elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Czy infrastruktura ładowania nadąży za coraz większą liczbą aut elektrycznych?

Redakcja | 2023-01-05
Czy infrastruktura ładowania nadąży za coraz większą liczbą aut elektrycznych?, fot. Orlen.pl

Czy infrastruktura ładowania nadąży za coraz większą liczbą aut elektrycznych?, fot. Orlen.pl

Unijne rozporządzenie w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR) zakłada wzrost łącznej mocy stacji ładowania wraz z każdym nowo zarejestrowanym samochodem elektrycznym, szybkie ładowarki dostępne co 60 km w sieci TEN-T, transparentność cen i obowiązkowe terminale płatnicze. Jak to się przełoży na rozwój rynku elektromobilności w Polsce?

Zobacz także

Redakcja Zalety aplikacji dla kierowców aut elektrycznych

Zalety aplikacji dla kierowców aut elektrycznych Zalety aplikacji dla kierowców aut elektrycznych

Podczas jazdy samochodem elektrycznym i w czasie jego ładowania coraz częściej korzystamy z różnych aplikacji. Niemal każdy z czołowych producentów aut oferuje swoją apkę, dzięki której można sprawdzić...

Podczas jazdy samochodem elektrycznym i w czasie jego ładowania coraz częściej korzystamy z różnych aplikacji. Niemal każdy z czołowych producentów aut oferuje swoją apkę, dzięki której można sprawdzić stan samochodu czy dostępność ładowarek na trasie. Ale to tylko podstawowe funkcje, a jest ich znacznie więcej. Co oferują i czym wyróżniają się poszczególne aplikacje?

Redakcja news Tramwaje i autobusy w Szczecinie pojadą dzięki energii z odpadów

Tramwaje i autobusy w Szczecinie pojadą dzięki energii z odpadów Tramwaje i autobusy w Szczecinie pojadą dzięki energii z odpadów

Od stycznia 2024 roku do zasilania komunikacji miejskiej w Szczecinie będzie wykorzystywana energia wyprodukowana z odpadów. Prąd od EcoGeneratora trafi do Tramwajów Szczecińskich, a także do Szczecińskiego...

Od stycznia 2024 roku do zasilania komunikacji miejskiej w Szczecinie będzie wykorzystywana energia wyprodukowana z odpadów. Prąd od EcoGeneratora trafi do Tramwajów Szczecińskich, a także do Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego „Klonowica”.

Redakcja news Warszawa kupi 12 przegubowych zeroemisyjnych Solarisów

Warszawa kupi 12 przegubowych zeroemisyjnych Solarisów Warszawa kupi 12 przegubowych zeroemisyjnych Solarisów

Flota autobusów elektrycznych w stolicy powiększy się o niskopodłogowe przegubowce – Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Solaris na kupno 12 takich pojazdów. Tym samym po Warszawie będą...

Flota autobusów elektrycznych w stolicy powiększy się o niskopodłogowe przegubowce – Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Solaris na kupno 12 takich pojazdów. Tym samym po Warszawie będą jeździły 174 autobusy zeroemisyjne.

Wdrożenie AFIR to jeden z postulatów przedstawionych w lipcu 2021 r. w ramach pakietu „Fit for 55”. Komisja Europejska zaproponowała uchylenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (Alternative Fuels Infrastructure Directive – AFID) i zastąpienie jej rozporządzeniem o analogicznym tytule (Regulation of the European Parliment and of the Council on the deployment of alternative fuels infrastructure – AFIR). Obecnie proces legislacyjny związany z AFIR znajduje się już na ostatniej prostej. Po głosowaniu w Parlamencie Europejskim, które odbyło się w października 2022 r., projekt rozporządzenia stał się przedmiotem negocjacji trójstronnych pomiędzy PE, Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej.

– W zależności od przebiegu negocjacji, proces powinien zostać sfinalizowany w I lub II kwartale roku 2023. Ostateczna wersja dokumentu zostanie ustalona po zakończeniu trilogu pomiędzy instytucjami unijnymi. W konsekwencji cele wyrażone w przygotowywanym rozporządzeniu staną się wiążące dla wszystkich państw członkowskich, bez potrzeby ich implementacji do prawa krajowego – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA).

Ambitne założenia zawarte w AFIR

Jednym z najważniejszych założeń AFIR z perspektywy państw członkowskich jest obowiązek wzrostu mocy w sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w zależności od liczby nowo rejestrowanych samochodów elektrycznych. Oznacza to w praktyce, że państwa członkowskie wraz z rozwojem zelektryfikowanej floty będą musiały równolegle uruchamiać nowe ładowarki. Jednocześnie poziom wzrostu mocy ma być uzależniony od udziału samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) i hybryd typu plug-in (PHEV) w parku samochodów osobowych i dostawczych. Na podstawie propozycji Parlamentu Europejskiego poszczególne wartości graniczne miałyby zostać wyznaczone w sposób przedstawiony w poniższych tabelach.

tabela afir

Udział BEV i PHEV w parku samochodów, fot. PSPA

Postulaty Parlamentu Europejskiego zostały tym samym znacznie rozbudowane względem pierwotnej propozycji Komisji Europejskiej, która zakładała, że na każdy zarejestrowany BEV powinno przypadać 1 kW mocy w sieci infrastruktury ogólnodostępnej, a na każdy zarejestrowany PHEV – 0,66 kW. Dodatkowo Parlament Europejski zaproponował, aby każde państwo członkowskie zapewniło wprowadzenie na poziomie krajowym infrastruktury ładowania o minimalnych poziomach docelowych mocy wyjściowej wystarczającej dla 3% całej przewidywanej floty pojazdów lekkich do 31 grudnia 2027 r. oraz 5% do 31 grudnia 2030 r.

Wymogi AFIR nie dotyczą tylko konieczności zapewnienia minimalnej mocy zainstalowanych ładowarek, ale też rozmieszczenia ich w określonych odległościach. Parlament Europejski proponuje, żeby wzdłuż sieci bazowej i sieci kompleksowej TEN-T ogólnodostępne strefy ładowania przeznaczone dla elektrycznych LDV zostały rozmieszczone w każdym kierunku jazdy w maksymalnej odległości 60 km. Do 31 grudnia 2025 r. każdy taki HUB ma zapewnić moc wyjściową na poziomie co najmniej 600 kW i obejmować co najmniej jedną stację ładowania o minimalnej mocy 300 kW. Kolejny termin graniczny został wyznaczony na 31 grudnia 2030 r. Parlament Europejski postuluje, żeby do tego czasu każda strefa ładowania zapewniała moc wyjściową na poziomie co najmniej 900 kW i obejmowała co najmniej dwie stacje ładowania o mocy minimalnej 350 kW. Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może zwolnić z ww. wymogu w odniesieniu do dróg sieci TEN-T o całkowitym średnim rocznym ruchu dobowym nieprzekraczającym 2000 pojazdów lekkich. Społeczno-gospodarcze koszty danej infrastruktury muszą jednak przewyższać spodziewane korzyści. Projekt AFIR przewiduje również zwolnienie z tego wymogu dróg należących do sieci TEN-T o całkowitym średnim rocznym ruchu dobowym nieprzekraczającym 1500 pojazdów lekkich. Minimalne odległości między strefami ładowania musiałyby wynosić wówczas 100 km. Parlament Europejski zaproponował przy tym definicję budzącego wcześniej wątpliwości sformułowania „wzdłuż sieci TEN-T”. Ma ono oznaczać lokalizacje znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie tej sieci lub też w odległości 1,5 km od najbliższego zjazdu z drogi należącej do sieci TEN-T.

– AFIR przewiduje również wymogi dotyczące rozbudowy infrastruktury ładowania dla samochodów osobowych, dostawczych i ciężarówek. Tym samym wejście rozporządzenia w życie może być przełomowym czynnikiem przyspieszającym dekarbonizację sektora ciężkiego transportu drogowego. Do tej pory żadne regulacje nie przewidywały konkretnych obowiązków w zakresie instalacji ładowarek wysokiej mocy, z których mogłyby korzystać całkowicie elektryczne samochody ciężarowe (eHDV). W rezultacie ani jedna z ok. 2,5 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce nie jest przeznaczona do obsługi eHDV. Obowiązywanie AFIR z pewnością zmieni ten stan rzeczy – komentuje Jan Wiśniewski, dyrektor Centrum Badań i Analiz PSPA.

Na podstawie projektu AFIR do 31 grudnia 2025 r. każda strefa ładowania w bazowej sieci TEN-T, przeznaczona dla elektrycznych samochodów ciężarowych, zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 2 000 kW i obejmie co najmniej dwie stacje ładowania o minimalnej, indywidualnej mocy 800 kW. Do dnia 31 grudnia 2030 r. moc łączna ma wzrosnąć do co najmniej 5 000 kW, a liczba stacji o mocy 800 kW do co najmniej czterech. W przypadku sieci komplementarnej TEN-T, do 31 grudnia 2030 r. każdy HUB dla eHDV zapewni moc wyjściową na poziomie co najmniej 2 000 kW i obejmie co najmniej jedną stację ładowania o minimalnej, indywidualnej mocy 800 kW. Kolejny termin graniczny wyznaczono na 31 grudnia 2035 r. Wówczas strefy ładowania w komplementarnej sieci TEN-T będą musiały zapewnić łącznie moc na poziomie 5 000 kW i obejmować co najmniej dwie stacje o mocy indywidualnej 800 kW. Podobnie jak w przypadku pojazdów lekkich, infrastruktura ładowania dla elektrycznych ciężarówek powinna być rozmieszczona co 60 km. Jednocześnie Parlament Europejski przewiduje możliwość zwolnienia danego państwa członkowskiego z tego obowiązku, jeżeli całkowity, średni roczny ruch dobowy pojazdów ciężkich nie przekracza maksymalnej liczby wskazanej w rozporządzeniu (800 lub 600), a społeczno-gospodarcze koszty danej infrastruktury przewyższają korzyści.

AFIR ma na celu rozbudowę infrastruktury ładowania nie tylko w ujęciu ilościowym, ale jakościowym. Propozycja rozporządzenia zawiera regulacje sprzyjające popularyzacji zarówno inteligentnego ładowania, jak i technologii Vehicle-to-Grid (V2G), umożliwiającej dwukierunkowy przepływ energii pomiędzy pojazdami elektrycznymi a siecią energetyczną. AFIR obejmie również szereg innych regulacji. Każda ogólnodostępna ładowarka, zainstalowana po wejściu rozporządzenia w życie, będzie musiała być wyposażona w terminal umożliwiający uiszczenie opłaty za usługę ładowania przy pomocy karty płatniczej. Jednocześnie, operatorzy zapewnią dostępność do usługi e-roamingu w każdym ogólnodostępnym punkcie ładowania, który prowadzą i w którym udostępniają automatyczne uwierzytelnianie (ma to dotyczyć nowych lub modyfikowanych punktów). Propozycje zakładają też m.in. obowiązek umieszczenia na wszystkich stacjach paliw informacji dotyczących porównania ceny jednostkowej określonych paliw alternatywnych i paliw konwencjonalnych, wyrażonych jako „cena paliwa na 100 km”. Informacje miałyby również dotyczyć ceny za kWh energii elektrycznej oraz kg wodoru. Same ceny za usługi ładowania powinny być „rozsądne i przystępne, przejrzyste i niedyskryminacyjne”. To nie jedyne obowiązki informacyjne, które będą musieli spełniać operatorzy usług ładowania.

Przygotowany przez Parlament Europejski projekt AFIR zakłada, że mają oni zapewnić dostępność danych statycznych i dynamicznych dotyczących obsługiwanej przez nich infrastruktury paliw alternatywnych, a ponadto umożliwiają bezpłatny dostęp do tych danych poprzez krajowe punkty dostępu. Zakres niezbędnych informacji obejmie m.in. lokalizację stacji ładowania (oraz, w miarę możliwości, informacje na temat pobliskich miejsc odpoczynku i zaopatrzenia w żywność), rodzaj i dostępność złączy, łączną oraz indywidualną moc wyjściową (wyrażoną w kW), dostępność dla pojazdów ciężkich, dostępność aktualną oraz godziny funkcjonowania stacji, informację o udziale energii z OZE, informacje o funkcjonalnościach w zakresie inteligentnego ładowania oraz technologii V2G, akceptowane metody płatności, czy też obsługiwane języki. Do 31 grudnia 2026 r. Komisja Europejska ma ustanowić wspólny, europejski punkt dostępu do danych dotyczących paliw alternatywnych, w pełni bazujący na krajowych punktach dostępu i łączący je ze sobą. Wg propozycji PE, informacje w tym zakresie zostaną upublicznione np. poprzez utworzenie specjalnego portalu internetowego.

– Gdy AFIR wejdzie w życie, na państwach członkowskich spoczną również rozbudowane obowiązki dotyczące konieczności redukcji barier ograniczających tempo i zakres rozbudowy infrastruktury ładowania w wymiarze przewidzianym przez przepisy rozporządzenia. Do 1 stycznia 2024 r. każde państwo członkowskie UE będzie musiało przygotować i przesłać Komisji Europejska projekt krajowych ram polityki w zakresie rozwoju rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych. Musi on uwzględniać m.in. środki mające na celu usunięcie ewentualnych przeszkód w odniesieniu do planowania infrastruktury paliw alternatywnych, wydawania zezwoleń i udzielania zamówień w tym zakresie oraz ograniczenie – do maksymalnie 6 miesięcy – czasu, jaki upływa od złożenia pierwszego wniosku do faktycznego wdrożenia – powiedział Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

Każde państwo członkowskie przedłoży Komisji oddzielne sprawozdanie z postępów w sprawie wykonania swoich krajowych ram polityki po raz pierwszy do dnia 1 stycznia 2026 r. Po tym terminie takie sprawozdania będą musiały być przedkładane co roku. Sprawozdania zostaną upublicznione „w łatwo zrozumiałej i czytelnej formie” i opublikowane na portalu europejskiego obserwatorium paliw alternatywnych (EAFO). Jako że sytuacja na rynku elektromobilności zmienia się bardzo szybko, Parlament Europejski chce, żeby Komisja monitorowała postępy we wdrażaniu AFIR. Do 31 grudnia 2026 r. KE ma dokonać przeglądu rozporządzenia i zwrócić szczególną uwagę na adekwatność wyrażonych w nim celów i wymogów infrastrukturalnych. Jeżeli Komisja stwierdzi, że jeden lub więcej przepisów nie jest już właściwy lub że pojawiły się nowe technologie, przedstawi odpowiedni wniosek dotyczący nowelizacji w niezbędnym zakresie.

