elektro.info

Analiza techniczno-ekonomiczna dla różnych konfiguracji UPS-ów w małych sieciach komputerowych LAN

Wariant pierwszy – konfiguracja rozproszona zasilaczy UPS w wersji ekonomicznej [1]

Wariant pierwszy – konfiguracja rozproszona zasilaczy UPS w wersji ekonomicznej [1]

Wybierając konfigurację UPS-a na potrzeby małej sieci LAN wykorzystywanej np. w małej firmie warto rozważyć jako kryteria wyboru zarówno aspekty techniczne, jak i ekonomiczne. Najdroższy i najbezpieczniejszy wariant konfiguracji niekoniecznie musi być najbardziej niezawodny. Mając do wyboru konfigurację centralną, rozproszoną lub mieszaną zasilaczy UPS, należy pamiętać, że każda z nich ma swoje zalety, ale również wady.

Zobacz także

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania? Jak dobrać moc zespołu prądotwórczego stanowiącego awaryjne źródło zasilania?

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem...

Częstym problemem, z jakim spotykają się projektanci oraz inwestorzy, jest dobór mocy zespołu prądotwórczego. W przeciwieństwie do systemu elektroenergetycznego, generator zespołu prądotwórczego jest źródłem „miękkim” o parametrach obwodu zwarciowego ulegających dynamicznym zmianom. W przypadku zaniku napięcia w źródle zasilania podstawowego zespół prądotwórczy stanowiący awaryjne źródło zasilania wraz z zasilanymi odbiornikami stanowi autonomiczny system elektroenergetyczny.

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych Silniki stosowane w zespołach prądotwórczych

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach...

W artykule opisano wybrane przykłady zastosowania spalinowego silnika tłokowego jako jednostki napędzającej prądnice w zespołach prądotwórczych zwanych agregatami prądotwórczymi. Ponieważ w publikacjach naukowych używane są różnorodne terminy techniczne, charakterystyczne dla poszczególnych autorów subiektywnie definiujących zjawiska i używających często specyficznego słownictwa, w publikacji użyto słownictwa żargonowego, zrozumiałego dla większości eksploatatorów.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Zapotrzebowanie na moc typowych urządzeń komputerowych

W przypadku urządzeń komputerowych, z jednej strony pojawia się coraz więcej rozwiązań sprzyjających oszczędności i optymalizacji poboru mocy przez urządzenia, z drugiej, rosną moce np. kart graficznych, a w przypadku procesorów również ich liczba w jednostkach komputerowych, co generuje większe zapotrzebowanie na moc. Racjonalne zużycie energii coraz bardziej ułatwiają programy sterujące kontrolą oraz zmianą trybów pracy poszczególnych elementów komputera (m.in. procesory, dyski, monitor). Zestawienie orientacyjnego poboru mocy przez różne elementy komputera przedstawiono w tabeli 1. W Internecie dostępne są dokładne kalkulatory sumarycznej mocy komputera w zależności od wybranych elementów, np. na stronie http://www.extreme.outervision.com/PSUEngine lub http://zenfist.pl/kalkulator-mocy-zasilacza-moc-zasilacza-news-151.html. W tabeli 2. przedstawiono zestawienie orientacyjnego poboru mocy przez różne urządzenia występujące w sieci komputerowej.

Z uwagi na duży skokowy pobór mocy drukarki laserowej (w momencie włączenia lub w czasie drukowania) i możliwość przeciążenia zasilacza, nie zaleca się podłączania drukarek laserowych do wyjścia zasilacza UPS. Jeśli jednak zachodzi konieczność ochrony drukarki laserowej przez UPS-a, powinien to być UPS klasy true on-line z dużym zapasem mocy. W przypadku komputerów należy również pamiętać, że komputer włączony, ale w tzw. „czasie spoczynku” (stan idle) pobiera około 60% mocy zużywanej w trakcie standardowej pracy pod normalnym obciążeniem. Moc znamionowa zasilacza nie oznacza automatycznie takiego poboru mocy przez komputer. Przykładowo, zasilacz o mocy 400 W może pobierać moc średnio około 230 W. Przyjąć można, że w nowoczesnym komputerze pojawiać się mogą skoki poboru mocy do wartości powyżej 350 watów. W przypadku zasilacza komputerowego istotna jest jego sprawność, wynosząca najczęściej od 75 do 85%. Przykładowo, jeśli zasilacz o mocy 400 W posiada przy pełnym obciążeniu sprawność 75% wtedy, aby dostarczyć 400 W mocy, musi on pobrać z gniazdka aż 500 W. Różnica pomiędzy dostarczaną mocą a mocą pobieraną z gniazdka wynosi więc w tym przypadku 100 W i jest to moc tracona do otoczenia jako promieniowanie (cieplne i elektromagnetyczne).

