elektro.info

Zaawansowane wyszukiwanie

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1 Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Miernik rezystancji izolacji MIC-10k1, sprawdź parametry.

Dobór przetworników do wymagań projektu »

Dobór przetworników do wymagań projektu » Dobór przetworników do wymagań projektu »

Milwaukee Electric Corporation Tool news Wystartowała Wielka Loteria Milwaukee

Wystartowała Wielka Loteria Milwaukee Wystartowała Wielka Loteria Milwaukee

Loteria obowiązuje tylko u wybranych autoryzowanych dystrybutorów marki. Nagrodą główną jest Ford Transit z systemem Packout. Do wygrania także 240 nagród tygodniowych i 30 miesięcznych. Łączna wartość...

Loteria obowiązuje tylko u wybranych autoryzowanych dystrybutorów marki. Nagrodą główną jest Ford Transit z systemem Packout. Do wygrania także 240 nagród tygodniowych i 30 miesięcznych. Łączna wartość nagród to aż pół miliona złotych.

Perspektywy rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce do 2030 r.

Perspectives for the Development of Electric Vehicle Charging Infrastructure in Poland until 2030

Sieć punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych w Polsce w latach 2019–2030 [5]

Sieć punktów ładowania w stacjach ogólnodostępnych w Polsce w latach 2019–2030 [5]

Rozwój sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest niezwykle istotnym warunkiem rozwoju branży pojazdów elektrycznych. Rozwój elektromobilności w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką przyrostów liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Elektromobilność rozumiana jako wykorzystanie energii elektrycznej do napędzania pojazdów drogowych nie jest koncepcją nową. Już w pierwszej połowie XIX wieku pojawiały się pierwsze samochody wykorzystujące ten rodzaj napędu, a w roku 1899 pojazd o nazwie „La Jamais Contente” jako pierwszy pokonał barierę 100 km/h. Szybki rozwój silników spalinowych na początku XX w. wpłynął na ograniczenie rozwoju elektromobilności, która nie mogła sprostać konkurencji zarówno pod względem osiągów [1] – w szczególności zasięgu na jednym ładowaniu, z powodu ograniczonej pojemności akumulatorów – jak i masy. W ten sposób ubiegły wiek w transporcie drogowym upłynął pod znakiem całkowitej dominacji paliw ropopochodnych.

Rynek elektromobilności, znajdując się na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju, próbuje konkurować z transportem tradycyjnym pod względem liczby miejsc, w których możliwe byłoby naładowanie samochodu. Rozwój sieci ogólnodostępnych stacji ładowania jest niezwykle istotnym warunkiem rozwoju branży pojazdów elektrycznych. Zaangażowanie poszczególnych krajów w rozwój rynku elektromobilności oraz niezbędnej dla niego infrastruktury jest różne. Rozwój elektromobilności w Polsce charakteryzuje się dużą dynamiką przyrostów liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz sprzedaży pojazdów elektrycznych.

Rok 2023 w Polsce

Pod koniec lipca 2023 r. po polskich drogach jeździło 82 955 samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Flota w pełni elektrycznych aut (BEV, ang. battery electric vehicles) liczyła 42 265 szt., a park hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 40 690 szt. Liczba samochodów dostawczych i ciężarowych z napędem elektrycznym wynosiła 4778 szt., z czego BEV stanowiły ponad 99%. Stale rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca składała się z 18 290 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 587 617 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 946 szt. [2]

W efekcie według danych z końca lipca 2023 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 47 018 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwsze siedem miesięcy br. ich liczba zwiększyła się o 13 293 sztuki, tj. o 57,7% więcej niż w podobnym okresie 2022 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) [2].

Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec lipca 2023 r. w Polsce funkcjonowały 2953 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (5884 punkty). 32% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 68% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W lipcu uruchomiono 68 nowych ogólnodostępnych stacji ładowania (175 punktów) [2].

Stacje i punkty ładowania

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych w najnowszym brzmieniu [3] zawiera w artykule 2 szereg definicji dotyczących stacji i punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Wybrane definicje zostały przywołane poniżej [3]:

 • infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego – punkty ładowania wraz z niezbędną do ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą oraz stacje wodoru, przeznaczone do ładowania lub tankowania pojazdów samochodowych wykorzystywanych w transporcie publicznym, w szczególności autobusów zeroemisyjnych;
 • ładowanie – pobór energii elektrycznej przez:

a)  pojazd elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny,

b) niebędący pojazdem elektrycznym pojazd silnikowy, motorower, rower lub wózek rowerowy w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym – na potrzeby napędu tego pojazdu;

 • ogólnodostępna stacja ładowania – stacja ładowania dostępna na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego posiadacza pojazdu elektrycznego i pojazdu hybrydowego;
 • punkt ładowania – urządzenie umożliwiające ładowanie pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu;
 • punkt ładowania o normalnej mocy – punkt ładowania o mocy mniejszej lub równej 22 kW, z wyłączeniem urządzeń o mocy mniejszej lub równej 3,7 kW, zainstalowanych w miejscach innych niż ogólnodostępne stacje ładowania, w szczególności w budynkach mieszkalnych;
 • punkt ładowania o dużej mocy – punkt ładowania o mocy większej niż 22 kW;
 • stacja ładowania:

a)  urządzenie budowlane obejmujące co najmniej jeden punkt ładowania o normalnej mocy lub punkt ładowania o dużej mocy, związane z obiektem budowlanym lub

