elektro.info

Miedź, mądry wybór

Miedź, mądry wybór
Miedź, mądry wybór

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych, medycznych czy próżniowych, zastosowaniach kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Za pomocą krótkich prezentacji, filmów oraz wybranych podręczników i broszur, zainteresowany może znaleźć informacje, które podnoszą jego wiedzę i kwalifikacje.

Stworzyliście Państwo Akademię Miedzi – do kogo kierujecie prezentowane w niej treści?

– PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych, medycznych czy próżniowych, zastosowaniach kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Za pomocą krótkich prezentacji, filmów oraz wybranych podręczników i broszur, zainteresowany może znaleźć informacje, które podnoszą jego wiedzę i kwalifikacje. Platforma wykorzystywana jest przez uczniów, studentów, instalatorów oraz projektantów, ale także przez prywatnych inwestorów budujących własne domy lub remontujących stare budynki, lub mieszkania. Umożliwia zdobycie podstawowych informacji o instalacjach z miedzi i pozwala na dokonanie właściwego doboru tego materiału. Platforma poprzez link do Centrum Informacji o Instalacjach z Miedzi (www.CIIM.pl) pozwala na zadawanie pytań ekspertom, którzy pomagają w rozwiązaniu problemów technicznych w trakcie wykonywania prac projektowych i wykonawczych.

Czyli przede wszystkim poszerzacie Państwo wiedzę ludzi przez edukację...

– Wspieramy edukację, szkolnictwo oraz wprowadzamy obowiązujące w tych dziedzinach najnowocześniejsze standardy międzynarodowe. Organizujemy konferencje, seminaria oraz szkolenia, podnoszące kwalifikacje poszczególnych grup zawodowych. Współpracujemy ze stowarzyszeniami branżowymi, instytucjami badawczo-rozwojowymi, agendami rządowymi, w tym ministerstwami, centrami kształcenia itp. Organizujemy i nadzorujemy szereg kampanii promocyjnych, takich jak zastosowanie miedzi w budownictwie, architekturze czy energetyce. Miedź znajduje bowiem szereg zastosowań w budownictwie, medycynie, elektrotechnice, energetyce, przemyśle maszynowym i spożywczym, architekturze oraz sztuce. Działając w ramach Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Miedzi (International Copper Association), staramy się nieustannie poszerzać wiedzę społeczeństwa o wyjątkowych właściwościach tego metalu.

Dla kogo jest przeznaczona platforma www.Leonardo-ENERGY.org?

– Platforma Leonardo ENERGY jest jedynym w swoim rodzaju centrum informacyjno-edukacyjnym dostępnym on-line. Jest ona przeznaczona dla specjalistów zajmujących się problemami wytwarzania energii elektrycznej, zarządzania energią, jakością energii czy efektywnością energetyczną. W skład grupy odbiorców docelowych, do których kierowany jest serwis, wchodzą także menedżerowie i kierownicy firm, dyrektorzy finansowi, inżynierowie, elektrycy (zarówno projektanci, jak i wykonawcy), a także kierownicy produkcji, studenci na wydziałach inżynierskich uczelni technicznych oraz naukowcy i badacze. W ramach inicjatywy Leonardo realizowanych jest kilkadziesiąt kampanii promocyjnych, z których część posiada specjalnie dedykowaną stronę internetową.

Państwa działalność ma na celu upowszechnienie wiedzy i nowoczesnych rozwiązań. Jakie mają Państwo osiągnięcia w tym względzie?

