elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Projektowanie i eksploatacja kabli teleinformatycznych (część 1)

Charakterystyka rodzajów i kategoryzacja typów konstrukcji kabli symetrycznych

Przykłady kabli teleinformatycznych o różnej budowie i zakresie częstotliwości pracy

Rozwój nowoczesnej telekomunikacji w sposób nieodłączny związany jest z wdrażaniem na rynek coraz to nowszych usług. Wymaga to realizacji nowatorskich inwestycji i przedsięwzięć, których celem jest m.in. poszerzanie zasięgu sieci.

Zobacz także: Elektroenergetyczne linie kablowe

Zwiększanie zakresu częstotliwości pracy kabli teleinformatycznych wynika z obserwowanego zwłaszcza w ostatnich latach dynamicznego rozwoju grupy nowych produktów z dziedziny telekomunikacji i informatyki. Przemysł telekomunikacyjny rozwijający się na podstawie międzynarodowych standardów okablowania strukturalnego budynków, do których przeznaczone są kable o budowie typu UTP, FTP czy STP, do późnych lat 80. używał tanich i łatwych w instalacji (ale o niskiej częstotliwości pracy) kabli o budowie nieekranowanej skrętki.

Z kolei sieciowe organizacje standaryzujące (m.in. IEEE) stosowały wyższej jakości skrętki posiadające ekrany. Kilka lat później wdrożenie technologii 10BASE-T stworzyło możliwość połączenia systemów okablowania do przesyłania zarówno głosu, jak i danych.

Zobacz także: Metody ochrony kabli przed pożarem

Pod koniec lat 80. wiodące stowarzyszenia rozpoczęły definiowanie standardu okablowania do przesyłania głosu i danych. W 1991 roku Electronics Industry Association (EIA) oraz Telecommunications Industry Association (TIA) połączyły się i rozpoczęły publikowanie serii specyfikacji dotyczących okablowania. Rezultatem było stworzenie norm z serii EIA/TIA.

Zobacz także: Wytrzymałość elektryczna kabli i żywotność linii kablowych

Od tego czasu nastąpiła ewolucja własności kabli teleinformatycznych stosowanych w sieciach lokalnych. Stopniowo wycofywane zostały wieloparowe kable miedziane na rzecz kilkuparowych kabli rozdzielczych o innym poziomie własności transmisyjnych. Przykładami takich przewodów są kable o budowie przedstawionej w dalszej części artykułu, sklasyfikowane w poszczególne kategorie w zależności od konkretnych parametrów niskich i wysokich częstotliwości.

streszczenie

Kable teleinformatyczne przeznaczone do multimedialnych sieci teleinformatycznych umożliwiają transmisję sygnałów analogowych wielkiej częstotliwości (do 250 MHz) i cyfrowych o bardzo dużej przepływności binarnej (do 1 Gb/s). Stosowane w sieciach automatyki przemysłowej, aplikacjach multimedialnych czy sieciach alarmowych przeznaczone są do układania wewnątrz budynków w sieciach komputerowych zapewniając tym samym dużą odporność systemów na zakłócenia elektromagnetyczne. W artykule, stanowiącym część pierwszą z dwóch, dokonano charakteryzacji przewodów teleinformatycznych ze względu na ich przydatność do pracy dla założonego pasma częstotliwości. Przedstawiono rodzaje tej grupy kabli oraz ich kategoryzację.abstract

Design and operation of telecommunication cables. Characteristics of the types and categories of symmetrical cable construction
Telecommunication cables dedicated to multimedia communication networks allow the transmission of high frequency analog signals (up to 250 MHz) and digitized with a very high bit-rate binary (up to 1 Gb/s). Used in industrial automation networks, multimedia applications or network alarms are designed to be installed inside the buildings in computer networks thus providing high immunity to electromagnetic interference systems. In this article, which is part of the first of two, was the characterization of telecommunication cables due to their suitability to work for the assumed frequency band. This group presents the types of cables and their categorization.

Rodzaje kabli teleinformatycznych

Standardowym nośnikiem sygnału w okablowaniu teleinformatycznym jest skrętka czteroparowa miedziana kategorii 5 lub wyższej. Pod względem konstrukcyjnym wyróżnia się kabel bez ekranu (tzw. UTP), kabel z ekranem w postaci folii (tzw. FTP) lub przewód z ekranem w postaci plecionki (tzw. STP). Przykłady takich kabli przedstawiono na rysunku 1. Przedstawione skrótowe nazewnictwo odnosi się w szczególności do następujących typów okablowania:

- UTP – (ang. Unshielded Twisted Pair – para skręcona, nieekranowana) – kabel z wiązkami parowymi nieekranowanymi i bez ekranu wspólnego dla wszystkich par ośrodka,

- FTP – (ang. Foiled Twisted Pair – para skręcona, ekran z folii) – kabel z wiązkami parowymi nieekranowanymi i z ekranem ośrodka, wspólnym dla wszystkich par, wykonanym z laminowanej folii metalowej zwiniętej w rurkę z zakładką i z żyłą uziemiającą pod ekranem,

- S-FTP – kabel z wiązkami parowymi nieekranowanymi i z podwójnym ekranem ośrodka, wspólnym dla wszystkich par, wykonanym z laminowanej folii metalowej zwiniętej w rurkę z zakładką, na którą nałożony jest oplot z drutów miedzianych ocynowanych,

- S-STP – kabel z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie za pomocą laminowanej folii metalowej zwiniętej w rurkę z zakładką, a na skręcony z ekranowanych par ośrodek nałożony jest oplot z drutów miedzianych ocynowanych.

Kategorie i wynikające z nich parametry kabli teleinformatycznych

Amerykańska jednostka certyfikująca – Underwriters Laboratories opracowała system klasyfikacji kabli teleinformatycznych z wiązkami parowymi, który oparty jest na podziale na poszczególne kategorie. Podstawowym kryterium jest tutaj przydatność przewodu do transmisji cyfrowej o określonej przepływności binarnej, co jest równoznaczne z przydatnością symetrycznych torów transmisyjnych kabla do pracy w określonym zakresie częstotliwości sygnałów.

Obserwowany dynamiczny rozwój okablowania strukturalnego budynków oraz coraz bardziej powszechne projekty tzw. „budynków inteligentnych” spowodowały, że światowe instytucje normalizacyjne ustanowiły uzgodnione wzajemnie standardy kabli teleinformatycznych, gdzie podział na tradycyjne kategorie stał się umowny, a grupy przewodów kwalifikuje się przez ich przydatność do pracy dla założonego pasma częstotliwości. Standardowe zakresy częstotliwości dla kabli teleinformatycznych, ustanowione przez normy europejskie serii PN-EN 50288, to: do 100 MH z (PN-EN 50288-3-1:2003), do 250 MHz (PN-EN 50288-6-1:2003) i do 600 MHz (PN-EN 50288-4-1:2003).

Warto zaznaczyć, że przydatność torów do transmisji sygnałów analogowych bądź cyfrowych o określonym widmie częstotliwości jest całkowicie zdeterminowana przez parametry transmisyjne torów. Postęp techniczny i nowe wymagania spowodowały, że obecnie stosowane są wyłącznie kable kategorii 5e i wyższych. W dalszej części przedstawiono kategorie kabli teleinformatycznych zgodnie ze standardami TIA/EIA (tab. 1.):

- kategoria 1 obejmuje kable o torach przeznaczonych do transmisji sygnałów w paśmie częstotliwości akustycznych oraz do doprowadzania zasilania o niewielkiej mocy. Nie stawia się żadnych wymagań wobec parametrów transmisyjnych torów kabli tej kategorii. Nie jest zalecana do transmisji danych,

- kategoria 2 obejmuje kable o liczbie par od 2 do 25, z torami przystosowanymi do transmisji sygnałów w zakresie częstotliwości do 2 MHz, lub z przepływnością binarną do 2 Mb/s. Sprecyzowane są wymagania dotyczące impedancji falowej (84 do 120 ?) oraz tłumienności falowej torów do 1 MHz (tłumienność falowa przy 1 MHz co najwyżej 26 dB/km). Kable te są testowane pod względem osiągania maksymalnej przepustowości 1 MHz,

- kategoria 3, nazywana także okablowaniem do przesyłania głosu, dotyczy kabli z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 16 MHz lub przy przepływności do 16 Mb/s. Wiele istniejących instalacji jest opartych na okablowaniu kategorii 3,

- kategoria 4 dotyczyła kabli o torach przystosowanych do transmisji sygnałów w paśmie częstotliwości do 20 MHz i przy większym zasięgu w stosunku do kategorii 3. Przewody tej kategorii nie uzyskały znaczącego udziału w rynku, ponieważ zostały szybko wyparte przez kategorię 5,

- kategoria 5, nazywana także okablowaniem do przesyłania danych, dotyczyła kabli z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 100 Mb/s (transmisja simpleksowa – po dwóch różnych torach, po jednym dla każdego kierunku). Umożliwia to korzystanie z niej protokołom o dużej szybkości, takim jak 100BASE-TX. Mimo że kilka lat temu kategoria 5 była szczytowym osiągnięciem okablowania, sytuacja ta teraz się zmieniła. Jako zamienniki tej kategorii większość producentów oferuje obecnie kable kategorii 5e,

- kategoria 5e dotyczy kabli czteroparowych z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 100 MHz, z przepływnością binarną do 1 Gb/s (transmisja dupleksowa – po czterech torach w obydwu kierunkach). Przewody te pozwalają na działanie technologii 1000BASE-T z większym zapasem bezpieczeństwa niż kategoria 5,

- kategoria 6 dotyczy kabli czteroparowych z torami przewidzianymi do pracy przy częstotliwościach do 200 (250) MHz, z przepływnością binarną większą od 1 Gb/s (transmisja dupleksowa – po czterech torach w obydwu kierunkach),

- kategoria 7 dotyczy kabli z dwoma lub czterema indywidualnie ekranowanymi parami, których tory przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 600 MHz, z przepływnością binarną znacznie większą od 1 Gb/s. Kabel ten jest o ok. 50% grubszy i bardziej twardy niż kabel kategorii 5, co powoduje większe trudności w instalacji. Ze względu na konieczność zakończenia ekranu każdej pary złącza są w tym przypadku bardziej skomplikowane i trudniejsze w instalacji,

- kategoria 7A dotyczy kabli z dwoma lub czterema indywidualnie ekranowanymi parami, najczęściej odseparowanymi konstrukcyjnie, których tory przewidziane są do pracy przy częstotliwościach do 1000 MHz. Wymagania dotyczące tych torów transmisyjnych nie zostały ostatecznie ustalone.

Podsumowanie

Transmitowanie sygnału elektrycznego, czyli przekazywanie informacji na odległość, w sposób nieodłączny związane jest z wykorzystaniem odpowiednich kabli i przewodów. Teletransmisja przewodowa wykorzystuje obecnie linie miedziane symetryczne lub współosiowe, a także włókna światłowodowe. Sposób transmisji i dostępne pasmo częstotliwości są ściśle powiązane z wykorzystywanym medium transmisyjnym.

Rozwój sektora teleinformatycznego ostatnich lat determinowany jest największymi osiągnięciami naukowymi z zakresu elektroniki, elektrotechniki i informatyki. Coraz większa liczba użytkowników sprawia, że na rynku pojawiają się różnorodne technologie sieciowe o coraz to większych możliwościach przesyłu danych, przy jednoczesnej minimalizacji stratności sygnału. Stale wzrastająca ilość przesyłanych wiadomości użytkowych, powiększana systematycznie o informacje operacyjne różnorodnych systemów teleinformatycznych, wymusza ciągłe poszukiwania coraz to nowszych i bardziej efektywnych metod transmisyjnych. Odpowiedzią na takie potrzeby stała się nowa grupa kabli i przewodów o różnorodnych konstrukcjach i wynikających z nich m.in. parametrach transmisyjnych.

***

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Literatura

1. ISO/IEC 11801 Information technology. General cabling for customer premises.

2. EIA/TIA 568A Building Telecommunications Wiring Standards.

3. PN-EN 50288-3-1:2003 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych. Część 3-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodów nieekranowanych do częstotliwości 100 MHz. Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

4. PN-EN 50288-6-1:2003 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych. Część 6-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodównieekranowanych do częstotliwości 250 MHz. Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

5. PN-EN 50288-4-1:2003 Przewody wielożyłowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesyłu danych. Część 4-1: Wymagania grupowe dotyczące przewodównieekranowanych do częstotliwości 600 MHz. Przewody przeznaczone do pionowego i poziomego układania w budynkach.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Kanały i przepusty kablowe chroniące przed skutkami pożaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą...

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, budynki muszą być podzielone na określonej wielkości strefy pożarowe. Instalacje techniczne, w szczególności rury i kable elektryczne, które przechodzą przez przegrody będące oddzieleniami przeciwpożarowymi, muszą spełniać kryteria szczelności i izolacyjności, podobnie jak przegrody, w których występują [1, 4].

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wybrane sposoby łączenia kabli i przewodów nn

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od...

Wprowadzenie coraz nowszych rozwiązań technicznych wymaga stosowania innowacyjnych technik łączenia kabli i przewodów. W urządzeniach elektrycznych i rozdzielnicach możemy spotkać różne technologie od połączeń śrubowych po połączenia samozaciskowe i technologie hybrydowe. W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają różnego typu połączenia ze sprężyną dociskową, które eliminują możliwość niedokręcenia przewodu przez instalatora oraz ograniczają liczbę narzędzi potrzebnych przy montażu....

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

Wymagania dla kabli i przewodów wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 (CPR)

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień....

W artykule opisano podstawowe wiadomości dotyczące środowiska pożarowego oraz podstawowe wymagania wynikające z Rozporządzenia CPR, dotyczące kabli i przewodów elektrycznych w zakresie reakcji na ogień. Została przedstawiona klasyfikacja materiałów budowlanych w zakresie reakcji na ogień oraz zdefiniowane podstawowe materiały stosowane jako izolacja kabli i przewodów elektrycznych z określeniem ich zachowania w wysokiej temperaturze towarzyszącej pożarowi. Przedstawiono również podstawowe wymagania...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.