elektro.info

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Elektrobud SA | 2022-09-09
Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii

Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

treść sponsorowana

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy muszą bardzo skrupulatnie i odpowiedzialnie podchodzić do zarządzania swoimi zakładami pracy – ich codzienne sprawne funkcjonowanie to klucz do odniesienia sukcesu. Szczególnie odnosi się to do zakładów, których działanie w dużej mierze opiera się na dysponowanej przez firmę energii elektrycznej: nawet mała awaria prądu może spowodować skutki, które odbiją się negatywnie na prosperowaniu przedsiębiorstwa. Aby zapobiec takim sytuacjom, firma Elektrobud SA przygotowała nowoczesne rozwiązanie w postaci wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która zapewni optymalny przepływ energii w zakładzie pracy. Dowiedz się więcej >>

Stacja transformatorowa w hali przemysłowej? Tylko ICZ-E

U podstaw zaprojektowania przemysłowej, wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E leżała idea, aby stworzyć stację, którą można umieścić wewnątrz budynku, jak najbliżej urządzeń elektrycznych. Takie rozwiązanie pozwala do minimum ograniczyć straty energii generowane przez tradycyjne stacje transformatorowe – słupowe i kontenerowe. Ale nie jest to jedyna zaleta wnętrzowej stacji transformatorowej  ICZ-E, produkowanej przez polską firmę Elektrobud SA. Została ona opracowana specjalnie do zastosowania w halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach zamkniętych, bo nie tylko zmniejsza straty energii, ale ma też kompaktowe, niewielkie wymiary, jest proekologiczna i łatwo ją dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Ograniczenie strat w przesyle energii

Standardowym wyposażeniem tradycyjnej stacji elektroenergetycznej są transformatory bądź przekształtniki prądu stałego na prąd przemienny i w odwrotnym kierunku. To, co wyróżnia stworzoną przez Elektrobud stację transformatorową, to Inteligentne Centrum Zarządzania Energią (ICZ-E), czyli innowacyjny system, który zdecydowanie odbiega od tradycyjnych form, jakimi są stacje słupowe czy betonowe. Przede wszystkim zastosowanie tego rodzaju wnętrzowej stacji transformatorowej pozwala zredukować koszty budowy zaplecza elektroenergetycznego, a także zniwelować straty cieplne.

Stara idea instalacji stacji transformatorowej polega na wybudowaniu jej w obrębie działki i podłączeniu kablami średniego napięcia do sieci energetycznej, skąd następnie kablami niskiego napięcia energia elektryczna jest dostarczana do końcowego odbiorcy. Jest to rozwiązanie obarczone dużymi kosztami wykonania oraz mierzalnymi stratami energii elektrycznej, zwłaszcza gdy odległość stacji transformatorowej od budynku, do którego doprowadzana jest energia, wynosi kilkaset metrów. Do tej pory mało kto zastanawiał się nad opłacalnością tego typu przyłącza. Teraz, gdy ceny energii poszybowały w górę, trzeba jednak to wszystko skrupulatnie liczyć i wybrać lepsze, nowoczesne rozwiązanie.

Tę wnętrzową stację można umieścić na przestrzeni całego zakładu produkcyjnego – na dowolnej jego powierzchni, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Urządzenie ze względu na zaprojektowaną konstrukcję można także zaimplementować w innych miejscach. W celu właściwego zagospodarowania przestrzeni zakładu pracy możliwe będzie umiejscowienie stacji transformatorowej tuż pod zadaszeniem budynku, a także bezpośrednio na dachu. Tak innowacyjne i elastyczne rozwiązanie, daje klientom szansę dostosować  je w zależności od ich potrzeb i wedle własnych gustów co do aranżacji przestrzeni. Najlepsze stacje transformatorowe przez nas oferowane powinny sprzyjać sprawniejszemu działaniu wewnątrz placówki.