– Upowszechniamy zastosowanie miedzi w architekturze, pokazując najlepsze projekty i realizacje, które można zobaczyć na stronie internetowej www.CopperConcept.org. Przeprowadziliśmy prekursorskie badania dotyczące awaryjności kabli energetycznych. Na koncie mamy również działania na rzecz podniesienia jakości sanitarnych instalacji miedzianych, które przekładają się na życie codzienne obywateli. Miedziane rury i łączniki są przyjazne dla zdrowia człowieka, gdyż zapobiegają rozwijaniu się patogenów chorobotwórczych oraz nie sprzyjają migracji do wody substancji szkodliwych dla zdrowia. Na tempo, w jakim miedź dokonuje antybakteryjnej inaktywacji, wpływa temperatura, stężenie miedzi oraz rodzaj mikroorganizmu, z którym ma kontakt. Obecne badania wykazują skuteczność miedzi i jej stopów jako higienicznych przeciwdrobnoustrojowych materiałów oddziałujących na patogeniczne mikroby w różnych środowiskach. PCPM odpowiada m.in. za wprowadzenie miedzi przeciwdrobnoustrojowej do powszechnego stosowania na naszym rynku.

Do wyrobu przewodów elektrycznych stosuje się miedź. Nasuwa się więc pytanie – jak miedź wpływa na energooszczędność?

– Niezaprzeczalnym faktem jest, że poza grupą metali szlachetnych (srebro), miedź jest najlepszym przewodnikiem ciepła i elektryczności. Nic więc dziwnego, że ponad 65% całkowitego zużycia miedzi pochłaniają zastosowania wykorzystujące cenne właściwości tego metalu. Miedź stosowana jest w sieciach wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia, a jej przewodność uważana jest za standard, względem którego ocenia się inne materiały przewodzące. Miedź nierafinowana zawiera od 96 do 99% tego pierwiastka. Jeszcze bardziej oczyszczoną formę miedzi można uzyskać stosując proces elektrolizy. Wyjątkowe połączenie wytrzymałości, plastyczności oraz odporności na odkształcanie się i korozję powoduje, iż ten metal nieżelazny jest preferowanym oraz najbezpieczniejszym przewodnikiem do zastosowań w instalacjach elektrycznych w budownictwie. Jako podstawowy komponent wysoko energooszczędnych układów napędowych i transformatorów ma również szereg zastosowań w przemyśle przetwórczym, różnych formach transportu oraz gospodarstwie domowym.

Czym wyróżniają się druty i przewody miedziane?

– Przewody aluminiowe są zastępowane miedzianymi, ponieważ przewodność miedzi dwukrotnie przewyższa przewodność aluminium, dzięki czemu przewody miedziane przyczyniają się do obniżenia zużycia energii na skalę światową. Drut miedziany od dawna był preferowanym materiałem przewodzącym stosowanym do wyrobu różnego rodzaju przewodów elektrycznych oraz telekomunikacyjnych. Posiada wysoką przewodność w połączeniu z ciągliwością, która pozwala na osiągnięcie średnicy przewodu bliskiej parametrom granicznym. Drut miedziany można z łatwością lutować lub zgrzewać, tworząc ekonomiczne i trwałe połączenia. Jest on ponadto kompatybilny ze wszystkimi nowoczesnymi materiałami izolacyjnymi, choć jego dobra odporność na utlenianie pozwala na użycie go bez żadnego zabezpieczenia powierzchni zewnętrznej lub zewnętrznych osłon. Wystarczającą izolację może stanowić lakier lub emalia, które są wykorzystywane w przypadku uzwojeń, bądź powłoka polimerowa stosowana w przypadku przewodów energetycznych. Powłoki lakierowane pozwalają na uzyskanie dużego upakowania uzwojeń silników elektrycznych i transformatorów.

Szczególnym rozwiązaniem są przewody szynowe, które umożliwiają przesył dużych mocy w zakładach przemysłowych, warsztatach, budynkach wysokościowych, obiektach handlowych i biurach. Zastosowanie przewodów szynowych w instalacji nn o dużym obciążeniu prądowym wymaga mniej przestrzeni w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnej wiązki przewodów. Ze względu na dobrą przewodność, wytrzymałość mechaniczną oraz odporność na utlenianie, miedź jest najczęściej wybieranym materiałem przez producentów przewodów szynowych. Sztabki miedzi o wysokiej przewodności są na gorąco wyciskane jako płaskowniki o regularnym przekroju, a następnie dalej obrabiane, aż do uzyskania wymaganych rozmiarów końcowych.

