elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Może jednak magazynować?

Instalacja Sunsys HES L na wolnym powietrzu. Fot. Socomec

Instalacja Sunsys HES L na wolnym powietrzu. Fot. Socomec

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie wiatrowe może budzą ciągle lokalne kontrowersje, bo krajobrazu raczej nie upiększają, a przy tym mogą naprzykrzać się wydawanymi odgłosami, o tyle instalacje przetwarzające energię słoneczną, jeśli są dobrane i wykonane w sposób przemyślany, potrafią nawet dyskretnie komponować się z otoczeniem, dając właścicielowi jedynie znać istotnym ograniczeniem kosztów zakupu energii elektrycznej.

treść sponsorowana

Prostota, duża skalowalność i znaczna bezobsługowość technologii fotowoltaicznych wsparte programem zachęt finansowych ze strony krajowej administracji państwa spowodowały raptowny przyrost mocy z energii słonecznej. Jeśli przykładowo na koniec 2016 roku w Polsce było ponad 17 tys. systemów o łącznej mocy około 192 MW, to według danych na koniec kwietnia 2023 roku łączna moc systemów przekracza niewiele ponad 13 GW i może osiągnąć nawet 18 GW na koniec roku.

Należy przy tym zauważyć, że największy udział w tym wolumenie mają mikroinstalacje do 23 kW mocy zainstalowanej, tzw. „prosumenckie” (dane przytoczone na podstawie informacji portalu www.gramwzielone.pl). Raptowne przyrosty mocy w ciągu tych niespełna 7 lat ujawniły również brak gotowości systemu elektroenergetycznego do zagospodarowania takiej mocy, tak niestabilnej, bo związanej ze zmiennym nasłonecznieniem i lokalnym zapotrzebowaniem.

socomec sunsys hes

SOCOMEC SUNSYS HES L – rozwiązanie dla odbiorców komercyjnych i przemysłowych

Brak towarzyszących rozwojowi instalacji PV jednoczesnych inwestycji lokalnych w stabilizację systemu energetycznego prowadzi w szczególnie słoneczne dni do wyłączeń mikroinstalacji, co powoduje realne straty prosumentów oraz często związane z tym frustracje. Ponadto wprowadzona od 1 kwietnia 2022 roku zmieniona zasada rozliczania nowych prosumentów w oparciu o metodę net-billingu, zmniejsza istotnie atrakcyjność wytwarzania i skłania do poszukiwania dodatkowych rozwiązań prowadzących do zagospodarowania wytworzonej mocy indywidualnie. Może zatem warto pomyśleć o magazynowaniu?

Magazynować, ale jak?

Abstrahując od różnych metod magazynowania energii w postaci ciepła, gazu, energii kinetycznej, należy skupić się na zyskującym dziś popularność w różnej skali instalacji, magazynowaniu poprzez reakcję zachodzącą w ogniwie elektrochemicznym, tj. baterii. Metoda znana od dziesięcioleci i realnie używana dla dużych pojemności jedynie w profesjonalnych zastosowaniach z racji wielu towarzyszących zagrożeń, dziś wraz z transformacją energetyczną i rozwojem technologii zaczyna trafiać pod przysłowiowe strzechy.

Postępujące działania rozwojowe technologii baterii służących wsparciu elektromobilności i magazynowania energii elektrycznej skupiają się głównie na zapewnieniu modułowości, wysokiej gęstości mocy i bezpieczeństwa użytkowania. Obecnym standardem są dobrze znane baterie litowo-jonowe, których konstrukcja jest poddawana nieustannym modernizacjom, zwłaszcza w materii poprawy ich bezpieczeństwa użytkowania i wydłużenia okresu eksploatacji, a także pośrednio skrócenia czasu ładowania – zwłaszcza pod kątem wykorzystania w pojazdach elektrycznych. Dowiedz się więcej >>

sunsys hes xl

Sunsys HES XL – system o mocy 500 kVA

Coraz szersze zastosowanie znajdują baterie Li-ion w zmodernizowanej technologii LFP (Li-FePO4), które charakteryzują się poprawą stabilności pracy i bezpieczeństwa oraz prawie dwukrotnym zwiększeniem liczby cykli ładowania – ok. 6 – 7 tysięcy cykli, względem klasycznych ogniw Li-ion.

Bezpieczeństwo i duża trwałość to cechy, które szczególnie stanowią o przydatności tego typu ogniw w obecnie zalecanych konstrukcjach magazynów energii elektrycznej. Okupione są znacznie ograniczonymi charakterystykami ładowania i rozładowania, których nieustannie pilnuje system zarządzania baterią BMS (Battery Management System), a pracujący w ramach zespołu magazynu energii przemiennik musi być przeznaczony do współpracy z konkretnym producentem baterii i jej typem. Nie należy jednak zapominać, że trwa ciągłe doskonalenie technologii bateryjnych i poszukiwanie nowych rozwiązań, stąd zaleca się śledzić na bieżąco pojawiające się nowości.

SOCOMEC SUNSYS HES L, XL i XXL to rozwiązanie na każdy rozmiar

Rozwiązanie magazynu energii SUNSYS HES to odpowiedź firmy SOCOMEC na bieżące potrzeby komercyjnych odbiorców energii, wytwórców energii z OZE, operatorów i posiadaczy stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz lokalnych sieci dystrybucji energii elektrycznej. To autonomiczny, wolnostojący magazyn energii, do którego instalacji potrzebujesz jedynie przygotować właściwych parametrów przyłącze i fundament, na którym postawisz urządzenie. Całość przyjedzie na miejsce instalacji ciężarówką, gotowa do posadowienia za pomocą dźwigu. Krótki czas uruchomienia i przystosowanie SUNSYS HES do pracy na wolnym powietrzu to realne oszczędności inwestycyjne – nawet o 60% względem porównywalnych systemów do zabudowy wnętrzowej. SUNSYS HES może pracować jako autonomiczny magazyn następujących parametrach:

 • SUNSYS HES L – zakres od 100 kVA mocy i 186 kWh pojemności do 600 kVA i 1674 kWh,
 • SUNSYS HES XL – 500 kVA mocy i zakres od 1116 kWh pojemności do 2232 kWh,
 • SUNSYS HES XXL – zakres od 1 MVA mocy i 1 MWh pojemności do 6 MVA i 20vMWh.

Każdy z modeli SUNSYS HES może pracować także w systemach równoległych magazynów energii pod kontrolą zewnętrznego systemu zarządzania EMS. Sprawdźj >>

typy magazynow energii

Wyróżnia się dwa zasadnicze typy magazynów energii, do pracy synchronicznej z siecią elektroenergetyczną (On-Grid) oraz z możliwością pracy wyspowej (Off-Grid)

Ale jak to działa?

Bateryjny system magazynowania energii elektrycznej (Electrical Energy Storage System), zwany potocznie magazynem energii, to w ogólnym pojęciu współpracujący zespół baterii elektrochemicznej i napięciowego przekształtnika dwukierunkowego mocy AC/DC. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy magazynów energii, do pracy synchronicznej z siecią elektroenergetyczną (On-Grid) oraz z możliwością pracy wyspowej (Off-Grid). W obu typach magazynu przemiennik zapewnia pracę dwukierunkowego przetwarzania energii, do postaci napięcia prądu stałego w celu doładowania baterii, w określonych porach doby, aby następnie oddać ją w postaci mocy prądu przemiennego do instalacji w pozostałych godzinach cyklu. W przypadku magazynów przeznaczonych do pracy wyspowej (Off-Grid) jakość baterii i stabilność jej parametrów pracy odgrywa szczególnie istotną rolę dla niezawodności pracy całego systemu magazynu energii.

