elektro.info

Kierunek, w jakim zwrócony jest dach domu: południowy

Powierzchnia dachu: na budynku o pow. ok. 155m²

Czy dach jest lub może być zacieniony: Klient nie wie

Liczba osób: 3-4

Obiekt, którego dotyczy zlecenie jest: budynkiem starszym niż 10 lat

Klient szuka ofert na: zakup i montaż systemu

Termin skorzystania z oferty: w ciągu miesiąca