elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Zalety i wady instalacji inteligentnych

Advantages and disadvantages of smart installation

System KNX pozwala na zintegrowanie i zarządzanie: systemami oświetlenia, żaluzjami, ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, alarmami i innymi systemami.

System KNX pozwala na zintegrowanie i zarządzanie: systemami oświetlenia, żaluzjami, ogrzewaniem, klimatyzacją, wentylacją, alarmami i innymi systemami.

Zalety
inteligentnego domu są coraz powszechniejsze w świadomości użytkowników
­i ­integratorów. Sięgając po takie rozwiązanie jedni kierują się
ekologią, inni oszczędnością. Zmniejszenie zużycia energii daje wymierne
korzyści jednym i drugim. Odmienną grupą użytkowników są osoby dbające
o bezpieczeństwo. Integracja systemów alarmowych z systemami zarządzania
budynkami umożliwia precyzyjne rozpoznawanie zagrożeń, zapobieganie im
i natychmiastowe wielostronne powiadamianie.

Zobacz także

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku mieszkalnego jednorodzinnego z funkcją punktu przedszkolnego

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym....

W linii ogrodzenia posesji zakład energetyczny zainstalował złącze kablowe z układem pomiarowym bezpośrednim. Układ pomiarowy został zainstalowany w nadstawce pomiarowej zamontowanej nad złączem kablowym. Za układem pomiarowym zostało zainstalowane zabezpieczenie zalicznikowe wykonane wyłącznikiem nadprądowym selektywnym S90 o prądzie znamionowym In=40 A. Impedancja obwodu zwarciowego na zaciskach złącza kablowego wynosi dla zwarć jednofazowych Zk1=0,35 Ω.

Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych

Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych Obciążalność prądowa przedłużaczy bębnowych

W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe. Ich ogólna dostępność, przy umiarkowanej cenie, powoduje, że...

W warunkach przemysłowych, a zwłaszcza na placach budów, do zasilania urządzeń przenośnych powszechnie wykorzystuje się przedłużacze bębnowe. Ich ogólna dostępność, przy umiarkowanej cenie, powoduje, że coraz więcej tych urządzeń pracuje w instalacjach elektrycznych. Bardzo często ich użytkownicy zapominają jednak, że przedłużacze – tak jak każde urządzenie elektryczne – muszą spełniać odpowiednie wymagania.

W inteligentnych instalacjach stosowane są technologie bezprzewodowe i przewodowe. Te drugie są przeznaczone do domów nowych i modernizowanych, gdyż wymagają ułożenia instalacji magistralnych. Główną zaletą tego rozwiązania jest niezawodność oraz niemal nieograniczona liczba realizowanych funkcji i zadań. Praktycznie wszystko co da się sterować lub kontrolować za pośrednictwem przewodów elektrycznych możliwe jest do zrealizowania.

Rozwój inteligentnych instalacji

W ostatnich latach da się zaobserwować kilka kierunków rozwoju tzw. inteligentnych domów. Dwa z nich dotyczą istniejących platform zarządzania domami. Trzeci dotyczy nowych rozwiązań.

Najbardziej powszechnym i najlepiej rozwiniętym systemem jest KNX. Ale jest również systemem najdroższym. To powoduje powstawanie nowych rozwiązań, opartych na wykorzystaniu znacznie tańszych podzespołów elektronicznych. Jednak w praktyce okazało się, że nie udało się znacząco obniżyć kosztów tych rozwiązań. Być może jedną z przyczyn jest mała popularność.

W połowie pierwszej dekady XXI wieku powstały dwa dość popularne systemy Z-wave i ZigBee. Urządzenia współpracujące z tym pierwszym oferowane są przez ok. 300 producentów, a w tym drugim ok. o połowę mniej.

Obydwa te rozwiązania bazują na transmisji bezprzewodowej. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość implantowania automatyki domowej bez uciążliwych prac instalacyjnych, tj. bez układania nowych przewodów. Jednak jest to pozorna zaleta, gdyż dotyczy wyłącznie urządzeń zasilanych bateryjnie.

W rzeczywistości, niemal zawsze okazuje się, że konieczne są jakieś prace instalacyjne. Wynika to z kilku powodów. Pierwszym z nich jest to, że do każdego sterowanego urządzenia musi być doprowadzone zasilanie. Poza tym nowe wyposażenie musi być przecież jakoś zamontowane. A trzecią przyczyną jest to, że urządzenia, także te bezprzewodowe, muszą być gdzieś zamontowane.

Ograniczenia modernizacji

b instalacje inteligentne fot02

Do sterowania instalacjami bezprzewodowymi można używać bateryjnych przycisków (z lewej) lub nadajniki zasilane 230 V montowane pod tradycyjnymi przyciskami/łącznikami w puszkach podtynkowych; fot. GIRA

Obiekt z tradycyjną instalacją jest zwykle wyposażony w instalację oświetleniową i zasilania gniazd wtyczkowych. Najczęściej brak wykonanych na wszelki wypadek wypustów do żaluzji czy rolet. I chyba nigdzie nie są wykonane wypusty przy termostatycznych zaworach grzejnikowych.

W celu objęcia tych instalacji sterowaniem bezprzewodowym konieczne jest wykonanie nowych instalacji dostarczających energię do nowych urządzeń. Istnieje wprawdzie możliwość użycia zasilanych bateryjnie napędów zaworów grzejnikowych (zamontowanych na grzejnikach, a nie na rozdzielaczach, które są zamknięte w metalowych skrzynkach uniemożliwiających komunikację radiową), ale jest to bardzo rzadkie rozwiązanie ze względu na uciążliwość częstej wymiany baterii.

b instalacje inteligentne fot03

Urządzenia wykonawcze instalacji bezprzewodowych mogą być instalowane w puszkach podtynkowych (osprzętowych i rozgałęźnych) lub w rozdzielnicach; fot. GIRA

Sprawna bateria jest warunkiem sine qua non działania regulacji temperatury. W przypadku doposażania domu w żaluzje czy rolety nie ma możliwości realizacji bez doprowadzenia przewodów elektrycznych do kaset napędów.

Jeszcze większy zakres prac związany jest z samym montażem napędów żaluzji, rolet czy z wykonywaniem w istniejącym obiekcie instalacji klimatyzacyjnej. W przypadku żaluzji czy rolet zawsze konieczne jest montowanie kaset z silnikami, prowadnic, prowadnic. Natomiast w przypadku klimatyzacji konieczne jest zamontowanie skraplaczy, parowników, odprowadzania skroplin, a nieraz też kanałów wentylacyjnych.

Najmniejszym problemem jest instalowanie urządzeń wykonawczych (i często pośredniczących w przekazywaniu informacji, gdy muszą być one przekazywane na odległości niż rzeczywisty zasięg nadajników w danym środowisku). Tylko tam, gdzie są sufity podwieszone, rozwiązanie to nie nastręcza problemów. Jeśli jednak nie ma wolnych przestrzeni, konieczne jest wykonanie otworów, np. pogłębienie puszek rozgałęźnych, w ścianach. To wszystko jest poważnym ograniczeniem w szerokim zastosowaniu rozwiązań bezprzewodowych.

Planowanie urządzeń obsługowych

W przypadku modernizacji obiektu warto jest najpierw rozważyć zakres prac.

Często okazuje się, że wykonanie instalacji przewodowej, magistralnej, nie zwiększa w sposób radykalny zakresu prac związanych z rozkuwaniem ścian. A instalacja przewodowa cechuje się znacznie większą niezawodnością, gdyż jest niepodatna na zakłócenia.

Największą popularnością spośród magistralnych instalacji przewodowych cieszy się system KNX. Związane jest to liczbą firm oferujących swoje produkty do tej instalacji, oraz tym, że jest to najbardziej dopracowany i niezawodny system oferowany przez ­wszystkich znaczących producentów technicznego wyposażenia domów.

b instalacje inteligentne fot04

Przewodowa instalacja KNX może być sterowana za pośrednictwem radiowych przycisków KNX RF; fot. GIRA

Markowy sprzęt liderów światowej techniki jest zwykle droższy od mniej popularnych rozwiązań.

Pewne znaczenie ma też prestiż, z jakim związane jest korzystanie z KNX.

b instalacje inteligentne fot05

Typowe czujniki przyciskowe KNX wyposażone w regulatory (ogrzewanie i chłodzenie) temperatury oferowane są w kilkudziesięciu odmianach stylistycznych i kolorystycznych; fot. GIRA

W KNX są wyposażane budynki najwyższej klasy oraz obiekty, w których najbardziej się liczy niezawodność i jakość. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że także w przewodowym systemie KNX są oferowane urządzenia bezprzewodowe, które uzupełniają ofertę. Najczęściej są to radiowe przyciski i piloty.

Użycie urządzeń bateryjnych w tym wypadku jest pozbawione negatywnych skutków wyczerpujących się baterii, gdyż urządzenia te stanowią dodatkowe wyposażenie. Nigdy nie są one jedynymi urządzeniami sterującymi, gdyż każde pomieszczenie jest także wyposażone w przyłączone do magistrali przyciski, czujniki czy panele dotykowe.

Przyciski bezprzewodowe są montowane tylko tam, gdzie nie było możliwe doprowadzenie przewodu magistralnego. A także tam, gdzie w trakcie projektowania lub wykonywania instalacji przeoczono jakieś urządzenia.

Typowym miejscem montażu bezprzewodowych przycisków KNX są m.in. szafki nocne i inne meble oraz wyposażenie ruchome.

Typowym przykładem jest sypialnia, w której przy wejściu znajduje się czujnik przyciskowy z regulatorem temperatury (ogrzewanie i chłodzenie). Wyposażenie w meble następuje później.

Często w okresie wykonywania prac instalacyjnych jeszcze nie ma projektu wyposażenia pomieszczenia. Trudno więc osadzić puszki z przewodem magistralnym w dobrych miejscach.

Drugim powodem decydowania się na radiowe przyciski jest to, że można je umieścić w najbardziej wygodnym miejscu. Sięganie do przycisków umieszczonych na ścianach jest zwykle niewygodne i uciążliwe. A inteligentna instalacja powinna być przyjazna dla użytkownika.

Skorzystanie z przycisków bezprzewodowych daje możliwość umieszczenia ich w miejscach, które są w swobodnym zasięgu ręki. Np. na szafkach nocnych lub ściankach łóżka. Tam, gdzie zawsze łatwo sięgnąć.

Drugim miejscem zastosowania są elementy ruchome. Przesuwne drzwi czy szafki kuchenne.

Niewielkie płaskie przyciski można przyklejać lub przykręcać wkrętami do powierzchni tych elementów wyposażenia. Może je też montować w precyzyjnie wykonanych otworach, tak aby były idealnie zlicowane z zewnętrzną płaszczyzną, np. przesuwnych drzwi. Sprawdza się to zwłaszcza tam, gdzie znajdują się szerokie, dwuskrzydłowe drzwi przesuwne. Dzięki temu nigdy nie trzeba szukać wyłączników gdzieś daleko na ścianie. Tym bardziej że konstrukcja drzwi przesuwnych zwykle wyklucza osadzanie puszek podtynkowych na ściankach osłaniających wnęki na chowane skrzydła drzwi.

Tym samym technika bezprzewodowa wykorzystywana jako uzupełnienie instalacji przewodowej jest pozbawiona podstawowych wad instalacji wyłącznie bezprzewodowej. Przy tym oferuje wszystkie zalety rozwiązań radiowych.

Zarządzanie za pomocą urządzeń mobilnych

Jest jeszcze jeden sposób obsługi instalacji elektrycznej. Można to czynić za pośrednictwem urządzeń przyłączonych do sieci komputerowej.

To rozwiązanie jest często stosowane zarówno w obiektach nowo powstających, jak i modernizowanych.

Wszelkiego rodzaju panele dotykowe są reguły urządzeniami IP. Wymagają przyłączenia do instalacji strukturalnej. Najlepiej PoE zapewniającej zasilanie urządzenia.

Ale można także korzystać z innego zasilania i komunikować się z systemem sterowania za pośrednictwem WLAN.

b instalacje inteligentne fot06

Instalacje magistralne, przewodowe i bezprzewodowe mogą być obsługiwane za pomocą dowolnych urządzeń mobilnych i stacjonarnych IP; fot. GIRA

Do zarządzania instalacją można stosować dowolne urządzenia posiadające adres IP. Zarówno stacjonarne, jak i mobilne. W szczególności smartfony i iphony.

Możliwość wykorzystywania do obsługi instalacji urządzeń mobilnych jest bardzo kusząca. Większość użytkowników korzysta z tej opcji. Niektórzy jednak popełniają błąd uznając je za podstawowe narzędzie sterownicze.

b instalacje inteligentne fot07

Panel dotykowy Gira G1 jest idealnym rozwiązaniem do każdego większego pomieszczenia, gdyż umożliwia sterowanie dowolną ilością urządzeń; fot. GIRA

b instalacje inteligentne fot08

Za pomocą Gira G1 reguluje się ogrzewanie, oświetlenie, żaluzje i wszelkie inne funkcje wykorzystywane w inteligentnych instalacjach KNX, eNet i w systemie domofonowym; fot. GIRA

Istotnie, wygodnie jest mieć zawsze pod ręką coś, czym można załączyć światło, ponieść rolety, czy otworzyć okno połaciowe.

Trzeba jednak przy tym wziąć pod uwagę, że każda z czynności sterowniczych wymaga uruchomienia aplikacji oraz dojścia do strony umożliwiającej sterowanie. To trwa. Choć z pewnością jest wygodnym rozwiązaniem, gdy siedzi się w fotelu przy kawie lub leży na hamaku przed domem. Ale znacznie częściej oświetlenie jest załączane w trakcie wchodzenie do pomieszczenia. Podobnie żaluzje czy zasłony.

No i ostatnia kwestia, choć smartfon jest zawsze w kieszeni, to czasem nagle gdzieś znika. Lub wyczerpuje się bateria. Wtedy jedynym ratunkiem, jest skorzystanie z urządzenia obsługowego zamontowanego na ścianie. Ono zawsze jest w tym samym miejscu i zawsze gotowe do działania.

Komfortowe sterowanie i kontrolowanie

Innym, bardzo istotnym kierunkiem rozwoju inteligentnych instalacji jest dążenie do jak największej wygody obsługi.

Podstawowym kryterium jest intuicyjność. Ale dużą rolę odgrywa także koncentracja funkcji w jednym miejscu.

Zwykle przyjmuje się, że im mniej (na ścianach) urządzeń obsługowych, tym lepiej.

Kardynalnym błędem przy planowaniu i wykonywaniu instalacji jest montowanie obok siebie czujników różnych producentów, różnych systemów. Urządzenia te różnią się stylistyką, kolorystyką i wymiarami. Stanowi to poważny dysonans pod względem estetycznym.

Ponadto, gdy instalacje grzewcze, chłodzące i wentylacyjne są osobno sterowane, tj. przez różne systemy, nigdy nie można wykluczyć konfliktu polegającego na tym, że jednocześnie zadziała ogrzewanie i chłodzenie. użycie jednego regulatora temperatury do tych trzech wspomnianych instalacji całkowicie wyklucza bezsensowne marnowanie energii. Ale liczba realizowanych przez urządzenie funkcji nie może stanowić utrudnienia w obsłudze.

Najczęściej używane funkcje muszą być dostępne natychmiast.

Machinalny ruch ręką musi gwarantować realizację pożądanej funkcji.

Najczęściej oczekiwanym działaniem jest załączenie oświetlenia komunikacyjnego (ogólne oświetlenie niepowodujące olśnienia i równocześnie zapewniające orientację w pomieszczeniu oraz dostęp do kolejnych funkcji realizowanych za pomocą tego urządzenia sterowniczego).

Szczególnie ważne jest to dla osób wchodzących do ciemnych pomieszczeń.

gniazdka

Przykłady gniazdek ściennych: po lewej model Berker R classic, po prawej - Berker Q 1; fot. Hager

Pierwszy gest może też wywoływać o wiele bardziej skomplikowaną reakcję. Na przykład przywołanie sceny. Typowej sceny dla najczęściej powtarzającej się sytuacji.

Dobrym przykładem jest sypialnia. Najczęściej wchodzi się do niej po zmroku. Nieraz w niekompletnym stroju.

W takich razach scena może obejmować załączenie oświetlenie ogólnego na 50%, załączenie lampki nocnej, opuszczenie rolet lub żaluzji, względnie zasunięcie zasłon.

W ramach sceny można m.in. precyzyjnie zdefiniować natężenie oświetlenia, kolor lamp RGB i RGBW, wysokość podniesienia żaluzji, a także kąt ustawienia listew każdej z żaluzji. Towarzyszyć temu może włączenie dyskretnej muzyki lub telewizora.

Po dotknięciu (lub zbliżeniu ręki) przycisku lub panelu zostanie przywołana zaplanowana scena i jednocześnie rozpocznie się odliczanie czasu, po którym nastąpi obniżenie temperatury w sypialni (tzw. obniżenie nocne).

b instalacje inteligentne fot11

Urządzenia wykonawcze KNX są zwykle wielokanałowe, dzięki czemu możliwa jest redukcja ceny w przeliczeniu na jeden kanał/obwód; fot. GIRA

W ramach tej samej sceny może nastąpić szybkie podwyższenie temperatury z przylegającej do sypialni łazience, napełnianie wanny, a także załączenie grzejnika drabinkowego na czas zapewniający wysuszenie używanych po kąpieli ręczników.

Jeśli wszystkie urządzenia obsługowe są zamontowane w podobnym miejscach, na takiej samej wysokości i w takim samym odstępie od drzwi, ręka odruchowo trafia we właściwe miejsce.

Ale użytkownik nie zawsze coś załącza wchodząc do pomieszczenia. Dlatego wskazane jest ułatwienie orientacji w ciemności. Np. za pomocą dyskretnej diodki.

Ale możliwe jest też zastosowanie czujnika zbliżeniowego. Wtedy urządzenie samo wykrywa, że ktoś znajduje się w pobliżu, i dopiero wtedy załącza diodę orientacyjną lub podświetlenie ekranu panelu. A gdy nikogo nie ma w pobliżu, wyświetlacz wygasi się, aby niepotrzebnie nie zużywać energii.

komp

Przykłady gniazd do sprzętu komputerowego serii Berker K 1; fot. Hager

Małe panele obsługowe są instalowane w pojedynczych puszkach podtynkowych. Choć dla łatwości montażu wskazane jest korzystanie z puszek do elektroniki (z dodatkową kieszenią) lub puszek pogłębionych. Zwykle, podobnie jak smartfony, są obsługiwane w języku polskim. Są urządzeniami posiadającymi adresy IP i łączą się z instalacją KNX za pośrednictwem LAN lub WLAN. Konieczny jest do tego router. A przypadku urządzeń PoE także odpowiedni switch.

Zaletą wynikającą z korzystania z sieci komputerowej jest możliwość ściągania bieżących komunikatów, np. pogodowych. Internetowe informacje można konfrontować nie tylko z widokiem z za okna, ale też ze wskazaniami stacji pogodowych umieszczonych na dachu. Oczywiście na aktywnym dotykowym wyświetlaczu zawsze podawane są najczęściej interesujące użytkownika dane, takie jak np. data, godzina, temperatura wewnętrzna i zewnętrzna.

Panele obsługiwane są za pomocą dotknięć i gestów. Podobnie jak popularne urządzenia mobilne. Po zbliżeniu się do panelu samoczynnie aktywuje się wyświetlacz. Dotknięcie całą dłonią uruchamia najczęściej używaną funkcję. Na ekranie pojawia się zestaw kolejnych (pod względem częstotliwości korzystania) funkcji. Wystarczy dotknąć lub przesunąć palce, aby załączyć to, co jest potrzebne lub przejść do bardziej szczegółowych funkcji. A te mogą być dowolnie grupowane. Np. tylko związane z oświetleniem czy ogrzewaniem albo dotyczące salonu lub ogrodu.

Oprócz sterowania ręcznego często korzysta się z procesów realizowanych automatycznie o określonych porach lub po spełnieniu określonych warunków.

Zegary sterownicze są typowymi funkcjami paneli dotykowych. Dzięki nim regularnie powtarzające się zdarzenia mogą być uruchamiane samoczynnie. O określonej porze dnia w określone dni tygodnia.

Działania te łatwo powiązać z warunkami fizycznymi otoczenia. Na przykład, załączanie światła w kuchni następuje zawsze o 6:30, ale tylko, gdy jeszcze jest ciemno (informacje na ten temat otrzymuje ze stacji pogodowej). Równocześnie może opuszczać rolety, aby wścibskie oko nie podglądało jedzących.

Inteligentny projekt kluczem do inteligentnej instalacji

Inteligentna instalacja jest przeznaczona wyłącznie dla inteligentnych użytkowników. Takich, którzy doceniają wygodę i komfort oraz dostrzegają potrzebę oszczędzania energii.

Dzięki nowoczesnej technologii można mieć wszystko pod kontrolą. Zawsze i wszędzie. Zwłaszcza tam, gdzie spędza się dużo czasu, gdzie przebywają najbliższe osoby i tam, gdzie gromadzone są najcenniejsze przedmioty.

Dzięki rozwiązaniom oferowanym przez instalacje magistralne właściciel jest natychmiast powiadamiany o wszelkich nietypowych zdarzeniach.

Ale aby instalacja spełniała swoje zadanie, musi być mądrze i przezornie zaplanowana. Projektant powinien przewidzieć funkcje, które są pomijane (a czasem nawet zdecydowanie odrzucane) przez inwestora.

Doświadczony projektant magistralnych instalacji przewodowych KNX musi przewidywać, co będzie potrzebne klientowi za rok lub kilka lat.

I tak powinna być wykonana instalacja, aby w przyszłości można było łatwo i bez prac murarskich, jak rozkuwanie ścian, wprowadzać nowe funkcje. Na przykład integrujące z systemem KNX lodówkę czy wannę.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku

Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku Urządzenia do sterowania i interakcji z użytkownikiem w inteligentnym budynku

Autor wyjaśnia dlaczego komfort jest siłą sprawczą urządzeń sterujących w inteligentnym budynku, następnie omawia ich rodzaje (przyciski, czujniki i panele dotykowe w przywołaniem ich funkcji i możliwości).

Autor wyjaśnia dlaczego komfort jest siłą sprawczą urządzeń sterujących w inteligentnym budynku, następnie omawia ich rodzaje (przyciski, czujniki i panele dotykowe w przywołaniem ich funkcji i możliwości).

Kryteria wyboru sterowania w inteligentnym budynku

Kryteria wyboru sterowania w inteligentnym budynku Kryteria wyboru sterowania w inteligentnym budynku

Określenie „inteligentny budynek” jest bardzo szerokim pojęciem. Dotyczy wielu różnych rozwiązań oraz systemów. Często mających niewiele wspólnego z inteligencją. Budynek może być inteligentnie zaprojektowany....

Określenie „inteligentny budynek” jest bardzo szerokim pojęciem. Dotyczy wielu różnych rozwiązań oraz systemów. Często mających niewiele wspólnego z inteligencją. Budynek może być inteligentnie zaprojektowany. Mądrze zaprojektowane instalacje umożliwiają znaczne ograniczenie zużycia energii, są ergonomiczne, a także zapewniają wyższy komfort i bezpieczeństwo jego użytkownikom. Wcale nie muszą być wyposażone w nowoczesne gadżety, „elektroniczne fontanny” i „złote klamki”. Inteligentny budynek musi...

Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku

Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku

W artykule o tym, że automatyka budynkowa i systemy magistralne do sterowania instalacjami i wyposażeniem technicznym budynku optymalizują procesy zarządzania oraz umożliwiają zdalne sterowanie za pośrednictwem...

W artykule o tym, że automatyka budynkowa i systemy magistralne do sterowania instalacjami i wyposażeniem technicznym budynku optymalizują procesy zarządzania oraz umożliwiają zdalne sterowanie za pośrednictwem Internetu. Inteligentny budynek, dzięki systemom KNX czy eNet powiadamiającym o stanach zagrożenia oraz dzięki wizualizacji przyspieszającym przekazywanie informacji, jest łatwiejszy w administrowaniu.

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją Zdalne i wygodne zarządzanie inteligentną instalacją

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do...

Głównym kierunkiem zmian, jakie następują w dziedzinie inteligentnych instalacji, jest sposób sterowania i zarządzania. W ostatnich latach użytkownicy są najbardziej zainteresowani mobilnym dostępem do swoich domów. Popularne na rynku iPhony i smartfony zaczynają dominować w tym względzie. Tym bardziej że ich funkcjonalność nie odbiega od możliwości oferowanych przez komputery i panele dotykowe.

Elektroniczny programator czasowy

Elektroniczny programator czasowy Elektroniczny programator czasowy

Programatory czasowe to wygodny sposób skutecznej kontroli nad różnymi urządzeniami domowymi. Stosuje się je do sterowania oświetleniem, urządzeniami mechanicznymi, a nawet instalacjami grzejnymi.

Programatory czasowe to wygodny sposób skutecznej kontroli nad różnymi urządzeniami domowymi. Stosuje się je do sterowania oświetleniem, urządzeniami mechanicznymi, a nawet instalacjami grzejnymi.

Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach

Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach Modernizacja oświetlenia w istniejących budynkach

W wyniku eksploatacji oświetlenia, niszczą się nie tylko żarówki czy jarzeniówki, także oprawy oświetleniowe. Jak zmodernizować oświetlenie i nie przepłacić?

W wyniku eksploatacji oświetlenia, niszczą się nie tylko żarówki czy jarzeniówki, także oprawy oświetleniowe. Jak zmodernizować oświetlenie i nie przepłacić?

Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk

Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk Instalacje elektryczne. Podręcznik do kształcenia w zawodzie: technik elektryk, elektryk

Zmieniające się programy nauczania w szkołach powodują wiele negatywnych zmian, których głównym skutkiem jest zmniejszenie poziomu kształcenia. Zmiany te powodują jednak konieczność dostosowania treści...

Zmieniające się programy nauczania w szkołach powodują wiele negatywnych zmian, których głównym skutkiem jest zmniejszenie poziomu kształcenia. Zmiany te powodują jednak konieczność dostosowania treści podręczników do nowych programów nauczania. Przykładem takiego działania jest książka pt. „Instalacje elektryczne”, autorstwa Sławomira Kołodziejczyka, wydana nakładem Wydawnictw Komunikacji i Łączności w Warszawie.

Analiza możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Analiza możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn Analiza możliwości ograniczenia strat w transformatorach rozdzielczych SN/nn

Wzrost cen energii elektrycznej powoduje konieczność podejmowania działań służących racjonalnemu jej zużyciu. Stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń staje się coraz bardziej atrakcyjne...

Wzrost cen energii elektrycznej powoduje konieczność podejmowania działań służących racjonalnemu jej zużyciu. Stosowanie nowoczesnych technologii i energooszczędnych urządzeń staje się coraz bardziej atrakcyjne szczególnie w długim okresie eksploatacji. Jednym z ważniejszych elementów systemu elektroenergetycznego są transformatory energetyczne stanowiące bardzo żywotny element infrastruktury, który jest eksploatowany nawet 25–30 lat. Oszczędności wynikające z zastosowania transformatorów osiągających...

Energooszczędne rozwiązania transformatorów zagadnienia wybrane

Energooszczędne rozwiązania transformatorów zagadnienia wybrane Energooszczędne rozwiązania transformatorów zagadnienia wybrane

Transformatory są bardzo żywotnymi elementami systemu energetycznego, których eksploatacja najczęściej wynosi kilkadziesiąt lat. Niestety, przesyłana energia wywołuje w nich określone straty, z którymi...

Transformatory są bardzo żywotnymi elementami systemu energetycznego, których eksploatacja najczęściej wynosi kilkadziesiąt lat. Niestety, przesyłana energia wywołuje w nich określone straty, z którymi należy się liczyć przy wyznaczaniu kosztów wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej Krajowe uwarunkowania efektywności energetycznej

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności...

Artykuł przedstawia krajowe uwarunkowania i regulacje prawne dotyczące efektywności energetycznej, w tym na ustawę o efektywności energetycznej. Autor wymienia zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, omawia zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej i przedstawia programy i środki służące poprawie efektywności na poziomie: krajowym, regionalnym i lokalnym.

Energooszczędność retrofitów – tub LED w różnych konfiguracjach układów elektrycznych opraw oświetleniowych

Energooszczędność retrofitów – tub LED w różnych konfiguracjach układów elektrycznych opraw oświetleniowych Energooszczędność retrofitów – tub LED w różnych konfiguracjach układów elektrycznych opraw oświetleniowych

W artykule m. in. omówiono zapisy normy EN 62776 dotyczącej dwutrzonkowych lamp LED oświetlenia ogólnego, opisano zasady bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać źródła (tuby) LED, a także przedstawiono sposób...

W artykule m. in. omówiono zapisy normy EN 62776 dotyczącej dwutrzonkowych lamp LED oświetlenia ogólnego, opisano zasady bezpieczeństwa, jakie muszą spełniać źródła (tuby) LED, a także przedstawiono sposób wymiany świetlówek fluorescencyjnych na odpowiadające im retrofity LED.

Efektywność energetyczna w przemyśle

Efektywność energetyczna w przemyśle Efektywność energetyczna w przemyśle

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3....

W ciągu ostatnich 10 lat w Polsce dokonał się ogromny postęp w zakresie efektywności energetycznej. Według danych Ministerstwa Gospodarki energochłonność Produktu Krajowego Brutto spadła blisko o 1/3. Jest to efekt przede wszystkim: przedsięwzięć termomodernizacyjnych wykonywanych w ramach ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych, modernizacja oświetlenia ulicznego czy też optymalizacja procesów przemysłowych.

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych Ochrona przeciwprzepięciowa i przetężeniowa w instalacjach inteligentnych

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako...

W ostatnich dekadach nastąpił gwałtowny postęp technologiczny w dziedzinie techniki instalacyjnej, związany między innymi z wprowadzeniem systemów automatyki budynkowej, które przyjęło się określać jako „instalacje inteligentne”. W potocznym rozumieniu, zastosowanie „instalacji inteligentnej” w danym budynku sprawia, że jest on traktowany jako budynek bądź też dom „inteligentny”, czyli wyposażony w takie układy instalacyjne, które są w stanie samoczynnie wykonywać zaprogramowane funkcje sterowania,...

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi...

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności wyposażonymi w nowoczesne źródła światła. System konserwacji opraw oświetleniowych często jednak pozostawia wiele do życzenia.

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1) Analiza statystyczna oraz prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną (część 1)

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane...

Prognozy miesięcznego zapotrzebowania na energię elektryczną mają istotne znaczenie zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. W dwuczęściowym artykule przedstawiono szczegółowe analizy statystyczne związane z miesięcznym zapotrzebowaniem na energię elektryczną w spółce dystrybucyjnej oraz czynnikami pozaenergetycznymi, mającymi wpływ na wielkość miesięcznego zapotrzebowania oraz prognozy zapotrzebowania o horyzoncie od 1 do 12 miesięcy wybranymi metodami prognostycznymi.

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi...

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi czynnikami, takimi jak [1]: poziom i równomierność luminancji na nawierzchni, oświetlenie poboczy, ograniczenie olśnienia oraz prowadzenie wzrokowe. Ograniczenie olśnienia polega na zmniejszeniu odczucia dyskomfortu lub zdolności wykonywania pracy wzrokowej, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji...

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym Współpraca oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe....

Zapewnienie w maksymalnie możliwym stopniu współdziałania oświetlenia elektrycznego z oświetleniem dziennym jest jednym z najefektywniejszych sposobów optymalizacji zużycia energii na cele oświetleniowe. Oświetlenie dzienne, zwane także naturalnym, stosowane do oświetlenia wnętrz zapewnia najlepsze warunki pracy i wypoczynku. Źródłem oświetlenia dziennego jest promieniowanie słoneczne. Jest to światło, do którego przyzwyczajone są organizmy ludzkie, w tym nasze oczy.

Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i budynków (część 1.)

Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i budynków (część 1.) Wzajemne sytuowanie sieci elektroenergetycznych i budynków (część 1.)

Wymagania odległościowe dla sieci elektroenergetycznych od niektórych obiektów budowlanych określane są nie tylko w Polskich Normach, ale także w przepisach techniczno-budowlanych [5, 6, 7, 9, 10]. Jednak...

Wymagania odległościowe dla sieci elektroenergetycznych od niektórych obiektów budowlanych określane są nie tylko w Polskich Normach, ale także w przepisach techniczno-budowlanych [5, 6, 7, 9, 10]. Jednak przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [8] wymagań takich nie określają. Zatem, pozostają w tym przypadku wymagania Polskich Norm.

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.) Negatywne oddziaływanie magnesów na liczniki energii elektrycznej (część 1.)

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów...

Od kilku lat obserwuje się w wielu krajach niepokojące zjawiska oddziaływania magnesu na liczniki energii elektrycznej i takich mediów jak gaz lub woda. Wynika to z faktu wzrostu dostępności do magnesów neodymowych, charakteryzujących się niezwykle dużymi gęstościami energii, a obecnie – także stosunkowo niską ceną. Działania takie uznawane są za całkowicie niedopuszczalne, gdyż niezwykle duże natężenie pola magnetycznego w najbliższym otoczeniu takiego magnesu może wywoływać zakłócenia pracy urządzeń...

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku Wpływ sterowania ogrzewaniem w instalacji KNX na energooszczędność budynku

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie...

Rosnące w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego i węgla powodują wzrost kosztów eksploatacji mieszkań i budynków, stanowiący znaczne obciążenie budżetów domowych, a niejednokrotnie nawet przekraczający możliwości finansowe ich użytkowników. W Polsce problem ten jest szczególnie dotkliwy, ponieważ znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplana, ponadto nawet nowo budowane budynki najczęściej spełniają jedynie minimalne wymagania w zakresie energooszczędności [1].

Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne Oświetlenie zewnętrzne

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów...

Oświetlenie stosowane poza wnętrzami budynków obejmuje ogromny obszar zastosowań. Od oświetlenia terenów osiedlowych, poprzez oświetlenie drogowe i oświetlenie terenów przemysłowych do oświetlenia obiektów sportowych, lotnisk, portów i innych wielkich przestrzeni. Osprzęt stosowany na otwartej przestrzeni narażony jest na zmienne warunki atmosferyczne: opady, wiatr i temperaturę. Musi więc mieć budowę dostosowaną do pracy w takich warunkach. Dotyczy to zarówno samych opraw oświetleniowych, jak i...

Oznaczenia kabli i przewodów

Oznaczenia kabli i przewodów Oznaczenia kabli i przewodów

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają...

Na rynku można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju kabli i przewodów elektrycznych. Jednak każdy z nich ma inne parametry i spełnia inne zadanie. Dlatego odpowiednie oznaczenia kabli i przewodów, zapewniają ich szybki montaż oraz łatwą lokalizację w przypadku np. potrzeby ich wymiany. Dzięki nim też instalacja elektryczna będzie bezpieczna i nie ulegnie zbyt szybkiemu zużyciu.

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.) Kompensacja mocy biernej przy przebiegach odkształconych (część 2.)

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji...

Jest to druga część artykułu, której temat obejmuje swym zakresem wyniki badań pomiarowych przeprowadzonych w wybranych obiektach wraz z ich analizą pod kątem prawidłowego doboru urządzeń do kompensacji mocy biernej.

Sposoby oznaczania kabli i przewodów

Sposoby oznaczania kabli i przewodów Sposoby oznaczania kabli i przewodów

W artykule zamieszczono informacje o oznacznikach stosowanych do identyfikacji kabli elektrycznych: ich konstrukcji oraz możliwościach umieszczania na nich napisów.

W artykule zamieszczono informacje o oznacznikach stosowanych do identyfikacji kabli elektrycznych: ich konstrukcji oraz możliwościach umieszczania na nich napisów.

Komentarze

  • katiaczarna22 katiaczarna22, 23.01.2017r., 13:29:51 Znam młodych polskich przedsiębiorców-studentów, którzy tworzą tego typu instalacje.
  • IrenkaW IrenkaW, 01.03.2018r., 12:11:20 A jak wyglądają kosztowo takie instalacje ?
  • KMarta KMarta, 22.01.2019r., 12:15:05 Koszty ogromne a zyski słabe, jeszcze trochę to z fotela ami nie wstaniemy ;)

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.