elektro.info

news Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem Pierwszy samochód, który wesprze Prace Pod Napięciem

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN....

Enea Operator stworzyła pierwszy w Polsce specjalistyczny samochód wsparcia Prac Pod Napięciem. Pojazd powstał z inicjatywy i przy udziale elektromonterów Enei Operator, na co dzień zajmujących się PPN. Nowoczesny pojazd przyczyni się do jeszcze efektywniejszej pracy brygad na sieci dystrybucyjnej, wykonywanej bez uciążliwych dla klientów przerw w dostawach energii.

news Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne Kolejne miasta w Polsce kupią autobusy elektryczne

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie...

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 30 stycznia kolejne 10 umów na unijne dofinansowanie projektów transportu miejskiego. Dzięki wsparciu z programu Infrastruktura i Środowisko zakupionych zostanie 190 nowych autobusów elektrycznych, które wyjadą na ulice dużych miast m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdyni, a także w Malborku, Radomiu i Pile.

news Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności Ceny elektryków uniemożliwiają rozwój elektromobilności

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier...

Według dyrektora generalnego Związku Polskiego Leasingu Andrzeja Sugalskiego wysokie ceny samochodów elektrycznych w porównaniu do podobnej klasy pojazdów z napędem spalinowym są jedną z głównych barier rozwoju elektromobilności w Polsce. Drugą przeszkodą jest ograniczony zasięg takich przejazdów.

Ochrona przed skutkami zwarć doziemnych w napędach z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości

Przebiegi napięć i prądów w niskonapięciowym przemysłowym przemienniku częstotliwości

Przebiegi napięć i prądów w niskonapięciowym przemysłowym przemienniku częstotliwości

Zagadnienia ochrony przeciwporażeniowej w przemysłowych instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości ciągle budzą dyskusje zarówno wśród pracowników dozoru, jak i eksploatatorów. Przemiennik częstotliwości jest podstawowym urządzeniem elektroniki przemysłowej w napędach silników indukcyjnych ze sterowaną czy regulowaną prędkością wału. Wiedza o zjawiskach wpływających na pracę aparatów elektrycznych stosowanych w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji napędów z elektronicznymi przemiennikami częstotliwości jest coraz powszechniejsza, niemniej często niedostateczna. Dlatego w artykule skupimy się na zagadnieniach właściwej budowy instalacji zasilania napędu z przemiennikiem częstotliwości i ochrony przeciwporażeniowej w niskonapięciowych sieciach TN-S.

Zobacz także

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń Zastosowanie wentylatorów z silnikiem dwubiegowym do wentylacji pomieszczeń

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie...

Silniki indukcyjne zwarte (klatkowe) mają najprostszą budowę spośród wszystkich silników elektrycznych. Prosta jest również ich eksploatacja, co z pewnością przyczyniło się do tego, że są one powszechnie stosowane w różnych układach napędowych.

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania Regulowany napęd elektryczny pompy wody zasilającej o podwyższonej pewności zasilania

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje...

Pompy wody zasilającej należą do tego rodzaju urządzeń pracujących w ciepłowniach i elektrociepłowniach, których awaria prowadzi do wyłączenia obiektu. Napęd elektryczny tych pomp (przy czym zawsze istnieje jeden agregat pompowy jako rezerwa) musi spełniać wysokie wymagania co do niezawodności. Współczesna technika napędu elektrycznego umożliwia ekonomiczną regulację ciśnienia i wydajności tych pomp. Jednak w praktyce nadal większość układów napędowych pomp zasilających stanowią sprzęgła hydrokinetyczne...

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci Przekształtniki dwukierunkowe ze zwrotem energii do sieci

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników,...

Nowoczesne napędy z silnikami indukcyjnymi klatkowymi i przemiennikami częstotliwości stanowią blisko 90 % napędów elektrycznych z regulowaną prędkością kątową. Dzięki zastosowaniu nowych typów silników, przekładni oraz nowych generacji tranzystorów IGBT w przekształtnikach napędy te są energooszczędne, zaś koszt ich instalacji zwraca się średnio w ciągu kilkudziesięciu miesięcy od chwili zainstalowania. W 95 % są to napędy z jednokierunkowym przepływem energii od sieci do układu napędowego....

Napięciowy przemiennik częstotliwości i sieć TN-S

Napięciowe przemienniki częstotliwości są obecnie powszechnie stosowane w napędach z regulowaną prędkością obrotową trójfazowych silników indukcyjnych. Głównie są to silniki klatkowe. Obszar zastosowań przemienników napięciowych gwałtownie się powiększa. Obserwujemy szybko rosnącą sprzedaż tych urządzeń, przy jednoczesnym coraz większym zaawansowaniu technologicznym. Rozbudowywane są ich funkcje komunikacyjne, zabezpieczeń i sterowania. Postępująca miniaturyzacja elektronicznych układów sterowania, oparta głównie na procesorach sygnałowych, umożliwia praktycznie dowolne kształtowanie cech użytkowych tych przekształtników.

Często przejmują one rolę zewnętrznych sterowników PLC. Obwód mocy też podlega ciągłym modyfikacjom, głównie ze względu na rozwój technologii wytwarzania falowników z tranzystorami IGBT. W aplikacjach z niskonapięciowymi przemiennikami częstotliwości (radiatory chłodzone powietrzem) sterowane silniki osiągają już moce rzędu 1,4 MW. Długość ekranowanego/zbrojonego kabla silnikowego, bez stosowania dodatkowych zewnętrznych filtrów, osiąga 150 m [1]. Przemienniki stosowane są powszechnie zarówno w sieciach zasilania typu TN-S, jak i sieciach IT.

W sieciach IT ochrona przeciwporażeniowa napędów z przemiennikami częstotliwości jest realizowana inaczej niż w sieciach TN-S. Nie można bezkrytycznie stosować tam zasad budowy instalacji zasilania właściwych dla sieci TN-S [2].

Bezpieczna instalacja elektryczna

Zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania napędu z elektronicznym przemiennikiem częstotliwości i ochrony przeciwporażeniowej można podzielić na trzy grupy: dotyczące producenta przemiennika częstotliwości, projektanta-wykonawcy instalacji napędowej z przemiennikiem częstotliwości i użytkownika tej instalacji. Bezpieczeństwo instalacji z napędowymi przemiennikami częstotliwości zależy głównie od prawidłowego projektu i jakości wykonania instalacji, dlatego te zagadnienia będą dalej omawiane.

