elektro.info

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Nowoczesne oświetlenie Neonica

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą...

Podczas remontu mieszkania, domu, pokoju czy biura, lub w trakcie planowania od samego początku ważnej dla nas przestrzeni, najczęściej w głowie mamy już przygotowaną wizję lub koncepcję. Plany te dotyczą zarówno układu mebli, wykorzystanych materiałów czy koloru ścian. Jednak przede wszystkim warto dokładnie i z uwagą podjąć decyzje związane z wyborem odpowiedniego oświetlenia.

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

Adolf Jan Morawski

Kserokopia fotografii Adolfa Morawskiego w garniturze.

Adolf Jan Morawski działał aktywnie na rzecz elektryfikacji Polski, zarówno w aspekcie technicznym, jak i gospodarczym z uwzględnieniem obronności kraju. Angażował się nie tylko w prace naukowe na uczelni, ale również szukał jak najdoskonalszych rozwiązań w praktyce, odwiedzając m.in. zakłady w innych krajach. Jego karierę przerwał wybuch drugiej wojny światowej. W 1940 prof. Morawski został zamordowany w Katyniu.

Syn Apolinarego i Zofii z Bogdaszewskich, urodził się 17 czerwca 1895 r. w Krzynowłodze Wielkiej (powiat przasnyski). W 1914 r. zdał maturę w średniej Szkole Handlowej we Włocławku, a w 1915 r. rozpoczął studia na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Warszawskiej. W 1918 r. przerwał studia, wstępując jako ochotnik do Wojska Polskiego.

Otrzymał przydział do Sekcji Radiotelegraficznej Ministerstwa Spraw Wojskowych, a w październiku 1919 r. zadanie szkolenia oficerów artylerii w dziedzinie radiotelegrafii. W styczniu 1921 r. dostał bezterminowy urlop z wojska na ukończenie studiów i wrócił na uczelnię. Uzyskując dyplom inżyniera elektryka w 1922 r., znalazł się wraz z Januszem Groszkowskim i Stanisławem Kończykowskim w grupie pierwszych absolwentów Wydziału Elektrotechnicznego Politechniki Warszawskiej.

Doświadczenie zawodowe

Po odbyciu praktyki zawodowej w czeskiej elektrowni w Morawskiej Ostrawie oraz służby wojskowej w pułku łączności w Zegrzu pod Warszawą, w 1924 r. w randze porucznika przeszedł do rezerwy i podjął pracę zawodową. Został początkowo inżynierem ruchu i eksploatacji w Elektrowni Okręgowej w Zagłębiu Krakowskim SA w Sierszy Wodnej koło Trzebini – jednej z największych wówczas elektrowni w Polsce.

Zobacz także: Konstanty Żórawski

Następnie był tam kierownikiem zakładu rozdzielczego sieci elektrycznych, prokurentem, a w latach 1930–1936 zastępcą dyrektora. Przeprowadził wówczas elektryfikację wielu miejscowości, fabryk i zakładów przemysłowych w Zagłębiu Krakowskim. Zajmował się również zagadnieniami taryfikacji opłat za energię elektryczną w przemyśle i mieszkalnictwie.

Od 1925 r. Adolf Morawski prowadził badania w dziedzinie sieci i urządzeń elektrycznych oraz elektryfikacji, zarówno w aspekcie technicznym, jak i gospodarczym z uwzględnieniem obronności kraju. Odbył w tym celu specjalne podróże do głównych ośrodków elektryfikacyjnych w: Czechosłowacji, Austrii, Włoszech, Szwajcarii i Niemczech.

Owocem tych badań była obszerna, pierwsza z tej dziedziny w Polsce, książka pod tytułem „Sieci elektryczne i współpraca elektrowni”. Pracę tę, liczącą ponad 600 stron z licznymi wykresami, szkicami i fotografiami, wydało w 1936 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Prowadził ponadto liczne wykłady i odczyty na temat elektryfikacji, między innymi w 1933 r. na kursie dokształcającym dla inżynierów elektryków na Politechnice Warszawskiej.

Przeczytaj również: Władysław Latek

Pracę naukowo-dydaktyczną na Politechnice Warszawskiej rozpoczął, prowadząc wykłady i ćwiczenia z urządzeń elektrycznych na VII i VIII semestrze Wydziału Elektrycznego. Początkowo na zajęcia przyjeżdżał z Sierszy Wodnej, ale w grudniu 1936 r. przeniósł się na stałe do Warszawy i rozpoczął pracę jako stały doradca techniczny w Fabryce Aparatów Elektrycznych Kazimierz Szpotański i Spółka. W 1937 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym PW i objął Katedrę Urządzeń Elektrycznych, którą kierował do wybuchu wojny w 1939 r.

Działalność stowarzyszeniowa

Prof. Morawski był działaczem wielu organizacji społecznych, technicznych i gospodarczo-przemysłowych. W SEP był członkiem kilku komisji specjalistycznych, między innymi Komisji Przepisowej Oddziału Zagłębia Węglowego w Sosnowcu (później w Katowicach), a od 1935 r. przy Zarządzie Głównym SEP w Warszawie.

