elektro.info

Rodzaj prac objętych nadzorem: wykonanie przebudowy lub nadbudowy obiektu

Rodzaj budynku: budynek użyteczności publicznej lub biurowy

Powierzchnia budynku: 301-500m²

Informacje dodatkowe: Poszukiwani: inspektorzy nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych oraz instalacji sanitarnych.
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe oraz przebudowa i remont istniejących pomieszczeń w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przy ul.••••••••••••••••
w Szczecinie (dz. geodezyjna nr 9, obręb 1029) na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie. Przebudowa ma na celu przystosowanie pomieszczeń dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Pomieszczenia stanowią część strychu w południowo-wschodniej części budynku od ul.••••••••••.

Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca