elektro.info

Sposoby sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC

Serwonapęd Junma Pulse
OMRON

Serwonapęd Junma Pulse


OMRON

Postępująca miniaturyzacja powoduje, że producenci zobowiązani są do dostarczania urządzeń wykonawczych, które są w stanie wykonywać przemieszczenia o bardzo małych wartościach, w dodatku z bardzo dużą precyzją. Urządzenia wykonawcze, które są w stanie spełniać takie wymagania, to serwonapędy, przy czym najbardziej precyzyjne urządzenia tego typu to serwonapędy elektryczne. W artykule zostanie przedstawiony sposób uruchomienia i sterowania serwonapędu Junma Pulse [1] za pomocą sterownika CJ1M-CPU21.

Zobacz także

Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne w układach automatyki Sterowniki programowalne w układach automatyki

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano...

Sterowniki programowalne stosowane są w automatyce od ponad 30 lat. Jednymi z pierwszych produkowanych seryjnie były m.in. duże sterowniki SIEMENS Simatic S3 i Allen- Bradley PLC-2. Sterowniki te nazwano w skrócie PLC (ang. Programmable Logic Controller). Programowalny oznacza, że program sterowania jest tworzony dla każdego zastosowania sterownika przez jego użytkownika i może być wielokrotnie zmieniany.

Teoria sterowania - podstawy

Teoria sterowania - podstawy Teoria sterowania - podstawy

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są...

W wielu gałęziach współczesnego przemysłu stosowane są zaawansowane układy automatyki, służące do kontroli i monitorowania procesów oraz obiektów (urządzeń, układów itp.). Najlepszym tego przykładem są sterowniki PLC (ang. Programmable Logic Controller), czyli mikroprocesorowe układy zbierające informacje na temat sygnałów w badanym systemie i podejmujących na tej podstawie decyzję o zmianie wartości sygnałów sterujących tym systemem.

Enkodery - dostępne rozwiązania

Enkodery - dostępne rozwiązania Enkodery - dostępne rozwiązania

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania....

Konkurencja w branży przemysłowej zmusza producentów do ulepszania procesów produkcyjnych, czego efektem jest produkcja detali charakteryzujących się małymi tolerancjami wykonania i krótkim czasem wytwarzania. Podobne wymagania stawia się maszynom produkcyjnym, które muszą być coraz dokładniejsze i bardziej wydajne.

Współpraca serwonapędu Junma Pulse ze sterownikiem CJ1M-CPU21

Rysunek 1. [1] przedstawia przykładową konfigurację serwonapędu Junma Pulse. W jego skład wchodzą:

 • serwomotor Junma,
 • serwosterownik Junma sterowany impulsowo,
 • kabel zasilania,
 • kabel enkodera,
 • kabel sterowania,
 • listwy zaciskowe sterownika ogólnego przeznaczenia (z wyjściem impulsowym),
 • filtr, 
 • moduł hamujący (opcjonalny).

Serwonapęd Junma Pulse charakteryzuje się zwartą budową i małymi wymiarami (serwosterownik 35×120×140 mm i serwomotor 40×40×120 mm). Rozdzielczość pozycjonowania serwonapędu Junma Pulse wynosi do 8196 skoków na jeden obrót. Dużą zaletą serwonapędu Junma Pulse jest możliwość wytworzenia i utrzymania 300% momentu znamionowego przez trzy sekundy. Największą jednak zaletą serwonapędów serii Junma jest to, że są to pierwsze na świecie serwonapędy niewymagające dostrajania [2]. Dzięki temu czas montażu i uruchomienia skraca się do minimum. Jedynymi parametrami, które należy ustawić, są: wybór typu i częstotliwości impulsów wejściowych za pomocą przełącznika PULSE oraz wybór jednego z ośmiu poziomów filtracji za pomocą przełącznika FIL. Oba przełączniki znajdują się na przednim panelu serwosterownika Junma i zostały zaznaczone na rysunku 4., podobnie jak pozostałe elementy składowe [1].

