elektro.info

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Jak chronić się przed przepięciami w instalacjach?

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

Miedź przejmuje kontrolę nad samochodami elektrycznymi »

news Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Konferencja „Zasilanie budynków oraz samochodów elektrycznych w energię elektryczną”

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach...

Zapraszamy Państwa na kolejną konferencję techniczno-szkoleniową organizowaną przez redakcję „elektro.info”, która została poświęcona dwóm problemom: zasilaniu budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych i w czasie pożaru oraz ładowaniu samochodów elektrycznych. Konferencja odbędzie się 1 kwietnia (to nie prima aprilis!) w Warszawie, Centrum Konferencyjne WEST GATE, Al. Jerozolimskie 92.

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Jeden z najczęściej stosowanych w przemyśle sterowników – Simatic S7-300 firmy Siemens

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Zobacz także

Zestawienie sterowników PLC

Zestawienie sterowników PLC

Przedstawiamy zestawienie sterowników PLC firm ASTOR, Eaton Electric, Elmark Automatyka, INVENTIA, Multiprojekt, Phoenix Contact, SABUR, TELMATIK.

Przedstawiamy zestawienie sterowników PLC firm ASTOR, Eaton Electric, Elmark Automatyka, INVENTIA, Multiprojekt, Phoenix Contact, SABUR, TELMATIK.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Obecnie sterowniki programowalne tworzą dużą i różnorodną grupę produktów – od modeli najprostszych, tzw. przekaźników programowalnych, poprzez kompaktowe, modułowe lub rozproszone „obiektowe” wersje sterowników aż do skomplikowanych urządzeń o możliwościach zbliżonych do komputerów przemysłowych. Nowsze sterowniki nie są już określane skrótem PLC, w nazwach stosuje się raczej dane dotyczące rodzaju wykonania (np. sterownik kompaktowy).

Poprzednikami sterowników programowalnych były układy sterowania tworzone przez łączenie różnych modułów. Moduły takie zawierały różne elementy: styczniki, przekaźniki, człony czasowe i inne specjalne, i były łączone ze sobą przewodami, odpowiednio do wymaganego algorytmu pracy. Rolę programu spełniało okablowanie. Całość była instalowana w szafach sterowniczych. Obecnie moduły logiczne są zintegrowane w sterowniku, a algorytm sterowania realizowany jest przez wbudowany w nim mikroprocesor na podstawie programu wpisanego do pamięci sterownika. Podstawową zaletą takiego rozwiązania jest jego uniwersalność dotycząca zastosowań i łatwość programowania. Przy zmianach algorytmu sterowania lub rozbudowie instalacji automatyki nie zmienia się okablowania i nie buduje nowych modułów, tylko wprowadza zmiany w programie sterownika.

Różnorodność rozwiązań i zastosowań

Sterowniki programowalne są od dawna najczęściej stosowanymi w automatyce urządzeniami. Wykorzystuje się je w liniach produkcyjnych do sterowania zarówno maszynami do produkcji wielkoseryjnej, jak i specjalizowanymi maszynami, np. do pakowania. Stosuje się je także w tzw. ciągłych procesach produkcyjnych, np. w przemyśle spożywczym i chemicznym oraz w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. W ostatnich latach sterowniki znalazły wiele zastosowań w układach automatyzacji, tzw. inteligentnych budynków.

Obecnie kilkudziesięciu producentów na terenie Europy oferuje całe serie sterowników różniących się między sobą zestawem modułów specjalnych o różnych funkcjach, mocą obliczeniową, liczbą wejść i wyjść, szybkością i oczywiście ceną. Są to najczęściej sterowniki o budowie modułowej i zmiennej konfiguracji, a ponadto wyposażone w interfejsy komunikacyjne. Dzięki temu w większych systemach automatyki komunikacja pomiędzy komputerową stacją operatorską a sterownikami i urządzeniami obiektowymi odbywa się za pośrednictwem komputerowych sieci przemysłowych, takich jak Profibus, Interbus lub CAN.

