elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Międzynarodowa Konferencja Oddziału SITP Katowice „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”

ww | 2019-04-30
Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski przemawia w trakcie otwarcia konferencji
Fot. ww

W dniach 29–31 marca 2019 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa wspólnie z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach zorganizowali kolejną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa. Zakopane Wiosna 2019”. Konferencja, w której wzięło udział 270 osób, odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, w Hotelu „MERCURE KASPROWY” w Zakopanem. W ramach dwudniowych obrad wygłoszonych zostało szesnaście referatów poświęconych ochronie przeciwpożarowej, pozostawiając trzeci dzień na dyskusje oraz wymianę doświadczeń.

Zobacz także

news Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo: studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVIII edycja

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od kilku lat organizowane...

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów Podyplomowych Projektowania Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Wspomagane Komputerowo”, które od kilku lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji studiów tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście.

news Branżowe nowości i wiedza na wyciągnięcie ręki

Branżowe nowości i wiedza na wyciągnięcie ręki

Poszukujący nie tylko informacji o elektroenergetycznych nowościach, ale również wiedzy na temat ich zastosowania, m.in. w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sieci komputerowych czy...

Poszukujący nie tylko informacji o elektroenergetycznych nowościach, ale również wiedzy na temat ich zastosowania, m.in. w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sieci komputerowych czy oświetlenia, będą mieli okazję do zdobycia nowych kwalifikacji i to już wkrótce, bo na przełomie stycznia i lutego br. To wtedy odbędą się szkolenia branżowe realizowane w ramach targów ELEKTROTECHNIKA, TELETECHNIKA i ŚWIATŁO 2018.

news XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

XX Jubileuszowe Sympozjum Oddziału Poznańskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 22-23 listopada 2017 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum...

W dniach 22-23 listopada 2017 roku Oddział Poznański SEP zorganizował XX Jubileuszowe Sympozjum z cyklu „Współczesne urządzenia oraz usługi elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i informatyczne”. Sympozjum zostało zorganizowane przy ścisłej współpracy Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nazwą „SIECI I INSTALACJE 2017” i tradycyjnie odbywało się w siedzibie Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu. Patronat medialny nad sympozjum...

Obrady konferencji zostały podzielone na pięć sesji plenarnych, gdzie w przerwach obrad można było zwiedzać wystawę przygotowaną przez producentów sprzętu oraz urządzeń przeciwpożarowych. Część merytoryczną konferencji poprzedziło wystąpienie Pprezesa Katowickiego Oddziału SITP Mariusza Karolczyka, który przywitał gości zagranicznych, prelegentów krajowych i uczestników, przybliżył rys historyczny konferencji oraz zaprezentował plan trzydniowego spotkania. Następnie głos zabrał Śląski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Jacek Kleszczewski, który przywitał wszystkich uczestników konferencji i podziękował firmom zajmującym się ochroną przeciwpożarową wspierającym konferencję oraz podkreślił pozytywny wpływ Zakopiańskiej Konferencji SITP na stan ochrony przeciwpożarowej.

Prezes Zarządu Głównego SITP Bronisław Skaźnik, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia Stowarzyszenia oraz podkreślił zasługi poprzednich edycji Zakopiańskich Konferencji Katowickiego Oddziału SITP oraz ich wpływu na stan bezpieczeństwa pożarowego w naszym kraju. Podczas tego wystąpienia zostały również podkreślone wytyczne SITP w zakresie projektowania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz wytyczne SITP dotyczące docieplania budynków. Prezes SITP podziękował również za dotychczasową pracę Komitetu Technicznego SITP ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych w Energetyce, którym kieruje Zdzisław Winnicki.