Rozpoczęcie pracy z serwonapędem Junma polega na podłączeniu do serwosterownika serwomotoru z wbudowanym enkoderem, a następnie połączenie serwosterownika ze sterownikiem PLC. Podłączenie serwomotoru oraz enkodera do serwosterownika Junma jest bardzo proste i polega na podłączeniu kabla enkodera do gniazda CN2, a kabla zasilającego serwomotor do gniazda CNB. Do zacisków L1 i L2 gniazda CNA należy doprowadzić zasilanie 230 V ac, natomiast do zacisków „+” i „–” gniazda CNA należy podłączyć moduł hamujący, który jest opcjonalnym rozwiązaniem, przydatnym, gdy energia hamowania jest duża. Podłączenie tych wszystkich przewodów nie powinno być problemem pod warunkiem, że zostaną użyte przewody oferowane przez firmę Omron. Sposób wykonania tych przewodów uniemożliwia podłączenie ich inaczej niż powinny być podłączone. Jedynie połączenie serwosterownika Junma ze sterownikiem PLC może sprawić pewne trudności. Kabel 5 zaznaczony na rysunku 1. posiada czternaście przewodów, których opis został przedstawiony w tabeli 1.

Serwosterownik Junma posiada osiem wejść i sześć wyjść. Sposób podłączenia serwosterownika do sterownika PLC jest ściśle związany z rodzajem wyjść sterownika PLC oraz z wybranym sposobem sterowania serwonapędem. W artykule przedstawiono sposób podłączenia serwosterownika Junma do sterownika PLC z wyjściami tranzystorowymi NPN typu open-collector, z funkcją sterowania CW/CCW (clockwise/counterclockwise) i CLR (clear) (tab. 1.).

Na rysunku 6. został przedstawiony przykładowy sposób podłączenia wejść i wyjść serwosterownika Junma do sterownika PLC, np. typu CJ1MCPU21. Należy pamiętać, że prąd wejściowy (i) powinien mieścić się w zakresie od 7 do 15 mA i tak, na przykład rezystory R1÷R3 mogą wynosić dla napięcia zasilania:

 • Vcc=24 V dc – 2,2 kΩ,
 • Vcc=12 V dc – 1 kΩ,
 • Vcc=5 V dc – 180 Ω.

Sposoby sterowania serwonapędem Jumna Pulse

Serwonapęd Junma Pulse może być sterowany albo za pomocą sterownika PLC ogólnego przeznaczenia z wyjściem impulsowym, albo za pomocą sterownika PLC z dodatkowym modułem rozszerzającym przeznaczonym do tego celu. W artykule przedstawiono sposób sterowania serwonapędem Junma Pulse za pomocą sterownika PLC typu CJ1M-CPU21 z wyjściem impulsowym. W sterownikach PLC typu  CJ1/CS1 firmy Omron dostępnych jest sześć bloków funkcyjnych, które w zależności od potrzeb można wykorzystać do sterowania serwonapędem Junma Pulse. Bloki funkcyjne (instrukcje), które można wykorzystać do sterowania serwonapędem Junma Pulse, to: SPED(885), PULS(886), PLS2(887), ACC(888), ORG(889) oraz INI(880).

Instrukcja SPED (885), pokazana na rysunku 5., używana jest do ustawienia częstotliwości impulsów wyjściowych i jednocześnie do rozpoczęcia generowania impulsów [3].

W tej instrukcji nie ma możliwości ustawienia przyspieszenia i opóźnienia w generowaniu impulsów. Instrukcja SPED(885) może być wykonywana w trybie ciągłym lub niezależnym. Instrukcja SPED(885), pracując w trybie ciągłym, służy do sterowania prędkością obrotową serwomotoru Junma, natomiast pracując w trybie niezależnym – do sterowania pozycją serwomotoru Junma. Gdy instrukcja SPED(885) zostanie ustawiona do pracy w trybie ciągłym, impulsy są generowane dopóty, dopóki generowanie impulsów nie zostanie zatrzymane programowo. Gdy instrukcja SPED(885) zostanie ustawiona do pracy w trybie niezależnym, to instrukcja SPED(885) musi być poprzedzona instrukcją PULS(886) i impulsy są generowane dopóty, dopóki określona liczba impulsów ustawiona za pomocą instrukcji PULS(886) nie zostanie wygenerowana.