Nowoczesne sterowniki zapewniają dużą elastyczność i swobodę przy tworzeniu struktur regulacyjnych w układach automatyki. Oprogramowanie firmowe zawiera moduły programowe umożliwiające tworzenie projektu i programu sterowania dla dowolnego obiektu. Umożliwia też ono opracowywanie potrzebnych algorytmów pracy sterownika, wstępne testowanie programu i poprawianie go, a następnie wysyłanie programu do sterownika. Ułatwiają to specjalne przenośne interfejsy użytkownika, tzw. HMI z ekranem i klawiaturą. Sterowniki znajdują obecnie zastosowanie zarówno w tanich i prostych układach automatyzacji, jak i w dużych instalacjach sterowania produkcją lub procesami.

W ostatnich latach producenci sterowników zaangażowali się w rozwój technologii umożliwiających zastosowanie ich w tanich układach automatyzacji. Sterowniki PLC stały się dzięki temu prostsze w obsłudze, tańsze i bardziej uniwersalne. Dla obiektów wymagających taniej automatyzacji proponuje się obecnie modułowe systemy złożone ze sterowników i regulatorów, które umożliwiają elastyczne tworzenie układów automatyki w umiarkowanej cenie. Natomiast w dużych nowych instalacjach nie spotyka się już systemów opartych na samych sterownikach PLC. W jednej instalacji współpracują ze sobą sterowniki programowalne, regulatory, systemy sieciowe, komputery, sterowniki automatyki typu PAC i systemy wizualizacji typu SCADA.

Bardzo często stosuje się decentralizację układów sterowania i umieszczenie ich w pobliżu urządzeń wykonawczych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przemysłowych sieci komunikacyjnych, rozproszonych baz danych i szybkich komputerów do przetwarzania danych. Rozwiązania o otwartej architekturze pozwalają na elastyczny dobór stosowanego sprzętu i rozbudowę systemu za pomocą modułów o różnych funkcjach. Czołowe firmy oferują obecnie rodziny sterowników o podobnej budowie mechanicznej, lecz o różnych możliwościach, które, w zależności od modelu i wybranej konfiguracji, mogą być przeznaczone albo do prostych układów automatyki, albo do automatyzacji dużych i złożonych instalacji przemysłowych.

Budowa i sposób działania

Podstawowym trybem pracy sterowników jest praca cykliczna w zamkniętej pętli programowej. Na początku każdego cyklu pętli program odczytuje stany wejść sterownika i zapisuje je w pamięci, tworząc tzw. obraz wejść procesu. Następnie sterownik wykonuje kolejno po sobie pojedyncze rozkazy programu w takiej kolejności, w jakiej są one zapisane w programie. Po wykonaniu wszystkich rozkazów i wyznaczeniu odpowiadającego im stanu wyjść, sterownik zapisuje do pamięci obraz wyjść procesu, a jego system operacyjny ustawia odpowiednie sygnały na wyjściach sterownika (połączonych z odpowiednimi elementami wykonawczymi w obiekcie). Tak więc wszystkie sygnały elektryczne odczytywane są przez układy  wejść sterownika, a program śledziich obraz i reaguje na nie zmianą stanów wyjść w zależności od algorytmu sterowania.

Sterowniki programowalne składają się z: jednostki centralnej (CPU), bloków wejść i wyjść cyfrowych, bloków wejść i wyjść analogowych, bloków komunikacyjnych i bloków specjalnych. Kolejne generacje sterowników charakteryzują się coraz mniejszymi wymiarami, większą liczbą tzw. punktów wejść i wyjść, większą pojemnością pamięci oraz większymi możliwościami komunikacyjnymi. Ważnym kierunkiem rozwoju jest też ułatwianie i zwiększanie możliwości programowania sterowników. Realizowane jest to przez tworzenie coraz doskonalszych funkcji sterujących i użytkowych, takich jak np. funkcja automatyzacji doboru parametrów regulacji. Producenci dbają o to, by nowe konstrukcje były kompatybilne ze starszymi elementami systemu. Dzięki temu nowy sterownik może wykonywać program napisany dla starszego modelu oraz sterować tymi samymi urządzeniami bez konieczności dokonywania adaptacji sprzętu i programu. Jest to cecha gwarantująca ciągłość realizowanej produkcji i dlatego uznawana za jedną z najważniejszych.