W zależności od potrzeb i przeznaczenia konkretnej aplikacji, oprogramowanie magazynu może realizować różne scenariusze pracy, przykładowo:

 • redukcja kosztów zakupu energii poprzez przesunięcie poboru mocy poza godziny szczytu systemu elektroenergetycznego,
 • redukcja kar za ponadumowny pobór mocy czynnej – przekroczenie mocy zamówionej,
 • maksymalne wykorzystanie energii ze źródeł OZE skojarzonych do pracy z magazynem,
 • kompensacja mocy biernej,
 • wspomaganie ładowarek aut elektrycznych przy zwiększonym zapotrzebowaniu na moc – tryb booster,
 • utrzymanie ciągłości zasilania instalacji odbiorczej przy przerwach w zasilaniu z sieci elektroenergetycznej – praca wyspowa,
 • czerpanie zysków z udziału w programach DSR czy rynku mocy,
 • stabilizacja parametrów pracy sieci dystrybucyjnej, elektroenergetycznej poprzez lokalne magazynowanie nadwyżek energii pochodzących ze źródeł OZE i dostarczanie ich do systemu w godzinach zwiększonego zapotrzebowania mocy.

Dwukierunkowy przemiennik mocy Sunsys HES to jednostka konstrukcji modułowej oparta na wzajemnie separowanych modułach mocy 50 kVA (50 kW). W zależności od mocy znamionowej magazynu zabudowany jest wspólnie bądź w łączonych ze sobą szczelnych obudowach o stopniu IP55 razem z towarzyszącymi elementami zapewniającymi sterowanie, monitorowanie parametrów pracy i bezpieczeństwo obsługi oraz sekcjami przyłączenia obwodów AC i DC. Ze względu na zapewnienie parametrów zwarciowych, minimalna konfiguracja przemiennika to dwa równolegle pracujące moduły mocy, czyli 100 kVA.

kontenerowa zabudowa konwencjonalnych magazynow energii

Kontenerowa zabudowa konwencjonalnych magazynów energii, które nie są przystosowane od pracy na wolnym
powietrzu

Czy EESS to tylko przemiennik i bateria?

Często pod pojęciem „magazyn energii”, zwłaszcza przy skojarzeniu z instalacjami fotowoltaiki prosumenckiej, kryje się stosowanie tego terminu wobec hybrydowego inwertera PV współpracującego z podłączoną baterią. Przyjęcie takiego określenia często może prowadzić do mylnych wniosków na temat możliwości funkcjonalnych takiego rozwiązania, gdyż wielokrotnie zdarza się, że tego typu inwertery nie są dwukierunkowymi przekształtnikami mocy i mogą realizować tylko jeden scenariusz pracy, polegający na maksymalizacji wykorzystania energii ze słońca. Czasami pełnią też funkcję podtrzymania UPS-a dla wyodrębnionych z instalacji obwodów odbiorczych, gwarantowanych. Tego typu rozwiązania z racji swoich ograniczeń konstrukcyjnych są głównie adresowane do domowych instalacji prosumenckich. Produkowane zwykle na zakres mocy do kilkunastu kW i mogą pracować z bateriami o pojemności kilku do kilkunastu kWh.

W pełni funkcjonalne rozwiązania magazynów energii to rozwiązanie adresowane głównie dla odbiorców komercyjnych, przemysłu i infrastruktury energetycznej. Z racji mocy zaczynających się od kilkudziesięciu kilowatów i pojemności przynajmniej 100 kWh, a sięgających poziomu kilku MW, jak i pojemności liczonych w MWh dla pojedynczego magazynu, są to rozwiązania bardziej złożone technicznie. Każdy magazyn tych rozmiarów musi być zabudowany w stosownie przystosowanym pomieszczeniu, wyposażonym w układ niezawodnej klimatyzacji oraz sprawny system gaszenia pożaru – najczęściej gazowy.

W zależności od wielkości magazynu, w pomieszczeniu konieczne jest wykonanie odpowiedniej instalacji elektrycznej i przyłączy wraz z systemem rozdziału energii napięcia AC i DC. Często pojawia się też konieczność zastosowania transformatora podwyższającego napięcie, do właściwego poziomu dla punktu przyłączenia. W praktyce dużo systemów magazynowania energii elektrycznej powstaje jako prefabrykowane rozwiązania kontenerowe, co powoduje znaczne zwiększenie kosztów inwestycyjnych 2 – 3-krotnie względem ceny zespołu przekształtnika i baterii. Więcej na ten temat >>

jednostka przemiennika

Jednostka przemiennika o mocy 300 kVA

SUNSYS HES – montowany na zewnątrz

SOCOMEC zaprojektował i wykonał urządzenia SUNSYS HES według koncepcji dzięki której użytkownik nie ponosi zbędnych kosztów związanych z drogą zabudową elementów magazynu energii w kontenerach. Nie jest obarczony uciążliwością całego procesu budowlanego, który wiązałby się z zabudową takiego magazynu w budynku (konstrukcja, odporność ogniowa, uzgodnienia).

Szafa bateryjna Sunsys HES wyprodukowana przez firmę CATL – światowego lidera w obszarze produkcji baterii dla przemysłu motoryzacyjnego jest kompletnie wyposażoną jednostką zawierającą moduły akumulatorów w technologii LFP, chłodzone cieczą, za której parametry odpowiada zintegrowana w szafie pompa ciepła i system BMS. Jednostka posiada także gazowy system gaszenia pożaru, a wszystko to zamknięte w szczelnej, odpornej na uderzenia i warunki atmosferyczne stalowej obudowie o stopniu IP55. Oczywiście montaż SUNSYS HES w pomieszczeniach jest również możliwy, ale z racji kosztów niepolecany.

Eksploatacja

Magazyn energii to swego rodzaju mała elektrownia, która jak każda wymaga zapewnienia właściwych warunków eksploatacji i podstawowych czynności konserwacyjnych. Magazyny Sunsys HES zapewniają trwałość 7000 cykli pracy, w czasie których akumulatory mogą być naładowane i rozładowane w zakresie swojej pojemności z uwzględnieniem DoD (Depth Of Discharge). Przy najbardziej optymalnym założeniu, że właściwie dobrany pod względem mocy i pojemności do aplikacji magazyn będzie realizował 1 cykl na dobę, taka trwałość zapewnia blisko 19-letnią eksploatację. Użytkownik może skorzystać w ramach eksploatacji z rozszerzonej nawet do 10 lat gwarancji producenta, co jest uwarunkowane zapewnieniem ciągłej kontroli parametrów pracy magazynu w ramach kontraktu serwisowego świadczonego przez Socomec.

jednostka baterii

Jednostka baterii Sunsys HES L

Zastosowane w ramach Sunsys HES technologie wsparte profesjonalną wiedzą w zakresie optymalnego doboru wielkości magazynu do potrzeb konkretnego odbiorcy i aplikacji pozwalają optymistycznie spojrzeć na kwestię realnego czasu zwrotu inwestycji. W zależności o zewnętrznych uwarunkowań, okresowo podyktowanych na przykład cenami energii, można ocenić na podstawie przeprowadzonych estymacji, że inwestycja w Sunsys HES zwróci się po 5-7 latach. Przy zapewnieniu właściwych warunków eksploatacji w kolejnych latach, magazyn będzie zapewniał wymierne zyski, do czasu przewidzianej utylizacji.

Istotną kwestią jest zapewnienie w całym procesie inwestycji właściwego podejścia w kwestii doboru wielkości magazynu do konkretnej aplikacji. Obecnie dość powszechne wśród potencjalnych klientów jest ciągle przeświadczenie, że magazyn potrzebny do współpracy z instalacją OZE o mocy, np. 100 kW, powinien także być takiej mocy, a jego pojemność winna być najlepiej największa możliwa. Oczywiście takie podejście w kwestii doboru jest błędne, a cały proces powinien przede wszystkim być poprzedzony analizą danych o własnej konsumpcji energii i realnych możliwościach wytwórczych posiadanych źródeł OZE. Skonsultuj się ze specjalistą >>

Opracowano na podstawie materiałów firmy SOCOMEC POLSKA Sp. z o.o.