Warunki techniczne, jakie należy spełnić budując elektroniczny przemiennik częstotliwości i jego instalację zasilania, w zakresie ochrony przed porażeniem określone są normą obowiązkowego stosowania PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Jest to bardzo obszerny dokument i dotyczy wielu zagadnień skoordynowanego postępowania w celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych. Zagadnienia ochrony przed porażeniem w instalacjach napędowych omawia część PN-IEC 60364.4.41, pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa”. W listopadzie 2009 norma ta została zastąpiona przez normę PN-HD 60364-4-41:1009 "Instalacje elektryczne nn. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym."

Inne części normy PN-IEC 60364 omawiają ochronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa przed skutkami oddziaływania cieplnego, przed prądem przetężeniowym, obniżeniem napięcia i przepięciami. W 2003 roku opublikowano normę PN-EN 50178 Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy, która określa zagadnienia bezpieczeństwa realizowane przez producentów przemienników częstotliwości w czasie ich wytwarzania. Na normę PN-EN 50178 powołują się producenci tych urządzeń przy wystawianiu deklaracji zgodności (znak CE). Połączenie przewodu ochronnego PE z przemiennikiem częstotliwości i silnikiem z zaznaczeniem potencjalnych punktów doziemienia w zewnętrznej instalacji (A, B) pokazano na rysunku 1.

Cechy charakterystyczne istotnie wyróżniające napięciowe przemienniki częstotliwości wśród innych typowych odbiorników energii, takich jak silniki indukcyjne zasilane bezpośrednio z sieci, i wpływające na zapewnienie bezpieczeństwa to:

 • duży ładunek elektryczny zmagazynowany w baterii kondensatorów obwodu pośredniego, proporcjonalny do mocy nominalnej przemiennika, który rozdziela obwód wejściowy od wyjściowego,
 • podatność na uszkodzenia elementów elektronicznych i energoelektronicznych przemiennika przy pracy w niewłaściwych warunkach zasilania i chłodzenia,
 • duże odległości między przemiennikiem częstotliwości i sterowanym silnikiem, osiągające kilkusetmetrowe długości.
 • duże częstotliwości prądów doziemnych występujących naturalnie w przewodzie ochronnym PE powodowane impulsowym charakterem napięcia fazowego zasilania silnika.

Przemysłowe elektroniczne przemienniki częstotliwości to głównie przemienniki pośrednie typu napięciowego, tj. gromadzące energię napięcia stałego w baterii kondensatorów elektrolitycznych stopnia pośredniego. Uszkodzenie kondensatorów elektrolitycznych, ich przebicie lub rozerwanie prowadzące do niekontrolowanego, gwałtownego rozładowania zwykle nie ma wpływu na prądy doziemne w zewnętrznej instalacji ochronnej. Obudowa przemienników częstotliwości jest zwykle metalowa lub częściowo plastykowa z napyloną wewnętrzną warstwą przewodzącą (miedź) dla zmniejszenia emisji elektromagnetycznej do otoczenia. Obudowa elektronicznych przemienników częstotliwości jest budowana w I klasie ochronności, dlatego zawsze musi być uziemiona. Przewód ochronny kabla silnikowego, a także jego ekran/zbrojenie (jeśli jest stosowane) powinno być dwustronnie uziemione (opaski uziemiające), tj. przy przemienniku częstotliwości i silniku. Brak uziemienia ekranu/zbrojenia kabla silnikowego może spowodować zagrożenie porażeniowe wskutek przepływu wysokoczęstotliwościowych prądów upływu doziemnego.

Przy nieprawidłowo wykonanej instalacji uziemienia napięciowy przemiennik częstotliwości powoduje często trudne do usunięcia zaburzenia w sieci zasilania i otoczeniu. Mogą one zakłócić właściwą pracę znajdujących  się w pobliżu innych urządzeń elektronicznych. Podwójna przemiana energii w trójczłonowym obwodzie mocy przemiennika (AC/AC=AC/DC+DC/DC+DC/AC), powoduje, że ma on inne własności elektryczne na wejściach zasilających, podłączonych do sieci, i wyjściach mocy, podłączonych do silnika. Jest to powód niezależnego pomiaru prądu różnicowego po stronie sieci i silnika. Właściwa instalacja uziemieniowa ma tutaj zasadnicze znaczenie dla ograniczenia zaburzeń napięcia w sieci zasilania [3].

Napięcia i prądy fazowe oraz moc bierna

Na rysunku 2. przedstawiono przebiegi prądów i napięć fazowych na wejściu zasilania L1 i wyjściu mocy U napięciowego przemiennika częstotliwości zasilanego z sieci typu TN-S. Fazowe napięcie zasilania przemiennika jest sinusoidalne o częstotliwości 50 Hz. Prąd pobierany z sieci jest odkształcony, a zawartość pierwszej harmonicznej w tym prądzie decyduje o wartości mocy czynnej przesyłanej do silnika. Nie ma też praktycznie przesunięcia fazowego między pierwszą harmoniczną prądu fazowego zasilania przemiennika i fazowym napięciem zasilania, dlatego napięciowy przemiennik częstotliwości z wejściowym prostownikiem diodowym nie wprowadza mocy biernej do sieci zasilającej.

Na przesunięcie fazowe między napięciem zasilania i pierwszą harmoniczną prądu zasilania wpływa jedynie niewielka indukcyjność własna sieci zasilania i wejściowych dławików AC lub obwodu pośredniego DC przemiennika częstotliwości. Moc bierna silnika jest odseparowana od sieci zasilającej i krąży między nim a baterią kondensatorów elektrolitycznych przemiennika częstotliwości.

Brak wprowadzania mocy biernej do sieci zasilania jest okupiony wprowadzeniem do sieci innego rodzaju mocy, mocy odkształcenia (skutek odkształcenia prądu fazowego iL1), charakteryzującej nieliniowe odbiorniki energii. Moc odkształcenia (wg Budeanu [10]) zwiększa wartość skuteczną prądu fazowego zasilania przemiennika wskutek występowania wyższych harmonicznych w tym prądzie.

W rozwiązaniach przemysłowych przemienników częstotliwości wyposażonych w wejściowe dławiki AC lub DC [4], nie ma konieczności przewymiarowywania przekrojów kabli zasilania, zabezpieczeń nadprądowych, gdyż nominalne prądy fazowe zasilania przemiennika IL1, IL2, IL3, nie przekraczają wartości 110% wartości 1. harmonicznej tych prądów, a więc i fazowych prądów nominalnych silnika IU, IV, IWV (rys. 3.).

Przy mniejszym od nominalnego obciążeniu silnika wzrasta zawartość harmonicznych prądu w prądzie fazowym zasilania przemiennika częstotliwości, ale też zmniejsza się wartość skuteczna prądu fazowego i wtedy harmoniczne prądu mają odpowiednio mniejsze wartości w porównaniu do znamionowego prądu obciążenia silnika.

Jako wniosek z tej analizy trzeba przyjąć, że wartości zabezpieczenia nadprądowego na zasilaniu przemiennika częstotliwości dobieramy uwzględniając skuteczny wejściowy prąd fazowy przemiennika częstotliwości dla obciążenia nominalnego (podawany w DTR przemiennika), ma wartość zbliżoną do wyjściowego prądu pracy ciągłej przemiennika częstotliwości.

Prądy upływu doziemnego dużych częstotliwości

Analizując przebieg wyjściowego fazowego napięcia przemiennika (rys. 2b), którym zasilany jest silnik, widoczny jest niesinusoidalny przebieg tego napięcia, z dużą ilością kształtujących go pojedynczych impulsów napięciowych. Jest to skutkiem kształtowania napięć w falowniku przemiennika częstotliwości według modulacji MSI (Modulacja Szerokości Impulsów) [5]. Impulsowy przebieg napięć fazowych powoduje przepływ prądów doziemnych dużych częstotliwości poprzez doziemne pojemności pasożytnicze kabla silnikowego; żyła – uziemiony ekran/zbrojenie i silnika; uzwojenie fazowe – uziemiony korpus silnika. Im mniejsze są pojemności pasożytnicze, tym mniejsze prądy płyną w przewodzie ochronnym przemiennika. Źródłem tych prądów jest falownik przemiennika częstotliwości, dlatego prądy te wpływają różnymi obwodami ponownie do przemiennika częstotliwości, aby wpłynąć do źródła, tj. falownika. Prądy te zamykają się w falowniku przez filtry EMC wejściowy i obwodu pośredniego przemiennika (rys. 1.), a gdy filtry EMC nie są uziemione, to płyną przez transformator zasilający, sieć zasilania i prostownik wejściowy. Należy też pamiętać, że część tych prądów doziemnych wpływa do falownika przez pojemności pasożytnicze uziemionego radiatora prostownika, uziemionego radiatora falownika, uziemionej obudowy kondensatorów elektrolitycznych baterii. Pojemności te mają wartości po kilka nanofaradów i przy większych przekrojach kabli silnikowych i gabarytach silnika nie stanowią skutecznych naturalnych układów filtracji (wytworzenia pojemnościowej drogi przepływu) prądów doziemnych z przewodu ochronnego do przemiennika częstotliwości [6].

Nowe rozwiązania technologiczne mocno ograniczają wartości pasożytniczych pojemności doziemnych kabli silnikowych. W tabeli 1. i tabeli 2. przedstawiono dwa rodzaje wykonań kabli silnikowych do napędów z przemiennikami częstotliwości, techniką tradycyjną (tab. 1.) i nowoczesną (tab. 2.). Kable wykonane techniką nowoczesną cechują się niewielkimi pojemnościami pasożytniczymi żyła – żyła i żyła – ekran. Przez wiele lat utrzymywał się pogląd, że przewód ochronny PE między silnikiem i przemiennikiem częstotliwości powinien być prowadzony wspólnie z silnikowymi przewodami fazowymi [3]. Dzisiaj należy już mocno rozważać, szczególnie w napędach większych mocy, czy nie jest korzystniej wykonać go oddzielnie, tj. poza ekranem/zbrojeniem kabla silnikowego (bednarka). Nie spodziewam się przy takim rozwiązaniu istotnego pogorszenia warunków EMC. Takie postępowanie na pewno zdecydowanie pomniejszy wartości prądów upływu pojemnościowego w tym przewodzie.

Prądy łożyskowe silników

Problem prądów łożyskowych silników powodowany przez napięciowe przemienniki częstotliwości zasadniczo nie ma obecnie istotnego wpływu na żywotność silnika. Powszechnie stosowana technika izolowania wszystkich łożysk wirnika od stojana silnika eliminuje prądy prowadzące w przeszłości do częstego przebicia filmu olejowego w zewnętrznej bieżni łożyska. Bieżnia ta ulegała wtedy korozji elektrolitycznej, co powodowało szybsze zużywanie się łożysk. Prądy łożyskowe zostały mocno zredukowane przez ich izolowanie przekładkami izolacyjnymi (teflon) umieszczonymi w jarzmach mocowania łożysk wirnika. Należy pamiętać, że prądów łożyskowych skutecznie nie eliminuje sinusoidalny filtr silnikowy LC (3×L+3×C) [6], stosowany w napędach mniejszych mocy dla uzyskania sinusoidalnego międzyfazowego napięcia zasilania silnika. Nie wpływa on istotnie na zmianę impulsowego charakteru napięcia fazowego. Impulsowy charakter napięć fazowych wywołuje napięcie zaburzeń wspólnych CM (ang. common mode), a ono powoduje przepływ prądu łożyskowego silnika. Napięcie zaburzeń wspólnych CM, nazywane także składową zerową napięcia niesymetrycznego (od metody analizy przebiegów niesymetrycznych poprzez ich rozkład na składowe symetryczne: zgodną, przeciwną i zerową), może być redukowane przez zastosowanie wspólnego dławika ferromagnetycznego obejmującego przewody fazowe silnika [13].

Prądy zwarcia doziemnego kabla silnikowego lub silnika

Prądy zwarcia doziemnego, jakie wystąpią przy doziemieniu części czynnych kabla silnikowego lub silnika, zależą od zdolności przepływu tych prądów w torze mocy samego przemiennika częstotliwości, pełniącego funkcję zasilacza dla silnika.

W normalnych warunkach pracy przemiennika częstotliwości wyjściowy prąd doziemny jest wyznaczany jako suma wyjściowych prądów fazowych przemiennika mierzonych przetwornikami typu LEM. Jest to odmiana klasycznego układu do wyznaczania składowej zerowej prądu opartego na przekładnikach prądowych, znanego pod nazwą układu Holmgreena [14]. Układ elektroniczny blokuje przepływ prądów przez falownik przemiennika częstotliwości, jeśli prąd doziemny (tj. suma wyjściowych prądów fazowych – prąd różnicowy) przekroczy dozwoloną przez producenta przemiennika częstotliwości wartość zadaną. Ze względu na doziemne pojemności pasożytnicze kabla i silnika prądy doziemne zawsze płyną w przewodzie ochronnym PE i mogą osiągać wartości nawet kilku amperów.

Elektronicznego zabezpieczenia przed zbyt dużym prądem doziemnym nie można traktować jako zabezpieczenia przeciwporażeniowego, niemniej zapobiega ono wystąpieniu niebezpiecznych wartości prądów doziemnych przy normalnej pracy przemiennika częstotliwości (tj. bez awarii).

Przewód ochronny PE dla nieuziemionego miejscowo silnika musi cechować się małą impedancją dla prądów dużych częstotliwości (3 - 16 kHz), aby przy normalnej pracy przemiennika częstotliwości (przepływ doziemnych prądów pojemnościowych) nie nastąpił wzrost napięcia dotykowego silnika.

Przemysłowe przemienniki częstotliwości mogą posiadać wbudowane przez producenta szybkie bezpieczniki (FF, rys. 4.), dobrane do prądów znamionowych przemiennika, w przeciwnym przypadku należy je zastosować jako zewnętrze zabezpieczenie przemiennika. Na rysunku 4. przedstawiono przykładowe charakterystyki pasmowe wkładek bezpiecznikowych wykonanych według normy międzynarodowej IEC 60269. W normie polskiej PN-EN 60269-4 przedstawione są wymagania dla szybkich wkładek topikowych typu aR i gR do zabezpieczania przyrządów półprzewodnikowych. Wkładka bezpiecznikowa typu gR, tj. o pełnym zakresie zdolności wyłączania prądów zwarciowych, jest powszechnie stosowana do zabezpieczania urządzeń elektroniki przemysłowej przez producentów napędowych przemienników częstotliwości. Stosowanie innych rodzajów zabezpieczeń, np. wyłącznik różnicowoprądowy i dalej bezpiecznik zwłoczny czy wyłącznik nadprądowy i wyłącznik różnicowoprądowy, jest zwykle niedopuszczalne.

Znane mi są instalacje wykorzystujące wyłączniki różnicowoprądowe i pracujące poprawnie, ale jest też wiele takich, gdzie występują przypadkowe wyłączenia napędu przez te wyłączniki. To niewłaściwe, aby tak wrażliwe urządzenie (wyłącznik różnicowoprądowy), działające poprawnie przy niewielkich prądach zwarcia doziemnego (różnicowych), stosować tak powszechnie w przemyśle. W pierwszej kolejności stosujemy bezpiecznik gR lub aR, dopiero dalej kolejne stopnie zabezpieczeń. Należy pamiętać, że wysokoczułe wyłączniki różnicowoprądowe są produkowane dla ochrony człowieka przed dotykiem niezamierzonym do części będącej pod napięciem. Prąd różnicowy w zależności od wartości napięcia fazowego nie przekracza wtedy 1 A.

Zakładając rezystancję człowieka 1 kΩ, to przy napięciu fazowym 230 V popłynie przez nas prąd różnicowy o wartości 230 mA. Taki prąd nie niszczy układu sterowania wyłącznika różnicowego (cewka Ferrantiego), ale jeśli dojdzie do zwarcia galwanicznego, w którym przepali się wkładka bezpiecznikowa, to należy wymienić ten wyłącznik różnicowoprądowy na nowy razem z wkładką. Jego dalsza praca jest bardzo dyskusyjna, nawet jeśli to zwarcie nie spowoduje jego widocznego uszkodzenia. Ponieważ czasem uzupełnia się ochronę instalacji napędowej z przemiennikiem częstotliwości przez stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (dla celów przeciwpożarowych), to wystarczające jest zastosowanie klasy AC (np. AC,100 mA z opóźnieniem 0,5 s), nie ma tu uzasadnienia podnoszenie kosztów instalacji przez stosowanie wyłączników różnicowoprądowych klasy A lub B. Na zasilaniu przemiennika częstotliwości przy zwarciu rezystancyjnym, tj. przy dotyku części będącej pod napięciem przez człowieka będącego jednocześnie w kontakcie z powierzchniami przewodzącymi i uziemionymi, popłyną jedynie prądy sinusoidalne.

Wyłączniki nadprądowe są zbyt wolne dla ochrony przemiennika przed skutkami wewnętrznych (w przemienniku częstotliwości) zwarć doziemnych i międzyfazowych, dlatego nie mogą zastępować szybkich wkładek bezpiecznikowych typu gR lub aR.

Z rysunku 4. można odczytać, że stosując wkładkę bezpiecznikową typu FF (aR, gR) jej przepalenie nastąpi w czasie do 0,4 s przy prądzie ok. 1,7 In (In – prąd nominalny wkładki), a w czasie 1 ms przy prądzie zwarcia wynoszącym 10 IN. Czas przepalenia wkładki do 0,4 s to warunek spełnienia ochrony pośredniej dla stacji zasilania. Wtedy instalacja zasilająca, przemiennik częstotliwości i silnik znajdują się w suchym pomieszczeniu, a fazowe napięcie zasilania wynosi 230 V. Jeśli choć tylko silnik znajduje się otwartej przestrzeni (możliwość zawilgocenia), to przepalenie się wkładki bezpiecznikowej musi nastąpić do 0,2 s. Autor definiuje czas samoczynnego wyłączenia warunkami środowiskowymi w miejscu pracy.