Konfiguracje bloku funkcyjnego SPED(885) rozpoczyna się od określenia parametru P, który odpowiada za wybór wyjścia impulsowego. Wpisanie 0000 hex oznacza wyjście impulsowe 0, natomiast wpisanie 0001 hex oznacza wyjście impulsowe 1. W parametrze M należy dokonać ustawień, które określają sposób generowania impulsów wyjściowych. Sposób ustawienia parametru M został pokazany na rysunku 2. [3].

Wpisanie np. 0001 hex będzie oznaczać wybranie funkcji sterowania CW/CCW z kierunkiem obrotów CW (clockwise) oraz impulsy będą generowane w trybie niezależnym. Parametr F (rys. 4.) określa częstotliwość generowania impulsów, których zakres wynosi 0 - 100 kHz. Ustawienie parametru F polega na podaniu adresu pamięci, w którym będzie określona żądana częstotliwość generowania impulsów. Należy jednak pamiętać, że podanieadresu rejestru, w którym będzie określona żądana częstotliwość generowania impulsów, automatycznie spowoduje zarezerwowanie kolejnego rejestru. Powód takiej sytuacji jest prosty. Sterownik CJ1M-CPU21 posiada 16-bitową pamięć, więc do zadeklarowania liczby większej niż 65535 potrzebne są dwa rejestry. Rejestr określony w F jest mniej znaczącym rejestrem, natomiast F+1 jest bardziej znaczącym rejestrem. Chcąc zadeklarować częstotliwość 75 kHz, należy w komórce pamięci określonej w F wpisać 24F8 hex, a w F+1 – 0001 hex. Na rysunku 3. [3] zaprezentowano przykładowy sposób wykonania instrukcji SPED(885).

Instrukcja PULS(886) pokazana na rysunku 7. używana jest do określenia liczby impulsów, które mają być wygenerowane w dalszej części programu za pomocą instrukcji SPED(885) lub ACC(888) [3].

Konfigurację bloku funkcyjnego PULS(886) rozpoczyna się od określenia parametru P, który odpowiada za wybór wyjścia impulsowego. Wpisanie 0000 hex oznacza wyjście impulsowe 0, natomiast wpisanie 0001 hex oznacza wyjście impulsowe 1. W parametrze T należy wybrać sposób generowania impulsów. Wpisanie 0000 hex oznacza względny sposób generowania impulsów, natomiast wpisanie 0001 hex oznacza bezwzględny sposób generowania impulsów. Gdy instrukcja PULS(886) zostanie ustawiona do pracy w trybie względnym, to instrukcja PULS(886) decyduje tylko o liczbie impulsów, które mają być wygenerowane, natomiast ustawienie instrukcji PULS(886) w bezwzględnym trybie pracy spowoduje, że instrukcja PULS(886) decyduje: o liczbie impulsów, które mają być wygenerowane, oraz o kierunku obrotów. Oznacza to, że kierunek obrotów wybrany w SPED(885) zostanie zignorowany. Jeżeli instrukcja PULS(886) została ustawiona do pracy w trybie bezwzględnym, to instrukcja PULS(886) musi być poprzedzona instrukcją INI(880). Parametr N określa liczbę impulsów, a zakres zależy od wybranego tryby pracy i tak, dla względnego trybu pracy wynosi od 0 do 2147483647, natomiast dla bezwzględnego trybu pracy wynosi od -2147483648 do 2147483647. Zasada ustawienia parametru N jest taka sama jak dla instrukcji SPED(885) i polega na podaniu adresu pamięci, w którym będzie określona liczba impulsów, które mają być wygenerowane. Dla trybu względnego rzeczywista liczba impulsów, jaka zostanie wygenerowana, równa jest liczbie wpisanej pod adresem podanym w parametrze N, natomiast dla trybu bezwzględnego rzeczywista liczba impulsów równa jest liczbie wpisanej pod adresem podanym w parametrze N, pomniejszonej o liczbę PV wpisaną pod adresem zadeklarowanym w parametrze NV instrukcji INI(880).

Instrukcja ACC(888) pokazana na rysunku 8. ma takie same zastosowanie jak instrukcja SPED(885), z tym że dodatkowo istnieje możliwość ustawienia przyspieszenia i opóźnienia, przy czym wartość przyspieszenia jest równa wartości opóźnienia [3].