b) wolnostojący obiekt budowlany z zainstalowanym co najmniej jednym punktem ładowania o normalnej mocy lub punktem ładowania o dużej mocy wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania, wraz ze stanowiskami postojowymi, których liczba odpowiada liczbie punktów ładowania umożliwiających jednoczesne świadczenie tej usługi, oraz w przypadku, gdy stacja ładowania jest podłączona do sieci dystrybucyjnej instalacją prowadzącą od punktu ładowania do przyłącza elektroenergetycznego.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy [3] stacje i punkty ładowania stanowiące element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego w zakresie ich bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji podlegają badaniom technicznym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Ponadto, zgodnie z art. 15 ustawy, UDT zobowiązany jest również do opiniowania w zakresie zgodności dokumentacji technicznej projektowanych stacji z wymaganiami technicznymi.

Szczegółowe wymagania techniczne, a także zakres dokumentacji dołączanej do wniosku o przeprowadzenie badań stacji ładowania oraz punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego, zostały określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw energii, wydanego na podstawie art. 17 ustawy i są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz.U. 2019 poz. 1316). Omówienie podstawowych wymagań znajdzie czytelnik m.in. w artykule [4].

Literatura

 1. Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych – przewodnik UDT dla operatorów i użytkowników – zalecane praktyki, edycja 2022 r.
 2. https://pspa.com.pl/2023/informacja/licznik-elektromobilnosci-miasta-napedzaja-rozwoj-infrastruktury-ladowania/
 3. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. 2023 poz. 875 z późn. zm.).
 4. K. Kuczyński, Wymagania podstawowe dla stacji i punktów ładowania oraz planowane zmiany w przepisach techniczno-budowlanych, „elektro.info” 10/2020.
 5. Raport „Polish EV Outlook 2023”.
 6. https://pspa.com.pl/2023/informacja/afir-stal-sie-faktem-polska-musi-przyspieszyc-rozbudowe-infrastruktury-ladowania/
 7. P. Piotrowski, K. Nita, Analiza rozwoju liczby punktów ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz w wybranych krajach, „elektro.info” 1–2/2022.

W artykule:

 • Rok 2023 w Polsce
 • Stacje i punkty ładowania – definicje
 • Stacje ładowania w Polsce do 2030 r.
 • Regulacje unijne
 • Podsumowanie
Aby przeczytać pełną wersję artykułu należy wykupić prenumeratę i zalogować się.

Komentarze

Powiązane

Redakcja news Kolejna edycja rankingu Lider Elektromobilności

Kolejna edycja rankingu Lider Elektromobilności Kolejna edycja rankingu Lider Elektromobilności

Już po raz piąty firma doradcza PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zrealizują badanie, którego celem jest wyłonienie firm najbardziej zaangażowanych w rozwój zrównoważonego transportu....

Już po raz piąty firma doradcza PwC oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych zrealizują badanie, którego celem jest wyłonienie firm najbardziej zaangażowanych w rozwój zrównoważonego transportu. Zainteresowani mogą się zgłaszać do 30 czerwca br.

Redakcja news Kalisz ogłasza przetarg na autobusy elektryczne i wiaty PV

Kalisz ogłasza przetarg na autobusy elektryczne i wiaty PV Kalisz ogłasza przetarg na autobusy elektryczne i wiaty PV

Kaliskie Linie Autobusowe ponowiły przetarg na zakup nowych autobusów elektrycznych. Miejski przewoźnik chce nabyć pięć pojazdów wraz z infrastrukturą do ładowania, a także wybudować dwie wiaty garażowe,...

Kaliskie Linie Autobusowe ponowiły przetarg na zakup nowych autobusów elektrycznych. Miejski przewoźnik chce nabyć pięć pojazdów wraz z infrastrukturą do ładowania, a także wybudować dwie wiaty garażowe, które docelowo mają pomieścić 22 autobusy z napędem elektrycznym.

Redakcja news Jest umowa na projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera

Jest umowa na projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera Jest umowa na projekt polskiego samochodu elektrycznego Izera

Słynne włoskie studio designerskie Pininfarina zaprojektuje wersje produkcyjne trzech modeli polskiej marki samochodów elektrycznych Izera: SUV-a, hatchbacka i kombi. To efekt ogłoszonej właśnie współpracy...

Słynne włoskie studio designerskie Pininfarina zaprojektuje wersje produkcyjne trzech modeli polskiej marki samochodów elektrycznych Izera: SUV-a, hatchbacka i kombi. To efekt ogłoszonej właśnie współpracy między ElectroMobility Poland (EMP), właścicielem marki Izera, a włoskim wykonawcą. Z ramienia EMP za design aut odpowiedzialni są Tadeusz Jelec oraz Mariusz Bekas.

Redakcja news W Sandomierzu naładują elektryki energią z silnika kogeneracyjnego

W Sandomierzu naładują elektryki energią z silnika kogeneracyjnego W Sandomierzu naładują elektryki energią z silnika kogeneracyjnego

Przy Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu działa silnik kogeneracyjny, który będzie zasilał w energię nowy samochód elektryczny, zakupiony niedawno przez to miejskie przedsiębiorstwo. Docelowo...

Przy Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Sandomierzu działa silnik kogeneracyjny, który będzie zasilał w energię nowy samochód elektryczny, zakupiony niedawno przez to miejskie przedsiębiorstwo. Docelowo dwie lub trzy takie ładowarki do elektryków staną na parkingu przy siedzibie sandomierskiego PEC i będą dostępne dla wszystkich mieszkańców miasta.

Redakcja news Już wkrótce wielki pokaz pojazdów elektrycznych na Torze Modlin!

Już wkrótce wielki pokaz pojazdów elektrycznych na Torze Modlin! Już wkrótce wielki pokaz pojazdów elektrycznych na Torze Modlin!

W dniach 26 i 27 maja br. odbędzie się druga edycja EV Experience – największego testu samochodów elektrycznych w Polsce. Wydarzenie organizowane przez Fundację EV Klub Polska oraz Polskie Stowarzyszenie...

W dniach 26 i 27 maja br. odbędzie się druga edycja EV Experience – największego testu samochodów elektrycznych w Polsce. Wydarzenie organizowane przez Fundację EV Klub Polska oraz Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych stanowi wyjątkową okazję, by w jednym miejscu zobaczyć i przetestować większość dostępnych na polskim rynku pojazdów elektrycznych.

Redakcja news Od 2035 roku nowe auta na paliwa tradycyjne nie będą rejestrowane w UE

Od 2035 roku nowe auta na paliwa tradycyjne nie będą rejestrowane w UE Od 2035 roku nowe auta na paliwa tradycyjne nie będą rejestrowane w UE

Rada Unii Europejskiej, która jest najważniejszym organem decyzyjnym w tej organizacji, przyjęła regulacje wprowadzające cel redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych aut osobowych i dostawczych o 100%...

Rada Unii Europejskiej, która jest najważniejszym organem decyzyjnym w tej organizacji, przyjęła regulacje wprowadzające cel redukcji emisji dwutlenku węgla z nowych aut osobowych i dostawczych o 100% od 2035 roku. Nowe przepisy w praktyce oznaczają zakaz rejestracji nowych aut zasilanych paliwami tradycyjnymi od roku 2035.

Redakcja news Nowa stacja 110/15 kV zwiększy liczbę punktów ładowania przy autostradzie A2

Nowa stacja 110/15 kV zwiększy liczbę punktów ładowania przy autostradzie A2 Nowa stacja 110/15 kV zwiększy liczbę punktów ładowania przy autostradzie A2

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Enea Operator umowę o dotacji w wysokości ponad 16 mln zł. Kwota ta ma być przeznaczona na inwestycje, które ułatwią przyłączanie w Słubicach...

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał z Enea Operator umowę o dotacji w wysokości ponad 16 mln zł. Kwota ta ma być przeznaczona na inwestycje, które ułatwią przyłączanie w Słubicach nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, w tym zlokalizowanych przy trasie autostrady A2. W ramach inwestycji Enea Operator zbuduje nową stację elektroenergetyczną 110/15 kV Słubice Strefa.

Redakcja news Wodorowe Solarisy będą jeździć po ulicach Hamburga

Wodorowe Solarisy będą jeździć po ulicach Hamburga Wodorowe Solarisy będą jeździć po ulicach Hamburga

Miejski przewoźnik w Hamburgu złożył zamówienie na pięć autobusów wodorowych Solaris Urbino 12 hydrogen. Zeroemisyjne pojazdy pojawią się na ulicach niemieckiej metropolii w drugim kwartale 2024 roku.

Miejski przewoźnik w Hamburgu złożył zamówienie na pięć autobusów wodorowych Solaris Urbino 12 hydrogen. Zeroemisyjne pojazdy pojawią się na ulicach niemieckiej metropolii w drugim kwartale 2024 roku.

Redakcja news Kongres MOVE 2023: polski przemysł motoryzacyjny w dobie elektromobilności

Kongres MOVE 2023: polski przemysł motoryzacyjny w dobie elektromobilności Kongres MOVE 2023: polski przemysł motoryzacyjny w dobie elektromobilności

Kongres MOVE w tym roku w dużym stopniu poświęcony był tematowi: jak utrzymać konkurencyjność polskiego przemysłu motoryzacyjnego po europejskiej transformacji na elektromobilność. Dyskutowano też o tym,...

Kongres MOVE w tym roku w dużym stopniu poświęcony był tematowi: jak utrzymać konkurencyjność polskiego przemysłu motoryzacyjnego po europejskiej transformacji na elektromobilność. Dyskutowano też o tym, jak zapewnić polskim kierowcom i przedsiębiorcom duże ilości energii odnawialnej.

Redakcja news Można już kupić bilety na Kongres Nowej Mobilności 2023

Można już kupić bilety na Kongres Nowej Mobilności 2023 Można już kupić bilety na Kongres Nowej Mobilności 2023

W dniach 26–28 września br. w Łodzi odbędzie się największa konferencja i EXPO branży zrównoważonego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ruszyła już sprzedaż biletów na to wydarzenie – bilety w specjalnej,...

W dniach 26–28 września br. w Łodzi odbędzie się największa konferencja i EXPO branży zrównoważonego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ruszyła już sprzedaż biletów na to wydarzenie – bilety w specjalnej, niższej cenie są dostępne do końca kwietnia br.

Redakcja news Rybnik kupuje 20 autobusów wodorowych NesoBus

Rybnik kupuje 20 autobusów wodorowych NesoBus Rybnik kupuje 20 autobusów wodorowych NesoBus

Władze Rybnika zawarły umowę na dostawę 20 autobusów napędzanych wodorem. Zamówienie zdobył polski producent pojazdów NesoBus, należący do grupy Polsat. Tym samym Rybnik będzie pierwszym miastem, w którym...

Władze Rybnika zawarły umowę na dostawę 20 autobusów napędzanych wodorem. Zamówienie zdobył polski producent pojazdów NesoBus, należący do grupy Polsat. Tym samym Rybnik będzie pierwszym miastem, w którym zadebiutują pojazdy nowego producenta ze Świdnika. Pierwsze autobusy wodorowe mają dotrzeć do Rybnika pod koniec III kwartału 2023 r.

Redakcja news Volvo Car zamontuje 65 stacji szybkiego ładowania

Volvo Car zamontuje 65 stacji szybkiego ładowania Volvo Car zamontuje 65 stacji szybkiego ładowania

Już wszystkie punkty dealerskie Volvo w Polsce mają ogólnodostępne ładowarki o mocy do 22 kW, co zakończyło pierwszy etap elektryfikacji. Teraz przyszedł czas na etap drugi, czyli instalację szybkich ładowarek...

Już wszystkie punkty dealerskie Volvo w Polsce mają ogólnodostępne ładowarki o mocy do 22 kW, co zakończyło pierwszy etap elektryfikacji. Teraz przyszedł czas na etap drugi, czyli instalację szybkich ładowarek prądem stałym DC. Autoryzowani dealerzy Volvo w Kaliszu i Poznaniu zainstalowali już szybkie stacje ładowania o mocy 175 kW. Docelowo powstanie 65 takich stacji w całej Polsce.

Redakcja news Zachodniopomorskie gminy mogą składać wnioski o dotacje na stacje ładowania

Zachodniopomorskie gminy mogą składać wnioski o dotacje na stacje ładowania Zachodniopomorskie gminy mogą składać wnioski o dotacje na stacje ładowania

30 gmin z woj. zachodniopomorskiego może otrzymać łącznie 2,7 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych,...

30 gmin z woj. zachodniopomorskiego może otrzymać łącznie 2,7 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na montaż stacji ładowania pojazdów elektrycznych, hybrydowych i autobusów zeroemisyjnych. Ruszył nabór wniosków, który potrwa do 5 maja.

Redakcja news Rzeszów kupuje kolejne elektryczne Solarisy

Rzeszów kupuje kolejne elektryczne Solarisy Rzeszów kupuje kolejne elektryczne Solarisy

Rzeszowska komunikacja wzbogaci się o kolejnych sześć autobusów. Będą to pojazdy marki Solaris, napędzane energią elektryczną. Nowe autobusy mają dotrzeć do stolicy Podkarpacia już jesienią 2023 roku.

Rzeszowska komunikacja wzbogaci się o kolejnych sześć autobusów. Będą to pojazdy marki Solaris, napędzane energią elektryczną. Nowe autobusy mają dotrzeć do stolicy Podkarpacia już jesienią 2023 roku.

Redakcja news W Krakowie stacjami ładowania będą miejskie latarnie

W Krakowie stacjami ładowania będą miejskie latarnie W Krakowie stacjami ładowania będą miejskie latarnie

W ramach przygotowywanej przez Kraków modernizacji oświetlenia ulicznego planowane jest stworzenie systemu stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem latarni LED – poinformował wiceprezydent...

W ramach przygotowywanej przez Kraków modernizacji oświetlenia ulicznego planowane jest stworzenie systemu stacji ładowania pojazdów elektrycznych z wykorzystaniem latarni LED – poinformował wiceprezydent miasta Andrzej Kulig.

Redakcja news Hyundai opracował robota do ładowania aut elektrycznych

Hyundai opracował robota do ładowania aut elektrycznych Hyundai opracował robota do ładowania aut elektrycznych

Koreański koncern zaprezentował robota do automatycznego ładowania samochodów elektrycznych o nazwie ACR. Został on opracowany z myślą o niezawodnym działaniu w każdym środowisku, niezależnie od lokalizacji...

Koreański koncern zaprezentował robota do automatycznego ładowania samochodów elektrycznych o nazwie ACR. Został on opracowany z myślą o niezawodnym działaniu w każdym środowisku, niezależnie od lokalizacji ładowarki, pogody i potencjalnych przeszkód.

Redakcja news Lidl zbuduje 65 nowych stacji ładowania przy swoich sklepach

Lidl zbuduje 65 nowych stacji ładowania przy swoich sklepach Lidl zbuduje 65 nowych stacji ładowania przy swoich sklepach

Wkrótce przy wybranych sklepach sieci Lidl pojawią się kolejne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Sieć ogłosiła konkurs na dostawę 65 stacji ładowania, które zostaną zainstalowane m.in. w Poznaniu,...

Wkrótce przy wybranych sklepach sieci Lidl pojawią się kolejne stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Sieć ogłosiła konkurs na dostawę 65 stacji ładowania, które zostaną zainstalowane m.in. w Poznaniu, Legnicy i Gdyni. Aby z nich skorzystać, wymagane będzie pobranie darmowego biletu parkingowego, który umożliwi godzinne ładowanie DC.

Redakcja news Po Poznaniu jeździ tramwaj z fotowoltaiką na dachu

Po Poznaniu jeździ tramwaj z fotowoltaiką na dachu Po Poznaniu jeździ tramwaj z fotowoltaiką na dachu

Poznański tramwaj z numerem bocznym 505 jest wyjątkowy, bo w ramach pilotażu na jego dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. To rozwiązanie testowe, którego realizacji podjęły się – bez dodatkowych kosztów...