Układ PFC w zasilaczu komputerowym jako element minimalizujący moc bierną

Ciekawym elementem zasilaczy komputerowych jest układ PFC (ang. Power Factor Correction), czyli układy korekcji współczynnika mocy. Z punktu widzenia użytkownika układ ten nie ma znaczenia, natomiast jego obecność jest wymagana normą Unii Europejskiej EN 61000-3-2. Norma obejmuje wszystkie zasilacze sieciowe o mocach od 75 do 1000 W. Układ PFC odpowiada za poprawę stosunku mocy czynnej do mocy pozornej – koryguje przesunięcie w fazie prądu wejściowego względem napięcia wejściowego [6]. W idealnym przypadku powoduje on uzyskanie niemal zerowego przesunięcia fazowego, przez co otrzymujemy korzystniejszy współczynnik mocy dochodzący do 0,95 - 0,99. Dla porównania, w zasilaczach bez PFC rzadko przekracza on 0,75. Układy pasywnego PFC (ang. Passive PFC, PPFC) są projektowane dla domyślnego stałego obciążenia, co powoduje, że ich skuteczność jest gorsza w przypadku, gdy zasilane urządzenie wymaga dynamicznych zmian pobieranej mocy, lub jej pobór znacząco różni się od przewidzianej dla zasilacza wartości domyślnej. Często układ taki stanowi po prostu cewka o dużej indukcyjności. Wartość współczynnika mocy dla pasywnych PFC wynosi zwykle od 0,7 do 0,85.

Natomiast stosowane w droższych modelach zasilaczy układy aktywnego PFC (ang. Active PFC, APFC) zbudowane są z wykorzystaniem wyspecjalizowanych obwodów elektronicznych, które dostosowują się do obciążenia i do warun ów w sieci elektrycznej, dzięki czemu są w stanie korygować przesunięcie fazowe w sposób optymalny, niezależnie od warunków pracy zasilacza. Wartość współczynnika mocy dla aktywnych PFC wynosi zwykle powyżej 0,9. Niestety minimalizacja bezużytecznej mocy biernej (wektorowa różnica pomiędzy mocą, jaką zasilacz zamienia na użyteczną energię wysyłaną do podzespołów komputera, a mocą pobieraną z sieci) dla użytkownika komputera nie ma w praktyce znaczenia, natomiast jest istotna dla spółki dystrybucyjnej dostarczającej energię elektryczną i stąd wprowadzenie normy w Unii Europejskiej zobowiązującej producentów zasilaczy do stosowania układów PFC [7]. Układ PFC zmniejsza ponadto zakłócenia wprowadzane przez zasilacz do sieci elektrycznej. Poprawa współczynnika mocy nie zmienia natomiast sprawności samego zasilacza (około 75 - 85%), aczkolwiek droższe modele zasilaczy mają wyższą sprawność z uwagi na wykorzystanie w ich budowie droższych i lepszych jakościowo elementów. Układ PFC nie zmniejsza również poboru mocy, gdyż domowe liczniki elektryczne mierzą pobieraną przez użytkownika moc czynną, jest raczej odwrotnie, gdyż w przypadku braku układu PFC w zasilaczu pobierana jest mniejsza moc czynna (brak strat mocy czynnej w układzie PFC).

Zapotrzebowanie na moc dla małej sieci komputerowej LAN w przykładowej firmie o charakterze biurowym

Analiza ma na celu porównanie kilku wariantów konfiguracji zabezpieczenia małej sieci komputerowej przed zakłóceniami elektrycznymi i zanikami napięcia przy wykorzystaniu zasilaczy UPS. W każdym omawianym wariancie wybrane zostaną zasilacze tylko jednego producenta, ale w zależności od potrzeb będą wykonane w rożnej technologii [1].

Ponieważ każde urządzenie sieciowe będzie podłączone do odpowiedniego zasilacza UPS, należy w miarę dokładnie określić, jaką moc pobierają urządzenia w sieci komputerowej. Jeśli kilka odbiorników ma być chronionych przez jeden zasilacz, należy zsumować ich moce. Pamiętać należy, że urządzenia w sieci komputerowej stanowią obciążenie nieliniowe, dlatego przyjmuje się najczęściej, że 1 W=1 VA⋅kn, gdzie kn wynosi najczęściej 0,7 - 0,8 (moce zasilaczy podawane są zazwyczaj w voltoamperach). Chcąc obliczyć z kolei maksymalną moc UPS-a wyrażoną w VA na podstawie informacji z tabliczki znamionowej, musimy pomnożyć maksymalną liczbę amperów na niej podaną przez 230 V. Zalecane jest, aby moc zasilacza UPS była większa o 20 - 30 % od łącznej mocy odbiorników. Przyjmuje się, że niezależnie, czy sugerujemy się wartościami podawanymi w [W], czy [VA] w danych znamionowych zasilacza UPS, to pobór mocy nie może przekraczać tych wartości. W praktyce dla poprawnej pracy zasilacza UPS żadna z tych wartości nie powinna być wykorzystywana bardziej niż w 80 %.

