elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Elektrobud SA | 2022-09-09
Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii

Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

treść sponsorowana

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy muszą bardzo skrupulatnie i odpowiedzialnie podchodzić do zarządzania swoimi zakładami pracy – ich codzienne sprawne funkcjonowanie to klucz do odniesienia sukcesu. Szczególnie odnosi się to do zakładów, których działanie w dużej mierze opiera się na dysponowanej przez firmę energii elektrycznej: nawet mała awaria prądu może spowodować skutki, które odbiją się negatywnie na prosperowaniu przedsiębiorstwa. Aby zapobiec takim sytuacjom, firma Elektrobud SA przygotowała nowoczesne rozwiązanie w postaci wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która zapewni optymalny przepływ energii w zakładzie pracy. Dowiedz się więcej >>

Stacja transformatorowa w hali przemysłowej? Tylko ICZ-E

U podstaw zaprojektowania przemysłowej, wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E leżała idea, aby stworzyć stację, którą można umieścić wewnątrz budynku, jak najbliżej urządzeń elektrycznych. Takie rozwiązanie pozwala do minimum ograniczyć straty energii generowane przez tradycyjne stacje transformatorowe – słupowe i kontenerowe. Ale nie jest to jedyna zaleta wnętrzowej stacji transformatorowej  ICZ-E, produkowanej przez polską firmę Elektrobud SA. Została ona opracowana specjalnie do zastosowania w halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach zamkniętych, bo nie tylko zmniejsza straty energii, ale ma też kompaktowe, niewielkie wymiary, jest proekologiczna i łatwo ją dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Ograniczenie strat w przesyle energii

Standardowym wyposażeniem tradycyjnej stacji elektroenergetycznej są transformatory bądź przekształtniki prądu stałego na prąd przemienny i w odwrotnym kierunku. To, co wyróżnia stworzoną przez Elektrobud stację transformatorową, to Inteligentne Centrum Zarządzania Energią (ICZ-E), czyli innowacyjny system, który zdecydowanie odbiega od tradycyjnych form, jakimi są stacje słupowe czy betonowe. Przede wszystkim zastosowanie tego rodzaju wnętrzowej stacji transformatorowej pozwala zredukować koszty budowy zaplecza elektroenergetycznego, a także zniwelować straty cieplne.

Stara idea instalacji stacji transformatorowej polega na wybudowaniu jej w obrębie działki i podłączeniu kablami średniego napięcia do sieci energetycznej, skąd następnie kablami niskiego napięcia energia elektryczna jest dostarczana do końcowego odbiorcy. Jest to rozwiązanie obarczone dużymi kosztami wykonania oraz mierzalnymi stratami energii elektrycznej, zwłaszcza gdy odległość stacji transformatorowej od budynku, do którego doprowadzana jest energia, wynosi kilkaset metrów. Do tej pory mało kto zastanawiał się nad opłacalnością tego typu przyłącza. Teraz, gdy ceny energii poszybowały w górę, trzeba jednak to wszystko skrupulatnie liczyć i wybrać lepsze, nowoczesne rozwiązanie.

Tę wnętrzową stację można umieścić na przestrzeni całego zakładu produkcyjnego – na dowolnej jego powierzchni, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Urządzenie ze względu na zaprojektowaną konstrukcję można także zaimplementować w innych miejscach. W celu właściwego zagospodarowania przestrzeni zakładu pracy możliwe będzie umiejscowienie stacji transformatorowej tuż pod zadaszeniem budynku, a także bezpośrednio na dachu. Tak innowacyjne i elastyczne rozwiązanie, daje klientom szansę dostosować  je w zależności od ich potrzeb i wedle własnych gustów co do aranżacji przestrzeni. Najlepsze stacje transformatorowe przez nas oferowane powinny sprzyjać sprawniejszemu działaniu wewnątrz placówki.

Mniej kabli – więcej oszczędności

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E wymaga znacznie mniejszej ilości kabli, jak również skróconej ich długości, co ma duże przełożenie na oszczędności energii. Dzięki nowoczesnej, innowacyjnej stacji transformatorowej ICZ-E można do minimum ograniczyć straty w przesyle energii elektrycznej, która przy użyciu tradycyjnych stacji do przepływu prądu nagrzewa kable, w wyniku czego energia w dużej mierze przekształcana jest w ciepło, generując zbędne koszty. Jednym ze sposobów ich obniżenia jest zredukowanie do minimum odległości pomiędzy stacją transformatorową a zakładem produkcyjnym, poprzez umieszczenie stacji transformatorowej wewnątrz hali produkcyjnej, tak aby znajdowała się jak najbliżej maszyn i urządzeń elektrycznych. Jednak nie wszystkie stacje transformatorowe mogą być przeniesione do wnętrza budynków – tylko stacje wnętrzowe mogą znajdować się w hali produkcyjnej. Funkcję taką spełniają właśnie specjalistyczne stacje transformatorowe ICZ-E. Zastosowanie ICZ-E eliminuje konieczność zakupu drogich kabli niskiego napięcia, które zastępujemy tanimi kablami średniego napięcia. Sprawdź naszą ofertę >>

