elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Instalacje magistralne w oświetleniu

Rys. 1. Instalacja magistralna

Rys. 1. Instalacja magistralna

W artykule przedstawiono najpopularniejsze instalacje magistralne używane do sterowania oświetleniem: LCN, LON, DALI, DMX512, KNX oraz systemy producenckie. Podano przykłady ilustrujące możliwości takich instalacji: różne warianty sterowania oświetleniem w korytarzu, regulacje stałonatężeniową w pomieszczeniu biurowym w dwóch wariantach oraz złożoną instalację oświetleniową w Terminalu 5 lotniska Heathrow. Omówiono oszczędności w zużyciu energii elektrycznej możliwe do osiągnięcia przy zastosowaniu instalacji magistralnych i oszacowano nakłady niezbędne do poniesienia w tym celu.

Zobacz także

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz Zasady oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające...

W artykule opisano kryteria projektowania oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz, podano też przykłady wymagań oświetleniowych oraz procedurę weryfikacji projektu oświetlenia. Ujęto również zalecenia wynikające z dobrej praktyki oświetlania. Dodatkowo podano parametry oświetlenia miejsc pracy na zewnątrz z uwzględnieniem czynników bezpieczeństwa i ochrony. Na końcu umieszczono słownik z kluczowymi pojęciami. Podstawowym źródłem opracowania jest EN 12464-2:2007 Lighting of work places. Part 2: Outdoor...

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.) Użytkowanie energii elektrycznej na placu budowy (część 6.)

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi...

Punkty świetlne na placu budowy powinny być rozmieszczone w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Słupy z oprawami oświetleniowymi należy rozmieszczać wzdłuż krawędzi. Drogi i na skrzyżowaniach – na łukach drogi oświetlonej jednostronnie słupy należy sytuować po zewnętrznej stronie łuku. Oświetlenie elektryczne sttosowane przy pracach prowadzonych wewnątrz zbiorników i w innych zamkniętych przestrzeniach powinno pracować przy...

Instalacja magistralna

W instalacji magistralnej należące do niej urządzenia komunikują się wzajemnie poprzez wydzielone medium transmisyjne. Oznacza to, że niezależnie od tego, gdzie urządzenia się znajdują, wystarczy, że są podłączone do magistrali i mogą wymieniać między sobą informację. W instalacji tradycyjnej każde takie dwa urządzenia musiałyby być połączone osobnym (i) przewodem(ami). Medium może być wydzielone jednym lub kilkoma przewodami. Jako medium może też służyć połączenie radiowe, światłowód, sieć Ethernet lub przewody instalacji zasilającej.

Instalacja magistralna może być instalacją sterowaną centralnie, gdzie wszystkie informacje trafiają do jednostki centralnej, która po ich przetworzeniu wysyła poprzez magistralę polecenia do odpowiednich urządzeń, lub instalacją rozproszoną, gdzie każde z urządzeń wyposażone jest w mikroprocesory i oprogramowanie, a urządzenia wymieniają informacje oraz polecenia między sobą. Popularność instalacji magistralnych rośnie – w Niemczech ponad 30% nowych budynków jest realizowanych z użyciem instalacji magistralnych. Najczęściej stosowane w oświetleniu instalacje magistralne to:

LCN

System stworzony przez firmę Issendorf Mikroelektronik GmbH. Ma architekturę rozproszoną, transmisja sygnałów przebiega po 1 przewodzie, najczęściej prowadzonym jako jedna z żył zasilającego kabla 4-żyłowego. Najczęściej stosowany do małych i średniej wielkości budynków, umożliwia sterowanie oświetleniem, żaluzjami i ogrzewaniem. W tym systemie pracują tylko urządzenia firmy Issendorf [1].

LON

System magistralny o architekturze rozproszonej. Może wykorzystywać wiele mediów, takich jak skrętka dwuparowa, przewody zasilające, łącze radiowe, Ethernet, kabel światłowodowy. Umożliwia sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem, żaluzjami, windami, alarmem, kontrolą dostępu. Wykorzystywany również do sterowania procesami przemysłowymi i w transporcie (np. pociągi AMTRAK w USA). System otwarty – istnieje wielu producentów urządzeń. Stosowany głównie w dużych, złożonych instalacjach [2].

