elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home” Zapraszamy na webinar „Wprowadzenie do unikalnego systemu smart home”

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Wymagania stawiane stacjom ładowania pojazdów elektrycznych

Opis zestawienia gniazd Fot. PHOENIX CONTACT

Opis zestawienia gniazd Fot. PHOENIX CONTACT

Pierwszy samochód elektryczny skonstruowano w XIX wieku. Jednym z najbardziej godnych uwagi wydarzeń tamtych czasów było przekroczenie bariery prędkości 100 km/h przez samochód elektryczny, które miało miejsce w końcu XIX wieku. Prace w zakresie samochodów elektrycznych zostały jednak zaniechane ze względu na brak wydajnych magazynów energii na rzecz rozwoju pojazdów z silnikami spalinowymi. Do rozwiązań elektromobilności powrócono pod koniec XX wieku. Wówczas konieczność ograniczenia emisji spalin i CO2 do atmosfery wymusiła poszukiwanie rozwiązań ekologicznych, co spowodowało gwałtowny rozwój elektromobilności.

Zobacz także

Stacje ładowania źródeł energii pojazdów elektrycznych

Stacje ładowania źródeł energii pojazdów elektrycznych Stacje ładowania źródeł energii pojazdów elektrycznych

Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne – dzieje się tak za sprawą mniejszych kosztów ich bieżącej eksploatacji, w porównaniu do samochodów z silnikami spalinowymi. W obecnie używanych w...

Pojazdy elektryczne stają się coraz bardziej popularne – dzieje się tak za sprawą mniejszych kosztów ich bieżącej eksploatacji, w porównaniu do samochodów z silnikami spalinowymi. W obecnie używanych w pojazdach źródłach energii wymagane jest ich częste ładowanie ze względu na niewielki zasięg tych pojazdów.

Pojazdy elektryczne (część 1) - przyszłość transportu i energetyki?

Pojazdy elektryczne (część 1) - przyszłość transportu i energetyki? Pojazdy elektryczne (część 1) - przyszłość transportu i energetyki?

W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe, natomiast w kolejnych częściach skupiono się na kwestiach możliwej współpracy pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną oraz...

W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe, natomiast w kolejnych częściach skupiono się na kwestiach możliwej współpracy pojazdów elektrycznych z siecią elektroenergetyczną oraz rozwojem związanych z tym usług energetycznych.

Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki?

Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki? Pojazdy elektryczne (część 2) - przyszłość transportu i energetyki?

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej pojazdów elektrycznych i ich roli w kształtowaniu przyszłych struktur energetycznych, gdyż problematyka z tym związana w krajowej literaturze wydaje...

Celem artykułu jest przybliżenie tematyki dotyczącej pojazdów elektrycznych i ich roli w kształtowaniu przyszłych struktur energetycznych, gdyż problematyka z tym związana w krajowej literaturze wydaje się być niewystarczająco rozpowszechniana. W pierwszej części artykułu opisane zostały zagadnienia podstawowe związane z budową pojazdów elektrycznych, natomiast w niniejszej części skupiono się na zagadnieniu ich ładowania.

W artykule:

• Bariery rozwojowe
• Dostępne rozwiązania
• Ustawa o elektromobilności
medcom baner

  

Obecnie w masowej produkcji mamy samochody hybrydowe i PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) oraz pojazdy elektryczne EV (Electric Vehicie). Większość dużych producentów motoryzacyjnych buduje nowe fabryki lub modernizuje istniejące linie produkcyjne przestawiając produkcję na samochody elektryczne.