Czytaj także: Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych

moc zainstalowana bev phev

Moc zainstalowana w stosunku do wielkości parku (BEV + PHEV), fot. PSPA

AFIR a sprawa polska

AFIR, a w szczególności wymogi rozporządzenia dotyczące konieczności systematycznego podnoszenia mocy infrastruktury i zapewnienia minimalnej odległości pomiędzy stacjami ładowania w sieci TEN-T, stanowi olbrzymie wyzwanie dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Również tych, które dysponują bardziej rozwiniętym rynkiem elektromobilności i realizują inwestycje infrastrukturalne w znacznie bardziej ambitnym zakresie niż Polska. Paradoksalnie, ze względu na stosunkowo niewielką flotę samochodów z napędem elektrycznym, obecnie nasz kraj spełnia wymogi wyznaczone przez planowane rozporządzenie. Na koniec I kwartału 2022 r. moc zainstalowana sieci ogólnodostępnej infrastruktury ładowania wynosiła 77 MW – o 39 MW więcej niż przewiduje projekt AFIR w mniej restrykcyjnych wersjach, zaproponowanych przez Komisję Europejską i Radę Unii Europejskiej. Czy to oznacza, że nie mamy się czym martwić?

– W tej kwestii trudno o optymizm. Biorąc pod uwagę prognozy dotyczące rozwoju polskiej floty BEV i PHEV (ujęte w raporcie PSPA „Polish EV Outlook 2022”), a także wymogi rozporządzenia, już w 2025 r. moc stacji ładowania funkcjonujących w Polsce powinna wzrosnąć do 435,8 MW, w 2030 r. do 1383,5 MW, zaś w 2035 r. – do 2613,1 MW. To oznacza konieczność podwyższenia mocy zainstalowanej niemal sześciokrotnie za niecałe trzy lata, zaś za niecałe 8 lat - aż 18-krotnie! – mówi Maciej Mazur z PSPA.

moc zainstalowana w sieci tent

Moc zainstalowana w sieci TENT (LDV + HDV), fot. PSPA

Konieczne jest też znaczne zwiększenie liczby i mocy stacji ładowania funkcjonujących w Polsce wzdłuż sieci TEN-T. Obecnie ich łączna moc wynosi 19,7 MW. Do 2025 r. powinna ona zostać podwyższona ponad czterokrotnie, do 2030 r. – 34-krotnie, zaś do roku 2035 – prawie 36-krotnie!

Warto podkreślić, że powyższe wyliczenia zostały oparte na założeniach ujętych w najmniej kompromisowej propozycji AFIR, zaprezentowanej przez Radę Europejską. Jeżeli instytucje unijne zaakceptują ambitniejsze założenia AFIR (w szczególności przewidziane w projekcie przegłosowanym przez Parlament Europejski), wyzwanie, przed którym stoi Polska, jeszcze wzrośnie. Sprostanie wymogom AFIR wymaga olbrzymich inwestycji infrastrukturalnych. Jak wynika z „Licznika elektromobilności” obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 2,5 tys. ogólnodostępnych stacji ładowania, czyli nieco ponad 4,7 tys. punktów (na koniec 2021 roku mieliśmy około 3,7 tys. punktów).

W ostatnich latach w Polsce zdecydowanie szybciej rośnie flota EV niż sieć ogólnodostępnych stacji ładowania. W kontekście wprowadzenia zakazu sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej stwarza to ryzyko niedoboru ładowarek i znacznego pogorszenia sytuacji na polskim rynku motoryzacyjnym. Bez odpowiedniej liczby stacji ładowania elektryfikacja polskiej floty pojazdów na skalę masową nie będzie możliwa.

liczba punktow ladowania ev

Liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce (AC + DC), fot. PSPA

Jak przyspieszyć rozbudowę infrastruktury ładowania?

Mimo wysiłków operatorów (od 2019 liczba punktów ładowania w naszym kraju wzrosła niemal trzykrotnie), rosnącemu popytowi na usługi ładowania, nowelizacji przepisów, wprowadzeniu subsydiów oraz ekspansji na polski rynek dużych graczy z kapitałem zagranicznym, rozbudowę infrastruktury ładowania w Polsce wciąż opóźnia wiele poważnych barier systemowych.

– Należą do nich przede wszystkim przewlekłe i utrudnione procedury przyłączania stacji ładowania do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), wiążące się m.in. z bardzo długim czasem oczekiwania na wybudowanie przyłącza. W praktyce, w zależności od konkretnego przypadku, przedmiotowy proces trwa od 3 miesięcy do nawet 3 lat. Średnia mieści się w przedziale od 18 do 24 miesięcy (w segmencie DC). To najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej. Przewlekłość procedur przyłączeniowych sprawia, że operatorzy miewają trudności z określeniem pewnego terminu oddawania stacji do użytku, co utrudnia planowanie inwestycyjne – dodaje Jan Wiśniewski z PSPA.

samochody ev w polsce

Park samochodów z napędem elektrycznych (BEV + PHEV) w Polsce, fot. PSPA

liczba samochodow a stacje ladowania

Liczba samochodów z napędem elektrycznym przypadających na 1 ogólnodostępny punkt ładowania, fot. PSPA

Przeszkodę stanowią również niekorzystne warunki przyłączeniowe, wiążące się ze wskazywaniem punktów przyłączenia w znacznej odległości od planowanych lokalizacji stacji. Powoduje to konieczność ponoszenia przez operatorów znacznych, dodatkowych kosztów, nierzadko przekraczających kilkukrotnie nakłady na zakup i instalację ładowarek. Ponadto, w sytuacji wydawania warunków przyłączenia przez OSD do sieci średniego napięcia, na operatorów przenoszone są koszty budowy stacji transformatorowych i budowy długich przyłączy energetycznych, co często podważa zasadność inwestycji w stacje ładowania z uwagi na znaczny wzrost nakładów finansowych. Niejednokrotnie spotykaną sytuacją jest również brak przygotowania przy autostradach i drogach szybkiego ruchu infrastruktury energetycznej, która byłaby w stanie zapewnić odpowiednią moc pod kątem planowanej rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania (m.in. w kontekście wymogów wyznaczonych przez będący w przygotowaniu AFIR). Dodatkowy problem w tym zakresie stanowi przynależna GDDKiA własność infrastruktury energetycznej w miejscach obsługi podróżnych (MOP), co uniemożliwia efektywną rozbudowę sieci na potrzeby przyłączania ogólnodostępnych stacji ładowania.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, PSPA wraz z partnerami branżowymi, w tym wiodącymi operatorami, opracowało kompleksową propozycję zmian w przepisach zawierającą postulaty rozwiązań regulacyjnych znoszących największe bariery opóźniające rozbudowę sieci ogólnodostępnych stacji ładowania w Polsce. Proponowane regulacje dysponują potencjałem by doprowadzić do istotnego skrócenia czasu realizacji budowy przyłączy ogólnodostępnych stacji ładowania do sieci OSD (w założeniu do nie więcej niż 12 miesięcy niezależnie od poziomu napięcia, do którego przyłączana jest stacja). Ponadto ich celem jest zmotywowanie OSD do inwestycji w rozbudowę sieci dystrybucyjnych, tak aby przygotować ją do przyłączania w przyszłości infrastruktury ładowania na skalę masową, szczególnie w lokalizacjach, gdzie sieć dystrybucyjna jest słabo rozwinięta (np. na Miejscach Obsługi Podróżnych). Wprowadzenie proponowanych regulacji pozwoli również na określenie precyzyjnie zdefiniowanych standardów budowy przyłączy przez OSD (m.in. w zakresie miejsca budowy punktu przyłączeniowego lub możliwości wyboru poziomu napięcia, niezależnie od mocy stacji ładowania). Pozytywną – z perspektywy przyspieszenia rozwoju rynku – konsekwencją ich wprowadzenia będzie również uporządkowanie struktury własnościowej infrastruktury energetycznej znajdującej się w miejscach obsługi podróżnych.

– AFIR to potencjalnie skuteczny impuls do rozbudowy ogólnodostępnej infrastruktury ładowania w wymiarze strategicznym. Z perspektywy Polski powinien stać się przede wszystkim czynnikiem motywującym administrację publiczną do pilnej optymalizacji prawa. Rozporządzenie wejdzie w życie już w 2023 r. a pierwszy termin wypełnienia ujętych w nim wymogów minie niecałe dwa lata później. Obecnie to często czas niewystarczający na sfinalizowanie w Polsce procesu instalacji ogólnodostępnej stacji DC. Bez likwidacji barier systemowych nie mamy szans na wypełnienie założeń rozporządzenia, nawet gdy zostaną one oparte na najmniej ambitnej z obecnie procedowanych propozycji – podsumowuje Maciej Mazur z PSPA.

Źródło: Elektromobilni.pl

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

rozwoj elektromobilnosci w polsce

Prognoza rozwoju parku samochodów z napędem elektrycznym w Polsce, fot. PSPA

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Fundacja Santander przekaże samorządom kilkanaście stacji ładowania

Fundacja Santander przekaże samorządom kilkanaście stacji ładowania Fundacja Santander przekaże samorządom kilkanaście stacji ładowania

6 czerwca ruszył pierwszy w branży leasingowej ogólnopolski program grantowy dla samorządów w mniejszych miejscowościach. Projekt „Razem dla ekozmiany” przewiduje przekazanie i utrzymanie przez 2 lata...

6 czerwca ruszył pierwszy w branży leasingowej ogólnopolski program grantowy dla samorządów w mniejszych miejscowościach. Projekt „Razem dla ekozmiany” przewiduje przekazanie i utrzymanie przez 2 lata minimum 16 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Za realizację programu odpowiadają Fundacja Santander Bank Polska oraz Santander Leasing. Do współpracy zaproszeni zostali GreenWay Polska i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Redakcja news Świdnik kupuje autobusy wodorowe

Świdnik kupuje autobusy wodorowe Świdnik kupuje autobusy wodorowe

Władze Świdnika ogłosiły przetarg na zakup trzech autobusów wodorowych o długości ok. 12 m. Na ich dostawę miasto chce czekać maksymalnie 12 miesięcy. Zakup jest dofinansowany z programu Zielony transport...

Władze Świdnika ogłosiły przetarg na zakup trzech autobusów wodorowych o długości ok. 12 m. Na ich dostawę miasto chce czekać maksymalnie 12 miesięcy. Zakup jest dofinansowany z programu Zielony transport publiczny.

Redakcja news Nowa Toyota Prius PHEV ma fotowoltaiczny dach

Nowa Toyota Prius PHEV ma fotowoltaiczny dach Nowa Toyota Prius PHEV ma fotowoltaiczny dach

Koncern Toyota Motor Corporation wyposażył jeden ze swoich najlepiej sprzedających się modeli samochodów w solarny dach. Znajdujące się tam ogniwa fotowoltaiczne firmy Kaneka sprawiają, że to hybrydowe...

Koncern Toyota Motor Corporation wyposażył jeden ze swoich najlepiej sprzedających się modeli samochodów w solarny dach. Znajdujące się tam ogniwa fotowoltaiczne firmy Kaneka sprawiają, że to hybrydowe auto będzie miało większy zasięg i mniejszą emisję dwutlenku węgla.

Redakcja news Ford otworzył dużą montownię aut elektrycznych w Kolonii

Ford otworzył dużą montownię aut elektrycznych w Kolonii Ford otworzył dużą montownię aut elektrycznych w Kolonii

Ford poinformował o otwarciu Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii (Niemcy), w którym w głównej montowni będą powstawać modele osobowe Forda z napędem elektrycznym nowej generacji. Zakład ma produkować...

Ford poinformował o otwarciu Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii (Niemcy), w którym w głównej montowni będą powstawać modele osobowe Forda z napędem elektrycznym nowej generacji. Zakład ma produkować rocznie 250 tys. elektrycznych aut. Pierwszym elektrykiem produkowanym w niemieckiej fabryce będzie Explorer.

Redakcja news Norwegowie zbudują zeroemisyjny statek z magazynami energii

Norwegowie zbudują zeroemisyjny statek z magazynami energii Norwegowie zbudują zeroemisyjny statek z magazynami energii

Firma Hurtigruten Norway ogłosiła plany budowy pierwszego na świecie zeroemisyjnego statku wycieczkowego, zasilanego energią słoneczną i wiatrową.

Firma Hurtigruten Norway ogłosiła plany budowy pierwszego na świecie zeroemisyjnego statku wycieczkowego, zasilanego energią słoneczną i wiatrową.

Redakcja news PSPA: czas podjąć działania w kierunku elektryfikacji transportu ciężkiego

PSPA: czas podjąć działania w kierunku elektryfikacji transportu ciężkiego PSPA: czas podjąć działania w kierunku elektryfikacji transportu ciężkiego

W Polsce nie wprowadzono dotąd żadnych instrumentów zachęcających przedsiębiorców do inwestycji w zeroemisyjne ciężarówki. Efekt jest taki, że w 2022 r. zarejestrowano ich u nas... sześć. Nie ma też ani...

