elektro.info

news Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Nowe elektryczne szkolenie już w marcu!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Ewakuacja ludzi i zwierząt z budynków oraz jej wspomaganie. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne”, które odbędzie się 19 marca 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Czapelskiej 34 w Hotelu Wiatraczna.

news Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy na nowe elektryczne szkolenie!

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego...

Zapraszamy serdecznie na nowe elektryczne szkolenie „Baterie akumulatorów. Zastosowanie w zasilaczach UPS, instalacjach przeciwpożarowych i napędach samochodów elektrycznych.”, które odbędzie się 27 lutego 2020 roku organizowane przez redakcję „elektro.info”. Kurs będzie mieć miejsce w Warszawie, przy ulicy Towarowej 22, w Centrum Szkoleniowo-konferencyjnym JUPITER.

news Blok w Łagiszy będzie produkować energię elektryczną

Blok w Łagiszy będzie produkować energię elektryczną

Tauron rozpoczął inwestycję proekologiczną, czyli dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Blok w Łagiszy oprócz wytwarzania energii elektrycznej,...

Tauron rozpoczął inwestycję proekologiczną, czyli dostosowanie bloku 460 MWe w Elektrowni Łagisza do wytwarzania ciepła grzewczego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Blok w Łagiszy oprócz wytwarzania energii elektrycznej, ogrzeje około 20 tysięcy mieszkań. Koszt inwestycji to ponad 120 mln zł.

Instalacje fotowoltaiczne - dobór falownika, przewodów oraz ich zabezpieczeń

Neutralizacja zagrożeń od instalacji PV w czasie pożaru

mgr inż. Julian Wiatr | 2016-07-21
Połączenia szeregowe paneli PV wykonuje się w celu uzyskania wyższego napięcia. W połączeniu szeregowym - prąd wszystkich paneli jest jednakowy, a wypadkowe napięcie jest sumą napięć poszczególnych paneli PV.

Przez System Fotowoltaiczny w niniejszej publikacji należy rozumieć elektrownię słoneczną, która z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych realizuje przemianę energii słonecznej w energię elektryczną.

Do realizacji tego zadania konieczna jest budowa układu składającego się z generatora PV (panel lub zestaw paneli fotowoltaicznych), magazynu energii wraz z regulatorem oraz falownika (przekształtnik prądu stałego w przemienny o parametrach sieci elektroenergetycznej zasilającej budynek).

W praktyce, ograniczonej do budynków mieszkalnych, funkcjonują dwa systemy PV:

 • autonomiczne, niedołączone do sieci (oddalone od sieci, przeznaczone do tzw. pracy wyspowej),
 • dołączane do sieci (rozproszone lub scentralizowane).

 

Schematy blokowe systemu autonomicznego i dołączanego do sieci przedstawia rys. 1.rys. 2.

Przeczytaj: Zastosowanie ogniw słonecznych w autonomicznych systemach zasilania >>>

b instalacje fotowoltaiczne rys01
Rys. 1. Schemat blokowy autonomicznego systemu PV; rys. arch. autora
b instalacje fotowoltaiczne rys02
Rys. 2. Schemat blokowy systemu PV dołączanego do sieci; rys. arch. autora

Charakterystyka ogniwa PV

Zjawisko fotowoltaiczne polega na bezpośredniej konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną prądu stałego.

Najważniejszymi elementem systemu PV jest generator PV, zbudowany z ogniw fotowoltaicznych, których budowa przypomina budowę diody półprzewodnikowej. Pod wpływem promieniowania słonecznego wytwarza on stałe napięcie elektryczne.

b instalacje fotowoltaiczne rys03
Rys. 3. Schemat budowy typowego krzemowego ogniwa PV (a) [4] oraz zasada generowania napięcia (b); rys. arch. autora

Schemat budowy typowego ogniwa PV, wykonanego z krzemu krystalicznego wraz z wyjaśnieniem zasady generowania napięcia, przedstawiono na rys. 3. Zaznaczono na nim złącze p-n, obszary bazy i emitera z domieszkowanego krzemu, elektrody oraz warstwę antyrefleksyjną (tzw. ARC).

Elektrody przednie wykonywane są najczęściej techniką sitodruku z pasty na bazie srebra, elektrody tylne z pasty z dodatkiem aluminium [1].

Pojedyncze ogniwa w celu uzyskania większych napięć łączone są w moduły, a te z kolei w panele PV, dzięki czemu uzyskuje się elementy handlowe o określonych wymiarach i mocy.

Schematycznie budowę modułu oraz panelu PV przedstawia rys. 4.

b instalacje fotowoltaiczne rys04
Rys. 4. Budowa modułu oraz panelu PV [4]; rys. arch. autora

W celu umożliwienia porównania prowadzonych prób i pomiarów paneli PV, wprowadzono tzw. warunki standardowe STC, gdzie przyjęto następujące dane:

 • temperatura pomiaru 25°C,
 • natężenie promieniowania E = 1000 W/m2,
 • optyczna masa atmosfery AM 1,5.

