elektro.info

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Nowa seria młotowiertarek Modeco Expert

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki...

Gama produktów Modeco została rozszerzona o nowe elektronarzędzia przeznaczone do wiercenia udarowego w betonie. Dzięki wydajnym mechanizmom udarowym, mocnym silnikom i pyłoszczelnym łożyskom, nowe młotowiertarki marki Modeco sprawdzą się w roli podstawowego elektronarzędzia dla wszystkich majsterkowiczów.

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure – ikona designu

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena...

Valena Allure to nowa seria osprzętu firmy Legrand, łącząca wysmakowaną awangardę i nowoczesność. Wyróżniający ją kształt ramek oraz paleta różnorodnych materiałów zachęcają do eksperymentowania. Valena Allure pomoże z łatwością przekształcić Twój dom w otoczenie pełne nowych wrażeń i stanowić będzie źródło kolejnych inspiracji.

news Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Schematy w chmurze obliczeniowej EPLAN eBuild

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone...

Na targach SPS 2019 zostanie zaprezentowane nowe oprogramowanie EPLAN eBuild do generowania schematów elektrycznych i hydraulicznych działające w chmurze obliczeniowej. Jest to oprogramowanie przeznaczone dla tych użytkowników Platformy EPLAN 2.8, którzy dopiero rozpoczynają swoje doświadczenia w środowisku rozwiązań chmurowych. Do korzystania z tego nowego oprogramowania freemium wymagana jest rejestracja w systemie EPLAN ePulse lub za pomocą Platformy EPLAN w wersji 2.8.

Przekaźnikowe elementy wykonawcze w systemach automatyki budynkowej – wskazówki doboru i zabezpieczenia

Relay actuators in building automation systems – guidelines for choice and protection

Przykład stycznika z lat 80-tych ubiegłego wieku załączający oświetlenie

Systemy automatyki budynkowej stosowane są do regulacji pracy odbiorników, w tym elektrycznych, bez konieczności ingerencji lub przy minimalnym udziale człowieka w procesie regulacji. Do najczęściej sterowanych typów odbiorników można zaliczyć odbiory oświetleniowe, rolety lub żaluzje, a także ogrzewanie. Sterowanie to może zostać zrealizowane za pomocą elementów energoelektronicznych bądź przekaźnikowych.

Zobacz także

Układy dwustanowych wyjść przekaźnikowych do zastosowania w sterownikach zabezpieczeniowych podlegających dyrektywie ATEX

Układy dwustanowych wyjść przekaźnikowych do zastosowania w sterownikach zabezpieczeniowych podlegających dyrektywie ATEX

W artykule opisano wymagania stawiane sterownikom zabezpieczeniowym podlegającym dyrektywie ATEX i pokazano przykład ich realizacji. Zaprezentowano budowę energooszczędnych obwodów dwustanowych wyjść...

W artykule opisano wymagania stawiane sterownikom zabezpieczeniowym podlegającym dyrektywie ATEX i pokazano przykład ich realizacji. Zaprezentowano budowę energooszczędnych obwodów dwustanowych wyjść przekaźnikowych przeznaczonych do zastosowania w urządzeniach towarzyszących. Obszary tematyczne tej publikacji to m.in.: automatyka, sterownik polowy, wyjścia przekaźnikowe, dyrektywa ATEX, obwody iskrobezpieczne

Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N

Funkcjonalny odpowiednik przekaźnika typu N

Urządzenia przekaźnikowe stanowią jedną z najszerszych grup urządzeń elektrycznych stosowanych na kolei. Przekaźniki wykorzystywane są w układach sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Przekaźniki prądu...

Urządzenia przekaźnikowe stanowią jedną z najszerszych grup urządzeń elektrycznych stosowanych na kolei. Przekaźniki wykorzystywane są w układach sterowania, sygnalizacji i zabezpieczeń. Przekaźniki prądu stałego najczęściej są urządzeniami elektromagnetycznymi.

Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku

Mobilne sposoby sterowania w inteligentnym budynku

W artykule o tym, że automatyka budynkowa i systemy magistralne do sterowania instalacjami i wyposażeniem technicznym budynku optymalizują procesy zarządzania oraz umożliwiają zdalne sterowanie za pośrednictwem...

W artykule o tym, że automatyka budynkowa i systemy magistralne do sterowania instalacjami i wyposażeniem technicznym budynku optymalizują procesy zarządzania oraz umożliwiają zdalne sterowanie za pośrednictwem Internetu. Inteligentny budynek, dzięki systemom KNX czy eNet powiadamiającym o stanach zagrożenia oraz dzięki wizualizacji przyspieszającym przekazywanie informacji, jest łatwiejszy w administrowaniu.