W Polsce nie wprowadzono dotąd żadnych instrumentów zachęcających przedsiębiorców do inwestycji w zeroemisyjne ciężarówki. Efekt jest taki, że w 2022 r. zarejestrowano ich u nas... sześć. Nie ma też ani jednej stacji ładowania dla pojazdów ciężkich. Potrzebne są pilne zmiany prawne i instytucjonalne, aby to zmienić. Niezbędne działania w tym zakresie przedstawia raport pt. „Elektromobilność w transporcie ciężkim – czas na konkretne działania”, opracowany przez PSPA przy wsparciu firm Ekoenergetyka...

Redakcja news Niemcy: za ładowanie elektryka zapłacimy kartą

Niemcy: za ładowanie elektryka zapłacimy kartą Niemcy: za ładowanie elektryka zapłacimy kartą

Koniec z dziesiątkami aplikacji i wyrabianiem kilku kart do ładowania auta elektrycznego – płacenie za to na publicznych stacjach ładowania ma być tak samo proste jak płacenie za paliwo. Takie rozwiązanie...

Koniec z dziesiątkami aplikacji i wyrabianiem kilku kart do ładowania auta elektrycznego – płacenie za to na publicznych stacjach ładowania ma być tak samo proste jak płacenie za paliwo. Takie rozwiązanie od 1 lipca 2023 r. będzie obowiązywało w Niemczech, ale ładowarki tego typu są też już w Polsce.

Redakcja news Licznik elektromobilności: przybywa aut elektrycznych i szybkich stacji ładowania

Licznik elektromobilności: przybywa aut elektrycznych i szybkich stacji ładowania Licznik elektromobilności: przybywa aut elektrycznych i szybkich stacji ładowania

Z uruchomionego przez PZPM i PSPA Licznika elektromobilności wynika, że w Polsce do końca maja zarejestrowanych było 42 859 samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Działało wtedy 2836 ogólnodostępnych...

Z uruchomionego przez PZPM i PSPA Licznika elektromobilności wynika, że w Polsce do końca maja zarejestrowanych było 42 859 samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Działało wtedy 2836 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5597 punktów). W samym maju uruchomiono 68 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania (157 punktów).

Redakcja news Holandia ma ponad 500 tys. punktów ładowania aut elektrycznych

Holandia ma ponad 500 tys. punktów ładowania aut elektrycznych Holandia ma ponad 500 tys. punktów ładowania aut elektrycznych

Jak wynika z najnowszego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Infrastruktury Ładowania (NAL), w Holandii przekroczono liczbę 500 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych. To najwięcej w...

Jak wynika z najnowszego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Infrastruktury Ładowania (NAL), w Holandii przekroczono liczbę 500 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych. To najwięcej w Europie, a przypomnijmy, że ten kraj liczy 17,5 mln mieszkańców.

Redakcja news W Pruszkowie powstaje gigafabryka baterii do elektryków

W Pruszkowie powstaje gigafabryka baterii do elektryków W Pruszkowie powstaje gigafabryka baterii do elektryków

Pod Warszawą powstaje jedna z największych fabryk baterii w Europie – GigafactoryX. To projekt polskiej spółki Impact Clean Power Technology, która należy do grupy Grenvia. Obiekt ma mieć powierzchnię...

Pod Warszawą powstaje jedna z największych fabryk baterii w Europie – GigafactoryX. To projekt polskiej spółki Impact Clean Power Technology, która należy do grupy Grenvia. Obiekt ma mieć powierzchnię ponad 16 tys. m kw., będą w nim powstawać baterie do samochodów elektrycznych oraz magazyny energii.

Redakcja news Już wkrótce w Poznaniu pojawią się autobusy wodorowe

Już wkrótce w Poznaniu pojawią się autobusy wodorowe Już wkrótce w Poznaniu pojawią się autobusy wodorowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu zamówiło 25 autobusów Urbino 12 hydrogen marki Solaris. Będzie to pierwsza tak duża flota autobusów wodorowych na polskich ulicach. Tankowanie zapewni...

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu zamówiło 25 autobusów Urbino 12 hydrogen marki Solaris. Będzie to pierwsza tak duża flota autobusów wodorowych na polskich ulicach. Tankowanie zapewni im PKN Orlen, który na stacji nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo wybuduje infrastrukturę do zasilania pojazdów wodorem.

Redakcja news Dolnośląska policja kupiła 9 kolejnych elektrycznych radiowozów

Dolnośląska policja kupiła 9 kolejnych elektrycznych radiowozów Dolnośląska policja kupiła 9 kolejnych elektrycznych radiowozów

Flota dolnośląskiej policji powiększyła się o 9 elektrycznych radiowozów. Są to nowe pojazdy oznakowane, które wykorzystywać będą funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów województwa....

Flota dolnośląskiej policji powiększyła się o 9 elektrycznych radiowozów. Są to nowe pojazdy oznakowane, które wykorzystywać będą funkcjonariusze pełniący służbę na terenie miast i powiatów województwa. Pojazdy kosztowały ponad 2,1 mln złotych, z czego połowę przekazał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a druga połowa sfinansowana została z budżetu państwa.

Redakcja news Polenergia zbudowała w Warszawie hub ładowania na 8 aut

Polenergia zbudowała w Warszawie hub ładowania na 8 aut Polenergia zbudowała w Warszawie hub ładowania na 8 aut

W warszawskiej dzielnicy Białołęka, tuż przy Trasie Toruńskiej (S8), powstała duża stacja ładowania elektryków Polenergii. Obsłuży 8 aut jednocześnie, oferując do 175 kW mocy na jeden punkt ładowania....

W warszawskiej dzielnicy Białołęka, tuż przy Trasie Toruńskiej (S8), powstała duża stacja ładowania elektryków Polenergii. Obsłuży 8 aut jednocześnie, oferując do 175 kW mocy na jeden punkt ładowania. Co więcej, ładowanie będzie tu o 50 proc. tańsze w czasie, gdy świeci słońce.

Redakcja news Pierwsze autobusy elektryczne w Białymstoku

Pierwsze autobusy elektryczne w Białymstoku Pierwsze autobusy elektryczne w Białymstoku

20 elektrycznych autobusów Yutong E12 posłuży komunikacji miejskiej w Białymstoku. Pierwsze nowe elektryki zostały już dostarczone do stolicy województwa podlaskiego i obecnie trwają ich odbiory. Realizowany...

20 elektrycznych autobusów Yutong E12 posłuży komunikacji miejskiej w Białymstoku. Pierwsze nowe elektryki zostały już dostarczone do stolicy województwa podlaskiego i obecnie trwają ich odbiory. Realizowany przez Busnex Poland kontrakt jest jednym z największych na krajowym rynku autobusów elektrycznych.

