elektro.info

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

BradyPrinter A8500: Pełna automatyzacja identyfikowalności płytek drukowanych w liniach SMT

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada...

Drukarka i aplikator etykiet BradyPrinter A8500 niezawodnie automatyzuje oznaczanie płytek z obwodami drukowanymi, co pozwala uzyskać pełną identyfikowalność. Urządzenie w sposób spójny drukuje i nakłada nawet najmniejsze etykiety z naszej gamy automatycznie nakładanych etykiet poliimidowych, które są odporne na cały proces produkcji płytek drukowanych.

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

XIII Konferencja Innowacyjne Rozwiązania Dla Budownictwa

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o.,...

W dniach 9–10 października 2019 roku w OPALENICY k. Nowego Tomyśla odbyła się „XIII KONFERENCJA INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA BUDOWNICTWA”, tradycyjnie zorganizowana przez Zakłady Kablowe Bitner Sp. z o.o., firmę Miwi Urmet Sp. z o.o. oraz Kontakt-Simon S.A. Bieżąca edycja odbywała się pod patronatem medialnym „elektro.info”, przy udziale następujących firm: EATON Electric Sp. z o.o., THEUSLED „TNC INVESTMENTS” Sp. z o.o. Sp. K., GMP DEFENCE Sp. z o.o. Sp. K., HYBRYD Sp. z o.o., ETI Polam Sp. z o.o.,...

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Asortyment walizek narzędziowych KNIPEX

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach...

Walizki narzędziowe KNIPEX oferują równowagę między dużą pojemnością, mocną konstrukcją, kompaktowymi wymiarami i stosunkowo małą wagą. W zależności od potrzeb użytkowników, występują w różnych rozmiarach i możliwościach wyposażenia. Wykorzystywane są w branży: elektrycznej, sanitarnej, grzewczej i wielu innych.

Bronisław Sochor

(1909–1989)

Karolina Chodkowska | 2015-08-05
prof. Bronisław Sochor, specjalista z dziedziny elektrotermii, profesor Politechniki Łódzkiej, działacz SEP, Sekcji Elektrotermii PAN, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS)

Bronisław Sochor: specjalista w dziedzinie elektrochemii, profesor Politechniki Łódzkiej. Wydał 109 publikacji – w tym książek, skryptów i referatów naukowych. Współtwórca Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej oraz twórca Łódzkiej Szkoły Naukowej Elektrotermii. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Jest wspominany jako wzór nauczyciela akademickiego, człowieka niebywale pracowitego, o wysokiej kulturze osobistej.

Zobacz także

Michał Doliwo-Dobrowolski

Michał Doliwo-Dobrowolski

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem...

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem dla sierot.

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 r. w Telszach na Żmudzi, w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Lipawie i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu,...

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 r. w Telszach na Żmudzi, w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Lipawie i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu, ale z powodu choroby (gruźlicy) został zmuszony do ich przerwania i wyjazdu na zalecenie lekarzy do Szwajcarii.

Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz

Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz

Dwaj niemieccy fizycy, którzy przeszli do historii nauki jako twórcy prawa nazwanego ich nazwiskami, dotyczącego przewodnictwa cieplnego i elektrycznego metali.

Dwaj niemieccy fizycy, którzy przeszli do historii nauki jako twórcy prawa nazwanego ich nazwiskami, dotyczącego przewodnictwa cieplnego i elektrycznego metali.

Zamiłowanie do elektrotermii

Bronisław Sochor przyszedł na świat 15 marca 1909 r. w Stanisławowie koło Lwowa. Syn Jakuba i Bronisławy z domu Goneck. Ukończył gimnazjum w Brzesku, a w 1933 roku studia na Oddziale Elektrotechnicznym Politechniki Lwowskiej z tytułem inżyniera. W tym samym roku rozpoczął pracę w Miejskiej Elektrowni w Stanisławowie, a następnie w Dyrekcji Okręgowej PKP w Warszawie przy elektryfikacji warszawskiego węzła kolejowego.

W 1936 r. zainteresował się elektrotermią, mało znaną w owym czasie dziedziną, więc wiedzę konstrukcyjną i teoretyczną w tym zakresie musiał zdobywać sam. I tak rozpoczął pracę w Fabryce Urządzeń Termotechnicznych inż. J. Zubko w Warszawie, gdzie pracował do roku 1944.

Odbudowa fabryki

W marcu 1945 r. na podstawie nominacji Pełnomocnika Rządu Tymczasowego RP, został dyrektorem i rozpoczął odbudowę oraz uruchamianie Fabryki Pieców Elektrycznych i Gazowych K. Klause S-ka w Łodzi, która następnie przyjęła nazwę Zakłady Wytwórcze Urządzeń Termotechnicznych M-14 (obecnie Łódzkie Zakłady Termotechniczne „Elcal”). Z fabryką był związany do roku 1955 r., pełniąc w tym czasie stanowisko dyrektora, głównego konstruktora, a w końcu - doradcy technicznego.

Wyniki jego działalności dały podstawy do rozbudowy polskiego przemysłu urządzeń elektrotermicznych. Ponadto otrzymał „Dyplom uznania za zasługi nad rozwojem przemysłu elektrotechnicznego” (1950) i „Nagrodę za prace konstrukcyjne” (1958) przyznane przez Prezesa Rady Ministrów PRL, a w roku 1975 nadano mu „Odznakę Zasłużonego Pracownika Łódzkich Zakładów Termotechnicznych ELCAL”.