Pierwsze z nich wykorzystywane są dla prawie każdego typu odbiornika, przy czym przeważnie charakteryzują się ograniczeniem mocy sterowanej.

Drugie z nich mogą być zastosowane również do regulacji każdego z rodzaju odbiorów, ale najczęściej spotykane są w obwodach roletowych/żaluzjowych, a także ogólnego przeznaczenia, np. gniazd wtykowych.

b przekaznikowe elementy wykonawcze rys01

Rys. 1. Przykładowe podłączenie modułu przekaźnikowego LCN-R8H [1]; źródło: materiały autora

Przekaźnikowe elementy sterujące pozwalają na zarządzanie obwodami o większej mocy, przeważnie w zakresie do 16 A AC1.

Ze względu na wykorzystanie elementów z przekaźnikami do sterowania pracą obwodów silnikowych (rolety itp.) należy właściwie dobrać urządzenie wykonawcze automatyki do danego obwodu, jak i zabezpieczyć sam obwód, tak aby zapewnić długotrwałą bezawaryjną pracę instalacji. Błędny dobór może prowadzić do uszkodzenia takiego elementu i konieczności jego wymiany, co w systemach automatyki przeważnie łączy się ze znacznymi kosztami. 

Przykładowe połączenie zarówno silników, jak i oświetlenia do modułu sterującego przedstawiono na rys. 1.

b przekaznikowe elementy wykonawcze tab01

Tab. 1. Wybrane dane techniczne ośmiowyjściowego modułu przekaźnikowego LCN-R8H [1]

Pokazany jest tu moduł LCN-R8H przeznaczony do łączenia niezależnie ośmiu obwodów ogólnego przeznaczenia lub czterech napędów silnikowych. Wybrane parametry techniczne tego modułu zostały przedstawione w tab. 1.

b przekaznikowe elementy wykonawcze rys02

Rys. 2. Przykładowe podłączenie sterownika rolet TXA223 firmy Hager [2]; rys. arch. autora

Przykładem elementu wykonawczego, przeznaczonego wyłączenie do sterowania silnikami roletowymi, jest sterownik rolet TXA223 firmy Hager (rys. 2.). Pozwala on na niezależną pracę czterech sil­ników.

Dopuszczalna obciążalność prądowa sterowników

Producenci podają w katalogach albo dopuszczalne wartości prądu łączeniowego, albo mocy obciążenia w zależności od rodzaju charakteru obciążenia. Przykładowe dopuszczalne wartości obciążenia dla wyjść binarnych TXA20xB/D firmy Hager przedstawione zostały w tab. 2.

Element TXA20xB przeznaczony jest do łączenia obwodów o prądzie znamionowym do 10 A, a model TXA20xD o prądzie znamionowym 16 A wraz z możliwością łączenia skompensowanych równolegle lamp fluorescencyjnych. Literka „x” powiązana jest z liczbą wyjść danego urządzenia.

Po przeanalizowaniu tab. 2. można zauważyć, że dopuszczalne moce łączeniowe są znacznie niższe, niż wynikałoby to z wartości znamionowego prądu roboczego. Dla prądu o wartości 10 A i napięcia 230 V moc pozorna łączeniowa mogłaby wynosić 2300 VA, a dla prądu 16 A – 3680 VA. Obciążenie w postaci lamp żarowych lub halogenowych ma charakter rezystancyjny, zapewne o współczynniku mocy nie gorszym niż 0,95. Można by domniemywać, że dla tego typu obwodów dopuszczalna moc czynna załączana będzie odpowiadać mocy pozornej.

b przekaznikowe elementy wykonawcze tab02

Tab. 2. Zależność dopuszczalnej mocy obciążenia od rodzaju zainstalowanego rodzaju lampy dla sterownika TXA20xB/D firmy Hager [2]

Dla niektórych rodzajów zainstalowanego obciążenia istnieje niewielka różnica w mocy obciążenia pomiędzy dwoma przedstawionymi urządzeniami. Dodatkowo tylko wyjście binarne TXA20xD umożliwia łączenie skompensowanych lamp fluorescencyjnych. Lampy te charakteryzują się tym, że przy załączaniu może pojawić się impuls prądowy o wartości szczytowej większej niż prąd znamionowy lampy. Przy wyłączaniu natomiast może pojawić się przepięcie łączeniowe, którego wartość szczytowa kilkukrotnie przekracza wartość napięcia zasilającego [3].