Mniej kabli – więcej oszczędności

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E wymaga znacznie mniejszej ilości kabli, jak również skróconej ich długości, co ma duże przełożenie na oszczędności energii. Dzięki nowoczesnej, innowacyjnej stacji transformatorowej ICZ-E można do minimum ograniczyć straty w przesyle energii elektrycznej, która przy użyciu tradycyjnych stacji do przepływu prądu nagrzewa kable, w wyniku czego energia w dużej mierze przekształcana jest w ciepło, generując zbędne koszty. Jednym ze sposobów ich obniżenia jest zredukowanie do minimum odległości pomiędzy stacją transformatorową a zakładem produkcyjnym, poprzez umieszczenie stacji transformatorowej wewnątrz hali produkcyjnej, tak aby znajdowała się jak najbliżej maszyn i urządzeń elektrycznych. Jednak nie wszystkie stacje transformatorowe mogą być przeniesione do wnętrza budynków – tylko stacje wnętrzowe mogą znajdować się w hali produkcyjnej. Funkcję taką spełniają właśnie specjalistyczne stacje transformatorowe ICZ-E. Zastosowanie ICZ-E eliminuje konieczność zakupu drogich kabli niskiego napięcia, które zastępujemy tanimi kablami średniego napięcia. Sprawdź naszą ofertę >>

Różnica w zmniejszeniu strat w przesyle energii elektrycznej, jaką uzyskuje się przy wykorzystaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E w porównaniu do standardowej stacji transformatorowej, jest diametralna. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E generuje o wiele niższe straty ciepła niż tradycyjne stacje trafo (zarówno kontenerowe, jak i słupowe). Przedsiębiorca stosujący stację transformatorową ICZ-E do zasilania swojego zakładu, zużywa o ok. 20% mniej energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

Parametry techniczne stacji transformatorowej ICZ-E

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest produkowana w typoszeregu 100, 250, 400, 630, 800 kVA. Jest urządzeniem kompaktowym, mogącym zawierać w sobie cztery zintegrowane elementy tworzące jedną całość:

  • rozdzielnicę średniego napięcia,
  • transformator żywiczny zgodny z normą Eco Design EU 548/2014
  • rozdzielnicę niskiego napięcia,
  • baterię kondensatorów.
Stacje transformatorowe ICZ-E idealne rozwiązanie dla hal przemysłowych

Stacje transformatorowe ICZ-E to idealne rozwiązanie, które łączy użyteczność z pozytywnym efektem wizualnym

Ochrona przed pożarem

Zgodnie z kwalifikacją odporności pożarowej według § 212, ustęp 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wnętrzowa stację transformatorową ICZ‑E kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej E. Dla wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E nie trzeba wyznaczać strefy pożarowej, stacja może być zlokalizowana w dowolnym miejscu w obiekcie. Generowany przez nią poziom hałasu i drgań nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w sąsiedztwie. Stacja transformatorowa ICZ-E ma przygotowane miejsca do przyłączenia zewnętrznych kanałów wentylacji wymuszonej (nawiewnej/ wywiewnej). Przewidziano możliwość zabudowy układu SZR w stacji transformatorowej ICZ-E dla potrzeb zasilania rezerwowego oraz przyłączenia zespołu prądotwórczego. Opcjonalnie można wbudować zdalny monitoring z wizualizacją pracy stacji transformatorowej, tj. poboru mocy, zdalnego otwarcia/zamknięcia wyłącznika głównego, wyłączenie napięcia, czy „zrzutu mocy”. Obudowa stacji transformatorowej ICZ-E jest wykonana w stopniu ochrony obudowy (kodzie IP) od IP41 do IP54. Metalowa obudowa stacji transformatorowej ICZ-E stanowi także ekran dla promieniowania elektromagnetycznego.

Komfortowa obsługa

Przemysłowe stacje transformatorowe ICZ-E dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sterowania mogą być zdalnie nadzorowane, dzięki czemu są praktycznie bezobsługowe. Ich obsługa sprowadza się do okresowych przeglądów i konserwacji, co znacznie obniża koszty eksploatacji. Jakość stacji potwierdzona jest Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nr DN/313/2014. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E zostały opatentowane pod numerem 14690 w Unii Europejskiej. 

