elektro.info

ICZ-E – nowoczesne rozwiązanie do hal przemysłowych

Elektrobud SA | 2022-09-09
Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii

Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii

Ceny prądu w Polsce osiągnęły już poziom astronomiczny, a przed nami dalsze podwyżki. Dlatego dziś trzeba maksymalnie oszczędzać energię i ograniczać jej straty. Jednym ze sposobów jest zainstalowanie w hali produkcyjnej wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która pozwala zaoszczędzić ok. 20% energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

treść sponsorowana

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy muszą bardzo skrupulatnie i odpowiedzialnie podchodzić do zarządzania swoimi zakładami pracy – ich codzienne sprawne funkcjonowanie to klucz do odniesienia sukcesu. Szczególnie odnosi się to do zakładów, których działanie w dużej mierze opiera się na dysponowanej przez firmę energii elektrycznej: nawet mała awaria prądu może spowodować skutki, które odbiją się negatywnie na prosperowaniu przedsiębiorstwa. Aby zapobiec takim sytuacjom, firma Elektrobud SA przygotowała nowoczesne rozwiązanie w postaci wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, która zapewni optymalny przepływ energii w zakładzie pracy. Dowiedz się więcej >>

Stacja transformatorowa w hali przemysłowej? Tylko ICZ-E

U podstaw zaprojektowania przemysłowej, wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E leżała idea, aby stworzyć stację, którą można umieścić wewnątrz budynku, jak najbliżej urządzeń elektrycznych. Takie rozwiązanie pozwala do minimum ograniczyć straty energii generowane przez tradycyjne stacje transformatorowe – słupowe i kontenerowe. Ale nie jest to jedyna zaleta wnętrzowej stacji transformatorowej  ICZ-E, produkowanej przez polską firmę Elektrobud SA. Została ona opracowana specjalnie do zastosowania w halach produkcyjnych i innych pomieszczeniach zamkniętych, bo nie tylko zmniejsza straty energii, ale ma też kompaktowe, niewielkie wymiary, jest proekologiczna i łatwo ją dostosować do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa.

Ograniczenie strat w przesyle energii

Standardowym wyposażeniem tradycyjnej stacji elektroenergetycznej są transformatory bądź przekształtniki prądu stałego na prąd przemienny i w odwrotnym kierunku. To, co wyróżnia stworzoną przez Elektrobud stację transformatorową, to Inteligentne Centrum Zarządzania Energią (ICZ-E), czyli innowacyjny system, który zdecydowanie odbiega od tradycyjnych form, jakimi są stacje słupowe czy betonowe. Przede wszystkim zastosowanie tego rodzaju wnętrzowej stacji transformatorowej pozwala zredukować koszty budowy zaplecza elektroenergetycznego, a także zniwelować straty cieplne.

Stara idea instalacji stacji transformatorowej polega na wybudowaniu jej w obrębie działki i podłączeniu kablami średniego napięcia do sieci energetycznej, skąd następnie kablami niskiego napięcia energia elektryczna jest dostarczana do końcowego odbiorcy. Jest to rozwiązanie obarczone dużymi kosztami wykonania oraz mierzalnymi stratami energii elektrycznej, zwłaszcza gdy odległość stacji transformatorowej od budynku, do którego doprowadzana jest energia, wynosi kilkaset metrów. Do tej pory mało kto zastanawiał się nad opłacalnością tego typu przyłącza. Teraz, gdy ceny energii poszybowały w górę, trzeba jednak to wszystko skrupulatnie liczyć i wybrać lepsze, nowoczesne rozwiązanie.

Tę wnętrzową stację można umieścić na przestrzeni całego zakładu produkcyjnego – na dowolnej jego powierzchni, zarówno na parterze, jak i na piętrze. Urządzenie ze względu na zaprojektowaną konstrukcję można także zaimplementować w innych miejscach. W celu właściwego zagospodarowania przestrzeni zakładu pracy możliwe będzie umiejscowienie stacji transformatorowej tuż pod zadaszeniem budynku, a także bezpośrednio na dachu. Tak innowacyjne i elastyczne rozwiązanie, daje klientom szansę dostosować  je w zależności od ich potrzeb i wedle własnych gustów co do aranżacji przestrzeni. Najlepsze stacje transformatorowe przez nas oferowane powinny sprzyjać sprawniejszemu działaniu wewnątrz placówki.