W analizowanej sieci komputerowej wykonanej w topologii gwiazdy z sieciowym punktem centralnym w postaci routera występują następujące urządzenia [1]: jeden serwer HP ProLiant (650 W), 7 stacji roboczych składających się z monitora klasy LCD PHILIPS 19” (36 W) i peceta klasy Intel Core 2 (250 W), jeden switch D-LINK DES-1016D (7 W), jeden router Linksys WRP400 z funkcją access point (6 W) oraz jedna drukarka atramentowa A3 HP OfficeJet Pro (maks. 80 W).

Wariant 1. – konfiguracja rozproszona zasilaczy UPS w wersji ekonomicznej

Wariant „konfiguracja rozproszona zasilaczy UPS w wersji ekonomicznej” polega na zastosowaniu oddzielnego zasilacza UPS dla każdego węzła sieci [1]. Jest to konfiguracja rozproszona, która gwarantuje dużą niezawodność systemu ochrony. Wariant 1. z założenia ma być ekonomiczny, ponieważ ma zapewnić tylko podstawowy stopień ochrony, w którym każde urządzenie powinno posiadać swój oddzielny zasilacz. Dobrane zostały zasilacze głównie z serii 3 Powerware, a dla sieciowego serwera biurowego serii 5. Do ochrony stacji roboczych w tym przypadku wykorzystany został zasilacz Powerware 3105 [5], wykonany w technologii stand by, który zapewnia tylko ochronę przed trzema z dziewięciu powszechnie występującymi zakłóceniami [2]. Ponieważ obliczona moc stacji roboczej wynosi 400,4 VA więc wybrany został zasilacz 500 VA. Zasilacz przy 80 % obciążeniu zapewnia 3 minuty ciągłej pracy. Jest to czas wystarczający do zapisania zmian i bezpiecznego zamknięcia systemu operacyjnego. Dla routera i switcha również zaproponowany został  zasilacz Powerware 3105, ale w tym przypadku o mocy 350 VA. Najlepiej chroniony jest serwer, który zabezpieczony został przed pięcioma z dziewięciu podstawowych problemów z zasilaniem. Odpowiednim zasilaczem dla takiego urządzenia sieciowego jest zasilacz Powerware 5125. Dla potrzeb serwera sieciowego (910 VA) wybrany został zasilacz o najmniejszej mocy, czyli 1000 VA. Typowy czas podtrzymania tego zasilacza dla pełnego obciążenia wynosi 5 minut, co pozwala również bezpiecznie zamknąć serwer. Ostatnim elementem niezabezpieczonym w sieci komputerowej jest drukarka. Ponieważ urządzenie nie jest używane w sposób ciągły, wystarczający jest zasilacz Powerware 3105 o mocy 350 VA.

Na rysunku 1. przedstawiony został schemat rozmieszczenia urządzeń sieciowych oraz zasilaczy UPS i sposobu ich połączenia w biurze, uwzględniający bezpieczne zasilanie małej sieci komputerowej według wariantu 1.

Ponieważ moc pobierana przez wszystkie urządzenia to 3843 VA, moc dostępna wszystkich zasilaczy UPS to 5550 VA, a łączny koszt inwestycji to 3990 zł, to koszt jednostkowy 1 VA dla tego wariantu wynosi: 1 VA to koszt 0,72 zł dla mocy dostępnej i 1 VA to koszt 1,04 zł dla mocy wykorzystanej.

Omawiany wariant ma przede wszystkim jedną podstawową zaletę – każde urządzenie w sieci LAN jest zabezpieczone osobnym zasilaczem UPS. Dzięki takiemu rozwiązaniu mamy zapewnioną wysoką redundancję. Awaria jakiegokolwiek zasilacza UPS powoduje wyłączenie tylko jednego urządzenia połączonego bezpośrednio z tym zasilaczem. Ponieważ ochrona serwera jest najważniejsza, dlatego zdecydowano się na zakup lepszego, ale równocześnie droższego zasilacza serii 5. Zaznaczyć jednak trzeba, że jest to wariant rozproszony, ale ekonomiczny, Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie dla serwera zasilacza serii 9, ponieważ na tym serwerze znajdują się najbardziej cenne dane i informacje dla firmy. Wadą wariantu pierwszego jest możliwość wystąpienia różnicy potencjałów pomiędzy urządzeniami. Pamiętać również należy, że większa liczba zasilaczy to także większe ryzyko awarii, ponadto zwiększa się częstotliwość wymiany baterii, co wpływa na koszty eksploatacji. Warto wspomnieć, że sieciowe urządzenia aktywne, czyli switch oraz router, to odbiorniki o bardzo małej mocy i jeżeli zależałoby nam na ograniczeniu kosztów inwestycji, to warto podłączyć te dwa urządzenia do jednego zasilacza serii 3.