Redakcja news Dzięki nowej technologii Volkswagen zwiększy produkcję ogniw do elektryków

Dzięki nowej technologii Volkswagen zwiększy produkcję ogniw do elektryków Dzięki nowej technologii Volkswagen zwiększy produkcję ogniw do elektryków

PowerCo – spółka zależna Grupy Volkswagen – planuje wprowadzenie całkowicie nowego procesu produkcyjnego w swoich fabrykach ogniw akumulatorowych w Europie i Ameryce Północnej. Nowa technologia powlekania...

PowerCo – spółka zależna Grupy Volkswagen – planuje wprowadzenie całkowicie nowego procesu produkcyjnego w swoich fabrykach ogniw akumulatorowych w Europie i Ameryce Północnej. Nowa technologia powlekania ogniw na sucho (dry coating) ma znacznie zwiększyć wydajność produkcji i pozwoli zaoszczędzić nawet 30 proc. energii.

Redakcja news Kierowcy aut elektrycznych znów zwolnieni z opłat za autostrady

Kierowcy aut elektrycznych znów zwolnieni z opłat za autostrady Kierowcy aut elektrycznych znów zwolnieni z opłat za autostrady

Po raz trzeci ruszyła wakacyjna akcja „Autostrada do elektromobilności”, która zapewnia kierowcom aut elektrycznych należącym do EV Klub Polska przejazdy bez opłat po płatnych odcinkach autostrad A1 i...

Po raz trzeci ruszyła wakacyjna akcja „Autostrada do elektromobilności”, która zapewnia kierowcom aut elektrycznych należącym do EV Klub Polska przejazdy bez opłat po płatnych odcinkach autostrad A1 i A4, dzięki współpracy z Autopay. Celem kampanii jest popularyzacja korzystania z zeroemisyjnych pojazdów oraz w pełni automatycznych płatności za autostrady.

Redakcja news Katowice kupiły 22 autobusy hybrydowe

Katowice kupiły 22 autobusy hybrydowe Katowice kupiły 22 autobusy hybrydowe

Ponad 50 milionów złotych kosztowały 22 autobusy hybrydowe, które kupiło Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach. To pierwsze takie pojazdy w taborze przewoźnika. Są wyposażone w dwa silniki...

Ponad 50 milionów złotych kosztowały 22 autobusy hybrydowe, które kupiło Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej w Katowicach. To pierwsze takie pojazdy w taborze przewoźnika. Są wyposażone w dwa silniki – elektryczny i spalinowy. Ten pierwszy jest ładowany przez ten drugi w trakcie jazdy. Odzyskiwana jest również energia w momencie hamowania.

Redakcja news Stacje ładowania za darmo (na rok) od PlugBox Europe

Stacje ładowania za darmo (na rok) od PlugBox Europe Stacje ładowania za darmo (na rok) od PlugBox Europe

Wspomniana firma poszukuje osób i firm chętnych do udziału w programie testowym ekosystemu Communev. Zakwalifikowane do programu osoby i podmioty przez rok będą mogły za darmo użytkować nową stację ładowania...

Wspomniana firma poszukuje osób i firm chętnych do udziału w programie testowym ekosystemu Communev. Zakwalifikowane do programu osoby i podmioty przez rok będą mogły za darmo użytkować nową stację ładowania – darmowe jest też zamontowanie stacji. Chętni mogą się zgłaszać do końca lipca.

Redakcja news Biedronka tworzy największą sieć szybkich ładowarek w Polsce

Biedronka tworzy największą sieć szybkich ładowarek w Polsce Biedronka tworzy największą sieć szybkich ładowarek w Polsce

Rusza masowa instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy sklepach Biedronki w całej Polsce. To będzie największa sieć szybkich ładowarek w naszym kraju – do końca 2024 roku takie stacje pojawią...

Rusza masowa instalacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy sklepach Biedronki w całej Polsce. To będzie największa sieć szybkich ładowarek w naszym kraju – do końca 2024 roku takie stacje pojawią się aż w 600 lokalizacjach, co da 1800 punktów ładowania.

Redakcja news NFOŚiGW: 63 mln zł dla Orlenu na budowę 40 stacji ładowania

NFOŚiGW: 63 mln zł dla Orlenu na budowę 40 stacji ładowania NFOŚiGW: 63 mln zł dla Orlenu na budowę 40 stacji ładowania

Dzięki dotacji w wysokości 63 mln zł z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru”...

Dzięki dotacji w wysokości 63 mln zł z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” Orlen ma zbudować 40 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w 33 miastach.

Redakcja news Pierwsze półrocze bardzo dobre dla rynku aut elektrycznych

Pierwsze półrocze bardzo dobre dla rynku aut elektrycznych Pierwsze półrocze bardzo dobre dla rynku aut elektrycznych

Według danych z końca czerwca 2023 r., w Polsce zarejestrowanych było łącznie 45 214 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W I połowie tego roku ich liczba zwiększyła się o...

Według danych z końca czerwca 2023 r., w Polsce zarejestrowanych było łącznie 45 214 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W I połowie tego roku ich liczba zwiększyła się o 11 489 sztuk, tj. o 72% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r. – wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Redakcja news Polski rząd skarży do TSUE unijne decyzje m.in. w sprawie aut elektrycznych

Polski rząd skarży do TSUE unijne decyzje m.in. w sprawie aut elektrycznych Polski rząd skarży do TSUE unijne decyzje m.in. w sprawie aut elektrycznych

– Złożyliśmy trzy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: w sprawie zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych...

– Złożyliśmy trzy skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: w sprawie zakazu rejestracji pojazdów spalinowych po 2035 roku, podwyższenia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenia liczby bezpłatnych ETS (uprawnień do emisji) dostępnych na rynku – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Redakcja news Polski elektryczny van o zasięgu 400 km

Polski elektryczny van o zasięgu 400 km Polski elektryczny van o zasięgu 400 km

Spółka ze Zgorzelca stworzyła pierwszego na świecie elektrycznego vana o tak dużym zasięgu. W pełni elektryczny pojazd dostawczy z napędem 4×4 – eVAN – zaprojektowany został przez firmę Innovation AG w...

Spółka ze Zgorzelca stworzyła pierwszego na świecie elektrycznego vana o tak dużym zasięgu. W pełni elektryczny pojazd dostawczy z napędem 4×4 – eVAN – zaprojektowany został przez firmę Innovation AG w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Redakcja news Legnica kupuje pierwsze autobusy elektryczne

Legnica kupuje pierwsze autobusy elektryczne Legnica kupuje pierwsze autobusy elektryczne

Gmina Legnica zdecydowała – w wyniku przetargu – o zakupie sześciu autobusów elektrycznych marki Solaris. Producent dostarczy do Legnicy model Urbino 12 electric wraz z systemem ładowania. Będą to pierwsze...