Konfiguracja parametrów P i M jest taka sama jak dla instrukcji SPED(885). W parametrze S podobnie jak w instrukcji SPED(885) także należy podać adres pamięci. Różnica polega na tym, że instrukcja ACC(888) rezerwuje adres wskazany w parametrze S oraz kolejne dwa rejestry, a nie jeden rejestr jak w przypadku SPED(885). Pod adresem wskazanym w parametrze S należy określić wartość przyspieszenia/opóźnienia, których zakres wynosi od 1 do 2 kHz. Pod adresem S+1 i S+2 należy określić częstotliwość docelową generowania impulsów, której zakres wynosi od 0 do 100 kHz. Należy pamiętać, że prędkość obrotowa zwiększa/zmniejsza się o wartość podaną w S co 4 ms. Na rysunku 9. pokazano przykładowe wykonanie instrukcji ACC(887) [3].

Najbardziej zaawansowanym blokiem funkcyjnym umożliwiającym sterowanie serwonapędem Junma jest blok funkcyjny PLS2(887), który został przedstawiony na rysunku 10. [3]. PLS2(887) jako jedyna instrukcja z wszystkich wymienionych umożliwia jednoczesne ustawienie wszystkich parametrów potrzebnych do wysterowania serwonapędu Junma i rozpoczęcie generowania impulsów bez konieczności jednoczesnego używania innych instrukcji, a w dodatku instrukcja PLS2(887) umożliwia określenie przyspieszenia i opóźnienia, przy czym wartości przyspieszenia/opóźnienia mogą być różne. Konfiguracje rozpoczyna się standardowo, od wyboru wyjścia impulsowego. Wybiera się je dokładnie tak samo jak w przypadku wcześniej opisanych instrukcji. Ustawienie parametru M jest identyczne jak dla instrukcji SPED(885) (rys. 11.) [3]. Jedyna różnica to tryb pracy. Tryby pracy, w jakich może pracować instrukcja PLS2(887), są takie same jak tryby pracy dla instrukcji PULS(886) i różnica między nimi została wyjaśniona przy okazji omawiania instrukcji PULS(886). W parametrze S należy, podobnie jak dla innych instrukcji, podać adres pamięci. Różnica polega na tym, że instrukcja PLS2(887) rezerwuje adres podany w S oraz pięć kolejnych rejestrów. Pod adresem wskazanym w parametrze S należy określić wartość przyspieszenia, natomiast wartość opóźnienia należy określić pod adresem S+1. Zakres wartości przyspieszenia/opóźnienia wynosi od 1 do 2 kHz. Należy pamiętać, że prędkość obrotowa zwiększa się o wartość podaną w S i zmniejsza się o wartość podaną w S+1 co 4 ms.

Pod adresem S+2 i S+3 należy określić częstotliwość docelową generowania impulsów, której zakres wynosi od 0 do 100 kHz. Pod adresem S+4 i S+5 należy określić liczbę impulsów, które mają zostać wygenerowane. Nie wolno jednak zapomnieć, że zakres liczby generowanych impulsów zależy od trybu pracy, w jaki została ustawiona instrukcja PLS2(887). Szczegółowo zostało to opisane przy opisywaniu instrukcji PULS(886). W parametrze F należy podać tak jak w parametrze S adres obszaru pamięci. Instrukcja PLS2(887) rezerwuje adres podany w F oraz jeden kolejny rejestr. Pod adresem podanym w F i F+1 należy określić częstotliwość startową z zakresu od 0 do 100 kHz. Na rysunku 12. został przedstawiony przykład wykonania instrukcji PLS2(887) [3].

Podsumowanie

W przedstawionym artykule podano podstawowe zagadnienia dotyczące sposobów sterowania serwonapędem Jumna Pulse z wykorzystaniem sterownika PLC typu CJ1M-CPU2x. Podane zagadnienia mają na celu przybliżenie najważniejszych zagadnień użytkownikom zajmującym się programowaniem bądź diagnostyką sterowników PLC (w tym artykule sterownika PLC typu CJ1M-CPU21 w połączeniu z serwonapędem Jumna Pulse). Opisane instrukcje sterownika PLC pokazują, że stosowanie zaawansowanych napędów serwo od strony programowania PLC jest proste i łatwe. Aplikacja serwonapędów daje znaczną poprawę dokładności pozycjonowania i dynamikę nieporównywalnie lepszą w porównaniu z rozwiązaniami opartymi na przemiennikach częstotliwości i silnikach AC.