Dlaczego miedź jest stosowana jako materiał uzwojeń transformatorów i silników?

– Miedź stosowana na uzwojenie transformatora ma postać drutu miedzianego bądź taśmy miedzianej w zależności od mocy znamionowej transformatora. W przypadku wyrobów o niewielkich rozmiarach, takich jak drut nawojowy, musi on być wystarczająco odporny na pęknięcia podczas nawijania, a przy tym dość giętki, by umożliwić ciasne ułożenie zwojów. Taśmy miedziane muszą odznaczać się wysoką jakością powierzchni tak, aby izolacyjna warstwa emalii nie popękała pod wpływem płynącego prądu powodującego wzrost temperatury. Dobra ciągliwość jest niezbędna podczas formowania i nawijania taśm, a odpowiednia wytrzymałość jest wymagana ze względu na wysokie naprężenia elektromechaniczne powstające podczas zwarć. Właściwości, które powinien posiadać materiał do wyrobu uzwojeń silników, są podobne do tych, o których była mowa w przypadku transformatorów. Taśmy i druty stosowane do uzwojenia transformatorów lub silników muszą również posiadać odpowiednią odporność na wibracje towarzyszące pracy tych urządzeń.

Z uwagi, na jakie właściwości miedzi stosuje się ją na wymienniki ciepła?

– Posiadając dobrą przewodność cieplną w połączeniu z wysoką przewodnością elektryczną, miedź jest optymalnym materiałem dla producentów wszelkiego rodzaju wymienników ciepła. Jest łatwa w obróbce, jej łączenie nie stwarza żadnych trudności, a ponadto posiada doskonałe własności antykorozyjne. Do typowych zastosowań miedzi należy zaliczyć: chłodnice silników, chłodnice powietrza, jednostki klimatyzacyjne w przemyśle transportowym, radiatory do urządzeń elektrycznych, wymienniki ciepła do wody użytkowej stosowane w gospodarstwach domowych i przemyśle oraz jednostki chłodzące.

Mówiąc o energooszczędności nie można zapomnieć o zastosowaniach miedzi w systemach solarnych oraz z pompami ciepła...

– Systemy solarne i pompy ciepła to źródła energii odnawialnych, które w ostatnich latach dynamicznie rozwijają się w Polsce. Miedź z uwagi na doskonałe przewodnictwo cieplne oraz odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę powszechnie używana jest w systemach solarnych i pompach ciepła. Jest ona stosowana w produkcji kolektorów słonecznych oraz instalacji, przez które przepływa gorące medium (temperatura około 180°C) od kolektora do zbiornika, gdzie ciepła woda gromadzona jest do czasu określenia jej przeznaczenia – ciepła woda użytkowa, ogrzewanie. Poza tym materiał ten powszechnie stosowany jest do niskotemperaturowego ogrzewania powierzchniowego (najczęściej ogrzewanie podłogowe), który jest najbardziej wydajny we współpracy z systemami solarnymi i pompami ciepła.

Jakie inne zastosowania w zakresie inżynierii elektrycznej oraz sprzętu elektronicznego ma miedź?

– Miedź jest stosowana do wyrobu komutatorów, elektrod spawalniczych, styków, sprężyn stykowych, wysokiej próżni i innych urządzeń elektronicznych. Elementy elektroniczne mają stosunkowo małą masę, natomiast miedź odgrywa w nich istotną rolę, jako że jest stosowana w szeregu urządzeń typu high-tech o niewielkich rozmiarach. Miedź i jej stopy wykorzystuje się do wyrobu płytek obwodów drukowanych, złączek i styków. Ponadto, materiał ten jest od dłuższego czasu stosowany w przemyśle telekomunikacyjnym, w technologiach IT oraz do wyrobu mikroprocesorów i półprzewodników. Dodatkowo miedziane radiatory umożliwiają rozproszenie ciepła wytwarzanego przez mikroprocesory o wysokiej częstotliwości oraz inne urządzenia elektroniczne.