 

Na rys. 5. została przedstawiona charakterystyka I = f(U) złącza PV.

Rys. 5. (po lewej) Charakterystyka I = f(U) złącza PV, gdzie: Uoc – napięcie ogniwa otwartego, nieobciążonego, Isc – prąd zwarciowy, PMPP – moc maksymalna, IMPP – prąd przy maksymalnej mocy ogniwa, UMPP – napięcie przy mocy maksymalnej ogniwa), PF – współczynnik wypełnienia [1]; rys. arch. autora
Rys. 6. (po prawej) Wpływ natężenia promieniowania słonecznego na wartość prądu i napięcia [1]; rys. arch. autora

Parametry ogniwa fotowoltaicznego są uzależnione od natężenia oraz widma promieniowania słonecznego i temperatury.

Wpływ natężenia promieniowa słonecznego na wartość prądu i napięcia przedstawia rys. 6.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Budowa generatorów PV

Podstawową jednostką budowy generatora PV jest panel PV, który stanowi zbiór szeregowo połączonych identycznych ogniw PV. Panele PV wchodzące w skład generatora PV można łączyć ze sobą na różne sposoby, w celu dopasowania ich parametrów wyjściowych do innych elementów systemu PV, a w szczególności bezpośrednio z nimi współpracujących falowników.

Połączenia szeregowe paneli PV wykonuje się w celu uzyskania wyższego napięcia. Ma ono jednak jedną zasadniczą wadę – „najsłabsze ogniwo”, które determinuje jakość całego łańcucha, przekłada się na pewność działania układu [1]. W połączeniu szeregowym – prąd wszystkich paneli jest jednakowy, a wypadkowe napięcie jest sumą napięć poszczególnych paneli PV.

Poważnym problemem pracy układu jest np. zacienienie lub zabrudzenie jednego z ogniw np. przez osiadanie kurzu. Kształtowanie charakterystyki połączenia szeregowego na przykładzie trzech ogniw PV przedstawia rys. 7.

Zobacz: Ogniwa fotowoltaiczne, wpływ środowiska naturalnego na ich pracę >>>

Połączenie równoległe wykonuje się w przypadku konieczności zwiększenia wydajności prądowej. Przy takim połączeniu na wszystkich panelach PV jest takie samo napięcie, a prąd uzyskiwany na wyjściu jest sumą prądów poszczególnych paneli. W tym przypadku zacienienie pojedynczego ogniwa ma mniejszy wpływ na charakterystykę całego układu. Wpływ połączenia równoległego dla trzech paneli PV na wypadkową charakterystykę prądowo-napięciową takiego układu, przedstawiono na rys. 8.

Panele połączone w kombinacji szeregowo-równoległej mają charakterystyki, których kształt i punkty charakterystyczne zależą od liczby połączonych ze sobą paneli i sposobu ich połączenia. Kształtowanie charakterystyki wyjściowej połączenia szeregowego i równoległego paneli PV przedstawia rys. 9.

Rys. 7. (po lewej) Przykład kształtowania charakterystyki prądowo-napięciowej I = f(U) przy połączeniu szeregowym trzech modułów PV [1]; rys. arch. autora
Rys. 8. (po prawej) Wpływ połączenia równoległego dla trzech modułów PV na wypadkową charakterystykę prądowo-napięciową I = f(U) [1]; rys. arch. autora
 

Istotnym problemem przy połączeniu szeregowym modułów PV jest częściowe zacienienie, które powinno być wyeliminowane w jak najwyższym stopniu. Jeżeli choć jedno ogniwo modułu zostanie zacienione, to napięcie na tym ogniwie zmienia kierunek polaryzacji i ogniwo takie staje się dla pozostałych obciążeniem. Złącze ogniwa może ulec przebiciu już przy kilku woltach (5÷25 V).

b instalacje fotowoltaiczne rys09
Rys. 9. Charakterystyki I = f(U) modułów PV połączonych w kombinacji szeregowo-równoległej [1]; rys. arch. autora

Niekorzystny wpływ na pracę ogniw PV ma również zabrudzenie oraz osiadanie ptasich odchodów. W celu uniknięcia tych zagrożeń, ogniwa bocznikuje się przez przyłączenie równoległe diod stanowiących bypass w przypadku zaciemnienia ogniwa.

b instalacje fotowoltaiczne rys10
Rys. 10. Wpływ diod bypass na charakterystykę I = f(U) modułu PV częściowo zacienionego [1]; rys. arch. autora

Podczas normalnej pracy diody te są spolaryzowane w kierunku zaporowym i nie powodują żadnych strat mocy. Podczas zacienienia diody bypass zostają spolaryzowane w kierunku przewodzenia i prąd generowany przez pozostałą część ogniwa zaczyna przez nie płynąć "omijając" zacienione ogniwa.

Zasadę działania diody bocznikującej i jej wpływ na kształtowanie charakterystyki I = f(U) panelu PV przedstawia rys. 10.