Wariant 2. – konfiguracja rozproszona zasilaczy UPS w wersji o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa

Wariant ten przedstawia również konfigurację rozproszoną, ale jest to konfiguracja rozszerzona i z założenia ma zapewnić bardzo wysoki stopień ochrony wszystkich urządzeń [1]. Jest to zdecydowanie najdroższy rozproszony wariant w realizacji. Każde aktywne urządzenie sieciowe (router z access pointem, switch) jest chronione nie przed trzema, jak w poprzednim wariancie, ale już przed pięcioma z dziewięciu powszechnie występującymi zakłóceniami. Oczywiście wydawałoby się logiczne ze względu na cenę przy tak małej mocy tych urządzeń zastosowanie jednego zasilacza dla obu urządzeń, ale ponieważ zależy nam w tym wariancie na maksymalnej niezawodności, więc zastosujemy dwa zasilacze. Wybieramy do tego celu zasilacze Powerware 5115 o mocy 500 VA.

Zasilacz ten zabezpiecza przed pięcioma z dziewięciu podstawowych problemów zasilania, które mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzeń lub spowodować zniszczenie danych oraz dostarcza wygładzone, ciągłe napięcie o czystym kształcie sinusoidalnym na wyjściu. Stacje robocze są chronione jak wcześniej zasilaczem Powerware 3105 o mocy 500 VA, a drukarka zasilaczem o mocy 350 VA. Serwer sieciowy został zabezpieczony przed wszystkimi dziewięcioma rodzajami zakłóceń, a do tego celu został wybrany zasilacz Eaton z serii Powerware 9130. Jest to zasilacz wykonany w technologii podwójnej konwersji on-line, który zapewnia zerowy czas załączenia baterii i dostarcza napięcie o czystej sinusoidalnej fali. Na potrzeby serwera wybieramy zasilacz o mocy 1000 VA. Ciekawą funkcją tej serii zasilaczy jest funkcja optymalizatora sprawności. Po jej włączeniu zwiększa się ekonomiczna sprawność zasilacza, ograniczone są straty energii, ponieważ w przypadku, gdy napięcie z sieci jest gładkie i sinusoida napięcia jest czysta – UPS pracuje w trybie obejściowym, natomiast gdy napięcie z sieci nie spełni stawianych wymagań, UPS przechodzi na tryb pracy on-line i generuje na wyjściu czystą sinusoidę napięcia. Eaton 9130 oferuje znakomitą wydajność ze współczynnikiem mocy 0,9 i sprawnością powyżej 95%. Schemat podłączeń zasilaczy UPS dla tego wariantu przedstawia rysunek 2.

Ponieważ moc pobierana przez wszystkie urządzenia to 3843 VA, moc dostępna wszystkich zasilaczy UPS to 5850 VA, a łączny koszt inwestycji to 4960 zł, to koszt jednostkowy 1 VA dla tego wariantu wynosi: 1 VA to koszt 0,85 zł dla mocy dostępnej, 1 VA to koszt 1,29 zł dla mocy wykorzystanej.

Wariant 2. jest najbezpieczniejszym wariantem bezpiecznego zasilania małej sieci komputerowej LAN. Serwer jest tu chroniony przed wszystkimi dziewięcioma rodzajami zakłóceń. Wybrany zasilacz przy współczynniku mocy 0,7 zapewnia serwerowi 10 minut ciągłej pracy po zaniku zasilania. Aktywne urządzenia sieciowe chronione są przed pięcioma pierwszymi rodzajami zakłóceń. Zalety tego wariantu to przede wszystkim maksymalne bezpieczeństwo i wysoka redundancja. Jednak i tu wadą może okazać możliwość wystąpienia różnicy potencjałów między urządzeniami. Ponadto należy pamiętać o tym, że wraz ze wzrostem bezpieczeństwa wzrośnie koszt eksploatacji (np. zwiększa się częstotliwość wymiany baterii w akumulatorach) oraz ryzyko wystąpienia większej liczby awarii (z uwagi na dużą liczbę zasilaczy UPS).

Wariant 3. – konfiguracja mieszana zasilaczy UPS

Warto zwrócić uwagę na fakt, że podczas pracy z baterii przy awarii zasilacza UPS, który w poprzednim wariancie zasilał switch, element ten z braku zasilania nie będzie działał i naruszony zostanie szkielet sieci LAN [1]. Bez działającego switcha bezużyteczny staje się również router. Te dwa urządzenia sieciowe zostały więc w tym wariancie zabezpieczone tylko jednym zasilaczem Powerware 5115 o mocy 500 VA. Dodatkowo do tego samego zasilacza podłączono również drukarkę sieciową. Zatem w tym wariancie zlikwidowany został jeden zasilacz Powerware 5115 oraz jeden zasilacz Powerware 3105, który dotychczas zasilał drukarkę sieciową. Schemat podłączeń zasilaczy UPS dla wariantu 3. przedstawia rysunek 3. Oczywiście jest to już konfiguracja mieszana, ale co istotne, nadal serwer jest zabezpieczony przed 9 rodzajami zakłóceń zasilaczem Eaton z serii Powerware 9130, natomiast router i switch zabezpieczone są jednym zasilaczem zapewniającym ciągle ochronę przed pięcioma pierwszymi rodzajami zakłóceń. Stacje robocze zabezpieczone są jak w wariantach 1. oraz 2. zasilaczem Powerware 3105 o mocy 500 VA.

Ponieważ moc pobierana przez wszystkie urządzenia to 3843 VA, moc dostępna wszystkich zasilaczy UPS to 5000 VA, a łączny koszt inwestycji to 4180 zł, koszt jednostkowy 1 VA dla tego wariantu wynosi: 1 VA to koszt 0,81 zł dla mocy dostępnej, 1 VA to koszt 1,05 zł dla mocy wykorzystanej.

W wariancie trzecim minimalnie zmniejszył się stopień bezpieczeństwa w porównaniu do wariantu drugiego, ponieważ przy awarii zasilacza Powerware 5115 trzy urządzenia nie będą działały, ale dzięki temu koszt inwestycji zmalał w sumie aż o 780 zł. Jeśli w wariancie drugim awarii uległby zasilacz switcha, to wtedy sieć LAN i tak będzie nieaktywna.

Wariant 4. – konfiguracja centralna zasilacza UPS

W wariancie czwartym wszystkie urządzenia sieciowe będzie zasilał jeden wybrany zasilacz UPS, wykonany w technologii VFI [1]. Zasilacz ten charakteryzuje się wysoką sprawnością i długim czasem pracy z baterii. Do tego celu został wybrany zasilacz Powerware 9120 o mocy 5000 VA (odbiory pobierają moc 3843 VA). Jest to zasilacz serii 9 zapewniający ochronę przed wszystkimi dziewięcioma rodzajami zakłóceń. Zasilacz przy 100% obciążeniu gwarantuje czas podtrzymania równy 10 minut, jednak możliwe jest zakupienie dodatkowo zewnętrznego modułu bateryjnego, a wtedy czas podtrzymania zasilania wzrośnie do 45 minut. Koszt takiego modułu EBM to około 4550 zł [5].

Ponieważ moc pobierana przez wszystkie urządzenia to 3843 VA, moc dostępna zasilacza UPS to 5000 VA, a łączny koszt inwestycji to 9000 zł, to koszt jednostkowy 1 VA dla tego wariantu wynosi: 1 VA to koszt 1,80 zł dla mocy dostępnej, 1 VA to koszt 2,34 zł dla mocy wykorzystanej.

Do zalet tej konfiguracji można zaliczyć m.in. ochronę przed wszystkimi 9 rodzajami zakłóceń, bezproblemowe uziemienie systemu, niższy koszt wymiany baterii akumulatorów oraz łatwiejszy serwis (tylko jeden UPS), monitoring i sterowanie sekwencyjnym, kontrolowanym wyłączaniem komputerów w sieci [8]. Pamiętać jednak należy, że koszt inwestycji w zasilacz UPS o większej mocy jest dość duży. Ponadto do kosztu zakupu zasilacza UPS należy doliczyć koszt dodatkowego okablowania w przypadku, gdy ma to być zasilanie dedykowane tylko na potrzeby sieci komputerowej. Wariant ten cechuje jedna główna wada – awaria zasilacza UPS w trakcie pracy z baterii oznacza brak zasilania dla wszystkich urządzeń w sieci komputerowej.

Dla konfiguracji centralnej rozważyć można teoretycznie również zakup 2 zasilaczy UPS o mocy równej w przybliżeniu mocy pojedynczego wybranego zasilacza i połączenie ich równolegle w trybie pracy dla zwiększenia mocy. Dzięki temu mógłby zmaleć koszt zakupu zasilaczy UPS dla wariantu czwartego, a także wzrosłaby nieco niezawodność. Niestety dla zasilaczy tak małej mocy nie ma w ofercie modeli mogących pracować równolegle, nawet tylko w celu zwiększenia mocy. Do pracy równoległej można zastosować dopiero jednostki UPS o mocy powyżej 8 KVA z serii 9155, których cena jednostkowa wynosi ponad 14 000 zł.

Wnioski

Zdecydowanie najwyższy poziom niezawodności i wysoki poziom bezpieczeństwa zapewnia nam wariant drugi konfiguracji rozproszonej. Cena jego jest jednak prawie 1000 zł większa od wariantu pierwszego, w którym zastosowano zasilacze o nieco gorszych parametrach, zapewniające dla wszystkich urządzeń poza serwerem zabezpieczenie tylko przed 3 z 9 rodzaju zakłóceń. Interesującym rozwiązaniem jest wariant trzeci, który zapewnia również wysoki poziom bezpieczeństwa, i którego cena w porównaniu z wariantem drugim jest o 780 zł niższa. W tym wariancie wykorzystano takie same typy zasilaczy jak w wariancie drugim, ale np. drukarka sieciowa zyskała wyższy poziom ochrony. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku trzy urządzenia podłączone są do jednego zasilacza. Patrząc jednak na moce tych odbiorników rzędu 7 - 8 VA zastosowanie oddzielnego dla każdego urządzenia zasilacza o mocy 350 VA lub 500 VA pod względem ekonomicznym nie jest w praktyce opłacalne. Warto podkreślić, że zamiana wariantu drugiego na trzeci zmniejszyła cenę jednostkową wykorzystywanego jednego VA, ale cena 1 VA dostępnego jest prawie taka sama dla obu wariantów. Najdroższy okazał się wariant konfiguracji centralnej.

Cena zakupu zasilacza jest około dwa razy wyższa niż w innych wariantach. Plusem jest jednak fakt, że każde urządzenie w sieci komputerowej zabezpieczone jest przed wszystkimi rodzajami zakłóceń. Natomiast należy zastanowić się, czy warto dopłacać do takiej konfiguracji przyjmując założenie, że zabezpieczenie stacji roboczej przed wszystkimi rodzajami zakłóceń nie jest w rozpatrywanej sieci komputerowej najważniejsze. Najczęściej uwaga skupiona jest na zabezpieczeniu serwera, na którym znajdują się bazy danych i inne cenne dla firmy informacje. Pamiętać należy również, że ten wariant zapewnia dość niski stopień niezawodności, pomimo że poziom bezpieczeństwa (ochrona przed 9 rodzajami zakłóceń) jest najwyższy. Aczkolwiek zapewne UPS serii 9 ma nieco niższą awaryjność (większa wartość MTBF – średni czas międzyawaryjny) niż UPS, np. serii 3, gdyż jest to urządzenie dużo droższe. W tabeli 8. przedstawiono porównanie 4 wariantów bezpiecznego zasilania małej sieci komputerowej LAN.

Wariant trzeci okazał się bardzo dobrym wariantem od strony zarówno ekonomicznej, jak i technicznej. Najlepszym wariantem od strony technicznej jest wariant drugi, aczkolwiek jego cena jest wyższa niż wariantu pierwszego oraz trzeciego, ale wariant ten zapewnia maksymalną redundancję i wysoki poziom ochrony. Wariant czwarty, czyli konfiguracja centralna, okazał się najmniej ekonomicznym wariantem, o stosunkowo niskim poziomie niezawodności. Plusem tego wariantu jest natomiast łatwy nadzór nad zasilaczem oraz separowany od biurowej sieci elektrycznej przebieg zasilania dla zabezpieczanych komputerów. Wariant pierwszy jest za to najbardziej ekonomicznym wariantem, ale mającym dość niski poziom bezpieczeństwa.

Literatura

  1. P. Bilmin, Bezpieczne zasilanie małych sieci komputerowych LAN, praca dyplomowa magisterska, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2008 (promotor pracy: Paweł Piotrowski).
  2. P. Piotrowski, Bezpieczne zasilanie małych sieci komputerowych, „elektro.info” nr 6/2007, s. 23-27.
  3. P. Piotrowski, Bezpieczne zasilanie średnich i dużych sieci komputerowych, „elektro.info” nr 7-8/2007, s. 146-151.
  4. P. Piotrowski, Bezpieczne zasilanie w sieciach komputerowych kampusowych i w nowoczesnych centrach danych, „elektro.info” nr 3/2008, s. 110-117.
  5. http://www.powerware.com/polska/
  6. M. Chrystianowicz, J. Michalczyk, Mocy przybywaj, „Chip” nr 6/2005.
  7. M. Chrystianowicz, PFC – fakty i mity, „Chip” nr 7/2005. 8.P. Piotrowski, Charakterystyka oprogramowania systemów gwarantowanego zasilania w sieciach komputerowych, „Wiadomości Elektrotechniczne”, LXXVI, nr 8/2008

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego Dobór mocy źródeł zasilania awaryjnego i gwarantowanego

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej...

W artykule zostały przedstawione podstawowe zasady doboru mocy zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, pracujących w układach zasilania budynków. Opisana została metodyka projektowania ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie oraz sterowanie napięciem dotykowym do wartości dopuszczalnej długotrwale w instalacjach zasilanych z zespołu prądotwórczego oraz zasilacza UPS. Przedstawiona metodyka jest zgodna z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje eklektyczne niskiego napięcia....

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS Możliwości zwiększenia niezawodności przy zastosowaniu zasilacza UPS

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania...

Autor pisze o powszechnym znaczeniu niezawodności zasilania w energię elektryczną, realnych skutkach awarii w zasilaniu, o przebiegu współpracy zespołu prądotwórczego z UPS-em oraz o sposobach magazynowania energii

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym Magazyny energii z akumulatorami chemicznymi, ich funkcje w systemie elektroenergetycznym

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

W artykule omówiono, jakie funkcje może spełniać magazyn energii oraz przedstawiono jego elementy składowe, czyli przetwornicę dwukierunkową, sterownik, zasobnik energii (w tym przypadku baterię chemiczną).

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2) Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności (część 2)

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

W artykule scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

W artykule przedstawiono porównanie akumulatorów litowo-jonowych z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej.

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego Przewody szynowe w układach zasilania gwarantowanego

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych...

W artykule piszemy m.in. o specyfice instalacji układów gwarantowanego zasilania, prądach znamionowych przewodów szynowych, spadkach napięcia, sprawdzeniu parametrów zwarciowych, nadto zestawienie najważniejszych cech instalacji przewodów szynowych w układach zasilania gwarantowanego.

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności Analiza układów zasilania obiektów użyteczności publicznej o różnym stopniu niezawodności

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności...

W dwuczęściowym artykule przedstawiono różne układy zasilania obiektów użyteczności publicznej. Scharakteryzowano różne standardy ciągłości zasilania. Przedstawiono klasyfikację odbiorców w zależności od wymagań niezawodnościowych. Sformułowano ponadto uwagi i wnioski końcowe.

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS Wymagania stawiane pomieszczeniom przeznaczonym do instalacji zespołów prądotwórczych i zasilaczy UPS

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji...

Autor przedstawia niezbędne informacje związane z projektem budowlanym w zakresie instalacji zespołu prądotwórczego, jego warunkach, kwestii związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia i wentylacji oraz dodatkowych wymagać, w tym wymagań dla pomieszczeń z akumulatorami oraz odnoszących się do w zakresie wentylacji.

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej Źródła rozproszone jako element zapewnienia niezawodności zasilania w obiektach użyteczności publicznej

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność...

Autor publikacji przedstawił wymagania dotyczące pewności zasilania wybranych budynków użyteczności publicznej oraz omówił możliwości wykorzystania źródeł generacji rozproszonej, które mogą zwiększyć niezawodność zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn Wykorzystanie zespołów prądotwórczych do tymczasowego zasilania elektroenergetycznych sieci nn

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór...

Autor omawia m. in. zasady obliczania mocy zapotrzebowanej w budynkach mieszkalnych i projektowania ochrony przeciwporażeniowej, układy sieci elektroenergetycznych nn, zasilające odbiory komunalne, dobór mocy zespołu prądotwórczego, ochronę przeciwporażeniową w warunkach zasilania z generatora zespołu prądotwórczego oraz odmienność warunków zasilania z zespołu prądotwórczego w odniesieniu do Systemu Elektroenergetycznego, a ponadto formułuje wnioski.

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii Definicje mocy elektrycznych a nowoczesne odbiorniki energii

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych...

Autor artykułu zajął się problematyką precyzyjnego zdefiniowania mierzonych wielkości mocy pod kątem rozliczeń finansowych z tytułu jej poboru. Kolejno przedstawia zagadnienia definicji mocy, jej fizycznych wielkości i bilansu, a także nowoczesnych odbiorników energii elektrycznej oraz nowoczesnych układów przetwarzania energii elektrycznej.

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center Analiza techniczno-ekonomiczna metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia...

Artykuł przedstawia analizę techniczno-ekonomiczną metod redukcji zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach typu data center. Wykonano ją metodą całkowitego kosztu posiadania TCO. Wykonano obliczenia dla 2 obiektów data center (duży oraz średni), każdy w trzech wariantach. Sformułowano wnioski końcowe.

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej Generacja rozproszona jako element zwiększenia niezawodności zasilania w budynkach użyteczności publicznej

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego,...

W artykule przedstawiono wymagania dotyczące pewności zasilania obiektów szpitalnych. Omówiono uwarunkowania prawne ich zasilania, gwarancje spełnienia takich warunków, opisano źródła zasilania rezerwowego, w tym nowoczesne i niekonwencjonalne, podano też przykłady nowoczesnych rozwiązań.