Produkty z miedzi tworzy się nie tylko z rudy, ale również z produktów podlegających recyklingowi. Jak wygląda obecnie rynek recyklingu?– Według raportu opublikowanego w maju 2010 r. przez Międzynarodową Grupę Studiów ds. Miedzi (ICSG), Europa jest jedynym regionem na świecie, w którym w 2008 r. zwiększyło się zużycie miedzi pochodzącej z recyklingu, podczas gdy produkcja półproduktów obniżyła się, a rynki surowców zanotowały spadki w okresie globalnej recesji. Klimat ekonomiczny roku 2008 nie był zachęcający dla recyklingu w większości głównych regionów zużycia miedzi.

Obecnie, gdy w 2010 r. większość regionów wykazuje wzrost, utrzymuje się wysokie zapotrzebowanie na miedź, a recykling w dalszym ciągu odgrywa kluczową rolę w jego zaspokojeniu. Miedź może być odzyskiwana z dwóch źródeł: produktów po zakończeniu okresu eksploatacji (np. armatura i inne elementy instalacyjne, urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt komputerowy i urządzenia elektroniczne) oraz z bezpośredniego przetapiania ścinków i odpadów z produkcji fabrycznej. Zużycie miedzi pochodzącej z recyklingu wzrosło w skali światowej o 20% w ciągu ostatnich pięciu lat, ale w 2008 r. uległo niewielkiemu spadkowi, o 2,6% w stosunku do 2007 r. Obecny niewielki spadek o 5,2% wynika ze zmniejszenia się udziału przetapiania „nowego złomu”, czyli odpadów z obróbki skrawaniem, które są bezpośrednio zawracane do cyklu produkcyjnego. Kraje rozwinięte zostały dotknięte globalną recesją, a spadek cen miedzi rafinowanej ograniczył potrzebę jej przetapiania na miejscu. W roku 2008 ten rodzaj recyklingu ucierpiał z powodu spadku produkcji półwyrobów w większości wytwarzających krajów, np. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Niemczech, Włoszech, na Tajwanie i we Francji. Z drugiej strony, produkcja miedzi wtórnej, czyli miedzi pochodzącej z recyklingu produktów po zakończeniu okresu eksploatacji, wzrosła o 3% w porównaniu z rokiem 2007, a o 49% od roku 2002.

Proszę opowiedzieć o prowadzonych przez PCPM kampaniach społecznych i uczestnictwie w międzynarodowych przedsięwzięciach...

– Zainicjowany przez PCPM program rewitalizacji substancji mieszkaniowych o charakterze krajowym zapoczątkował działania systemowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji elektrycznych w budownictwie mieszkaniowym. Programowi noszącemu nazwę „Bezpieczny dom – Bezpieczna instalacja” przyświecała szczytna idea poprawienia jakości użytkowania budynków mieszkalnych poprzez poprawę bezpieczeństwa i funkcjonalności instalacji elektrycznych w mieszkaniach. Ponadto PCPM uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach międzynarodowych, tj. PEMP, FEEDS, Home of the Future, LPQI, Leonardo ENERGY, Motor Challenge (4EM-MCP), Copper Concept, współfinansowanych między innymi z funduszy Unii Europejskiej czy też z UNDP/GEF (Program Promocji Energooszczędnych Silników Elektrycznych).

Walczymy też z nieuczciwą konkurencją (także zagraniczną) na rynku rur miedzianych. Prowadzimy działania na rzecz nowelizacji krajowych przepisów wykonawczych tak, aby odpowiadały standardom Unii Europejskiej. Opracowujemy wytyczne projektowania i stosowania miedzi w instalacjach. Wydaliśmy normy i komentarze do norm. We współpracy z najlepszymi ekspertami na rynku podpowiadamy najlepsze dostępne rozwiązania.