Dobór falownika

Podstawą doboru falownika są parametry przyjętych modułów PV, z których zbudowany będzie system PV. Na podstawie karty katalogowej panelu PV należy ustalić następujące parametry:

 • moc maksymalna – PMPP [Wp],
 • tolerancja mocy – ±ΔPMPP [%],
 • napięcie obwodu otwartego – UOC [V],
 • prąd zwarcia – ISC [A],
 • napięcie przy mocy maksymalnej – UMPP [V],
 • prąd przy mocy maksymalnej – IMPP [A],
 • temperatura pracy modułu w warunkach nominalnych – NOCT [°C] (zwykle ok. 43¸48°C),
 • mniejsze wartości wskazują na wyższą jakość modułu),
 • współczynniki temperaturowe odpowiednio dla: ISC, UOC, PMPP, – αT, βT, γT [%×°K–1 lub %×°C–1].

 

Współczynniki temperaturowe umożliwiają obliczanie parametrów modułu PV w różnych temperaturach pracy, które w Polsce należy przyjmować w zakresie –25° C do 75°C.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Tak duża rozbieżność temperatur powoduje dużą zmienność paramentów modułu PV, które dla określonej temperatury należy wyznaczyć za pomocą następujących wzorów [1]:

gdzie:

Tr – temperatura funkcjonowania oświetlonego modułu PV, w [°C],

αT, βT, γT – współczynniki temperaturowe dla prądu – ISC, napięcia – UOC oraz mocy – PMPP [%°K–1 lub %×°C–1].

W przypadku doboru falowników (inwerterów), podstawowe parametry wejściowe (które powinny być podawane przez producentów), wykorzystywane w algorytmie doboru inwertera do generatora PV, to:

 • maksymalna moc inwertera – PMAX.INV [W],
 • maksymalne napięcie wejściowe DC – UMAX.INV [V],
 • minimalne napięcie MPPT (ang. Maximum Power Point Tracking) – UMPPT.MIN [V],
 • maksymalne napięcie MPPT – UMPPT.MAX [V],
 • nominalne napięcie pracy inwertera – UNOM [V], które powinno odpowiadać warunkom NOCT (ang. Normal Operating Cell Temperature – temperatura ogniwa w normalnych warunkach pracy) pracy modułu PV,
 • maksymalne natężenie prądu inwertera, przypadające na jedno wejście MPPT (często w inwerterach jeden MPPT ma dwa oddzielne i niezależne wejścia DC) – IMAX.INV [A].

 

MPP w przypadku opisu parametrów modułu PV oznacza punkt mocy maksymalnej na charakterystyce I = f(U), natomiast MPPT w opisie inwertera należy rozumieć jako wejście inwertera realizujące specjalny algorytm "śledzenia" punktu mocy maksymalnej. Inwerter będzie działał poprawnie w zakresie napięć o wartości minimalnej do maksymalnej. Parametry wyjściowe dotyczą natomiast dopasowania inwertera do współpracy z siecią elektryczną, do której zostanie on przyłączony.

Czytaj wiecej o: Repoweringu w fotowoltaice >>>

Moc dobieranego falownika musi spełniać następującą zależność:

Algorytm doboru falownika:

1.  Ustalić zakres temperaturowy Tmin; Tmax.

2.  Obliczyć napięcie układu otwartego w temperaturze ujemnej.

3.  Obliczyć maksymalną liczbę modułów w stringu:

4.  Obliczyć napięcie układu otwartego w temperaturze dodatniej.

5.  Obliczyć minimalną liczbę modułów w stringu:

6.  Sprawdzić napięcie w punkcie MPP w temperaturze Tmax:

Przykład

Należy dobrać liczbę paneli PV o mocy 250 Wp do współpracy z falownikiem o mocy 4500 W, mając dane katalogowe panelu typu ND-R 250A5 oraz falownika FRONIUS SYMO 4,5-3-S.

Zakres temperatur: Tmin  –25°C; Tmax = 70°C.

Napięcie toru otwartego w temperaturze ujemnej:

Należy przyjąć nmax = 22 panele.

Napięcie toru otwartego w temperaturze dodatniej:

Należy przyjąć nmin = 7 modułów.

Sprawdzenie napięcia dla temperatury dodatniej w pkt MPP:

Zatem ostatecznie zostanie przyjętych 21 modułów PV o mocy 250 Wp:

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Dobór przewodów zasilających PV i zabezpieczeń

Przewody w części DC systemu PV należy dobierać z katalogu producenta wskazane do systemów fotowoltaicznych. Zasady ich doboru dotyczą doboru przekroju na długotrwałą obciążalność prądową oraz przeciążalność i podlegają sprawdzeniu z warunku spadku napięcia zgodnie z ogólnymi zasadami stosowanymi w praktyce projektowej. Nieco odmienny jest proces doboru zabezpieczeń. Do tego celu nadają się bezpieczniki topikowe o charakterystyce gPV.

Przeczytaj: Fotowoltaika w układach zasilania budynków >>>

Ponieważ w panelach PV prąd zwarciowy jest większy o (15–20)% w stosunku do prądu płynącego przy generacji największej mocy, zabezpieczenie zwarciowe lub przeciążeniowe staje się nieskuteczne.

b instalacje fotowoltaiczne rys11
Rys. 11. Zagrożenie stwarzane przez prąd wsteczny płynący do miejsca zwarcia lub zacienionego panelu; arch. autora

Sytuacja ulega radykalnej zmianie w przypadku zwarcia lub zacienienia chociaż jednego z paneli PV. Płynie wówczas prąd wsteczny przez uszkodzony lub zacieniony panel o wartości będącej sumą algebraiczną wszystkich prądów płynących w pojedynczych gałęziach połączonych równolegle. Zjawisko to ilustruje rys. 11.

W celu ochrony narażonej na przepływ dużych prądów w zacienionej lub uszkodzonej gałęzi, należy w biegunie dodatnim oraz biegunie ujemnym zainstalować bezpieczniki topikowe o parametrach zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Część 6: Wymagania dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych.

Należy stosować bezpieczniki topikowe klasy gPV o prądzie nominalnym dobranym na podstawie obliczeń.

Ponieważ zgodnie z normą PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2: Wymagania dotyczące badań, największa wartość prądu wstecznego nie może przekraczać wartości (2–2,6)×ISC, zabezpieczenia instalowane w poszczególnych gałęziach muszą spełnić następujący warunek:

Jeżeli system PV wymaga zabezpieczenia głównego, co występuje przy dużych mocach, bezpieczniki topikowe zabezpieczenia głównego powinny spełniać następujące wymagania:

Ponadto dobierane bezpieczniki gałęziowe oraz główne muszą spełniać warunek wybiórczości, który zostanie spełniony, gdy zostanie zachowany następujący warunek:

gdzie:

ISC – prąd zwarcia panelu PV, w [A],

Ing – prąd znamionowy zabezpieczenia w gałęzi, w [A],

InG – prąd znamionowy zabezpieczenia głównego, w [A],

UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy, w [V],

Un – napięcie znamionowe bezpiecznika, w [V],

I2twG – całka Joule’a bezpiecznika zabezpieczenia głównego, w [A2·s],

I2twg – całka Joule’a bezpiecznika zabezpieczenia instalowanego w pojedynczej gałęzi, w [A2·s],

n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu, w [-],

Lg – liczba gałęzi wchodzących w skład generatora PV, w [-].

Przewody i zabezpieczenia po stronie AC należy dobierać zgodnie z powszechnie akceptowalnymi zasadami. Jako podstawę ich doboru należy przyjąć znamionowy prąd wyjściowy falownika.

Zabezpieczenia od porażeń należy realizować z wykorzystaniem wysokoczułych wyłączników różnicowoprądowych. Realizacja ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zabezpieczeń zwarciowych jest w tym przypadku nieskuteczna ze względu na zbyt małe wartości prądów zwarciowych. Wszystkie elementy systemu PV należy objąć połączeniami wyrównawczymi.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Ochrona przeciwpożarowa w systemach PV

System PV poprawnie zaprojektowany nie stwarza zagrożeń pożarowych. Wybuch pożaru spowodowanego przez system PV należy do rzadkości. Niemniej system ten sprawia szereg kłopotów podczas pożaru budynku ze względu na wysokie napięcie po stronie DC. Konieczne jest wtedy wyłączenie systemu paneli PV, tak by podczas akcji ratowniczo-gaśniczej zagwarantować bezpieczeństwo ratowników oraz osób ewakuowanych z płonącego budynku.

Przeczytaj: Wybrane aspekty standaryzacji i certyfikacji ogniw fotowoltaicznych >>>

Najprostszym sposobem wyłączenia systemu paneli PV jest zwarcie bieguna dodatniego i bieguna ujemnego za pomocą zestyku zwiernego wyłącznika zainstalowanego w pobliżu paneli PV. Sterowanie wyłączeniem należy zainstalować w miejscu dogodnym do eksploatacji. Przykład takiego układu przedstawia rys. 12.

b instalacje fotowoltaiczne rys12
Rys. 12. Schemat generatora PV z wyłącznikiem pożarowym; rys. arch. autora

Zgodnie z charakterystyką I = f(U) generatora PV (rys. 8, rys. 9 i rys. 10) zwarcie biegunów wyjściowych powoduje przepływ prądu zwarciowego o wartości około 20% większej od prądu znamionowego i spadek napięcia na zaciskach falownika do wartości bliskiej zero. Prąd zwarciowy w tym przypadku, przy poprawnie dobranych zabezpieczeniach oraz przewodach, nie stwarza zagrożenia.

Zwarcie elementów PV musi nastąpić z pominięciem bezpieczników topikowych. Przy poprawnie dobranych przewodach, prąd zwarciowy nie spowoduje ich uszkodzenia, jest on większy zaledwie o (15–20)% od prądu IMPP.