Gmina Legnica zdecydowała – w wyniku przetargu – o zakupie sześciu autobusów elektrycznych marki Solaris. Producent dostarczy do Legnicy model Urbino 12 electric wraz z systemem ładowania. Będą to pierwsze autobusy elektryczne w tym mieście.

Wybrane dla Ciebie

Bezpłatne wydłużenie gwarancji na falowniki hybrydowe i magazyny energii »

Bezpłatne wydłużenie gwarancji na falowniki hybrydowe i magazyny energii » Bezpłatne wydłużenie gwarancji na falowniki hybrydowe i magazyny energii »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne » Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy? Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych »

Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych » Przenośna stacja ładowania pojazdów elektrycznych »

Jak dobrać stację ładowania pojazdów elektrycznych? »

Jak dobrać stację ładowania pojazdów elektrycznych? » Jak dobrać stację ładowania pojazdów elektrycznych? »

Jak doładować dowolny pojazd na rynku do 80% w mniej niż 30 minut?

Jak doładować dowolny pojazd na rynku do 80% w mniej niż 30 minut? Jak doładować dowolny pojazd na rynku do 80% w mniej niż 30 minut?

Oprogramowanie do monitoringu i symulacji produkcji »

Oprogramowanie do monitoringu i symulacji produkcji » Oprogramowanie do monitoringu i symulacji produkcji »

Skorzystaj z promocji na panele operatorskie - aż 30% taniej »

Skorzystaj z promocji na panele operatorskie - aż 30% taniej » Skorzystaj z promocji na panele operatorskie - aż 30% taniej »

Program do projektowania i opracowywania schematów »

Program do projektowania i opracowywania schematów » Program do projektowania i opracowywania schematów »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog » Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje » Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją » Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Zasilacze na szynę DIN »

Zasilacze na szynę DIN » Zasilacze na szynę DIN »

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Najnowsze produkty i technologie

dr inż. Andrzej Książkiewicz - Astat Sp. z o.o., ASTAT Sp. z o.o. Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu Regulator LVRSys dla sieci elektroenergetycznych i przemysłu

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego...

Energia elektryczna dostarczana do odbiorców musi spełniać określone wymagania jakościowe. Wymagania te przedstawione są przede wszystkim w dwóch dokumentach: w normie PN-EN 50160 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Szczególnie ważny jest punkt dotyczący wymaganych poziomów wartości skutecznej napięcia w...

BayWa r.e. Solar Systems System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku System Dach zielony novotegra – debiut na polskim rynku

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski...

To pierwsza taka instalacja w Polsce! Nowy system montażowy na dach zielony od firmy novotegra miał swój debiut w Poznaniu na dachu jednego z biurowców. Instalację wykonała firma D3RS Czymbor, Koperski Sp.j.

De Dietrich Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie

Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie Nowoczesne i ekologiczne ogrzewanie od De Dietrich w szkole podstawowej w Dębie

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Dęba, położonej niedaleko Opoczna, zakończono innowacyjny projekt termomodernizacji budynku, w tym modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu kaskady...

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II we wsi Dęba, położonej niedaleko Opoczna, zakończono innowacyjny projekt termomodernizacji budynku, w tym modernizacji systemu ogrzewania. Dzięki zastosowaniu kaskady pomp ciepła Modena oraz kotła olejowego CFU EcoNox marki De Dietrich, szkoła stała się przykładem efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii i świadomej edukacji ekologicznej.

Impakt SA Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii

Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii Nowa rodzina zasilaczy PowerWalker UPS VFI EVS 5 kVA z magazynami energii

Seria PowerWalker VFI EVS to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca długi czas podtrzymania dzięki zastosowaniu baterii LiFePO4 o 40% mniejszej masie i wymiarach w odniesieniu do klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych....

Seria PowerWalker VFI EVS to nowa generacja zasilaczy UPS, oferująca długi czas podtrzymania dzięki zastosowaniu baterii LiFePO4 o 40% mniejszej masie i wymiarach w odniesieniu do klasycznych baterii kwasowo-ołowiowych. Zastosowana topologia podwójnej konwersji (VFI-SS-311) gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, a wyspecjalizowane układy utrzymują współczynnik mocy PF na poziomie > 0.99. Oczywiście zależy on od podłączonych urządzeń odbiorczych. Wszelkie informacje o stanie UPS widoczne są na...

leroymerlin.pl Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych

Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych Barwa światła, liczba lampek, długość łańcucha... Sprawdź, czym kierować się przy wyborze zewnętrznych lampek choinkowych

Dekoracyjne sople, migoczące figurki, kolorowe sznurki oplatające drzewka… Nastrojowe oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klimat świąt można również stworzyć w ogrodzie...

Dekoracyjne sople, migoczące figurki, kolorowe sznurki oplatające drzewka… Nastrojowe oświetlenie to jeden z ważniejszych elementów Bożego Narodzenia. Wyjątkowy klimat świąt można również stworzyć w ogrodzie lub przy wejściu do domu. Wystarczy wybrać odpowiednie lampki. Które z nich sprawdzą się na zewnątrz? Poniżej przydatne wskazówki.

warta.pl Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie

Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie Jak wybudować energooszczędny dom? Sprawdzone sposoby na ekologiczne mieszkanie

Dziś kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze. Widać to w niemal każdej dziecinie życia. Tak jest również w przypadku branży budowlanej. Domy energooszczędne i ekologiczne z roku...

Dziś kwestie związane z ochroną środowiska stają się coraz ważniejsze. Widać to w niemal każdej dziecinie życia. Tak jest również w przypadku branży budowlanej. Domy energooszczędne i ekologiczne z roku na rok cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Coraz istotniejsze dla wielu ludzi jest mieszkanie w domu, który jest zarówno oszczędny, jak i przyjazny środowisku. Warto zatem wiedzieć, na co zwrócić szczególną uwagę decydując się na budowę domu energooszczędnego.

sklep.msalamon.pl ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć?

ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć? ESP32 - co to jest? Co warto wiedzieć?

ESP32 to zaawansowany układ mikrokontrolerowy, który oferuje szeroki zakres możliwości dla projektów związanych z Internetem Rzeczy (IoT). Dzięki swojej dwurdzeniowej architekturze, komunikacji bezprzewodowej,...

ESP32 to zaawansowany układ mikrokontrolerowy, który oferuje szeroki zakres możliwości dla projektów związanych z Internetem Rzeczy (IoT). Dzięki swojej dwurdzeniowej architekturze, komunikacji bezprzewodowej, różnorodnym interfejsom komunikacyjnym oraz narzędziom programistycznym, ESP32 staje się idealnym rozwiązaniem dla wielu aplikacji. W tym artykule szczegółowo omówimy ESP32, jego funkcje komunikacyjne, interfejsy, bezpieczeństwo oraz narzędzia programistyczne. Przedstawimy również różnorodne...

Elektromontaż Rzeszów SA Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego” Bezpieczny Punkt Oświetleniowy – wyniki projektu „Badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe nad opracowaniem bezpiecznego punktu oświetleniowego”

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować...

Słupy oświetleniowe z cechami bezpieczeństwa biernego są elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego, które razem z oprawą oświetleniową zapewniają dobrą widoczność po zmroku, ale również powinny charakteryzować się cechami, które ograniczą skutki zderzenia z pojazdem oraz wtórne skutki zderzenia. Niemal wszyscy na co dzień korzystamy z różnych środków transportu: komunikacji miejskiej, samochodu, motocykla czy roweru, ale każdy z nas po opuszczeniu pojazdu czy zejściu z jednośladu staje się pieszym....

ASTAT Sp. z o.o. Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec

Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec Statyczne generatory mocy biernej SVG ASTec

Jednym z elementów Jakości Energii Elektrycznej (JEE) w zakładzie przemysłowym jest prawidłowa gospodarka mocą bierną.

Jednym z elementów Jakości Energii Elektrycznej (JEE) w zakładzie przemysłowym jest prawidłowa gospodarka mocą bierną.

GoodWe GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA

GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA GoodWe stabilizuje sieć. PREMIERA

Wysokie napięcie w sieci? GoodWe ma na to sposób! GoodWe jako pierwszy na rynku wprowadza innowacyjne rozwiązanie do swoich falowników hybrydowych z serii ET. Falownik GoodWe, w przypadku stwierdzenia...

Wysokie napięcie w sieci? GoodWe ma na to sposób! GoodWe jako pierwszy na rynku wprowadza innowacyjne rozwiązanie do swoich falowników hybrydowych z serii ET. Falownik GoodWe, w przypadku stwierdzenia zbyt wysokiego napięcia na którejkolwiek z faz, w sposób automatyczny i inteligentny przenosi produkcję na fazy z niższymi napięciami, stabilizując tym samym sieć i zapobiegając niepotrzebnemu wyłączeniu generacji.

leroymerlin.pl Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać

Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać Jak dobrać żarówki LED do różnych pomieszczeń w domu? Zobacz, na co uważać

Choć mogłoby się wydawać, że zakup żarówki LED jest prostą sprawą, która sprowadza się do wybrania modelu o odpowiednim gwincie, w praktyce jest nieco trudniej. Trzeba zwrócić też uwagę na takie aspekty...

Choć mogłoby się wydawać, że zakup żarówki LED jest prostą sprawą, która sprowadza się do wybrania modelu o odpowiednim gwincie, w praktyce jest nieco trudniej. Trzeba zwrócić też uwagę na takie aspekty jak dopasowanie mocy do wielkości i rodzaju pomieszczenia, a także wybranie odpowiedniej barwy światła. Dlatego warto sprawdzić, jak dopasować żarówki LED do kuchni, sypialni, salonu i łazienki.

Hoegert Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową?

Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową? Co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową?

Lutownica transformatorowa to profesjonalne narzędzie, niezbędne m.in. w warsztatach samochodowych i serwisach. Wydajniejsza i mocniejsza niż lutownica oporowa, pozwala na sprawne lutowanie grubych kabli...

Lutownica transformatorowa to profesjonalne narzędzie, niezbędne m.in. w warsztatach samochodowych i serwisach. Wydajniejsza i mocniejsza niż lutownica oporowa, pozwala na sprawne lutowanie grubych kabli i dużych powierzchni. Jednak nie nadaje się do wszystkiego. Aby zapewnić sobie efektywność pracy, sprawdź, co lutować, a czego nie lutować lutownicą transformatorową!

WAGO ELWAG Sp. z o.o. Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych

Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych Łączenie przewodów elektrycznych w instalacjach budynkowych

Połączenia przewodów to zagadnienie, z którym mamy do czynienia od początku istnienia instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniały się czasy, zmieniały się rodzaje przewodów, a wraz z nimi ewoluowały...

Połączenia przewodów to zagadnienie, z którym mamy do czynienia od początku istnienia instalacji elektrycznych w budynkach. Zmieniały się czasy, zmieniały się rodzaje przewodów, a wraz z nimi ewoluowały również techniki łączenia. Zróżnicowane są też normy, zwyczaje i materiały instalacyjne – w zależności od tego, jakiego kraju to dotyczy.

ASTAT Sp. z o.o. Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box Wykonywanie pomiarów w przemyśle i energetyce zawodowej analizatorami przenośnymi PQ-Box

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

Dobra jakość zasilania charakteryzuje się tym, że napięcie sieciowe faktycznie docierające do odbiorcy odpowiada napięciu sieciowemu obiecanemu przez zakład energetyczny.

ASTAT Sp. z o.o. Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart Komunikacja zdalna ze stacjonarnymi analizatorami jakości energii PQI-DA Smart

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim...

Coraz częściej podnoszonym tematem w zakresie sieci elektroenergetycznych każdego poziomu napięć oraz instalacji przemysłowych jest jakość energii elektrycznej. Jakość ta określana jest przede wszystkim przez dwa dokumenty. Pierwszy to norma PN-EN 50160:2010 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach elektroenergetycznych. Drugi to Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 819).

EC System Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision

Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision Kamery do monitoringu IP HiLook by Hikvision

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu,...

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu, jak i zaawansowaną funkcjonalnością. Nowa seria produktów otrzymała nazwę HiLook i stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekonomicznych systemów monitoringu. W poniższym artykule przybliżymy Państwu ofertę kamer IP z nowej linii.

ELEKTROMETAL SA news Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023 Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości...

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości produktowe, m.in. oświetlenie przemysłowe i przeciwwybuchowe Ex.

Redakcja news Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023

Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023 Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023

Elektromontaż Rzeszów tradycyjnie prezentował swoją ofertę podczas tegorocznych targów Energetab, które odbyły się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Elektromontaż Rzeszów tradycyjnie prezentował swoją ofertę podczas tegorocznych targów Energetab, które odbyły się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. news Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik na targach Energetab 2023! Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku...

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku – prezentowała swoją ofertę w hali A.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023 Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również...

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również nowości – takie jak np. zegar 12.B2. Na stoisku można było pobawić się w prefabrykację systemu MasterIn i wygrać puchar ufundowany przez firmę.

ORMAZABAL POLSKA news Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Ormazabal na targach ENERGETAB 2023 Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas...

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas targów ENERGETAB 2023.

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych...

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych do produkcji osprzętu, przedstawiając je w postaci nowatorskiej galerii obrazów.

Redakcja news Relpol na targach ENERGETAB 2023

Relpol na targach ENERGETAB 2023 Relpol na targach ENERGETAB 2023

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023 BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2023

Brother na Targach Energetab 2023 Brother na Targach Energetab 2023

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki...

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki etykiet dla elektryków.

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. news Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023 Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB...

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej.

Emiter Sp. z o. o. news EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

EmiterNet na targach ENERGETAB 2023! EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim...

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim rynku.

SONEL S.A. news Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023 Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła...

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła darmowe wykłady na temat praktycznego zastosowania swoich rozwiązań.

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.