Ze względu na te niekorzystne warunki należy zastosować aparat łączeniowy pozwalający na sterowanie tego typu odbiornikami lub w znacznym zakresie obniżyć moc załączanych elementów. Dla lamp energooszczędnych obniżenie dopuszczalnej wartości mocy załączanych źródeł jest jeszcze większe. Dla opisywanych elementów jest to nie więcej niż 12% mocy znamionowej pozornej dla pojedynczego wyjścia sterującego.

Jak pokazano w tab. 1., producenci mogą podawać kategorię użytkowania dla danego elementu wykonawczego.

b przekaznikowe elementy wykonawcze tab03

Tab. 3. Warunki załączania i wyłączania w zależności od kategorii użytkowania [4]

Kategoria ta jest szczególnie istotna przy łączeniu obwodów o charakterze indukcyjnym, na przykład zawierających silnikowe sterowniki rolet. Szczegółowe warunki załączania i wyłączania w zależności od kategorii użytkowania przedstawiono w tab. 3.

 Kategoria AC1 odnosi się do łączenia obwodów bezindukcyjnych lub o małej indukcyjności (np. piece oporowe), AC2 – łączenie silników pierścieniowych, AC3 – łączenie silników klatkowych i AC4 – łączenie silników klatkowych (rozruch, rewersowanie, hamowanie przeciwprądem, impulsowanie). Szczególnie istotnym parametrem mającym wpływ na dopuszczalną obciążalność sterowników będzie stosunek prądu załączanego do znamionowego łączeniowego Ic/Ie.

Dobór sterowników

Rozpatrzony zostanie przypadek doboru dla elementu LCN-R8H. Pod uwagę należy wziąć nie tylko maksymalną wartość prądu znamionowego roboczego, ale również zastosowany materiał stykowy i maksymalny (szczytowy) prąd włączania.

Obecnie najczęściej stosowane materiały stykowe w niskonapięciowych przekaźnikach prądu przemiennego to spieki srebra z:

 • niklem AgNi,
 • tlenkiem kadmu AgCdO
 • tlenkiem cyny AgSnO2.

Właściwości poszczególnych materiałów są następujące [5, 6]:

 • AgNi: wykazuje małą wędrówkę materiału, jest nieodporny na działanie siarki i jej związków oraz jest skłonny do tworzenia tlenków,
 • AgCdO: materiał wrażliwy na siarkę, cechuje się odpornością na spawanie, jego zastosowanie sprzyja procesowi gaszenia łuku elektrycznego, jest też odporny na wędrówkę materiału,
 • AgSnO2: materiał odznacza się wysoką stabilnością termiczną i odpornością na wędrówkę materiału, cechuje się stabilną rezystancją przejścia zestyku.

Dla rozpatrywanego sterownika zastosowano jako materiał stykowy spieki srebra z tlenkiem cyny (AgSnO2).

Dla ośmiowyjściowego modułu przekaźnikowego LCN-R8H prąd znamionowy wynosi 16 A w kategorii AC1. Gdyby do wyjścia takiego modułu został podłączony odbiornik o kategorii użytkowania wyższej, to prąd pojawiający się przy rozruchu byłby wielokrotnie większy niż znamionowy prąd roboczy (tab. 4.).

b przekaznikowe elementy wykonawcze tab04

Tab. 4. Zależność prądu rozruchowego od kategorii użytkowania przy założeniu, że prąd znamionowy łączeniowy wynosi 16 A

Na podstawie wartości przedstawionych w tab. 4. można jednoznacznie stwierdzić, że niedopuszczalne jest zasilanie odbiornika o znacznym prądzie rozruchowym i niskim współczynniku mocy do wyjścia omawianego sterownika. Próba załączenia w takim przypadku najprawdopodobniej skończy się natychmiastowym uszkodzeniem elementu.

Należy tak dobrać moc odbiornika, aby sterownik mógł bez problemu dokonać operacji łączeniowych, a także pracować w sposób bezawaryjny przez długi czas. W tym celu należy uwzględnić zastosowany materiał stykowy w danym sterowniku oraz powiązaną z nim wartość maksymalnego prądu załączanego.

Uwzględnienie wartości maksymalnego prądu załączanego nastręcza pewien problem jego interpretacji. Pojawia się pytanie, czy określa on wartość skuteczną, czy szczytową prądu występującą przy załączaniu?