Poznański tramwaj z numerem bocznym 505 jest wyjątkowy, bo w ramach pilotażu na jego dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. To rozwiązanie testowe, którego realizacji podjęły się – bez dodatkowych kosztów po stronie MPK Poznań – firmy Enika oraz Saatz.

Redakcja news Licznik elektromobilności: duży wzrost liczby elektryków w I kwartale br.

Licznik elektromobilności: duży wzrost liczby elektryków w I kwartale br. Licznik elektromobilności: duży wzrost liczby elektryków w I kwartale br.

Według danych z końca marca 2023 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 36 826 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwsze trzy miesiące br. ich liczba zwiększyła...

Według danych z końca marca 2023 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 36 826 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). Przez pierwsze trzy miesiące br. ich liczba zwiększyła się o 5500 sztuk – to o 84% więcej niż w analogicznym okresie 2022 r., wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PZPM i PSPA.

Redakcja news Największy kontrakt na wodorowe autobusy Solarisa

Największy kontrakt na wodorowe autobusy Solarisa Największy kontrakt na wodorowe autobusy Solarisa

Wodorowe Solarisy pojadą do niemieckiego powiatu Rostock w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Tamtejszy przewoźnik zamówił 52 wodorowe autobusy – to największe jak dotąd jednorazowe zamówienie na pojazdy...

Wodorowe Solarisy pojadą do niemieckiego powiatu Rostock w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Tamtejszy przewoźnik zamówił 52 wodorowe autobusy – to największe jak dotąd jednorazowe zamówienie na pojazdy tej marki napędzane wodorowym ogniwem paliwowym.

Redakcja news Porsche udostępniło aplikację do ładowania swoich elektryków

Porsche udostępniło aplikację do ładowania swoich elektryków Porsche udostępniło aplikację do ładowania swoich elektryków

Marka Porsche udostępniła klientom w Polsce usługę Porsche Charging Service, która pozwala na ładowanie elektrycznego modelu Taycana. Można to zrobić w dowolnym miejscu równie łatwo jak w domu – za pomocą...

Marka Porsche udostępniła klientom w Polsce usługę Porsche Charging Service, która pozwala na ładowanie elektrycznego modelu Taycana. Można to zrobić w dowolnym miejscu równie łatwo jak w domu – za pomocą aplikacji Moje Porsche.

Redakcja news Augustów kupuje elektryczne autobusy i stacje ładowania

Augustów kupuje elektryczne autobusy i stacje ładowania Augustów kupuje elektryczne autobusy i stacje ładowania

Komunikacja miejska w Augustowie (woj. podlaskie) wzbogaci się o cztery autobusy elektryczne oraz infrastrukturę do ładowania tych zeroemisyjnych pojazdów. Właśnie wystartował przetarg ogłoszony przez...

Komunikacja miejska w Augustowie (woj. podlaskie) wzbogaci się o cztery autobusy elektryczne oraz infrastrukturę do ładowania tych zeroemisyjnych pojazdów. Właśnie wystartował przetarg ogłoszony przez władze miasta. Zakup w całości zostanie sfinansowany z dotacji i pożyczki NFOŚiGW. Będą to pierwsze elektryczne autobusy w tym mieście, które ma status uzdrowiska.

Redakcja news W Prusicach rusza masowa produkcja elektrolitu do baterii litowo-jonowych

W Prusicach rusza masowa produkcja elektrolitu do baterii litowo-jonowych W Prusicach rusza masowa produkcja elektrolitu do baterii litowo-jonowych

Chiński koncern Guotai-Huarong, jeden z największych globalnych dostawców elektrolitu stosowanego w bateriach do aut elektrycznych, rozpoczyna masową produkcję w swojej fabryce w Prusicach na Dolnym Śląsku....

Chiński koncern Guotai-Huarong, jeden z największych globalnych dostawców elektrolitu stosowanego w bateriach do aut elektrycznych, rozpoczyna masową produkcję w swojej fabryce w Prusicach na Dolnym Śląsku. Przy pełnych mocach produkcyjnych zakładu będzie on zasilał elektrolitem rocznie ok. 500 tys. baterii – informuje Guotai-Huarong Poland.

Redakcja news Używane elektryki: które modele sprzedają się najlepiej?

Używane elektryki: które modele sprzedają się najlepiej? Używane elektryki: które modele sprzedają się najlepiej?

Rośnie rynek samochodów elektrycznych: po polskich drogach jeździ już kilkadziesiąt tysięcy aut z takim napędem. Coraz lepiej sprzedają się także używane auta elektryczne, wśród których najpopularniejszy...

Rośnie rynek samochodów elektrycznych: po polskich drogach jeździ już kilkadziesiąt tysięcy aut z takim napędem. Coraz lepiej sprzedają się także używane auta elektryczne, wśród których najpopularniejszy jest Nissan Leaf, a tuż za nim plasują się BMW i3 i Renault Zoe.

Wybrane dla Ciebie

Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży!

Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży! Znajdź osprzęt elektryczny na wyprzedaży!

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne » Sygnalizatory alarmowe – akustyczne i optyczne »

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Kiedy stosujemy wyłącznik mocy? Kiedy stosujemy wyłącznik mocy?

Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać?

Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać? Rozdzielnice SN i nN - jakie wybrać?

Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła?

Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła? Jak szybko i sprawnie wybrać pompę ciepła?

Najlepsze połączenia od Nexans »

Najlepsze połączenia od Nexans » Najlepsze połączenia od Nexans »

Drukarka do oznaczników - jaką wybrać?