Mniej kabli – więcej oszczędności

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E wymaga znacznie mniejszej ilości kabli, jak również skróconej ich długości, co ma duże przełożenie na oszczędności energii. Dzięki nowoczesnej, innowacyjnej stacji transformatorowej ICZ-E można do minimum ograniczyć straty w przesyle energii elektrycznej, która przy użyciu tradycyjnych stacji do przepływu prądu nagrzewa kable, w wyniku czego energia w dużej mierze przekształcana jest w ciepło, generując zbędne koszty. Jednym ze sposobów ich obniżenia jest zredukowanie do minimum odległości pomiędzy stacją transformatorową a zakładem produkcyjnym, poprzez umieszczenie stacji transformatorowej wewnątrz hali produkcyjnej, tak aby znajdowała się jak najbliżej maszyn i urządzeń elektrycznych. Jednak nie wszystkie stacje transformatorowe mogą być przeniesione do wnętrza budynków – tylko stacje wnętrzowe mogą znajdować się w hali produkcyjnej. Funkcję taką spełniają właśnie specjalistyczne stacje transformatorowe ICZ-E. Zastosowanie ICZ-E eliminuje konieczność zakupu drogich kabli niskiego napięcia, które zastępujemy tanimi kablami średniego napięcia. Sprawdź naszą ofertę >>

Różnica w zmniejszeniu strat w przesyle energii elektrycznej, jaką uzyskuje się przy wykorzystaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E w porównaniu do standardowej stacji transformatorowej, jest diametralna. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, wnętrzowa, kompaktowa stacja transformatorowa ICZ-E generuje o wiele niższe straty ciepła niż tradycyjne stacje trafo (zarówno kontenerowe, jak i słupowe). Przedsiębiorca stosujący stację transformatorową ICZ-E do zasilania swojego zakładu, zużywa o ok. 20% mniej energii elektrycznej w stosunku do rozwiązania tradycyjnego.

Parametry techniczne stacji transformatorowej ICZ-E

Wnętrzowa stacja transformatorowa ICZ-E jest produkowana w typoszeregu 100, 250, 400, 630, 800 kVA. Jest urządzeniem kompaktowym, mogącym zawierać w sobie cztery zintegrowane elementy tworzące jedną całość:

  • rozdzielnicę średniego napięcia,
  • transformator żywiczny zgodny z normą Eco Design EU 548/2014
  • rozdzielnicę niskiego napięcia,
  • baterię kondensatorów.
Stacje transformatorowe ICZ-E idealne rozwiązanie dla hal przemysłowych

Stacje transformatorowe ICZ-E to idealne rozwiązanie, które łączy użyteczność z pozytywnym efektem wizualnym

Ochrona przed pożarem

Zgodnie z kwalifikacją odporności pożarowej według § 212, ustęp 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wnętrzowa stację transformatorową ICZ‑E kwalifikuje się do klasy odporności pożarowej E. Dla wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E nie trzeba wyznaczać strefy pożarowej, stacja może być zlokalizowana w dowolnym miejscu w obiekcie. Generowany przez nią poziom hałasu i drgań nie stanowi zagrożenia dla osób przebywających w sąsiedztwie. Stacja transformatorowa ICZ-E ma przygotowane miejsca do przyłączenia zewnętrznych kanałów wentylacji wymuszonej (nawiewnej/ wywiewnej). Przewidziano możliwość zabudowy układu SZR w stacji transformatorowej ICZ-E dla potrzeb zasilania rezerwowego oraz przyłączenia zespołu prądotwórczego. Opcjonalnie można wbudować zdalny monitoring z wizualizacją pracy stacji transformatorowej, tj. poboru mocy, zdalnego otwarcia/zamknięcia wyłącznika głównego, wyłączenie napięcia, czy „zrzutu mocy”. Obudowa stacji transformatorowej ICZ-E jest wykonana w stopniu ochrony obudowy (kodzie IP) od IP41 do IP54. Metalowa obudowa stacji transformatorowej ICZ-E stanowi także ekran dla promieniowania elektromagnetycznego.