Dłuższy czas dotyczy warunków środowiskowych normalnych, a krótszy warunków środowiskowych o zwiększonym zagrożeniu pożarowym. Inne rodzaje wkładek bezpiecznikowych spowodują (przed ich przepaleniem) wydzielanie się znacznie większej energii cieplnej w przemienniku częstotliwości. Energia ta spowoduje większą destrukcję wewnętrznych obwodów przemiennika przy zwarciu doziemnym w jego wnętrzu. Na rysunku 4. widać też, że zastosowanie wkładki zwłocznej (TT) spowoduje, że jej przepalenie w czasie 0,4 s dopiero przy prądzie zwarcia o 11-krotnej wartości prądu nominalnego wkładki IN, a prąd zwarciowy o 50-krotnej wartości prądu nominalnego wkładki IN nie zdoła jej spalić w czasie 1 ms.

Wkładka bezpiecznikowa czy wyłącznik nadprądowy?

Odpowiedź nie powinna budzić wątpliwości. Tylko wkładka topikowa bezpiecznika szybkiego (gR, aR) może być stosowana jako zabezpieczenie przez porażeniem przy zwarciu doziemnym (zwarcie A – rys. 1.), ponieważ musi ona jednocześnie pełnić funkcję zabezpieczenia przed skutkami zwarć wewnątrz przemiennika częstotliwości. Wkładka bezpiecznika szybkiego jest jednocześnie zabezpieczeniem przy wystąpieniu zwarcia doziemnego w kablu silnikowym lub silniku (zwarcie B, rys. 1.), gdy dojdzie do uszkodzenia elektronicznych układów zabezpieczeń przemiennika.

Dopiero po zastosowaniu szybkiego bezpiecznika na wejściach mocy przemiennika częstotliwości, można stosować dodatkowe zabezpieczenia instalacji zasilania, łącznie z użyciem elektromagnetycznych wyłączników nadprądowych. Wyłącznik nadprądowy nie może być stosowany jako zabezpieczenie przemiennika częstotliwości przed skutkami zwarć doziemnych wewnątrz jego obudowy, ale może stanowić poprawne zabezpieczenie jako środek ochrony pośredniej przed porażeniem, zarówno na zasilaniu, jak i po stronie silnikowej przemiennika częstotliwości.

Na rysunku 5. przedstawiono przykładowe charakterystyki pasmowe wyłączników nadprądowych. Dla wyłącznika typu B czas zadziałania przy dużych prądach zwarciowych zawiera się w granicach 5 - 30 ms. Porównując charakterystyki pasmowe szybkiej wkładki bezpiecznikowej (rys. 4.) i wyłącznika nadprądowego (rys. 5.) łatwo zauważyć, że dla prądów zwarciowych o wartości 10 In przepalenie wkładki nastąpi w czasie do 1 ms, natomiast wyłącznik nadprądowy wyłączy się po czasie do 30 ms, niezależnie od wartości prądu zwarciowego.

Wydłużony czas przepływu prądów zwarciowych powoduje zwiększoną dewastację wewnętrznej struktury przemiennika częstotliwości, dlatego nie zaleca się wyłączników nadprądowych do zabezpieczania urządzeń elektroniki przemysłowej. W ostatnich latach zostały już wprowadzone na rynek przemienniki częstotliwości, gdzie w DTR producenci dopuszczają stosowanie zwłocznych układów bezpiecznikowych mocy i wyłączników nadprądowych.

Zwarcie doziemne silnika – pętla zwarcia

Zgodnie z rysunkiem 6., pętla zwarcia przebiega tutaj przez zewnętrzny szybki bezpiecznik, przemiennik częstotliwości (przewodzącą diodę prostowniczą, przewodzący tranzystor IGBT), przewód fazowy kabla silnikowego, silnik, przewód ochronny, transformator, przewód fazowy zasilania przemiennika częstotliwości. W pętli zwarcia występują trzy szeregowo połączone półprzewodnikowe elementy mocy (bezpiecznik, dioda, tranzystor IGBT). Wszystkie te elementy ulegają przepaleniu przy prądach zwarciowych o wartości ok. 2 In. Jeśli silniki są dodatkowo uziemione w miejscu ich posadowienia, takie uziemienie zapobiega wystąpieniu na obudowie silnika napięcia dotykowego większego niż długotrwale bezpieczne (np. 25 V ac).

W sieci TN przy braku miejscowego uziemienia silnika napięcie dotykowe na korpusie silnika będzie zależeć od rezystancji (impedancji) przewodu ochronnego PE. Zapewnienie napięcia dotykowego o dozwolonej wartości (np. 25 V ac dla silnika w otwartej przestrzeni) już dla prądów 2 In (In – prąd nominalny wkładki bezpiecznika szybkiego – gR) zapewnia spełnienie ochrony pośredniej.

Warunek ten jest zwykle spełniony z nadmiarem, gdyż w praktyce stosowane są wymagania wynikające z normy PN-EN 60364, nakładające konieczność utrzymania minimalnych wartości przekroju przewodu ochronnego PE dla danych przekrojów żył fazowych zasilania silnika. Pomiar rezystancji przewodu ochronnego ma tutaj podstawowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony pośredniej (przy uszkodzeniu).

Stosowanie wysokoczułych przeciwporażeniowych wyłączników różnicowoprądowych praktycznie uniemożliwia poprawną pracę instalacji z powodu przepływu prądów różnicowych od wejściowego i pośredniego filtra EMC, szczególnie dużych przy załączaniu do sieci zasilania przemiennika częstotliwości.

Przez wyłącznik różnicowoprądowy przepływa też część prądów doziemnych dużych częstotliwości w czasie normalnej pracy przemiennika częstotliwości mimo stosowania filtrów EMC. Te prądy różnicowe nie są wykrywane przez zewnętrzny (wejściowy) wyłącznik różnicowoprądowy z powodu rozdzielenia obwodów mocy: wejściowego od wyjściowego przez obwód napięcia stałego. Prądy upływów pojemnościowych powodowane pracą falownikową mogą być wykrywane jedynie wewnętrznym układem elektronicznym współpracującym z falownikiem przemiennika częstotliwości. Niemniej różnicowe prądy dużych częstotliwości mocno zakłócają poprawną pracę wejściowego zewnętrznego wyłącznika różnicowoprądowego.

Pojemnościowe prądy upływu od kabli silnikowych i silnika typowo mają wartości ok. 100 mA, a w instalacjach z silnikami średnich mocy mogą znacznie przekraczać wartości 500 mA. W napędach z przemiennikami napięciowymi prądy te zależą głównie od rodzaju, długości i przekrojów kabli silnikowych.