Komentarze

Powiązane

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze...

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze łączeniowej, przetwarzaniu energii i monitorowaniu parametrów zasilania prezentuje kolejną wersję urządzeń SUNSYS HES XXL, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie dla systemów dużych mocy.

MODULYS XL

MODULYS XL MODULYS XL

MODULYS XL

MODULYS XL

Modulys Green Power 2.0

Modulys Green Power 2.0 Modulys Green Power 2.0

Modulys Green Power 2.0

Modulys Green Power 2.0

Masterys Green Power 4.0

Masterys Green Power 4.0 Masterys Green Power 4.0

Masterys Green Power 4.0

Masterys Green Power 4.0

Układy SZR ATyS C55/C65

Układy SZR ATyS C55/C65 Układy SZR ATyS C55/C65

Układy SZR ATyS p M ATyS p

Układy SZR ATyS p M ATyS p Układy SZR ATyS p M ATyS p

Licznik energii elektrycznej Countis E0x

Licznik energii elektrycznej Countis E0x Licznik energii elektrycznej Countis E0x

Licznik energii elektrycznej Countis E0x, zobacz parametry.

Licznik energii elektrycznej Countis E0x, zobacz parametry.

Licznik energii elektrycznej Countis E2x

Licznik energii elektrycznej Countis E2x Licznik energii elektrycznej Countis E2x

Licznik energii elektrycznej Countis E2x, sprawdź parametry

Licznik energii elektrycznej Countis E2x, sprawdź parametry

Licznik energii elektrycznej Countis E4x

Licznik energii elektrycznej Countis E4x Licznik energii elektrycznej Countis E4x

Licznik energii elektrycznej Countis E4x, sprawdź szczegóły.

Licznik energii elektrycznej Countis E4x, sprawdź szczegóły.

Wybrane dla Ciebie

Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży!

Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży! Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży!

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne » Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy? Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać?

Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać? Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać?

Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła?

Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła? Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła?

Najlepsze połączenia od Nexans »

Najlepsze połączenia od Nexans » Najlepsze połączenia od Nexans »

Drukarka do oznaczników - jaką wybrać?

Drukarka do oznaczników - jaką wybrać? Drukarka do oznaczników - jaką wybrać?

Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią »

Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią » Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią »

Program do projektowania i opracowywania schematów »

Program do projektowania i opracowywania schematów » Program do projektowania i opracowywania schematów »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog » Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje » Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją » Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Zasilacze na szynę DIN »

Zasilacze na szynę DIN » Zasilacze na szynę DIN »

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Najnowsze produkty i technologie

ELEKTROMETAL SA news Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023 Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości...

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości produktowe, m.in. oświetlenie przemysłowe i przeciwwybuchowe Ex.

Redakcja news Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023!

Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023! Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023!

Elektromontaż Rzeszów zaprasza na swoje stoisko nr 17 w pawilonie N podczas tegorocznych Targów Energetab, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Elektromontaż Rzeszów zaprasza na swoje stoisko nr 17 w pawilonie N podczas tegorocznych Targów Energetab, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023 Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również...

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również nowości – takie jak np. zegar 12.B2. Na stoisku można było pobawić się w prefabrykację systemu MasterIn i wygrać puchar ufundowany przez firmę.

ORMAZABAL POLSKA news Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Ormazabal na targach ENERGETAB 2023 Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas...

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas targów ENERGETAB 2023.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. news Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik na targach Energetab 2023! Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku...

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku – prezentowała swoją ofertę w hali A.

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych...

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych do produkcji osprzętu, przedstawiając je w postaci nowatorskiej galerii obrazów.

Redakcja news Relpol na targach ENERGETAB 2023

Relpol na targach ENERGETAB 2023 Relpol na targach ENERGETAB 2023

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023 BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2023

Brother na Targach Energetab 2023 Brother na Targach Energetab 2023

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki...

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki etykiet dla elektryków.