Aktywna praca dydaktyczna

W 1947 r. Sochor rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej. Jego wykłady z dziedziny elektrotermii przyczyniły się do ukształtowania wielu inżynierów w tej dziedzinie. Lata 1952–1956, poświęcił także na organizację Zakładu Grzejnictwa Elektrycznego oraz zajęcia dydaktyczne na nowo utworzonej specjalności „Elektrotermia przemysłowa” (1952). Został prodziekanem (1952), i dziekanem (1956) Wydziału Elektrycznego PŁ, a następnie profesorem nadzwyczajnym (1956) i kierownikiem nowo utworzonej Katedry Elektrotermii (1957). Objął stanowisko profesora PŁ (1959). W latach 1959–1962 był prorektorem Politechniki Łódzkiej. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1968.

Zastępca dyrektora Instytutu Elektroenergetyki

W wyniku reorganizacji PŁ (1970), Sochor przeszedł do Instytutu Elektroenergetyki jako zastępca dyrektora ds. nauki oraz kierownik zespołu dydaktycznego i naukowego. Słynął z łączenia pracy dydaktycznej z pracami naukowymi i praktyką. Zajmował się zagadnieniami: pomiaru i regulacji temperatury w urządzeniach elektrotermicznych, grzejnictwa oporowego bezpośredniego i pośredniego, elektrycznego akumulacyjnego ogrzewania pomieszczeń, indukcyjnego nagrzewania metali oraz – problematyką elektrotermiczną w gospodarce energetycznej kraju.

Wydawca książek i referatów naukowych

Wydawał książki i skrypty oraz prezentował referaty naukowe (łącznie 109 pozycji). Otrzymywał nagrody Ministra NSWiT oraz Rektora Politechniki Łódzkiej. W 1957 r. był inicjatorem i współzałożycielem Polskiego Komitetu Elektrotermii, a w latach 1957–1960 i 1962–1973 – przewodniczącym. Od 1957 r. współpracował z Union Internationale d’Electrothermie (UIE) w Paryżu jako przedstawiciel PKET. Był wiceprezesem (1968–1972) i prezesem (1972–1974), a następnie członkiem prezydium tej organizacji. Za działalność w UIE otrzymał odznaczenie „La Medaille d’Honneur”.

Międzynarodowy Kongres Elektrotermii

W 1972 r. Sochor zorganizował w Warszawie Międzynarodowy Kongres Elektrotermii. Ponadto aktywnie działał jako członek Sekcji Elektrotermii PAN, honorowy SEP (1984), a także przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP i członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Na tym jednak jego aktywność się nie kończyła. Sochor zainicjował bowiem działalność Oddziału Łódzkiego PTETiS (inicjator i Członek Założyciel), został też jego przewodniczącym (1965–1966). W ramach Oddziału Łódzkiego Towarzystwa wygłaszał referaty, uczestniczył w posiedzeniach sądów konkursowych, a ponadto przewodniczył obradom plenarnym. W roku 1980 doceniono jego pracę, czego dowodem był wybór na członka honorowego PTETiS (nr 17), a w roku 1984 – okrzyknięto go członkiem honorowym SEP (lp. 60).

Odznaczenia państwowe

Bronisław Sochor był znanym i cenionym specjalistą. Za swoją działalność otrzymał odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski i Tytuł Zasłużonego Nauczyciela PRL. Ponadto dostał odznakę Zasłużonego dla Politechniki Łódzkiej, Srebrną i Złotą Honorową SEP, Srebrną i Złotą Honorową NOT oraz medal SEP im. M. Pożaryskiego.

Zmarł 28 sierpnia 1989 r. Został pochowany w Łodzi, na cmentarzu Na Dołach.

Powiązane

Jacek Malko

Jacek Malko

Jacek Malko: twórca szkoły naukowej „Kompleksowe badania systemów elektroenergetycznych”, specjalista w dziedzinie systemów elektroenergetycznych. Wspominany jako człowiek niezwykle pracowity, chętnie...

Jacek Malko: twórca szkoły naukowej „Kompleksowe badania systemów elektroenergetycznych”, specjalista w dziedzinie systemów elektroenergetycznych. Wspominany jako człowiek niezwykle pracowity, chętnie dzielący się swoją wiedzą – wybitny dydaktyk. Prywatnie pasjonat nurkowania, członek The National Geographic Society (USA) oraz instruktor klasy międzynarodowej (Moniteur International de Plongé CMAS) w zakresie nurkowania swobodnego.

Tadeusz Jaworski

Tadeusz Jaworski

Tekst przedstawia biogram inż. Tadeusza Jaworskiego, zasłużonego organizatora eksploatacji sieci elektroenergetycznych, uczestnika budowy pierwszej linii 100 kV na trasie Lwów–Borysław, wieloletniego dyrektora...

Tekst przedstawia biogram inż. Tadeusza Jaworskiego, zasłużonego organizatora eksploatacji sieci elektroenergetycznych, uczestnika budowy pierwszej linii 100 kV na trasie Lwów–Borysław, wieloletniego dyrektora Zakładu Energetycznego Wrocław.

Stanisław Skoczowski

Stanisław Skoczowski

Stanisław Skoczowski, inżynier automatyk związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Zajmował się automatyką, ze szczególnym uwzględnieniem regulatorów i regulacji temperatury. Urodził...

Stanisław Skoczowski, inżynier automatyk związany z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Szczecińskiej. Zajmował się automatyką, ze szczególnym uwzględnieniem regulatorów i regulacji temperatury. Urodził się 27 marca 1936 r. w Poznaniu. Z zamiłowania taternik (wspinaczka skalna). Uprawiał czynnie turystykę nizinną i górską. Interesował się muzyką – szczególnie twórczością Jana Sebastiana Bacha oraz Domenico Scarlattiego. Przez wychowanków i współpracowników wspominany jako człowiek uczciwy. Serdeczny...

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.