Pełny numer elektro.info 7-8/2017 tylko dla Ciebie [PDF]

wystarczy założyć konto w portalu elektro.info.pl

Uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ)

Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.
Publikacja przedstawia uproszczony projekt zasilania terenowych przyłączy zasilających (TPZ): stan istniejący, podstawę opracowania, opis techniczny, obliczenia oraz uwagi końcowe.
Rys. Redakcja

Bardzo często zachodzi potrzeba koszenia trawy w przydomowym ogródku. Staje się to kłopotliwe w przypadku rozległego terenu obsługiwanego przez kosiarkę elektryczną, która ze względu na prostą budowę i niewielkie wymagania eksploatacyjne jest nadal powszechnym narzędziem ogrodowym.

Wadą tego rozwiązania jest konieczność przyłączenia się do źródła zasilania za pomocą przewodu o dużej długości. W celu ułatwienia korzystania z tego lub innych narzędzi ogrodniczych zasilanych eklektycznie, prezentujemy rozwiązanie polegające na instalacji terenowych przyłączy zasilających (TPZ).

Stan istniejący

Budynek jest zasilany z sieci elektroenergetycznej. Energia elektryczna jest doprowadzona do Rozdzielnicy Głównej Budynku (RGB). Parametry zwarciowe w RGB wynoszą odpowiednio:

  • dla zwarć jednofazowych: Rk1 = 0,3 Ω; Xk1 = 0,2 Ω,
  • dla zwarć trójfazowych: Rk3 = 0,2 Ω; Xk3 = 0,15 Ω.

Moc przyłączeniowa pojedynczego TPZ wynosi 5 kW.

Podstawa opracowania

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 r., poz. 1422).
2. Uzgodnienia z inwestorem.
3. Projekt instalacji elektrycznych budynku.
4. Wizja lokalna i pomiary impedancji obwodów zwarciowych w budynku.
5. PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym.
6. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
7. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
8. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.
9. Katalog produktów firmowych.

 

Rys. 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RGB; rys. J. Wiatr
Rys. 3. Schemat montażowy rozdzielnicy RGB; rys. J. Wiatr

Opis techniczny

Z RGB należy wyprowadzić dwa kable YKYżo 5´4, zasilające TPZ, zainstalowane w miejscach wskazanych na rysunku 1.

Sposób przyłączenia do RGB przedstawia rysunek 2. oraz rysunek 3.

Kable zasilające TPZ należy układać w wykopie o głębokości 0,9 m na podsypce piasku o grubości 0,1 m i przysypać warstwą piasku o grubości 0,1 m, rodzimego gruntu o grubości 0,35 m, a następnie rozłożyć wzdłuż trasy taśmę koloru niebieskiego, po czym zasypać wykop.

Na kablu przed zasypaniem nałożyć w odstępach co 10 m opaski kablowe, zawierające następujące informacje: typ kabla*trasa*długość*symbol wykonawcy.

TPZ należy instalować na fundamentach posadowionych w gruncie, 30 cm nad poziomem gruntu i wykonać zgodnie z rysunkiem 4.

Rys. 4. Schemat ideowy i montażowy TPZ1 (2); rys. J. Wiatr
Rys. 4. Schemat ideowy i montażowy TPZ1 (2); rys. J. Wiatr

Obliczenia

Dobór kabli zasilających na długotrwałą obciążalność prądową i przeciążalność:

 

Ze względów eksploatacyjnych przyjęte zostanie zabezpieczenie DO2gG25.