Odwiedź naszą stronę >>

Zalety nie bez znaczenia: estetyka i kompaktowe wymiary

Praktyczny wymiar zamontowania stacji transformatorowych ICZ-E i odnoszone z tego wymierne korzyści finansowe idą w parze z wysokim poziomem estetyki wykonania oraz przemyślaną lokalizacją urządzenia. Dzięki możliwości przyłączenia stacji w obrębie hali produkcyjnej – bądź na jej dachu – można zdecydowanie lepiej zagospodarować przestrzeń zakładu produkcyjnego, a także poprawić wygląd jego otoczenia. W zależności od potrzeb spółka Elektrobud SA daje swoim klientom możliwość zakupu zarówno parterowej, jak i piętrowej stacji transformatorowej ICZ-E. Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E parterowej to: wysokość – 2,4 m, szerokość – 2,6 m, głębokość – 2,3 m. Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E piętrowej: wysokość – 4,5 m, szerokość – 3,0 m, głębokość – 1,6 m.

Kompaktowe wymiary sprawiają, że ulokowanie stacji nie stanowi większego problemu, gdyż ustawić ją można w dowolnym miejscu – zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego dachu. Stacje transformatorowe ICZ-E to idealne rozwiązanie, które łączy użyteczność z pozytywnym efektem wizualnym. Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii.

Kompaktowe wymiary stacji tranformatorowej

Kompaktowe wymiary sprawiają, że ulokowanie stacji nie stanowi większego problemu, gdyż ustawić ją można w dowolnym miejscu – zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego dachu

Proekologiczna technologia

Przemysłowa stacja transformatorowa ICZ-E realizuje strategię „Europa 2020 – gospodarka niskoemisyjna” poprzez zmniejszenie zużycia energii – już samo jej zastosowanie zamiast stacji tradycyjnej jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym i przyjaznym środowisku. Jednak decydując się na montaż wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, przyczyniamy się również do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ponieważ w procesie produkcji tego urządzenia zastosowano surowce i technologie bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Dodatkowo dzięki uniwersalności wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E jest ona wyposażona w transformatory żywiczne. Redukuje to do minimum zanieczyszczenie środowiska, jakie może wywołać olej wydostający się z transformatora olejowego, bardzo często montowanego w klasycznych stacjach kontenerowych oraz w słupowych stacjach transformatorowych. Warto też pamiętać o tym, że produkcja energii elektrycznej związana jest z emisją CO2, SO2, NO2 oraz pyłów. Zastosowanie w celu dostarczania energii wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E spowoduje zmniejszenie emisji każdego z tych zanieczyszczeń.

Indywidualny projekt, dostosowany do klienta

Modułowa budowa wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E umożliwia ich łatwą rozbudowę, zapewnia mobilność, a także lepsze zagospodarowanie terenu wokół zakładu produkcyjnego. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E mogą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta – zespół projektowy firmy Elektrobud SA pomaga klientom stworzyć plan zagospodarowania wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E wewnątrz budynku, w hali produkcyjnej lub na dachu; realizowane są także rozwiązania i instalacje nietypowe.

Dla każdego klienta firma Elektrobud SA jest w stanie wyliczyć wymierną korzyść finansową, uzyskaną dzięki zamontowaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E. Firma zajmuje się również pomocą przy załatwianiu wszystkich wymaganych formalności. Producent zapewnia dostawę urządzeń, ich profesjonalny montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku starych stacji transformatorowych możliwa jest również ich modernizacja, która pozwoli ograniczyć straty energii elektrycznej oraz przyniesie wymierne korzyści finansowe.

WARTO WIEDZIEĆ!

Zastosowanie nowoczesnego zasilania zakładu produkcyjnego poprzez stację transformatorową ICZ-E daje wymierne korzyści w postaci:

  • obniżenia kosztów budowy sieci elektroenergetycznej doprowadzającej energię elektryczną do maszyn poprzez zmniejszenie długości, ilości i przekrojów kabli niskiego napięcia,
  • obniżenia comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych dzięki ograniczeniu do minimum strat cieplnych w przesyle energii elektrycznej poprzez zmniejszenie długości kabli zasilających.

Przyjrzyj się ofercie firmy Elektrobud S. A. oraz kup najlepsze i tanie stacje transformatorowe ICZ-E – kompleksowe rozwiązanie, które całościowo przełoży się na działanie zakładu pracy, naturalny wydźwięk otaczającego środowiska, a także da realną korzyść pracodawcy i firmie w postaci dodatkowych uzyskanych oszczędności. Zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Dopełnimy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ

Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ

Stacja kontenerowa SKm/BEK/NZ. Zobacz szczegóły techniczne.

Stacja kontenerowa SKm/BEK/NZ. Zobacz szczegóły techniczne.

Stacja transformatorowa ICZ-E

Stacja transformatorowa ICZ-E Stacja transformatorowa ICZ-E

Stacja konternerowa ICZ-E. Zobacz dane techniczne.

Stacja konternerowa ICZ-E. Zobacz dane techniczne.

Najnowsze produkty i technologie

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

Rittal Sp. z o.o. Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim...

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent nowe urządzenia posiadają zabezpieczoną przed wandalizmem obudowę, wysoki stopnień ochrony IP i gwarantują bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany system modułowy, który można stosować w każdych...

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji...

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji procesów, która pozwala na eliminację ludzkich błędów, podnoszenie jakości życia lub zwiększanie możliwości produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Ze względu na politykę klimatyczną, a także stale zwiększający się popyt na energię elektryczną, bardzo ważną kwestią jest możliwość produkcji oraz...

Kontakt - Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

elektrogielda.com Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości....

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości. Falownik wykorzystywany jest do sterowania częstotliwością prądu przemiennego. Jest urządzeniem, które zamienia prąd stały na zmienny. Falowniki wykorzystywane są m.in. w tramwajach, samochodach elektrycznych, w fotowoltaice, wirówkach, pralkach, wentylatorach czy bramach automatycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej ENERGETAB 2022. Benning promował swoje produkty na targach w Bielsku-Białej

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Benning, niemiecki producent sprzętu diagnostycznego i systemów zasilania, zaprezentował swoją ofertę na Targach ENERGETAB 2022.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2022

Brother na Targach Energetab 2022 Brother na Targach Energetab 2022

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września. Firma gościła swoich potencjalnych klientów na stoisku N19.

COMEX S.A. news ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX ENERGETAB 2022. Systemy zasilania produkowane przez COMEX

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

COMEX S.A., producent zasilaczy UPS i agregatów prądotwórczych, wziął udział w tegorocznych Targach ENERGETAB, które odbyły się w dniach 13-15 września w Bielsku-Białej.

APS ENERGIA Sp. z o.o. news ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania ENERGETAB 2022. APS Energia zaprezentowała najnowsze zielone rozwiązania

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

APS Energia wzięła udział w Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w dniach 13–15 września w Bielsku-Białej. W zewnętrznej strefie SEL firma zaprezentowała najnowsze rozwiązania wspierające zieloną transformację.

Fundacja START ENERGETYKA Polska Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3 Fundacja Start Energetyka Polska – szkolenia G1, G2 i G3

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych,...

Porządny start w przyszłość to coś, na czym zależy wielu młodym ludziom, którzy stają przed wyborem swojej drogi zawodowej. Osoby nieco bardziej doświadczone równie często szukają nowych możliwości zarobkowych, myślą o zmianie branży na bardziej dochodową lub nieco bardziej interesującą niż obecna. Przyczyn jest tak wiele jak ludzi – wypalenie zawodowe, kryzys ekonomiczny, rosnące koszty życia czy poszukiwanie pasji w pracy. W Fundacji Start Energetyka Polska odpowiadamy na potrzeby młodych ludzi...

Igus Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy? Jakiego rodzaju koła zębate wyróżniamy?

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i...

