elektro.info

Zlecenie nr 4607825Obsługiwane z Oferteo.pl

Potrzebny kierownik budowy, obiekt sportowy, Sandomierz

Kategoria:
Kierownik budowy
Region dostawy:
Polska Świętokrzyskie Sandomierz
Podmiot:
Firma / Instytucja
2020-09-09 do 2020-09-17
dodano 2020-09-09 10:36
Rodzaj nadzoru: budowa obiektu

Rodzaj obiektu: zewnętrzny obiekt sportowy

Obowiązki:
- nadzorowanie terminowego i prawidłowego wykonania projektów,
- sprawdzanie jakości projektów, konsultacje z Klientem,
- rozwiązywanie bieżących problemów projektowych,
- analiza dokumentacji technicznej, projektowej i kontraktowej,
- nadzorowanie jakości realizowanych robót na budowie,
- nadzór nad zgodnością prac z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego,
- prowadzenie korespondencji z inwestorem, projektantami oraz z podwykonawcami i dostawcami,
- koordynowanie i rozdział robót na powierzonym terenie,
- stała weryfikacja postępu prac wykonawczych i ich zgodności z harmonogramem,
- reprezentowanie Firmy przed Inwestorami i osobami przez niego wskazanymi oraz przedstawicielami właściwych urzędów podczas realizacji całego kontraktu.

Wymagania:
- uprawnienia do kierowania budowy w zakresie konstrukcyjno – budowlanym, posiadający min. 3 lata doświadczenia,
- wykształcenie wyższe, techniczne – mgr inż. budownictwa,
- bardzo dobra znajomość lokalnego rynku inwestorów, dostawców materiałów i usług budowlanych. osoba posiadająca bardzo dobre kontakty w tych środowiskach,
- bardzo dobra orientacja dotycząca cen materiałów i usług na lokalnym rynku,
- posiadanie niezbędnych uprawnień budowlanych,
- umiejętność wyceny całej inwestycji oraz weryfikacji wycen ofertowych dla usług i materiałów,
- doświadczenia na stanowisku kierowniczym, umiejętności sterowania kapitałem ludzkim i finansowym w trakcie całego procesu realizacji inwestycji,
- umiejętność oceny stanu budowy pod względem poziomu wykonania prac, realizacji i planowania harmonogramów, kosztów i niezbędnych zasobów ludzkich,
- umiejętność samodzielnego planowania i nadzorowania prac zespołu pracowników podczas realizacji kontraktu,
- zaangażowanie w pracę,
- wysoko rozwinięte umiejętności analityczne, interpersonalne – komunikacyjne, zarówno wewnątrz organizacji, jak i ze środowiskami zewnętrznymi,
- prawo jazdy kat. B,
- doświadczenie przy budowie obiektów sportowych zewnętrznych mile widziane.

Informacje dodatkowe: wynagrodzenie do ustalenia

Termin realizacji: 10.10.2020 - 31.05.2020r.