Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Witold Jabłoński

(1938–2018)
Fot. solidarnosc.wroc.pl

Urodził się 6 listopada 1938 r. w Siedlcach. Studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej ukończył w 1961 r. Po ukończeniu studiów pracował w Dyspozycji Mocy Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego w Katowicach, a następnie w Zakładach Energetycznych Okręgu Dolnośląskiego. W latach 1963–1965 r. pracował we Wrocławskim Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym ZREMB na stanowisku projektanta. Następnie do 2005 r. pracował na Politechnice Wrocławskiej, początkowo jako asystent w Katedrze Urządzeń Elektrycznych, a później jako asystent i adiunkt w Instytucie Energoelektryki tej uczelni.

Dorobek naukowo-dydaktyczny

W pracy naukowej zajmował się głównie metodami oceny zagrożeń porażeniowych, skutkami działania prądu elektrycznego na organizm ludzki oraz optymalizacją środków ochrony przeciwporażeniowej. W 1973 r. obronił pracę doktorską na temat optymalizacji uziomów głębinowych. Jest autorem wielu opinii i ekspertyz. Jest autorem około 150 niepublikowanych prac na rzecz energetyki zawodowej, przemysłu i biur projektowych. Opublikował około 200 prac naukowych. Uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, biorąc udział w przygotowywaniu projektów polskich norm i opracowaniu opinii o projektach norm przygotowywanych przez inne zespoły. Był współorganizatorem cyklicznej Konferencji Międzynarodowej, organizowanej co dwa lata, dotyczącej bezpieczeństwa elektrycznego oraz Szkoły Ochrony Przeciwporażeniowej ELSAF. Jako autor lub współautor opublikował sześć książek na temat ochrony przeciwporażeniowej, głównie w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia, rysunku elektrycznego, instalacji elektrycznych oraz w gospodarstwach rolnych i na placach budów. Napisał podręcznik z zakresu elektrotechniki i instalacji elektrycznych oraz ochrony przeciwporażeniowej.

Przeczytaj również: Wilhelm Oswald Rotkiewicz

W tomie trzecim „Poradnika inżyniera elektryka”, wydanego przez WNT, dr inż. Witold Jabłoński był autorem rozdziału 11, dotyczącego ochrony przeciwporażeniowej. Wiedza techniczna tam zawarta jest aktualna do dnia dzisiej­szego.

W pracach dydaktycznych prowadził wykłady i inne formy zajęć dydaktycznych z zakresu urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia, a przede wszystkim ochrony przeciwporażeniowej. W pracy tej szeroko korzystał z doświadczeń zdobytych w pracy w energetyce zawodowej i biurze projektów. Za działalność dydaktyczną i naukową otrzymał wiele nagród J.M. Rektora Politechniki Wrocławskiej, Dziekana Wydziału Elektrycznego i Dyrektorów Instytutu, m.in. Złoty Krzyż Zasługi oraz Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej.

Działalność związkowa i stowarzyszeniowa

Do Stowarzyszenia Elektryków Polskich wstąpił 19 lutego 1962 r. Przez osiem lat brał czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Ochrony Przed Zagrożeniami Elektrycznymi przy Zarządzie Głównym SEP. Przez 4 lata, w ramach tego Komitetu, kierował pracami Zespołu Ochrony Przeciwporażeniowej. Brał też czynny udział w życiu Oddziału Wrocławskiego SEP. Prowadził szkolenia w zakresie ochrony przeciwporażeniowej dla członków SEP Oddziału Wrocławskiego (najczęściej w ramach Sekcji Instalacji) oraz kilku innych Oddziałów SEP (Gliwickiego, Radomskiego, Warszawskiego, Poznańskiego, Krakowskiego, Koszalińskiego), w zakresie ochrony przeciwporażeniowej.

Dowiedz się więcej: Wytyczne opracowywania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Współpracował z wydawnictwem SEP – COSiW jako współautor lub autor komentarzy do norm PN-IEC 60 364 i PN-E-05115 oraz jako współautor normy N SEP-E-001. Był rzeczoznawcą Izby Rzeczoznawców SEP w zakresie instalacji elektrycznej. Został odznaczony Srebrną Odznaką Honorową SEP (1985), a następnie Złotą Odznaką Honorową SEP (2002), Srebrną i Złotą Odznaką NOT, medalem im. Kazimierza Szpotańskiego (2008) oraz medalem im. prof. Kazimierza Idaszewskiego (2009). W 2011 r. otrzymał Puchar Polskiego Stowarzyszenia Elektroinstalacyjnego w uznaniu pracy dydaktycznej na rzecz wielu pokoleń elektryków.

Był aktywnym działaczem Związków Zawodowych. Od 1980 r. związany z niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. W latach 1991–1998 Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Oddziałowej przy Instytucie Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej. Był delegatem na Zjazd Krajowej Sekcji Nauki w latach 1991–1995. Jako przedstawiciel pracowników, a następnie związków zawodowych, brał udział przez prawie 15 lat w pracach Senatu Politechniki Wrocławskiej. Był przez kilka kadencji członkiem Rady Wydziału i Rady Instytutu oraz członkiem Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” w kadencji 1995–1998. Otrzymał Dyplom „Solidarności” – 2005, Medal „Solidarności” – 2006, Medal Dolnośląskiej Solidarności „Niezłomni” – 2013.

Zmarł 26 stycznia 2018 r. i został pochowany na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Oprac. Karol Kuczyński

Literatura

  1. Słownik biograficzny zasłużonych elektryków wrocławskich – wydanie zbiorcze (1997–2014), „Ocalić od zapomnienia”. SEP Oddział Wrocławski.
  2. www.nszz-solidarnosc-pwr-wroc.pl
Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 4/2018

Wybrane dla Ciebie


Kompleksowe inspekcje termowizyjne - gdzie szukać pomocy? »

Termowizja inspekcja

Przez ostatnie stulecie zbudowano wiele urządzeń pomiarowych w zakresie podczerwieni, ale największe możliwości i popularność zyskały rozwiązania... czytam dalej »

 


Jaki silnik elektryczny wybrać? »

silnik elektryczny

W działaniu wielu maszyn i urządzeń technicznych wymagany jest ruch postępowy lub postępowo-zwrotny. Zazwyczaj ruch ten wytwarzają (...) czytam więcej »

 


Łączniki elektroinstalacyjne - rodzaje i sposób działania?

Oświetlenie zewnętrzne LED - dobór i zastosowanie»

Ranki łączniki gniazdka oswietlenie zewnętrzen LED
W każdej standardowej instalacji elektrycznej w budynku występują gniazda wtyczkowe oraz łączniki. Ich budowa oraz sposób zamocowania zależą od miejsca zainstalowania oraz metody wykonania (...) czytam więcej » Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego ze źródłami LED przynosi przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego. Oświetlenie LED posiada również (...) czytam dalej »

 


Przyrządy kontrolne i pomiarowe - zobacz niezawodne rozwiązania»

narzedzia pomiarowe dla elektryka Miernik napięcia, ciągłości i kolejności faz są zaprojekotwane do testowania napięcia, fazy, polaryzacji, kolejności faz i półprzewodników. Cyfrowy multimetr oraz cyfrowy miernik cęgowy oferują idealne rozwiązania dla wszystkich wymagań i możliwych zastosowań. Mierniki wykorzystują standardowe (...) czytam dalej »


Zobacz jakie oprawy zaprezentowano na Energetab 2019  »

Wiele nowych produktów od najlepszych w branży marek »

Samochody elektryczne i  mobilne stacje elektronika
Oświetlenie awaryjne ma zapewnić bezpieczne opuszczenie zajmowanych przestrzeni podczas awarii zasilania opraw oświetlenia podstawowego. Niejednokrotnie zanik oświetlenia podstawowego nie jest spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem(...) czytam więcej » Poznaj pierwszy w branży przewodnik elektroniczny po złączach. Internetowe narzędzie referencyjne ułatwiające dobór złączy. (...) chcę zobaczyć »