Dla przykładowego generatora zbudowanego z paneli typu SV60P-250, o mocy 250 Wp, prąd ISC=8,25 A. Dlatego też „zwarciem pożarowym” należy obejmować każdą z gałęzi generatora PV osobno, jak przedstawiono na rys. 12.

Zwarcie całego generatora PV na jego wyjściu może stwarzać zagrożenia ze względu na dużą wartość prądów i nie może być stasowane. Problemem pozostaje stosunkowo wysokie napięcie generatora PV, przez co wyłącznik pożarowy systemu PV powinien spełniać następujące wymagania:

gdzie:

ISC – prąd zwarcia panelu PV, w [A],

UOCTmin – napięcie obwodu otwartego przy najniższej zakładanej temperaturze pracy, w [V],

Un – napięcie znamionowe bezpiecznika, w [V],

n – liczba paneli PV połączonych szeregowo w jednym łańcuchu, w [-].

b instalacje fotowoltaiczne fot1
Fot. 1. Makieta systemu przeciwpożarowego firmy Mersen [9]; fot. arch. autora

Interesującym rozwiązaniem jest przeciwpożarowy system wyłączania instalacji PV firmy Mersen, którego makietę przedstawia fot. 1. W jego skład wchodzą dwa typy współpracujących ze sobą modułów: GreenBrain oraz GreenEye. Komunikacja pomiędzy nimi odbywa się przy wykorzystaniu technologii PLC.

Elementy GreenEye są montowane przy modułach PV i mogą wyłączać moduły PV na wypadek pożaru oraz ewentualnych prac konserwatorskich.

Układy automatyki systemu gwarantują wyłączenie po przekroczeniu temperatury 115°C. W czasie normalnej eksploatacji monitorowanie stanu instalacji jest realizowane z dyskretnością 1 minuty. Podstawowe dane techniczne modułu GreenEye to:

 • maksymalne napięcie systemu: 1000 V DC,
 • maksymalne napięcie modułu PV: 80 V DC,
 • maksymalny prąd linii: 12,5 A.
b instalacje fotowoltaiczne rys13
Rys. 13. Zasada funkcjonowania przekaźnika kontroli izolacji UKSI isoPV [1]; rys. arch. autora

System jest wyposażony w sygnalizator świetlny, który zadziała, gdy napięcie w systemie przekroczy 60 V DC. W czasie normalnej eksploatacji zagrożenie pożarowe może pojawić się wskutek prądów upływowych, których wartość powinna być monitorowana z wykorzystaniem UKSIPV. Zasadę działania UKSI isoPV przedstawia rys. 13.

Urządzenia te zapewniają system wczesnego reagowania na zagrożenia, zanim nastąpi wyłączenie awaryjne. Według norm niemieckich określa się, że w instalacjach PV minimalna wartość rezystancji izolacji nie może być mniejsza niż 1 kW/V, zanim generator PV zostanie dołączony do pracy do sieci. Osobnym problemem jest ochrona przeciwporażeniowa pominięta w niniejszym artykule, która dotyczy wyłącznie warunków normalnej eksploatacji.

Praktyczna realizacja zaprezentowanej teorii zostanie zaprezentowana w nr. 9/2016, w rubryce „e.projekt”.

Literatura

1. M. T. Sarniak - Budowa i eksploatacja systemów fotowoltaicznych - MEDIUM 2015.

2. Pluta Z. Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000.

3. Szymański B. SOLARIS - blog Bogdana Szymańskiego poświęcony OZE. [Online] [Zacytowano: 07 04 2015.] http://solaris18.blogspot.com.

4. Sarniak M. Podstawy fotowoltaiki. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.

5. VIESSMANN. Energetyka słoneczna - zeszyty fachowe. 2012.

6. Drabczyk K. i Panek P. Silicon-based sollar cells. Characteristics and production processes. Kraków : Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences, 2012.

7. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki. [Online] [Zacytowano: 4. 04.2016] http://pv-polska.pl/publikacje/.

8. Szymański B. Instalacje fotowoltaiczne. Wydanie III. Kraków : GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia, 2014.

9. Strona Firmy Jean Mueller Polska. [Online] [Zacytowano: 3. 04.2016] http://www.jeanmueller.pl/.

10. Wincencik K. DEHNcube - gotowy zestaw do ochrony systemów PV. Magazyn Fotowoltaika. 1/2015, strony 32-34.

11. A. W. Sowa, K. Wincencik - Ochrona Odgromowa Systemów Fotowoltaicznych - MEDIUM 2014r.

12. H. Boroń - Kompleksowa ochrona paneli fotowoltaicznych instalowanych na obiektach budowlanych INPE nr 174.

13. PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1. wymagania ogólne.

14. PN-EN 62305-2: 2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzanie rysikiem.

15. PN-EN 623056-3: 2009 Ochrona odgromowa. część 3. Uszkodzenia fizyczne obiektów budowlanych i zagrożenia życia.

16. PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV). Część 2. Wymagania dotyczące badań.

17. PN-EN 60269-6:2011 Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Część 6. Wymagania dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego

Uproszczony projekt układu pomiarowego półpośredniego

Stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania bazy transportowej stanowi element lokalnego systemu elektroenergetycznego, który posiada układ pomiarowy pośredni zainstalowany w Głównej Stacji Zasilającej...

Stacja transformatorowa przeznaczona do zasilania bazy transportowej stanowi element lokalnego systemu elektroenergetycznego, który posiada układ pomiarowy pośredni zainstalowany w Głównej Stacji Zasilającej SN. Zakład energetyczny na wniosek inwestora pojął decyzję o wyposażeniu każdej stacji wchodzącej w skład lokalnego systemu elektroenergetycznego, w którym część niskiego napięcia każdej stacji transformatorowej pozostaje na majątku użytkownika, w indywidualne układy pomiarowe półpośrednie instalowane...

Elektryczne niechlujstwo cz. 21

Elektryczne niechlujstwo cz. 21

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając się za znawców w zakresie instalacji elektrycznych i to mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje...

W Polsce wiele osób bagatelizuje wymagania norm i przepisów, uważając się za znawców w zakresie instalacji elektrycznych i to mimo całkowitego braku wiedzy w tym zakresie. Nasi czytelnicy nadsyłają informacje o różnych przypadkach, z jakimi spotykają się w praktyce. Niechlujstwo zaczyna się już na etapie pracodawców, którzy chcąc zminimalizować koszty świadomie nie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przykładem może być pewna firma zajmująca się budownictwem oraz nadzorem nad eksploatacją...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia terenu bazy transportowej

Oświetlenie terenu bazy transportowej będzie realizowane przez oprawy zewnętrzne instalowane na słupach oświetleniowych o wysokości h=12 m oraz oprawy instalowane na elewacji budynku garażowego, budynku...

Oświetlenie terenu bazy transportowej będzie realizowane przez oprawy zewnętrzne instalowane na słupach oświetleniowych o wysokości h=12 m oraz oprawy instalowane na elewacji budynku garażowego, budynku magazynowego oraz budynku myjni samochodowej.

Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Uproszczony projekt zasilania pompowni przeciwpożarowej

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni...

Projektowana pompownia przeciwpożarowa stanowi wolno stojący budynek o odporności ogniowej REI60 oraz kubaturze 200 m3, z dostępem z zewnątrz przez drzwi wejściowe o odporności ogniowej EI30. Budynek pompowni będzie ogrzewany elektrycznie czterema grzejnikami o mocy P=1 kW każdy, przy współczynniku mocy cosjg=1. W budynku projektowana jest wentylacja grawitacyjna. Nie przewiduje się wentylacji mechanicznej.

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Uproszczony projekt zasilania bazy transportowej

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego...

Poszczególne budynki należy zasilać kablami YAKXS w układzie TN-C o przekrojach dobranych na podstawie obliczeń. Układy współpracy zespołu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną zakładu energetycznego należy wyposażyć w blokadę elektryczną oraz blokadę mechaniczną w celu uniemożliwienia podania napięcia z pracującego zespołu prądotwórczego do wyłączonej spod napięcia sieci elektroenergetycznej zakładu energetycznego.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

Elektryczne niechlujstwo - cz. 19

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych....

Zadaję sobie non stop pytanie: kiedy skończy się „wyścig szczurów” i wszystko wróci w naszym kraju do normalności? Rosnące ceny żywności, paliwa oraz innych produktów powodują wzrost cen usług elektrycznych. Rząd podnosi wiek emerytalny, na przykład w sferze mundurowej do 55 lat. Ciekawy jestem widoku strażaka po pięćdziesiątym roku życia w czasie pożaru w płonącym budynku lub dowódcy wojskowego niższego szczebla w okopach. Sprawność fizyczna tych ludzi jest na pewno dużo mniejsza niż ludzi młodych....

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

Uproszczony projekt przyłączenia stacji transformatorowej SN/nn do istniejącego układu pętli zasilającej SN

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN,...

W artykule przedstawiono projekt rozbudowy linii kablowej SN, zasilającej stacje transformatorowe w układzie pętlowym. Pominięty został projekt stacji transformatorowej przyłączanej do linii kablowej SN, który stanowi osobne opracowanie.

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Uproszczony projekt instalacji piorunochronnej wielorodzinnego budynku mieszkalnego

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem...

Na podstawie wymagań wieloarkuszowej normy PN-EN 62305 zostanie przyjęty IV stopień ochrony. Na dachu budynku należy wykonać siatkę zwodów poziomych o wymiarze oka nie większym niż 20×20 m wykonaną drutem Fe-Zn Φ 8. Zwody należy mocować na uchwytach dystansowych w odstępie 10 cm od powierzchni dachu. Uchwyty mocujące zwody poziome należy instalować w odstępach 100 cm.

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Zagrożenie pożarowe oraz porażeniowe pochodzące od ograniczników przepięć (SPD)

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach...