Pozostaje pytanie, jak wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i wypełnić protokół pomiarowy po ich przeprowadzeniu?

Po zwarciu odpowiednich żył kabla zasilającego przemiennik częstotliwości z żyłami kabla silnikowego należy zmierzyć impedancję pętli zwarcia na zaciskach silnika. W czasie pomiaru odłączyć zasilanie po stronie pierwotnej transformatora i zastosować własne źródło napięcia 24V/50 Hz. Następnie należy przeliczyć, czy jest spełniony warunek przepalenia szybkiej wkładki bezpiecznikowej we właściwym czasie, zastosowanej na zasilaniu przemiennika częstotliwości.

W przypadkach, gdy silnik jest miejscowo uziemiony lub oddzielnymi pomiarami sprawdzono stan techniczny silnikowego kabla ochronnego PE (rezystancja uniemożliwia powstanie niebezpiecznego napięcia dotykowego) oraz prawidłowość jego połączeń z silnikiem i przemiennikiem, dokonanie pomiaru impedancji pętli zwarcia na zaciskach zasilania przemiennika częstotliwości jest wystarczające [8, 9].

Po zasileniu przemiennika częstotliwości można dodatkowo sprawdzić prawidłowość działania elektronicznego zabezpieczenia przemiennika częstotliwości przed zwarciem doziemnym na wyjściach silnikowych, poprzez jego sztuczne wymuszenie.

Literatura

 1. Danfoss A/S – DTR przetwornice częstotliwości VLT500 – MG50A449.
 2. J. Szymański, Zagrożenia bezpieczeństwa w instalacjach napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości w sieciach IT, „elektro.info” nr 1 - 2/2007.
 3. E. Musiał, Zabezpieczenie silników zasilanych z pośrednich przemienników częstotliwości, Biuletyn SEP INPE, nr 59 - 60/2004.
 4. J. Szymański, Harmoniczne prądu i napięcia w sieci zasilającej wprowadzane przez prostowniki wejściowe napędowych przemienników częstotliwości, elektro.info nr 10/2007.
 5. J. Szymański, Ochrona przed prądami dużych częstotliwości w instalacjach napędów przekształtnikowych w sieciach separowanych, „elektro.info” nr 7 - 8/2008.
 6. J. Szymański, Stosowanie filtrów EMC w sieciach IT zasilających napędy z napięciowymi przemiennikami częstotliwości, ”elektro.info” nr 12/2008.
 7. HELUKABEL, katalog „Kable i przewody 2009/2010”, www.helukabel.pl.
 8. J. Szymański, Ochrona przeciwporażeniowa instalacji napędowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości zasilanymi z sieci TN-S do 1 kV, Komel 2004, XIII Seminarium Techniczne „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, 19 - 21.V.2004, Ustroń.
 9. J. Szymański, Bezpieczeństwo użytkowania instalacji przemysłowych z napięciowymi przemiennikami częstotliwości w sieciach TN-S, „elektro.info” nr 10/2006.
 10. L. S. Czarnecki, Uwagi do artykułu: „Możliwość przedstawienia jednolitej nowej koncepcji mocy biernej prądu niesinusoidalnego w dziedzinie czasu”, „Przegląd Elektrotechniczny” nr 6/2009.
 11. W. Jabłoński, Ogólne kryteria ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim, INPE SEP, nr 43/2002.
 12. ELFA, katalog produktów 2005, www.elfa.se.
 13. J. Bamberski, Efektywność silnika elektrycznego zasilanego z przemiennika częstotliwości, Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, nr 78/2007.
 14. S. Szkółka., G. Wiśniewski i inni, Filtr składowej zerowej prądu z cewką Rogowskiego w środowisku prądów odkształconych, „Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa”, nr 7 - 8/450/2008.

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Komentarze

Najnowsze produkty i technologie

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną? Jak połączyć I/O z systemami IT lub chmurą informatyczną?

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane...

Integracja sieci OT z systemami IT w krajowym przemyśle jest coraz większa, dlatego coraz większe wymagania stawia się urządzeniom ze świata OT, takim jak sterowniki PLC czy wyspy I/O. Są one wyposażane w nowe funkcje i protokoły, aby zapewnić lepsze połączenie z systemami nadrzędnymi. Jednak czasami wbudowana funkcjonalność może nie wystarczać lub zwyczajnie ograniczać projektanta/integratora.

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu? Czy można zamontować przemysłową stację transformatorową na dachu?

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm,...

Stacje transformatorowe większości z nas kojarzą się z betonowymi „klockami” lub z przydrożnymi słupami, na których umieszczone są brzydkie i stare relikty energetyki. Konieczność zaopatrzenia domów, firm, hal produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów w energię elektryczną jest bezdyskusyjna. Należy sobie jednak zadać pytanie – czy musi to tak wyglądać?

Stacje ładowania AC i DC

Stacje ładowania AC i DC Stacje ładowania AC i DC

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa...

W roku 2018 wprowadzono Ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych (DzU 2018 poz.317 z późn. zm.)[1], która ma za zadanie wesprzeć rozwój infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Ustawa wprowadza mechanizmy wspierające rozwój zeroemisyjnego transportu oraz całej infrastruktury. Jednak oprócz wsparcia, ustawa oraz rozporządzenie Ministra Energii (DzU 2019, poz.1316)[2] w sprawie wymagań technicznych dla stacji i punktów ładowania, stanowiących element infrastruktury ładowania...

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych Bezpieczniki firmy SIBA do zabezpieczeń systemów fotowoltaicznych

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących...

Napięcie pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest niewielkie i wynosi od 0,3 V do 1,2 V. Aby zwiększyć uzyskiwane napięcie, ogniwa fotowoltaiczne łączy się szeregowo w panelach fotowoltaicznych, stanowiących najmniejsze zintegrowane jednostki systemu. W celu dalszego zwiększenia napięcia, panele fotowoltaiczne łączy się szeregowo w łańcuchy, a w celu zwiększenia prądu, łańcuchy łączy się równolegle w zespoły.

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość Fotowoltaika – Twój krok w proekologiczną przyszłość

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Polska przeżywa właśnie fotowoltaiczny boom – moc zainstalowana elektrowni słonecznych przekroczyła już 2 GW. Jak skorzystać z tego trendu i zarabiać na słońcu?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO? Jaką rezystancję akumulatora w rzeczywistości mierzy tester METRACELL BT PRO?