Różnica w zmniejszeniu strat w przesyle energii elektrycznej, jaką uzyskuje się przy wykorzystaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E w porównaniu do standardowej stacji transformatorowej, jest diametralna. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E generuje o wiele niższe straty ciepła niż tradycyjne stacje trafo (zarówno kontenerowe, jak i słupowe). Przedsiębiorca stosujący stację transformatorową ICZ-E do zasilania swojego zakładu, zużywa o ok. 20% mniej energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

Parametry techniczne stacji transformatorowej ICZ-E

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest produkowana w typoszeregu 100, 250, 400, 630, 800 kVA. Jest urządzeniem kompaktowym, mogącym zawierać w sobie cztery zintegrowane elementy tworzące jedną całość:

  • rozdzielnicę średniego napięcia,
  • transformator żywiczny zgodny z normą Eco Design EU 548/2014
  • rozdzielnicę niskiego napięcia,
  • baterię kondensatorów.
Stacje transformatorowe ICZ-E idealne rozwiązanie dla hal przemysłowych

Stacje transformatorowe ICZ-E to idealne rozwiązanie, które łączy użyteczność z pozytywnym efektem wizualnym

Ochrona przed pożarem

Zgodnie z kwalifikacją odporności pożarowej według § 212, ustęp 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wnętrzowa stację transformatorową ICZ‑E kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej E. Dla wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E nie trzeba wyznaczać strefy pożarowej, stacja może być zlokalizowana w dowolnym miejscu w obiekcie. Generowany przez nią poziom hałasu i drgań nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w sąsiedztwie. Stacja transformatorowa ICZ-E ma przygotowane miejsca do przyłączenia zewnętrznych kanałów wentylacji wymuszonej (nawiewnej/ wywiewnej). Przewidziano możliwość zabudowy układu SZR w stacji transformatorowej ICZ-E dla potrzeb zasilania rezerwowego oraz przyłączenia zespołu prądotwórczego. Opcjonalnie można wbudować zdalny monitoring z wizualizacją pracy stacji transformatorowej, tj. poboru mocy, zdalnego otwarcia/zamknięcia wyłącznika głównego, wyłączenie napięcia, czy „zrzutu mocy”. Obudowa stacji transformatorowej ICZ-E jest wykonana w stopniu ochrony obudowy (kodzie IP) od IP41 do IP54. Metalowa obudowa stacji transformatorowej ICZ-E stanowi także ekran dla promieniowania elektromagnetycznego.

Komfortowa obsługa

Przemysłowe stacje transformatorowe ICZ-E dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sterowania mogą być zdalnie nadzorowane, dzięki czemu są praktycznie bezobsługowe. Ich obsługa sprowadza się do okresowych przeglądów i konserwacji, co znacznie obniża koszty eksploatacji. Jakość stacji potwierdzona jest Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nr DN/313/2014. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E zostały opatentowane pod numerem 14690 w Unii Europejskiej. 

Odwiedź naszą stronę >>

Zalety nie bez znaczenia: estetyka i kompaktowe wymiary

Praktyczny wymiar zamontowania stacji transformatorowych ICZ-E i odnoszone z tego wymierne korzyści finansowe idą w parze z wysokim poziomem estetyki wykonania oraz przemyślaną lokalizacją urządzenia. Dzięki możliwości przyłączenia stacji w obrębie hali produkcyjnej – bądź na jej dachu – można zdecydowanie lepiej zagospodarować przestrzeń zakładu produkcyjnego, a także poprawić wygląd jego otoczenia. W zależności od potrzeb spółka Elektrobud SA daje swoim klientom możliwość zakupu zarówno parterowej, jak i piętrowej stacji transformatorowej ICZ-E. Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E parterowej to: wysokość – 2,4 m, szerokość – 2,6 m, głębokość – 2,3 m. Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E piętrowej: wysokość – 4,5 m, szerokość – 3,0 m, głębokość – 1,6 m.

Kompaktowe wymiary sprawiają, że ulokowanie stacji nie stanowi większego problemu, gdyż ustawić ją można w dowolnym miejscu – zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego dachu. Stacje transformatorowe ICZ-E to idealne rozwiązanie, które łączy użyteczność z pozytywnym efektem wizualnym. Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii.

