elektro.info

Kierunek, w jakim zwrócony jest dach domu: południowy

Powierzchnia dachu: na budynku o pow. ok. 25m²

Czy dach jest lub może być zacieniony: nie

Liczba osób: 1-2

Obiekt, którego dotyczy zlecenie jest: budynkiem starszym niż 10 lat

Klient szuka ofert na: zakup i montaż systemu

Dodatkowe informacje: Chodzi o ogródek dzialkowy

Termin skorzystania z oferty: do uzgodnienia w rozmowie