W 2019 roku SITP obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia, którego zwieńczeniem będzie podpisanie przez Zarząd Główny porozumienia o współpracy z Polską Izbą Architektów. W dotychczasowym dorobku SITP-u niewątpliwym osiągnięciem było przystąpienie w 2018 roku do Międzynarodowej Organizacji CFPA EUROPA oraz przekształcenie Ośrodka Usług Przeciwpożarowych w Ośrodek Certyfikacji SITP Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, którym kieruje Jerzy Bronowicz. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się pierwsza sesja plenarna, której przewodniczył Mariusz Karolczyk, w ramach której prof. Bart Merci z Uniwersytetu Gant w Belgii wygłosił referat wprowadzający poświęcony kształceniu nowych pokoleń inżynierów pożarowych. W ramach tego referatu uczestnicy konferencji zostali zapoznani z cyklem kształcenia na poziomie magisterskim realizowanym w ramach współpracy międzynarodowej uczelni brytyjskich, szwedzkich, szwajcarskich, belgijskich oraz USA o podobnym profilu. Referat zakończyła prezentacja przykładowej pracy magisterskiej poświęconej wentylacji garażu podziemnego.

Po tym referacie została ogłoszona przerwa, po zakończeniu której rozpoczęła się druga sesja plenarna pod przewodnictwem Janusza Siaty. Pierwszy referat w ramach tej sesji wygłosiła Armelle Muller, pracowniczka francuskiego CNPP, która omówiła problematykę inżynierii pożarowej Francji oraz zasady zastosowania w regułach prawnych metod projektowania w oparciu o cele funkcjonalne. Następnie Sergey Dorofeev z FM GLOBAL USA, omówił wymagania stawiane granicznemu stężeniu tlenu w systemach jego redukcji. Referat ten zakończył drugą sesję plenarną, po której została ogłoszona przerwa. Po krótkiej przerwie rozpoczęła się trzecia sesja plenarna pod przewodnictwem Krzysztofa Dąbrowskiego.

W ramach tej sesji zostały wygłoszone trzy referaty merytoryczne. Jako pierwszy został wygłoszony referat poświęcony modelowaniu probabilistycznemu na potrzeby szacowania ryzyka utraty nośności konstrukcji obiektu w czasie ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych. Został on przygotowany przez Andrzeja Krauze oraz Adama Krasuskiego, pracowników dydaktyczno-naukowych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej. Drugi referat poświęcony ratowaniu w świetle wymagań pożarowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 305/2011 z uwzględnieniem rozwiązań praktycznych wygłosił Bogdan Leszko, członek Stowarzyszenia Bellsonic.

W ramach tego referatu zostały przedstawione problemy ewakuacji z budynków wysokich i wysokościowych oraz centrów handlowych, gdzie dla poprawy bezpieczeństwa konieczne jest projektowanie obszarów schronienia lub platform ratunkowych, gdzie będzie można oczekiwać na przybycie ratowników. Dla osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się po schodach, komunikaty wygłaszane przez DSO mające na celu informowanie o kierowaniu się do klatek schodowych mogą być przyczyną unieruchomienia ich przy schodach stanowiących część drogi ewakuacyjnej. Ostatni referat w ramach tej sesji plenarnej wygłosił Wojciech Węgrzyński, pracownik Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Został on poświęcony ocenie odporności ogniowej i zawierał rys historyczny oceny ognioodporności oraz perspektywy jej rozwoju. W ramach tego referatu zostały omówione metody szacowania spodziewanej temperatury pożaru oraz spodziewanego jego przebiegu w czasie. Po zakończeniu sesji rozpoczęła się dyskusja stanowiąca podsumowanie obrad pierwszego dnia konferencji. W godzinach wieczornych organizatorzy przygotowali dla uczestników konferencji uroczystą kolację połączoną z występami kapeli góralskiej. Podczas kolacji można było dzielić się doświadczeniami i prowadzić dyskusję na temat szeroko pojętej ochrony przeciwpożarowej.

