elektro.info

Rodzaj prac objętych nadzorem: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem socjalnym

Rodzaj budynku: budynek użyteczności publicznej lub biurowy

Powierzchnia budynku: 600m²

Informacje dodatkowe: Poszukuję kierownika budowy na zadanie "Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2"
Wymagania:
- uprawnienia do kierowania budowy w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, posiadający min. 3 lata doświadczenia, - wykształcenie wyższe, techniczne – mgr inż. budownictwa, - bardzo dobra znajomość lokalnego rynku inwestorów, dostawców materiałów i usług budowlanych - osoba posiadająca bardzo dobre kontakty w tych środowiskach, - bardzo dobra orientacja dotycząca cen materiałów i usług na lokalnym rynku, - posiadanie niezbędnych uprawnień budowlanych, - umiejętność wyceny całej inwestycji oraz weryfikacji wycen ofertowych dla usług i materiałów, - doświadczenie na stanowisku kierowniczym, umiejętności sterowania kapitałem ludzkim i finansowym w trakcie całego procesu realizacji inwestycji, - umiejętność oceny stanu budowy pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich

Termin skorzystania z oferty: możliwy od zaraz