elektro.info

Zakres zlecenia: wykonanie instalacji uziomu

Rodzaj obiektu: hala produkcyjna

Powierzchnia obiektu: ok. 850m2

Informacje dodatkowe:
- uziemienie budynku hali będzie wykonane za pomocą płaskownika FeZn 30x4mm ułożonego jako uziom otokowy dookoła budynku w odległości 1m od ściany,
- uziom otokowy poprzez złącza kontrolne należy połączyć instalacji odgromowej budynku.

Termin realizacji: ok. 1 miesiąc

Zleceniodawca: Generalny Wykonawca

Klientka składała takie zapytanie i otrzymała dane do:
- Mich-El mgr inż. Mxxx Śxxx,
- APN Systems Sp. z o.o. Sp.k.,
- PHU Fire-Wear Rxxx Cxxx,
- Zeta-faz,
- Elektroinstalacje,
- EMBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.