DALI

Oświetleniowa magistrala cyfrowa 2-przewodowa (najczęściej prowadzona jako 2 żyły 3-fazowego przewodu zasilającego 5×1,5). Składa się z centralnego sterownika sterującego jedną lub kilkoma liniami DALI. Do jednej linii DALI można przyłączyć do 64 opraw oświetleniowych z wbudowanymi modułami DALI (stateczniki do świetlówek, ściemniacze tyrystorowe na 230 V i 12 V, styczniki). Umożliwia indywidualne wysterowanie każdej oprawy, realizację scen świetlnych oraz sygnalizację przepalenia źródła lub uszkodzonego modułu. System otwarty – istnieje wielu producentów urządzeń [3, 4, 5].

DMX

System opracowany specjalnie na potrzeby oświetlenia scenicznego. Składa się z centralnego sterownika obsługującego do 512 kanałów i połączonych z nim poprzez przewód w standardzie RS-485 odbiorników, z których każdy wykorzystuje odrębny jeden lub kilka kanałów. W oświetleniu budynków może być wykorzystywany do sterowania wężami świetlnymi składającymi się ze świetlówek lub LED-ów oraz „ścianami świetlnymi”. Odbiorniki te konstruowane są często jako pracujące w systemie DMX512, który zapewnia możliwość sterowania barwą światła, wyświetlanymi wzorami, ich pulsowaniem lub przemieszczaniem się. Jest to system otwarty – istnieje wielu producentów urządzeń [6].

Centralka alarmowa

Współczesne centralki alarmowe są wyposażane w zaawansowane możliwości przetwarzania sygnałów oraz wiele wyjść i wejść binarnych. Istnieje możliwość zbudowania systemu sterowania oświetleniem wykorzystując wejścia od czujek ruchu (w tym tych już wykorzystywanych w instalacji alarmowej) oraz przycisków. Załączanie odbiorników realizowane jest poprzez przekaźniki sterowane z wyjść centralki. Takie rozwiązanie jest głównie przeznaczone do sterowania typu załącz/wyłącz z możliwością tworzenia scen świetlnych, choć istnieje też możliwość realizacji ściemniania. Trudno byłoby tu zrealizować stałonatężeniową regulację oświetlenia.

Systemy producentów sprzętu oświetleniowego (wybrane)

 • luxCONTROL – system firmy TRIDONIC ATCO oparty na cyfrowych dławikach i czujnikach obecności, wykorzystuje przewody zasilające do przesyłania sygnałów sterujących [7],
 • LUXMATE PROFESSIONAL – system firmy ZUMTOBEL z centralną jednostką sterującą, umożliwia również sterowanie żaluzjami. Przy wykorzystaniu PC z odpowiednim oprogramowaniem można uzyskać sygnały zwrotne o stanie pracy opraw [8],
 • LightMaster Modular – system firmy PHILIPS jest kompatybilny z systemami sterowania DALI oraz 1–10 V. Oparty jest na centralnej jednostce sterującej, umożliwia łatwą rozbudowę i zmianę funkcjonalności [9, 10].

KNX

System KNX jest systemem o architekturze rozproszonej. Stosowany jest do sterowania oświetleniem, ogrzewaniem, żaluzjami w budynkach każdej wielkości. Poza USA (gdzie dominuje LON) jest najczęściej stosowanym budynkowym systemem magistralnym (w UE ok. 80% rynku). System otwarty – ponad 100 producentów oferuje wyroby pracujące w tym standardzie. Oprócz typowych funkcji może być wykorzystywany do sterowania i pomiaru zużycia mediów, sterowania systemami audio/wideo, współpracować z systemami alarmowymi. Jako metoda transmisyjne w systemie KNX mogą służyć: skrętka dwuparowa, sieć zasilająca, częstotliwość radiowa lub Ethernet. W ofercie jest cały szereg bramek umożliwiających współpracę systemu KNX z innymi systemami magistralnymi: DALI, DMX512, Profibus, LON. [11].

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem ma na celu dostosowanie oświetlenia do aktualnych potrzeb. Może być realizowane w następujących sposób:

 • proste sterowanie załącz/wyłącz,
 • ściemnianie,
 • scena świetlna, tj. jednoczesne wysterowanie większej liczby odbiorników oświetleniowych.

Zdarzeniami inicjującymi załączenie/wyłączenie, zmianę jasności odbiorników czy określoną scenę mogą być:

 • naciśnięcie przycisku,
 • sygnał z czujnika obecności,
 • sygnał z czujnika natężenia oświetlenia,
 • sygnał z zegara,
 • sygnał instalacji alarmowej.

Im więcej informacji wykorzystane jest do sterowania odbiornikami oświetleniowymi, tym większy komfort użytkowania i zarazem oszczędności w zużyciu energii elektrycznej możemy uzyskać. Duża ilość informacji wymaga wzajemnej współpracy wielu urządzeń, co przemawia za stosowaniem instalacji magistralnej. Jej główną zaletą jest właśnie łatwość łączenia ze sobą wielu urządzeń. Instalacja magistralna jest też instalacją, która daje się łatwo i niskim kosztem adaptować do zmieniających się wymagań w zakresie oświetlenia pomieszczeń i konkretnych stanowisk pracy – często ogranicza się to do odpowiedniego przeprogramowania instalacji bez kosztownych prac budowlanych.

Możliwości sterowania oświetleniem w korytarzu – przykłady

Rozpatrując prosty przykład sterowania oświetleniem w korytarzu budynku biurowego można określić następujące sposoby sterowania oświetleniem:

 • załączone cały czas,
 • załączone w określonych godzinach,
 • załączone dla natężenia oświetlenia poniżej określonej wartości,
 • załączane przyciskiem,
 • załączane przyciskiem na określony czas,
 • załączane czujką ruchu,
 • załączane czujką ruchu tylko dla natężenia oświetlenia poniżej określonej wartości,
 • utrzymujące stałe niskie natężenie oświetlenia w określonych godzinach, po otrzymaniu sygnału od czujki ruchu, zwiększające poziom natężenia oświetlenia,
 • dodatkowo dla dużych korytarzy działające strefowo,
 • dodatkowo załączane sygnałem z instalacji alarmowej lub innym centralnym.

Największy komfort użytkowania i zarazem najefektywniejsze energetycznie będzie rozwiązanie utrzymujące w godzinach pracy określone niskie (10 lx) natężenie oświetlenia poprzez odpowiednie wysterowanie ściemniaczy. W przypadku dostatecznej ilości światła dziennego oświetlenie byłoby wyłączone. Po wykryciu osoby, natężenie oświetlenia w strefie, w której wykryto obecność, zostałoby natychmiast podwyższone do wymaganego poziomu (np. 100 lx), o ile światło dzienne nie zapewniłoby uzyskania tej wartości. Poza godzinami pracy światła pozostawałyby wyłączone, załączając się tylko po otrzymaniu sygnału z czujnika obecności, centralki alarmowej lub innego sygnału centralnego (np. z dyżurki). Jest to zarazem rozwiązanie najbardziej zaawansowane sprzętowo: wymagane są oprawy ściemniane z odpowiednim sterownikiem, czujki obecności, zegar i czujnik(i) natężenia oświetlenia.

Regulacja stałonatężeniowa oświetlenia w pomieszczeniu biurowym

Najefektywniejsza energetycznie dla stanowiska pracy jest stałonatężeniowa regulacja oświetlenia, gdzie na podstawie pomiaru natężenia oświetlenia wysterowywany jest ściemniacz tak, aby otrzymać na stanowisku pracy zadane natężenie oświetlenia. Przy pomieszczeniach z udziałem światła dziennego udział tego światła jest różny w zależności od miejsca w pomieszczeniu. Rozwiązaniem idealnym jest, aby w każdej strefie znajdował się oddzielny czujnik współpracujący z odpowiednimi oprawami. Rozwiązaniem oszczędniejszym sprzętowo jest zastosowanie jednego złożonego czujnika na zewnątrz pomieszczenia i układu sterującego, obliczającego wysterowanie poszczególnych grup opraw w danym pomieszczeniu w zależności od pomierzonego przez czujnik natężenia oświetlenia, dnia i godziny. Oczywiście w ten sposób nie zrekompensujemy np. zabrudzenia konkretnej oprawy, możemy jednak sporo zaoszczędzić na koszcie urządzeń – w instalacji magistralnej układ sterujący i czujnik zewnętrzny mogą być wspólne dla całego budynku.

Instalacja oświetleniowa w Terminalu 5 na lotnisku Heathrow w Londynie

Przykładem bardzo dużej instalacji oświetleniowej wykorzystującej do sterowania oświetleniem system DALI w połączeniu z systemem KNX jest instalacja w Terminalu 5 na lotnisku Heathrow w Londynie [12]. Do 1300 sterowników DALI podłączonych jest ok. 64 000 opraw oświetleniowych – odbiorników DALI. Sterowniki DALI są jednocześnie bramkami DALI/KNX, pozwalającymi na sterowanie odbiornikami DALI poprzez sygnały przesyłane magistralą KNX. Do magistrali KNX podłączone są także przyciski i inne czujniki – w sumie ok. 7000 urządzeń. Magistrala KNX podzielona jest na linie, komunikujące się ze sobą poprzez sieć Ethernet Terminalu za pośrednictwem 236 bramek KNX/Ethernet. Poprzez sieć Ethernet system przyłączony jest do układu centralnego sterowania Terminalu, sterującego wszystkimi systemami. System KNX zintegrowany jest z układem centralnego sterowania poprzez OPC-Server, oprogramowanie dla systemów automatyki opartych na systemie Windows.

W zakresie oświetlenia układ ten umożliwia centralne sterowanie oświetleniem, nadrzędne w stosunku do sterowania lokalnego realizowanego za pomocą przycisków w poszczególnych częściach terminalu. Pokazuje on również aktualny stan pracy poszczególnych grup odbiorników – czy są włączone i z jaką jasnością. Układ centralny monitoruje również awarię opraw – pokazuje te odbiorniki DALI, z którymi nie ma kontaktu, jak również zużyte źródła światła. Dzięki temu można zoptymalizować serwisowanie opraw. System KNX + DALI obsługuje również oświetlenie awaryjne – dzięki niewielkiemu poborowi mocy linie KNX oraz DALI mogą być zasilane z UPS-a.

Koszty i oszczędności

Aby uzyskać oszczędności w zużyciu energii, trzeba ponieść określone koszty. Należy zdawać sobie sprawę, że na obecnym etapie, większość oszczędności możliwych do uzyskania niewielkim kosztem została już osiągnięta. Każde następne będą wymagały coraz większych nakładów inwestycyjnych. Ile jeszcze można uzyskać? Jeżeli chodzi o oświetlenie w budynkach typu biurowego, w przybliżeniu można to oszacować następująco [13]: dla zużycia energii przez oświetlenie jarzeniowe ze statecznikami magnetycznymi przyjętego za 100%, sama wymiana opraw na oprawy ze statecznikami elektronicznymi EVG i odpowiednimi do nich świetlówkami obniży zużycie energii do poziomu ok. 75%. Wprowadzenie załączania w zależności od obecności oraz zastosowanie stateczników regulowanych w systemie 1–10 V lub DALI i regulacji stałonatężeniowej oświetlenia może obniżyć zużycie energii o następne 25% (w zależności od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia może to być od 15 do ponad 50%). Współczesne programy wspomagające projektowanie oświetlenia (np. Dialux) umożliwiają oszacowanie przewidywanego zużycia energii na cele oświetleniowe dla poszczególnych pomieszczeń z uwzględnieniem zastosowanego sterowania oświetleniem.

Jako przykład można podać porównanie zużycia energii elektrycznej na oświetlenie w dwóch podobnie obciążonych salach wykładowych, z których jedną wyposażono w stałonatężeniową dwustrefową regulację oświetlenia. Na rysunku 4. przedstawiono porównanie zużycia energii elektrycznej na sali wykładowej przy zastosowaniu sterowania klasycznego oraz systemu KNX. Zastosowanie instalacji KNX pozwala na uzyskanie prawie 50% oszczędności.

Szacunkowe koszty modernizacji zostaną pokazane na prostym przykładzie budynku z 20 pomieszczeniami: 12 biurowych, 2 korytarze i 6 innych (toaleta, kuchnia), zawierających łącznie 120 typowych opraw oświetleniowych 4×18 W (ceny netto). Koszt 120 nowych opraw oświetleniowych ze statecznikami EVG, świetlówkami T5 14 W i wymianą można oszacować jako 120×230 zł = 27 600 zł. Koszt instalacji magistralnej podany zostanie na przykładzie instalacji KNX współpracującej z magistralą DALI (ceny na podstawie [14]) (tab. 1.).

Zatem 25% oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na cele oświetleniowe uzyskuje się nakładem 27 600 zł, dla uzyskania oszczędności rzędu 50% należy wydatkować ponad 82 000 zł.

Instalację magistralną warto zastosować nie tylko do oświetlenia budynku, ale również do ogrzewania. Oszczędności możliwe do uzyskania w ogrzewaniu są porównywalne do uzyskiwanych w oświetleniu. Część urządzeń KNX wykorzystywanych w oświetleniu można również eksploatować przy ogrzewaniu (czujniki obecności, interfejsy do przycisków, zegar, zasilacz, panel LCD), czyniąc instalację magistralną bardziej uniwersalną. Ceny kompletnej instalacji KNX wraz z projektem i montażem w zależności od zakresu i stopnia złożoności wahają się od 150 do 500 zł/m2 powierzchni budynku.

Literatura

 1. http://www.issendorf.com
 2. http://www.echelon.com
 3. http://dali-ag.org
 4. „DALI AG – Manual”, AG DALI 2001
 5. „Oświetlenie DALI sterowane systemem MultiDim”, http://www.steruj.pl/artykuly/11/35
 6. http://www.dmx512.com
 7. http://www.tridonicatco.com
 8. http://www.zumtobel.com
 9. „System LightMaster Modular”: http://www.klubswiatla.pl/zastosowania/
 10. „Light Master Modular functionality sheet”, Philips 2008
 11. http://www.knx.org
 12. KNX Journal 2/2006, KNX Association, Brussel.
 13. P. Gosławski “Lighting of an intelligent office building by KNX installation  - design and economic analysis”, praca magisterska, Łódź 2009
 14. http://www.eibmarkt.de
 15. http://www.iia.hs-bremen.de/KNXEnergieeffizienz

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019 Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo 2019

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się w dniach 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu, będą okazją do wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii,...

Targi Techniki Świetlnej LUMENexpo oraz Salon Elektrotechniki Przemysłowej, które odbędą się w dniach 23-24 października 2019 r. w Sosnowcu, będą okazją do wymiany poglądów na temat nowoczesnych technologii, nowości produktowych oraz rozwiązań technicznych w branży oświetleniowej i elektrotechnicznej.

Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.)

Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.) Środowisko zagrożone wybuchem – acetylen (etyn) (część 1.)

W Europie ma miejsce kilka tysięcy eksplozji rocznie substancji łatwo palnych, pyłu oraz gazów. Powodują one uszkodzenia urządzeń, zniszczenia całych fabryk/zakładów, a przede wszystkim utratę ludzkiego...

W Europie ma miejsce kilka tysięcy eksplozji rocznie substancji łatwo palnych, pyłu oraz gazów. Powodują one uszkodzenia urządzeń, zniszczenia całych fabryk/zakładów, a przede wszystkim utratę ludzkiego życia. Reguły ATEX były rozumiane jako dobrowolny standard od 1 marca 1996 roku. Reguły te są obowiązkowe dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego do użytku w środowisku zagrożonym wybuchem sprzedawanego w Unii Europejskiej po 1 lipca 2003 roku. Od tej daty wszystkie produkty sprzedane do użytkowania...

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie boisk sportowych Oświetlenie boisk sportowych

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych...

Oświetlenie obiektów sportowych przez cały okres użytkowania musi spełniać wymagania ilościowe oraz jakościowe określone w normach oświetleniowych. Oprócz norm krajowych, w różnych dyscyplinach sportowych istnieją organizacje międzynarodowe, które ustanowiły pod potrzebę własnej dyscypliny dodatkowe wymogi m.in. do przeprowadzania transmisji telewizyjnej w jakości Ultra HD (4K) oraz slow-motion. Gospodarz rozgrywek ligowych jest zobowiązany spełnić wymagania w danej klasie oświetleniowej oraz dyscyplinie...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 2.)

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii....

Przepisy ekoprojektu dotyczącego oświetlenia uwzględniają charakterystyki funkcjonalne wyrobów oświetleniowych zgodnie z przyjętą maksymą, że oświetlenie to coś znacznie więcej niż samo zużycie energii. Światło wpływa bowiem na komfort życia, wydajność pracy, nauki i odpoczynku oraz na nasze zdrowie, oraz uczestniczy w kształtowaniu procesów biologicznych człowieka. Podstawowe informacje są podawane w etykietach urządzeń oświetleniowych oraz w przepisach regulowanych na poziomie Dyrektyw i Rozporządzeń...

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.) Dlaczego ważna jest standaryzacja dla wyrobów oświetleniowych? (część 1.)

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje...

Każdy użytkownik wymaga, aby wyroby oświetleniowe przez niego wykorzystywane były bezpieczne pod każdym względem oraz aby przez deklarowany czas użytkowania zapewniały właściwą funkcjonalność. Oczekuje się również, aby w trakcie eksploatacji tych wyrobów bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ulegały nieuzasadnionemu znacznemu pogorszeniu.

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej Wybrane aspekty techniczne i niezawodnościowe zasilania w energię elektryczną elementów infrastruktury ulicznej

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych....

Sygnalizatory świetlne i lampy uliczne są bardzo ważnymi elementami infrastruktury ulicznej, które wymagają niezawodnego zasilania elektrycznego. Sygnalizacja świetlna steruje ruchem pojazdów i pieszych. Sterowanie ruchem wpływa na płynność ruchu, ogranicza zatory drogowe, poprawia komfort jazdy kierowców oraz poruszania się pieszych. Niewątpliwie wpływa też na zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków spowodowanych np. złą widocznością na wlotach oraz złożonością skrzyżowań. Z kolei zadaniem lamp ulicznych...

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu Najmodniejsze style w produktach oświetleniowych nie tylko dla domu

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz...

Każdy sezon w produktach oświetleniowych ma dominujące tendencje, które przyciągają architektów wnętrz oraz osoby prywatne. Modny design zaczyna być coraz lepiej postrzegany i ceniony przez ekspertów oraz indywidualnych użytkowników, którzy pragną wprowadzić piękne i funkcjonalne przedmioty do swoich domowych przestrzeni.

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację? Elektryka w domu - jak gustownie oprawić instalację?

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie...

Instalacja elektryczna w naszym domu jest bardzo ważna - dzięki niej jesteśmy w stanie funkcjonować po zmroku, a także ogrzać mieszkanie i przygotować sobie posiłki. Aby wykończenie instalacji i wszystkie widoczne elementy nie przyprawiały nas o ból głowy, warto jest zadbać o ich wygląd i jakość wykonania. Podobnie dużą wagę powinniśmy przywiązać także do jakości samych żarówek i światła, jakie dają. Dlaczego jest to takie ważne? Jak gustownie wykończyć domową instalację elektryczną?

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 2.)

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Awaryjne oświetlenie powinno być uruchamiane nie tylko w przypadku całkowitego uszkodzenia zasilania czy pożaru, ale powinno działać w przypadku uszkodzenia jakiejkolwiek części zasilania oświetlenia podstawowego.

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.) Oświetlenie awaryjne jako element wspomagający ewakuację (część 1.)

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej...

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia w obiekcie budowlanym konieczne jest zapewnienie skutecznej ewakuacji oraz zapewnienie odpowiednich jej warunków. Jednym z wielu elementów skutecznej ewakuacji jest zapewnienie podania informacji o konieczności ewakuacji oraz drogach ewakuacyjnych.

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia Oświetlenie drogowe – przepisy i klasy oświetlenia

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta...

Wprowadzenie energooszczędnej technologii oświetlenia wraz z czujnikami kontrolującymi warunki otoczenia, w tym natężenie ruchu i światła, stanowi pierwszy krok w realizacji koncepcji inteligentnego miasta [1]. Niestety wiele opraw jest eksploatowanych ponad ćwierć wieku. System konserwacji opraw oświetleniowych często pozostawia wiele do życzenia ze względu na oszczędności. W tym kontekście istotne jest przyjrzenie się przepisom dotyczącym oświetlenia drogowego.

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193 Oświetlenie boisk piłkarskich zgodnie z wymaganiami klas oświetleniowych definiowanych normą PN-EN 12193

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże...

Wraz ze spopularyzowaniem piłki nożnej na świecie powstały różne ligi, turnieje, puchary, które z biegiem czasu przestały być czystym hobby, lecz sposobem na życie dla wielu profesji powiązanych z tymże sportem. Jak w każdej dziedzinie sportu, aby stać się najlepszym, trzeba włożyć w szkolenia oraz treningi ogrom pracy oraz czasu. Jednym z czynników ograniczających możliwość przeprowadzania pełnowartościowego treningu jest brak oświetlenia słonecznego po zmierzchu, bez którego gra jest niemożliwa.

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych Oświetlenie awaryjne – wymagania przepisów techniczno‑budowlanych

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują...

