elektro.info

SZARM – prezentacja z uczuciem

TRONIA Sp. z o.o. | 2020-09-26

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem itp.

treść sponsorowana

POLUB SZARMA

Celem prezentacji jest spowodowanie, żeby potencjalny Nabywca Produktu polubił prezentowany produkt. Przy czym nie chodzi o „polubienie” (ang. like) w mediach społecznościowych. Nabywca powinien być przekonany, że nasz wyrób jest wybitny, przydatny, a nawet niezbędny i tylko fakt, że dotąd nic o nim nie słyszał, może tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie jest na wyposażeniu jego firmy.

Faktem jest, że prezentowanie suchych danych o parametrach, funkcjach i różnorakich cechach produktu może utrzymać uwagę odbiorców przez czas od 17 s w przypadku przypadkowych słuchaczy do 12 min 13 s w przypadku specjalistów nasłanych przez konkurencję („tylko wróg nie śpi…”). Można poprawić wynik, wykorzystując klimatyzację, obiecując kawę/przekąski i eksponując w odpowiedni sposób osobę o ponadprzeciętnej aparycji, ale uzyskiwane efekty i tak są niewielkie. Nuda zabija biznes.

Zastanówmy się więc, co może przykuć uwagę w rejestratorze zakłóceń elektrycznych SZARM. Słowo „szarm” odnosi się do zachowań damsko-męskich (mówimy, że ktoś jest „szarmancki”), więc może to być pierwszy punkt zaczepienia. Już Amerykanie odkryli, że „sex sells”, dzięki czemu znacznie wzrosła przyjemność przeglądania katalogów z wyposażeniem łazienek, kuchni, a nawet środków przeczyszczających.

Są firmy, które na nazwie produktu opierają kampanie reklamowe. W efekcie zwykłe trampki są „megaultrasuperkosmicznym” wyposażeniem do treningu przed śniadaniem (po śniadaniu nie, bo wtedy użytkownik już zaczyna widzieć na oczy i odbierać inne bodźce, które mogą mu zasugerować, że w trampkach wygląda nieco śmiesznie).

Ponieważ odniesienie do seksu nie jest tutaj zbyt nachalne, trzeba możliwie szybko wyjaśnić, do czego służy rejestrator. W przeciwnym przypadku wielu słuchaczy może się poczuć wyalienowanych i sięgnie po smartfony. Dowiedz się więcej >>

CIEKAWOŚĆ

Powodem zgromadzenia słuchaczy prezentacji jest zwykle ciekawość (o ile nie zostali skierowani do sali w ramach łapanki na korytarzu). Pierwszym zadaniem prezentera jest więc takie rozłożenie tematów prezentacji, żeby zaspokojenie ciekawości następowało dopiero pod koniec wykładu, przy czym słuchacz powinien być wciąż pobudzany sformułowaniami typu „w następnej części przedstawię nasze rewelacyjne rozwiązanie, ale zanim to nastąpi, muszę jeszcze wyjaśnić…”. Dzięki temu słuchacze nie będą chcieli wychodzić w trakcie wykładu „na papierosa”, żeby wrócić na podsumowanie, bo wciąż będą mieli wrażenie, że mogą przeoczyć coś istotnego.

Innym sposobem podtrzymywania uwagi jest stopniowe zwiększanie napięcia: „te niewątpliwie ciekawe rozwiązania zostały zastąpione przez…”.

INTEGRACJA

Podstawową informacją, której potrzebuje słuchacz, jest określenie obszarów przydatności danego produktu. Na tej podstawie będzie mógł osądzić, czy jest na właściwej prezentacji, a omawiany produkt jest interesujący dla niego osobiście, czy dla jego firmy. Grupa słuchaczy może być zintegrowana w różny sposób, np. jako użytkownicy urządzeń danego typu, jako specjaliści szukający rozwiązania podobnych problemów technicznych, z którymi nie mogą sobie poradzić w inny sposób, czy jako grono przeciwników konkretnych rozwiązań itp. Pomijamy tu zintegrowaną grupę uczestników, którzy postanowili tutaj przeczekać deszcz, lub zebrali się w zupełnie innym celu niż słuchanie wykładu.

Zależnie od identyfikacji, z kim tak naprawdę trzeba się zmierzyć, prezentacja może przyjmować różne formy – od porównania parametrów dotychczasowych i nowych konstrukcji, przez analizę przypadków wykorzystania rejestratorów (ang. case study), po dialog ze słuchaczami, który jest zresztą najlepszym sposobem na wyrwanie ich z odrętwienia.

PO CO MI TO?

W przypadku większości przypadkowych słuchaczy określenie „zakłócenia” nic nie mówi. Trzeba więc obrazowo przedstawić sytuację, w której nieprawidłowe zmiany napięcia lub prądu w czasie mogą przyczynić się do błędnego działania lub szybszego zużywania się maszyn, powstawania usterek w finalnych wyrobach, czy do zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi – w przypadku np. komunikacji publicznej czy urządzeń medycznych.

 • Zbyt niskie napięcie czy zbyt mała wydajność źródła zasilania mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzeń; podobny efekt może dać przeciążenie np. silnika czy przetwornicy, uszkodzenie złączy czy upływność prądu do ziemi;
 • Zbyt duża wartość składowej symetrycznej przeciwnej może zmniejszyć wydajność silnika, a w krańcowym przypadku doprowadzić do zmiany kierunku obrotu jego wału!
 • Wyładowania niezupełne mogą świadczyć o problemach z izolacją, np. między ciasno ułożonymi kablami.

Są to tylko przykłady zakłóceń elektrycznych. Mogą być zakłócenia stałe, jak np. szum czy określone harmoniczne, mogą być chwilowe, występujące np. tylko podczas rozruchu silników lub innych urządzeń, ale mogą być również jednorazowe, niepowtarzalne, np. wywołane przez zwarcie metaliczne, działanie zwierząt (myszy, ptaków itp.) czy warunki środowiskowe (wilgoć, temperatura, zapylenie itp.).

Rejestratory zakłóceń służą do wykrywania i rejestrowania tego typu zakłóceń, tak aby na podstawie rejestracji można było wykryć przyczynę i miejsce powstania zakłócenia, przebieg awarii, co znalazło się w jej zasięgu i jakie działania są wymagane w danym przypadku. O szczegóły zapytaj naszych ekspertów >>

Efekty analizy rejestracji mogą obejmować:

 • Szybkie wykrycie przyczyny i lokalizację źródła zakłóceń, dzięki czemu przestój maszyny/instalacji/firmy zostanie skrócony do minimum.
 • Modyfikacje np. komponentów, procedur, konfiguracji urządzeń itp., prowadzące do poprawy jakości produktów, zwiększenia niezawodności czy poprawy BHP itp.
 • Przewidywanie, kiedy może wystąpić poważna awaria i jakie działania należy podjąć w odpowiednim momencie, żeby jej zapobiec.

CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE
REJESTRATORA ZAKŁÓCEŃ?

To bardzo dobre pytanie. Wbrew pozorom, rejestrator nie służy tylko do zapisywania próbek, które potem ktoś musi pracowicie analizować. Już rejestrator podejmuje decyzję, czy parametry monitorowanych sygnałów są na tyle niepokojące, żeby wykonać rejestrację. W ten sposób użytkownik nie utonie w gigabajtach danych, ale będzie mógł skupić się na analizie konkretnego zdarzenia. Ważne jest oprogramowanie przeznaczone do analizy rejestracji. Dzięki niemu użytkownik łatwo będzie mógł wyświetlić wykresy przebiegów czasowych zarejestrowanych sygnałów, jak również wyliczyć wynikające z nich wielkości, np. zmiany impedancji, mocy, składowych symetrycznych, zależności fazowych lub czasowych itp.

Żeby jednak program mógł efektywnie przetwarzać dane, muszą zostać najpierw zarejestrowane. Tu musimy pochylić się nad parametrami rejestratorów.

 • Im większa jest liczba wejść analogowych i dwustanowych, tym dokładniej możemy monitorować dany obiekt. System rejestrujący zapewnia dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, co ułatwia analizę. Z drugiej jednak strony, ciągnięcie długich kabli od źródła sygnału do rejestratora może być trudne do wykonania, a przy tym sygnały mogą być zakłócane przez mijane urządzenia itp. Czasem więc bardziej korzystne jest rozmieszczenie kilku rejestratorów, każdy w pobliżu źródła sygnałów i synchronizowanie ich pracy impulsami wyzwalającymi. Kiedy wykonane rejestracje znajdą się w jednym miejscu, np. na dysku serwera sieci zakładowej, lub wydzielonego komputera, można je analizować ręcznie lub automatycznie. Rejestrator SZARM może monitorować do 8 sygnałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych (z przełączników, styczników itp.). Rejestratory można łączyć w Grupy Wspólnego Startu tak, że kilka rejestratorów działa jak jeden. Grupa Wspólnego Startu może obejmować rejestratory z danego systemu (zwykle ograniczonego do jednej szafy), jak również rejestratory z wielu systemów, nawet jeśli odległość między systemami jest rzędu kilometrów.
 • Częstotliwość próbkowania i rozdzielczość przetwornika A/C wskazują, jak dokładnie można analizować sygnał. Jeśli rejestrator zapisuje np. 1000 próbek na sekundę (Fp = 1000 S/s), to znaczy, że sygnał (napięcie, prąd) jest mierzony co 1 milisekundę. Wystarczy to do stwierdzenia, że napięcie ma kształt w zasadzie sinusoidalny, ale nie należy oczekiwać raczej wysokich harmonicznych. Wiele zjawisk przebiega krócej i może zostać po prostu niezauważonych. Rejestrator SZARM może zapisywać próbki z częstotliwością 100 000 próbek na sekundę, czyli co 10 mikrosekund. Daje to możliwość wyliczania harmonicznych do 1000. włącznie. Przy takiej częstotliwości istotnie rośnie prawdopodobieństwo zarejestrowania np. wyładowania niezupełnego, świadczącego o pogorszeniu stanu izolacji. Z analizy nachylenia prądu udarowego można wnioskować np. o pojemności linii. Użytkownik otrzymuje dokładny zapis przebiegu zakłócenia, co ma szczególnie duże znaczenie przy zjawiskach jednorazowych, w których ważna jest sekwencja zdarzeń, np. czas między impulsem wyładowania niezupełnego a jego odbiciem od końca kabla (na tej podstawie można oszacować odległość do miejsca zwarcia). 16-bitowa rozdzielczość próbkowania zapewnia zarówno duży zakres pomiaru, jak i precyzję, którą można oszacować na ok. 0.5% dla wartości znamionowych.
 • Od wielkości pamięci zależy, ile próbek można zapisać w rejestracji. Czasem chodzi o stosunkowo krótką rejestrację wielu sygnałów, wykonaną z dużą częstotliwością próbkowania,
  w celu dokładnego zapisu zdarzenia, natomiast w innym przypadku pożądany jest długi, np. kilkugodzinny zapis jednego lub kilku sygnałów, pokazujący zjawiska wolnozmienne,
  takie jak kołysanie napięcia w liniach przesyłowych, zmiany temperatury szynoprzewodów, zmiany obciążenia poszczególnych faz itp. Pamięć rejestratora SZARM wynosi 32 MB, co pozwala rejestrować z częstotliwością 100 000 S/s 8 sygnałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych przez ponad 17 s. Po obniżeniu częstotliwości do 1000 S/s, można jeden sygnał rejestrować przez ponad 4 godziny!
 • Im szybciej rejestracja zostanie przesłana z rejestratora do koncentratora, tym szybciej rejestrator będzie mógł zarejestrować kolejne zdarzenie. Czasem silne zakłócenie wywołuje kilka lub nawet kilkanaście pobudzeń. Zdarza się też, że najciekawsze zdarzenie nie jest rejestrowane jako pierwsze, ale jako jedno z kolejnych. Nie ma więc czasu na długie przesyłanie danych. Rejestrator SZARM może zarejestrować do 8 zdarzeń w swojej pamięci, zaś czas przesyłania rejestracji do koncentratora został zredukowany przez zastosowanie lokalnej sieci ethernetowej między rejestratorami a koncentratorem. Skróciło to czas transmisji z kilkudziesięciu sekund w przypadku np. rejestratora SRZ-AMP do kilku sekund.
 • Można też wspomnieć o rezystancyjnym charakterze wejść analogowych, dużym napięciu przebicia izolacji, przekraczającym 3 kV, między źródłem sygnału a systemem rejestrującym, intuicyjnym oprogramowaniu do nadzorowania rejestratorów i do analizy rejestracji, ułatwieniu diagnostyki rejestratora czy elementach autonaprawy.

POCZUCIE SUKCESU

Suche dane niewiele mówią. Czy uzyskane parametry rejestratora SZARM są przeciętne, czy wyróżniają go na tle analogicznych urządzeń? Bez porównania z innymi konstrukcjami nie wiadomo, czy uzyskany produkt można uznać za sukces czy porażkę konstruktora.

W tabeli porównano parametry rejestratora SZARM z produkowanym wciąż przez firmę TRONIA, popularnym rejestratorem SRZ-AMP. Jak widać, m.in. dzięki zmianie technologii, oprogramowania i bazy materiałowej, uzyskano istotną poprawę zarówno w zakresie parametrów eksploatacyjnych, jak i funkcjonalności.

WE ARE THE BEST

Rejestrator jest narzędziem w dużym stopniu uniwersalnym i użytkownicy mogą go adaptować do swoich potrzeb, włącznie z rozbudową o nowe rejestratory (system SZARM może obsługiwać do 16 rejestratorów), podziałem dużego systemu na kilka mniejszych, włączeniem do sieci zakładowej itp.

Łatwość konfigurowania, obsługi i serwisowania modułowego rejestratora SZARM mogą budzić zazdrość wśród posiadaczy rejestratorów, które można tylko włączyć i używać, ale wszelkie modyfikacje sprzętowe czy programowe są wykluczone. Z uniwersalnością rejestratora związany jest szeroki zakres jego zastosowań, obejmujący m.in.:

 • Monitorowanie stanu i ostrzeganie przed awarią turbin (również wiatrowych), transformatorów,
  linii kablowych, rozdzielnic lub innych obiektów elektrycznych.
 • Kontrolowanie rozruchu urządzeń, obciążenia faz, temperatury i innych wielkości, sygnalizowanych przez czujniki.
 • Lokalizowanie niesprawności urządzeń i okablowania, co może istotnie skrócić czas przestoju maszyny czy całej instalacji.
 • Analiza jakości energii: harmoniczne, składowe symetryczne, moce bierne i czynne, przesunięcia fazowe, stabilność częstotliwości i amplitudy;
 • Jednoczesna rejestracja sygnałów w oddalonych punktach, co może dostarczać wiele informacji o chwilowym rozkładzie obciążeń czy wpływie zakłócenia na różne fragmenty sieci zasilania;
 • Bieżąca kontrola jakości energii, co może mieć istotne znaczenia w przypadku obiektów wrażliwych, jak centra serwerowe, szpitale czy produkcja precyzyjna.

Rejestratory SZARM zostały wykorzystane przez Hutę Miedzi „Głogów” (oddział KGHM Polska Miedź SA) do monitorowania pracy pirotechnicznych zabezpieczeń sprzęgieł poprzecznych. 21 rejestratorów jest jednocześnie wyzwalanych impulsem rozprowadzanym łączami światłowodowymi, zaś ich rejestracje są analizowane w komputerze centralnym przez specjalistyczne oprogramowanie, które generuje raporty z każdego zdarzenia.

PODSUMOWANIE

Można by jeszcze długo wyliczać różne funkcje i parametry rejestratora SZARM, ale trzeba oczywiście mieć na uwadze wytrzymałość słuchaczy. Celem prezentacji jest uzyskanie u obserwatorów uczucia zazdrości, że ktoś już ma tak przydatne i wygodne w eksploatacji rejestratory i nie musiał na nie przeznaczać całorocznego zysku firmy…

Inni powinni mieć miłe poczucie, że ich problemy mogą zostać szybko i tanio rozwiązane.
Oczywiście można by przedstawić wiele przypadków awarii, kiedy rejestratory okazały się przydatne i sytuacji, w których brak rejestracji miał katastrofalne skutki, bo nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, ale nie idźmy tą drogą…

Komentarze

Powiązane

TRONIA Sp. z o.o. news Koronawirus niestraszny dla firmy Tronia

Koronawirus niestraszny dla firmy Tronia Koronawirus niestraszny dla firmy Tronia

Firma Tronia Sp. z o.o. pomimo trudnej sytuacji na rynku i zamykania wielu firm dzielnie działa, co nie było oczywiste jeszcze na początku ubiegłego roku.

Firma Tronia Sp. z o.o. pomimo trudnej sytuacji na rynku i zamykania wielu firm dzielnie działa, co nie było oczywiste jeszcze na początku ubiegłego roku.

Konwertery światłowodowe

Konwertery światłowodowe Konwertery światłowodowe

System Rejestracji Zakłóceń Elektrycznych SZARM

System Rejestracji Zakłóceń Elektrycznych SZARM System Rejestracji Zakłóceń Elektrycznych SZARM

Program Asia

Program Asia Program Asia

Program ANALIZA

Program ANALIZA Program ANALIZA

Wybrane dla Ciebie

Jak wygląda praca instalatora?

Jak wygląda praca instalatora? Jak wygląda praca instalatora?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać? Rozdzielnica » Jaką obudowę wybrać?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe? Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach Zastosowanie zasilaczy UPS - zabezpiecz kluczowe odbiorniki w różnych obszarach

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike? Która hurtownia w Polsce jest najlepiej zaopatrzona w fotowoltaike?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć? Jak zapewnić energię wszędzie tam, gdzie nie może jej zabraknąć?

9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

9 cech dobrej kamery termowizyjnej » 9 cech dobrej kamery termowizyjnej »

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED » Jeszcze bardziej ekonomiczne oświetlenie LED »

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania? Jak ochronić dane w przypadku zaniku zasilania?

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych Bezpłatne narzędzie, które upraszczaja i automatyzuje monitorowanie urządzeń krytycznych

Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Nowoczesne modułowe systemy UPS » Nowoczesne modułowe systemy UPS »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty » Masz ograniczony dostęp do prądu? Zastosuj agregaty »

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport » Dlaczego zarządzanie energią ma kluczowe znaczenie dla sukcesu 5G? Zobacz raport »

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać? Zasilacze modułowe, stabilizowane i impulsowe - które wybrać?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe? Do czego przydadzą Ci się akumulatory kwasowo ołowiowe?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą? Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki? Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..."

Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..." Pobierz bezpłatny poradnik "Centrale i zasilacze w systemach kontroli..."

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań... Wskazówki dotyczące projektowania: Jak wybrać odpowiednie kondensatory do zastosowań...

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia » Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia » Pobierz poradnik - niezawodne ups-y dla służby zdrowia »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych » Zobacz nowe funkcje kamer termowizyjnych »

Najnowsze produkty i technologie

SONEL S.A. Dlaczego należy adiustować mierniki?

Dlaczego należy adiustować mierniki? Dlaczego należy adiustować mierniki?

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015) Czynność mająca...

Adiustacja (przyrządu pomiarowego) adjustment (of a measuring instrument) Definicja adiustacji wg Międzynarodowego Słownika Terminów Metrologii Prawnej (Główny Urząd Miar. Warszawa, 2015) Czynność mająca na celu doprowadzenie przyrządu pomiarowego do stanu działania odpowiadającego jego przeznaczeniu.

SONEL S.A. Świadectwo wzorcowania, to wystarczy?

Świadectwo wzorcowania, to wystarczy? Świadectwo wzorcowania, to wystarczy?

Zgodnie z wymaganiami, dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną...

Zgodnie z wymaganiami, dotyczącymi procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego, nakłada się obowiązek okresowej kontroli urządzeń służących do wykonywania pomiarów. Taką okresową kontrolą metrologiczną przyrządów pomiarowych jest wzorcowanie, a wydawanym dokumentem – świadectwo wzorcowania. Samo wydanie świadectwa wzorcowania nie decyduje jednak o tym, czy przyrząd nadaje się do pomiarów czy też nie.

PHOENIX CONTACT Sp.z o.o. Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact Bezpieczeństwo Twojej inwestycji w PV to również certyfikowane ograniczniki przepięć Phoenix Contact

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych....

Jak wykazano w różnych testach, nie tylko na uczelniach technicznych w Polsce, duży procent ograniczników przepięć (SPD) dostępnych na rynku nie spełnia parametrów deklarowanych w kartach katalogowych. Dodatkowo w różnych materiałach marketingowych również można znaleźć nie zawsze pełne informacje na temat wymagań stawianych SPD, co nie pomaga w właściwym doborze odpowiedniego modelu do aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć najważniejsze zagadnienia, które pozwolą dobrać bezpieczne ograniczniki...

merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu Sprzęt elektroinstalacyjny z Timex-Elektro na platformie merXu

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

Jedną z licznych firm, które podjęły aktywne działania handlowe na internetowej platformie handlowej merXu jest polski producent sprzętu elektroinstalacyjnego – firma Timex-Elektro ze Szczecinka.

merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

8 powodów, dla których warto korzystać z merXu 8 powodów, dla których warto korzystać z merXu

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Szeroka oferta i zweryfikowani dostawcy to tylko niektóre atuty platformy zakupowej merXu. Sprawdź, dlaczego warto kupować i sprzedawać na merXu.

Laboratorium naukowo-wdrożeniowe Korona Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać? Ozonowanie pomieszczeń – kiedy warto je wykonać?

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie...

Zazwyczaj ozonowanie pomieszczeń jest zalecane w miejscach użytku publicznego, biurach, przedszkolach czy żłobkach. Są to miejsca szczególnie narażone na rozprzestrzenianie się wirusów i bakterii. Nie ma jednak przeciwwskazań, aby stosować ten zabieg również w domach czy mieszkaniach. Włączenie generatora ozonu dezynfekuje nie tylko powierzchnie, ale i powietrze, zabijając niebezpieczne mikroorganizmy. Zabieg może okazać się także konieczny w pomieszczeniach, w których przebywał chory.

WAMTECHNIK Sp. z o.o. B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik B.B. Battery nowa marka w ofercie Wamtechnik

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na...

B.B. Battery to wysokiej klasy tajwański producent akumulatorów kwasowo-ołowiowych z niemalże 30-letnim doświadczeniem w ich projektowaniu i produkcji. Zakłady produkcyjne umiejscowione są w Chinach, na ich terenie mieści się również laboratorium badawczo-rozwojowe utworzone we współpracy z japońskimi konsultantami.

Redakcja news Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego Zumtobel Group zaprasza na webinar dotyczący oświetlenia przemysłowego

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

Zumtobel Group zaprasza na webinar Projektowanie oświetlenia przemysłowego – nowa norma oświetleniowa w przemyśle.

merXu Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa Wiosenne promocje na merXu – premia i darmowa dostawa

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej...

Zakupy na platformie internetowej merXu to gwarancja współpracy tylko ze zweryfikowanymi partnerami, możliwość negocjacji cen oraz dostęp do bogatej oferty produktów z branży elektrotechnicznej i oświetleniowej w jednym miejscu. Zrób większe zakupy i otrzymaj rabat, a dodatkowo zyskaj bezpłatną dostawę .

TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK SP. Z O.O. Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Jak sprawdzić działanie bezpiecznika Jak sprawdzić działanie bezpiecznika

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami....

Bezpieczniki to podstawowe elementy każdej instalacji elektrycznej. Dzięki ich działaniu możliwe jest skuteczne zabezpieczanie odbiorników i układów elektrycznych przed zwarciami, przetężeniami czy przeciążeniami. Dowiedz się, jak sprawdzić, czy bezpiecznik jest spalony i co zrobić w takiej sytuacji.

STILO ENERGY Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów Bezpieczeństwo przeciwpożarowe a fotowoltaika. Rośnie rola mikroinwerterów

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie...

Ryzyko pożarowe to jedna z wielu kwestii, co do których mają wątpliwości osoby rozważające inwestycję w mikroinstalację fotowoltaiczną. Odpowiednio zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja nie powoduje zagrożenia pożarowego. Bezpieczeństwo systemu zależy także od rodzaju zastosowanego falownika.

merXu Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV Źródła światła – lampy LED, świetlówki, promienniki UV

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych...

Na platformie zakupowej merXu dostępne są źródła światła o małych i większych mocach i różnym przeznaczeniu – np. do zastosowania na korytarzach i klatkach schodowych oraz magazynach i w halach produkcyjnych w funkcji oświetlenia ogólnego, a także źródła emitujące światło o silnym natężeniu, pozwalające na wykonywanie bardziej precyzyjnych prac.

AS ENERGY Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać? Kiedy warto zamontować instalację PV i o czym należy pamiętać?

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem...

Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych zainstalowana moc fotowoltaiki wraz z początkiem lutego br. przekroczyła 4 GW. Dynamiczny rozwój tego sektora OZE pokazuje, jak dużym zainteresowaniem cieszy się inwestowanie w systemy PV. Kiedy jest najlepszy czas ich montaż i na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas przygotowań?

merXu Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Jak dobierać oprawy oświetleniowe? Jak dobierać oprawy oświetleniowe?

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

Dobierając oświetlenie, należy uwzględnić kilka kwestii, wśród których najważniejsze to przeznaczenie i funkcja pomieszczeń oraz natężenie światła dostosowane do potrzeb użytkowników.

merXu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu Technika oświetleniowa z MerXu – oprawy dla przemysłu

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale...

Technika oświetleniowa obejmuje m. in. zagadnienia związane ze źródłami światła oraz oprawami oświetleniowymi. Na platformie zakupowej MerXu dostępne są nie tylko popularne źródła jarzeniowe czy LED, ale również te specjalnego przeznaczenia, a także standardowe oprawy zewnętrzne i wewnętrzne, a także oprawy o niestandardowych parametrach, przystosowane do instalacji elektrycznych w zakładach przemysłowych.

COMEX S.A. Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Finder Polska Sp. z o.o. Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly – komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc, znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare, prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

BENNING Power Electronics Sp. z o.o. UPS-y kompensacyjne

UPS-y kompensacyjne UPS-y kompensacyjne

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim...

Urządzenia zasilania bezprzerwowego są niezbędnym elementem układów zasilania wrażliwych odbiorów, procesów technologicznych, zasilania centrów danych i układów automatyki. Środowisko techniczne, w jakim te urządzenia funkcjonują, opisują normy na urządzenia odbierające energię z sieci energetycznej oraz normy i wymagania na sieć zasilającą, w szczególności wymagania na jakość energii elektrycznej dostarczanej przez operatora systemu dystrybucji energii OSD.

merXu Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie Wyłączniki różnicowoprądowe na platformie MerXu – rodzaje i zastosowanie

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się...

Wyłączniki różnicowoprądowe pełnią ważną funkcję w instalacjach elektrycznych, dlatego należą do asortymentu często poszukiwanego przez instalatorów na platformie zakupowej MerXu. Aparaty te stosuje się w rozdzielnicach elektrycznych jako uzupełniające zabezpieczenie przeciwporażeniowe.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami Bezpieczniki firmy SIBA – zastosowanie w magazynach energii z akumulatorami

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów...

Magazyny energii mogą być źródłem zasilania tylko wtedy gdy są sprawne. Systemy umożliwiające pracę urządzeń w przypadku awarii zasilania są zróżnicowane od małych urządzeń UPS do baterii akumulatorów zapewniających zasilanie całych zakładów. Jest zatem sprawą kluczową, aby systemy zasilania awaryjnego same działały bez zarzutu. Bezpieczniki produkowane przez firmę SIBA zabezpieczają urządzenia, które w przypadku awarii zasilania dostarczają energię kluczowym odbiorom.

Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA Sterowniki zabezpieczeniowe e2TANGO firmy Elektrometal Energetyka SA

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych...

Źródłami energii OZE w Polsce są wiatr, słońce, woda, biomasa i biogaz. Według danych publikowanych przez Instytut Energetyki Odnawialnej oraz Agencję Rynku Energii, aktualnie łączna moc z odnawialnych źródeł energii to około 12 GW. W sektorze OZE fotowoltaika zajmuje wysokie drugie miejsce. Moc instalacji PV w Polsce przekroczyła 3 GW, a według prognoz do roku 2025 może osiągnąć niemal 10 GW. Znaczna liczba elektrowni fotowoltaicznych PV to instalacje do 1 MW, z czego do tej pory w około 500 takich...

merXu Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy Zapytanie ofertowe na MerXu – łatwy sposób na zakupy

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

Szukasz niestandardowych rozwiązań z kategorii elektrotechniki oraz oświetlenia? Zobacz bogaty asortyment produktów, poznaj możliwości internetowej platformy i złóż zapytanie ofertowe na MerXu.

merXu Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna Osprzęt elektroinstalacyjny i aparatura elektryczna

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

Wiele produktów od sprawdzonych dostawców z branży elektrycznej znajdziesz na merXu – internetowej platformie handlowej. Jakie funkcjonalności ją wyróżniają?

merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

WAGO ELWAG Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych? Czy opłaca się stosować złączki listwowe w rozdzielnicach domowych?

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają...

W odróżnieniu od przemysłu, gdzie stosowanie złączek listwowych w rozdzielnicach jest standardem, w budownictwie wielorodzinnym liczy się głównie cena. Jakość i zadowolenie przyszłego właściciela nie mają znaczenia. Deweloper najczęściej oczekuje minimum jakości za najniższą cenę, a umowy w większości są tak skonstruowane, że odpowiedzialność i tak ponosi wykonawca.

Adam Gawłowski, Dariusz Rybak – Elektrometal Energetyka SA, Emil Tomczak – Instytut Energetyki w Warszawie, Elektrometal Energetyka SA Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Iwona Bortniczuk, Brother Polska Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Brother Polska Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

SIBA Polska Sp. z o.o. Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

F&F Pabianice MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.