Rozmawiał Karol Kuczyński, fot. arch.

Powiązane

Rozłączniki i bezpieczniki nn – zagadnienia wybrane

Rozłączniki i bezpieczniki nn – zagadnienia wybrane Rozłączniki i bezpieczniki nn – zagadnienia wybrane

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku łączników niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi [1]. Dodatkowo służą...

Rozdzielnice niskonapięciowe są elementami złożonymi z jednego lub kilku łączników niskiego napięcia, które współpracują z urządzeniami sterowniczymi, sygnalizacyjnymi oraz pomiarowymi [1]. Dodatkowo służą one do łączenia oraz zabezpieczania linii lub obwodów elektrycznych.

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów Jakość energii elektrycznej – wybrane zagadnienia identyfikacji parametrów

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt,...

Jakość energii elektrycznej ma wiele różnych znaczeń, zależnych między innymi od tego, kto podejmuje próbę jej zdefiniowania: dostawca energii, jej odbiorca czy też producent sprzętu. Uwzględniając fakt, że klient (odbiorca finalny) odczuwa głównie skutki złej jakości energii, jego rozumienie tego pojęcia oddaje następująca definicja: „jakość energii wyraża się przez fluktuacje napięcia lub prądu albo odchylenie częstotliwości od jej wartości znamionowej, które powodują w rezultacie uszkodzenie lub...

Nadmiarowość i niezawodność w układach zasilania gwarantowanego

Nadmiarowość i niezawodność w układach zasilania gwarantowanego Nadmiarowość i niezawodność w układach zasilania gwarantowanego

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują w sieciach elektroenergetycznych powodują w zakładach przemysłowych lub innych przedsiębiorstwach straty w wyniku zatrzymania linii produkcyjnych...

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują w sieciach elektroenergetycznych powodują w zakładach przemysłowych lub innych przedsiębiorstwach straty w wyniku zatrzymania linii produkcyjnych bądź zakłócenia w pracy układów elektronicznych. W przypadku częstego występowania trwających kilka–kilkadziesiąt sekund zakłóceń zasilania urządzenia o mocy rzędu kilkudziesięciu–kilkuset kVA wymagają zastosowania specjalizowanych układów zapewniających krótkotrwałe zasilanie odbiornikom, np....

Diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych Diagnostyka termowizyjna instalacji elektroenergetycznych przy zastosowaniu kamer termowizyjnych

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym...

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym sposobem wykrywania uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych jest wykonanie badań termowizyjnych, które stanowią około 70% wykonywanych pomiarów.

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane Pomiary jakości energii elektrycznej – zagadnienia wybrane

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej...

Jakość energii elektrycznej dostarczanej do urządzeń elektrycznych ma coraz większe znaczenie. Wynika to z zastosowania w przemyśle oraz urządzeniach codziennego użytku zaawansowanej elektroniki wrażliwej na zakłócenia zasilania. Efektem zaburzeń występujących w sieciach elektroenergetycznych są: migotanie światła i monitorów, utrata danych po zawieszeniu się systemu komputerowego, przegrzewanie się transformatorów i silników oraz częste zadziałania układów zabezpieczających. Nieprzewidziane i niezauważone...

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi...

Obserwując oświetlenie uliczne możemy spotkać się zarówno z rozwiązaniami technicznymi bardzo przestarzałymi, opartymi na wysokoprężnych lampach rtęciowych, jak i nowoczesnymi oprawami oświetleniowymi o wysokiej sprawności wyposażonymi w nowoczesne źródła światła. System konserwacji opraw oświetleniowych często jednak pozostawia wiele do życzenia.

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn Wymagania a rzeczywiste konfiguracje rozdzielnic nn

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę...