Powtarzające się awarie energii elektrycznej związane z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi w kontekście coraz większej urbanizacji przestrzenno-architektonicznej oraz zwiększenia gęstości zabudowy powodują konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przez oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe. Zanik oświetlenia podstawowego nie jest najczęściej spowodowany zwykłą awarią zasilania czy wyłączeniem u dostawcy energii elektrycznej, a dodatkowymi czynnikami, np. pożarem czy atakiem terrorystycznym.

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych Zastosowania struktur elektrochromowych do sterowania oświetleniem wnętrz obiektów budowlanych

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła...

Zastosowanie struktury elektrochromowej w szybach okiennych różnego rodzaju obiektów budowlanych umożliwia sterowanie zmianą współczynnika transmisji (w zakresie światła widzialnego) i odbicia światła (w zakresie podczerwieni) poprzez przyłożenie do niej odpowiedniego napięcia. Tym samym można, w sposób kontrolowany, wpływać na intensywność oświetlenia wnętrz wykorzystującego do oświetlenia światło dzienne.

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Oświetlenie awaryjne w świetle wymagań normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji,...

Oświetlenie awaryjne służy do umożliwienia bezpiecznej ewakuacji z pomieszczeń podczas awarii oświetlenia podstawowego przez wywołanie odpowiednich warunków wizualnych do znalezienia kierunku ewakuacji, a także umożliwienie zlokalizowania i użycia sprzętu przeciwpożarowego.

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę? Oświetlenie poddasza. Na co zwrócić uwagę?

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie...

Urządzając dom często dużym problemem jest wybór oświetlenia. Dlaczego? Ponieważ trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników: jakie oświetlenie będzie pasowało do aranżacji wnętrza, ile chcemy wydać na oświetlenie domu i czy jest ono energooszczędne. Najczęściej kupując oświetlenie do domu, zaczynamy od pomieszczeń, w których najwięcej przebywamy, zapominając o poddaszu, które może okazać się dzięki oświetleniu idealną strefą do np. relaksu czy zabawy.

Wybrane wymagania dla akumulatorów

Wybrane wymagania dla akumulatorów Wybrane wymagania dla akumulatorów

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU nr 85, poz. 553) [1] wprowadziła w załączniku obowiązek uzyskania dopuszczenia do użytkowania urządzeń przeciwpożarowych, w szczególności znaków bezpieczeństwa, w tym ewakuacyjnych oraz opraw oświetleniowych do oświetlenia...

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu Skutki przekroczeń poziomów emisji harmonicznych prądu

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów...

W elektrotechnice „harmoniczna” oznacza składową sinusoidalną przebiegu chwilowego o częstotliwości, która jest krotnością częstotliwości pierwszej harmonicznej. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie, podstawową częstotliwością jest 50 Hz. W idealnym (niestety teoretycznym) przypadku napięcie zasilające ma kształt czystej sinusoidy. W rzeczywistości kształt napięcia zasilającego i prądu pobieranego z sieci jest w większym lub mniejszym stopniu odkształcony od sinusoidy. Taki przebieg...

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN‑EN 60598-2-22:2015-01 P - cechowanie opraw i wybrane badania (część 2)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1) Oświetlenie awaryjne w świetle normy PN-EN 60598-2-22:2015-01 P - klasyfikacja opraw i wybrane badania (część 1)

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Artykuł przybliża wybrane wymagania dla oświetlenia awaryjnego, które znajdują się w normie PN-EN 60598-2-22:2015-01 P.

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji" Oświetlenie awaryjne - wymagania techniczno-prawne dla „modernizacji"

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Artykuł stanowi wyjaśnienie i usystematyzowanie obowiązujących przepisów i norm dotyczących oświetlenia awaryjnego.

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu Oświetlenie awaryjne - wymagania przy projektowaniu

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P,...

W artykule autor przedstawia wykładnię przepisów budowlanych w kwestiach oświetlenia awaryjnego, rozważa problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami oraz omawia normę PN-EN 1838:2005P, która określa minimum dla wymagań odnoszących się do systemów oświetlenia awaryjnego.

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła? Wskaźnik oddawania barw Ra (CRI) - czy umożliwia on jednoznaczną ocenę jakości barwnej oświetlenia uzyskiwanego przy użyciu dowolnego rodzaju źródła światła?

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

W artykule przedstawiono zestawienie wyników badań pokazujących niejednoznaczności i problemy występujące przy ocenie wskaźnikiem Ra, jakości oddawania barw, współcześnie stosowanych źródeł światła.

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.