Następnego dnia obrady konferencji rozpoczęło wystąpienie Doroty Brzezińskiej, pracownika naukowego Wydziału Inżynierii Produkcji i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, które rozpoczęło pierwszą sesję plenarną pod kierownictwem Mariusza Sobeckiego. W ramach tego referatu, uczestnicy konferencji zostali zapoznani z problematyką bezpieczeństwa w garażach podziemnych w świetle rosnącej liczby samochodów na paliwa alternatywne. Podczas omawiania zagrożeń powstających w tego typu obiektach została również wskazana potrzeba stosowania skutecznej wentylacji sterowanej przez automatykę wykrawania stężeń wydzielanych splin oraz na wypadek rozszczelnienia instalacji LPG w garażowanych samochodach w celu uniemożliwienia przekraczania dopuszczalnego poziomu, a także neutralizacji zagrożeń wybuchowych. Drugi referat w ramach pierwszej sesji wygłosił Tom Gardner, który omówił wentylację tunelu pod Cieśniną Bosfor. Następnie Piotr Matuszewski z firmy ELA-COMPIL, omówił problematykę nowoczesnych zasad sterowania urządzeniami biorącymi udział w scenariuszu pożarowym.

Podczas wygłaszania tego referatu zostały wskazane problemy i zagrożenia występujące podczas realizacji projektu sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi. Kolejny referat wygłosił Grzegorz Kubicki, pracownik naukowy Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. W ramach tego referatu zostały zaprezentowane nowe wymagania CNBOP-PIB dotyczące odymiania klatek schodowych. Dopołudniową sesję zakończyło wystąpienie Mateusza Fliszkiewicza, pracownika naukowo-dydaktycznego SGSP, który omówił semantyczny interfejs graficzny dla FDS. Ostatnia sesja plenarna rozpoczęła się po krótkiej przerwie, Przewodniczył jej Ryszard Siata. W ramach tej sesji wygłoszonych zostało pięć referatów merytorycznych. Jako pierwszy referat wygłosił Paweł Walaszek, członek SITP O/Katowice, który omówił zagrożenia wynikające z organizacji dużych konferencji w obiektach tymczasowych. Referat został oparty na ocenie bezpieczeństwa niedawno zakończonego Szczytu Klimatycznego, który odbywał się w lutym br. w Katowicach.

Uczestnicy konferencji zostali zapoznani z zabudową dodatkową katowickiego Spodka, jaką stanowiły dwukondygnacyjne namioty wykonane na trudno zapalnych konstrukcjach. Szczególna uwaga została zwrócona na możliwość sprawnej ewakuacji 12 000 ludzi biorących udział w Szczycie Klimatycznym. W czasie wygłaszania referatu zostały przedstawione przykłady zagrożeń powstających podczas organizacji konferencji w obiektach tymczasowych z uwzględnieniem ograniczeń uniemożliwiających sprawną ewakuację. Rozwiniecie tej tematyki stanowił referat Macieja Skulicha, członka Katowickiego Oddziału SITP, który omówił zasady weryfikacji ewakuacji z tymczasowych obiektów konferencyjnych. Podczas wygłaszania referatu została zwrócona uwaga na warunki sprawnej ewakuacji oraz najczęściej powstające błędy w tym zakresie popełniane przez organizatorów.

Natomiast Piotr Turkowski, pracownik ITB Warszawa, omówił wymagania stawiane odporności ogniowej dużych obiektów tymczasowych, która znacząco wpływa na bezpieczeństwo uczestników imprez organizowanych w tego typu obiektach oraz na warunki bezpiecznej ewakuacji w czasie zagrożeń pożarowych. Julian Wiatr, redaktor naczelny „elektro.info”, wygłosił referat poświęcony wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień, stawianym kablom i przewodom elektrycznym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 nazywane Construction Products Regulation w skrócie CPR. Podczas wygłaszania referatu omówione zostały wymagania normy PN-EN 13501-6:2014 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 6. Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień kabli elektrycznych oraz normy PN-EN 50575-215-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne.

Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej, stanowiących podstawę badań prowadzonych przez producentów przed wprowadzeniem na rynek wyrobów budowlanych. Omówione zostały również wymagania określone w normie SEP-E 007:2017 Instalacje elektryczne i teletechniczne w budynkach. Dobór kabli i innych przewodów ze względu na ich reakcje na ogień, w tle wymagań wynikających z rozporządzenia CPR. W ramach tego referatu uczestnicy konferencji zostali zapoznani z działaniem temperatury pożaru na rezystancję przewodów zasilających urządzenia elektryczne funkcjonujące w czasie pożaru, której wzrost spowodowany jej dzianiem jest przyczyną niepoprawnej pracy oraz powoduje nieskuteczną ochronę przeciwporażeniową zasilanych urządzeń.