Rozdzielnice są częścią systemu elektroenergetycznego, którego zadaniem jest dostarczanie do odbiorników energii elektrycznej o parametrach zapewniających poprawną pracę tych odbiorników. Każdą rozdzielnicę można scharakteryzować za pomocą układu połączeń wewnętrznych oraz sposobu powiązania z systemem elektroenergetycznym [1].

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1) Kontrole i sprawdzenia okresowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych (część 1)

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw,...

Pomiary w okresie eksploatacji służą do oceny aktualnego stanu technicznego urządzeń i instalacji elektrycznych. Wyniki pomiarów są podstawą decyzji o dalszej eksploatacji lub dokonaniu stosownych napraw, lub wymiany. Zastosowanie najlepszych środków ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej nie jest wystarczające, jeżeli nie będą one działały prawidłowo. Okresowe pomiary mają za zadanie potwierdzić skuteczność działania zastosowanych środków ochrony oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkowania...

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe Transformatory rozdzielcze SN/nn i ich wyposażenie dodatkowe

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz...

Transformatory służą do przekazywania i dystrybucji energii elektrycznej z trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia na obszarach zurbanizowanych oraz do zasilania urządzeń przemysłowych.

UPS-y w zastosowaniach specjalnych

UPS-y w zastosowaniach specjalnych UPS-y w zastosowaniach specjalnych

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych, powodują zakłócenia w pracy czułych odbiorników, często prowadzą do zatrzymania linii produkcyjnych,...

Zaniki i zapady napięcia oraz inne zaburzenia, które występują coraz częściej w sieciach elektroenergetycznych, powodują zakłócenia w pracy czułych odbiorników, często prowadzą do zatrzymania linii produkcyjnych, powodując znaczne straty ekonomiczne.

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010 Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn (część 1) wymagania normy PN-EN 62271-202:2010

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie,...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze SN/nn zasilane są z sieci SN o napięciu znamionowym od 6 do 36 kV i najczęściej mają moc od 100 do 5000 kVA. W zależności od przeznaczenia rozróżnia się stacje miejskie, przemysłowe, wiejskie oraz specjalnego przeznaczenia. Ze względu na budowę stacje mogą być wnętrzowe lub napowietrzne [1]. Artykuł jest wstępem do serii artykułów dotyczących wymagań normalizacyjnych dotyczących stacji transformatorowych.

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje,...

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje, że klienci darzą nas zaufaniem, a nasza oferta spełnia ich wymagania. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim profesjonalnej polskiej kadrze, która jest doskonale przygotowana do obsługi klientów, dostosowując globalną ofertę Farnell do lokalnych potrzeb.

Hiszpański gracz na polskim rynku

Hiszpański gracz na polskim rynku Hiszpański gracz na polskim rynku

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma...

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma IMEFY powstała w 1973 roku w miejscowości Los Yebenes położonej niedaleko miasta Toledo. Pełna nazwa oznacza: Industrial Mecano Electicas Fontecha Yebenes. Firma ma charakter rodzinny, obecnie prowadzona jest przez czterech braci, a jej założycielem był senior rodu Luis Fontecha. Początek działalności...

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej...

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej produkty znaleźć można na całym świecie. Posiadamy siedem zakładów produkcyjnych (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii i Omanie). W Polsce funkcjonują 4 filie – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Koninie. Klientom oferujemy wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji. Czerpiąc...

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć Nowoczesne układy hybrydowych ograniczników przepięć

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego...

Ograniczniki przeciwprzepięciowe (SPD – Surge Protective Devices) są elementami biernymi, które stają się aktywne przy przepięciu powstającym podczas wyładowania atmosfercznego lub przepięcia łączeniowego w sieci zasilającej. Pojedynczy ogranicznik może jednak okazać się niewystarczający do skutecznego zabezpieczenia całej instalacji w obiekcie budowlanym, ponieważ ogranicza on częściowo przepływ prądu udarowego, który mimo zredukowanego napięcia może spowodować uszkodzenie urządzenia elektrycznego.