Drukarka do oznaczników - jaką wybrać? Drukarka do oznaczników - jaką wybrać?

Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią »

Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią » Zobacz innowacje w dziedzinie cyfrowej transformacji automatyki i zarządzania energią »

Program do projektowania i opracowywania schematów »

Program do projektowania i opracowywania schematów » Program do projektowania i opracowywania schematów »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog » Prawidłowy dobór osprzętu instalacyjnego do projektu - sprawdź e-katalog »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje » Łączniki i ramki - ciekawe rozwiązania i realizacje »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją » Jak poprawić skuteczność zarządzania energią i automatyzacją »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających » Aplikacja do symulowania reakcji obciążenia lub zwarcia urządzeń zabezpieczających »

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP Nowoczesne i niezawodne źródło zasilania - technologia LFP

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT Bezpłatne szkolenie: Procedura odbioru stacji ładowania samochodów elektrycznych przez UDT

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych » Zdalne sterowanie i nadzór rozdzielnic gazowych »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia » Ograniczniki przepięć SPD - wyższy poziom zabezpieczenia »

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami? Jak chronić fotowoltaikę przed przepięciami?

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli » Kilka pomysłów na przeprowadzenie kabli »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych » Osprzęt instalacyjny idealnie dopasowany do montażu w kanałach instalacyjnych »

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Szkolenie - solidna dawka SMART HOME Szkolenie - solidna dawka SMART HOME

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi? Czy termowizja pozwala przewidzieć awarię zanim jeszcze nastąpi?

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne? Jak prawidłowo wykonać połączenia elektryczne?

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji » Odkryj zagrożenia ukryte w Twojej instalacji dzięki miernikowi rezystancji izolacji »

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych? Jaki jest najlepszy modułowy zasilacz UPS dla urządzeń krytycznych?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać? Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych - jaki wybrać?

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania » Gniazda podłogowe i dokujące — unikalne, uniwersalne rozwiązania »

Zasilacze na szynę DIN »

Zasilacze na szynę DIN » Zasilacze na szynę DIN »

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy Jak prawidłowo zabezpieczyć system alarmowy

Najnowsze produkty i technologie

ELEKTROMETAL SA news Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023 Elektrometal SA na targach ENERGETAB 2023

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości...

Podczas targów ENERGETAB 2023 firma Elektrometal SA odebrała wyróżnienie specjalne przyznane przez organizatora imprezy w uznaniu jubileuszu 75-lecia działalności. Ponadto firma zaprezentowała nowości produktowe, m.in. oświetlenie przemysłowe i przeciwwybuchowe Ex.

Redakcja news Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023!

Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023! Elektromontaż Rzeszów na Targach Energetab 2023!

Elektromontaż Rzeszów zaprasza na swoje stoisko nr 17 w pawilonie N podczas tegorocznych Targów Energetab, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

Elektromontaż Rzeszów zaprasza na swoje stoisko nr 17 w pawilonie N podczas tegorocznych Targów Energetab, które odbędą się w dniach 12–14 września 2023 w Bielsku-Białej.

ORMAZABAL POLSKA news Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Ormazabal na targach ENERGETAB 2023 Ormazabal na targach ENERGETAB 2023

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas...

Firma Ormazabal, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych systemów elektrycznych – rozdzielnic, transformatorów olejowych, stacji transformatorowych podziemnych – prezentowała najnowszą ofertę podczas targów ENERGETAB 2023.

Kontakt-Simon SA news Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023 Kontakt-Simon na targach ENERGETAB 2023

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych...

Firma Kontakt-Simon była jednym z wystawców na targach ENERGETAB 2023, które odbywały się we wrześniu w Bielsku-Białej. W tym roku firma postawiła nacisk na estetyczną formę prezentacji materiałów wykorzystywanych do produkcji osprzętu, przedstawiając je w postaci nowatorskiej galerii obrazów.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. news Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik na targach Energetab 2023! Wamtechnik na targach Energetab 2023!

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku...

Wamtechnik podczas targów ENERGETAB 2023 zaprezentował niezawodne akumulatory litowe NERBO Lithium w technologii LFP. Targi odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br., firma – jak co roku – prezentowała swoją ofertę w hali A.

Finder Polska Sp. z o.o. news Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023 Finder zaprezentował nowości na targach ENERGETAB 2023

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również...

Finder, producent przekaźników i komponentów elektrycznych, przez trzy dni bielskich targów raczył swoich gości nie tylko dużą dawką wiedzy merytorycznej i doradztwem technicznym, zaprezentował również nowości – takie jak np. zegar 12.B2. Na stoisku można było pobawić się w prefabrykację systemu MasterIn i wygrać puchar ufundowany przez firmę.

Redakcja news Relpol na targach ENERGETAB 2023

Relpol na targach ENERGETAB 2023 Relpol na targach ENERGETAB 2023

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

Firma Relpol, która obchodzi właśnie 65-lecie działalności, jak co roku była obecna na targach ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej. I – również jak ostatnio co roku – została tam wyróżniona w konkursie targowym!

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. news BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023 BENNING Power Electronics na targach ENERGETAB 2023

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. miał swoje stoisko na Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich ENERGETAB 2023. Firma zaprezentowała m.in. nowe w swojej ofercie modułowe magazyny energii ENERTRONIC.

Brother Polska news Brother na Targach Energetab 2023

Brother na Targach Energetab 2023 Brother na Targach Energetab 2023

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki...