Bariery rozwojowe

Według raportu IEA (International Energy Agency) [2] liczba pojazdów elektrycznych na świecie nieustannie rośnie. Największymi odbiorcami samochodów elektrycznych są Chiny, USA i Europa. Na hamowanie rozwoju segmentu EV wpływ mają główne bariery, które obejmują:

 1. infrastrukturę (zbyt mała liczba stacji ładowania EV),
 2. czas ładowania baterii,
 3. pojemność baterii (ograniczony zasięg),
 4. koszty (koszty nabycia pojazdów, które są obecnie jeszcze bardzo wysokie)

Z danych Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że przeciętny samochód w Polsce przejeżdża 8500 km rocznie, co w przeliczeniu daje 23 km dziennie [1]. Biorąc te dane do analizy przy eksploatacji samochodu elektrycznego możliwe jest ładowanie samochodu w warunkach domowych raz na kilka dni. Powstaje jednak problem, ponieważ większość „aktywnych” pojazdów to samochody firmowe: kurierskie, transportowe, dostawcze, transportu miejskiego (autobusy, taksówki), używane w firmach do przemieszczania się pracowników, których przebiegi sięgają wielokrotności średniej dziennej. Oznacza to konieczność częstego ładowania akumulatorów. Skutkuje to budową infrastruktury publicznych stacji ładowania, a tym samym zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną. Jest to związane również z wniesieniem opłat za moc umowną do spółki dystrybucyjnej, przystosowaniem instalacji elektrycznej do ładowania pojazdu oraz montażem samej stacji ładowania.

Dostępne rozwiązania

Na rynku dostępne są stacje ładowania kilku producentów, charakteryzujące się różnymi parametrami i przeznaczeniem. Stacje ładowania możemy podzielić w zależności od rodzaju prądu ładowania (rys. 1.): prąd przemienny (AC) i prąd stały (DC).

W stacjach ładowania prądu przemiennego wyróżniamy [5]:

 • prywatne stacje ładowania B2C – czyli stacje wolnego ładowania małej mocy zasilane 1f i 3f na gniazda typu 1 lub 2 bez licznika i taryfikatora, stawiane na posesjach prywatnych lub w kompleksach mieszkaniowych i biurowych, parkingach naziemnych lub garażach z wbudowanymi licznikami,
 • stacje dla biznesu B2B 22–44 kW zasilane głównie 3f na gniazda typu 2 – są to stacje szybkiego ładowania dla firm, np. kurierskich, których przebiegi dzienne przekraczają znacznie limity jednego ładowania,
 • publiczne stacje ładowania B2P 22–50 kW zasilane głównie 3f na gniazda typu 2 – obecnie w Polsce jest ok. 330 publicznie dostępnych punktów ładowania (jedna stacja może mieć kilka stanowisk). Większość publicznych punktów do ładowania jest bezpłatna i ogólnodostępna.
wymagania stacji ladowania samochodow elektrycznych rys1 1

Rys. 1. Opis zestawienia gniazd – materiał informacyjny firmy Phoenix Contact [8]

Do stacji ładowania na prąd stały DC zaliczamy stacje szybkiego ładowania o dużej mocy pracujące w standardzie gniazdo: CHAdeMO (Japonia, Korea) oraz europejskim CSS (Type-2) i GB/T (Chiny). Urządzenia tego typu zasilane napięciem DC 400 V pozwalają na ładowanie pojazdów elektrycznych z mocą do 200 kW przy prądzie do 400 A. Producenci zakładają zwiększenie ich mocy do 600 kW. Przeznaczenie i budowa tego typu stacji EV znajduje głównie zastosowanie na terenach MOP-ów przy autostradach i drogach szybkiego ruchu oraz na stacjach paliw.

Budowa stacji ładowania dużych mocy w wielu przypadkach rozwiązuje potrzeby użytkowników – skraca czas ładowania i gwarantuje łatwy dostęp. Mimo tych zalet pojawiają się trudności z infrastrukturą energetyczną. Stacje tego typu wymagają budowy specjalnych sieci elektroenergetycznych gwarantujących dostawy energii o wymaganych parametrach jakościowych. Dodatkowym problemem generowanym przez te stacje jest chwilowe duże obciążenie systemu elektroenergetycznego, który wymaga przebudowy i dostosowania do potrzeb rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną. Potwierdzeniem konieczności przebudowy systemu elektroenergetycznego jest zapowiedziany przez rząd wzrost liczby pojazdów elektrycznych szacowany w perspektywie roku 2025 na 1 mln.