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia Budowa rozdzielnic SN – wybrane zagadnienia

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia...

W obecnie produkowanych konstrukcjach rozdzielnic uwagę zwracają rozwiązania zwiększające niezawodność użytkowania i bezpieczeństwo obsługi w przypadku powstania łuku wewnętrznego. W celu usprawnienia zabiegów konserwacyjnych pola są podzielone na oddzielne przedziały. Są one tak zaprojektowane, aby wytrzymywały nagłe przyrosty temperatury i ciśnienia, spowodowane ewentualnym wystąpieniem łuku wewnętrznego, dzięki zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń. Obecnie produkowane rozdzielnice mają mniejsze...

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 2.) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i znaki ewakuacyjne

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia...

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r., nr 85, poz. 553) wprowadziło szereg wymagań dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz znaków ewakuacyjnych.

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.) Nadmiarowość w systemach zasilania rezerwowego (część 1.)

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję...

Nadmiarowość, zwana również redundancją, polega na instalowaniu podzespołów nadmiarowych, aby w przypadku awarii jednego elementu układ dalej prawidłowo pracował. Rozróżnia się redundancję bierną i redundancję czynną.

Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego

Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego Agregaty prądotwórcze jako źródła zasilania rezerwowego

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe...

Większość odbiorników energii elektrycznej to urządzenia, które wymagają ciągłego zasilania energią elektryczną o określonych parametrach. Każdy, nawet najmniejszy zapad, zanik lub zakłócenie powstałe w sieci elektroenergetycznej może spowodować straty związane z przestojami urządzeń, ich wadliwą pracą lub uszkodzeniem.

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane Oświetlenie drogowe – zagadnienia wybrane

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi...

Bezpieczeństwo, szybkość i brak zakłóceń w ruchu drogowym w znacznym stopniu zależą od warunków postrzegania na drodze. Mają na to wpływ odpowiednie cechy oświetlenia drogowego. Są one związane z wyodrębnionymi czynnikami, takimi jak [1]: poziom i równomierność luminancji na nawierzchni, oświetlenie poboczy, ograniczenie olśnienia oraz prowadzenie wzrokowe. Ograniczenie olśnienia polega na zmniejszeniu odczucia dyskomfortu lub zdolności wykonywania pracy wzrokowej, w wyniku nadmiernego poziomu luminancji...

Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn

Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn Wyłączniki mocy jako zabezpieczenie obwodów nn

Wyłącznik mocy jest aparatem elektrycznym umożliwiającym dokonanie przerwy izolacyjnej w obwodzie elektrycznym lub przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Wyłącznik mocy jest aparatem elektrycznym umożliwiającym dokonanie przerwy izolacyjnej w obwodzie elektrycznym lub przerwanie obwodu w przypadku przeciążenia lub zwarcia.

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.) Wymagania normalizacyjne dla oświetlenia awaryjnego (część 1.)

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Oświetlenie ewakuacyjne należy do urządzeń przeciwpożarowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (DzU z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Efektywność przede wszystkim

Efektywność przede wszystkim Efektywność przede wszystkim

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych,...

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych, nowych obszarach, aby dzisiaj stać się globalnym ekspertem w zakresie zarządzania energią. W XIX wieku zaczynaliśmy w sektorze hutnictwa stali i żelaza oraz w przemyśle maszynowym i stoczniowym, w XX wieku rozpoczął się proces dywersyfikacji, wtedy skierowaliśmy nasze działania na rynek zarządzania...

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Kompensacja mocy biernej w sieciach nn Kompensacja mocy biernej w sieciach nn

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna...

Większość odbiorników energii elektrycznej pobiera z sieci elektroenergetycznej energię czynną i bierną. Energia czynna zamieniana jest na pracę użyteczną oraz najczęściej na straty cieplne. Energia bierna natomiast warunkuje działanie wielu odbiorników energii elektrycznej, choć nie wykonuje pracy [1].

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.