W nowych sterownikach wielu producentów stosuje się wbudowane interfejsy HMI. Takie połączenie powoduje, że urządzenie ma zwartą konstrukcję i jednocześnie duże możliwości użytkowe. W jednym module zawarty jest w pełni funkcjonalny sterownik przemysłowy zapewniający obok automatycznego sterowania możliwość ręcznego sterowania przez operatora i wizualizację procesu. Dobrze sprawdza się ono zarówno w układach sterowania maszyn produkcyjnych i technologicznych, jak i w małych instalacjach przemysłowych. Sterowniki coraz częściej współpracują z urządzeniami pracującymi w przemysłowej sieci komputerowej, umożliwiającymi wymianę danych między połączonymi sterownikami oraz tworzenie rozproszonych systemów sterowania bez centralnego komputera. Takie rozwiązania przyczyniają się do zmniejszenia długości okablowania i jednocześnie do zwiększenia niezawodności działania systemu. Zapewniają też tak zwaną skalowalność systemu, czyli możliwość rozbudowy lub zmniejszenia systemu zarówno w zakresie sprzętu, jak i programu sterowania.

Poza połączeniami kablowymi i światłowodowymi stosuje się coraz częściej bezprzewodową transmisję danych oraz systemy wykorzystujące systemy telefonii komórkowej GSM, które mogą powiadomić pracowników nadzoru o sytuacjach alarmowych zaistniałych w oddalonych instalacjach. Współczesne sterowniki oferują też znacznie bogatsze niż dawniej funkcje użytkowe. Oprogramowanie interfejsu użytkownika umożliwia intuicyjne wybieranie funkcji. Komunikacja z Internetem pozwala na kontrolowanie pracy sterownika przez przeglądarkę internetową z dowolnego miejsca na świecie. Dodatkowe funkcje dają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania sterownika i jego diagnostyki. W firmach posiadających wdrożony system zarządzania jakością możliwa jest też integracja sterowników z systemem zarządzania firmą i automatyczne tworzenie raportów z pracy systemu produkcyjnego.

Wybór właściwego dla instalacji sterownika

Każda automatyzowana instalacja przemysłowa ma swoje specyficzne cechy, które decydują o tym, jakie sterowniki programowane należy w niej zastosować. Nieuwzględnienie ich, a zamiast tego wybranie systemu najtańszego, może w efekcie wydłużyć czas zwrotu inwestycji. Podstawowe parametry, które należy wyznaczyć, to liczba obsługiwanych sygnałów pomiarowych i urządzeń wykonawczych w poszczególnych miejscach zakładu przemysłowego, odległości między nimi i możliwości połączeń kablowych. Pozwoli to na ustalenie liczby urządzeń wejść/wyjść i liczby kanałów w każdym z nich oraz dobór systemu komunikacji przewodowej lub bezprzewodowej. Jednocześnie należy zdecydować, czy system będzie instalowany w szafach sterowniczych, czy będzie to system rozproszony z mniejszymi sterownikami instalowanymi przy wybranych maszynach lub „punktach produkcyjnych”. W wielu instalacjach może być korzystne jednoczesne stosowanie obydwu wersji.

Sterowniki o dużej mocy obliczeniowej i krótkich czasach odpowiedzi muszą być położone blisko krytycznych pod względem szybkości działania maszyn, aby długość kabli łączących nie wpływała na czas odpowiedzi systemu. Oddalone moduły wejść/wyjść mogą być instalowane w dużej odległości od centralnych jednostek sterowników, tam, gdzie czas przesyłania danych za pomocą systemu magistralnego może być dłuższy bez negatywnego wpływu na proces produkcyjny. Konfiguracja systemu musi także uwzględniać wymagania dotyczące procesora i pamięci. W małych systemach wystarczy jeden procesor, który będzie obsługiwał sterowanie i wszystkie wejścia/wyjścia. W większych systemach trzeba stosować dzielenie sterowania pomiędzy wiele procesorów. Należy wykonać szczegółową analizę potrzeb w zakresie wymaganych funkcji specjalizowanych, takich jak np. sterowanie silnikiem krokowym, oraz określić wymagania dla interfejsów komunikacyjnych dla sieci przemysłowych. Przy wyborze dostawcy i producenta należy brać pod uwagę koszty związane z wdrożeniem oraz koszty ewentualnego późniejszego rozwoju systemu sterowania, a także niezawodność sterowników określaną na ogół na podstawie doświadczeń ze sprzętem wybranego producenta.