Producent drukarek Brother uczestniczył w międzynarodowych Targach ENERGETAB 2023, które odbywały się w Bielsku-Białej w dniach 12–14 września br. Firma na swoim stoisku N18 prezentowała m.in. drukarki etykiet dla elektryków.

Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. news Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023 Nexans Power Accessories na targach ENERGETAB 2023

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB...

Nexans Power Accessories Poland, ceniony dostawca i partner w dziedzinie akcesoriów, osprzętu kablowego i prac kablowych, z powodzeniem prezentował swoje produkty i rozwiązania podczas targów ENERGETAB 2023 w Bielsku-Białej.

Emiter Sp. z o. o. news EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

EmiterNet na targach ENERGETAB 2023! EmiterNet na targach ENERGETAB 2023!

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim...

Wrześniowe targi ENERGETAB to jedna z najciekawszych imprez branży energetycznej w kraju. Na takim wydarzeniu nie mogło zabraknąć firmy EmiterNet, która od ponad 30 lat jest jednym z liderów na polskim rynku.

SONEL S.A. news Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023 Sonel S.A. na targach ENERGETAB 2023

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła...

Sonel S.A. po raz kolejny uczestniczył w ważnym branżowym wydarzeniu, jakim są targi ENERGETAB w Bielsku-Białej. W tym roku firma nie tylko zaprezentowała odwiedzającym swoją bogatą ofertę, ale też prowadziła darmowe wykłady na temat praktycznego zastosowania swoich rozwiązań.

Drut-Plast Cables Sp. z o.o. Kable przekształtnikowe

Kable przekształtnikowe Kable przekształtnikowe

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

Kable do zasilania przetwornic częstotliwości (falowników) i serwonapędów DPCFlex® Servo to odpowiedź na potrzeby w dziedzinie automatyki przemysłowej.

BayWa r.e. Solar Systems Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Bezpieczeństwo składowania magazynów energii Bezpieczeństwo składowania magazynów energii

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Potencjalne niebezpieczeństwo, które wynika z niewłaściwego składowania baterii litowo-jonowych, jest bardzo wysokie.

Riello Delta Power Sp. z o.o. Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni Projekt przygotowania zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w elektrowni

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków...

Firma Riello Delta Power Sp. z o.o. na przełomie lat 2022 i 2023 zrealizowała projekt zabudowy, produkcji, dostarczenia i instalacji dwóch zespołów prądotwórczych na potrzeby funkcjonowania nowych bloków gazowo-parowych w jednej z kluczowych dla polskiego systemu energetycznego elektrowni w Polsce północno-zachodniej.

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji news Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć Sekcja SPAE KIGEiT. Przesłanki do weryfikacji organoleptycznej SPD - Bezpieczne ograniczniki przepięć

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami...

Sekcja Producentów Aparatury Elektrycznej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (SPAE KIGEiT) działa od 2016 roku. Powołana została, aby walczyć z zalewającymi polski rynek produktami z zakresu: aparatury zabezpieczającej, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przepięciowej oraz aparatury kontrolnej i sterującej, które nie spełniają wymogów, norm i standardów technicznych. Należą do niej firmy: ABB Sp. z o.o., Dehn Polska Sp. z o.o., Eaton Electric Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych Sposoby chłodzenia urządzeń elektronicznych

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane...

Skuteczne chłodzenie urządzeń elektronicznych wymaga wyboru odpowiedniego rozwiązania, ale też dopasowania pod względem efektywności i parametrów technicznych. Producenci oferują rozwiązania dopasowane do specyficznych potrzeb i bardzo rygorystycznych wymagań. W artykule przedstawiamy dostępne na rynku rozwiązania i wskazujemy ich najmocniejsze strony.

Lantre 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone 8 sposobów, jak dbać o baterię w telefonie iPhone

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm....

Użytkownicy iPhone’ów bardzo często liczą na to, że skoro mają już sprzęt od firmy z kultowym, nadgryzionym jabłkiem, to mogą liczyć na to, że bateria wytrzyma dłużej niż w przypadku telefonów innych firm. Oczywiście mają rację! Jednak aby tak się stało, należy o nią odpowiednio zadbać. Warto pamiętać, że to użytkownik ma największy wpływ na żywotność baterii w swoim iPhone. W poniższym materiale zostaną przedstawione wskazówki, jak dbać o baterię w iPhone, by zapewnić długi czas pracy.

De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich Szukasz kolektorów słonecznych – postaw na jakość De Dietrich

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory...

Systemy solarne wykorzystywane do przygotowania ciepłej wody użytkowej cieszą się coraz większą popularnością. Zawdzięczają to niezawodności, wysokiej wydajności oraz przystępnej cenie. Wybierając kolektory słoneczne De Dietrich, możesz cieszyć się ciepłą wodą przez cały rok.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu Socomec prezentuje nowe magazyny energii dla dużych mocy do montażu na otwartym powietrzu

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze...

W ślad za sukcesem podstawowego wykonania magazynów SYNSYS HES L, wolnostojących magazynów energii dla mocy od 100 kVA do 600 kVA i pojemności od 186 kWh do 1674 kWh, Socomec jako specjalista w aparaturze łączeniowej, przetwarzaniu energii i monitorowaniu parametrów zasilania prezentuje kolejną wersję urządzeń SUNSYS HES XXL, będącą odpowiedzią na zapotrzebowanie dla systemów dużych mocy.

