elektro.info

Kierunek, w jakim zwrócony jest dach domu: południowy

Powierzchnia dachu: 115m²

Czy dach jest lub może być zacieniony: nie

Liczba osób: 2

Obiekt, którego dotyczy zlecenie jest: budynkiem starszym niż 10 lat

Klient szuka ofert na: zakup i montaż systemu

Dodatkowe informacje: 4.0 k-wh

Termin skorzystania z oferty: w ciągu 6 miesięcy