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. news Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023 Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB...

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej.

Emiter Sp. z o. o. news EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

EmiterNet na targach ENERGETAB 2023! EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim...

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim rynku.

SONEL S.A. news Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023 Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła...

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła darmowe wykłady na temat praktycznego zastosowania swoich rozwiązań.

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Riello Delta Power Sp. z o.o. Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków...

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w jednej z kluczowych dla polskiego systemu energetycznego elektrowni w Polsce północno-zachodniej.

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji news Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami...

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych. Należą do niej firmy: ABB Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane...

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb i bardzo rygorystycznych wymagań. W artykule przedstawiamy dostępne na rynku rozwiązania i wskazujemy ich najmocniejsze strony.

Lantre 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm....

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm. Oczywiście mają rację! Jednak aby tak się stało, należy o nią odpowiednio zadbać. Warto pamiętać, że to użytkownik ma największy wpływ na żywotność baterii w swoim iPhone. W poniższym materiale zostaną przedstawione wskazówki, jak dbać o baterię w iPhone, by zapewnić długi czas pracy.

De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory...

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory słoneczne De Dietrich, możesz cieszyć się ciepłą wodą przez cały rok.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze...

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze łączeniowej, przetwarzaniu energii i monitorowaniu parametrów zasilania prezentuje kolejną wersję urządzeń SUNSYS HES XXL, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie dla systemów dużych mocy.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Może jednak magazynować?

Może jednak magazynować? Może jednak magazynować?

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie...

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie wiatrowe może budzą ciągle lokalne kontrowersje, bo krajobrazu raczej nie upiększają, a przy tym mogą naprzykrzać się wydawanymi odgłosami, o tyle instalacje przetwarzające energię słoneczną, jeśli są dobrane i wykonane w sposób przemyślany, potrafią nawet dyskretnie komponować się z otoczeniem,...

Grupa Pracuj S.A. Jak mówić o swoich słabych stronach?

Jak mówić o swoich słabych stronach? Jak mówić o swoich słabych stronach?

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas...

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas spotkań kwalifikacyjnych. Co zrobić, gdy rozmówca zadaje pytanie o Twoje słabe strony? Jak wybrnąć z sytuacji i zachować pozytywny wizerunek? Oto garść przydatnych porad.

Tomasz Gorzelańczyk, Marcin Szkudniewski – SONEL S.A. Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych...

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Większa świadomość społeczna oraz branie odpowiedzialności rządów poszczególnych państw za otaczający nas klimat wymusza przesunięcie sektora energetycznego w stronę zielonej energii. Ponadto technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Jeśli dodamy do tego nieustanny...

Taurus Sea Power 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić! 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań...

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań szczególnie rzuca się w oczy – oto subiektywne spojrzenie na 3 z nich.

AUTOMATION TECHNOLOGY Sp. z o.o. Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology – nowy gracz na rynku Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy! BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku...

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku fotowoltaicznego.

Sunprofi Sp. z o.o. Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat

Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat

Aermec to renomowana firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Zdobyła zaufanie na rynkach międzynarodowych, a teraz ich produkty są dostępne...

Aermec to renomowana firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Zdobyła zaufanie na rynkach międzynarodowych, a teraz ich produkty są dostępne również w Polsce. Odkryj historię marki Aermec i dowiedz się więcej o jej propozycjach, które zapewnią komfort i efektywność energetyczną Tobie i Twoim klientom.

De Dietrich Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne...

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne Baxi, dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu zaawansowanych technologii, skutecznie pomagają w efektywnym ogrzewaniu domu.

Domitech Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich...

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich baterie są w stanie zapewnić możliwość ciągłej pracy bez potrzeby ich ciągłego ładowania. W jakie zatem narzędzia akumulatorowe powinien wyposażyć się każdy szanujący się profesjonalista?

Domitech Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką? Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również...

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również jej czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Który zatem wariant lasera krzyżowego wybrać – zielony czy czerwony?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.