Komfortowa obsługa

Przemysłowe stacje transformatorowe ICZ-E dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów sterowania mogą być zdalnie nadzorowane, dzięki czemu są praktycznie bezobsługowe. Ich obsługa sprowadza się do okresowych przeglądów i konserwacji, co znacznie obniża koszty eksploatacji. Jakość stacji potwierdzona jest Certyfikatem Instytutu Elektrotechniki w Warszawie nr DN/313/2014. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E zostały opatentowane pod numerem 14690 w Unii Europejskiej. 

Odwiedź naszą stronę >>

Zalety nie bez znaczenia: estetyka i kompaktowe wymiary

Praktyczny wymiar zamontowania stacji transformatorowych ICZ-E i odnoszone z tego wymierne korzyści finansowe idą w parze z wysokim poziomem estetyki wykonania oraz przemyślaną lokalizacją urządzenia. Dzięki możliwości przyłączenia stacji w obrębie hali produkcyjnej – bądź na jej dachu – można zdecydowanie lepiej zagospodarować przestrzeń zakładu produkcyjnego, a także poprawić wygląd jego otoczenia. W zależności od potrzeb spółka Elektrobud SA daje swoim klientom możliwość zakupu zarówno parterowej, jak i piętrowej stacji transformatorowej ICZ-E. Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E parterowej to: wysokość – 2,4 m, szerokość – 2,6 m, głębokość – 2,3 m. Maksymalne wymiary wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E piętrowej: wysokość – 4,5 m, szerokość – 3,0 m, głębokość – 1,6 m.

Kompaktowe wymiary sprawiają, że ulokowanie stacji nie stanowi większego problemu, gdyż ustawić ją można w dowolnym miejscu – zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego dachu. Stacje transformatorowe ICZ-E to idealne rozwiązanie, które łączy użyteczność z pozytywnym efektem wizualnym. Gwarancja poprawnego przepływu energii elektrycznej idzie w parze z oszczędnościami finansowymi, jak i eksploatacyjnymi w użyciu energii.

Kompaktowe wymiary stacji tranformatorowej

Kompaktowe wymiary sprawiają, że ulokowanie stacji nie stanowi większego problemu, gdyż ustawić ją można w dowolnym miejscu – zarówno wewnątrz budynku, jak i na jego dachu

Proekologiczna technologia

Przemysłowa stacja transformatorowa ICZ-E realizuje strategię „Europa 2020 – gospodarka niskoemisyjna” poprzez zmniejszenie zużycia energii – już samo jej zastosowanie zamiast stacji tradycyjnej jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym i przyjaznym środowisku. Jednak decydując się na montaż wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E, przyczyniamy się również do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ponieważ w procesie produkcji tego urządzenia zastosowano surowce i technologie bezpieczne dla ludzi i środowiska.

Dodatkowo dzięki uniwersalności wnętrzowej, kompaktowej stacji transformatorowej ICZ-E jest ona wyposażona w transformatory żywiczne. Redukuje to do minimum zanieczyszczenie środowiska, jakie może wywołać olej wydostający się z transformatora olejowego, bardzo często montowanego w klasycznych stacjach kontenerowych oraz w słupowych stacjach transformatorowych. Warto też pamiętać o tym, że produkcja energii elektrycznej związana jest z emisją CO2, SO2, NO2 oraz pyłów. Zastosowanie w celu dostarczania energii wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E spowoduje zmniejszenie emisji każdego z tych zanieczyszczeń.