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania Pomieszczenia z zespołami prądotwórczymi - podstawowe wymagania

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia...

W artykule autor przestawił uwagi odnoszące się do kwestii dotyczących sporządzenia projektu instalacji zespołu prądotwórczego, warunków jego instalowania, spraw związanych z tłumieniem drgań, układu chłodzenia oraz dodatkowych wymagań.

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę Układy samoczynnego załączania rezerwy, czyli „SZybki Ratunek” na czarną godzinę

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania....

Układy samoczynnego załączania rezerwy, zwane w skrócie SZR, pozwalają na automatyczne załączanie odbiorników do toru rezerwowego w przypadku, gdy w torze zasilania podstawowego nastąpi zanik zasilania. Bez układów samoczynnego załączania rezerwy nie mogłyby funkcjonować szpitale, ale i pracownicy rozmaitych urzędów czy centrów przetwarzania danych tzw. data center, nie mogliby spokojnie pracować.

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji Baterie litowo-jonowe - zastosowanie produktu w energetyce zawodowej i przemysłowej, w górnictwie miedzi i węgla kamiennego, w motoryzacji

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę...

Autorzy porównali akumulatory litowo-jonowe z kwasowo-ołowiowymi w kontekście zastosowań w energetyce rozproszonej oraz omówili wymagania dla akumulatorów wykorzystywanych w zasobnikach. Opisali też zasadę działania ogniw litowo-jonowych i najważniejsze rodzaje ogniw oraz porównali ich parametry i skonfrontowali z parametrami ogniw ołowiowych. Szczególną uwagę zwrócili na żywotność cykliczną, odporność na temperaturę i małe wymagania eksploatacyjne, w tym możliwość stosowania w pomieszczeniach ogólnego...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 2.) - problemy z niezawodnością

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania...

W drugiej części publikacji Autor zajmuje się kwestiami dotyczącymi niezawodności instalacji gwarantowanego zasilania pod kątem ich wydajności, w tym także w aspektach konieczności chłodzenia, zarządzania bateriami akumulatorów, odpornością i dostępnością.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (cześć 2.)

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, a ponadto omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością i formułuje wnioski końcowe.

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.) Problematyka niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center (część 1.)

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności,...

Artykuł zawiera wybrane zagadnienia dotyczące niezawodności zasilania gwarantowanego oraz systemu informatycznego w obiektach data center. Autor przedstawia stosowane miary niezawodności i dostępności, omawia aspekty techniczne i ekonomiczne związane z niezawodnością oraz formułuje wnioski końcowe.

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji Baterie akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS oraz warunki ich bezpiecznej eksploatacji

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez...

W artykule zostały przedstawione podstawowe wymagania eksploatacyjne dla baterii akumulatorów stosowanych w zasilaczach UPS, jako magazyny energii, których spełnienie gwarantuje utrzymanie sprawności przez zakładany okres eksploatacji.

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni Zasady doboru klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych i małych serwerowni

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia...

Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego Podstawowe wymagania przy instalacji zespołu prądotwórczego

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w...

Stale rośnie liczba obiektów wymagających zwiększonej niezawodności zasilania, jak np. centra handlowe, banki, centra przetwarzania danych, szpitale, obiekty telekomunikacyjne oraz kompleksy biurowe w pełni sterowane przez układy automatyki budynkowej. Obiekty te wymagają zastosowania źródeł zasilania o mocy od kilkuset kW do kilku MW. Większe jednostki, o mocach kilku MW i większych, mogą być napędzane turbinami gazowymi i są stosowane również do pokrywania dobowych szczytów obciążenia w systemie...

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.) Odporność systemów zasilania gwarantowanego na awarie (część 1.)

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego...

Działanie w ponadprzeciętnie konkurencyjnej branży oznacza, że operatorzy centrów przetwarzania danych znajdują się pod ogromną presją, aby utrzymać niskie koszty operacyjne, a jednocześnie w czasach dużego nacisku proekologicznego są również rozliczani z ograniczania wpływu oddziaływania prowadzonego biznesu na środowisko naturalne. Nie jest trudno zauważyć, że efektywność energetyczna jest kluczem do skutecznego reagowania na te naciski, ale efektywność energetyczna nie jest i nigdy nie może być...

Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacze bezprzerwowe (UPS) Zasilacze bezprzerwowe (UPS)

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące...

Zasilacz UPS to urządzenie przeznaczone do zapewnienia bezprzerwowej pracy urządzeń komputerowych, łączności oraz innych urządzeń wrażliwych na przerwy w zasilaniu, wahania napięcia i inne zakłócenia występujące w sieci zasilającej. Jest on urządzeniem energoelektronicznym, umożliwiającym zasilanie odbiorników z baterii lub innego magazynu energii elektrycznej, w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.