednim. Liczniki energii elektrycznej instalować na klatkach schodowych w miejscu dogodnym do eksploatacji, umożliwiającym odczyt kontrolny wskazania.

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN Uproszczony projekt skablowania odcinka elektroenergetycznej linii napowietrznej SN

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest...

W związku z budową drogi oraz wiaduktu drogowego, napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15 kV została wykonana jako dzielona – w celu skablowania odcinka zajętego przez nasyp wiaduktu. linia ta jest wykonana przewodami 3×70 AFl-6 rozwieszonymi na słupach wirowanych.

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych Uproszczony projekt zasilania stacji ładowania schodów lotniskowych

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem,...

Prezentowany projekt jest jedynie fragmentem projektu akumulatorowni lotniskowej i obejmuje tylko stację ładowania ruchomych schodów lotniskowych. Stacja ładowania schodów jest jednocześnie pomieszczeniem, gdzie są one garażowane. Ponieważ podczas ładowania akumulatorów wydobywa się wodór, który z powietrzem tworzy mieszaninę wybuchową, w celu zneutralizowania zagrożeń zastosowany został system detekcji stężenia wodoru, współpracujący z wentylatorem wyciągowym. Podobne rozwiązanie może zostać przyjęte...

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

news O czym chcą czytać Użytkownicy naszego portalu?

O czym chcą czytać Użytkownicy naszego portalu? O czym chcą czytać Użytkownicy naszego portalu?

Zapraszamy Czytelników miesięcznika "elektro.info" oraz Użytkowników portalu www.elektro.info.pl do współtworzenia treści w czasopiśmie i na naszej stronie. Weź udział w ankiecie i odpowiedz na pytanie.

Zapraszamy Czytelników miesięcznika "elektro.info" oraz Użytkowników portalu www.elektro.info.pl do współtworzenia treści w czasopiśmie i na naszej stronie. Weź udział w ankiecie i odpowiedz na pytanie.

news Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Nowe elektryczne szkolenie już w marcu! Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

news Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie! Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Towarowej 22, w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym JUPITER.

news Nowe elektryczne szkolenie – „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”

Nowe elektryczne szkolenie – „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne” Nowe elektryczne szkolenie – „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku organizowane...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 12 grudnia 2019 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”,...

"Instalacje elektryczne do zasilania urządzeń elektrycznych, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru. Podstawy planowania i projektowania" - to tytuł najnowszego „Vademecum elektro.info”, przygotowanego przez mgr. inż. Juliana Wiatra - redaktora naczelnego naszego tytułu, i mgr inż. Marcina Orzechowskiego. Jego premiera odbyła się na tegorocznych targach ENERGETAB w Bielsku Białej - zapraszamy do zapoznania się z dwiema recenzjami wydawnictwa, stworzonymi przez wybitnych ekspertów branży...

news Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie

Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie Ekologiczne oświetlenie w Gostyninie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dla Gostynina na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Projekt...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał dofinansowanie dla Gostynina na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania. Projekt przyczyni się do znacznego ograniczenia zużycia energii elektrycznej w mieście.

news NFOŚiGW dofinansuje kolejne nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego

NFOŚiGW dofinansuje kolejne nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego NFOŚiGW dofinansuje kolejne nowoczesne systemy oświetlenia ulicznego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kompleksową modernizację oświetlenia drogowego na terenie Radzynia Podlaskiego, gminy Świlcza, gminy Gać, w Tychach i Rybniku. Inwestycje...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje kompleksową modernizację oświetlenia drogowego na terenie Radzynia Podlaskiego, gminy Świlcza, gminy Gać, w Tychach i Rybniku. Inwestycje wpłyną na bezpieczeństwo codziennego życia mieszkańców, a także wpłyną na poprawę jakości powietrza.

A-SERIA do oświetlenia ewakuacyjnego od RP-Technik

A-SERIA do oświetlenia ewakuacyjnego od RP-Technik A-SERIA do oświetlenia ewakuacyjnego od RP-Technik

A-SERIA to innowacyjna i spójna rodzina wysokiej jakości opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Główne zalety tych produktów to niesłychanie prosta instalacja i łatwo dostępne zaciski i połączenia śrubowe.

A-SERIA to innowacyjna i spójna rodzina wysokiej jakości opraw oświetlenia ewakuacyjnego. Główne zalety tych produktów to niesłychanie prosta instalacja i łatwo dostępne zaciski i połączenia śrubowe.

Michał Doliwo-Dobrowolski

Michał Doliwo-Dobrowolski Michał Doliwo-Dobrowolski

Opracował i opatentował pierwszy na świecie indukcyjny silnik trójfazowy, rozwiązał problemy przesyłania energii elektrycznej na znaczne odległości. Zaprojektował również nowego typu generatory prądu trójfazowego...

Opracował i opatentował pierwszy na świecie indukcyjny silnik trójfazowy, rozwiązał problemy przesyłania energii elektrycznej na znaczne odległości. Zaprojektował również nowego typu generatory prądu trójfazowego oraz przyrządy pomiarowe, m.in. fazomierz, a to zaledwie ułamek jego dokonań dla elektroenergetyki. Zapraszamy do lektury biografii Michała Doliwo-Dobrowolskiego.

Stanisław Ryżko

Stanisław Ryżko Stanisław Ryżko

Urodził się 14 stycznia 1910 r. w Stanisławowie koło Mińska Mazowieckiego. W 1927 r. ukończył gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem i podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki...

Urodził się 14 stycznia 1910 r. w Stanisławowie koło Mińska Mazowieckiego. W 1927 r. ukończył gimnazjum im. Romualda Traugutta w Brześciu nad Bugiem i podjął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Studia ukończył w 1934 r., z dyplomem inżyniera na sekcji prądów słabych (tak nazywano wówczas teletechnikę i radiotechnikę). Pod koniec studiów został zatrudniony na stanowisku asystenta, a następnie starszego asystenta i adiunkta w Katedrze Radiotechniki u prof. J. Groszkowskiego....

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.