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola...

Testowanie akumulatorów polega przede wszystkim na poszukiwaniu symptomów wskazujących na ich przyspieszone starzenie się, w celu określenia stopnia ich zużycia, a tym samym sprawności. Jednak taka kontrola nie jest tak łatwa, jak się wydaje. Doskonałą analogią będzie w tym przypadku nasze ciało. Badając wydolność organizmu, nie ma większego sensu szukanie wyłącznie zakrzepów w tętnicach (podobnie jak korozji w ogniwach akumulatora). Wskazane jest także sprawdzenie, czy zawartość tlenu we krwi jest...

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów WARSZTATY ONLINE: Zautomatyzowana identyfikacja kabli i komponentów

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Obróbka, etykietowanie oraz znakowanie przewodów dzięki integracji urządzeń Brady i Schleuniger. Zarejestruj się już teraz! Zapraszamy serdecznie!

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile? Inteligentne auto – czym jest usługa Smart Car firmy T-Mobile?

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi...

Szybka lokalizacja samochodu poprzez aplikację w telefonie, precyzyjne raporty dotyczące każdej podróży, powiadomienia o próbie kradzieży czy wysyłanie wiadomości o wykrytych usterkach. To wszystko brzmi nierealnie i masz wrażenie, że bardziej pasuje do filmów science fiction niż do prawdziwego życia? Nic z tego - taką rzeczywistość kreuje właśnie marka T-Mobile, która wychodzi naprzeciw polskim kierowcom, oferując usługę Smart Car. Na czym polega i jakie są jej możliwości?

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej Ochrona przeciwpożarowa instalacji elektrycznej

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu...

W Polsce co roku odnotowuje się około 40 000 pożarów obiektów mieszkalnych, hal produkcyjnych czy magazynów w których ginie około 5 000 osób a 70 000 osób zostaje rannych. Straty wynikające z pożarów w ciągu roku to ponad 1,6 miliarda złotych. Niestety ilość odnotowywanych pożarów z roku na rok rośnie, dlatego ochrona przeciwpożarowa w budynkach staje się kluczowym zagadnieniem.

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group Słyszysz fotowoltaika, myślisz FllexiPower Group

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych...

Odnawialne źródła energii to ich chleb powszedni. Firma FlexiPower Group działa na rynku od 2007 roku i w tym czasie wykonała już ponad 25 tys. instalacji fotowoltaicznych, 45 tys. instalacji solarnych i prawie 5 tys. montaży pomp ciepła. W branży stawia na nowoczesne technologie i stały rozwój.

Nowa marka w branży PV

Nowa marka w branży PV Nowa marka w branży PV

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Wyposażenie wnętrz i fotowoltaika – na ten mariaż zdecydowała się firma RUCKZUCK, która stworzyła markę AS ENERGY i ambitnie wkracza w branżę PV. O szczegółach mówi Prezes Zarządu Anna Górecka.

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę? Motopompy – jaki sprzęt warto wybrać i na co zwrócić uwagę?

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne....

Motopompy to urządzenia stanowiące zespół silnika spalinowego z pompą do przepompowywania, pompowania lub wypompowywania różnego rodzaju cieczy – od wody czystej, przez brudną, szlam, aż po środki chemiczne. Sprawdź, jak prawidłowo wybrać motopompę.

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp Wybieramy najlepsze oczyszczacze powietrza Sharp

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika...

Ilość oczyszczaczy powietrza na rynku stale rośnie, a wraz z nią pojawiają się nowi producenci oraz wymyślne funkcjonalności. Obecnie możemy kupić oczyszczacz odpowiednio dostosowany do potrzeb użytkownika np. zmagającego się z alergią na pyłki, kurz czy borykającego się ze skutkami ubocznymi suchego powietrza. Często zapominamy jednak, że najważniejszym elementem oczyszczaczy jest to, aby oczyszczać – nie tylko z alergenów, ale przede wszystkim zanieczyszczeń powietrza (PM2.5 i PM10). Renomą cieszą...

Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Dom bliźniak, czy warto zainwestować? Dom bliźniak, czy warto zainwestować?

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które...

Własny domek wybudowany według konkretnego projektu, który przypadł nam do gustu, to niewątpliwie powód do radości i często zrealizowanie życiowych planów. Dlatego warto przemyśleć wszystkie decyzje, które wiążą się z budową domu. Często dobrym rozwiązaniem okazuje się zabudowa bliźniacza i kupno projektu domu bliźniaczego.

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET HOCHIKI i NSC nowe systemy detekcji pożaru w ofercie MIWI URMET

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych...

Firma MIWI URMET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemów sygnalizacji pożarowej firm Hochiki oraz NSC. Hochiki Corporation to firma założona w 1918r. w Japonii. Jest jednym ze światowych liderów w produkcji systemów sygnalizacji pożaru i oświetlenia awaryjnego. Podczas ponad 100 lat działalności firma wprowadziła na światowy rynek szereg innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii, dzięki czemu produkty Hochiki stały się wyznacznikiem wysokiej funkcjonalności oraz najwyższej...

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania MeternetPRO – system zdalnego odczytu, rejestracji danych oraz sterowania i powiadamiania

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa...

Wiele ostatnio mówi się o poprawie efektywności energetycznej oraz energii odnawialnej w kontekście redukcji gazów cieplarnianych i rosnących kosztów energii. W silnie konkurencyjnym otoczeniu przedsiębiorstwa wykazują dużą determinację do zmian prowadzących do optymalizacji kosztów, co zapewnić ma im zachowanie przewagi konkurencyjnej, wynikającej np. z przyjętej strategii przewagi kosztowej.

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie Nowe rozdzielnice Practibox S - wysoka jakość i nagrodzony design w przystępnej cenie

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego),...

W portfolio produktowym firmy Legrand pojawiła się nowa gama rozdzielnic izolacyjnych o nazwie Practibox S. Oferta dedykowana jest przede wszystkim dla budownictwa mieszkaniowego (prywatnego jak i deweloperskiego), hoteli i obiektów biurowych. Rozdzielnice otrzymały prestiżową nagrodę IF DESIGN AWARD 2019 w kategorii produkt, za elegancki i lekki wygląd oraz dbałość o środowisko naturalne podczas procesu produkcji.