Tworząc zagrożenie porażenia prądem elektrycznym ratowników oraz osób ewakuowanych z płonącego budynku. Potwierdzeniem wymagań przedstawionych przez Juliana Wiatr było wystąpienie Tomasza Szewczyka z firmy TF Kable, który przedstawił wyniki badań kabli i przewodów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia CPR. Prowadzący zaprezentował metodykę badań i kwalifikacji przewodów i kabli do właściwej klasy reakcji na ogień na podstawie uzyskanych wyników oraz zasady ich oznaczania. Omówił również wymagania oceny zgodności kabli i przewodów określone w rozporządzeniu CPR oraz zawartość deklaracji stałości właściwości użytkowych. Pomiędzy sesjami plenarnymi można było zwiedzać wystawę towarzyszącą konferencji, na której prezentowały swoje wyroby czołowe firmy zajmujące się bierną ochroną przeciwpożarową.

Była to okazja do zaopatrzenia się katalogi wyrobów oraz wyjaśnienia wielu problemów, z jakimi można spotkać się w codziennej praktyce oraz bieżący numer „elektro.info”. Obrady merytoryczne konferencji zakończyło wystąpienie Prezesa Mariusza Karolczyka, który podziękował wykładowcom i organizatorom za doskonałe przygotowanie konferencji oraz uczestnikom za duże zainteresowanie jej tematyką. Jednocześnie zapowiedział, że kolejna konferencja z tego cyklu odbędzie się wiosną 2020 roku. Po zakończeniu drugiego dnia obrad konferencji została zorganizowana dyskusja stanowiąca podsumowanie dnia, a w godzinach wieczornych wszyscy uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w góralskim kuligu połączonym z tradycyjnym pieczeniem kiełbasy na ognisku. Trzeci dzień konferencji organizatorzy pozostawili dla wytrwałych i dociekliwych uczestników w celu prowadzenia dyskusji oraz wymiany doświadczeń.

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

news elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

Wiosenna edycja szkoleń prowadzonych przez naszą redakcję rozpoczęła się 28 lutego – tego dnia redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr wygłosił dla potrzeb Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich...

Wiosenna edycja szkoleń prowadzonych przez naszą redakcję rozpoczęła się 28 lutego – tego dnia redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr wygłosił dla potrzeb Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Energetyków czterogodzinny wykład poświęcony kompensacji mocy biernej.

news elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

Początek roku 2018 okazał się bardzo pracowity dla naszej redakcji. Uczestniczyliśmy w targach Elektrotechnika 2018 oraz prowadziliśmy liczne szkolenia dla potrzeb Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów...

Początek roku 2018 okazał się bardzo pracowity dla naszej redakcji. Uczestniczyliśmy w targach Elektrotechnika 2018 oraz prowadziliśmy liczne szkolenia dla potrzeb Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Stowarzyszenia Energetyka i Efektywność Energetyczna. Wszystkie szkolenia prowadził tradycyjnie redaktor naczelny „elektro.info” Julian Wiatr.

news „Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo” - Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVII edycja

„Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo” - Studia podyplomowe Politechniki Wrocławskiej – XVII edycja

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów podyplomowych „Projektowania Instalacji i urządzeń elektrycznych wspomaganych komputerowo”, które od kilku lat organizowane...

Tradycyjnie jako patron medialny braliśmy udział w zajęciach wyjazdowych „Studiów podyplomowych „Projektowania Instalacji i urządzeń elektrycznych wspomaganych komputerowo”, które od kilku lat organizowane są przez Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej. Podczas każdej edycji tradycyjnie dwa zjazdy organizowane są jako spotkania wyjazdowe, na których zajęcia prowadzą pracownicy uczelni oraz zaproszeni goście. Tym razem zajęcia wyjazdowe odbywały się w hotelu „Artus” w Karpaczu.

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Statystyki pożarów budynków, których przyczyną była niesprawna instalacja elektryczna lub przyłączone do niej urządzenia elektryczne

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów,...

Co roku w naszym kraju wybucha kilkaset tysięcy pożarów obiektów budowlanych, lasów, łąk, upraw rolnych oraz samochodów. Ich wielkość jest zróżnicowana i uzależniona od obciążenia ogniowego spalanych materiałów, występowania urządzeń przeciwpożarowych, czasu przybycia i sprawności działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Szybkość rozwoju pożaru i spodziewana moc pożaru

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju...

Parametrem pozwalającym opisać zagrożenie pożarowe jest szybkość rozprzestrzeniania się pożaru wyrażona przez szybkość wydzielania się ciepła i dymu w czasie. Dla pożarów rzeczywistych szybkość ich rozwoju może w istotny sposób odbiegać od warunków przyjmowanych za wzorcowe. Parametr szybkości rozwoju pożaru jest powszechnie stosowanym prawie we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych [16].

news XX Konferencja Okrągłego Stołu SEP

XX Konferencja Okrągłego Stołu SEP

Już 17 maja w auli im. Roberta Schumana UKSW w Warszawie odbędzie się jubileuszowa XX Konferencja Okrągłego Stołu organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Uniwersytet im. Kardynała Stefana...

Już 17 maja w auli im. Roberta Schumana UKSW w Warszawie odbędzie się jubileuszowa XX Konferencja Okrągłego Stołu organizowana przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Konferencja odbędzie się w światowym dniu Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego pod hasłem „Standaryzacja narzędziem budowy mostów wspomagających rozwój”.

news Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019”

Konferencja „Innowacyjne Rozwiązania dla Przemysłu Energy-Tech 2019”

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. wspólnie z firmą Simens Sp. z o.o., w dniach 10–12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Kocierz k. Andrychowa, zorganizowały konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w przemyśle...

Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o. wspólnie z firmą Simens Sp. z o.o., w dniach 10–12 kwietnia 2019 roku w Hotelu Kocierz k. Andrychowa, zorganizowały konferencję poświęconą innowacyjnym rozwiązaniom w przemyśle pn. „ENERGY-TECH 2019”. Spotkanie w Beskidach, w którym udział wzięło 150 osób, odbywało się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. Waldemara Rebizanta oraz patronatem medialnym „elektro.info”. Była to trzecia edycja konferencji z tego cyklu.

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

Uproszczony projekt zasilania budynku magazynu paliw w energię elektryczną

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na...

W budynku stacji został zainstalowany układ pomiarowy półpośredni obejmujący zużycie energii przez cały projektowany obiekt. Zespół prądotwórczy został przyłączony poza układem pomiarowym i pozostaje na majątku użytkownika. Do rozdzielnicy głównej niskiego napięcia przyłączona jest bateria kondensatorów przeznaczona do kompensacji mocy biernej. Bateria ta w przypadku podania napięcia z generatora zespołu prądotwórczego zostaje automatycznie odłączona.

YES! Gdańsk 2020

YES! Gdańsk 2020

W związku z chęcią stworzenia wyjątkowego wydarzenia, z dużym zapałem i zaangażowaniem zorganizowaliśmy YES! Gdańsk 2020.

W związku z chęcią stworzenia wyjątkowego wydarzenia, z dużym zapałem i zaangażowaniem zorganizowaliśmy YES! Gdańsk 2020.

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

Jubileuszowa XXV Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”

W dniach 18–20 maja w Rytrze po raz 25. spotkali się uczestnicy jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, orga­nizowanej przez Instytut Napędów...

W dniach 18–20 maja w Rytrze po raz 25. spotkali się uczestnicy jubileuszowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, orga­nizowanej przez Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z Katowic. Uczestnicy spotkania świętowali podwójny jubileusz: 25-lecia Konferencji Naukowo-Technicznej oraz 50-lecia czasopisma naukowego „Maszyny Elektryczne – Zeszyty Problemowe”.

Nowości produktowe w Schneider Electric

Nowości produktowe w Schneider Electric

Śniadanie prasowe firmy Schneider Electric, które odbyło się 11.12.2019 r., było okazją do przedstawienia trendów i wyzwań związanych z edge computing oraz prezentacji nowości produktowych: Galaxy VS,...

Śniadanie prasowe firmy Schneider Electric, które odbyło się 11.12.2019 r., było okazją do przedstawienia trendów i wyzwań związanych z edge computing oraz prezentacji nowości produktowych: Galaxy VS, oraz Micro DC 6U.

V Konwent SNB

V Konwent SNB

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB) w dniu 21 stycznia 2020 r. zorganizowało V Konwent – podobnie jak w latach ubiegłych – w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. W konwencie oprócz ekspertów SNB uczestniczyło...

Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki (SNB) w dniu 21 stycznia 2020 r. zorganizowało V Konwent – podobnie jak w latach ubiegłych – w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. W konwencie oprócz ekspertów SNB uczestniczyło ponad 200 osób, reprezentantów procesu inwestycyjnego tj. projektanci i wykonawcy, kierownicy budów, inwestorzy, w tym deweloperzy, zarządcy budynków, producenci wyrobów budowlanych, środowisko naukowo – badawcze i akademickie.

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP

Spotkanie świąteczno-noworoczne SEP

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które oficjalnie zakończyło Jubileusz 100-lecia powstania SEP, odbyło się 18.12.2019 r. w Warszawskim...

Uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia Elektryków Polskich, które oficjalnie zakończyło Jubileusz 100-lecia powstania SEP, odbyło się 18.12.2019 r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

news Zapraszamy na elektryczne szkolenia!

Zapraszamy na elektryczne szkolenia!

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych elektrycznych szkoleniach w Warszawie. Przygotowaliśmy 6 nowych tematów, które poruszają różne zagadnienia m.in. związane są: z bateriami akumulatorów i zasilaczami...

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych elektrycznych szkoleniach w Warszawie. Przygotowaliśmy 6 nowych tematów, które poruszają różne zagadnienia m.in. związane są: z bateriami akumulatorów i zasilaczami UPS, ewakuacją ludzi i oświetleniem budynków, ochroną odgromową i przepięciową, projektowaniem instalacji fotowoltaicznych, rozpoznawaniem zagrożeń wybuchowych i pożarowych oraz kompensacją mocy biernej.

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

XXVI Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG”

XXVI Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG”

Zapraszamy na XXVI Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG” 2020, które odbędzie się w dniach 27-29 maja 2020 r. pod hasłem „Aktualne problemy eksploatacyjne urządzeń i sieci elektroenergetycznych w przemyśle...

Zapraszamy na XXVI Sympozjum Naukowo-Techniczne „SEMAG” 2020, które odbędzie się w dniach 27-29 maja 2020 r. pod hasłem „Aktualne problemy eksploatacyjne urządzeń i sieci elektroenergetycznych w przemyśle wydobywczym” w Mysłakowicach k/J. Góry.

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego Grupa 1 – Elektroenergetyczna, Kategoria E i D

Zapraszamy na kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego Grupa 1 – Elektroenergetyczna, Kategoria E i D

W dniach 02 - 04 lipca 2018 roku odbędzie się kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego grupa 1 - elektroenergetyczna, kategoria E i D organizowany przez „elektro.info”. Szkolenie odbędzie się...

W dniach 02 - 04 lipca 2018 roku odbędzie się kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego grupa 1 - elektroenergetyczna, kategoria E i D organizowany przez „elektro.info”. Szkolenie odbędzie się w Warszawie, przy ulicy Chrościckiego 93/105 w Instytucie Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne oraz XI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej „ELSAF 2017”

XXI Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo Elektryczne oraz XI Szkoła Ochrony Przeciwporażeniowej „ELSAF 2017”

Tegoroczna konferencja „ELSAF” odbywała się w dniach 20–22 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „RADOŚĆ” Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie. Organizatorem 21. konferencji była Katedra...

Tegoroczna konferencja „ELSAF” odbywała się w dniach 20–22 września w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „RADOŚĆ” Politechniki Wrocławskiej w Szklarskiej Porębie. Organizatorem 21. konferencji była Katedra Energoelektryki Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej (do 2014 roku Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej). W tegorocznej edycji wzięły udział 92 osoby, wśród których znaleźli się pracownicy nauki, projektanci, wykonawcy oraz pracownicy spółek dystrybucyjnych.

Konferencja techniczna "Technika prac pod napięciem w przemyśle" podczas targów ENERGETAB 2017

Konferencja techniczna "Technika prac pod napięciem w przemyśle" podczas targów ENERGETAB 2017

Do jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 zostało już mniej niż miesiąc. Pamiętać należy, że wydarzenie ma nie tylko charakter targowy/handlowy, ale również...

Do jubileuszowej 30. edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2017 zostało już mniej niż miesiąc. Pamiętać należy, że wydarzenie ma nie tylko charakter targowy/handlowy, ale również w ogromnej mierze edukacyjny. Dlatego już teraz warto zaplanować uczestnictwo w konferencji technicznej "Technika prac pod napięciem w przemyśle" na którą zaprasza Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP, Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz ZIAD Bielsko-Biała...

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce - WISŁA 2016

Ochrona przeciwpożarowa w energetyce - WISŁA 2016

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa w Energetyce”. Była...

W dniach 14-15 kwietnia 2016 roku, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa zorganizował kolejną konferencję naukowo-techniczną pt. „Ochrona Przeciwpożarowa w Energetyce”. Była to już szósta konferencja z tego cyklu zorganizowana przez Oddział Katowicki SITP.

news SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

SPIN Extra 2020 już w marcu! Nowości w programie spotkania

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników...

W dniach 25-26 marca 2020 w Hotelu Marina koło Olsztyna, odbędzie się SPIN Extra 2020. Tradycyjnie podczas spotkania partnerzy zaprezentują swoje rozwiązania podczas prelekcji. Do dyspozycji uczestników będzie część ekspozycyjna, w ramach której prowadzone będą prezentacje sprzętu i indywidualne doradztwo. Nie zabraknie konsultacji z ekspertami oraz czasu na rozmowy kuluarowe i integrację.

Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych

Wybrane zagadanienia stacji elektroenergetycznych

W dniu 9 maja br, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 odbędzie się X konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. wybranych...

W dniu 9 maja br, podczas Międzynarodowych Targów Energetyki EXPOPOWER 2012 odbędzie się X konferencja naukowo-techniczna z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia” nt. wybranych zagadnień stacji elektroenergetycznych.

elektro.info szkoli elektryków

elektro.info szkoli elektryków

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę...

W październiku i listopadzie oprócz pracy redakcyjnej prowadziliśmy szkolenia dla elektryków. W dniu 17 października w Warszawie, w ramach Seminarium Mazowieckiego organizowanego od szeregu lat przez Gazetę Budowlaną Millenium z Wrocławia, redaktor Julian Wiatr wygłosił wykład poświęcony podstawom projektowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Po krótkim wprowadzeniu w tematykę niezawodności zasilania oraz jakości energii elektrycznej, zostały omówione wymagania prawne dotyczące instalowania,...

Stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce

Stulecie Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Wielkopolsce

Oddział Poznański SEP jest jednym z 50 oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, istniejącego od 1919 roku. W I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7–9 czerwca 1919 roku w Warszawie,...

Oddział Poznański SEP jest jednym z 50 oddziałów Stowarzyszenia Elektryków Polskich, istniejącego od 1919 roku. W I Zjeździe Elektrotechników Polskich, odbytym w dniach 7–9 czerwca 1919 roku w Warszawie, uczestniczyli przedstawiciele Kół Elektryków z Warszawy, Krakowa, Lwowa, Łodzi, Poznania i Sosnowca. Oddział Poznański SEP, należący zatem do założycieli Stowarzyszenia, zorganizował 18 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Poznańskiej uroczystość jubileuszową pod hasłem „100 lat...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.