Literatura

 1. Omron, serwonapęd serii JUNMA, wersja elektroniczna KPP_Junma_01_PL.pdf
 2. http://industrial.omron.pl/pl/products/...
 3. Omron, CJ-series Built-in I/O CJ1M-CPU21/22/23, CJ1M CPU Units, OperationManual, wersja elektroniczna W395-E1-05+CJ1M+CPU+Operation_Manual.pdf

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego newslettera!

Galeria zdjęć

Tytuł
przejdź do galerii

Powiązane

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych do wielokryterialnej optymalizacji rozwoju sieci dystrybucyjnej SN

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych...

Część sieci dystrybucyjnych wymaga modernizacji poprzez np. zastosowywanie nowoczesnej aparatury łączeniowej, zastosowanie telemechaniki, lokalizatorów zwarć, a także przebudowę części linii napowietrznych SN na linie kablowe. Długoterminowe prognozy energetyczne przewidują w najbliższej przyszłości znaczny wzrost zużycia energii elektrycznej, ale wskazują również na duże możliwości jej oszczędzania. Wiele dokumentów i uregulowań na poziomie światowym, unijnym i krajowym mówi o konieczności zmniejszania...

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej Symulacyjne metody analizy funkcjonowania układów automatyki elektroenergetycznej

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy...

Warunki, w jakich współcześnie pracują sieci i systemy elektroenergetyczne, mimo dużego postępu technologicznego, jaki niewątpliwie dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, wcale nie uległy poprawie. Paradoksalnie, można zaryzykować stwierdzenie, że ów postęp technologiczny, jaki obserwujemy we wszystkich dziedzinach techniki, po części sam się przyczynił do tego stanu.

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych Inteligentne algorytmy służące do zdalnego testowania układów zasilania i nadzorowania ciągłej pracy urządzeń elektronicznych

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość...

Do jednych z ważniejszych wyzwań, jakie stoją przed zespołami tworzącymi i wdrażającymi zaawansowane urządzenia elektroniczne, należy stworzenie takiej platformy sprzętowo-programowej, która zapewni możliwość zdalnego testowania tych urządzeń, nie tylko na etapie produkcji, ale również w czasie ich pracy ciągłej. Duży wybór rozwiązań w zakresie transmisji danych (popularne sieci lokalne, technologie specjalizowane la przemysłu, sieci komórkowe….) oraz różnorodne aplikacje infrastrukturalne dają szerokie...

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych Właściwości eksploatacyjne ogniw litowych

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność...

Akumulatory zbudowane z ogniw litowych pojawiły się w komercyjnym zastosowaniu na początku lat 90. i szybko zaczęły się upowszechniać. Dziś dostępne są różne odmiany akumulatorów litowych, a ich popularność bardzo szybko rośnie.

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR Układy zasilania z wbudowaną automatyką SZR

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu....

Zapewnienie bezprzerwowej pracy urządzeń elektrycznych lub minimalizacja czasu przerwy, w przypadku zaniku napięcia sieci zasilającej, często stanowi jeden z głównych wymogów dla wielu gałęzi przemysłu. Oczywiste jest, że przerwa w zasilaniu powoduje straty materialne związane z zatrzymaniem produkcji bądź wydobycia surowców, ale istnieją sytuacje, w których może być przyczyną bardziej dotkliwych skutków, tj. uszkodzenia wykorzystywanej aparatury i maszyn lub zagrożenia dla zdrowia i życia personelu...

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa? Jaka jest cena inteligentnego domu i co się na nią składa?

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje...

Budowa domu to zawsze ogromna inwestycja. Jednak czy to prawda, że budowa inteligentnego domu to dużo większy koszt? Nie do końca tak jest. Wiele rozwiązań z automatyki domowej może poprawić zarówno Twoje bezpieczeństwo, jak i komfort życia nie generując większych wydatków. Co więcej, minimalizacja urządzeń i postęp techniczny sprawiły, że rozwiązania są już w zasięgu każdego posiadacza domu.