Działał również jako przewodniczący Komisji Przepisów Budowy i Ruchu oraz w Komisji Normalizacji Elektrotechnicznej SEP, a także jako przewodniczący Grupy Elektryfikacyjnej SEP. Ponadto prof. Morawski był stałym delegatem Polskiego Komitetu Elektrotechnicznego SEP do prac Komitetu Studiów Wyłączników Olejowych (wysokiego napięcia) przy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (CEI) w Genewie i Paryżu.

Polecamy lekturę: Alfons Hoffmann

Był także współautorem projektów nowych norm elektrycznych, ustanowionych przez Polski Komitet Normalizacyjny. Prof. Morawski był doradcą, rzeczoznawcą i konsultantem technicznym wielu przedsiębiorstw przemysłowych oraz instytucji, początkowo na terenie tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego, a od 1936 r. w Warszawie, między innymi w pierwszej w Polsce ­fabryce lokomotyw w Chrzanowie, w Hucie Cynkowej Giesche w Trzebini, w kopalni „Artur” w Sierszy, w fabryce Portland-Cementu „Firlej” w Górce, w Hucie Batory, w Związku Elektrowni Polskich w Warszawie oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej i Związku Rewizyjnym Samorządu Terytorialnego w Warszawie.

Na początku 1938 r. prof. Morawski został powołany, z ramienia Ministerstwa Przemysłu i Handlu, na stanowisko kierownika Komisji Technicznej budowy nowej elektrowni w Nisku na terenie tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Okres wojny

Na początku 1939 r. na życzenie Biura Elektryfikacji tego ministerstwa został mianowany przewodniczącym podkomisji Polskiego Komitetu Energetycznego, która miała za zadanie opracowanie generalnego projektu elektryfikacji Polski na najbliższe dziesięciolecie. Rozpoczęte prace w tym zakresie przerwał wybuch II wojny światowej.

Przeczytaj także: Nikola Tesla

W końcu sierpnia 1939 r. prof. Morawski, jako porucznik rezerwy, został zmobilizowany do wojska i wcielony do pułku łączności. Wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 r. Następnie internowany przez Armię Czerwoną, został osadzony w obozie jenieckim w Kozielsku i zamordowany w kwietniu 1940 r. w Katyniu.

W 1986 r. na ścianie kościoła Św. Karola Boromeusza na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, w miejscu pamięci „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, została umieszczona tablica z jego nazwiskiem. Był jednym z czterech pracowników lub współpracowników fabryki Szpotańskiego, którzy zginęli w Katyniu. Nazwiska wszystkich pomorodowanych przez NKWD w Katyniu, Miednoje i Starobielsku zostały zamieszczone na tablicach pamiątkowych Muzeum Katyńskiego w Warszawie.

Literatura

  1. XXI tom Polskiego Słownika Biograficznego
  2. Sylwetki profesorów Politechniki Warszawskiej, Pracownia Historyczna BGPW.

Powiązane

Tylko pełne badania typu

Tylko pełne badania typu

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca...

ELEKTROBUDOWA jest jednym z największych producentów rozdzielnic w Europie. W jaki sposób osiągnęliście tę pozycję? – W momencie podejmowania decyzji o intensywnym rozwoju produkcji rozdzielnic, decydująca była silna pozycja ELEKTROBUDOWY na rynku wytwarzania energii w Polsce. Mieliśmy prawie zapewniony zbyt nowoczesnych, prefabrykowanych rozdzielnic. Kolejnym, bardzo istotnym, czynnikiem były i są bliskie kontakty z klientami: reagowanie na ich życzenia, pomysły, propozycje, spostrzeżenia. Jakościowy...

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Wspieramy projektantów elektroniki na każdym etapie ich pracy

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności...

Minął ponad rok od naszej ostatniej rozmowy, co zmieniło się w tym czasie w Farnell? – Największą zmianą, a raczej nowością w działalności Farnell, jest udostępnienie klientom portalu element14, społeczności internetowej i źródła dokumentacji technicznej w jednym. Portal ten umożliwia projektantom i inżynierom elektroniki na całym świecie komunikowanie się między sobą, dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również korzystanie z bogatego zasobu danych technicznych. Ważnym dla nas krokiem...

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Prefabrykowane stacje transformatorowe SN/nn - wymagania normatywne

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem...

Elektroenergetyczne stacje rozdzielcze zasilane są z sieci średniego napięcia w przedziale wartości znamionowych od 6 do 30 kV i wyposażane w transformatory o mocy znamionowej od 250 do 1000 kVA. Ich zadaniem jest transformowanie napięcia średniego na niskie i rozdział energii dla potrzeb odbiorców komunalnych i przemysłowych. Stacje prefabrykowane stają się stałymi elementami krajobrazu. Możliwości, jakie stwarza ich architektura powodują, że budynek stacji może być wykonany w sposób komponujący...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.