Indywidualny projekt, dostosowany do klienta

Modułowa budowa wnętrzowych stacji transformatorowych ICZ-E umożliwia ich łatwą rozbudowę, zapewnia mobilność, a także lepsze zagospodarowanie terenu wokół zakładu produkcyjnego. Wnętrzowe stacje transformatorowe ICZ-E mogą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta – zespół projektowy firmy Elektrobud SA pomaga klientom stworzyć plan zagospodarowania wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E wewnątrz budynku, w hali produkcyjnej lub na dachu; realizowane są także rozwiązania i instalacje nietypowe.

Dla każdego klienta firma Elektrobud SA jest w stanie wyliczyć wymierną korzyść finansową, uzyskaną dzięki zamontowaniu wnętrzowej stacji transformatorowej ICZ-E. Firma zajmuje się również pomocą przy załatwianiu wszystkich wymaganych formalności. Producent zapewnia dostawę urządzeń, ich profesjonalny montaż, uruchomienie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W przypadku starych stacji transformatorowych możliwa jest również ich modernizacja, która pozwoli ograniczyć straty energii elektrycznej oraz przyniesie wymierne korzyści finansowe.

WARTO WIEDZIEĆ!

Zastosowanie nowoczesnego zasilania zakładu produkcyjnego poprzez stację transformatorową ICZ-E daje wymierne korzyści w postaci:

  • obniżenia kosztów budowy sieci elektroenergetycznej doprowadzającej energię elektryczną do maszyn poprzez zmniejszenie długości, ilości i przekrojów kabli niskiego napięcia,
  • obniżenia comiesięcznych kosztów eksploatacyjnych dzięki ograniczeniu do minimum strat cieplnych w przesyle energii elektrycznej poprzez zmniejszenie długości kabli zasilających.

Przyjrzyj się ofercie firmy Elektrobud S. A. oraz kup najlepsze i tanie stacje transformatorowe ICZ-E – kompleksowe rozwiązanie, które całościowo przełoży się na działanie zakładu pracy, naturalny wydźwięk otaczającego środowiska, a także da realną korzyść pracodawcy i firmie w postaci dodatkowych uzyskanych oszczędności. Zainteresowanych naszą ofertą zachęcamy do kontaktu. Dopełnimy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Powiązane

Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ

Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ Stacja transformatorowa SKm/BEK/NZ

Stacja kontenerowa SKm/BEK/NZ. Zobacz szczegóły techniczne.

Stacja kontenerowa SKm/BEK/NZ. Zobacz szczegóły techniczne.

Stacja transformatorowa ICZ-E

Stacja transformatorowa ICZ-E Stacja transformatorowa ICZ-E

Stacja konternerowa ICZ-E. Zobacz dane techniczne.

Stacja konternerowa ICZ-E. Zobacz dane techniczne.

Najnowsze produkty i technologie

Mgr inż. Maciej Dolata - Właściciel w firmie DOLATA ELECTRIC, DOLATA ELECTRIC Zabezpieczenia elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Zabezpieczenia elektryczne instalacji fotowoltaicznej Zabezpieczenia elektryczne instalacji fotowoltaicznej

Instalacje fotowoltaiczne stały się bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach. Szczególnie mocny rozwój charakteryzował mikroinstalacje fotowoltaiczne domowe. Należy pamiętać, że mikroinstalacja fotowoltaiczna...

Instalacje fotowoltaiczne stały się bardzo popularne w Polsce w ostatnich latach. Szczególnie mocny rozwój charakteryzował mikroinstalacje fotowoltaiczne domowe. Należy pamiętać, że mikroinstalacja fotowoltaiczna to urządzenie elektryczne i w związku z tym jest ona źródłem szeregu zagrożeń. Sama instalacja również powinna być chroniona przed zagrożeniami elektrycznymi i przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej Automatyka budynkowa – jak żyć wygodniej, lepiej i oszczędniej

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni...