 


Odpowiednie oświetlenie - prawidłowy dobór oświetlenia w projekcie »

projekt oświetlenia Są takie miejsca w domu, o których nie myśli się w pierwszej kolejności. Zostawia się je na później, dopiero wtedy, gdy zadba się o ważniejsze pomieszczenia. Tak jest często (...) czytam dalej »

 


Jak zapewnić bezprzerwowe zasilanie gwarantowane? »

Kolektor słoneczny – urządzenie do konwersji energii promieniowania słonecznego na ciepło »

zasilanie gwarantowane panele słoneczne
Co rusz znaczenie tego problemu uświadamiają nam przechodzące nad naszym krajem orkany i wichury oraz widmo blackoutu, wynikające z pojawiającego się latem ogromnego zapotrzebowania na ... czytam więcej » Udział energii słonecznej w Polsce jest bardzo niski i według urzędu statystycznego, pozyskanie energii z promieniowania słonecznego w porównaniu do innych źródeł odnawialnych w 2017 roku wyniósł niecałe 1%.... czytam dalej »

Szafy energetyczne, sterowniczne, rozdzielcze - dlaczego nie wiesz co wybrać? »

szafy rozdzielcze i sterownicze Zgrupowanie urządzeń elektroenergetycznych wraz z szynami zbiorczymi, połączeniami elektrycznymi, elementami izolacyjnymi i osłonami, służący do rozdziału energii elektrycznej i łączenia oraz ... czytam dalej »


Bezprzewodowa automatyka domowa - i możesz sterować wszystkim w domu »

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami !

Automatyka domowa - sterowaniem ze smatfona Projektowanie listew - oprogramowanie
Nowoczesny smartdom powinien być gotów na każde życzenie. Dlatego rozwiązania bezprzewodowej automatyki domowej dają Ci zdalną kontrolę nad funkcjami Twojego domu - oświetleniem, roletami, ogrzewaniem ... czytam więcej » Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami oraz profesjonalnego opisywania oznaczników do złączek szynowych, przewodów, kabli, urządzeń i instalacji. Oprogramowanie dostępne jest bezpłatnie na stronie www ... chcę poznać »

Małe, średnie i duże systemy sterowania »

Sterowniki plc Jeszcze kilka lat temu sterowniki PLC „tylko” wspierały pracowników przy wykonywaniu monotonnych zadań i zwiększaniu szybkości produkcji. Aktualnie każda produkcja ... czytam dalej »


Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnopradowe Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ... chcę obejrzeć »


Może Cię to zainteresuje ▼

Wyświetlacz cyfrowy - jaki wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » »

wyświetlacze cyfrowe robotyka i automatyka
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenia nie wymagające dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań ... czytam więcej » Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ... czytam dalej »


Odczyty cyfrowe - przyrządy przeznaczone do wyświetlania położenia »

czytniki cyfrowe Współpracują z przetwornikami przemieszczeń liniowych (liniały) i kątowych (enkodery). Wykonywane są w różnych wersjach dostosowanych do (...) czytam dalej »


1-fazowe liczniki energii elektrycznej - widziałeś to?!

Inteligentny system dystrybucji mocy »

Liczniki energii jakie wybrać moc
Wymagania stawiane licznikom energii elektrycznej zawarte są w normach oraz przepisach (...) czytam dalej » Uniwersalne zastosowanie, w pojedynczych szafach sterowniczych, jak też w kompletnych systemach... czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
10/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt zasilania pompowni pożarowej
  • - Przekładniki niekonwencjonalne wykorzystywane w automatyce elektroenergetycznej
Zobacz szczegóły
COMEX S.A. COMEX S.A.
O firmie COMEX S.A. od początku swojej działalności, tj. od 1987 zajmuje się kompleksową obsługą klientów w zakresie zasilania...

Ciekawe strony

Elektryk na Fixly.pl

EPS System - agregaty prądotwórcze

Producent oświetlenia

Ciekawa Architektura

Instalacje

Literatura fachowa

Rekuperacja

Termomodernizacja

Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl