elektro.info

news Skuter elektryczny od Seata

Skuter elektryczny od Seata

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej...

Seat przedstawił nowy, całkowicie elektryczny skuter, który pojawi się na drogach w przyszłym roku. Model e-Scooter został zaprojektowany w taki sposób, aby jak najlepiej wpisać się w rosnący trend współdzielonej mobilności.

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

Zasilanie budynków w energię elektryczną w warunkach normalnych a zasilanie w warunkach pożaru (część 2.)

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagorożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.

news 100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

100 dni programu „Mój Prąd”. Kiedy rusza drugi nabór?

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych...

Jakie są efekty z pierwszego naboru „Mój Prąd”? Redukcja szkodliwego dla zdrowia dwutlenku węgla o 58,8 tys. ton rocznie, 65 mln zł wypłaconych i zatwierdzonych do przekazania dotacji, 13,5 tys. dofinansowanych instalacji PV przez 100 dni. Wychodząc naprzeciw ogromnemu zainteresowaniu fotowoltaiką prosumencką Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada drugi konkurs. Do wykorzystania jest jeszcze ponad 90% z miliardowego budżetu programu.

Stanisław Andrzejewski

(1908-1979)

Stanisław Andrzejewski

Stanisław Andrzejewski urodził się 9.11.1908 r. w Opatówku k. Kalisza. Będąc absolwentem gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Warszawie, uzyskał egzamin dojrzałości w 1926 r. W 1933 r. ukończył studia, uzyskując dyplom inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Pracował jako asystent u prof. Kazimierza Drewnowskiego w Katedrze Miernictwa Elektrycznego i Wysokich Napięć Politechniki Warszawskiej w okresie od 1.09.1932 r. do 31.03.1935 r. Następnie przeniósł się na Śląsk i podjął pracę w Zakładach Electro w Łaziskach Górnych. Najpierw jako zastępca kierownika największej wówczas w Polsce elektrowni o mocy 87,1 MW i produkcji energii elektrycznej – 406 330 MWh.

Zobacz także

Michał Doliwo-Dobrowolski

Michał Doliwo-Dobrowolski

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem...

Urodził się 2 stycznia 1862 roku w Gatczynie pod Petersburgiem, gdzie jego ojciec Józef (syn Floriana) potomek mazowieckiej szlachty herbu Doliwa, pełnił funkcję dyrektora szkoły zawodowej z internatem dla sierot.

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 r. w Telszach na Żmudzi, w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Lipawie i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu,...

Gabriel Narutowicz urodził się 17 marca 1865 r. w Telszach na Żmudzi, w rodzinie szlacheckiej. Ukończył gimnazjum w Lipawie i podjął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu, ale z powodu choroby (gruźlicy) został zmuszony do ich przerwania i wyjazdu na zalecenie lekarzy do Szwajcarii.

Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz

Gustav Heinrich Wiedemann i Rudolph Franz

Dwaj niemieccy fizycy, którzy przeszli do historii nauki jako twórcy prawa nazwanego ich nazwiskami, dotyczącego przewodnictwa cieplnego i elektrycznego metali.

Dwaj niemieccy fizycy, którzy przeszli do historii nauki jako twórcy prawa nazwanego ich nazwiskami, dotyczącego przewodnictwa cieplnego i elektrycznego metali.

Okres wojny

W 1939 r. wziął udział w Kampanii Wrześniowej, a po jej klęsce szczęśliwie uniknął niewoli niemieckiej. Ze skąpych zapisów historycznych wynika, że jako członek działalności konspiracyjnej podczas okupacji miał pseudonim „Zaremba”. Zajmował się kolejno: prowadzeniem biura technicznego zajmującego się instalacjami elektrycznymi oraz produkcją grzejników i aparatów pomiarowych (do 1941 r.) oraz kierowaniem działu instalacyjnego i elektrotechnicznego w Zakładach Steyr-Daimler- Puch. Brał udział w Powstaniu Warszawskim jako porucznik AK. Najpierw na Powiślu w grupie bojowej „Krybar” dowodził plutonem saperów, potem uczestniczył w słynnym boju o Uniwersytet Warszawski. Dowodził też obroną odcinka na Placu Wareckim. Po powstaniu został wywieziony do Niemiec.

Nauka i przemysł

W 1945 r. wrócił na Śląsk i przez rok prowadzi dział remontów i inwestycji w Konstalu w Chorzowie. Kolejny etap to uruchomienie Zakładów Przemysłu Ziemniaczanego Lubań-Wronki w 1946 r. Do energetyki wrócił w 1947 r. i objął stanowisko Dyrektora Naczelnego Kombinatu Electro w Zjednoczeniu Energetycznym Zagłębia Węglowego w Katowicach. W ramach przekształceń organizacyjno-strukturalnych w energetyce, inżynier Stanisław Andrzejewski zorganizował w 1952 r. ekspozyturę Biura Projektów Energetycznych, którą przekształcił w Katowickie Biuro Projektów Siłowni Cieplnych „Energoprojekt” z oddziałem w Gliwicach. Na stanowisku dyrektora technicznego, które objął w 1953 r., zajmował się merytoryczną stroną wykonywanych projektów, będąc w dużym stopniu twórcą koncepcji wszystkich projektowanych w tym czasie elektrowni i elektrociepłowni krajowych.

Doświadczenie z okresu pracy w Zakładach Electro w Łaziskach Górnych ułatwiło prowadzenie wykładów na temat Siłowni Cieplnych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach w latach 1952 – 1955. Zajęcia dydaktyczne kontynuował też na Politechnice Warszawskiej, gdzie w 1955 r. uzyskał docenturę, a w 1962 r. został profesorem nadzwyczajnym. Początkowo prowadził wykłady z siłowni klasycznych i jądrowych, by następnie w 1963 r. objąć Katedrę Siłowni i Gospodarki Elektrycznej. Po powstaniu instytutów – został dyrektorem Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej do 1968 r.

W międzyczasie nawiązał współpracę z Instytutem Badań Jądrowych w Świerku pod Warszawą – gdzie zorganizował w 1963 r. pion energetyki. Niezwykła pracowitość, zdolność i talent organizacyjny uczyniły go znanym i uznawanym specjalistą w dziedzinie energetyki jądrowej. W powstałej Państwowej Radzie do spraw Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej – był w latach 1964 – 1968 jej członkiem, a następnie przewodniczącym. W 1968 r. został powołany na stanowisko Pełnomocnika Rządu – w obszarze Wykorzystania Energii Jądrowej. Był zwolennikiem rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Brał udział w ponad 30 międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych, na których wygłosił 15 referatów. Był dwukrotnie wybrany na przewodniczącego Rady Zarządzającej Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Był autorem ponad osiemdziesięciu publikacji, w tym sześciu podręczników. Jego książka „Podstawy projektowania siłowni cieplnych” spotkała się z wielkim uznaniem zarówno w kraju, jak i za granicą.

Działalność stowarzyszeniowa

Profesor Stanisław Andrzejewski działał aktywnie w SEP przez 32 lata. Do Stowarzyszenia wstąpił w 1947 r. w Oddziale Zagłębia Węglowego. Na kolejną kadencję prezesury w Oddziale – która wówczas była jednoroczna – został wybrany w 1948 r. Jego znacząca aktywność we władzach centralnych SEP rozpoczęła się już w 1949 r. – wejściem w skład Zarządu Głównego. Został jego członkiem w latach 1949 – 1952 i w okresie 1964 – 1969. Wiceprezesem SEP był w kadencji 1949 – 1950. Ponadto pełnił na szczeblu centralnym następujące funkcje: członka Głównej Komisji Rewizyjnej (1953–1954), członka Głównego Sądu Koleżeńskiego (1957–1958). Przez kilka lat pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Odznaczeń i Nagród (obecnie Wyróżnień). W latach 1967–1976 był przedstawicielem SEP w Radzie Głównej NOT.

Za zasługi dla ojczyzny, polskiej energetyki, a także dla SEP został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Do najważniejszych należą: Krzyż Walecznych, Medal za Warszawę, Order Sztandaru Pracy II klasy, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, otrzymał również godność Członka Honorowego SEP. Zmarł 9 lutego 1979 r. w Warszawie.

Literatura:

  1. B. Orłowski, Słownik Polskich pionierów techniki, Wyd. Śląsk, Katowice 1984.
  2. A. Kuźniuk, Stanisław Andrzejewski – Członek Honorowy SEP, prezes OZW SEP w kadencji 1948, Śląskie WiadomościElektryczne, 2016, nr 4.
  3. J. Marecki, Profesor Stanisław Andrzejewski (1908 – 1979), Śląskie Wiadomości Elektryczne, 2019, nr 3.

Powiązane

news Trzy szkoły z nowym elektrycznym wyposażeniem

Trzy szkoły z nowym elektrycznym wyposażeniem

W trzech szkołach - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie, Zespół Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu - pojawiło się nowe wyposażenie...

W trzech szkołach - Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie, Zespół Szkół Łączności w Gliwicach oraz Zespół Szkół nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego w Zabrzu - pojawiło się nowe wyposażenie w pracowniach elektrycznych. Wszystko dzięki współpracy szkół zawodowych z TAURON Dystrybucja.

news Pierwsza książeczka dla dzieci o pracy energetyka

Pierwsza książeczka dla dzieci o pracy energetyka

„Mam przyjaciela energetyka” to pierwsza w Polsce książeczka dla dzieci przybliżająca tajniki codziennej pracy energetyków. Jej głównym bohaterem jest elektromonter Adam, który zabiera czytelników w podróż...

„Mam przyjaciela energetyka” to pierwsza w Polsce książeczka dla dzieci przybliżająca tajniki codziennej pracy energetyków. Jej głównym bohaterem jest elektromonter Adam, który zabiera czytelników w podróż po świecie „prądu”.

news Stuletnia elektrownia wodna i jej rezerwa

Stuletnia elektrownia wodna i jej rezerwa

Dla energetyki opartej o źródła odnawialne jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania jest rezerwowanie. Na czym ono polega? To nic innego jak bilansowanie deficytu energii produkowanej w elektrowniach...

Dla energetyki opartej o źródła odnawialne jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania jest rezerwowanie. Na czym ono polega? To nic innego jak bilansowanie deficytu energii produkowanej w elektrowniach opartych o źródła odnawialne. Jak efektywnie zarządzać źródłami kiedy wiatr nie wieje lub słońce nie świeci?

Komentarze

Copyright © 2004-2019 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa, w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
Portal Budowlany - Elektro.info.pl

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień przeglądarki dotyczących cookies. Nim Państwo zaczną korzystać z naszego serwisu prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności oraz Informacją o Cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności oraz Informacji o Cookies.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, z siedzibą w 04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18, tel. +48 22 810-21-24, właściciel strony www.elektro.info.pl. Twoje Dane Osobowe będą chronione zgodnie z wytycznymi polityki prywatności www.elektro.info.pl oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r i z Ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. 2018 poz. 1000 z dnia 10 maja 2018r.