Inteligentny dom często mylony jest z budynkiem pasywnym. Należy jednak pamiętać, że nie można tych dwóch pojęć stosować zamiennie. Samo zastosowanie smart home i innych komponentów automatyki nie czyni z tradycyjnego domu budynku pasywnego. Niewątpliwie jednak należy pamiętać, że elementy automatyki budynkowej są składową pasywnych budowli i nawet zwykłe mieszkanie potrafią uczynić bardziej oszczędnym i ekologicznym.

homelook.pl Poznaj 5 sposobów jak skutecznie walczyć z wysokimi rachunkami za prąd

Poznaj 5 sposobów jak skutecznie walczyć z wysokimi rachunkami za prąd Poznaj 5 sposobów jak skutecznie walczyć z wysokimi rachunkami za prąd

Masz dość wysokich rachunków za prąd? Szukasz sposobu, jak zaoszczędzić, nawet jeśli masz w domu sporo urządzeń elektrycznych? Na wysokość taryfy za prąd nie zawsze mamy wpływ. Istnieje jednak parę sposobów,...

Masz dość wysokich rachunków za prąd? Szukasz sposobu, jak zaoszczędzić, nawet jeśli masz w domu sporo urządzeń elektrycznych? Na wysokość taryfy za prąd nie zawsze mamy wpływ. Istnieje jednak parę sposobów, dzięki którym zyskasz pewność, że wina za wysokie rachunki nie leży po Twojej stronie. Sprawdź, jak możesz obniżyć koszt comiesięcznych rachunków za energię.

Hensel Polska Puszki odgałęźne typu FK firmy Hensel

Puszki odgałęźne typu FK firmy Hensel Puszki odgałęźne typu FK firmy Hensel

Bezpieczeństwo jest priorytetem zwłaszcza w budynkach, w których przebywa duża liczba ludzi, takich jak galerie handlowe, lotniska, szpitale itp. Na ogół konieczne jest zapewnienie w takich budynkach zasilania...

Bezpieczeństwo jest priorytetem zwłaszcza w budynkach, w których przebywa duża liczba ludzi, takich jak galerie handlowe, lotniska, szpitale itp. Na ogół konieczne jest zapewnienie w takich budynkach zasilania awaryjnego na wypadek wybuchu pożaru. Dzięki temu, w trakcie pożaru podtrzymane jest działanie i funkcje np. oświetlenia awaryjnego, wind dla ekip ratowniczych, urządzeń do oddymiania, alarmów przez 30, 60 lub 90 minut w zależności od wymagań zawartych w scenariuszu rozwoju zdarzeń pożarowych....

SKLEP RTV EURO AGD Trafiony prezent na święta - wybierz najlepsze podarunki dla swoich bliskich

Trafiony prezent na święta - wybierz najlepsze podarunki dla swoich bliskich Trafiony prezent na święta - wybierz najlepsze podarunki dla swoich bliskich

Poszukując najlepszych prezentów pod choinkę, warto skupić się na zainteresowaniach swoich bliskich i ich marzeniach. Wśród nich często znajduje się sprzęt elektroniczny, smartfony, odtwarzacze muzyczne....

Poszukując najlepszych prezentów pod choinkę, warto skupić się na zainteresowaniach swoich bliskich i ich marzeniach. Wśród nich często znajduje się sprzęt elektroniczny, smartfony, odtwarzacze muzyczne. Sprawdź, co podarować bliskim i gdzie kupować produkty.

Bartłomiej Jaworski, Eaton Electric Sp. z o.o. Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych Zabezpieczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Zgodnie z decyzją parlamentu UE, w 2035 roku mają zostać wyprodukowane ostatnie auta spalinowe. W związku z tym przez najbliższe 13 lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój elektromobilności, w tym towarzyszącej...

Zgodnie z decyzją parlamentu UE, w 2035 roku mają zostać wyprodukowane ostatnie auta spalinowe. W związku z tym przez najbliższe 13 lat będziemy obserwować dynamiczny rozwój elektromobilności, w tym towarzyszącej i wspierającej ją infrastruktury. Bardzo istotne jest, aby pod presją czasu nie iść na kompromis w zakresie bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Dostępne raporty dotyczące pożarów pojazdów elektrycznych wyraźnie wskazują na opłakane skutki...

ABB Sp. z o.o. Elektryka naładujesz energią odnawialną

Elektryka naładujesz energią odnawialną Elektryka naładujesz energią odnawialną

Stacje ładowania powinny dziś być dostępne cenowo, spełniać wysokie standardy jakości i łączyć się z Internetem – to kluczowe potrzeby użytkowników aut elektrycznych. Lista wymagań jednak zaczyna rosnąć,...

Stacje ładowania powinny dziś być dostępne cenowo, spełniać wysokie standardy jakości i łączyć się z Internetem – to kluczowe potrzeby użytkowników aut elektrycznych. Lista wymagań jednak zaczyna rosnąć, bo coraz więcej osób korzysta w swoich domach z energii odnawialnej i chce skutecznie nią zarządzać oraz kontrolować jej zużycie. Jak rynek elektromobilności odpowiada na te potrzeby?

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

IGE+XAO Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych Certyfikowane rozwiązanie dla systemów fotowoltaicznych

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność...

Sterownik do regulacji dostarczania energii do sieci Operatorzy systemu elektroenergetycznego zobowiązani są do dostarczania jak największej ilości energii odnawialnej do sieci, przy czym jej stabilność nie może być zagrożona. Za stabilność sieci odpowiada regulacja mocy czynnej i biernej. Certyfikowane sterowniki firmy Phoenix Contact pozwalaj na regulacje dostarczania energii do sieci, a dzięki technologii PLCnext potrafią znacznie więcej.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

LEGRAND POLSKA Sp.z o.o. Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Dobre Sufity Czy można samemu zrobić sufit napinany?

Czy można samemu zrobić sufit napinany? Czy można samemu zrobić sufit napinany?

Remont jest zawsze drogim procesem, dlatego wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżenie kosztów poprzez wybór tanich materiałów wykończeniowych jest obarczone zakupem produktów niskiej...

Remont jest zawsze drogim procesem, dlatego wiele osób szuka sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Obniżenie kosztów poprzez wybór tanich materiałów wykończeniowych jest obarczone zakupem produktów niskiej jakości, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i szybko tracą swój wygląd. Dlatego dla większości najlepszym sposobem na zaoszczędzenie pieniędzy jest samodzielne wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych.

Automa.Net Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje?

Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje? Wyszukiwarka części i jej znaczenie dla branży przemysłowej. Jakie możliwości oferuje?

Żyjemy w czasach, które coraz bardziej kojarzą się z niedoborami. Jednymi z najdotkliwszych są te, które związane są z branżą przemysłową. Istotne części są czasem niedostępne lub potrzeba czekać na nie...

Żyjemy w czasach, które coraz bardziej kojarzą się z niedoborami. Jednymi z najdotkliwszych są te, które związane są z branżą przemysłową. Istotne części są czasem niedostępne lub potrzeba czekać na nie przez długi czas. Na szczęście podejmowane są inicjatywy mające na celu ograniczenie tych przykrych zjawisk. Jedną z nich jest wyszukiwarka części automatyki przemysłowej. Jak działa takie rozwiązanie?

OBI Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy?

Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy? Jak wybrać elektronarzędzia? Zasilanie spalinowe, sieciowe czy akumulatorowe? Silnik szczotkowy czy bezszczotkowy?

Praca w domu, warsztacie czy w ogrodzie wymaga określonych narzędzi, dzięki którym będziesz wygodnie ciąć, wygładzać i obrabiać. Podstawowym pytaniem jest: jakie zasilanie wybrać? Oferta elektronarzędzi...

Praca w domu, warsztacie czy w ogrodzie wymaga określonych narzędzi, dzięki którym będziesz wygodnie ciąć, wygładzać i obrabiać. Podstawowym pytaniem jest: jakie zasilanie wybrać? Oferta elektronarzędzi to nie tylko narzędzia akumulatorowe – do wyboru masz również te zasilane spalinowo i sieciowo, które dodatkowo mogą być wyposażone w silnik szczotkowy lub bezszczotkowy. Każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

merXu Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport

Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport Zamawiaj międzynarodowo na merXu i nie płać za transport

W październiku zarejestrowani użytkownicy merXu – europejskiej e-platformy handlowej tylko dla firm z branży przemysłowej – mogą zaoszczędzić nawet 1300 zł na dostawie profesjonalnych produktów od międzynarodowych...