Zgodnie z normą PN-IEC 60364 -5-523:2002, przy sposobie ułożenia „D”, po uwzględnieniu rezystywności gruntu właściwej dla warunków krajowych (ρ = 1 K×m/W; współczynnik poprawkowy wynosi 1,18) oraz obciążalności czwartej żyły (współczynnik poprawkowy wynosi 0,91), warunki spełnia kabel YKYżo 5x4, dla którego długotrwała obciążalność prądowa wynosi:

gdzie:

IB – spodziewany prąd obciążenia, w [A],
Un – napięcie międzyfazowe, w [A],
cosφ – współczynnik mocy, w [-],
k2 – współczynnik niedopasowania charakterystyki czasowo-prądowej przewodu i zabezpieczenia, w [-],
In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A],
IZ – wymagana długotrwała obciążalność prądowa przewodu, w [A].

Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia:

Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia (dla dłuższego obwodu):

  • przewód Cu/S = 4 mm2,

 

 

 

 

gdzie:

S – przekrój przewodu, w [mm2],
L – długość obwodu, w [m],
Un – napięcie nominalne, w [V],
U0 – napięcie pomiędzy uziemionym przewodem ochronnym (ochronno-neutralnym) a przewodem fazowym, w [V],
γ – konduktywność przewodu, w [m/(Ω×mm2)],
Ik1 – spodziewany prąd zwarcia jednofazowego, w [A],
Zk1 – impedancja obwodu zwarciowego, dla zwarcia jednofazowego, w [W],
Ia – prąd wyłączający zabezpieczenie w czasie nie dłuższym od określonego w normie PN-HD 60364-4-41:2009.

Uwagi końcowe

1. Ochrona uzupełniająca – połączenia wyrównawcze oraz wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe.
2. Po ułożeniu kabli układanych w ziemi, a przed ich zasypaniem, należy przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną.
3. Po wykonaniu instalacji należy wykonać badania i próby odbiorcze z zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-6 oraz N SEP-E 004.
4. TSP1 (2) należy instalować w szafkach o stopniu ochrony przez obudowy IP55, ustawionych na fundamencie posadowionym w gruncie, 0,3 m nad powierzchnią ziemi,

Czytaj też: Instalacje PV a prowadzenie tras kablowych >>>

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Artykuł pochodzi z: miesięcznika elektro.info 10/2016

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Kursy SEP - zobacz terminarz szkoleń »

kurs sep Stowarzyszenie Elektroenergetyków Polskich oferuje szeroki wybór szkoleń, które pozwalają zdobyć między innymi uprawnienia g1. Organizujemy specjalistyczne kursy dla osób, które w dniu przystąpienia do szkolenia ukończyły 18 lat i posiadają minimum podstawowe wykształcenie. Dostępny w naszej ofercie kurs sep 1kv (...) czytam dalej »


Stacja transformatorowa na kółkach - robi wrażenie »

Rozdzielnica na kołach Jest to lekka stacja w obudowie metalowej, na podwoziu jezdnym – DMC 3,5T, z obsługą z zewnątrz, z możliwością łatwe (...) czytam dalej »


Urządzenia przeciwprzepięciowe (SPD) - jakie wybrać ?

urządzenia przeciwprzepięciowe spd Ochronniki przepięciowe odpowiednie do zastosowań w instalacjach 230 V lub 400 V, systemy jedno- lub trójfazowe, wymienny moduł warystora i zamknięty moduł iskiernika, wizualna i zdalna sygnalizacja stanu warystora oraz(...) czytam dalej »


Szynoprzewody w instalacjach elektrycznych - czy warto je wykorzystywać?

Bezpanelowe pozyskiwanie energii słonecznej - jak to zrobić?

szynoprzewody jak podłączyć bezpanelowa energia słoneczna
Przyjazne instalatorom ze względu na ich intuicyjny montaż i nieskomplikowaną budowę oraz szeroki wachlarz możliwości z zakresu wykonania różnego (...) czytam więcej » Innowacje i technologia przeszły długą drogę. Rzeczywiście wkroczyliśmy w nową generację nowoczesnych udogodnień, które nie tylko sprawiają, że nasz styl życia jest bardziej luksusowy i komfortowy, ale... czytam dalej »

Jaki licznik energii elektrycznej wybrać - porównanie 2019 »

Fotowoltaika Mogą być stosowane do rozliczeń z zakładami energetycznymi, do kontroli procesów przemysłowych, do rozliczeń podnajemców oraz jako element systemów zarządzania ... czytam dalej »


Jak mocować przewody instalacji odgromowej?

Czy energii odnawialnej uda się zastąpić węgiel?

Wsporniki ochrony odgromowej energia odnawialna a węgiel
W obudowie wykonanej z wysokiej jakości polietylenu kryje się betonowy rdzeń. Szczelnie zamknięta konstrukcja chroni go przed niekorzystnym wpływem czynników pogodowych i... czytam więcej » Według ostatniego raportu brytyjskiego koncernu BP do 2040 r. odnawialne źródła energii staną się głównym źródłem energii na świecie. Czy rzeczywiście ... czytam dalej »

Sekcja: Instaluj z Legrandem dla profesjonalisty »

System zarządzania energią Jesteś Instalatorem? W tej sekcji w szybki i łatwy sposób znajdziesz niezbędne ... czytam dalej »


Może Cię to zainteresuje ▼

Jaki wybrać uniwersalny, programowalny wyświetlacz cyfrowy?

Kable i przewody - dobierz odpowiednie do swojego projektu »

Sterowniki programowalne kable i przewody - jakie wybrać
Współpracujący z dowolnym nadajnikiem sygnału w standardzie 4-20 mA. Urządzenie nie wymaga dodatkowego zasilania. Do obszaru zastosowań urządzenia wlicza się sterowanie oraz ... czytam więcej » Właściwie wykonana i dostosowana do konkretnych zagrożeń środowiskowych instalacja elektryczna powinna do minimum ograniczać zagrożenia... czytam dalej »


Kable średniego i niskiego napięcia - wymagania standardów międzynarodowych»

Gdzie znajduje zastosowanie współczesna termowizja?

PRzewody i kable standardy Termowizja w elektryce
Szeroki asortyment przewodów i kabli produkowanych zgodnie z wymaganiami restrykcyjnych standardów międzynarodowych(...) czytam dalej » Zadbaj o bezpieczeństwo i uniknij awarii. Za pomocą kamery termowizyjnej możliwe jest bezdotykowe sprawdzenie instalacji elektrycznej przy pełnym obciążeniu. Dzięki temu można(...) czytam dalej »

Stacje ładowania pojazdów od Kolejowych Zakładów Łączności ?

UPS zasilacze Stacja umożliwia szybkie ładowanie prądem zmiennym o mocy do 22 kW (opcjonalnie 44 kW). Wyposażona jest w dwa gniazda osobno opomiarowane (...) czytam dalej »


Jak komunikować urządzenia w środowisku przemysłowym ??

Ograniczniki przepięć (SPD) o udoskonalonych osiągach »

Switche zarządzalne spd ograniczniki
Switche niezarządzalne są to urządzenia, które mają za zadanie przekazywanie danych między urządzeniami w wymagającym środowisku przemysłowym. Ich zadaniem jest zapewnienie przede wszystkim stabilnej, jak również wydajnej komunikacji.(...) czytam dalej » SPD o takim układzie elementów ograniczających przepięcia są stosowane w instalacji elektrycznej, w której nie powinny występować prądy upływu, nawet o niewielkich(...) czytam dalej »

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników naszego portalu... dowiedz się więcej »
4/2019

AKTUALNY NUMER:

elektro.info 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Projekt instalacji piorunochronnej wolno stojącego budynku magazynu mps
  • - Awarie sieciowe w krajowej sieci dystrybucyjnej
Zobacz szczegóły
Cantoni Motor S.A. Cantoni Motor S.A.
Grupa Cantoni została pionierem w produkcji silników elektrycznych już w XIX wieku i od tego czasu kontynuuje misję wdrażania...
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright @ 2004-2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl