elektro.info

Instalacja elektryczna budynku kotłowni olejowej - opis techniczny

Instalacja elektryczna budynku kotłowni olejowej - opis techniczny

Instalacja elektryczna budynku kotłowni olejowej - opis techniczny

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczne zasilania i sterowania urządzeń technologicznych kotłowni wodnej, olejowej, niskotemperaturowej dla potrzeb centralnego ogrzewania, dla ciepła technologicznego (wentylacji mechanicznej) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku. Paliwem przewidzianym do spalania w projektowanej kotłowni jest olej opałowy. Paliwo składowane jest w dwukomorowym, dwuściennym zbiorniku stalowym o pojemności 50 m3, dwukomorowym (komory równe) zlokalizowanym ok. 25 m od ściany zewnętrznej kotłowni, przy drodze dojazdowej do budynku.

Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych i automatyki kotłowni olejowej (własne źródło ciepła) dla magazynu wielofunkcyjnego na jednym z polskich lotnisk. Podstawa opracowania:

 • zlecenie inwestora,
 • projekt architektoniczno-budowlany,
 • projekt technologiczny kotłowni,
 • normy i przepisy obowiązujące przy projektowaniu instalacji elektrycznych,
 • katalogi urządzeń.

Zasilanie kotłowni

Projektowana kotłownia będzie zlokalizowana w piwnicy, na poziomie – 3,96 m (poziom terenu –1,35 m). Zasilanie kotłowni zaprojektowano kablem YKXSżo 5×16 mm2 wyprowadzonym z rozdzielnicy głównej budynku RGB (szafa nr 6) objętej systemem zasilania rezerwowego oraz systemem zasilania awaryjnego, realizowanego przez zespół prądotwórczy.

Kotły

Dobrano kotły De Dietrich typu GT 330, wielkość GT 339, o mocy 230–280 kW. Każdy kocioł wyposażony jest w dwustopniowy palnik wentylatorowy olejowy De Dietrich typu M 302-5 S. Kocioł główny (K1) wyposażony jest w konsolę sterowniczą, z funkcją priorytetu c.w.u., typu DIEMATIC m3 (oznaczenie R1) z programowalną automatyką pogodową, do sterowania palnikiem 2-stopniowym i współpracy z konsolą K3 (oznaczenie R2, do sterowania drugiego kotła, podrzędnego). Każdy kocioł posiada własne zasilanie elektryczne wykonane kablem NYSLYÖ-JZ 3×1,5 mm2 wyprowadzonym z RK. Wyłączniki główne i przełączniki auto/ręcznie pozwalają na niezależną pracę każdego kotła.

Pionowy podgrzewacz pojemnościowy c.w.u.

Dobrano wysoko wydajny pojemnościowy podgrzewacz wolno stojący De Dietrich typu B 1000, zasilany czynnikiem grzewczym z wodnego kotła niskotemperaturowego. Temperatura obiegu pierwotnego (kotłowego) wynosi 90–80/60°C. Temperatura mierzona jest czujnikiem temperatury. Czujnik podłączony jest do konsoli R1. Istnieje możliwość ustawienia temperatury wody 78°C, w celu prowadzenia procedury odkażania termicznego przed bakteriami Legionelli.

Pompy obiegu kotłowego, wody instalacyjnej c.o. i c.t., ładowanie podgrzewacza c.w.u. i cyrkulacja c.w.u.

Zaprojektowano trzy oddzielne, równoległe obiegi wody grzejnej dla odgałęzienia centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego (dla potrzeb wentylacji mechanicznej) oraz odgałęzienie z podgrzewaczem c.w.u. (priorytet dla c.w.u.). Zastosowano układ z pompami zamontowanymi na rozdzielaczu kotłowym zasilającym, zlokalizowanym w pomieszczeniu kotłowni. Dobrano pompy firmy Grundfos:

 • dla obiegu kotłowego – pompa typu UPSD 50–60/2F (1×230 V), 1 pracująca naprzemiennie – oznaczenie P1,
 • dla c.o. – pompa z przetwornicą częstotliwości typu MAGNA D 40-120F (1×230 V), 1 pracująca naprzemiennie – oznaczenie P2,
 • dla c.t. – pompa z przetwornicą częstotliwości typu MAGNA D 40-120F (1×230 V), 1 pracująca naprzemiennie – oznaczenie P3,
 • dla ładowania podgrzewacza c.w.u. – pompa typu UPSD 40–60/2F (1×230 V), 1 pracująca naprzemiennie – oznaczenie P4,
 • dla cyrkulacji c.w.u. – pompa typu ALPHA+ 25–60 (B) (1×230 V), 1 pracująca + 1 rezerwowa – oznaczenie P5.

Zasilanie elektryczne pomp pokazano na rysunku 3.

Regulacja przepływów w odgałęzieniach

Regulację obiegów zaprojektowano na podstawie zaworów mieszających firmy Honeywell typu DR..GFLA (kołnierzowe) wyposażonych w siłowniki elektryczne oraz przetwornice częstotliwości pomp obiegowych P2.

Stacja zmiękczająca

Instalacja kotłowa musi być napełniona wodą uzdatnioną (wymagania normy PN-93/C-04607). W tym celu projektuje się zamontowanie stacji zmiękczającej dla potrzeb grzewczych, np. firmy BWT (zmiękczacz EUROMAT 50 SE). Zasilanie urządzenia należy wykonać poprzez gniazdo wtyczkowe przyłączone do RK.

Automatyczna regulacja

Zaprojektowano regulator kotła wiodącego i obiegów grzewczych typu DIEMATIC m3 (oznaczenie R1) i dodatkowo regulator K3 dla kotła podrzędnego (oznaczenie R2). Regulator R1 jest przeznaczony do sterowania instalacji kotłowej wyposażonej w następujące elementy:

 • palnik wentylatorowy 2-stopniowy,
 • pojemnościowy wymiennik c.w.u. z regulacją poprzez pompę ładującą,
 • 3 obiegi grzewcze z mieszaczami (3-drożny zawór mieszający sterowany siłownikiem) i pompą obiegową – dla centralnego ogrzewania i dla ciepła technologicznego.

Regulacja instalacji c.o. i c.t. jakościowa, wykonywana jest regulatorem pogodowym, sterującym siłownikami zaworów trójdrogowych, mieszających. W zależności od aktualnej temperatury zewnętrznej (termometr zewnętrzny T1), zawór trójdrogowy będzie zwiększał lub zmniejszał dopływ wody powrotnej do zasilającej, utrzymując temperaturę wody zasilającej poszczególne instalacje na poziomie wynikającym z krzywej grzania. Przetwornica częstotliwości przy pompie obiegowej c.o. i c.t. (P3, P4) będzie utrzymywała stałe ciśnienie dyspozycyjne wody w instalacjach c.o. i c.t.

Wydajność cieplna podgrzewacza c.w.u. będzie regulowana z regulatora kotła (R1). Czujnik temperatury (cz.t.) c.w.u. zamontowany w podgrzewaczu, będzie przekazywał wartość tej temperatury do regulatora (R1), a regulator będzie włączał lub wyłączał pompę (P5) na dopływie wody grzejnej do podgrzewacza (regulacja stałowartościowa). W przypadku szczytowego rozbioru c.w.u., regulator kotła (R1) spowoduje chwilowe przymknięcie lub nawet zamknięcie przepływu wody grzejnej przez zawory mieszające ZCO, ZCT) c.o. i c.t., i skierowanie zwiększonej ilości wody grzejnej do wymiennika c.w.u. (priorytet dla c.w.).

Odprowadzenie spalin – komin

Kotły wyposażone są w palniki wentylatorowe, stąd wysokość komina uwarunkowana jest tylko ochroną sąsiadujących budynków w promieniu wyznaczonym przez 10-krotną wysokość komina (R = 10×H) oraz ochroną własnego obiektu (odległość od okien). Ponadto każdy kocioł wyposażony jest w autonomiczną sygnalizację spalin. Komin na dachu należy przyłączyć do projektowanej instalacji odgromowej.

Instalacja ogrzewania kotłowni

W kotłowni projektuje się instalację nagrzewnicy wodnej powietrza (agregat grzewczo-wentylacyjny AGW). Przepływ ciepłej wody przez nagrzewnicę sterowany (sterowanie 2-stanowe) będzie przez termometr kontaktowy T2 zainstalowany w pomieszczeniu. Zakres temperatury pracy wynosi 16–21°C. Załączanie ogrzewania pomieszczenia jest realizowane z rozdzielnicy RK.

Instalacja paliwowa

Jako paliwo podstawowe przewidziano olej opałowy lekki. Instalacja olejowa wykonana będzie od zbiornika zewnętrznego o pojemności 50 m3, podziemnego, stalowego, dwuściennego, dwukomorowego (komory równe po 50% objętości) zlokalizowanego ok. 25 m od ściany zewnętrznej kotłowni, przy drodze dojazdowej z zatoką podjazdową dla cysterny, do palników olejowych typu M 302-5 S (De Dietrich) za pośrednictwem aparatu ssącego GPS-70GE firmy AFRISO (AP).

Aparat ssący zawiera zbiornik o pojemności 60 litrów, który jest automatycznie uzupełniany. Urządzenie posiada 2 pompy pracujące naprzemiennie. Urządzenie wyposażone jest w pełną automatykę. Zasilanie AP należy realizować z rozdzielnicy RK. Instalacja paliwowa wyposażona jest w układ kontrolno-pomiarowy wycieku oleju na ścieżce paliwowej. Sondy optoelektroniczne zainstalowano przy palnikach i aparacie ssącym (3 szt.). Optoelektroniczny detektor wycieku oleju TS2 zlokalizowano przy wyjściu z pomieszczenia kotłowni. System oparty jest na zintegrowanym monitoringu firmy AFRISO.

Awaria instalacji paliwowej (rozszczelnienie) sygnalizowana jest optycznie i akustycznie przed wejściem do pomieszczenia kotłowni. Detektor wycieku oleju OM 5 (TS2) wykrywa gromadzący się olej w maksymalnie pięciu różnych miejscach. Jeśli jedna lub więcej sond zostanie zalana, sygnalizator uruchamia optyczny i akustyczny alarm. W tym samym momencie przekaźnik wyjściowy zostaje uruchomiony. Sygnał alarmowy przesłany będzie do pomieszczenia nr 91 (SUFO – pomieszczenie portiera) oraz lokalnie, nad wejściem do pomieszczenia kotłowni.

Sonda rozpoznaje, czy pomiędzy jej odbiornikiem a nadajnikiem promieniowania podczerwonego znajduje się powietrze czy ciecz. Umieszcza sie ją w najniższym punkcie nadzorowanej przestrzeni. Alarm uruchamiany jest w momencie wykrycia warstwy oleju o grubości ok. 4 mm. Sonda połączona jest z sygnalizatorem przewodem trójżyłowym. Sygnalizator detektora wycieku oleju TS2 nadzoruje do 5 sond. Świecąca sie zielona lampka kontrolna sygnalizuje gotowość urządzenia do pracy. Jeśli sondy nie są zalane, sygnalizator wskazuje normalny stan pracy. Świeci się zielona lampka pracy, czerwona lampka alarmowa nie świeci się, przekaźnik jest wyłączony.

W momencie, gdy jedna lub więcej sond zostanie zalana olejem, sygnalizator uruchamia alarm: zapala się czerwona lampka alarmowa, uruchomiony zostaje alarm akustyczny, a przekaźnik zostaje włączony. W czasie trwania alarmu sygnał akustyczny może zostać wyciszony, poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzenie”, i ponownie uruchomiony, poprzez naciśnięcie tego samego przycisku. Żółta lampka kontrolna informuje nas poprzez liczbę błysków, która sonda została zalana. Odpowiednia sekwencja błysków powtarzana jest co około 3 sekundy. Przykładowo, gdy alarm wywołała sonda numer dwa, żółta lampka alarmowa rozbłyśnie dwa razy, następnie będzie trzysekundowa przerwa i sekwencja zacznie się powtarzać. W przypadku, gdy nastąpi awaria zasilania, alarm nie zostanie uruchomiony. W momencie powrotu zasilania urządzenie będzie natychmiast gotowe do ponownej pracy, co zostanie zasygnalizowane świecącą zieloną lampką pracy. Jeżeli w międzyczasie nastąpił wyciek, zostanie on natychmiast zasygnalizowany. Poprzez naciśnięcie przycisku „Kontrola” sprawdza się poprawność działania urządzenia, dzięki zasymulowaniu stanu alarmowego.

Zbiornik paliwowy wyposażono w układ kontrolno-pomiarowy szczelności i wypełnienia zbiornika firmy OPW typu „SiteSentinel 1” z sondami magnetostrykcyjnymi serii 924B w każdej komorze zbiornika i centralką w kotłowni (TS1). W celu odizolowania zbiornika od rurociągów technologicznych zastosować należy monobloki bez iskiernika.

Instalacja uziemiająca zbiornika

Dookoła zbiornika paliwa należy ułożyć płaskownik FeZn 30×4 mm. Do płaskownika podłączyć poprzez odgromniki zaworowe płaszcz zbiornika. Ochronniki montować w studzienkach instalacyjnych zgodnie z rysunkiem 6.

Instalacja ochrony katodowej zbiornika

Podziemny zbiornik objęty jest ochroną katodową w postaci anod magnezowych umieszczonych wokół zbiornika.

Obliczenia

Wymagany prąd ochronny:

gdzie:

I – prąd ochronny, w [mA],

A – powierzchnia chroniona, w [m2],

I’ – wymagana gęstość prądu, w [mA/m2],

CE – współczynnik warstwy ochronnej, w [-].

Wymagana rezystancja obwodu chronionego:

gdzie:

ΔE – potencjał pomiędzy chronionym elementem a anodą (ΔE = (1,75 ÷ 1,80) – 0,9), w [V].

Wymagana rezystancja anody:

Wymagana liczba anod:

gdzie:

ρ – rezystywność gruntu, w [Ω·m],

L – długość anody, w [m],

d – średnica anody, w [m].

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń oraz katalogu producenta, należy zainstalować dwie anody magnezowe o masie czynnej 2 kg i wymiarach L = 14 cm i d = 10 cm. Plan posadowienia anod przedstawia rysunek 6. Anody podłączyć do słupka kontrolno-pomiarowego za pomocą przewodów fabrycznych dostarczanych wraz z anodami. Przed rozpoczęciem prac należy wykonać pomiary rezystywności gruntu. Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary. Do pomiaru potencjałów elektrochemicznych należy stosować (do sterowania stacją ochrony katodowej i prowadzenia typowych pomiarów eksploatacyjnych):

 • elektrodę pomiarową Cu/CuSO4, przeznaczoną do pracy ciągłej w środowisku gruntowym,
 • elektrodę pomiarową Cu/CuSO4+Fe (symulacyjna), przeznaczoną do pracy ciągłej w środowisku gruntowym. Do pomiaru rzeczywistej wartości potencjału podziemnych konstrukcji metalowych poddawanych polaryzacji katodowej z uszkodzoną izolacją antykorozyjną,
 • elektrodę pomiarową Zn (cynkowa), przeznaczoną do pracy ciągłej w środowisku gruntowym i mokrym (woda, ścieki),
 • elektrodę pomiarową przenośną Cu/CuSO4, przeznaczoną do pomiarów bezpośrednich w środowisku wodnym i gruntowym,
 • elektrodę pomiarową przenośną Cu/CuSO4, przeznaczoną do pomiarów bezpośrednich w środowisku gruntowym z rękojeścią (laską) (opcja dodatkowa) – do dokonywania intensywnych pomiarów bez konieczności uciążliwego schylania się,
 • płytki symulacyjne, od 1 do 100 cm2, za pomocą których można sprawdzić skuteczność ochrony katodowej.

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych

Instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych wykonać przewodami NYSLYÖ-JZ 3×1,5 mm2 z rozdzielnicy RK. Instalacje układać na drabinkach instalacyjnych. Zejścia do osprzętu na ścianie wykonać w rurkach instalacyjnych.

Instalacja połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać lokalne połączenia wyrównawcze ochronne obejmujące wszystkie dostępne obce części przewodzące. Lokalną szynę wyrównawczą należy połączyć z GSU budynku.

Uwagi ogólne

Podłączenie instalacji elektrycznych do urządzeń technologicznych wykonać wg DTR i wytycznych producentów tych urządzeń. Zastosowane w kotłowni urządzenia powinny posiadać zgodnie z obowiązującymi przepisami aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia. W RK należy zamieścić jednokreskowy schemat zasilania i automatyki kotłowni.

Obwody elektryczne zabezpieczone są przed zwarciami i przeciążeniami. Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu – samoczynne wyłączenie zasilania. Obsługa kotłowni oraz brygada monterska powinny być przeszkolone pod względem bhp i ppoż. oraz poddawane okresowym badaniom lekarskim. Ponadto należy w kotłowni wywiesić instrukcję bhp oraz instrukcję postępowania na wypadek pożaru.

Kotłownię należy wyposażyć w gaśnicę proszkową 6 kg oraz instrukcję zgodną z wytycznymi ppoż. Wszystkie prace w kotłowni należy wykonywać pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia budowlane oraz świadectwa kwalifikacyjne D, grupa 1, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (DzU nr 93 z 2003 r. poz. 828, z poprawką z dnia 2 lipca 2003 r.).

Rys. 3. Schemat zasadniczy zasilania
Rys. 4. Schemat technologiczny kotłowni
Rys. 7. Tablica RK- widok

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.