W analizie przedstawionej w tab. 5. zaprezentowane zostały wyniki obliczeń dla obu możliwości. Obliczony został znamionowy prąd roboczy urządzenia elektrycznego, dla danej kategorii użytkowania, który ze względu na dopuszczalny prąd rozruchowy można bezpiecznie zasilić z przykładowego sterownika. Prąd ten został wyznaczony dla dwóch przypadków:

 • po pierwsze (Inc) dla przypadku, kiedy prąd maksymalny załączalny określa wartość skuteczną prądu,
 • po drugie (Inp) dla przypadku, kiedy prąd maksymalny załączalny określa wartość szczytową prądu.
b przekaznikowe elementy wykonawcze tab05

Tab. 5. Wartości prądu znamionowego roboczego urządzenia, w zależności od kategorii użytkowania i od dopuszczalnej wartości maksymalnego prądu załączanego

Na przykład chcielibyśmy podłączać do naszego sterownika odbiornik o prądzie rozruchowym 8 In (AC3) i prądzie znamionowym roboczym 8 A. Zakładamy, że interesuje nas wartość Inp, a więc odnosząca się do wartości szczytowej prądu. Po analizie danych można stwierdzić, że takiego odbiornika nie możemy zasilić z wybranego sterownika.

b przekaznikowe elementy wykonawcze rys03

Rys. 3. Trwałość łączeniowa przekaźników, w funkcji mocy obciążenia, częstość łączeń: 600 cykli/h, Relpol [7]

b przekaznikowe elementy wykonawcze rys04

Rys. 4. Współczynnik redukcji trwałości łączeniowej przekaźników dla indukcyjnych obciążeń prądu przemiennego, Relpol [7]

Zasilanie odbiorników o różnych współczynnikach mocy wiąże się również ze zmniejszeniem trwałości łączeniowej przekaźników. Przykładowa trwałość łączeniowa, w funkcji mocy obciążenia, przedstawiona została na rys. 3. Trwałość ta wyznaczona jest dla kategorii AC1 i wykazuje silną zależność od mocy załączanej (przy ograniczeniu liczby cykli łączeniowych do 600 cykli/h).

Minimalna trwałość łączeniowa występuje dla maksymalnej mocy obciążenia i wynosi 0,7·105 [7]. Zasilając odbiornik kategorii AC-3, czyli o współczynniku mocy nawet na poziomie 0,45 (tab. 3.), trwałość ta ulega zmniejszeniu. Zależność ta jest nieliniowa i została przedstawiona dla dwóch różnych producentów przekaźników (rys. 4. i rys. 5.).

Dla współczynnika mocy 0,45 współczynnik redukcji odczytany z wykresów jest równy 0,75. Oznacza to, że maksymalna trwałość łączeniowa zmniejsza się o 25% i wynosi w przybliżeniu 0,5·105.

b przekaznikowe elementy wykonawcze rys05

Rys. 5. Redukcja współczynnika obciążenia przekaźników w funkcji cos φ, Finder [8]

Przykładowo dla odbiornika kategorii AC-4 o prądzie znamionowym 5 A (tab. 5.) i współczynniku mocy 0,45 trwałość łączeniowa prezentuje się w sposób następujący. Z rys. 3. odczytujemy maksymalną liczbę łączeń dla mocy 1150 VA (5 A · 230 V), która jest równa w przybliżeniu 5·105.

Uwzględniając współczynnik redukcji dla wskazanego współczynnika mocy z rys. 4., który wynosi 0,75, otrzymujemy maksymalną liczbę łączeń na poziomie 3,75·105.

Rozważania te prowadzą do następujących wniosków:

 • kategoria użytkowania odbiornika wpływa na maksymalną moc obciążenia przekaźnika,
 • rodzaj materiału stykowego zastosowanego w przekaźniku ogranicza w znacznym stopniu możliwości łączeniowe sterownika,
 • łączenie odbiorników o charakterze innym niż AC-1 zmniejsza trwałość łączeniową przekaźnika.

Z tych powodów dobór rodzaju sterownika dla danego obciążenia powinien zostać pogłębiony o dodatkowe czynniki, takie jak: prąd rozruchowy, czas trwania rozruchu czy też materiał stykowy. Rozwiązania problemu doboru sterownika ze względu na dopuszczalną obciążalność mogą być następujące. Można zwiększyć prąd znamionowy roboczy sterownika, zamiast urządzenia o prądzie 4 A wybrać element wykonawczy z wyższą wartością tego parametru (np. 16 A).

Takie rozwiązanie w sposób bezpośredni zwiększa koszty instalacji oraz ewentualne koszty wymiany uszkodzonego przekaźnika.