Kompaktowe wymiary stacji tranformatorowej

Kompaktowe wymiary sprawiają, że ulokowanie stacji nie stanowi większego problemu, gdyż ustawić ją można w dowolnym miejscu – zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego dachu

Proekologiczna technologia

Przemysłowa stacja transformatorowa ICZ-E realizuje strategię „Europa 2020 – gospodarka niskoemisyjna” poprzez zmniejszenie zużycia energii – już samo jej zastosowanie zamiast stacji tradycyjnej jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym i przyjaznym środowisku. Jednak decydując się na montaż wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, przyczyniamy się również do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ponieważ w procesie produkcji tego urządzenia zastosowano surowce i technologie bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Dodatkowo dzięki uniwersalności wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E jest ona wyposażona w transformatory żywiczne. Redukuje to do minimum zanieczyszczenie środowiska, jakie może wywołać olej wydostający się z transformatora olejowego, bardzo często montowanego w klasycznych stacjach kontenerowych oraz w słupowych stacjach transformatorowych. Warto też pamiętać o tym, że produkcja energii elektrycznej związana jest z emisją CO2, SO2, NO2 oraz pyłów. Zastosowanie w celu dostarczania energii wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E spowoduje zmniejszenie emisji każdego z tych zanieczyszczeń.

Indywidualny projekt, dostosowany do klienta

Modułowa budowa wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E umożliwia ich łatwą rozbudowę, zapewnia mobilność, a także lepsze zagospodarowanie terenu wokół zakładu produkcyjnego. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E mogą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta – zespół projektowy firmy Elektrobud SA pomaga klientom stworzyć plan zagospodarowania wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E wewnątrz budynku, w hali produkcyjnej lub na dachu; realizowane są także rozwiązania i instalacje nietypowe.

Dla każdego klienta firma Elektrobud SA jest w stanie wyliczyć wymierną korzyść finansową, uzyskaną dzięki zamontowaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E. Firma zajmuje się również pomocą przy załatwianiu wszystkich wymaganych formalności. Producent zapewnia dostawę urządzeń, ich profesjonalny montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku starych stacji transformatorowych możliwa jest również ich modernizacja, która pozwoli ograniczyć straty energii elektrycznej oraz przyniesie wymierne korzyści finansowe.

WARTO WIEDZIEĆ!

Zastosowanie nowoczesnego zasilania zakładu produkcyjnego poprzez stację transformatorową ICZ-E daje wymierne korzyści w postaci:

  • obniżenia kosztów budowy sieci elektroenergetycznej doprowadzającej energię elektryczną do maszyn poprzez zmniejszenie długości, ilości i przekrojów kabli niskiego napięcia,
  • obniżenia comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych dzięki ograniczeniu do minimum strat cieplnych w przesyle energii elektrycznej poprzez zmniejszenie długości kabli zasilających.

Przyjrzyj się ofercie firmy Elektrobud S. A. oraz kup najlepsze i tanie stacje transformatorowe ICZ-E – kompleksowe rozwiązanie, które całościowo przełoży się na działanie zakładu pracy, naturalny wydźwięk otaczającego środowiska, a także da realną korzyść pracodawcy i firmie w postaci dodatkowych uzyskanych oszczędności. Zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Dopełnimy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ

Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ

Stacja kontenerowa SKm/BEK/NZ. Zobacz szczegóły techniczne.

Stacja kontenerowa SKm/BEK/NZ. Zobacz szczegóły techniczne.

Najnowsze produkty i technologie

EC System Kamery do monitoring IP - HiLook by Hikvision

Kamery do monitoring IP - HiLook by Hikvision Kamery do monitoring IP - HiLook by Hikvision

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu,...

W bieżącym roku 2023 firma Hikvision dostosowała swoją ofertę, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów indywidualnych. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania, które cechują się zarówno prostotą montażu, jak i zaawansowaną funkcjonalnością. Nowa seria produktów otrzymała nazwę HiLook i stanowi idealne rozwiązanie dla osób poszukujących innowacyjnych rozwiązań z zakresu ekonomicznych systemów monitoringu. W poniższym artykule przybliżymy Państwu ofertę kamer IP z nowej linii.

ELEKTROMETAL SA news Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023 Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości...

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości produktowe, m.in. oświetlenie przemysłowe i przeciwwybuchowe Ex.