Przykład wykonania sterownika programowalnego

Jednym ze stosowanych w przemyśle sterowników jest Simatic S7-300 firmy SIEMENS. Stanowi on uniwersalną platformę dla systemu automatyki. Umożliwia budowę zarówno scentralizowanych, jak i rozproszonych układów sterowania, na podstawie różnych magistral komunikacyjnych. Ma wbudowane interfejsy do magistral Profibus DP i Industrial Ethernet, pozwalające na łączenie wielu sterowników w jednolity i zintegrowany system sterowania produkcją.

Istnieje kilka modeli jednostek centralnych różniących się wydajnością i wielkością pamięci. Zapewniają one wykonywanie programu użytkownika, obsługę wejść i wyjść, komunikację w specjalizowanej magistrali sterowników MPI lub innej sieci za pośrednictwem modułu komunikacyjnego. Specjalizowane moduły CPU dodatkowo realizują określone funkcje technologiczne i posiadają wbudowane wejścia/wyjścia oraz procesory wyposażone w interfejsy komunikacyjne do sieci przemysłowych.

Każdy moduł procesora CPU posiada pamięć typu RAM do wpisania programu użytkownika i przechowywania danych. Do uruchomienia sterownika wymagana jest jeszcze pamięć ładująca, wkładana do sterownika w postaci karty typu MMC (ang. Micro Memory Card). Z niej ładowany jest program źródłowy aplikacji, nazwy symboliczne zmiennych i komentarze. Na karcie pamięci można również przechowywać cały projekt systemu automatyki, obejmujący kilka sterowników oraz panele operatorskie. W trakcie wykonywania programu jest możliwe zapisywanie i odczytywanie danych z tej karty. Na karcie można archiwizować zmienne, przechowywać receptury i obszerne bloki danych. Jednostki CPU wyposażone w kartę MMC nie potrzebują baterii do podtrzymania programu i danych. Przy zaistnieniu przerwy w zasilaniu dane chwilowe, takie jak znaczniki, timery, liczniki i bloki danych są automatycznie przenoszone do pamięci nieulotnej – MMC.

Zintegrowane z CPU interfejsy komunikacyjne MPI, Profibus DP lub swobodnie programowalny port PtP umożliwiają szybką i efektywną wymianę danych pomiędzy sterownikami a dołączonymi do niego urządzeniami zewnętrznymi. MPI jest uniwersalnym interfejsem komunikacyjnym do wymiany danych pomiędzy sterownikami a panelami operatorskimi HMI, komputerami PC i urządzeniami programującymi. Magistrala Profibus umożliwia budowanie w prosty sposób rozproszonych systemów sterowania na bazie S7-300 i dołączanie do CPU stacji wejść/wyjść typu ET200 oddalonych nawet o 1200 m. Konfiguracja i obsługa programowa rozproszonych modułów wejść/wyjść jest taka sama, jak modułów wejść/wyjść dołączonych bezpośrednio do CPU. Komunikacja Profibus DP pozwala również na wymianę danych z urządzeniami spoza rodziny produktów Simatic i z urządzeniami innych producentów. Niektóre jednostki centralne mają wbudowany dodatkowy, swobodnie programowalny interfejs PtP w standardzie RS-422/485. Umożliwia on komunikację z dowolnymi urządzeniami wyposażonymi w port szeregowy, np. czytnikami kodów paskowych i systemami ważącymi.

Platformy do programowania sterowników

Do programowania większości nowoczesnych sterowników stosowane są platformy programowe zgodne z wymaganiami normy EN 61131-3. Są to systemy, które umożliwiają programowanie sterowników w dowolnej znanej formie:

 • tekstowo,
 • listą instrukcji,
 • tekstem strukturalnym,
 • graficznie,
 • za pomocą programowych funkcji sekwencyjnych,
 • bloków funkcyjnych,
 • schematu drabinkowego lub
 • funkcji ciągłych.

Jedną z takich platform stanowi pakiet AL-PCS/WIN firmy MITSUBISHI ELECTRIC, stosowany do programowania przekaźników programowalnych z serii Alpha XL. To program działający w środowisku Windows na dołączonym do sterownika komputerze. Jest prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika większego doświadczenia w programowaniu sterowników. Pozwala na generowanie zaawansowanych programów, które mogą wykorzystywać do 200 bloków funkcyjnych, w tym 20 regulatorów PID w jednym programie. Do dyspozycji programisty są wszystkie bramki logiczne (and, or, not itd.), funkcje arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie) oraz różnego rodzaju generatory impulsów, przesunięcia, opóźnienia, timery, liczniki, a także kalendarz, który umożliwia załączanie i wyłączanie urządzeń w czasie rzeczywistym (po podaniu daty i godziny). Program zawiera wbudowane funkcje służące do tworzenia pełnej dokumentacji programu i posiada 4 podstawowe tryby pracy – programowanie, symulację, monitorowanie i wizualizację.

Programowanie

Na ekranie komputera widoczne są graficzne reprezentacje wejść (z lewej strony) i wyjść (z prawej strony) W środku ekranu przedstawione są graficznie – do wyboru przez programistę – różne bloki funkcyjne, stanowiące funkcję przejścia pomiędzy wejściem a wyjściem. Za pomocą myszki użytkownik może tworzyć graficzne połączenia pomiędzy wejściami, blokami funkcyjnymi i wyjściami w celu zdefiniowania logicznego obrazu programu. Kliknięcie myszką na wybrany blok funkcyjny powoduje wyświetlenie okienka edycji umożliwiającego wprowadzanie odpowiednich parametrów, np. czasu opóźnienia i ustawień wstępnych dla liczników.

Symulacja działania programu

Ten tryb pracy realizuje symulację działania napisanego programu bez podłączonego sterownika. Program informuje za pomocą graficznych symboli, które wejście lub wyjście jest aktywne w danym momencie, jaki jest aktualny stan timerów, liczników i wszystkich bloków użytych w programie. Zmianę stanu wejścia można wymusić klikając na nie myszką, a stan wyjść i bloków funkcyjnych jest przedstawiony w postaci graficznej za pomocą cyfr, aktywnych symboli i kolorów.

Monitorowanie w trakcie działania systemu automatyki

Tryb monitorowania realizuje komunikację komputera ze sterownikiem w czasie rzeczywistym i podgląd działania aplikacji na ekranie komputera PC. W tym trybie wyświetlany jest aktualny stan wejść i wyjść oraz bloków funkcyjnych podczas wykonywania programu przez sterownik.

Wizualizacja automatyzowanego procesu

Wizualizacja procesu jest przedstawiana w oddzielnym oknie, do którego można kopiować elementy graficzne (zdjęcia obiektu lub inne pliki graficzne) oraz programowe (wejścia, wyjścia, bloki funkcyjne). Można również wstawić blok wyświetlacza, który jest kopią panelu operatora ze sterownika. Okno wizualizacji może być także używane do wykonywania symulacji graficznej procesu i do monitoringu.