Inne rozwiązanie może polegać na wykorzystaniu styczników pośredniczących, które będą załączane przez sterownik. Pozwala to na ograniczenie prądu znamionowego roboczego sterownika. Jednocześnie w przypadku łączenia odbiorników o znacznym prądzie rozruchowym ciężar tego procesu spada na stycznik.

Jeżeli nastąpi uszkodzenie elementu łączeniowego, to jego wymiana okaże się tańsza i prostsza niż wymiana całego sterownika. Wadą takiego rozwiązania jest wzrost rozmiaru rozdzielnicy elektrycznej oraz w pewnym stopniu skomplikowanie połączeń wewnątrz niej.

Dobór zabezpieczeń przetężeniowych

W celu ochrony od skutków zwarć i przeciążeń w obwodach ze sterownikami stosuje się wyłączniki nadmiarowoprądowe (instalacyjne). Obowiązek ten wynika z rozporządzenia [9]. Charakterystyki pasmowe wyłączników instalacyjnych przedstawiono na rys. 6.

b przekaznikowe elementy wykonawcze rys06

Rys. 6. Charakterystyki pasmowe wyłączników instalacyjnych B, C i D [10]

Podstawowymi kryteriami doboru zabezpieczenia przetężeniowego będzie jego prąd znamionowy roboczy i charakterystyka czasowo-prądowa. W odniesieniu do wartości prądu rozruchowego przedstawionego w tab. 3. dla poszczególnych kategorii użytkowania dobór zabezpieczenia będzie następujący:

 • dla kategorii AC-1 – wyłącznik o charakterystyce B,
 • AC-2 – C
 • oraz dla AC-3 i AC-4 wyłącznik o charakterystyce D.

Dobór ten jest uzależniony od maksymalnej wartości prądu rozruchowego odbiornika, który nie spowoduje zadziałania zabezpieczenia w warunkach normalnej bezawaryjnej pracy. Ograniczy to ilość zbędnych zadziałań zabezpieczenia.

Wybór zabezpieczenia ze względu na wartość znamionowego prądu roboczego, na podstawie wartości przedstawionych w tab. 5. (w odniesieniu do prądu Inp), przedstawia się następująco:

 • dla kategorii AC-1 prąd znamionowy zabezpieczenia to 16 A,
 • dla AC-2 – 13 A,
 • dla AC-3 – 10 A,
 • i ostatecznie dla AC-4 – 6 A.

Wybór charakterystyki pasmowej zabezpieczenia wpływa na ilość energii przenoszonej podczas załączania obwodu zwartego [11], a tym samym może mieć wpływ na groźne w skutkach następstwa dla układu stykowego łącznika.

Podsumowanie

Właściwy dobór przekaźnikowych elementów systemów automatyki budynkowej powinien obejmować, między innymi, następujące kryteria: prąd znamionowy obciążenia, charakter pracy odbiornika czy wartość prądu rozruchowego.

Właściwy dobór zależny jest również od materiału stykowego zastosowanego w przekaźniku. Należy również właściwie dobrać zabezpieczenie przetężeniowe, w postaci wyłącznika instalacyjnego.

Niewłaściwy wybór jednego z tych elementów może prowadzić do ograniczenia żywotności danej instalacji i/lub przerw w jej działaniu związanych ze zbędnym działaniem zabezpieczenia.

Literatura

 1. LCN, Katalog produktów, 2012/2013.
 2. Hager, Osprzęt elektroinstalacyjny + Automatyka budynkowa, katalog, 2013.
 3. A. Książkiewicz, A. Kamińska, Łączenie źródeł światła sterownikami KNX, XI Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich: „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”, Poznań 2008.
 4. PN-EN 60947-4.1, 2006.
 5. A. Książkiewicz, J. Janiszewski, Low voltage relay contact resistance change influence by short-circuit current, Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability, 17(4)/2015, s. 600–603.
 6. A. Książkiewicz, Comparision of selected contact materials used in low-voltage relays, Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering, 82/2015, Poznań, s. 207–212.
 7. Relpol, Przekaźniki, katalog, 2015.
 8. Finder, Przekaźniki, katalog, 2013.
 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r., nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
 10. B. Lejdy, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2005.
 11. A. Książkiewicz, Selektywna praca wyłączników instalacyjnych podczas zwarć, „elektro.info” 9/2015, s. 26–30.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego...

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego posiadacza domu. Co więcej, zgodnie z prawem, po roku 2020 będzie to konieczność w każdym nowo powstałym budynku.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.