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu Niskonapięciowy przemiennik częstotliwości w awaryjnych stanach pracy napędu

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy...

Artykuł analizuje przypadkowo zachodzące reakcje i odporność przemiennika częstotliwości na zdarzenia awaryjne w torze prądowym napędu. Autor proponuje stanowisko badawcze wymuszające awaryjne stany pracy przemiennika częstotliwości, zarówno po jego stronie zasilania, jak i silnikowej oraz omawia wyniki badań wpływu tych wymuszeń na pracę przemiennika częstotliwości.

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń Dobór urządzeń sterujących dla adaptacyjnego systemu sterowania (część 1.) - kryteria doboru urzadzeń

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono...

W artykule przedstawiono wymagania techniczne i analizę właściwości technicznych programowalnych elementów kontrolera automatyki oraz układów mikroprocesorowych, porównanie IPC, PLC, PAC i MC. Wymieniono też czynniki wpływające na eksploatację systemów.

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie Zastosowanie enkoderów w serwonapędach - wprowadzenie

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego Prototypowy system kontroli i sterowania układami zabezpieczeń i oszczędności energii domu jednorodzinnego

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych...

Charakterystykę i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku opisano w [1]. System „otwarty” powinien zatem wyróżniać się szczegółowym schematem połączeń elektrycznych i wykazem zastosowanych układów elektronicznych.

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym Wymagania i zadania współczesnych systemów informatycznych sterowania i wspomagania pracy jednostek wytwórczych w Krajowym Systemie Energetycznym

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek...

Głównym celem artykułu jest przybliżenie wymagań i zadań wybranych systemów teleinformatycznych mających na celu pozyskiwanie danych i informacji oraz właściwe zarządzanie pracą węzłów wytwórczych i jednostek generacyjnych w KSE.

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 2

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie...

Targi poświęcone automatyce i robotyce, które odbyły się w dniach 24-28 kwietnia w Hannover Messe, były okazją do prezentacji oferty setek firm i produktów, systemów oraz usług, bez których wdrożenie istnienie i rozwój idei "Industry 4.0" nie byłby możliwy. W halach centrum targowego w Hanowerze przedstawiono zatem najnowsze osiągnięcia w dziedzinie narzędzi przeznaczonych dla elektroinstalatorów, kabli i przewodów oraz wszelkiego osprzętu instalacyjnego, ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwpożarowej,...

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1 Oblicza nowoczesnej automatyki - targi Hannover Messe 2017 - część 1

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz...

W dniach 24-28 kwietnia, Hanower znalazł się w centrum zainteresowania szeroko rozumianej branży automatyki. Olbrzymie hale Hannover Messe, istnego miasta w mieście, wypełniały technologiczne nowości oraz gwar rozmów ekspertów i specjalistów z każdego możliwego sektora automatyki, przedstawicieli świata biznesu i nauki oraz mediów branżowych, wykonawców, konstruktorów, projektantów i pasjonatów.

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania Automatyka SZR w nowoczesnych układach zasilania

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego...

W artykule przedstawiono wymagania stawiane układom zasilania oraz przedstawiono najczęstsze rozwiązania układowe. Zaprezentowano także cechy nowoczesnego automatu SZR na przykładzie urządzenia opracowanego w Instytucie Tele- i Radiotechnicznym.

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru Regulacja temperatury oleju prasy hydraulicznej w zakładzie produkcji papieru

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć...

Autorzy przeanalizowali optymalne warunki pracy prasy hydraulicznej pracującej w zakładzie wytwórstwa papieru w oparciu o pomiary temperatury czynnika roboczego, jakim jest olej hydrauliczny. Analiza służyć ma optymalnej regulacji nastaw dla pracy układu chłodzenia w stosunku do obciążenia maszyny oraz warunków otoczenia zewnętrznego w celu zapewnienia najdłuższego możliwego okresu eksploatacji maszyny ze szczególnym uwzględnieniem pracy elementów hydraulicznych wysokiego ciśnienia, które stanowią...

