elektro.info

SZARM – prezentacja z uczuciem

TRONIA Sp. z o.o. | 2020-09-26

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem itp.

treść sponsorowana

POLUB SZARMA

Celem prezentacji jest spowodowanie, żeby potencjalny Nabywca Produktu polubił prezentowany produkt. Przy czym nie chodzi o „polubienie” (ang. like) w mediach społecznościowych. Nabywca powinien być przekonany, że nasz wyrób jest wybitny, przydatny, a nawet niezbędny i tylko fakt, że dotąd nic o nim nie słyszał, może tłumaczyć, dlaczego jeszcze nie jest na wyposażeniu jego firmy.

Faktem jest, że prezentowanie suchych danych o parametrach, funkcjach i różnorakich cechach produktu może utrzymać uwagę odbiorców przez czas od 17 s w przypadku przypadkowych słuchaczy do 12 min 13 s w przypadku specjalistów nasłanych przez konkurencję („tylko wróg nie śpi…”). Można poprawić wynik, wykorzystując klimatyzację, obiecując kawę/przekąski i eksponując w odpowiedni sposób osobę o ponadprzeciętnej aparycji, ale uzyskiwane efekty i tak są niewielkie. Nuda zabija biznes.

Zastanówmy się więc, co może przykuć uwagę w rejestratorze zakłóceń elektrycznych SZARM. Słowo „szarm” odnosi się do zachowań damsko-męskich (mówimy, że ktoś jest „szarmancki”), więc może to być pierwszy punkt zaczepienia. Już Amerykanie odkryli, że „sex sells”, dzięki czemu znacznie wzrosła przyjemność przeglądania katalogów z wyposażeniem łazienek, kuchni, a nawet środków przeczyszczających.

Są firmy, które na nazwie produktu opierają kampanie reklamowe. W efekcie zwykłe trampki są „megaultrasuperkosmicznym” wyposażeniem do treningu przed śniadaniem (po śniadaniu nie, bo wtedy użytkownik już zaczyna widzieć na oczy i odbierać inne bodźce, które mogą mu zasugerować, że w trampkach wygląda nieco śmiesznie).

Ponieważ odniesienie do seksu nie jest tutaj zbyt nachalne, trzeba możliwie szybko wyjaśnić, do czego służy rejestrator. W przeciwnym przypadku wielu słuchaczy może się poczuć wyalienowanych i sięgnie po smartfony. Dowiedz się więcej >>

CIEKAWOŚĆ

Powodem zgromadzenia słuchaczy prezentacji jest zwykle ciekawość (o ile nie zostali skierowani do sali w ramach łapanki na korytarzu). Pierwszym zadaniem prezentera jest więc takie rozłożenie tematów prezentacji, żeby zaspokojenie ciekawości następowało dopiero pod koniec wykładu, przy czym słuchacz powinien być wciąż pobudzany sformułowaniami typu „w następnej części przedstawię nasze rewelacyjne rozwiązanie, ale zanim to nastąpi, muszę jeszcze wyjaśnić…”. Dzięki temu słuchacze nie będą chcieli wychodzić w trakcie wykładu „na papierosa”, żeby wrócić na podsumowanie, bo wciąż będą mieli wrażenie, że mogą przeoczyć coś istotnego.

Innym sposobem podtrzymywania uwagi jest stopniowe zwiększanie napięcia: „te niewątpliwie ciekawe rozwiązania zostały zastąpione przez…”.

INTEGRACJA

Podstawową informacją, której potrzebuje słuchacz, jest określenie obszarów przydatności danego produktu. Na tej podstawie będzie mógł osądzić, czy jest na właściwej prezentacji, a omawiany produkt jest interesujący dla niego osobiście, czy dla jego firmy. Grupa słuchaczy może być zintegrowana w różny sposób, np. jako użytkownicy urządzeń danego typu, jako specjaliści szukający rozwiązania podobnych problemów technicznych, z którymi nie mogą sobie poradzić w inny sposób, czy jako grono przeciwników konkretnych rozwiązań itp. Pomijamy tu zintegrowaną grupę uczestników, którzy postanowili tutaj przeczekać deszcz, lub zebrali się w zupełnie innym celu niż słuchanie wykładu.

Zależnie od identyfikacji, z kim tak naprawdę trzeba się zmierzyć, prezentacja może przyjmować różne formy – od porównania parametrów dotychczasowych i nowych konstrukcji, przez analizę przypadków wykorzystania rejestratorów (ang. case study), po dialog ze słuchaczami, który jest zresztą najlepszym sposobem na wyrwanie ich z odrętwienia.

PO CO MI TO?

W przypadku większości przypadkowych słuchaczy określenie „zakłócenia” nic nie mówi. Trzeba więc obrazowo przedstawić sytuację, w której nieprawidłowe zmiany napięcia lub prądu w czasie mogą przyczynić się do błędnego działania lub szybszego zużywania się maszyn, powstawania usterek w finalnych wyrobach, czy do zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi – w przypadku np. komunikacji publicznej czy urządzeń medycznych.

 • Zbyt niskie napięcie czy zbyt mała wydajność źródła zasilania mogą uniemożliwić prawidłową pracę urządzeń; podobny efekt może dać przeciążenie np. silnika czy przetwornicy, uszkodzenie złączy czy upływność prądu do ziemi;
 • Zbyt duża wartość składowej symetrycznej przeciwnej może zmniejszyć wydajność silnika, a w krańcowym przypadku doprowadzić do zmiany kierunku obrotu jego wału!
 • Wyładowania niezupełne mogą świadczyć o problemach z izolacją, np. między ciasno ułożonymi kablami.

Są to tylko przykłady zakłóceń elektrycznych. Mogą być zakłócenia stałe, jak np. szum czy określone harmoniczne, mogą być chwilowe, występujące np. tylko podczas rozruchu silników lub innych urządzeń, ale mogą być również jednorazowe, niepowtarzalne, np. wywołane przez zwarcie metaliczne, działanie zwierząt (myszy, ptaków itp.) czy warunki środowiskowe (wilgoć, temperatura, zapylenie itp.).

Rejestratory zakłóceń służą do wykrywania i rejestrowania tego typu zakłóceń, tak aby na podstawie rejestracji można było wykryć przyczynę i miejsce powstania zakłócenia, przebieg awarii, co znalazło się w jej zasięgu i jakie działania są wymagane w danym przypadku. O szczegóły zapytaj naszych ekspertów >>

Efekty analizy rejestracji mogą obejmować:

 • Szybkie wykrycie przyczyny i lokalizację źródła zakłóceń, dzięki czemu przestój maszyny/instalacji/firmy zostanie skrócony do minimum.
 • Modyfikacje np. komponentów, procedur, konfiguracji urządzeń itp., prowadzące do poprawy jakości produktów, zwiększenia niezawodności czy poprawy BHP itp.
 • Przewidywanie, kiedy może wystąpić poważna awaria i jakie działania należy podjąć w odpowiednim momencie, żeby jej zapobiec.

CZYM NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY WYBORZE
REJESTRATORA ZAKŁÓCEŃ?

To bardzo dobre pytanie. Wbrew pozorom, rejestrator nie służy tylko do zapisywania próbek, które potem ktoś musi pracowicie analizować. Już rejestrator podejmuje decyzję, czy parametry monitorowanych sygnałów są na tyle niepokojące, żeby wykonać rejestrację. W ten sposób użytkownik nie utonie w gigabajtach danych, ale będzie mógł skupić się na analizie konkretnego zdarzenia. Ważne jest oprogramowanie przeznaczone do analizy rejestracji. Dzięki niemu użytkownik łatwo będzie mógł wyświetlić wykresy przebiegów czasowych zarejestrowanych sygnałów, jak również wyliczyć wynikające z nich wielkości, np. zmiany impedancji, mocy, składowych symetrycznych, zależności fazowych lub czasowych itp.

Żeby jednak program mógł efektywnie przetwarzać dane, muszą zostać najpierw zarejestrowane. Tu musimy pochylić się nad parametrami rejestratorów.

 • Im większa jest liczba wejść analogowych i dwustanowych, tym dokładniej możemy monitorować dany obiekt. System rejestrujący zapewnia dostęp do wszystkich informacji w jednym miejscu, co ułatwia analizę. Z drugiej jednak strony, ciągnięcie długich kabli od źródła sygnału do rejestratora może być trudne do wykonania, a przy tym sygnały mogą być zakłócane przez mijane urządzenia itp. Czasem więc bardziej korzystne jest rozmieszczenie kilku rejestratorów, każdy w pobliżu źródła sygnałów i synchronizowanie ich pracy impulsami wyzwalającymi. Kiedy wykonane rejestracje znajdą się w jednym miejscu, np. na dysku serwera sieci zakładowej, lub wydzielonego komputera, można je analizować ręcznie lub automatycznie. Rejestrator SZARM może monitorować do 8 sygnałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych (z przełączników, styczników itp.). Rejestratory można łączyć w Grupy Wspólnego Startu tak, że kilka rejestratorów działa jak jeden. Grupa Wspólnego Startu może obejmować rejestratory z danego systemu (zwykle ograniczonego do jednej szafy), jak również rejestratory z wielu systemów, nawet jeśli odległość między systemami jest rzędu kilometrów.
 • Częstotliwość próbkowania i rozdzielczość przetwornika A/C wskazują, jak dokładnie można analizować sygnał. Jeśli rejestrator zapisuje np. 1000 próbek na sekundę (Fp = 1000 S/s), to znaczy, że sygnał (napięcie, prąd) jest mierzony co 1 milisekundę. Wystarczy to do stwierdzenia, że napięcie ma kształt w zasadzie sinusoidalny, ale nie należy oczekiwać raczej wysokich harmonicznych. Wiele zjawisk przebiega krócej i może zostać po prostu niezauważonych. Rejestrator SZARM może zapisywać próbki z częstotliwością 100 000 próbek na sekundę, czyli co 10 mikrosekund. Daje to możliwość wyliczania harmonicznych do 1000. włącznie. Przy takiej częstotliwości istotnie rośnie prawdopodobieństwo zarejestrowania np. wyładowania niezupełnego, świadczącego o pogorszeniu stanu izolacji. Z analizy nachylenia prądu udarowego można wnioskować np. o pojemności linii. Użytkownik otrzymuje dokładny zapis przebiegu zakłócenia, co ma szczególnie duże znaczenie przy zjawiskach jednorazowych, w których ważna jest sekwencja zdarzeń, np. czas między impulsem wyładowania niezupełnego a jego odbiciem od końca kabla (na tej podstawie można oszacować odległość do miejsca zwarcia). 16-bitowa rozdzielczość próbkowania zapewnia zarówno duży zakres pomiaru, jak i precyzję, którą można oszacować na ok. 0.5% dla wartości znamionowych.
 • Od wielkości pamięci zależy, ile próbek można zapisać w rejestracji. Czasem chodzi o stosunkowo krótką rejestrację wielu sygnałów, wykonaną z dużą częstotliwością próbkowania,
  w celu dokładnego zapisu zdarzenia, natomiast w innym przypadku pożądany jest długi, np. kilkugodzinny zapis jednego lub kilku sygnałów, pokazujący zjawiska wolnozmienne,
  takie jak kołysanie napięcia w liniach przesyłowych, zmiany temperatury szynoprzewodów, zmiany obciążenia poszczególnych faz itp. Pamięć rejestratora SZARM wynosi 32 MB, co pozwala rejestrować z częstotliwością 100 000 S/s 8 sygnałów analogowych i 16 sygnałów dwustanowych przez ponad 17 s. Po obniżeniu częstotliwości do 1000 S/s, można jeden sygnał rejestrować przez ponad 4 godziny!
 • Im szybciej rejestracja zostanie przesłana z rejestratora do koncentratora, tym szybciej rejestrator będzie mógł zarejestrować kolejne zdarzenie. Czasem silne zakłócenie wywołuje kilka lub nawet kilkanaście pobudzeń. Zdarza się też, że najciekawsze zdarzenie nie jest rejestrowane jako pierwsze, ale jako jedno z kolejnych. Nie ma więc czasu na długie przesyłanie danych. Rejestrator SZARM może zarejestrować do 8 zdarzeń w swojej pamięci, zaś czas przesyłania rejestracji do koncentratora został zredukowany przez zastosowanie lokalnej sieci ethernetowej między rejestratorami a koncentratorem. Skróciło to czas transmisji z kilkudziesięciu sekund w przypadku np. rejestratora SRZ-AMP do kilku sekund.
 • Można też wspomnieć o rezystancyjnym charakterze wejść analogowych, dużym napięciu przebicia izolacji, przekraczającym 3 kV, między źródłem sygnału a systemem rejestrującym, intuicyjnym oprogramowaniu do nadzorowania rejestratorów i do analizy rejestracji, ułatwieniu diagnostyki rejestratora czy elementach autonaprawy.

POCZUCIE SUKCESU

Suche dane niewiele mówią. Czy uzyskane parametry rejestratora SZARM są przeciętne, czy wyróżniają go na tle analogicznych urządzeń? Bez porównania z innymi konstrukcjami nie wiadomo, czy uzyskany produkt można uznać za sukces czy porażkę konstruktora.

W tabeli porównano parametry rejestratora SZARM z produkowanym wciąż przez firmę TRONIA, popularnym rejestratorem SRZ-AMP. Jak widać, m.in. dzięki zmianie technologii, oprogramowania i bazy materiałowej, uzyskano istotną poprawę zarówno w zakresie parametrów eksploatacyjnych, jak i funkcjonalności.

WE ARE THE BEST

Rejestrator jest narzędziem w dużym stopniu uniwersalnym i użytkownicy mogą go adaptować do swoich potrzeb, włącznie z rozbudową o nowe rejestratory (system SZARM może obsługiwać do 16 rejestratorów), podziałem dużego systemu na kilka mniejszych, włączeniem do sieci zakładowej itp.

Łatwość konfigurowania, obsługi i serwisowania modułowego rejestratora SZARM mogą budzić zazdrość wśród posiadaczy rejestratorów, które można tylko włączyć i używać, ale wszelkie modyfikacje sprzętowe czy programowe są wykluczone. Z uniwersalnością rejestratora związany jest szeroki zakres jego zastosowań, obejmujący m.in.:

 • Monitorowanie stanu i ostrzeganie przed awarią turbin (również wiatrowych), transformatorów,
  linii kablowych, rozdzielnic lub innych obiektów elektrycznych.
 • Kontrolowanie rozruchu urządzeń, obciążenia faz, temperatury i innych wielkości, sygnalizowanych przez czujniki.
 • Lokalizowanie niesprawności urządzeń i okablowania, co może istotnie skrócić czas przestoju maszyny czy całej instalacji.
 • Analiza jakości energii: harmoniczne, składowe symetryczne, moce bierne i czynne, przesunięcia fazowe, stabilność częstotliwości i amplitudy;
 • Jednoczesna rejestracja sygnałów w oddalonych punktach, co może dostarczać wiele informacji o chwilowym rozkładzie obciążeń czy wpływie zakłócenia na różne fragmenty sieci zasilania;
 • Bieżąca kontrola jakości energii, co może mieć istotne znaczenia w przypadku obiektów wrażliwych, jak centra serwerowe, szpitale czy produkcja precyzyjna.

Rejestratory SZARM zostały wykorzystane przez Hutę Miedzi „Głogów” (oddział KGHM Polska Miedź SA) do monitorowania pracy pirotechnicznych zabezpieczeń sprzęgieł poprzecznych. 21 rejestratorów jest jednocześnie wyzwalanych impulsem rozprowadzanym łączami światłowodowymi, zaś ich rejestracje są analizowane w komputerze centralnym przez specjalistyczne oprogramowanie, które generuje raporty z każdego zdarzenia.

PODSUMOWANIE

Można by jeszcze długo wyliczać różne funkcje i parametry rejestratora SZARM, ale trzeba oczywiście mieć na uwadze wytrzymałość słuchaczy. Celem prezentacji jest uzyskanie u obserwatorów uczucia zazdrości, że ktoś już ma tak przydatne i wygodne w eksploatacji rejestratory i nie musiał na nie przeznaczać całorocznego zysku firmy…

Inni powinni mieć miłe poczucie, że ich problemy mogą zostać szybko i tanio rozwiązane.
Oczywiście można by przedstawić wiele przypadków awarii, kiedy rejestratory okazały się przydatne i sytuacji, w których brak rejestracji miał katastrofalne skutki, bo nic tak nie cieszy jak cudze nieszczęście, ale nie idźmy tą drogą…

Komentarze

Powiązane

news Koronawirus niestraszny dla firmy Tronia

Koronawirus niestraszny dla firmy Tronia Koronawirus niestraszny dla firmy Tronia

Firma Tronia Sp. z o.o. pomimo trudnej sytuacji na rynku i zamykania wielu firm dzielnie działa, co nie było oczywiste jeszcze na początku ubiegłego roku.

Firma Tronia Sp. z o.o. pomimo trudnej sytuacji na rynku i zamykania wielu firm dzielnie działa, co nie było oczywiste jeszcze na początku ubiegłego roku.

Konwertery światłowodowe

Konwertery światłowodowe Konwertery światłowodowe

System Rejestracji Zakłóceń Elektrycznych SZARM

System Rejestracji Zakłóceń Elektrycznych SZARM System Rejestracji Zakłóceń Elektrycznych SZARM

Program Asia

Program Asia Program Asia

Program ANALIZA

Program ANALIZA Program ANALIZA

Wybrane dla Ciebie

Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji?

Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji? Jak prawidłowo mierzyć rezystancję izolacji?

Poznaj "Konfigurator systemów ochrony przepięciowej"

Poznaj "Konfigurator systemów ochrony przepięciowej" Poznaj "Konfigurator systemów ochrony przepięciowej"

Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń

Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń Inspekcje urządzeń energetycznych - termowizja na każdą kieszeń

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych » Pobierz program do projektowania schematów elektrycznych »

Przekaźniki czasowe - działanie po zaniku napięcia »

Przekaźniki czasowe - działanie po zaniku napięcia » Przekaźniki czasowe - działanie po zaniku napięcia »

Rozdzielnice do zastosowań zewnętrznych »

Rozdzielnice do zastosowań zewnętrznych » Rozdzielnice do zastosowań zewnętrznych »

Szafy sterownicze: pobierz poradnik »

Szafy sterownicze: pobierz poradnik » Szafy sterownicze: pobierz poradnik »

Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Chcesz zostać audytorem energetycznym? Chcesz zostać audytorem energetycznym?

Zespoły prądotwórcze - na co postawić?

Zespoły prądotwórcze - na co postawić? Zespoły prądotwórcze - na co postawić?

Sterowniki PLC – proste i tanie – zaskakują możliwościami »

Sterowniki PLC – proste i tanie – zaskakują możliwościami » Sterowniki PLC – proste i tanie – zaskakują możliwościami »

Transformatory żywiczne - zobacz wersje PV »

Transformatory żywiczne - zobacz wersje PV » Transformatory żywiczne - zobacz wersje PV »

Jak własciwie zabezpieczyć DATA CENTER?

Jak własciwie zabezpieczyć DATA CENTER? Jak własciwie zabezpieczyć DATA CENTER?

Co w razie awarii? Rezerwowy system zasilania w postaci agregatu prądotwórczego »

Co w razie awarii? Rezerwowy system zasilania w postaci agregatu prądotwórczego » Co w razie awarii? Rezerwowy system zasilania w postaci agregatu prądotwórczego »

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji? Gdzie kupisz najlepsze jakości narzędzia i częsci z Czech, Estonii, Litwy, Polski i Słowacji?

Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już?

Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już? Styczniki - nowy typ obudowy i konstrukcji - widziałeś to już?

Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej?

Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej? Jak sterować odbiornikami energii elektrycznej wg wybranej funkcji czasowej?

Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali

Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali Zobacz, jak spisuje się sterownik PLC z wbudowanym wyświetlaczem HMI o przekątnej 5 cali

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą? Rozdzielnice elektryczne - jak wybrać właściwą?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki? Gdzie szukać pomocy przy instalacjach elektrycznych silno- i słaboprądowych oraz automatyki?

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych » Kompletna baza produktów i systemów instalacji elektrycznych »

Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych »

Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych » Bezpieczniki do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych »

Obszerna instrukcja do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej - POBIERZ »

Obszerna instrukcja do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej - POBIERZ » Obszerna instrukcja do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej - POBIERZ »

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia » Jesteś inżynierem lub instalatorem? Zobacz szkolenia »

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Systemami zasilania gwarantowanego - które rozwiązanie zastosować w projekcie?

Systemami zasilania gwarantowanego - które rozwiązanie zastosować w projekcie? Systemami zasilania gwarantowanego - które rozwiązanie zastosować w projekcie?

Zasilacze dynamiczne UPS - bezprzerwowe i wszechstronne

Zasilacze dynamiczne UPS - bezprzerwowe i wszechstronne Zasilacze dynamiczne UPS - bezprzerwowe i wszechstronne

Najnowsze produkty i technologie

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu Nowości z branży elektrycznej i oświetleniowej na merXu

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Platforma merXu ułatwi firmom z regionu Europy Środkowo-Wschodniej handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi. Szeroki asortyment produktów ze swojego sektora znajdą też na niej elektrycy i elektroinstalatorzy.

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000 Nowoczesne zespoły zabezpieczeń WN typu e2TANGO-2000

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą...

Wdrożenie platformy zabezpieczeń typu e2TANGO dla średnich napięć zaowocowało pozytywnym odbiorem przez klientów oraz jednoczesne sugestie, aby rozszerzyć ofertę firmy o zabezpieczenia WN. Ideą podczas tworzenia platformy automatyki zabezpieczeniowej WN było zapewnienie odbiorców o całkowitej pewności działania strony sprzętowej oraz oprogramowania i algorytmów.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej Platforma merXu dla branży elektrycznej i oświetleniowej

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi...

Uruchomiona niedawno platforma merXu skierowana jest do producentów, hurtowników, dystrybutorów i wykonawców z sektora budowlanego z terenu Europy Środkowo-Wschodniej, którym korzystanie z niej umożliwi poszerzenie grona kontrahentów i ułatwi handel materiałami budowlanymi i wykończeniowymi, w tym artykułami elektrotechnicznymi i oświetleniowymi.

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting INS400LED - nowoczesna rodzina przemysłowych opraw oświetleniowych produkcji firmy ATM Lighting

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd,...

INS400LED to nowoczesna i designerska przemysłowa oprawa oświetleniowa. Przy jej opracowywaniu firma ATM Lighting postawiła nie tylko na wysokie parametry techniczne, ale także na przykuwający uwagę wygląd, który wyróżnia ją wśród innych rozwiązań dostępnych na rynku oświetleniowym.

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy? Fotowoltaika - szansa na oszczędności dla firmy?

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak...

Odnawialne źródła energii to technologie, na które wciąż zbyt rzadko zwracamy uwagę. To błąd, ponieważ jest w nich ogromny potencjał do wykorzystania również w skali mniejszego lub większego biznesu. Jak przedstawiają się konkrety w kwestii fotowoltaiki w firmie? W jaki sposób można zyskać i zaoszczędzić? Wyjaśniamy poniżej.

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Platforma merXu.com – jak z niej korzystać? Platforma merXu.com – jak z niej korzystać?

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów...

Na uruchomionej niedawno platformie www.merXu.com, na której firmy mogą handlować pomiędzy sobą towarami przemysłowymi i okołobudowlanymi, znajdziemy już kilkaset tysięcy ofert dotyczących m.in. materiałów budowlanych, instalacji, izolacji czy artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych. Warto przyjrzeć się temu marketplace’owi, który wielu polskim firmom może dać szansę na znaczne poszerzenie grona kontrahentów – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jakie funkcjonalności pomocne w prowadzeniu...

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej E-szkolenia z zakresu aparatury łączeniowej

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny...

Apator od kilkudziesięciu lat buduje swoją pozycję w sektorze rozwiązań dla nowoczesnej energetyki, produkując m.in. rozwiązania z zakresu aparatury łączeniowej. Oferowane produkty zapewniają bezpieczny rozdział energii i wykorzystywane są do zabezpieczania obwodów elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe EcoStruxure Power Design: Projektowanie instalacji elektrycznych nigdy nie było tak łatwe

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede...

EcoStruxure Power Design to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie wspomagające proces projektowania instalacji elektrycznych. Umożliwia nie tylko narysowanie schematu jednokreskowego, ale przede wszystkim wykonanie obliczeń i poprawny dobór aparatów oraz kabli. Oprogramowanie jest w pełni darmowe i dostępne do pobrania z oficjalnej strony Schneider Electric Polska. Aby móc z niego korzystać wystarczy rejestracja w sieci Schneider Electric przy jego uruchomieniu.

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć EcoStruxure Power Build: Inteligentna rozdzielnica w kilka kliknięć

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania...

EcoStruxure Power Build to intuicyjne i łatwe w obsłudze oprogramowanie dedykowane do konfiguracji rozdzielnic niskiego napięcia w oparciu o ofertę Schneider Electric. Dzięki zintegrowanym funkcjom oprogramowania wyceny rozdzielnic mogą zostać stworzone niemal automatycznie, na podstawie eksportu projektu z aplikacji EcoStruxure Power Design.

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń Simultus - oprogramowanie do modelowania układów automatyki i urządzeń

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować...

Program pozwala na symulację praktycznie dowolnego urządzenia oraz podłączenie urządzenia do symulatora lub rzeczywistego sterownika PLC firmy FATEK oraz Trio Motion i pulpitu HMI. Dzięki temu możemy symulować urządzenia jako całość: konstrukcję mechaniczną oraz program sterujący. Możliwości testowania zachowania się urządzeń jeszcze na etapie ich projektowania to redukcja kosztów i ryzyka popełnienia błędu.

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać? Instalacja fotowoltaiczna, czyli gwarantowany sposób na oszczędności. Jaką wybrać?

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację...

„To się nie opłaca”, „To jest za drogie”, „W Polsce mamy za mało słonecznych dni” – wciąż można się spotkać z takimi i podobnymi opiniami wśród osób, które podważają sens inwestycji w domową instalację fotowoltaiczną. Tymczasem, jak wynika z badania przeprowadzonego przez Oferteo.pl, aż 96 procent użytkowników fotowoltaiki jest z tego bardzo zadowolonych (a 37 proc. już rozważa rozbudowę).

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce Dobór ograniczników przepięć do aplikacji PV w praktyce

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań...

Ograniczniki przepięć (SPD – popularny skrót z języka angielskiego) chronią instalację elektryczną przed przepięciami łączeniowymi (pochodzącymi od silników, falowników, styczników) i pochodzącymi od wyładowań atmosferycznych (bezpośrednich i pośrednich, np. w bliskie drzewa czy linię przesyłową).

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo Inteligentne rozwiązania dla domu – Legrand Netatmo

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne...

Przy współpracy z NETATMO Legrand wprowadził na rynek nowoczesny system automatyki domowej, który może zmienić oblicze branży. To pełna kontrola nad domem, łatwy montaż, bezprzewodowa łączność, zdalne sterowanie, a także elegancja i prestiż, które razem tworzą kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów. To również korzyści dla instalatorów i dystrybutorów, którzy mogą poszerzyć swoją ofertę produktów i usług.

Jak kupić dobry telewizor?

Jak kupić dobry telewizor? Jak kupić dobry telewizor?

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej...

Rynek telewizorów pęka w szwach. Możemy wybierać spośród dziesiątek producentów oraz setek modeli. Który telewizor będzie optymalny dla naszych potrzeb? Czy musimy koniecznie kupować ogromy ekran w najwyższej możliwej rozdzielczości?

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe Spotkania z klientami w trudnym czasie pandemii wciąż możliwe

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów...

Mimo niesprzyjających warunków spowodowanych obostrzeniami związanymi z pandemią, stoisko Elektrometal Energetyka SA cieszyło się ogromnym zainteresowaniem podczas 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich w dniach 15-17 września 2020. Po raz pierwszy gościliśmy Państwa na dużym, przestronnym stoisku w hali A, gdzie w miłej i bezpiecznej atmosferze mogliśmy przeżyć wspólnie tę wyjątkową edycję targów, chwaląc się przy okazji nowymi certyfikatami ISO od szwajcarskiej firmy SGS SA.

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów? Kontrola i optymalizacja spalania – czego potrzebujesz do profesjonalnych pomiarów?

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają...

Wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dokonanie precyzyjnych pomiarów lub monitorowanie emisji, instalatorzy wykorzystują analizatory spalin. Regularna konserwacja oraz serwisowanie kotłów i palników pozwalają na utrzymanie instalacji spalania w dobrym stanie, zachowując jej wysoką wydajność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania. Sprzęt do tego przeznaczony oferuje marka MRU, której wyłącznym polskim importerem i dostawcą usług serwisowych jest Merazet – dystrybutor aparatury kontrolno-pomiarowej...

SZARM – prezentacja z uczuciem

SZARM – prezentacja z uczuciem SZARM – prezentacja z uczuciem

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku...

Podobno dobra prezentacja powinna odwoływać się do uczuć, a nie do liczb. Trzeba tylko uprzednio ustalić, do jakich uczuć będziemy się odwoływali. Wybór jest szeroki: rezygnacja i depresja z powodu braku zamówień, niska samoocena i zazdrość wywoływane agresywną reklamą innych firm, wściekły atak na działania lub przedstawicieli konkurencji, chłodne porównanie parametrów prezentowanego produktu i wyrobów konkurencji, porównywanie z rozbawieniem i poczuciem wyższości, euforia wywołana ostatnim sukcesem...

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.