Przykład platformy programowej

Firma Rockwell opracowała platformę programową RSLogix 5000. Zawiera ona 2 edytory zgodne z normą IEC 61131-3: Sequential Function Chart (SFC) oraz Structured Text (ST). W skład platformy wchodzi także Ladder Diagram (język drabinkowy LD) i Function Block Diagram (język bloków funkcyjnych FBD). RSLogix 5000 jest to oprogramowanie narzędziowe dla rodziny sterowników Logix, w skład której wchodzą różnej wielkości PLC, programowe PLC oraz napędy AC. W związku ze wzrostem złożoności aplikacji w przemyśle zaistniała potrzeba wprowadzenia alternatywnych języków programowania, innych od tradycyjnej logiki drabinkowej (Ladder Logic). SFC (język sekwencji) jest graficznym językiem używanym w złożonych, wieloetapowych aplikacjach, graficznie przedstawia poszczególne sekwencje (etapy) w danym procesie. ST jest językiem programowania wysokiego poziomu opartym na edytorze tekstowym. Skonstruowany jest podobnie jak nowoczesne języki programowania (np. BASIC). Umożliwia pisanie wielu pętli operacji w powtarzalnych i zależnych od siebie procesach. Pisanie programu polega na tworzeniu kolejnych bloków programu, bloków funkcji i bloków danych oraz odpowiednie ich łączenie. W trakcie pracy procesor analizuje program linię po linii, wykonując poszczególne rozkazy. Gdy powróci do pierwszej linii programu, to znaczy, że zakończony został jeden cykl. Czas przetwarzania całej pętli nazywa się czasem cyklu i jest jednym z podstawowych parametrów przy projektowaniu systemu sterowania dla maszyn lub procesów produkcyjnych.

Przykład zastosowania sterowników w linii produkcyjnej

W uruchamianej w firmie WSN w Holandii nowej linii produkcyjnej wytwarzania metalowej taśmy z jednoczesnym trawieniem i galwanizacją na gorąco zastosowano układ automatyzacji wykorzystujący sterowniki programowalne. Sterowanie na linii produkcyjnej realizuje 5 programowalnych sterowników S7-400 firmy Siemens, które współpracują z komputerami PC komunikując się przez lokalną sieć Ethernet. Linia produkcyjna jest parametryzowana przez obsługę z wykorzystaniem 4 komputerów PC oraz lokalnych paneli operatorskich typu OP 27. W celu umożliwienia szybkiej i sprawnej instalacji systemu i zapewnienia szybkiej lokalizacji uszkodzeń zastosowano system o rozproszonej inteligencji oparty na magistrali Profibus DP. Czujniki szybkości przesuwu oraz czujniki położenia są wyposażone we wbudowany interfejs Profibus DP i dołączone bezpośrednio do magistrali. Pozostałe czujniki połączone są do sterowników PLC za pośrednictwem 41 stacji wejść/wyjść ET200S zawierających interfejsy Profibus DP. W całej instalacji 168 stacji Profibus DP przetwarza 595 nastaw oraz 3500 wejść i wyjść. Dzięki stosowaniu standardowych profili aplikacyjnych, przez jedną magistralę można przesyłać zarówno dane pomiarowe, jak i dane dla napędów, a przy użyciu specjalnego trybu acyklicznej wymiany danych można, bezpośrednio z panelu operatorskiego, przesyłać parametry (dla celów serwisowych) do napędów i innych urządzeń wykonawczych. Ponadto lokalna sieć w fabryce jest połączona z siecią firmową Wupperman Group, obejmującą wszystkie zakłady WSN w Europie w celu wymiany danych dotyczących produkcji i magazynów.

W Polsce wiele firm zajmuje się dystrybucją sterowników produkowanych przez znane w automatyce marki, takie jak m in. Beckhoff, Moeller, ABB, Fanuc i Omron, ale jest też kilka firm oferujących własne rozwiązania. W kolejnej części cyklu przedstawione zostaną bliżej różne wykonania sterowników tych firm: kompaktowe, modułowe, stacje wejść/wyjść, PAC, zintegrowane w panelu operatorskim i realizowane na komputerach PC – programowe PLC.

Literatura

 1. www.rockwellautomation.com/pl/
 2. www.mitsubishi-automation.pl/
 3. www.siemens.pl/
 4. www.allen-bradley.pl/
 5. http://industrial.omron.pl/
 6. www.beckhoff.pl/
 7. www.moeller.pl/
 8. www.abb.pl
 9. www.honeywell.com/sites/acs/

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego...

Technologia inteligentnego domu nie jest już odległą przyszłością ani barierą finansową nie do pokonania. Minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązanie jest już w zasięgu każdego posiadacza domu. Co więcej, zgodnie z prawem, po roku 2020 będzie to konieczność w każdym nowo powstałym budynku.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

 • Zapal Zapal, 03.08.2012r., 11:06:56 Artykuł bardzo dobry .Czekam na następne. z poważąniem Jerzy Zapał

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.