Taśmy TZe synonimem trwałości

Taśmy TZe synonimem trwałości Taśmy TZe synonimem trwałości

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania,...

Mimo warstwowej budowy są niezwykle cienkie. Grubość 160 mikrometrów nie przeszkadza im jednak w osiągnięciu zaskakująco dobrych parametrów wytrzymałościowych. Taśmy TZe są odporne na ścieranie, zarysowania, promieniowania UV i ekstremalne temperatury.

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother Drukarki etykiet dla elektryków i elektroinstalatorów Brother

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch...

Najnowsze przemysłowe drukarki etykiet stworzone zostały z myślą o profesjonalistach, dla których ważna jest jakość, niezawodność oraz trwałość tworzonych oznaczeń. P‑touch E100VP, P-touch E300VP i P-touch E550WVP to przenośne i szybkie urządzenia, które oferują specjalne funkcje do druku najpopularniejszych typów etykiet. Urządzenia pozwalają na szybkie i bezproblemowe drukowanie oznaczeń kabli, przewodów, gniazdek elektrycznych, przełączników oraz paneli krosowniczych.

Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Produkcja energii ze słońca - jak to działa? Produkcja energii ze słońca - jak to działa?

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej?...

Prawdopodobnie już nie raz miałeś okazję dostrzec panele fotowoltaiczne umieszczone na dachach gospodarstw domowych. Czy zastanawiałeś się, jak faktycznie działają w celu generowania energii elektrycznej? Produkcja energii ze słońca to proces złożony, do którego zrozumienia niezbędna jest znajomość zasad fizyki. Dzisiaj postaramy się w prosty sposób wytłumaczyć, jak właściwie działa instalacja fotowoltaiczna, a także odpowiedzieć na pytanie, czy warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę.

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych Yesly - komfort sterowania w obiektach budowlanych

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących...

W obecnych czasach od automatyki budynkowej nie da się uciec. Chcąc nie chcąc znajdzie się ona w naszych domach. Finder, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ludzi budujących nowe domy czy też modernizujących stare prezentuje system Yesly, czyli niewidzialne elementy wykonawcze, które zapewnią automatyzację pewnych urządzeń w naszych domach.

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom Pomiar napięcia w sieciach dystrybucyjnych. Poprawa funkcjonalności w węzłach rozdzielczych dzięki inteligentnym adapterom

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz...

Sieci elektroenergetyczne stają się coraz bardziej złożone i skomplikowane ze względu na rosnącą w bardzo szybkim tempie liczbę przyłączeń zdecentralizowanych systemów produkcji energii elektrycznej. Coraz bardziej wyraziste cele w zakresie ochrony środowiska i prowadzą do dodatkowych i zmiennych obciążeń w nowoczesnych sieciach dystrybucyjnych.

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego Jak projektować schematy elektryczne i jakiego używać oprogramowania wspomagającego

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Niniejszy artykuł zawiera informacje o projektowaniu schematów elektrycznych i używaniu oprogramowania wspomagającego projektowanie w branży elektrycznej i automatyce.

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600 Nowość NIVELCO: przetwornik różnicy ciśnień NIPRESS DD-600

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje...

Rodzina przetworników różnicy ciśnień NIVELCO została wzbogacona o nową wersję – NIPRESS DD-600. Przetwornik dostępny jest od niedawna i zastępuje dotychczasowy model DD-100. Zawiera udoskonalone funkcje i cechy, przy czym konstrukcja zewnętrzna pozostaje niezmieniona.

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej Szynoprzewód IMPACT2 – lider w klasie odporności ogniowej

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli...

Nowoczesne obiekty wymagają sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do dystrybucji energii elektrycznej. Rozwiązania te muszą spełniać międzynarodowe normy i posiadać odpowiednie certyfikaty. Dobrze, jeśli umożliwiają rozbudowę systemu, bo koszty inwestycji to nie tylko koszt zakupu, ale również późniejsze wieloletnie koszty eksploatacji.

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów Ochrona przeciwporażeniowa stacji ładowania pojazdów

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu,...

Jak powszechnie wiadomo, ze względów bezpieczeństwa, każda instalacja elektryczna, z której korzystamy, powinna być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy. Dzięki wykrywaniu minimalnych prądów upływu, powstałych na przykład wskutek drobnych uszkodzeń izolacji, urządzenie to odłącza niebezpieczne napięcie chroniąc użytkownika przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, a nawet śmiercią.

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać? Oświetlenie do mieszkania - jakie wybrać?

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny...

Oświetlenie mieszkania to bardzo ważna kwestia. Lampy zastępują bowiem światło dzienne i pozwalają na normalne funkcjonowanie w godzinach wieczornych oraz po zmroku. Lampy stanowią nie tylko praktyczny element w domu czy mieszkaniu, ale również estetyczny. Jak zatem dobrać lampy do pomieszczenia?

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych Wentylator dachowy Vero-150, cicha praca okapów kuchennych

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych...

Kuchnia to miejsce szczególne – to serce każdego domu. Wracając zmęczony zgiełkiem dnia codziennego pragniesz ciszy. Teraz już możesz przygotować posiłki, ugotować obiad bez zbędnego hałasu i przykrych zapachów wynikających ze źle pracującej wentylacji. Mamy rozwiązanie Twoich problemów, podaruj sobie i swoim bliskim ciszę. Wentylator dachowy Vero-150 to komfort, na który zasługujesz. Nasi projektanci stworzyli go dla Ciebie! Jesteśmy tam gdzie inspiracja.

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych...

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby akumulatorów, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana...

Pozorna jakość akumulatorów

Pozorna jakość akumulatorów Pozorna jakość akumulatorów

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii...

Obecnym trendem w stosowanych zabezpieczeniach ochrony przeciwpożarowej realizujących spełnienie wymaganych celów ustawowych jest wykorzystanie zabezpieczeń czynnej ochrony przeciwpożarowej. Choć w teorii środki czynnego przeciwdziałania skutkom pożarów są dość skutecznym rozwiązaniem, to w praktyce może już nie być tak optymistycznie. Wynika to często z tego, że większość z nich to systemy tworzące funkcjonalną całość, w których skład wchodzi wiele urządzeń dostarczanych przez różnych dostawców...

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.Info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.