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX Integracja elementów instalacji klasycznej z systemami automatyki budynkowej na przykładzie LCN i KNX

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

W artykule przedstawiono wybrane aspekty integracji urządzeń „klasycznych” z systemami BAS na przykładzie elementów LCN i KNX.

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy Optymalizacja współpracy prosumentów z wykorzystaniem IoT - Internetu Rzeczy

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany...

Autorzy artykułu zajęli się problematyką tzw. Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Kolejno opisują jego istotę, aplikacje zaimplementowane w systemie operacyjnym licznika, sprawy wymiany informacji między urządzeniami zainstalowanymi u prosumenta i proces przetwarzania danych pozyskanych z jego instalacji oraz dobór obciążenia związanego z minimalizacja kosztu energii z KSE.

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt) Charakterystyka zaawansowanych architektur sterowników PLC (cz. 1 – sprzęt)

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także...

W artykule przedstawiono współczesne zaawansowane sterowniki PLC, oferowane przez większość producentów tego rodzaju sprzętu. Dokonano w szczególności porównania ich z prostszymi odpowiednikami, a także szczegółowo opisano parametry czyniące z nich zaawansowane komputerowe systemy przemysłowe.

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej Porównanie mediów transmisyjnych w systemach automatyki budynkowej

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również...

Artykuł omawia różne typy mediów transmisyjnych stosowanych w systemach automatyki budynkowej. W obiekcie rzeczywistym zbadano zachowanie się całego systemu przy symulacji różnych zakłóceń. Zebrano również opinie wśród instalatorów tego typu systemów dotyczące funkcjonalności stosowanych rozwiązań.

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego Mechanizmy automatycznej identyfikacji, konfiguracji i wymiany danych z modułami wewnętrznymi inteligentnego urządzenia kontrolno-pomiarowego

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

W artykule opisano koncepcję identyfikacji i konfiguracji jednostki centralnej i modułów wewnętrznych w systemie rozproszonym.

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów Precyzja synchronizacji czasu w sieci Ethernet z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588 dla potrzeb wytwarzania synchrofazorów

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą...

Artykuł przedstawia technologię synchronizacji czasu pomiędzy urządzeniami w sieci Ethernet, z wykorzystaniem protokołu IEEE 1588. Opisuje układ, w którym zaimplementowano synchronizację czasu za pomocą IEEE 1588 oraz przedstawia wyniki testów uzyskanej dokładności synchronizacji czasu. Uzyskana precyzja synchronizacji pozwala wykorzystać metodę do synchronizacji czasu w celu wyznaczania synchrofazorów.

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku Charakterystyka i perspektywy rozwojowe systemów zabezpieczeń i automatyki budynku

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych...

Autorzy scharakteryzowali systemy zabezpieczeń budynku przed włamaniem, napadem i pożarem. Opisali stosowane rozwiązania i ich dodatkowe funkcje umożliwiające automatyzację i sterowanie pracą przyłączonych urządzeń i oświetlenia. Przedstawili też wykorzystywane w tych systemach podzespoły i czujniki oraz omówili ich możliwe zastosowanie w celu zapewnienia energooszczędności cieplnej i elektrycznej budynku.

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych Systemy sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto...

Autor przedstawił problematykę systemów sterowania i nadzoru w stacjach elektroenergetycznych. Omówił ich architekturę, komunikację sieciową oraz stosowane w nich technologie i topologie sieciowe, nadto przedstawił urządzenia i funkcjonalności systemów sterowania i nadzoru, rodzaje realizacji oraz zwrócił szczególną uwagę na trendy rozwiązań tych systemów i ich wykorzystanie w ramach Smart Grid.

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce Zastosowanie standardu IEC 61850 w elektroenergetyce

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850,...

W artykule o wykorzystaniu standardu IEC 61850 „Systemy i sieci komputerowe w stacjach elektroenergetycznych” w elektroenergetyce. Autorzy m.in. przybliżają podstawowe informacje zawarte w normie IEC 61850, omawiają wymagania stawiane standardowi IEC 61850, sposób modelowania parametrów automatyki elektroenergetycznej w stacji oraz węzły logiczne reprezentujące funkcje lub urządzenia występujące w elektroenergetyce. Poruszają też temat komunikacji poprzez mechanizmy zdefiniowane w modelu GSE, a w...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.