Koła zębate są kluczowymi elementami wielu mechanizmów. Dzięki swojej specyficznej formie nadają się do przekazywania oraz wspomagania ruchu obrotowego w precyzyjnych mechanizmach układów napędowych i układach przeniesienia napędu mechanicznego. Bez nich cała masa podzespołów, takich maszyn i urządzeń jak sprzęgła zębate, przekładnie zębate oraz pompy zębate. Koła zębate są w stanie przenosić spore moce bez większego ryzyka uszkodzenia. Czym dokładnie charakteryzują się koła zębate? Jakie są ich...

Elektrobud SA ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie...

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

PRE Edward Biel Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta Niezawodne rozdzielnice nn i SN oraz stacje ładowania od polskiego producenta

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów...

Nasza rodzinna firma Producent Rozdzielnic Elektrycznych PRE Edward Biel działa od 1993 r. Zajmujemy się produkcją rozdzielnic elektrycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji ładowania pojazdów elektrycznych EVB. W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania techniczne o szerokim profilu zastosowania w energetyce zawodowej, przemyśle, infrastrukturze, budownictwie i e-mobilności – także dla klientów indywidualnych. Jesteśmy na rynku od 29 lat. Dzięki zdobytemu doświadczeniu stosujemy...

AGENTOOLS Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Jakość i powtarzalność obróbki kabli Jakość i powtarzalność obróbki kabli

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Nowe zestawy paneli fotowoltaicznych czekają na montaż, a w starszych czasem trzeba poprawiać złączki - dlatego warto mieć pod ręką specjalistyczny zestaw narzędzi Knipex 97 91 03.

Onninen sp. z o.o. Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej? Jak się przygotować do rozbudowy instalacji fotowoltaicznej?

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się...

Jesteś posiadaczem instalacji fotowoltaicznej i myślisz o jej rozbudowie? Ten artykuł jest dla Ciebie! Rozbudowa instalacji PV jest aktualnie bardzo popularnym rozwiązaniem. Ci, którzy przyłączyli się do sieci przed zmianą przepisów, nawet po rozbudowie mogą w niektórych przypadkach rozliczać się na starych – bardziej korzystnych – zasadach. Przeczytaj i dowiedz się, kiedy warto rozbudować instalację fotowoltaiczną, o czym pamiętać, jak wygląda proces rozbudowy oraz jak się do niego przygotować.

Janusz Proniewicz, TRONIA Sp. z o.o. Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Rejestratory zakłóceń firmy Tronia Rejestratory zakłóceń firmy Tronia

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie,...

Jakiś czas temu zaczepiła mnie na ulicy starsza pani z rowerem. Rozmawialiśmy o różnych sprawach. W pewnym momencie zapytała, co produkuje nasza firma. Odpowiedziałem, że rejestratory zakłóceń. „Oj, Panie, a po co to komu potrzebne?!” – odpowiedziała…

merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu Zyskuj do 2000 zł miesięcznie, kupując międzynarodowo na merXu

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale...

Robienie firmowych zakupów u zagranicznych dostawców z merXu wyjątkowo opłaca się polskim przedsiębiorstwom. I to nie tylko z powodu szerokiego asortymentu, często niedostępnego na rodzimym rynku, ale również ze względu na atrakcyjne promocje, które platforma we wrześniu oferuje kupującym.

Lerta DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu DSR. Bezpieczna energia na czas kryzysu

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom...

Nagłówki prasowe od miesięcy straszą nas przerwami w dostawach energii, drastycznymi podwyżkami i wyjątkowo ciężkim sezonem zimowym. Nic dziwnego, że coraz większą uwagę poświęcamy zapewnieniu swoim biznesom bezpiecznych i ciągłych dostaw względnie taniej energii. Mało kto wie, że istnieje narzędzie, dzięki któremu niemal każdy z nas może dołożyć cegiełkę do wzrostu tego bezpieczeństwa, otrzymując przy tym finansowe wynagrodzenie. Narzędziem tym jest DSR.

Soltec sp. z o.o. sp.k. Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje? Fotowoltaika z magazynem energii – ile kosztuje?

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację....

Instalacja fotowoltaiczna połączona z odpowiednio dobranym magazynem energii pozwala na ogromne oszczędności. Zanim jednak zaczniesz oszczędzać, musisz zainwestować we właściwe urządzenia oraz ich instalację. Ile będzie cię to kosztować? Sprawdźmy.