Redakcja news Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023

Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023 Elektromontaż Rzeszów na targach Energetab 2023

Elektromontaż Rzeszów tradycyjnie prezentował swoją ofertę podczas tegorocznych targów Energetab, które odbyły się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Elektromontaż Rzeszów tradycyjnie prezentował swoją ofertę podczas tegorocznych targów Energetab, które odbyły się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych...

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych do produkcji osprzętu, przedstawiając je w postaci nowatorskiej galerii obrazów.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023 Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również...

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również nowości – takie jak np. zegar 12.B2. Na stoisku można było pobawić się w prefabrykację systemu MasterIn i wygrać puchar ufundowany przez firmę.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. news Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik na targach Energetab 2023! Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku...

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku – prezentowała swoją ofertę w hali A.

ORMAZABAL POLSKA news Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Ormazabal na targach ENERGETAB 2023 Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas...

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas targów ENERGETAB 2023.

Redakcja news Relpol na targach ENERGETAB 2023

Relpol na targach ENERGETAB 2023 Relpol na targach ENERGETAB 2023

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023 BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2023

Brother na Targach Energetab 2023 Brother na Targach Energetab 2023

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki...

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki etykiet dla elektryków.

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. news Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023 Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB...

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej.

Emiter Sp. z o. o. news EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

EmiterNet na targach ENERGETAB 2023! EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim...

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim rynku.

SONEL S.A. news Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023 Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła...

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła darmowe wykłady na temat praktycznego zastosowania swoich rozwiązań.

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Riello Delta Power Sp. z o.o. Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków...

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w jednej z kluczowych dla polskiego systemu energetycznego elektrowni w Polsce północno-zachodniej.

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji news Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć Sekcja SPAE KIGEiT.  Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD -  Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami...

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych. Należą do niej firmy: ABB Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane...

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb i bardzo rygorystycznych wymagań. W artykule przedstawiamy dostępne na rynku rozwiązania i wskazujemy ich najmocniejsze strony.

Lantre 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm....

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm. Oczywiście mają rację! Jednak aby tak się stało, należy o nią odpowiednio zadbać. Warto pamiętać, że to użytkownik ma największy wpływ na żywotność baterii w swoim iPhone. W poniższym materiale zostaną przedstawione wskazówki, jak dbać o baterię w iPhone, by zapewnić długi czas pracy.

De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory...

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory słoneczne De Dietrich, możesz cieszyć się ciepłą wodą przez cały rok.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze...

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze łączeniowej, przetwarzaniu energii i monitorowaniu parametrów zasilania prezentuje kolejną wersję urządzeń SUNSYS HES XXL, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie dla systemów dużych mocy.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Może jednak magazynować?

Może jednak magazynować? Może jednak magazynować?

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie...

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie wiatrowe może budzą ciągle lokalne kontrowersje, bo krajobrazu raczej nie upiększają, a przy tym mogą naprzykrzać się wydawanymi odgłosami, o tyle instalacje przetwarzające energię słoneczną, jeśli są dobrane i wykonane w sposób przemyślany, potrafią nawet dyskretnie komponować się z otoczeniem,...

Grupa Pracuj S.A. Jak mówić o swoich słabych stronach?

Jak mówić o swoich słabych stronach? Jak mówić o swoich słabych stronach?

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas...

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas spotkań kwalifikacyjnych. Co zrobić, gdy rozmówca zadaje pytanie o Twoje słabe strony? Jak wybrnąć z sytuacji i zachować pozytywny wizerunek? Oto garść przydatnych porad.

Tomasz Gorzelańczyk, Marcin Szkudniewski – SONEL S.A. Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych...

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Większa świadomość społeczna oraz branie odpowiedzialności rządów poszczególnych państw za otaczający nas klimat wymusza przesunięcie sektora energetycznego w stronę zielonej energii. Ponadto technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Jeśli dodamy do tego nieustanny...

Taurus Sea Power 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić! 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań...

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań szczególnie rzuca się w oczy – oto subiektywne spojrzenie na 3 z nich.

AUTOMATION TECHNOLOGY Sp. z o.o. Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology – nowy gracz na rynku Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy! BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku...

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku fotowoltaicznego.

De Dietrich Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne...

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne Baxi, dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu zaawansowanych technologii, skutecznie pomagają w efektywnym ogrzewaniu domu.

Domitech Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich...

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich baterie są w stanie zapewnić możliwość ciągłej pracy bez potrzeby ich ciągłego ładowania. W jakie zatem narzędzia akumulatorowe powinien wyposażyć się każdy szanujący się profesjonalista?

Domitech Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką? Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również...

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również jej czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Który zatem wariant lasera krzyżowego wybrać – zielony czy czerwony?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.