Wyładowanie piorunowe lub przepięcie pochodzące z sieci elektroenergetycznej może spowodować zniszczenie urządzeń, narazić ludzi znajdujących się w obiekcie na niebezpieczeństwo, a w skrajnych przypadkach wywołać pożar. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa ma na celu zabezpieczenie budynku przed skutkami takich zjawisk. Okazuje się jednak, że niewłaściwie zaprojektowana lub niewłaściwie wykonana może stwarzać niebezpieczeństwo dla budynku oraz dla ludzi, zwierząt lub urządzeń, które się w nim...

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Uproszczony projekt sterowania ogrzewaniem przeciwoblodzeniowym rynien budynku

Elektryczne ogrzewanie rynien pozwala uniknąć uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli czy zacieków na elewacji budynku. Moc jednostkowa przewodów grzejnych jest uzależniona...

Elektryczne ogrzewanie rynien pozwala uniknąć uszkodzeń instalacji rynien wskutek zamarzania, zapobiega powstawaniu sopli czy zacieków na elewacji budynku. Moc jednostkowa przewodów grzejnych jest uzależniona od strefy klimatycznej, w której posadowiony jest budynek.

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Uproszczony projekt instalacji elektrycznych budynku sędziów obiektu sportowego

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej...

Projektowany budynek stanowi element wyposażenia obiektu sportowego zwanego torem przeszkód i jest zlokalizowany w rejonie mety toru przeszkód. W skład obiektu wchodzi tor przeszkód, boisko do piłki siatkowej i koszykówki, wiaty polowe stanowiące szatnie dla zawodników oraz budynek sędziów. Energia elektryczna do budynku jest doprowadzona kablem YAKY 4×70 ze stacji transformatorowej o mocy 400 kVA.

Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Wpływ pożaru na wartość napięcia zasilającego urządzenia elektryczne które muszą funkcjonować w czasie pożaru

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym...

Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Wiąże się z nim szereg wymagań technicznych, które należy spełnić na etapie projektowania. Ponieważ najważniejszym elementem działań ratowniczych jest ewakuacja ludzi z budynku objętego pożarem, stawia się określone wymagania dla konstrukcji budynku oraz instalowanych w nim urządzeń elektrycznych i instalacji zasilającej te urządzenia.

Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku

Uproszczony projekt oświetlenia zalewowego elewacji frontowej budynku

W okresie minionych kilku lat coraz częściej modeluje się oświetleniem elewacji różnych budynków. W praktyce stosowane jest oświetlenie punktowe oraz zalewowe dające różne efekty wizualne. Głównym celem...

W okresie minionych kilku lat coraz częściej modeluje się oświetleniem elewacji różnych budynków. W praktyce stosowane jest oświetlenie punktowe oraz zalewowe dające różne efekty wizualne. Głównym celem modulacji oświetlenia bryły budynku lub jego części jest podkreślenie jego walorów architektonicznych w porze nocnej. W artykule zostanie przedstawiony projekt modulacji oświetleniem zalewowym frontowej elewacji budynku zabytkowego.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 13

Elektryczne niechlujstwo - cz. 13

Utarło się powiedzenie, że instalację elektryczną wykona każdy, przez co rosnąca liczba domorosłych elektryków zaczyna być wręcz niepokojąca. Znany jest mi przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym...

Utarło się powiedzenie, że instalację elektryczną wykona każdy, przez co rosnąca liczba domorosłych elektryków zaczyna być wręcz niepokojąca. Znany jest mi przypadek śmiertelnego rażenia prądem elektrycznym podczas wymiany żarówki, co potwierdza, że nawet ta prosta czynność przy nieprawidłowo wykonanej instalacji może stwarzać poważne zagrożenia. Z kolei kilka dni temu prowadziłem nadzór autorski realizacji projektu oświetlenia drogowego.

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Wymagania dotyczące wentylacji pomieszczeń z akumulatorami stosowanymi w układach zasilania gwarantowanego

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania...

Zgromadzenie dużej liczby baterii akumulatorów stanowiących zasobnik energii zasilacza UPS może stwarzać zagrożenie wybuchowe za sprawą wydzielającego się z nich wodoru. Podczas ładowania oraz rozładowywania każdy akumulator, bez względu na swoją budowę, wydziela mniejsze lub większe ilości wodoru, który tworzy z powietrzem mieszaninę. Po przekroczeniu określonego stężenia mieszanina wodoru z powietrzem uzyskuje właściwości wybuchowe.

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Wymagania stawiane dźwigom przeznaczonym dla straży pożarnej

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa...

Zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Budowlanej Rady Europejskiej 89/106/EWG, każdy obiekt budowlany musi spełnić określone wymagania stateczności oraz bezpieczeństwa pożarowego. Pod pojęciem bezpieczeństwa pożarowego należy również rozumieć bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Jednym z urządzeń technicznych zapewniających bezpieczeństwo ekip ratowniczych jest dźwig przeznaczony dla straży pożarnej. Dźwig ten jest zaliczony do urządzeń technicznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, przez co jego...