Alternatywą mogą być magazyny energii ładowane poza szczytem energetycznym (rys. 2.) oraz rozbudowa sieci o źródła energii odnawialnej (elektrownie wiatrowe, panele fotowoltaiczne).

wymagania stacji ladowania samochodow elektrycznych rys2

Rys. 2. Przykładowy wykres dobowego poboru mocy w sieci elektroenergetycznej [7]

Z danych zamieszczonych w raporcie KSE wynika, że coroczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wynosi 2–5% [6]. Jest to znaczące zwiększenie zapotrzebowania, którego motorem wzrostu dotychczas był rozwój gospodarczy, a nie potrzeby motoryzacji. 

Rysunek 3. przedstawia zapotrzebowanie na energię elektryczną w Polsce, które w ostatnich latach wzrasta oraz przewyższa produkcję. Obecnie infrastruktura sieci energetycznej nie zapewnia w pełnym stopniu możliwości wybudowania dowolnej liczby stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Postępujący rozwój elektromobilności wymusi rozbudowę sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie, poszukiwanie alternatywnych rozwiązań związanych z zasilaniem stacji ładowania EV.

wymagania stacji ladowania samochodow elektrycznych rys3

Rys. 3. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990–2017 (źródło www.pse.pl))

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych publicznych stacji przed rozpoczęciem ładowania konieczna jest rejestracja, co oznacza, że bez wcześniejszego zaplanowania i dopełnienia określonych formalności nie uda się naładować baterii samochodu. Obecnie, gdy liczba samochodów elektrycznych jest stosunkowo niewielka, rozwój infrastruktury należy wesprzeć systemem odpowiednich zachęt, tak aby nie stanowiła ona bariery do upowszechniania pojazdów elektrycznych. Dodatkowo, użytkownicy samochodów elektrycznych powinni liczyć się z wprowadzeniem pewnej formy opłaty za ładowanie pojazdów.

Ustawa o elektromobilności

Ponieważ do 2025 r. po polskich drogach ma jeździć 1 mln pojazdów elektrycznych, należy zwrócić uwagę na wymagania prawne dotyczące rozwoju infrastruktury stacji ładowania EV. Od 22 lutego 2018 roku obowiązuje w Polsce Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która uporządkowała wiele ważnych kwestii związanych m.in. z rozwojem infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Jedną z nich jest możliwość sprzedaży przez operatora (CPO) usługi ładowania EV bez konieczności ubiegania się o koncesję na obrót energią elektryczną [4]. Ta ważna zmiana otworzyła drogę wielu podmiotom na rynku do świadczenia tego typu usług.

Ułatwieniem jest możliwość budowy stacji ładowania na terenach prywatnych, w garażach podziemnych budynków mieszkalnych czy komercyjnych, gdzie nie wymaga się pozwolenia na budowę. Kolejnym ważnym udogodnieniem jest to, że stacje EV wykorzystywane do celów prywatnych nie podlegają obowiązkowi nadzoru Urzędu Dozoru Technicznego, w przeciwieństwie do tzw. stacji publicznych, czyli podłączonych bezpośrednio do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) na danym obszarze. Co za tym idzie, budowa stacji ładowania na terenie osiedli mieszkaniowych, hoteli, obiektów handlowych, biurowych lub domów jednorodzinnych i prywatnych posesji jest objęta uproszczoną procedurą.

W lutym 2019 r. wpłynął projekt rozporządzenia Ministerstwa Energii, który przewiduje 30% dopłatę w wysokości nawet do 36 tys. złotych do zakupu pojazdu elektrycznego. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który został powołany wraz z wejściem w życie Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. W miarę rozwoju infrastruktury technicznej w zakresie stacji ładowania EV oraz wzrostu sprzedaży samochodów elektrycznych ceny ich będą sukcesywnie spadały, a przy zachętach podatkowych i dopłatach rządowych rozwój elektromobilności może nabrać pełnego rozpędu.