SOCOMEC Polska sp. z o.o. Może jednak magazynować?

Może jednak magazynować? Może jednak magazynować?

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie...

Społeczności w wielu miejscach zdążyły już niewątpliwie zaakceptować nowe technologie umożliwiające pozyskiwanie energii elektrycznej z takich pierwotnych źródeł energii jak wiatr czy słońce. O ile siłownie wiatrowe może budzą ciągle lokalne kontrowersje, bo krajobrazu raczej nie upiększają, a przy tym mogą naprzykrzać się wydawanymi odgłosami, o tyle instalacje przetwarzające energię słoneczną, jeśli są dobrane i wykonane w sposób przemyślany, potrafią nawet dyskretnie komponować się z otoczeniem,...

Grupa Pracuj S.A. Jak mówić o swoich słabych stronach?

Jak mówić o swoich słabych stronach? Jak mówić o swoich słabych stronach?

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas...

Każdy człowiek ma niepowtarzalną osobowość, zestaw pewnych mocnych i słabych stron. Indywidualne cechy osobowościowe bardzo często stają się obiektem zainteresowań rekruterów, z którymi rozmawiasz podczas spotkań kwalifikacyjnych. Co zrobić, gdy rozmówca zadaje pytanie o Twoje słabe strony? Jak wybrnąć z sytuacji i zachować pozytywny wizerunek? Oto garść przydatnych porad.

Tomasz Gorzelańczyk, Marcin Szkudniewski – SONEL S.A. Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT Bezpieczeństwo w fotowoltaice – pomiary instalacji zestawem Sonel PVM-1020 KIT

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych...

Bardzo gwałtowny i dynamiczny rozwój instalacji fotowoltaicznych, jaki ma miejsce na świecie w ostatnich latach, jest imponujący. Wynika on w dużej mierze z odchodzenia od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Większa świadomość społeczna oraz branie odpowiedzialności rządów poszczególnych państw za otaczający nas klimat wymusza przesunięcie sektora energetycznego w stronę zielonej energii. Ponadto technologia ta stale się rozwija, co powoduje obniżenie kosztów. Jeśli dodamy do tego nieustanny...

Taurus Sea Power 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić! 3 rozwiązania stosowane w trójkołowcach – tego nie można przegapić!

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań...

Motocykle trójkołowe to specyficzna kategoria pojazdów nie tylko pod względem prawnym, ale przede wszystkim pod względem technologicznym. A jeśli dziś patrzy się na rynek trójkołowców, to kilka rozwiązań szczególnie rzuca się w oczy – oto subiektywne spojrzenie na 3 z nich.

AUTOMATION TECHNOLOGY Sp. z o.o. Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology – nowy gracz na rynku Automation Technology – nowy gracz na rynku

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

Automation Technology prężnie działa w obszarach energetyki, automatyki przemysłowej oraz robotyki.

BayWa r.e. Solar Systems BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy! BayWa r.e. Solar Systems rozpoczęła współpracę z Enphase Energy!

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku...

Rewolucyjny amerykański producent mikroinwerterów dołączył do grona dostawców w BayWa r.e. Solar Systems. Współpraca ta pozwoli na efektywne dostosowanie usług firmy Enphase do potrzeb polskiego rynku fotowoltaicznego.

De Dietrich Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu Kotły kondensacyjne Baxi: innowacyjne rozwiązania do skutecznego ogrzewania domu

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne...

Ogrzewanie domu jest jednym z obszarów, w którym możemy wprowadzić rozwiązania, które nie tylko przyczynią się do oszczędności, ale również zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko. Kotły kondensacyjne Baxi, dzięki wysokiej jakości wykonania i zastosowaniu zaawansowanych technologii, skutecznie pomagają w efektywnym ogrzewaniu domu.

Sunprofi Sp. z o.o. Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat

Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat Wiedza i doświadczenie: Aermec – włoski producent pomp ciepła na rynku już od ponad 60 lat

Aermec to renomowana firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Zdobyła zaufanie na rynkach międzynarodowych, a teraz ich produkty są dostępne...

Aermec to renomowana firma, która specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie klimatyzacji i pomp ciepła. Zdobyła zaufanie na rynkach międzynarodowych, a teraz ich produkty są dostępne również w Polsce. Odkryj historię marki Aermec i dowiedz się więcej o jej propozycjach, które zapewnią komfort i efektywność energetyczną Tobie i Twoim klientom.

Domitech Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów Narzędzia akumulatorowe dla prawdziwych profesjonalistów

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich...

Elektronarzędzia zasilane akumulatorowo zapewniają możliwość niemal całkowitego uniezależnienia się od gniazdek elektrycznych. Co więcej, dzięki znacznemu postępowi technologicznemu, wykorzystywane w nich baterie są w stanie zapewnić możliwość ciągłej pracy bez potrzeby ich ciągłego ładowania. W jakie zatem narzędzia akumulatorowe powinien wyposażyć się każdy szanujący się profesjonalista?

Domitech Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką? Jaki laser krzyżowy wybrać – z zieloną czy czerwoną wiązką?

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również...

Zakup lasera krzyżowego do zastosowań budowlanych wcale nie jest łatwym zadaniem. W końcu od wybranego odcienia emitowanego przez poziomicę światła zależeć będzie nie tylko sam kolor wiązki, lecz również jej czytelność w różnych warunkach oświetleniowych. Który zatem wariant lasera krzyżowego wybrać – zielony czy czerwony?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.