Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Adam Jan Fiok

(1933–2000)
Adam Jan Fiok
Adam Jan Fiok
Fot. elka.pw.edu.pl

Urodził się 24 czerwca 1933 r. w Warszawie. Maturę uzyskał w 1951 roku w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Władysława IV w Warszawie. Studiował na Politechnice Warszawskiej, początkowo na Wydziale Elektrycznym, a od roku akademickiego 1952/53 – na Wydziale Łączności. Tytuł inżyniera łączności uzyskał w 1955 r., a magistra inżyniera łączności (specjalność radiotechnika) – w 1959 r. Pracę doktorską na temat analizy biernych filtrowych metod pomiaru parametrów rezonatorów kwarcowych obronił na Wydziale Łączności w 1964 r.

Na Politechnice Warszawskiej pracował nieprzerwanie od 1954 r. Początkowo był zastępcą asystenta, następnie asystentem, starszym asystentem (1959–64) i adiunktem (1964–74). Habilitację uzyskał w 1974 r. za pracę „Transmisyjne metody pomiaru dwójników rezonansowych”, na Wydziale Elektroniki (dawny Wydział Łączności) PW. W latach 1974–91 był docentem, a w 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. W latach 1991–1999 pracował na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę w 1999 r. pracował na pół etatu na stanowisku profesora zwyczajnego. Działalność rozpoczętą w Katedrze Urządzeń Radiotechnicznych kontynuował w Instytucie Radioelektroniki, m.in. w Zakładach Telewizji, Radiokomunikacji, Elektroakustyki i Miernictwa Piezoelektrycznego. W latach 1978–1982 kierował Zakładem Elektroakustyki, a w latach 1985–1997 Zakładem Miernictwa Piezoelektrycznego. Aktywnie uczestniczył w życiu Uczelni i Wydziału, pełniąc m.in. funkcje zastępcy dyrektora Instytutu Radioelektroniki (ds. dydaktycznych w latach 1975–1978 i ds. nauki w latach 1981–1984) oraz uczestnicząc w pracach licznych komisji Rady Wydziału.

Działalność naukowa i dydaktyczna

Główną dziedziną działalności naukowej Adama J. Fioka było miernictwo radioelektroniczne, a zwłaszcza modelowanie oraz teoria i zastosowania transmisyjnych metod pomiarów dwójników rezonansowych. Tematyce modelowania i pomiarów poświęcona była większość z jego ponad 120 publikacji naukowych, a także wiele wystąpień na konferencjach i sympozjach międzynarodowych.

Adam J. Fiok był twórcą i wieloletnim szefem zespołu naukowo-badawczego opracowującego i wdrażającego metody oraz systemy pomiarowe stosowane w różnych obszarach radioelektroniki. Były to m.in.: cyfrowe mierniki częstotliwości i fazy (we wczesnych latach sześćdziesiątych), unikatowy system do badań jonosfery przez pomiar zmian częstotliwości sygnałów sztucznych satelitów Ziemi (w końcu lat sześćdziesiątych), rodzina systemów do produkcyjnych pomiarów rezonatorów kwarcowych (opracowywanych w latach 1974–1991), systemy do homologacyjnych pomiarów urządzeń radiokomunikacyjnych (w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku).

Przeczytaj również: Paweł Jan Nowacki

Przez 46 lat Adam J. Fiok wykładał takie przedmioty jak: „Urządzenia telewizyjne”, „Podstawy telewizji” (1976–1986), „Miernictwo radioelektroniczne” (1980–2000), „Miernictwo elektroakustyczne” (1981–1984) oraz „Światło i barwę w telewizji” (1992–1998). Był wymagającym, ale lubianym nauczycielem. W wykładach chętnie odwoływał się do doświadczeń z własnej praktyki projektowej, konstrukcyjnej i pomiarowej. Był promotorem 5 rozpraw doktorskich (4 z nich zostały uznane za wyróżniające się) i opiekunem ponad 100 prac magisterskich.

Adam J. Fiok był autorem i współautorem książek, z których korzystają kolejne pokolenia studentów i inżynierów. Są to: Telewizja – podstawy ogólne (WKiŁ, 2 wydania, Warszawa 1992 i 1997); Mała encyklopedia metrologii (WNT, Warszawa 1989; Adam J. Fiok był jednym z trzech koordynatorów wydania i autorem wielu haseł); J. Ebert, A. J. Fiok, Obliczanie wzmacniaczy i generatorów mocy wielkiej częstotliwości (WNT, Warszawa 1971); A.J. Fiok, M. Rusin, Podstawy telewizji (skrypt Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1983).

Działalność stowarzyszeniowa

Wielką pasją Adama J. Fioka była działalność w organizacjach naukowych i technicznych. Odegrała ona ogromną rolę w procesie konsolidacji polskiego środowiska metrologicznego oraz promocji dorobku polskiej metrologii na forum międzynarodowym. W Komitecie Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk pełnił funkcje sekretarza naukowego (1987–1989) i wiceprzewodniczącego (1989–1995). W Międzynarodowej Konfederecji Pomiarów IMEKO był przez wiele lat członkiem Rady Generalnej i Kolegium Redakcyjnego Kwartalnika „Measurement”, a także inicjatorem i jednym z założycieli Komitetu Technicznego TC-4 IMEKO (zajmującego się pomiarami wielkości elektrycznych), wieloletnim przewodniczącym tego Komitetu (1989–1998), a od 1998 r. – przewodniczącym honorowym. W Polskim Stowarzyszeniu Pomiarów Automatyki i Robotyki (POLSPAR) był m.in. wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia i przewodniczącym Komitetu Pomiarów (1992–2000). W Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej był w ostatnich latach życia członkiem Zarządu Oddziału Warszawskiego. Przez wiele lat był również członkiem Komitetu Naukowego Międzyuczelnianych Konferencji Metrologów. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku Adam J. Fiok aktywnie działał w wydziałowych i uczelnianych organach ZNP.

Zobacz także: Witold Jabłoński

Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną został uhonorowany m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976), Złotym Krzyżem Zasługi (1975), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), a także licznymi nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministra Edukacji Narodowej (m.in. w latach 1972, 1975, 1986 i 1992), Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.

Zmarł 4 września 2000 r. w Warszawie.

Literatura

  1. Nauczyciele akademiccy Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 1951–2011. Zbiór not biograficznych wydany z okazji Jubileuszu 60-lecia Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Opracował zespół w składzie: J. Cichocki, L. Łukasiak, J. Mieścicki, R. Z. Morawski, A. Woźniak, W. Zaworski, B. Zbierzchowski.
  2. 2. http://apw.ee.pw.edu.pl/tresc/sylw/fiok.htm

[Adam Jan Fiok, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki, miernictwo radioelektroniczne, miernictwo, z kart historii, zastosowanie transmisyjnych metod pomiarów dwójników rezonansowych, cyfrowe mierniki częstotliwości, miernictwo elektroakustyczne]

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 9/2018

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl