elektro.info

Monitorowanie układów zasilania w służbie zdrowia za pomocą systemu ISOLGUARD marki HAKEL

ISOLGUARD
ISOLGUARD

Niezawodny i przyjazny dla użytkownika monitoring układów zasilania pomieszczeń medycznych jest ważnym czynnikiem bezproblemowego funkcjonowania tych układów oraz umożliwia personelowi medycznemu pełne skupienie się na swojej pracy.

treść sponsorowana

Wymagania dla służby zdrowia

Wymagania dotyczące należytego funkcjonowania układów zasilania dla służby zdrowia są podane w normie IEC 33 2000-7-710 (PN‑HD 60364-7-710) Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Część 7-710: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji.

Pomieszczenia medyczne. Największe wymagania są stawiane źródłom bezpiecznego zasilania medycznego, niezbędnym do zasilania przyrządów i układów elektrycznych przeznaczonych do wspomagania funkcji życiowych, aplikacji chirurgicznych i innych przyrządów w środowisku, gdzie dochodzi do kontaktu pacjenta z urządzeniem zasilanym z sieci elektrycznej. To dotyczy wszystkich pomieszczeń zaliczanych do grupy 2 w pomieszczeniach medycznych – standardowo są to sale operacyjne i oddziały intensywnej opieki medycznej.

Norma opisuje też szczegóły należytego funkcjonowania takiego układu, gdzie między innymi jest podany, oprócz konieczności monitorowania rezystancji izolacji za pomocą przekaźnika kontroli stanu izolacji, wymóg kontroli temperatury i obciążenia transformatora medycznego/separacyjnego. Dowiedz się więcej >>

Monitoring układu medycznego IT

Wszystkie te ważne parametry układu medycznego IT (stan izolacji, obciążenie prądowe i cieplne transformatora) można monitorować np. za pomocą przekaźnika kontroli stanu izolacji HAKEL HIG95-DELTA. Stan izolacji mierzy się za pomocą prądu pomiarowego o maks. wielkości 0,6 mA (12 V DC).

Temperaturę transformatora może mierzyć oporowy czujnik temperatury PT100 lub termistor PTC, ewentualnie podłącza się temperaturowy styk rozłączający.

Obciążenie prądowe mierzy podłączony transformator pomiarowy prądu z przełożeniem na 5 A.

HIG95-DELTA spełnia najnowsze wymagania normy PN-EN 61557-8 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. Część 8: Urządzenia do monitorowania stanu izolacji w sieciach IT.

Ta ostatnia wersja normy ponadto wymaga, aby urządzenie monitorujące sygnalizowało też swoje ewentualne odłączenie od ziemi lub monitorowanego układu, gdy pomiar rezystancji izolacji układu wciąż wykazywałby wysokie wartości, jak w idealnym stanie, i nie byłoby możliwe wykrycie błędu układu.

Podobnie musi być sygnalizowany błąd wewnętrzny urządzenia do monitorowania układu IT, który uniemożliwiałby jego monitorowanie. Dlatego HIG95-DELTA ma dwa zaciski do podłączenia do faz L1 i L2 monitorowanego układu i dwa zaciski FE i KE do podłączenia do ziemi – te zaciski muszą być podłączone do szyny PE dwoma samodzielnymi przewodami! Skonatktuj się z ekspertami firmy REPOS Technik >>

Panel sygnalizacyjny

Wyświetlanie aktualnych wartości z nawet 24 różnych przekaźników HIG, łącznie z wyświetlaniem poboru prądu i temperatury transformatora medycznego, jest możliwe za pomocą panelu sygnalizacyjnego z dotykowym LCD – HAKEL MDS-D. Nie ma zatem problemu z monitorowaniem wszystkich 3 kontrolowanych wielkości z kilku przekaźników (zatem z kilku układów medycznych IT) na jednym panelu. Poszczególne przekaźniki można nazwać np. według umieszczenia w szpitalu.

Panel MDS-D komunikuje się z przekaźnikami HIG przez wewnętrzną magistralę RS-485, gdzie nie jest pożądana ingerencja użytkownika. Tu zaimplementowano własny protokół ISOLGUARD, a komunikacja z przekaźnikami działa w pełni automatycznie, łącznie z możliwością wyszukania nowo podłączonych przekaźników do magistrali.

Do komunikacji zewnętrznej z nadrzędnym układem sterowania (np. system dyspozytorski lub inne panele sterowania) panel ma drugą linię RS-485. Komunikacja przebiega za pomocą telegramów w protokole PROFIBUS.

Podłączenie następnych układów i zasilanie awaryjne

W medycznych układach zasilania stan izolacji układu IT i stan transformatora medycznego nie jest jedyną ważną monitorowaną wielkością.

W pomieszczeniach medycznych wymaga się zgodnie z normą PN-HD 60364-7-710, aby w przypadku awarii zasilania podstawowego zostało uruchomione źródło rezerwowe. Użytkownik układu musi mieć informacje o stanie zasilania. W skrócie obwody zasilające w urządzeniach medycznych dzielą się na zasilanie podstawowe, zasilanie awaryjne i dodatkowe zasilanie awaryjne, przy tym pierwsze dwa rodzaje są zasilane ze źródła bezpiecznego zasilania standardowo za pomocą agregatu prądotwórczego (DIESEL) i dodatkowe zasilanie awaryjne. Ponadto jeszcze z powodu prędkości wznowienia zasilania z dodatkowego źródła – zasilanie awaryjne za pomocą UPS. W praktyce zatem spotykamy się przeważnie z dwoma stosowanymi automatycznymi przełącznikami (SZR – samoczynne załączanie rezerwy), które zapewniają podane powyżej przełączenie między podstawowym źródłem zasilania i agregatem prądotwórczym, oraz między tak zabezpieczonym układem i czasowo ograniczonym źródłem energii z UPS-a.

Personelowi technicznemu i medycznemu bardzo często przydają się nie tylko informacje o stanie przełączników SZR, ale również ostrzeżenia przed stanami nadzwyczajnymi jednostki UPS (błąd wewnętrzny, rozładowany akumulator itp.). W ten sposób zapewnia jednoznaczną informację, z jakiego źródła energii dany układ jest zasilany i czy system jest przygotowany do pełnienia bez problemów funkcji zasilania awaryjnego.

Właśnie te wielkości opisujące stan można monitorować za pomocą panelu MDS-D, na którym są wyświetlane wszystkie ważne informacje. Może więc służyć jako ważny węzeł informacyjny dla personelu, ewentualnie moduł zbierający stan elementów układu, który może w formie protokołu komunikacyjnego przekazywać do nadrzędnych systemów sterowania.

Firma HAKEL posiada układ automatyki SZR dostarczony przez firmę SOCOMEC. Układy te są w pełni kompatybilne z linią produktów HAKEL ISOLGUARD.

Moduł I/O

Do podłączenia układów sterowania służy moduł HAKEL HIG-8IN, który umożliwia podłączenie do 8 wejść logicznych, przy czym moduł ten można duplikować w przypadku rozległych systemów i potrzeby monitorowania większej liczby wejść.

HIG-8IN jest podłączony do panelu sygnalizacyjnego MDS-D za pomocą magistrali RS-485, tak samo, jak przekaźnik kontroli HIG95-DELTA lub inne odpowiednie urządzenia. Każdy ten element jest zatem umieszczony na jednej magistrali ze swoim unikatowym adresem i wszystkie komunikują z panelem MDS-D, któremu przekazują potrzebne dane. Aby personel dobrze orientował się w dużej ilości informacji na panelu MDS-D, użytkownik może nastawić moduł I/O za pomocą komputera lub z panelu MDS-D, i przyporządkować poszczególnym stanom wybrany kolor oraz jednoznaczny tekst. Podobnie można nastawić sygnalizację dźwiękową i kolorystyczną oraz opis tekstowy również dla przekaźników podłączonych do MDS-D. Panel sygnalizacyjny zachowuje się wtedy wizualnie tak, jak zalecił projektant lub według własnego doświadczenia ustalił użytkownik (oczywiście z dotrzymaniem wymagań norm).

Dalsze elementy wyposażenia do budowy całego systemu

W asortymencie firmy HAKEL znajdziemy także inne wyposażenie umożliwiające monitoring transformatorów separacyjnych, które spełnia wszelkie wymagania dotyczące eksploatacji w pomieszczeniach medycznych, łącznie z odpowiednimi certyfikatami. Standardowo jest wyposażone w dwa czujniki termiczne PT100 do precyzyjnego mierzenia temperatury strony pierwotnej i wtórnej transformatora. W zależności od mocy transformatora należy zamówić odpowiedni pomiarowy przekładnik prądowy, również dostępny w ofercie HAKEL.

Istnieje również możliwość monitorowania uszkodzeń izolacji z wykorzystaniem systemu IFLS (Insulation Fault Location System), który wskaże obwód układu IT, w którym doszło do pogorszenia stanu izolacji. Jest to bardzo korzystne dla personelu, który może się skupić na przyrządach podłączonych do obwodu z błędem i szybciej zidentyfikuje miejsce pierwszego doziemienia. Firma HAKEL dysponuje produktem HIG- IFL1, który łączy jednostkę przekaźnika kontroli stanu izolacji z lokalizacją miejsca usterki.

Podsumowanie

Produkty firmy HAKEL pozwalają na elastyczne konfigurowanie układu monitoringu z wykorzystaniem panelu sygnalizacyjnego MDS-D, który również przyjmuje informacje o stanie pozostałych układów zasilania w danym miejscu. Jeżeli jest wymagane wyświetlanie wszystkich tych informacji na innym głównym panelu (zapewnia np. obsługę wentylacji i oświetlenia), wykorzystuje się wyjście RS-485 z MDS-D i personel pracuje w pierwszym rzędzie z dużymi panelami sterowania innych producentów.

Firma REPOS TECHNIK Sp. z o.o. jest techniczno-handlowym biurem czeskiego producenta HAKEL. Pracownicy firmy REPOS TECHNIK są gotowi pomóc nie tylko w zakresie zaprojektowania elastycznego i prostego systemu monitorowania medycznych układów zasilania, ale również w jego nastawieniu i uruchomieniu, łącznie z wystawieniem protokołu o gotowości do uruchomienia. Oczywistością jest szkolenie obsługi, ewentualnie firmy montażowej na postawie wzajemnych uzgodnień.

http://www.demo.elektro.info.pl/media/cache/full/data/201908/repos-logo.png

REPOS TECHNIK Sp. z o.o.

723 00 Ostrava, Republika Czeska
ul. Martinovská 3168/48
tel. kom. +420724321079,
tel. +420596612113
repostechnik@repostechnik.pl
www.repostechnik.pl

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Wybrane dla Ciebie

Jesteś inżynierem? Sięgnij po nowe możliwości »

Jesteś inżynierem? Sięgnij po nowe możliwości » Jesteś inżynierem? Sięgnij po nowe możliwości »

Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - jak dopasować do branży?

Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - jak dopasować do branży? Bateryjne i akumulatorowe systemy zasilania - jak dopasować do branży?

Jaki zasilacz ups do małego biura?

Jaki zasilacz ups do małego biura? Jaki zasilacz ups do małego biura?

Kamera termowizyjna z ponad 43000 punktami pomiaru »

Kamera termowizyjna z ponad 43000 punktami pomiaru » Kamera termowizyjna z ponad 43000 punktami pomiaru »

Webinar: Dobór silnika liniowego do aplikacji

Webinar: Dobór silnika liniowego do aplikacji Webinar: Dobór silnika liniowego do aplikacji

Jaką drukarkę do oznaczników wybrać?

Jaką drukarkę do oznaczników wybrać? Jaką drukarkę do oznaczników wybrać?

Jak kontrolować stan izolacji w sieci?

Jak kontrolować stan izolacji w sieci? Jak kontrolować stan izolacji w sieci?

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków »

Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków » Kurs programowania PLC od podstaw dla automatyków i elektryków »

Wymagania w zakresie identyfikacji rozdzielnic »

Wymagania w zakresie identyfikacji rozdzielnic » Wymagania w zakresie identyfikacji rozdzielnic »

Panele webowe - jak to działa w praktyce?

Panele webowe - jak to działa w praktyce? Panele webowe - jak to działa w praktyce?

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - poznaj rozwiązanie »

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - poznaj rozwiązanie » Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych - poznaj rozwiązanie »

Zobacz, jak łatwo można wykonywać różne zadania etykietowania za pomocą przenośnych drukarek »

Zobacz, jak łatwo można wykonywać różne zadania etykietowania za pomocą przenośnych drukarek » Zobacz, jak łatwo można wykonywać różne zadania etykietowania za pomocą przenośnych drukarek »

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C Zobacz, jak wypadł test przycisków sterowniczych przy -40°C

Inteligentne zamki do drzwi - jak to działa?

Inteligentne zamki do drzwi - jak to działa? Inteligentne zamki do drzwi - jak to działa?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi? Złącza silnoprądowe - czy silikon sobie poradzi?

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Czy możemy zastosować elastyczne przewody silikonowe i czy są one odporne na uszkodzenie i wysokie temperatury? Przykładowo dla przekroju kabla 240 mm2 ...

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać? Zasilanie rezerwowe - jakie wybrać?

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 » Technologie robotyczne zgodne z koncepcją Industry 4.0 »

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Nowoczesne urządzenia mechaniczne nic nie znaczyłyby bez ukrytej w nich elektroniki, dizęki której ...

Zasilacz bezprzerwowy do montażu na szynie DIN - poznaj zalety »

Zasilacz bezprzerwowy do montażu na szynie DIN - poznaj zalety » Zasilacz bezprzerwowy do montażu na szynie DIN - poznaj zalety »

Bezpieczny i wygodny montaż osprzętu elektroinstalacyjnego »

Bezpieczny i wygodny montaż osprzętu elektroinstalacyjnego » Bezpieczny i wygodny montaż osprzętu elektroinstalacyjnego »

Zasilacze UPS - najważniejsze informacje ▼

Zasilacze UPS - najważniejsze informacje ▼ Zasilacze UPS - najważniejsze informacje ▼

czególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20 % wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe...

czególną grupę pożarów w budynkach stanowią pożary wzniecane przez niesprawne instalacje elektryczne. Stanowią one około 20 % wszystkich pożarów występujących w ciągu roku. Ich przyczynami są najczęściej niesprawne instalacje, ale zdarzają się pożary spowodowane przez przeciążenia prądowe...

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami ▼

Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami ▼ Intuicyjne oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami ▼

Jak zapewnić zasilanie w ekstremalnych warunkach? Zasilanie rezerwowe »

Jak zapewnić zasilanie w ekstremalnych warunkach? Zasilanie rezerwowe » Jak zapewnić zasilanie w ekstremalnych warunkach? Zasilanie rezerwowe »

Prosty przepis na SMART HOME - sterowanie funkcjami mieszkań i domów ▼

Prosty przepis na SMART HOME - sterowanie funkcjami mieszkań i domów ▼ Prosty przepis na SMART HOME - sterowanie funkcjami mieszkań i domów ▼

Rozwiązania infrastruktury centrów danych ▼

Rozwiązania infrastruktury centrów danych ▼ Rozwiązania infrastruktury centrów danych ▼

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Sprzęt elektroinstalacyjny umożliwia sterowanie urządzeniami domowymi z wykorzystaniem aplikacji na smartfonie oraz sieci Internet...

Zobacz co pokazał Benning »

Zobacz co pokazał Benning » Zobacz co pokazał Benning »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? » Stacje ładowania pojazdów elektrycznych -czy widziałeś to? »

Podtrzymanie zasilania - na jakie rozwiązanie zasilania rezerwowego postawić?

Podtrzymanie zasilania - na jakie rozwiązanie zasilania rezerwowego postawić? Podtrzymanie zasilania - na jakie rozwiązanie zasilania rezerwowego postawić?

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.