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 1.) - zasady obliczania mocy zapotrzebowanej

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 1.) - zasady obliczania mocy zapotrzebowanej

W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 [1] należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie...

W przypadku mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub budynków jednorodzinnych o podstawowym wyposażeniu zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-002 [1] należy przyjmować wartości mocy zapotrzebowanej PM1 nie niższe niż: 12,5 kVA – dla mieszkań posiadających zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej centralnej sieci grzewczej, 30 kVA – dla mieszkań nieposiadających zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnętrznej sieci grzewczej, 7 kVA – w przypadku instalacji modernizowanych.

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania

Zasilanie budynków użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych w energię elektryczną (część 2.) - źródła zasilania

Zespół urządzeń do wytwarzania, przesyłu, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej tworzy system elektroenergetyczny (SEE). W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: elektrownie, sieci oraz...

Zespół urządzeń do wytwarzania, przesyłu, przetwarzania i użytkowania energii elektrycznej tworzy system elektroenergetyczny (SEE). W skład systemu elektroenergetycznego wchodzą: elektrownie, sieci oraz stacje transformatorowo-rozdzielcze, odbiorniki energii elektrycznej.

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna...

Głównym zagrożeniem w czasie pożaru, przyczyniającym się do większości wypadków śmiertelnych, jest zadymienie. W skład dymu wchodzą produkty spalania, gazy pożarowe i tlenek węgla. Bardzo niebezpieczna jest też ich wysoka temperatura, która stwarza dodatkowe zagrożenie np. poprzez rozgorzenie (detonacyjne spalanie dymu powstające wskutek gwałtownego napływu powietrza do zadymionego pomieszczenia objętego pożarem). Silne zadymienie utrudnia sprawne przeprowadzenie ewakuacji oraz walkę z pożarem, dlatego...

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 2.)

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych...

Jednym z parametrów służących do oceny jakości energii elektrycznej jest niezawodność zasilania, określająca prawdopodobieństwo wystąpienia przerwy w zasilaniu. Ponieważ w sieciach elektroenergetycznych zdarzają się awarie spowodowane różnymi przyczynami technicznymi lub oddziaływaniem warunków środowiskowych, wprowadza się klasyfikację odbiorników ze względu na skutki, jakie może spowodować przerwa w zasilaniu.

Elektryczne niechlujstwo - cz. 10

Elektryczne niechlujstwo - cz. 10

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu z cyklu „Elektryczne niechlujstwo” wielu naszych Czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące zły stan urządzeń i instalacji elektrycznych, które ciągle znajdują się...

Po opublikowaniu kolejnego fotoreportażu z cyklu „Elektryczne niechlujstwo” wielu naszych Czytelników nadsyła zdjęcia obrazujące zły stan urządzeń i instalacji elektrycznych, które ciągle znajdują się w eksploatacji.

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Wpływ jakości energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych, które muszą funkcjonować w czasie pożaru, na warunki ewakuacji (część 1.)

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła...

Niewłaściwa jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorników powoduje zakłócenia w ich pracy. Napięcie o zbyt małej wartości wpływa z kolei na zmniejszenie intensywności świecenia źródeł światła czy momentu silników elektrycznych. Wyższe harmoniczne generowane przez odbiorniki nieliniowe powodują pojawianie się momentów hamujących w silnikach elektrycznych, powodując nieracjonalną pracę napędzanych urządzeń wspomagających ewakuację. W konsekwencji migotanie światła powodowane przez zapady...

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Uproszczony projekt zasilania oświetlenia głównej drogi pożarowej zakładu przemysłowego

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i...

Oświetlenie terenu zakładu przemysłowego lub innego obiektu o podobnym charakterze stanowi bardzo ważny element bezpieczeństwa. W grudniu 2008 r. została opublikowana norma PN-EN 12464-2:2008 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 2: Miejsca pracy na zewnątrz. Norma ta jest przeznaczona przede wszystkim dla projektantów obiektów budowlanych, zakładów pracy, obiektów publicznych. Zakres normy obejmuje wymagania oświetlenia dla miejsc pracy na zewnątrz, które powinny zaspakajać potrzebę...

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznej nn (część 4.)

Zastosowanie zespołów prądotwórczych do awaryjnego zasilania sieci elektroenergetycznej nn (część 4.)

Pomiar impedancji pętli zwarcia w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest trudny do praktycznego wykonania z uwagi na zmieniającą się w czasie zwarcia reaktancję generatora i brak dostępnych...

Pomiar impedancji pętli zwarcia w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest trudny do praktycznego wykonania z uwagi na zmieniającą się w czasie zwarcia reaktancję generatora i brak dostępnych na rynku przyrządów pomiarowych pozwalających na wykonanie takiego pomiaru. Oszacowanie skuteczności samoczynnego wyłączenia zabezpieczeń w instalacji zasilanej przez zespół prądotwórczy jest możliwe na drodze obliczeniowej i ma charakter przybliżony.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.