Literatura

 1. J. Waśkiewicz, Z. Chłopek, Ekspercka prognoza popytu na nośniki energii przez park samochodowy w Polsce w perspektywie 2030 roku, temat nr 6243/ZBE, ITS, Warszawa 2013.
 2. International Energy Agency, Global EV Outlook 2018, OECD/IEA 2018.
 3. Autostrada do elektromobilności „Czy jesteśmy gotowi na samochody elektryczne?”, Raport innogy Polska S.A.
 4. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018, poz. 317, art. 3).
 5. „Stacje ładowania samochodów elektrycznych – rodzaje stacji ładowania, sposoby rozliczeń” dr Maciej Chmieliński, innogy Polska S.A.
 6. Dane z raportu 2017 KSE – Polskie Sieci Energetyczne.
 7. „Podstawowe wymagania dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych” – mgr inż. Karol Kuczyński „elektro.info” 12/2018.
 8. Karty katalogowe firmy PHOENIX CONTACT.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Powiązane

news Elektryczne terenówki w kopalni odkrywkowej

Elektryczne terenówki w kopalni odkrywkowej Elektryczne terenówki w kopalni odkrywkowej

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów trwają testy samochodu terenowego na bazie Landrovera Defender o elektrycznym układzie napędowym. Pierwsza faza testów przeprowadzona została w Kopalni Węgla Brunatnego...

W Kopalni Węgla Brunatnego Turów trwają testy samochodu terenowego na bazie Landrovera Defender o elektrycznym układzie napędowym. Pierwsza faza testów przeprowadzona została w Kopalni Węgla Brunatnego Turów – drugiej pod względem wielkości kopalni należącej do PGE GiEK – w ramach współpracy Południowo-Zachodniego Klastra Energii, do którego należy turoszowski kompleks energetyczny, i Zgorzeleckiego Klastra Energii.

news Jak wygląda samolot solarny?

Jak wygląda samolot solarny? Jak wygląda samolot solarny?

10 lipca br. studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zbudowali i zaprezentowali po raz pierwszy samolot solarny. Konstrukcja jest bezzałogowa i zasilana wyłączenie energią słoneczną. Jest to pierwszy...

10 lipca br. studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zbudowali i zaprezentowali po raz pierwszy samolot solarny. Konstrukcja jest bezzałogowa i zasilana wyłączenie energią słoneczną. Jest to pierwszy tego typu studencki projekt w Polsce.

news Wystartował carsharing skuterów i hulajnóg elektrycznych

Wystartował carsharing skuterów i hulajnóg elektrycznych Wystartował carsharing skuterów i hulajnóg elektrycznych

W ramach współpracy ING Bank Śląski i blinkee.city wystartował carsharing skuterów i hulajnóg elektrycznych. Na początek w ciągu ostatnich dni na ulice największych polskich aglomeracji wyjechało 620 skuterów.

W ramach współpracy ING Bank Śląski i blinkee.city wystartował carsharing skuterów i hulajnóg elektrycznych. Na początek w ciągu ostatnich dni na ulice największych polskich aglomeracji wyjechało 620 skuterów.

news Czy będzie dopłata do samochodu elektrycznego?

Czy będzie dopłata do samochodu elektrycznego? Czy będzie dopłata do samochodu elektrycznego?

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych. Jednak organizacje promujące elektromobilność oceniają go krytycznie, ponieważ wg nich postulowany w projekcie...

Ministerstwo Energii przedstawiło projekt dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych. Jednak organizacje promujące elektromobilność oceniają go krytycznie, ponieważ wg nich postulowany w projekcie limit ceny auta wyklucza z dopłat najpopularniejsze modele.

news Ponad 6 tys. pojazdów elektrycznych w Polsce

Ponad 6 tys. pojazdów elektrycznych w Polsce Ponad 6 tys. pojazdów elektrycznych w Polsce

Według Licznika Elektromobilności po polskich drogach jeździ już 6 092 samochodów elektrycznych. W pierwszym półroczu 2019 r. zarejestrowano łącznie 1 836 samochodów osobowych z napędem całkowicie elektrycznym...

