elektro.info

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania » Polskie rozwiązanie w technologii SiC - nowy napęd i system zasilania »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

Zobacz przegląd zasilaczy UPS » Zobacz przegląd zasilaczy UPS »

news Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info! Zapraszamy na bezpłatny webinar elektro.info!

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane...

Zapraszamy serdecznie na pierwszy, bezpłatny webinar organizowany przez „elektro.info”! Tematem webinaru będzie elektromobilność: „Czy w roku 2025 pojazdy z napędem elektrycznym będą masowo wykorzystywane w Polsce? Prognozy i ocena szans rozwoju elektromobilności”. Spotkanie poprowadzi dr hab. inż. Paweł Piotrowski, profesor Politechniki Warszawskiej.

Pierwsze podsumowanie pakietu klimatyczno-energetycznego

Redakcja | 2009-04-21
Pierwsze podsumowanie pakietu klimatyczno-energetycznego
Pierwsze podsumowanie pakietu klimatyczno-energetycznego

Słuchając pańskich wypowiedzi w czasie dyskusji ogólnospołecznych nad Pakietem Energetyczno-Klimatycznym pod koniec ubiegłego roku odniosłam wrażenie, że jest Pan jako ekolog zwolennikiem wprowadzenia Pakietu. Czy po grudniowych negocjacjach nadal jest Pan przekonany, że Polska podjęła słuszną decyzję, przyjmując unijne propozycje?

- Przede wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co ten Pakiet jest? W toku dyskusji i różnych sporów moim zdaniem zapomina się o istocie rzeczy. Z czwartego raportu Międzyrządowego Zespołu s. Zmian Klimatycznych, wynika, że człowiek jest w 90% odpowiedzialny za dziejące się zmiany klimatyczne. Jeżeli nie będziemy przeciwdziałać zmianom, w taki sposób, jak opisano to w raporcie, a najnowsze studia pokazują, że ich ocena jest łagodniejsza w stosunku do tego, co się dzieje, to wszyscy na świecie będziemy ponosić konsekwencje, czy chcemy, czy nie, czy będziemy za Pakietem, czy przeciwko Pakietowi. Dlatego Unia Europejska i Polska, ponieważ jesteśmy członkiem Unii, o czym niektórzy zdają się zapominać, podjęła określone działania. Unia chce być liderem, dlatego i my powinniśmy czuć się tym liderem. Zagrożenie w wyniku zmian klimatycznych jest dla nas znacznie mniejsze niż dla wielu krajów na świecie, zwłaszcza małych krajów wyspiarskich, ponieważ w ciągu tego stulecia ma się o ponad metr podnieść poziom wody. Dla takich krajów, jak Malediwy, to jest katastrofa. My też musimy czuć się za to odpowiedzialni. Polska jest krajem, który relatywnie emituje dość dużo, bo 10,5 tony gazów cieplarnianych na głowę na mieszkańca w skali roku, a do stabilizacji klimatu na kuli ziemskiej wartość ta powinna być 5 razy niższa. Jako kraj, który emituje co roku 400 mln ton, powinniśmy zawsze brać pod uwagę szerszy kontekst.

Czy w kontekście wzrostu cen energii, pogorszenia konkurencyjności nowych elektrowni, pogorszenia konkurencyjności polskich koncernów energetycznych na rynku EU w wyniku wprowadzenia systemu pełnego aukcjoningu w 2020 roku, uważa Pan, że ostateczna forma Pakietu nadal jest dla Polski szansą, czy może jednak ryzykiem?

- Wydawało mi się, a jest to stanowisko nie tylko Instytutu na rzecz Ekorozwoju, ale także Koalicji Klimatycznej, że, mimo iż wdrożenie Pakietu dla Polski jest trudne, jest to jednocześnie szansa postawienia twardych warunków, do których przez te cztery lata można było się dostosować, a co więcej jest to korzystny instrument do wywołania innowacyjnych zachowań w gospodarce, do promowania wreszcie tego, co wynika ze strategii lizbońskiej, czyli stworzenia gospodarki opartej o wiedzę, a nie o produkty materialne. Powstały studia, które pokazywały, że ten prognozowany wzrost cen energii nie będzie wcale tak znaczący. Niektórzy eksperci mówili przecież o wzroście rzędu 300%, mówili, że pół miliona będzie bezrobotnych i 150 tys. Polaków wyjedzie za granicę. Było to ewidentne straszenie, nieuczciwe przedstawianie sytuacji. Bardzo zdecydowanie przeciwstawialiśmy się temu, żeby rząd opierał się na studiach branżowych. Oczywiście stanowisko branży energetycznej powinno być brane pod uwagę, ale nie można opierać się tylko na zdaniu, jednej ze stron. Polska nie ma Centrum Studiów Strategicznych, które przygotowałoby raporty przystosowane do szerszego kontekstu. Nikt w Polsce na bieżąco takich studiów nie prowadzi. Tak naprawdę, to my nie wiemy, czy ten Pakiet by nam zaszkodził, czy nie. Moim zdaniem jest to lekcja, którą musimy odrobić, ale mam wrażenie, że jej nie odrobimy. Kiedyś istniało w Polsce takie Centrum Studiów Strategicznych. Wiele krajów ma takie instytucje wyposażone w modele równowagi gospodarczej, w których badane są na bieżąco różne opcje i scenariusze.

Ale czy rząd ma świadomość swoich błędów i wyciągnie konsekwencję z tego doświadczenia?

- Wiem tylko, że rząd pracuje nad strategią rozwoju kraju. Nastąpi aktualizacja przyjętej przez poprzedni rząd strategii rozwoju, ale plany doprowadzone są do 2015 roku, a my musimy mówić o strategii do roku 2050. To powinna być znacznie szersza wizja Polski. To nie może być wizja branży energetycznej, branży hutniczej, ani rolnictwa – to ma być wizja całości państwa. Tego moim zdaniem brakuje i dlatego właściwie nie bardzo wiemy, co jest dobre, a co jest złe w długofalowym rachunku.

Koalicja Klimatyczna nie mówiła, że trzeba przyjąć cały Pakiet. Natomiast mówiliśmy, że nie dostrzeżono pozytywnych elementów tego Pakietu. Na przykład alokacja środków (5 do 7 mld euro rocznie) daje szansę na stymulowanie tego, co wydaje nam się bardziej innowacyjne, na modernizację, na poprawę efektywności. Nadal zbyt mało wspieramy odnawialne źródła energii i moim zdaniem, nie przeprowadzono rzeczywistego bilansu strat i korzyści. Decyzja wprowadzenia Pakietu była decyzją polityczną, a nie gospodarczą czy merytoryczną. Była polityczna, podjęta pod presją sektora energetycznego. To samo zdarzyło się z KPRU1 i KPRU2, czyli z Krajowym Planem Rozdysponowania Uprawnie. Ewidentnie obydwa plany robione były pod energetykę. Efekt mamy teraz. Cena spada, a my nie możemy handlować, bo rząd postanowił skarżyć Komisję Europejską. Dziś widać, że wszystkim wystarczy tych uprawnień i można byłoby coś sprzedać.

Czyli nie wiadomo jeszcze, co się tak naprawdę będzie działo z Pakietem?

Teraz musimy zostawić za sobą dyskusje i spory nad słusznością tego Pakietu. Rząd jest odpowiedzialny. Ponosi odpowiedzialność polityczną. Ceny energii rosną już teraz mimo Pakietu. Energetyka jest monopolistą na rynku. Powstały cztery molochy i te cztery molochy rządzą w sektorze energetycznym. One mają silny układ polityczny, bo są spółkami skarbu państwa. Sytuację mamy taką, że pełni sukcesu politycznego, moim zdaniem, zasypiamy gruszki w popiele. Brak jest teraz decyzji, które by pozwoliły na rozpoczęcie przyzwoitych prac nad tym, żeby Pakiet wdrożyć w takiej formie, w jakiej jest a jest trudny i złożony. Ciągle będą toczyć się negocjacje, co do szczegółowych rozwiązań.

My nie tylko musimy być obecni, jeździć i bywać Brukseli, ale musimy być przygotowani i wiedzieć, czego my naprawdę chcemy, jaki jest nasz interes. Tu nie widzę żadnych działań. Rząd, zamiast zająć się Pakietem Klimatyczno-Energetycznym, powołać pełnomocnika rządu i przygotować program wdrożeniowy, zafundował sobie pełnomocnika do spraw energetyki jądrowej i program energetyki jądrowej, który nie ma nic wspólnego z wdrażaniem Pakietu do 2020 roku, bo żadna elektrownia atomowa do tego czasu nie powstanie. Niezbędne jest teraz powołanie takiego pełnomocnika, stworzenie programu wdrożeniowego, przygotowanie się do szczegółowych negocjacji, które teraz będą toczyć się w Unii. Potrzebny jest nie tylko program rządowy, ale także program narodowy – wspieranie efektywności energetycznej. Należałoby jak najszerzej zaangażować społeczeństwo, samorządy.

Zamiast budować nowe elektrownie, możemy zaoszczędzić tę energię, a zaoszczędzoną energię przekazać na rozwój gospodarki. Przynajmniej 30-40% energii elektrycznej dzisiaj można zaoszczędzić. Nie oznacza to, że nie należy prowadzić restytucji moc. Ona jest konieczna, bo mamy dużo przestrzałach i nieefektywnych elektrowni. Już nie mówię o cieple, które też jest marnotrawione w dużym stopniu.

Przykładem bezmyślnego wprowadzania rozwiązań unijnych, są paszporty energetyczne, które wprowadzono od 1 stycznia, ale nie ma elementu wymuszania. Wyrobienie certyfikatu pozostało dobrowolne. Kto chce, to poda tę informację. Rada notariuszy powiedziała, że nie będzie wymagać świadectw energetycznych przy sprzedaży mieszkań, czy domów. Powinien być wymóg, zgodnie z którym każdy musi przeprowadzić audyt i pokazać nowemu nabywcy, nowemu użytkownikowi, ile będzie płacił za energię, żeby mógł podjął decyzję, w oparciu o tę informację. Źle rozwiązana jest także strona informacyjna. Informacje są tak skomplikowane, że obywatel nie jest w stanie się zorientować. To nie jest tak, jak przy kupnie lodówki, pralki, czy zmywarki, gdzie jest jasne, że A, czy A+ to jest super, a G to jest do kitu. Człowiek ma prostą informację, nie musi się na tym znać. Ludzie powinni móc sobie skalkulować, czy chcą mniej zapłacić za mieszkanie, a potem więcej za energię, czy więcej za mieszkanie, ale oszczędzić na eksploatacji.

Koalicja Klimatyczna obawia się, iż zachłyśnięcie się sukcesem, doprowadzi do tego, że obudzimy się za rok, dwa i będzie za późno. Teraz jest czas na zmiany i na intensywne działania wdrożeniowe.

Rozmowa z Andrzejem Kassenbergiem współzałożycielem i Prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Dr. Andrzej Kassenberg jest z wykształcenia geografem i planistą przestrzenny, specjalizuje się w zagadnieniach polityki ekorozwoju, czyli działań integrujących w sposób równoprawny aspekty gospodarcze, społeczne i ekologiczne. Zaangażowany jest w ruch ekologiczny w Polsce od 1980 roku, przez 10 lat był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Klubu Ekologicznego. Współpracuje z placówkami zarówno naukowymi z Polski i zagranicy, jak i międzynarodowymi organizacjami ekologicznymi. Pan Kassenberg jest współzałożycielem Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii, członkiem Rady ds. Środowiska w Europejskim Banku ds. Odbudowy i Rozwoju, założycielem Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko przy resorcie ochrony środowiska oraz Generalnym Projektantem Strategii ekorozwoju dla obszaru „Zielonych Płuc Polski”. Jest również moderatorem Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego.

Powiązane

ei 3/2013 w formacie pdf

ei 3/2013 w formacie pdf ei 3/2013 w formacie pdf

Marcowe wydanie miesięcznika elektro.info w formacie PDF. Do pobrania.

Marcowe wydanie miesięcznika elektro.info w formacie PDF. Do pobrania.

Michał Doliwo-Dobrowolski

Michał Doliwo-Dobrowolski Michał Doliwo-Dobrowolski

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem...

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem dla sierot.

Nie boimy się specjalizowanych rozwiązań

Nie boimy się specjalizowanych rozwiązań Nie boimy się specjalizowanych rozwiązań

Jak przedstawiliby Panowie kolejne etapy rozwoju firmy? Marek Bigaj: – Gdy zaczynaliśmy działalność gospodarczą pod koniec lat 80., naszą bazą był serwis RTV prowadzony przez mojego brata w garażu rodzinnego...

Jak przedstawiliby Panowie kolejne etapy rozwoju firmy? Marek Bigaj: – Gdy zaczynaliśmy działalność gospodarczą pod koniec lat 80., naszą bazą był serwis RTV prowadzony przez mojego brata w garażu rodzinnego domu. Na przełomie 1989 i 1990 roku mieliśmy już sieć serwisową i wtedy nasza działalność zaczęła się rozwijać. Zajmowaliśmy się importem sprzętu elektronicznego firmy Goldstar (dzisiejsze LG). W 1991 roku wspólnie z bratem założyliśmy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która stanowiła...