Sunprofi Sp. z o.o. Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec Sunprofi generalnym dystrybutorem pomp ciepła marki Aermec

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Hurtownia Sunprofi wprowadza do oferty pompy ciepła włoskiego producenta. Firma proponuje także szkolenia z doboru i montażu urządzeń Aermec dla instalatorów.

Rittal Sp. z o.o. „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

„Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S „Zielony” chłód z nową serią Blue e+ S

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego...

Rodzina inteligentnych klimatyzatorów Rittal powiększa się o serię Blue e+ S. Nowa generacja urządzeń małych klas mocy – 300, 500 i 1000 W – nastawiona jest na maksymalną efektywność, redukcję śladu węglowego i obniżanie kosztów. Opłaca się to nie tylko użytkownikowi, ale także przyszłym pokoleniom.

homebook.pl Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne? Kuchnia - jakie wyposażenie jest niezbędne?

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek...

Dla wielu osób kuchnia jest najważniejszym pomieszczeniem w domu. W końcu najbardziej owocne rozmowy prowadzi się przy dobrym posiłku, a jedzenie stanowi istotny element życia codziennego. Czasami posiłek jest jedyną możliwością wspólnego spotkania się z domownikami w ciągu dnia. Niektórzy kultywują wspólne obiady rodzinne, a inni kolacje. Są i tacy, którzy kuchnie traktują jako reprezentacyjny element otwartej przestrzeni. Tutaj pojawia się pytanie jakie wyposażenie jest niezbędne w kuchni?

merXu Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe! Handel z zagranicznymi kontrahentami bez znajomości języka obcego? Na merXu to możliwe!

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami...

Brak znajomości języków obcych potrafi być sporą przeszkodą w rozwoju polskich firm z branży przemysłowej. Na szczęście istnieje darmowe rozwiązanie, które znacząco ułatwia handel z międzynarodowymi kontrahentami i całkowicie eliminuje problem bariery językowej. Przedsiębiorcy znajdą je na merXu – europejskiej platformie B2B.

dlaelektrykow.pl Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo Gniazdka elektryczne – rodzaje, rozmieszczenie i bezpieczeństwo

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem...

Jak często myślisz o gniazdkach elektrycznych? Zapewne tylko wtedy, gdy szukasz w budynku jakiegoś wolnego punktu, do którego możesz podłączyć ładowarkę telefonu lub innego urządzenia mobilnego. Tymczasem temat gniazdek jest dużo bardziej złożony i interesujący - o czym z pewnością przekonał się niejeden, profesjonalny elektryk. Ich odpowiednie rozmieszczenie ma znaczenie nie tylko dla komfortu domowników czy pracowników, ale także dla powodzenia całej, zamontowanej instalacji. Zebraliśmy więc...

Media Markt Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać? Czy MacBook to dobry wybór dla programisty? Jaki model wybrać?

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy...

Programiści to wymagający klienci. Szukając idealnego dla siebie komputera, mogą spędzić długi czas na porównywaniu modeli. Zwłaszcza, że doskonale rozumieją specyfikację sprzętów i wiedzą, na które elementy zwracać uwagę. Dlatego wybór nowego urządzenia, które sprawdzi się w codziennej pracy, ale także - w rozrywce, jest prawdziwym wyzwaniem! To grupa, która nie idzie na kompromisy, szukając najlepszego rozwiązania. Co będą brać pod uwagę? Czy MacBook może okazać się dla nich dobrym wyborem?

merXu Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08 Premia w gotówce, darmowa dostawa, program poleceń – merXu przedłuża promocje do 31.08

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia...

Firmy z branży przemysłowej szukające oszczędności w kosztach prowadzenia działalności wciąż mogą skorzystać z promocji oferowanych przez europejską platformę handlową merXu. Do 31.08 czeka na nie premia w gotówce do 700 zł, darmowa dostawa do 1300 zł oraz atrakcyjny program poleceń.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.