W październiku zarejestrowani użytkownicy merXu – europejskiej e-platformy handlowej tylko dla firm z branży przemysłowej – mogą zaoszczędzić nawet 1300 zł na dostawie profesjonalnych produktów od międzynarodowych kontrahentów. Zasady akcji promocyjnej są bardzo proste.

merXu Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej Kupuj przez internet w 8 krajach Unii Europejskiej

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są...

Ciężki okres dla branży przemysłowej spowodowany światową sytuacją gospodarczo-polityczną sprawia, że coraz więcej firm zainteresowanych jest międzynarodowymi możliwościami, jakie niesie rynek. A te są naprawdę ciekawe – zwłaszcza z perspektywy zakupowej.

Rittal Sp. z o.o. Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie Klimatyzatory Blue e+ Outdoor – maksymalna efektywność przy każdej pogodzie

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim...

Klimatyzatory naścienne „Blue e+ Outdoor” Rittal są uzupełnieniem serii wysokowydajnych klimatyzatorów o rozwiązanie przeznaczone do zastosowań na zewnątrz budynków. Poza oszczędnością energii na średnim poziomie 75 procent nowe urządzenia posiadają zabezpieczoną przed wandalizmem obudowę, wysoki stopnień ochrony IP i gwarantują bezpieczną eksploatacją nawet w najsurowszych warunkach. Wraz z obudowami outdoor serii Rittal Toptec tworzą idealnie dopasowany system modułowy, który można stosować w każdych...

Euro Pro Group news Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group na Targach Energetab 2022 Euro Pro Group na Targach Energetab 2022

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

Euro Pro Group zaprezentowała się podczas wrześniowych targów energetycznych ENERGETAB 2022. Pokazała tam najnowsze produkty firmy FLIR, których jest bezpośrednim importerem.

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME Półprzewodnikowe moduły mocy Semikron w TME

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji...

Dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku nieustannie wymuszają na producentach konieczność poszukiwania nowych rozwiązań. W wielu przypadkach postęp technologiczny sprowadza się obecnie do automatyzacji procesów, która pozwala na eliminację ludzkich błędów, podnoszenie jakości życia lub zwiększanie możliwości produkcyjnych w zakładach przemysłowych. Ze względu na politykę klimatyczną, a także stale zwiększający się popyt na energię elektryczną, bardzo ważną kwestią jest możliwość produkcji oraz...

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2022

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

Produkty polskiego producenta można było zobaczyć na stanowisku nr 50.

news Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022 Elektrometal SA zaprezentował nowe produkty na Targach ENERGETAB 2022

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Elektrometal SA wziął udział w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2022, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 13-15 września.

Relpol S.A. news Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022 Relpol zaprezentował nowe przekaźniki podczas Targów ENERGETAB 2022

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

Produkty firmy Relpol można było obejrzeć podczas wrześniowych Targów ENERGETAB.

elektrogielda.com Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników Poznaj bliżej wybrane rodzaje falowników

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości....

Przemiennik częstotliwości w potocznej mowie nazywany bywa falownikiem. Przez niektórych określenia te stosowane są zamiennie. Jest to jednak błędem. Falownik jest jedynie częścią przemiennika częstotliwości. Falownik wykorzystywany jest do sterowania częstotliwością prądu przemiennego. Jest urządzeniem, które zamienia prąd stały na zmienny. Falowniki wykorzystywane są m.in. w tramwajach, samochodach elektrycznych, w fotowoltaice, wirówkach, pralkach, wentylatorach czy bramach automatycznych.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder na targach ENERGETAB 2022 Finder na targach ENERGETAB 2022

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, wziął udział w Targach ENERGETAB 2022, odbywających się w Bielsko-Białej między 13 a 15 września. Firma zapraszała gości na stoisko A57.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.