Robimy tylko dobre UPS-y

Robimy tylko dobre UPS-y Robimy tylko dobre UPS-y

American Power Conversion została założona w 1981 roku i początkowo działalność jej koncentrowała się na wytwarzaniu elektryczności z energii słonecznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku APC przeniosła...

American Power Conversion została założona w 1981 roku i początkowo działalność jej koncentrowała się na wytwarzaniu elektryczności z energii słonecznej. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku APC przeniosła swoje zainteresowania na kwestie zasilania gwarantowanego, wprowadzając w 1984 roku pierwszy zasilacz UPS. Z czasem marka APC stała się synonimem wysokiej klasy rozwiązań zasilania gwarantowanego i zarządzania zasilaniem. W 2007 roku APC połączyła się z MGE i weszła w skład konsorcjum Schneider...

Zrób to sam: Sieci IT

Zrób to sam: Sieci IT Zrób to sam: Sieci IT

Przez ostanie lata wzrost ilości zastosowań i znaczenia rozwiązań IT doprowadził do sytuacji, w której sieci komputerowe stały się prawdziwym systemem nerwowym. Porównanie to jest bardzo trafne nie tylko...

Przez ostanie lata wzrost ilości zastosowań i znaczenia rozwiązań IT doprowadził do sytuacji, w której sieci komputerowe stały się prawdziwym systemem nerwowym. Porównanie to jest bardzo trafne nie tylko ze względu na rolę jaką spełniają sieci, ale również ze względu na jej wrażliwość. Ich znaczenie jest oczywiste, jeśli chodzi o zastosowania korporacyjne i firmowe natomiast coraz częściej dotyczy to też naszych mieszkań czy domów.

Inteligentny dom - zrób go sam

Inteligentny dom - zrób go sam Inteligentny dom - zrób go sam

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Gdy już staniemy się właścicielami naszego wymarzonego dachu na głową możemy zacząć myśleć o jego udoskonalaniu. Pomysłem na ulepszenia może być wprowadzenie automatyki.

Inteligentne urządzenia domowe

Inteligentne urządzenia domowe Inteligentne urządzenia domowe

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane...

Powszechne zastosowanie układów mikroprocesorowych w sprzęcie domowym codziennego użytku stało się faktem. Urządzenia AGD, dzięki wyposażeniu ich w coraz większą liczbę czujników i coraz bardziej wyrafinowane oprogramowanie, wykonują coraz więcej coraz bardziej skomplikowanych funkcji. Co jest też bardzo istotne, w wielu przypadkach ich obsługa - pomimo zwiększonej funkcjonalności - jest prostsza, bo ustawienia szczegółowych parametrów pozostawiamy procesorom.

Dom bez kabli?

Dom bez kabli? Dom bez kabli?

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda...

Podczas budowy mieszkania czy domu, dochodzimy do etapu montażu instalacji elektrycznej. Ściany pomieszczeń zaczyna pokrywać sieć kabli elektrycznych. Za chwilę podłączane będą czujniki alarmowe i gniazda sieci komputerowej, kładzione będą przewody telefoniczne, instalacji antenowej i wysokiej jakości przewody kina domowego. Szybko okazuje się, że pod tynkiem niedużego domu mamy ok. 6 km kabli i przewodów. Jeśli zamarzy nam się dom inteligentny z całą masą czujników i detektorów będziemy zmuszeni...

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych Zastosowanie termowizji w diagnostyce urządzeń elektrycznych

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym...

Pomiary termowizyjne znajdują zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których na podstawie wartości oraz rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu można oceniać jego stan techniczny. Najpopularniejszym sposobem wykrywania uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych jest wykorzystanie badań termowizyjnych, które stanowią ok. 70% wykonywanych pomiarów.

Efektywność przede wszystkim

Efektywność przede wszystkim Efektywność przede wszystkim

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych,...

Firma istnieje już prawie 175 lat i ma bogate doświadczenia nie tylko w branży elektrycznej… – Firma Schneider Electric powstała w 1836 roku i na przestrzeni lat rozwijała swoją działalność na kolejnych, nowych obszarach, aby dzisiaj stać się globalnym ekspertem w zakresie zarządzania energią. W XIX wieku zaczynaliśmy w sektorze hutnictwa stali i żelaza oraz w przemyśle maszynowym i stoczniowym, w XX wieku rozpoczął się proces dywersyfikacji, wtedy skierowaliśmy nasze działania na rynek zarządzania...