Według Licznika Elektromobilności po polskich drogach jeździ już 6 092 samochodów elektrycznych. W pierwszym półroczu 2019 r. zarejestrowano łącznie 1 836 samochodów osobowych z napędem całkowicie elektrycznym oraz hybryd typu plug-in, czyli o ponad 850 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

news ME: Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania opublikowane w Dzienniku Ustaw

ME: Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania opublikowane w Dzienniku Ustaw ME: Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania opublikowane w Dzienniku Ustaw

Ministerstwo Energii poinformowało, że rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego...

Ministerstwo Energii poinformowało, że rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego zostało opublikowane 15 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia.

Ruszają testy zautomatyzowanych pojazdów Toyoty

Ruszają testy zautomatyzowanych pojazdów Toyoty Ruszają testy zautomatyzowanych pojazdów Toyoty

Toyota poinformowała, że rusza z programem testów zautomatyzowanej jazdy (AD – Automated Drive) na drogach publicznych w Europie. Po udanych symulacjach i próbach na zamkniętych torach koncern przenosi...

Toyota poinformowała, że rusza z programem testów zautomatyzowanej jazdy (AD – Automated Drive) na drogach publicznych w Europie. Po udanych symulacjach i próbach na zamkniętych torach koncern przenosi opracowane przez siebie systemy automatycznej jazdy do rzeczywistego otoczenia miejskiego – Brukseli. Testowy pojazd, Lexus LS, będzie poruszać się po stałej trasie w stolicy UE przez 13 miesięcy.

news Norwegia: rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych

Norwegia: rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych Norwegia: rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych

W czerwcu w Norwegii odnotowano dalszy wzrost popularności samochodów z napędem elektrycznym. Klienci nabyli 7 428 szt. nowych, osobowych pojazdów z napędem elektrycznym – o 87% więcej niż w analogicznym...

W czerwcu w Norwegii odnotowano dalszy wzrost popularności samochodów z napędem elektrycznym. Klienci nabyli 7 428 szt. nowych, osobowych pojazdów z napędem elektrycznym – o 87% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Udział elektryków w rynku wyniósł 48,4%.

news Car sharing od Volkswagen w Berlinie

Car sharing od Volkswagen w Berlinie Car sharing od Volkswagen w Berlinie

Volkswagen uruchomił w Berlinie program WeShare, w ramach którego oferuje samochody elektryczne do wynajmu na minuty. Projekt obejmuje udostępnienie 1 500 e-Golfów, zasilanych wyłącznie energią ze źródeł...

Volkswagen uruchomił w Berlinie program WeShare, w ramach którego oferuje samochody elektryczne do wynajmu na minuty. Projekt obejmuje udostępnienie 1 500 e-Golfów, zasilanych wyłącznie energią ze źródeł odnawialnych. Na początku przyszłego roku dołączy do nich 500 Volkswagenów e-up!, a w połowie 2020 roku także pierwsze egzemplarze modelu ID.3. WeShare działa według zasady „Free-Floating” – nie tworzy stałych punktów wynajmu samochodów, lecz działa poprzez aplikację. W 2020 roku Volkswagen zamierza...

news Dużo więcej modeli samochodów elektrycznych już wkrótce!

Dużo więcej modeli samochodów elektrycznych już wkrótce! Dużo więcej modeli samochodów elektrycznych już wkrótce!

Jak wynika z raportu organizacji Transport and Environment, w ciągu najbliższych trzech lat liczba modeli samochodów elektrycznych na rynku europejskim wzrośnie ponad trzykrotnie. Producenci samochodów...

Jak wynika z raportu organizacji Transport and Environment, w ciągu najbliższych trzech lat liczba modeli samochodów elektrycznych na rynku europejskim wzrośnie ponad trzykrotnie. Producenci samochodów w UE będą oferować 214 modeli z napędem elektrycznym już w 2021 r., gdzie pod koniec 2018 r. było dostępnych tylko 60.

news Rozpoczynają się testy pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie słoneczne

Rozpoczynają się testy pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie słoneczne Rozpoczynają się testy pojazdów elektrycznych wyposażonych w baterie słoneczne

NEDO, Sharp i Toyota ogłosiły współpracę, w ramach której przeprowadzą testy potencjału baterii słonecznych. Pod koniec lipca firmy rozpoczną testy na drogach publicznych i będą oceniać skuteczność zwiększenia...

NEDO, Sharp i Toyota ogłosiły współpracę, w ramach której przeprowadzą testy potencjału baterii słonecznych. Pod koniec lipca firmy rozpoczną testy na drogach publicznych i będą oceniać skuteczność zwiększenia zasięgu i oszczędność paliwa w autach wyposażonych w baterie słoneczne o wysokiej sprawności. Rozwiązanie ma pomóc w redukcji emisji CO2 w sektorze transportu.

news Żabka testuje e-Craftera

Żabka testuje e-Craftera Żabka testuje e-Craftera

Sklep Żabka testuje dostawczy samochód elektryczny. Żabka, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce testuje, jak podczas codziennych dostaw do poznańskich sklepów sprawdza się w pełni elektryczny e-Crafter.

Sklep Żabka testuje dostawczy samochód elektryczny. Żabka, jako pierwsza sieć handlowa w Polsce testuje, jak podczas codziennych dostaw do poznańskich sklepów sprawdza się w pełni elektryczny e-Crafter.

news PKP stawia coraz więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

PKP stawia coraz więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych PKP stawia coraz więcej stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Od 15 lipca kierowcy samochodów elektrycznych mogą korzystać z nowo otwartej stacji ładowania, która znajduje się przy dworcu Wrocław Główny.

Od 15 lipca kierowcy samochodów elektrycznych mogą korzystać z nowo otwartej stacji ładowania, która znajduje się przy dworcu Wrocław Główny.

news Pierwszy w Polsce hub ładowania elektryków

Pierwszy w Polsce hub ładowania elektryków Pierwszy w Polsce hub ładowania elektryków

GreenWay Polska uruchomił hub – czyli wielostanowiskową stację – ładowania aut elektrycznych. Hub znajduje się na terenie Galerii Młociny w Warszawie i umożliwia ładowanie baterii aż 11 samochodów w tym...

GreenWay Polska uruchomił hub – czyli wielostanowiskową stację – ładowania aut elektrycznych. Hub znajduje się na terenie Galerii Młociny w Warszawie i umożliwia ładowanie baterii aż 11 samochodów w tym samym czasie. Stacje tego typu znane głównie za sprawą amerykańskiej firmy Tesla i powstają już w Europie. Hub GreenWay jest pierwszym takim rozwiązaniem w naszym kraju wykorzystującym technologię szybkiego ładowania.

news Eko-Rowery NFOŚiGW

Eko-Rowery NFOŚiGW Eko-Rowery NFOŚiGW

Dokładnie 30 lat po formalnym rozpoczęciu działalności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 lipca br. włączył swoją stację „Eko-Rowery NFOŚiGW” do systemu rowerów miejskich w Warszawie....

Dokładnie 30 lat po formalnym rozpoczęciu działalności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 lipca br. włączył swoją stację „Eko-Rowery NFOŚiGW” do systemu rowerów miejskich w Warszawie. Celem projektu jest stworzenie pracownikom możliwości ekologicznych, bezemisyjnych dojazdów do i z biura przy ul. Konstruktorskiej. Rowery miejskie to element systemu transportu niskoemisyjnego.

news GreenWay Polska rozbuduje sieć o kolejne stacje ładowania przy MOP-ach

GreenWay Polska rozbuduje sieć o kolejne stacje ładowania przy MOP-ach GreenWay Polska rozbuduje sieć o kolejne stacje ładowania przy MOP-ach

GreenWay Polska postawi nowe ładowarki na wybranych Miejscach Odpoczynku Podróżnych w naszym kraju. W ramach umowy podpisanej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad spółka wybuduje, a także będzie...

GreenWay Polska postawi nowe ładowarki na wybranych Miejscach Odpoczynku Podróżnych w naszym kraju. W ramach umowy podpisanej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad spółka wybuduje, a także będzie operatorem ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych na MOP-ach przy A4 i S8.

Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.)

Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.) Wpływ stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych na sieć elektroenergetyczną (część 1.)

Stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z zasobnikami energii (ładowanie napięciem DC) mogą odegrać znaczącą rolę w celu osiągnięcia zmniejszenia zależności systemu elektroenergetycznego od konwencjonalnych...

Stacje szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych z zasobnikami energii (ładowanie napięciem DC) mogą odegrać znaczącą rolę w celu osiągnięcia zmniejszenia zależności systemu elektroenergetycznego od konwencjonalnych źródeł energii (opartych na technologii spalania surowców). Zwiększający się udział pojazdów elektrycznych, w tym elektrycznych samochodów ciężarowych i autobusów, niesie ze sobą obawy o spełnienie ich potrzeb w zakresie ładowania ich baterii w różnych scenariuszach podróży.

news 36 tys. stacji ładowania od Volkswagena

36 tys. stacji ładowania od Volkswagena 36 tys. stacji ładowania od Volkswagena

Volkswagen w całej Europie wybuduje do 2025 roku łącznie 36.000 punktów ładowania. Dysponując należącą do marki firmą Elli (Electric Life), która zajmuje się tego rodzaju infrastrukturą, oraz serwisem...

Volkswagen w całej Europie wybuduje do 2025 roku łącznie 36.000 punktów ładowania. Dysponując należącą do marki firmą Elli (Electric Life), która zajmuje się tego rodzaju infrastrukturą, oraz serwisem „We Charge” Volkswagen buduje mocną pozycję w biznesie zasilania samochodów w energię elektryczną. Koncern prowadzi również inne działania przyczyniające się do powstawania coraz większej liczby stacji ładowania.

news Elektryczna furgonetka do sprzedaży lodów

Elektryczna furgonetka do sprzedaży lodów Elektryczna furgonetka do sprzedaży lodów

Nissan „wyjął” silnik spalinowy z typowej furgonetki do sprzedaży lodów, tworząc koncepcję całkowicie elektrycznego pojazdu o takim przeznaczeniu. Firma nawiązała współpracę z producentem lodów Mackie’s...

Nissan „wyjął” silnik spalinowy z typowej furgonetki do sprzedaży lodów, tworząc koncepcję całkowicie elektrycznego pojazdu o takim przeznaczeniu. Firma nawiązała współpracę z producentem lodów Mackie’s of Scotland, który pozyskuje mleko z rodzinnej farmy zasilanej z odnawialnych źródeł energii – wiatru i słońca. Projekt udowadnia, że stosując podejście „Z nieba do wafelka”, można uniezależnić się od węgla na każdym etapie, jaki przechodzi lodowy smakołyk.

news Skandynawia wprowadza nowości w ramach elektromobilności

Skandynawia wprowadza nowości w ramach elektromobilności Skandynawia wprowadza nowości w ramach elektromobilności

W miejscowości Fredericia w Danii uruchomiono nową, koncepcyjną stację ładowania pojazdów elektrycznych. To część większego planu, który zakłada stworzenie 48 stacji szybkiego ładowania z najwyższej jakości...

W miejscowości Fredericia w Danii uruchomiono nową, koncepcyjną stację ładowania pojazdów elektrycznych. To część większego planu, który zakłada stworzenie 48 stacji szybkiego ładowania z najwyższej jakości infrastrukturą przy duńskich, norweskich i szwedzkich autostradach.

news Elektryczny Triggo przeszedł testy na torze

Elektryczny Triggo przeszedł testy na torze Elektryczny Triggo przeszedł testy na torze

Jak podaje portal cire.pl, zaprojektowany przez polską firmę pojazd elektryczny Triggo, który obecnie jest testowany na ulicach Warszawy, przeszedł również próby na Torze Łódź. Firma zapowiada, że już...

Jak podaje portal cire.pl, zaprojektowany przez polską firmę pojazd elektryczny Triggo, który obecnie jest testowany na ulicach Warszawy, przeszedł również próby na Torze Łódź. Firma zapowiada, że już na jesieni pojawi się kolejna seria prototypów.

news Wzrasta popularność hulajnóg, skuterów i samochodów elektrycznych w Polsce

Wzrasta popularność hulajnóg, skuterów i samochodów elektrycznych w Polsce Wzrasta popularność hulajnóg, skuterów i samochodów elektrycznych w Polsce

Obecnie wiele miast w Polsce boryka się z korkami, tłokiem i brakiem miejsc parkingowych. Z tego powodu coraz większą popularność zyskują skutery i hulajnogi z napędem elektrycznym oraz wypożyczalnie samochodów...

Obecnie wiele miast w Polsce boryka się z korkami, tłokiem i brakiem miejsc parkingowych. Z tego powodu coraz większą popularność zyskują skutery i hulajnogi z napędem elektrycznym oraz wypożyczalnie samochodów elektrycznych. Jednak miasta zapełniają się tymi pojazdami, co rodzi problemy – pozostawiane są często w nieodpowiednich miejscach, nierzadko także dochodzi do wypadków z udziałem jadących po chodnikach. Nowe przepisy mają zrewolucjonizować sposób poruszania się elektrycznymi pojazdami miejskimi.

news ABB zaprezentowało automatyczny pantograf dla elektrycznych autobusów

ABB zaprezentowało automatyczny pantograf dla elektrycznych autobusów ABB zaprezentowało automatyczny pantograf dla elektrycznych autobusów

ABB przedstawiło nowe rozwiązanie – automatyczny pantograf dla autobusów elektrycznych. Nowe rozwiązane umożliwi wydajną eksploatację flot autobusów elektrycznych.

ABB przedstawiło nowe rozwiązanie – automatyczny pantograf dla autobusów elektrycznych. Nowe rozwiązane umożliwi wydajną eksploatację flot autobusów elektrycznych.

news Wystartowała sieć ekspertów od elektromobilności

Wystartowała sieć ekspertów od elektromobilności Wystartowała sieć ekspertów od elektromobilności

Jak podaje portal cire.pl, w ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp ruszyła internetowa sieć ekspertów elektromobilności! Platforma gromadzi osoby, które z racji swojej wiedzy i doświadczenia mogą wspierać...

Jak podaje portal cire.pl, w ramach Pilot Maker Elektro ScaleUp ruszyła internetowa sieć ekspertów elektromobilności! Platforma gromadzi osoby, które z racji swojej wiedzy i doświadczenia mogą wspierać rozwój polskiego rynku e-mobility.

Komentarze

 • mariusz555 mariusz555, 30.03.2019r., 12:36:46 Barier można mnożyć i mnożyć ale chyba jednak nie o to chodzi, bo to do niczego nie prowadzi. Zamiast wyliczac przeszkody czas zakasać rekawy i do roboty. A mozna jak pokazuje greenway. W ciagu kilku lat rozwnięli siec łądowarek na skale polska. A przed nimi kolejne wyzwania, bo calkiem niedawno dostali nowe difinansowania na ładowarki na Polske, ale tez przejeli nowe działalności. Mamy szanse rozwinac elektromobilnosc - potrzebna jest zwlaszcza praca i koncepcja

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.