„Łączymy z pasją”

„Łączymy z pasją” „Łączymy z pasją”

Szanowny Panie Dyrektorze – co zdecydowało o sukcesie w ponad 20-letnim istnieniu firmy? Gdyby nie problemy z zakupem kabli domofonowych, jakie miał w latach 90. pan Jerzy Bitner, dzisiaj zapewne nie...

Szanowny Panie Dyrektorze – co zdecydowało o sukcesie w ponad 20-letnim istnieniu firmy? Gdyby nie problemy z zakupem kabli domofonowych, jakie miał w latach 90. pan Jerzy Bitner, dzisiaj zapewne nie byłoby Zakładów Kablowych BITNER. To właśnie braki rynkowe w zakresie wspomnianych przewodów skłoniły Pana Jerzego do rozpoczęcia własnej produkcji nieskomplikowanych kabli domofonowych. W styczniu 1996 roku zarejestrował on działalność gospodarczą pod nazwą Zakłady Kablowe Bitner Celina Bitner.

RP-Technik – nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce

RP-Technik – nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce RP-Technik – nowy wymiar oświetlenia awaryjnego w Polsce

Szanowny Panie Dyrektorze, jakby Pan w kilku słowach opisał RP-Technik Polska? RP-Technik Polska to przede wszystkim świadoma organizacja, w 100% przemyślana, silnie zorientowana na wyznaczony cel, z dobrą...

Szanowny Panie Dyrektorze, jakby Pan w kilku słowach opisał RP-Technik Polska? RP-Technik Polska to przede wszystkim świadoma organizacja, w 100% przemyślana, silnie zorientowana na wyznaczony cel, z dobrą strategią, doskonałym zarządzaniem i jeszcze lepszą realizacją. To podmiot, który w głównej mierze oparty jest na kapitale ludzkim, który stanowią profesjonaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w sektorze oświetlenia awaryjnego. Tu nie ma miejsca na przypadek (uśmiech).

Jak wrzesień, to tylko w Bielsku-Białej

Jak wrzesień, to tylko w Bielsku-Białej Jak wrzesień, to tylko w Bielsku-Białej

Kiedy oddajemy ten numer do druku, do kolejnej XXXII edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB zostało kilka dni. O to, co warto obejrzeć w tym roku na terenach targowych pod Szyndzielnią,...

Kiedy oddajemy ten numer do druku, do kolejnej XXXII edycji Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB zostało kilka dni. O to, co warto obejrzeć w tym roku na terenach targowych pod Szyndzielnią, zapytaliśmy dyrektora ds. ­targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała – Andrzeja Kubowicza.

Nowy sternik, kurs jak zawsze dobrze obrany

Nowy sternik, kurs jak zawsze dobrze obrany Nowy sternik, kurs jak zawsze dobrze obrany

Rozmowa z Andrzejem Kubowiczem – dyrektorem ds. targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, organizatora Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB.

Rozmowa z Andrzejem Kubowiczem – dyrektorem ds. targów i szkoleń ZIAD Bielsko-Biała, organizatora Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB.

Strategia sukcesu firmy Elektrometral Energetyka SA

Strategia sukcesu firmy Elektrometral Energetyka SA Strategia sukcesu firmy Elektrometral Energetyka SA

Rozmowa z Mariuszem Maślanym – prezesem zarządu Elektrometal Energetyka SA

Rozmowa z Mariuszem Maślanym – prezesem zarządu Elektrometal Energetyka SA

Polski rynek ma duże wymagania

Polski rynek ma duże wymagania Polski rynek ma duże wymagania

Rozmowa z Radosławem Matiakowskim, dyrektorem zarządzającym JM Tronik, i Piotrem Matiakowskim, dyrektorem ekonomiczno-personalnym JM Tronik

Rozmowa z Radosławem Matiakowskim, dyrektorem zarządzającym JM Tronik, i Piotrem Matiakowskim, dyrektorem ekonomiczno-personalnym JM Tronik

Wspólnie mamy szansę

Wspólnie mamy szansę Wspólnie mamy szansę

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako...

Polska Izba Inżynierów Budownictwa jest samorządem grupującym tytułowych inżynierów i techników w organizacji, która uzyskała prawo do decydowania o uznawaniu kwalifikacji zawodowych swoich członków, jako uprawniających do samodzielnego podejmowania zadań w budownictwie. Członkowie należą do 16 wojewódzkich izb okręgowych. Mazowiecka jest największa z nich; aktualnie zrzesza ok. 17 tys. czynnych inżynierów i techników (20 tys. w bazie adresowej).

Wynalazki trzeba komercjalizować

Wynalazki trzeba komercjalizować Wynalazki trzeba komercjalizować

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny...

Korzenie Instytutu Tele- i Radiotechnicznego sięgają 1929 roku, kiedy to został powołany Instytut Radiotechniczny, którego zadaniem było prowadzenie prac w zakresie radioelektroniki. Instytut Radiotechniczny w kwietniu 1934 roku połączono z Laboratorium Teletechnicznym Ministerstwa Poczt i Telegrafów, tworząc Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, który dostał lokalizację w budynkach Państwowej Wytwórni Łączności (Wytwórnię przeniesiono w inne miejsce) przy ulicy Ratuszowej 11 w Warszawie.

JM-TRONIK – dynamizm i 30-letnie doświadczenie

JM-TRONIK – dynamizm i 30-letnie doświadczenie JM-TRONIK – dynamizm i 30-letnie doświadczenie

W 2011 roku mieliśmy szereg imprez związanych z jubileuszem 30-lecia. Było wiele okazji do refleksji nad historią naszej Spółki, otrzymywaliśmy gratulacje i podziękowania. Dla nas była to szczególna dawka...

W 2011 roku mieliśmy szereg imprez związanych z jubileuszem 30-lecia. Było wiele okazji do refleksji nad historią naszej Spółki, otrzymywaliśmy gratulacje i podziękowania. Dla nas była to szczególna dawka pozytywnej energii i zachęta do dalszej wytężonej pracy.

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej Farnell partnerem na rynku energii odnawialnej

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje,...

Firma Farnell na polskim rynku operuje bezpośrednio od 4 lat. W ciągu tego okresu sprzedaż w Polsce rosła i rośnie nadal, w najszybszym tempie spośród innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, co pokazuje, że klienci darzą nas zaufaniem, a nasza oferta spełnia ich wymagania. Nasz sukces zawdzięczamy przede wszystkim profesjonalnej polskiej kadrze, która jest doskonale przygotowana do obsługi klientów, dostosowując globalną ofertę Farnell do lokalnych potrzeb.

Miedź, mądry wybór

Miedź, mądry wybór Miedź, mądry wybór

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych,...

PCPM stworzyło platformę edukacyjną mającą na celu szerzenie wiedzy o zastosowaniu miedzi w wielu dziedzinach życia, tj. instalacjach stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w dystrybucji gazów technicznych, medycznych czy próżniowych, zastosowaniach kolektorów słonecznych czy pomp ciepła. Za pomocą krótkich prezentacji, filmów oraz wybranych podręczników i broszur, zainteresowany może znaleźć informacje, które podnoszą jego wiedzę i kwalifikacje.

Hiszpański gracz na polskim rynku

Hiszpański gracz na polskim rynku Hiszpański gracz na polskim rynku

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma...

Firma IMEFY jest na hiszpańskim rynku już od lat, od początku główną dziedziną jej działalności są transformatory. W tej chwili jest tam jednym z liderów w tej produkcji, jakie są jej tradycje? – Firma IMEFY powstała w 1973 roku w miejscowości Los Yebenes położonej niedaleko miasta Toledo. Pełna nazwa oznacza: Industrial Mecano Electicas Fontecha Yebenes. Firma ma charakter rodzinny, obecnie prowadzona jest przez czterech braci, a jej założycielem był senior rodu Luis Fontecha. Początek działalności...

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość Czerpiąc z przeszłości, patrzymy w przyszłość

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej...

Europoles istnieje już 130 lat... – Tak, to prawda. Początki firmy sięgają 1881 roku. Na polskim rynku jesteśmy obecni od 1996 roku. Europoles ma 18 oddziałów w Europie i na Bliskim Wschodzie, zaś jej produkty znaleźć można na całym świecie. Posiadamy siedem zakładów produkcyjnych (w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Francji, Szwajcarii i Omanie). W Polsce funkcjonują 4 filie – w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Koninie. Klientom oferujemy wiedzę i doświadczenie oparte na wieloletniej tradycji. Czerpiąc...

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.